close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1 семестр Українська література 9 клас

код для вставкиСкачать
Украінська література 9 клас
Контрольна робота № 1 з теми «Усна народна творчість».
Скласти твір на тему «Сила кохання і жаль розлуки в народних піснях»
Украінська література 9 клас
Контрольна робота № 2 з теми «Давня українська література».
Тести.
1. На думку Господа, Ной був:
а) розумним і винахідливим; б) праведним, в) хитрим і підступним; г) ледачим.
2. За словами Змія, той, хто з’їсть яблуко із забороненого дерева:
а) помре; б) стане мудрим і всемогутнім, в) потрапить в інший світ; г) буде сильним і мужнім.
3. Поруч із вежею («Про Вавилонську вежу») поселенці звели:
а) храми; б) власні хати; в) бібліотеки; г) школи.
4. Через що Мойсей вимушений був залишити царський дворець? Бо:
а) вирішив вирушити у далеку мандрівку; б) прагнув вільного життя; в) вбив єгиптянина,
захищаючи приниженого єврея; г) царівна наказала його довічно ув’язнити.
5. Ім’я Мойсея означає:
а) «той, хто відрізняється мудрістю»; б) «врятований з води» в) намагався їм допомогти у цій
нелегкій справі;
в) «людина Бога»; г) «рабська дитина».
6. У чому суть третьої заповіді Бога?
а) «Не вимовляй імені Господа Бога дарма»; б) «Не кради»; в) «Не роби собі ідола або чогось
схожого до того...»;
г) «Шануй отця свого і матір свою».
7. 3а що старший син дорікав батькові? Бо старий:
а) з неповагою ставився до наймитів; б) був жадним і хитрим; в) з радістю прийняв блудного сина;
г) не дозволяв йому одружитися на бідній дівчині.
8. Хто із зазначених осіб не брав участі в перекладі Біблії:
а) П. Куліш; б) І. Франко; в) І. Нечуй-Левицький; г) І. Пулюй.
9. Книги Нового Завіту після Ісуса Христа були написані мовою.
а) давньоєврейською; б) арамейською; в) грецькою; г) німецькою.
10. Хто «викрадає те, що було посіяне в серці» («Притча про сіяча»)?
а) Пророк; б) праведник; в) лукавий; г) поломник.
11. Як зреагував Бог на будівництво людьми вежі?
а) Виявив байдужість; б) зацікавився цією спорудою; в) намагався їм допомогти у цій нелегкій
справі;
г) не сподобався йому їх намір.
12. Батько простив свого молодшого сина, оскільки той: ( «Притча про блудного сина»)
а) відпрацював гроші, які безрозсудливо пропиячив; б) покаявся перед ним; в) допомагав
жебракам;
г) був ще надто молодим.
13. У Біблійній легенді «Про створення світу» вигнання Адама та Єви Богом із раю є
а) експозиція; б) зав’язка; в) розв’язка, г) кульмінація.
14. Сентеція – це
а) жанр старозавітної релігійної лірики, звертання до Бога у формі пісні,
б) жанр церковної ораторської прози – повчальний твір, у якому викладаються світоглядні
моральні принципи релігійного, зокрема християнського, вчення,
в) короткий влучний вислів морально-узагальненої думки, вираженої в стислій, художньо
виразній формі.
15. Кому передав Бог 10 заповідей?
а) Ісусу; б) Ною; в) Моісею; г) Йосипу.
16. Лікарем з учнів Христа був:
а) Даниїл; б) Мойсей; в) Петро; г) Лука.
17.Схарактеризуйте «Притчу про блудного сина» ( тема, ідея, композиція, проблематика ).
Украінська література 9 клас
Контрольна робота № 3 з теми «Давня українська література».
Тести.
1. Укажіть історичну подію, яка посідає центральне місце в козацьких літописах:
а) Національно-визвольна війна 1648 – 1654 років;
б) чорноморські походи запорозького козацтва;
в) Переяславська рада 1654 року;
г) «Чорна рада» у Ніжині.
2. Література, яка виникла із гострої суперечки з приводу протилежних думок між
уніатськими і православними письменниками наприкінці ХVІ – початку ХVІІ ст, має назву:
А) полемічна; Б) барокова; В) курйозна; Г) публіцистична.
3. Мандрівні дяки створювали пересувний ляльковий театр, який мав назву
А) інтермедія; Б) історична драма; В) вертеп; Г) інтерлюдія.
4. Григорій Сковорода написав збірку байок:
а) «Байки київські»;
б) «Байки житомирські»;
в) «Байки чернігівські»;
г) «Байки харківські».
5. Засновником українського друкарства був:
а) І. Федоров; б) Ф. Скорина; в) С. Драпан; г) Ш. Фіоль.
6. Ідея «сродної праці» звучить в афоризмі Г. Сковороди:
а) Не змагай до того, що не дано від природи.
б) Бери вершину і матимеш середину.
в) Визначай смак не по шкаралупі, а по ядру.
г) Тінь яблуні не заважає.
7. Бджола – це образ людей, які:
А) живуть крадіжкою чужого; Б) бачать смисл життя у праці;
В) розповсюджують науку в суспільстві; Г) багато говорять, а потім сумлінно працюють.
8. Автором «курйозних» віршів був:
а) Лазар Баранович; б) Касіян Сакович; в) Памво Беринда; г) Іван Величковський.
9. «Українським Горацієм» називають:
а) Феофана Прокоповича, б) Івана Вишенського,
в)Григорія Сковороду,
г) Лазара Барановича.
10. Вертепну драму представляли:
А) викладачі Києво-Могилянської академії;
В) священики православ’я;
Б) кобзарі та лірники;
Г) мандрівні дяки.
11. Дайте визначення таким поняттям:
 Вертеп
 Курйозний (фігурний) вірш
 Інтермедія
 Літопис
 Афоризм
Украінська література 9 клас
Контрольна робота № 4 з теми «Нова українська література».
Скласти твір на одну із запропонованих тем:
а) «Національний колорит поеми І. Котляревського «Енеїда»;
б) «Нев’януча краса дівчини Полтавки» (за п’ єсою І. Котляревського «Наталка Полтавка»).
Автор
yuraschensnevich
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 599
Размер файла
22 Кб
Теги
українська, література, семестр, класс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа