close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
З досвіду роботи вчителя фізики
Великоколоднівського НВК
Багана Романа Осиповича
«... Все, що тільки можна, давати для сприйняття
чуттям, а саме: видиме - для сприйняття зором,
чутне - слухом, запахи - нюхом, доступне
дотикові - через дотик. Якщо будь - які
предмети відразу можна сприйняти кількома
чуттями, нехай так і буде...»
Я. Коменський
Принципи використання
презентацій на уроці:
програма повинна бути зрозумілою як
викладачу, так і учням;
- Інформація, що виноситься на екран, має
сприйматися однозначно;
- викладач повинен мати можливість компонувати
матеріал на власний розсуд;
- при підготовці до уроку викладач займається
творчістю, а не запам'ятовуванням порядку
виведення інформації на екран;
- керування програмою повинно бути максимально
простим;
- програма повинна давати змогу
використовувати інформацію в будь - якій формі
(текст, таблиці, слайди, відео фрагменти, тощо).
поясненні нового матеріалу та його закріпленні
;
розв'язанні задач, під час контрольних робіт
;
Проведенні підсумкових, узагальнюючих уроків;
Контролі якості рівня засвоєння учнями знань;
Організації самостійної пізнавальної діяльності
( створення учнівських презентацій );
Проведенні відкритих уроків, заходів,
організації і проведенні позакласної роботи з фізики;
розробці комп'ютерних моделей фізичних експериментів
;
вивченні будови та принципів дії різних фізичних приладів
Позитивні моменти використання даної методики:
1. Яскраві образи без надмірних зусиль
запам'ятовуються.
2. Завдяки рухливості малюнків, схем, таблиць є не
тільки можливість їх змінювати, доповнювати,
корегувати, а й заповнювати поетапно, частинами чи
повернутися до попереднього моменту, повторити
якийсь епізод.
3. Мультимедійні засоби дають змогу відтворити
фізичні процеси, про які на уроках можна говорити,
звертаючись лише до уяви учнів, спираючись на їхнє
абстрактне мислення. Наприклад, постійний і змінний
струм, хвильові процеси, питання, пов'язані з
існуванням електричного та магнітного полів.
4. Використання мультимедійних засобів на уроках
сприяє створенню позитивної атмосфери, що має
велике значення для сприйняття інформації.
Декілька рекомендацій щодо підготовки
презентації:
1. Потрібно чітко визначити мету, якої треба
досягнути, використовуючи презентацію.
2. Чітко визначити мотивацію для слухачів.
3. Чітко визначити задачі, які потрібно
вирішити.
4. Оцінити технічні умови уроку, в яких
демонструватиметься відповідна презентація.
5. Забезпечити добре візуальне сприйняття
слайдів кожним учнем.
6. Забезпечити вчителю повне керування
показом слайдів.
7. Забезпечити можливість самостійної роботи
учнів із презентацією.
Участь у роботі шкільних та міжшкільних засідань методичних
об'єднань з фізики
Проведення відкритих уроків та заходів
Виступи на педрадах, педсемінарах, курсах підвищення
кваліфікації
Індивідуально-творчі роботи
Проведення майстер-класу з даної проблеми з вчителями фізики
Епіграф до уроку:
«Як би ми не зітхали до зірок, але
електричної лампочки не покидаємось».
І. Вільде
Тема уроку:
Електричний струм в металах.
Мета:
ознайомити учнів із елементами класичної
електронної теорії;
з’ясувати природу носіїв заряду в металах.
Отже, можна стверджувати, що
у металах носіями електричного струму
є вільні електрони;
Їх концентрація приблизно дорівнює
концентрації атомів (n = 10 29 м - 3),
оскільки кожний атом одновалентного
металу вже при кімнатній температурі
віддає один електрон провідності;
ці електрони між собою не
взаємодіють, а отже, ведуть себе
подібно до атомів одноатомного
ідеального газу.
Струм у живій природі
Презентація 1
Розділ, який ми
починаємо вивчати:
Струм у різних
середовищах
Інтерактивна вправа
“Мозковий
штурм”
Які часточки є носіями струму в
металах?
План вивчення нового матеріалу.
Метали з точки зору хімії
(Презентація_2).
Приклади дослідів, які підтверджують
електронну провідність металів :
дослід К. Рікке (Презентація_3)
дослід Мандельштама-Папалексі та
Стюарта-Толмена(Презентація_4).
Теорія електропровідності.
Порівняння швидкостей теплового руху
та дрейфу електронів у металевому
провіднику.
Теорія провідності
На початку ХХ ст. німецький фізик Пауль Друде, та Голландский физик
Хендрик Лоренц створили теорію електропровідності металів, у якій
стверджувалось що:
В металах є вільні електрони, які
утворюються шляхом відриву від
атомів їх валентних електронів
Концентрація електронів провідності
~1028-1030м-3 (≈nат)
Электрони провідності не належать
якомусь конкретному атому
При відсутності електричного поля
електрони провідності рухаються
хаотично і підкоряються законам МКТ
Рух електронів відбувається за
законами класичної механіки Ньютона
Презентація 2
а) здійснюють хаотичний
тепловий рух
Дослід К. Рікке
(Презентація_3)
Дослід МандельштамаПапалексі та
Стюарта-Толмена
(Презентація_4)
а) здійснюють хаотичний
тепловий рух
+
-
+
-
-
+
+
-
+
+
-
-
+
-
+
-
-
+
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
ФІЗИЧНА ГРА
ВІДБІРКОВИЙ
ТУР № 1
СИСТЕМАТИЗУВАТИ В ПОРЯДКУ
ЗРОСТАННЯ ТАКІ ОДИНИЦІ ДОВЖИНИ:
МІЛІМЕТР, КІЛОМЕТР, САНТИМЕТР, МЕТР
МІЛІМЕТР, САНТИМЕТР, МЕТР, КІЛОМЕТР
Альберт Ейнштейн зі своєю
дружиною Ельзою
“ОДРУЖЕННЯ – ЦЕ СТАРАННЯ СТВОРЕННЯ ЧОГОСЬ МІЦНОГО І ДОВГОТРИВАЛОГО НА
ВИПАДКОВОМУ ЕПІЗОДІ ”
/ А. Ейнштейн /
КОРА, ОМАР,
КОМАР
МУХА, УРА, МУР,
ХРАМ
СОРОКА
ОРАНГУТАНГ
ПАЛЬМА
Назвіть найбільшого птаха
(страус, вага- 155 кг, висота – 2,7 м)
Можливість використання презентації
як елемента сучасного уроку фізики
не виключає провідної ролі вчителя в
навчально-виховному процесі, а
лише спрямована на підвищення
ефективності уроку, урахування
індивідуальних особливостей учнів і
формування в них уявлень про
сучасну фізичну картину
світобачення.
Документ
Категория
Презентации по физике
Просмотров
40
Размер файла
4 894 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа