close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

код для вставки
Затверджено :
На засіданні педагогічної Ради
загальноосвітньої школи I-III ступенів
«____» ______________ 20____ р.
Протокол №____
____________________ І.А. Мініна
Річний план
роботи комунального закладу
«Маріупольська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 24
Маріупольської міської ради
Донецької області»
на 2014– 2015 навчальний рік
м. Маріуполь
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
СЕРПЕНЬ
Зміст роботи
1. Облік дітей шкільного віку в
мікрорайоні школи
2. Облік працевлаштування випускників
9-х, 11-х класів
3. Комплектація класів, розподіл
новоприбулих учнів. Зарахування учнів у
1-й, 10-й класи, новоприбулих учнів
4. Створення умов для функціонування
ГПД,, профільних класів.
5. Створення умов належного навчання
дітей за індивідуальною формою
навчання, упровадження інклюзивного
навчання
б. Розподіл громадських доручень
серед педагогічних працівників
школи
7. Розподіл обов'язків між адміністрацією
школи
8. Складання графіка чергування по
школі учнів, учителів
2. Охорона життя
та здоров’я дітей..
Термін
Відповідальні
виконання
Заступник
3—4-й
директора з
тижні
НВР
Заступник
4-й
директора
тиждень
НВР, класні,
керівники
4-й
Директор школи
тиждень
Заступник
4-й
директора з
тиждень
НВР
Заступник
4-й
директора з Н В
тиждень
Р, психолог
Форма
організації
Інформація
Інформація
до НД
Наказ
Наказ
Наказ
3-й тиждень Директор школи Інформація
до НД
4-й
тиждень
4-й
тиждень
9. Складання розкладу уроків, гуртків,
факультативів
10. Забезпечення виконання
Державного стандарту загальної
середньої освіти
11. Упровадження нового Державного
стандарту початкової загальної освіти у
3-х класах
4-й
тиждень
Протягом
року
1. Підготовка кабінетів та приміщень
школи до нового навчального року
3—4-й
тижні
2. Вивчення стану ТБ у школі
4-й
тиждень
3. Конкурс-огляд навчальних кабінетів
на найкращу підготовку до нового
навчального року щодо виконання вимог техніки безпеки і санітарногігієнічних норм
4. Складання акту
готовності школи до
2014/15 н. р.
5. Складання актів-дозволів на кабінети
інформатики, фізики, хімії, біології,
обслуговуючої праці, майстерні,
спортзалу
4-й
тиждень
6. Проведення інструктажу з техніки
безпеки з працівниками школи
4-й
тиждень
Протягом
року
3—4-й
тижні
4-й
тиждень
Директор школи Наказ
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР ,
Заступник
директора з
НВР
Інформація
до НД
Завідувачі
кабінетів,
завгосп,
заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
ПК,
адміністрація
Акт,
інформація
до НД
Заступник
директора з
НВР
Завідувачі
кабінетів,,
заступник директора з
НВР
Заступники
директора з
НВР, завгосп
Акт
Інформація
до НД
Довідка до
ПР
Інформація
до засідання
педради
Інформація
до АН
Інформація
до НД
Акти
Записи у
журналах
7. Контроль за проходженням
медогляду працівниками школи
8. Складання комплексу заходів щодо
попередження дитячого травматизму
9. Аналіз показників стану здоров'я
учнів у 2013/14 н.р. Створення
паспортів здоров'я класів
10. Організація санітарно-просвітницької
роботи
11. Аналіз стану оздоровлення учнів
3. Робота з
учнями
4. Робота з
батьками,
громадськістю
4-й
тиждень
4-й
тиждень
До 30.08
Адміністрація
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
Медсестра
школи, кл.
керівники
Інформація
до НД
План
заходів
Інформація
до ПР
4-й
тиждень
До 29.08
Медсестра
школи, педагог організатор
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
План
заходів
Довідка до
РШ, НД
1. Облік відвідування занять учнями
школи
2. Забезпечення учнів підручниками
4-й
тиждень
До 28.08
Заступник
директора з
НВР
Бібліотекар
3. Підготовка до свята Першого
дзвоника, Першого уроку
4-й
тиждень
4. Підготовка до участі у святкуванні
Дня міста.
4-й
тиждень
5. Звіт про оздоровлення учнів
До 03.09
б. Створення комісії з профілактики
правопорушень серед неповнолітніх
Заступник
директора з
НВР, педагогорганізатор
Заступник директора з НВР,
педагогорганізатор
Класні
керівники
1—10-х
класів
Інформація
до НД
Довідка до
ПР
Наказ,
сценарій
свята
4-й
тиждень
1. Консультації для батьків майбутніх
першокласників
4-й
тиждень
2. Забезпечення учнів навчанням,
перевірка мікрорайону школи
4-й
тиждень
3. Підготовка до засідання батьківського
комітету, ради школи з питань:
забезпечення організованого початку
навчального року; готовність шкільного
приміщення до нового навчального
року; підготовка до Дня знань; режим
роботи школи
4. Робота з сім'ями, які опинилися у
складних життєвих обставинах
4-й
тиждень
Директор школи Інформація
до засідання
РШ
4-й
тиждень
Педагог організатор
Педагог організатор
Психолог,
педагог організатор
Заступник
директора з
НВР
Наказ
Інформа
ція про
результат
и
Довідка до
НД Наказ
Довідка
Інформація
Інформація
до НД
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
1. Нарада при директорі з питань:
забезпечення організованого початку
навчального року; готовність шкільного
приміщення до нового навчального
року; підготовка до Дня знань: режим
роботи школи
2. Ознайомлення працівників школи із
правилами внутрішнього трудового
розпорядку, режимом роботи школи
3. Засідання науково-методичної ради з
організаційних питань,
атестації,
курсової перепідготовки
25.08
Директор
школи,
учителі
Протокол
4-й
тиждень
Інформація
до НД
Протоко
л, план
роботи
4. Засідання тарифікаційної комісії
29.08
5. Планування роботи школи молодого
вчителя
6. Засідання ШМО по плануванню
роботи. Випуск методичних газет
26.08
Адміністрація,
ПК
Директор
школи,
заступник
директора з
НВР
Адміністрація,
ПК
Заступник
директора з
НВР
Голови ШМО
7. Співбесіда з новоприбулими
вчителями
8. Участь у серпневій конференції,
секціях
4-й
тиждень
28.08
Психолог,
керівник ШМО
початкових
класів
Педагог організатор
Заступники
директора з
НВР
Протокол
26.08
26.08
9.
Засідання
педагогічної
ради 29.08
«Національна стратегія розвитку освіти в
Україні як орієнтир у визначенні пріоритетного завдання школи» (аналіз
діяльності педагогічного колективу у
2013/14 н.р. і завдання на 2014/15 н.р.)
10. Засідання шкільної ПМП
21.08
11. Засідання творчих груп шкільного
парламенту
12. Підготувати наказ «Про організацію
науково-методичної роботи у школі».
Затвердити структуру методичної
роботи
13. Скласти графік проведення
предметних тижнів, декад, місячників
27.08
14. Провести консультації для класних
керівників: «Складання програми роботи
з батьками»; «Роль органів учнівського
самоврядування в організації діяльності
класних колективів», складання
планів виховної роботи на навчальний
рік
15. Провести засідання методичної ради
по плануванню роботи на 2014/15 н.р.
27.08
16. Провести інструктивно-методичну
нараду для класних керівників:
«Планування виховної роботи на новий
навчальний рік»; «Проведення першого
уроку»; «Єдині вимоги до учнів»;
22.08
4-й
тиждень
4-й
тиждень
26.08
Наказ
План
роботи
Протоко
ли
засідань
Директор школи Рекомендац
ії
Директор
Розпорядже
школи,
ння
голови ШМО,
учителі
Директор школи Протокол
Протоколи
засідань
Наказ
Заступник
директора з
НВР
Педагог організатор
Графік
проведення
Заступник
директора з
НВР, педагогорганізатор
Директор
школи,
заступник
директора з
НВР
Протокол
Рекомендац
ії
Матеріали
наради
«Ведення шкільної документації» «Соціально-психологічна робота з учнями,
батьками»; «Діагностика класних
керівників»
17. Проведення круглого столу
«Упровадження здоров'я збережувальних
технологій, у навчально-виховний
процес школи»
6. Контрольноаналітична
діяльність
1. Узгодження календарних планів,
планів виховної роботи, створення
виховних програм класних керівників
2. Складання графіка проведення
лабораторних, практичних,
контрольних робіт у 1 семестрі
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
4-й
тиждень
4-й
тиждень
3. Аналіз навчальних планів, режиму
роботи школи
4-й
тиждень
4. Перевірка книги обліку руху учнів
4-й
тиждень
4-й
тиждень
3—4-й
тижні
5. Перевірка алфавітної книги запису
учнів
б. Перевірка трудових, медичних
книжок
7. Перевірка книг обліку , видачі
свідоцтв про базову освіту. атестатів
про повну середню освіту, золотої та
срібної медалей, книгу похвальних
листів
8. Підготовка наказів про
організований початок навчального
року
9. Контроль за підготовкою до свята
Першого дзвоника
Розділ
27. 08
Матеріали
засідання
Інформація
до НД
Заступник
Довідка до
директора
з АН
НВР
Довідка до
Адміністрація
засідання
ПР
Адміністрація
Інформація
до АН
Адміністрація
Інформація
до АН
Директор
Інформація
школи,
до АН
секретар
3—4-й
тижні
Адміністрація
Інформація
до АН
3—4-й
тижні
Адміністрація
Накази
3—4-й
тижні
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
Заступник
директора з
НВР
Директор
школи,
голова ПК
бібліот
екар
Сценарій
10. Контроль за підготовкою навчальних
кабінетів до нового навчального року
3—4-й
тижні
11. Укладання договору між
адміністрацією школи та
профспілковим комітетом
12. Аналіз забезпеченості учнів
підручниками
Вересень
Зміст роботи
4-й
тиждень
1. Нарада при директорі щодо
ознайомлення вчителів з єдиними
вимогами до усного та писемного
мовлення
2. Аналіз охоплення дітей
мікрорайону навчанням
Заступник
директора з ВР,
заступник
директора з
НВР,
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
3—4-й
тижні
Термін
Відповідальні
виконання
Адміністраці
1-й
я, керівники
тиждень
ШМО
1-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Інформація
до НД
Договір
Інформація
до НД
Форма
організації
Протокол
Довідка,
наказ
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Аналіз працевлаштування
випускників
9-х, 11-х класів (дітей - сиріт)
1-й
тиждень
4. Складання мережі класів
1-й
тиждень
5. Проведення місячника громадського
огляду сімей (складання соціальних
паспортів соціально незахищених
учнів, загального паспорту класу,
індивідуальних карток учнів, схильних
до правопорушень). Створення банку
даних про сім'ї, які опинилися у
складних життєвих обставинах,
індивідуального плану роботи
6. Оформлення документів з обліку
дітей шкільного віку (алфавітна
книга, особові справи, класні
журнали, книга руху учнів)
7. Інвентаризація фонду шкільних
підручників, аналіз збереження
фонду та забезпечення ними
школярів
8. Забезпечення інклюзивного та
індивідуального навчання
1—3-й
тижні
9. Аналіз працевлаштування
випускників школи з урахуванням
обраного профілю навчання з метою
корекції профілізації
До 05.09
10. Проведення наради для вчителів:
критерії оцінювання навчальних
досягнень учнів з предметів;
правильність ведення поточного та
підсумкового оцінювання, норм
перевірки зошитів,норм проведення
контрольних робіт
11. Складання графіка проведення
контрольних, лабораторних та
практичних робіт
1. Організація гарячого та дієтичного
харчування учнів. Робота з
профілактики харчових отруєнь учнів
2. Звіт учителів фізкультури про
організацію занять з фізичної культури
для учнів, які за станом здоров'я
віднесені до спецмедгруп
02. 09
3. Методика проведення рухливих
ігор на перервах для учнів 2—4-х
класів та музичних перерв,
Організація роботи загонових
вожатих
4. Перевірка навчальних кабінетів,
майстерень щодо виконання вимог
техніки безпеки і санітарногігієнічних норм
5. Проведення бесід «Правила
безпечної поведінки»,
виготовлення маршрутних
листів
Заступник
директора
НВР, класні
керівники 9-х,
11-хкласів
Заступник
директора з
НВР
Педагог організатор,
класні керівники 1—11-х
класів
Інформація
до НД
1—2-й
тижні
Секретар
школи, класні
керівники
Протягом
місяця
Бібліотекар
Інформа
ція до
НД (здача звітів)
Інформація
до НД
1-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник.
директора з
НВР, класні
керівники 11хкласів
Заступник
директора з
НВР
Накази
Графік
робіт
1—2-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР, учитель
фізкультури,
медсестра
школи
Педагогорганізатор
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
План
заходів
04.09
Класні
керівники 1—
11-х класів
Довідка до
АН
До 10.09
1-й
тиждень
2—3-й
тижні
Інформація
до НД
Наказ,
затвердж
ення
списків
Інформація
до
засідання
ПР
Інформація
на МР
Наказ
Складанн
я списків
учнів
Рекоменда
ції
Класні
керівники 1—
11-х класів,
педагог організатор,
психолог
Заступник
директора з
НВР, педагогорганізатор,
класні
керівники 1—
11-х класів
Класні
керівники
1—11-х
класів,
заступник
директора з
НВР
Учителі
фізкультури
Класні
керівники
1—11-х
класів
Записи у
журнала
х,
списки
До 19.09
Педагогорганізатор
Інформація
до НД
15.09
Заступник
директора з
НВР, педагог
– організатор,
класні
керівники
Класні
керівники
1—11-х
класів,
заступник
директора з
НВР
Конспект
уроку
б. Місячник громадського огляду
сімей
03-26.09
7. Місячник «Увага, діти на дорозі!»
1-3-й
тиждень
8. Здача листків здоров'я класів.
до 05.09
9. Проведення спортивних змагань
до Дня фізкультурника
10. Здійснення корекційно-оздоровчої
роботи: фізкультурні хвилинки на
уроках; ранкова гігієнічна гімнастика
для учнів (1-11-ті класи — 800 - 810);
ігри на перервах; прогулянки на
свіжому повітрі
11. Розробити комплексну програму
запобігання ДТП, побутовому,
дитячому травматизму, іншим
нещасним випадкам
12. До Дня фізкультурника проведення
олімпійського уроку «Досягнення
українського спорту»
12.09
13. Проведення вступного
інструктажу з ТБ та інструктажів
на робочих місцях учнів та
вчителів
1-й
тиждень
14. Складання графіка харчування учнів.
Контроль за організацією харчування
Протягом
року раз у
тиждень
15. Організація поглиблених щорічних
медоглядів школярів
16. Забезпечення безпеки й нешкідливих
умов навчання
Постійно
протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Інформація
до НД,
наказ
Акти
Інформація
до АП
План
заходів
Інформація
до АП
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники,
педагогічний
колектив
Заступник
директора з
НВР
Записи у
журналах
Медсестра
школи
Інформація
до АН
Графік
3. Робота з учнями
17. Організація роботи з охорони праці
До 12.09
1. Проведення Свята Знань та першого
уроку
01.09
2. Вивчення нормативних документів
(основних положень Конституції
України, Декларації про суверенітет
України, Конвенції ООН про права
дитини)
Протягом
місяця
3. Ознайомити школярів зі змістом
законів України «Про загальну середню
освіту», «Про мови», Національної
доктрини розвитку освіти
4. Залучення учнів до роботи у гуртках,
секціях,
5. Організація роботи шкільного
парламенту
Протягом
місяця
До 19.09
1—2-й
тижні
б. Створення банку даних про учнів,
До 15.09
схильних до правопорушень, залучення їх
до гурткової роботи, обстеження
матеріально-побутових умов учнів
(складання психолого-педагогічної
характеристики учнів, схильних
до правопорушень)
7. Узяти участь у заходах до Дня міста
11.09
8. Відкриття нового сезону клубу
«Ерудит», турніри між класами («Що?,
Де?Коли?», «Дебати»)
9. Участь у благодійній акції «Створи
добро» (1—11-і класи)
10. Складання соціального паспорта
школи
3-й тиждень
Протя
гом
місяця
До 19.09
11. День добрих справ — спільні
трудові справи батьків, учителів,
учнів. Проведення операції «Чисте
подвір'я»
12. Організація збору макулатури
2-й. 4-й
тижні
13. Організація роботи волонтерських
та пошукових груп, загонів вожатих
4-й
тиждень
2—3-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Проведення
інструктажі
в, бесід,
накази
Заступник
директора з
НВР
Класні
керівники
Інформація
до АН
Класні
керівники
Інформація
до АН
Класні
керівники
Інформація
до АН
Педагог організатор
Складання
плану
роботи
клубів
Психолог,
педагог –
організатор,
класні
керівники
Інформація
до АН
Оновлення
банку даних
Заступник
директора з
НВР,
Учителі історії
та географії
Наказ
Педагогорганізатор
Довідка до
АН
Педагог –
організат
ор,
психолог
Класні
керівники
Інформація
до
НД
Інформація
до газети
Педагогорганізатор,
класні керівники 1—11-х
класів
Педагогорганізатор,
шкільний
парламент
Інформація
до АН.
газета
План роботи
План
роботи
14. Виставка-конкурс газет, куточків
«Знайомтесь, наш клас» (1—11-ті
класи), презентація класу (традиції,
досягнення, історія).
22.09-26.09
15. Акція «Моя улюблена
книжка» (до Дня
бібліотекаря)
16. Формування загонів ЮІР.ДЮП
4-й
тиждень
17. Координація планів роботи з
представниками міліції у справах
неповнолітніх, позашкільними
установами, освітнього округу № 7
До 19.09
18. Підготовка до святкування Дня
вчителя: огляд газет. «Розповідь про
нашого вчителя», конкурс
природничих композицій, екібан «Мої
найкращі вітання вчителям»
19. Зустріч учнів старших класів з
адміністрацією школи та
представниками учнівського
самоврядування
20. Бесіди з учнями про Статут школи,
ознайомлення з правами та
обов'язками учнів, правилами
поведінки в школі, складання правил
шкільного життя кожного класу (до
конкурсу)
21. Декада до Дня міста (за окремим
планом): година спілкування «Історія
мого міста» (5— 6-ті класи), «Куточок
мого міста» (3—11-ті класи) вікторина
«Знай і люби свій край», «У нас в гостях
поети і художники Маріуполя», конкурс
фотографій «Моє місто» (2—11-ті класи)
22. Організація роботи шкільних гуртків
4-й
тиждень
23. Планування роботи класних
керівників
До 10.09
24. Підготовка святкового концерту до
Дня учителя «Школа має таланти»
4. Робота з
батьками,
громадськістю
25. Звіт керівника школи про
діяльність у 2014/15 н.р.
1. Загальношкільна конференція по
виборах шкільного батьківського
комітету, ради школи
Педагогорганізатор,
класні
керівники 1-11х класів
Класні
керівники 111-х класів
Педагогорганізатор,
керівники
законів
Заступни
к
директор
а з НВР,
педагог організат
ор
Педагогорганізатор,
класні керівники 1-11-х
класів
Адміністрація
, класні
керівники
Інформація
про
результати
до НД
2—4-й
тижні
Класні
керівники
1—11-х
класів
Анкетуван
ня,
08.09-12.09
Заступник
директора з
НВР, педагог –
організатор,
класні керівники
1—11-х класів
Наказ,
інформація
до АН
До 19.09
Класні
керівники 111-х класів
Графік,
плани
роботи
гуртків,
списки
Інформація
до АН
До 26.09
11.09
Педагогорганізатор,
класні
керівники 1—
11-х класів
4-й тиждень Педагог –
організатор,
класні
керівники
2-й
Директор
тиждень
школи
3-й тиждень Директор школи
Довідка до
АН
План
роботи
Інформація
до АН
План
заходів
Інформація
до АН
Сценар
ій
Наказ
Протокол
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
Адміністрація
, класні
керівники
1-11-х класів
Протоколи
3-й тиждень Психолог,
класоводи 1-х
класів
Інформація
до
АП
2. Проведення тематичних батьківських
зборів:
1-й клас — «Вікові та індивідуальні
особливості б-річних дітей; соціальнопсихологічна адаптація їх до школи»
2—4-ті класи — «Урахування
індивідуальних особливостей розвитку
дитини у вихованні»;
5-й клас — «Особливості психологічної
адаптації школярів у 5-му класі»
б—8-мі класи — «Духовний світ
особистості. Морально-етичні цінності
у сучасному сімейному вихованні»
9—11-ті класи — «Психофізіологічні
особливості дитини старшого шкільного
віку. Проблеми виховання»
3. Консультування, анкетування батьків
першокласників з метою виявлення
особливостей та характеру протікання
процесу первинної адаптації дітей у
школі
4. Вибори батьківських комітетів класів.
Затвердження планів роботи
4-й
тиждень
3-й
тиждень
Класні
керівники
5. Консультація для батьків щодо
інклюзивного та індивідуального
навчання
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
1. Організація роботи методичних
об’єднань
2. Організація роботи атестаційної
комісії
3. Коригування плану курсової
перепідготовки учителів
2-й
тиждень
2-й
тиждень
2-й тиждень
Заступник
Наказ
директора з НВР
Директор школи Наказ
4. Оновлення банку даних «Обдарована
дитина»
До 19.09
5. Діагностичне анкетування вчителів
щодо визначення професійних потреб
2-й
тиждень
2-й
тиждень
6. Подання інформації «Досягнення
учнів класу (творчі, спортивні,
інтелектуальні)
7. Організація роботи з учнями, які
потребують особливої педагогічної
уваги
8. Методична оперативка «Методичні
рекомендації вчителя щодо
викладання предметів у новому
навчальному році»
2-й
тиждень
09.09
Протокол
и, плани
роботи
батьківськ
ого
комітету
Матеріал
и
консульта
цій
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР, психолог,
класні керівники 1—11-х
класів
Голови ШМО
План
перепідгото
вки
Список
учнів,
інформація
до
НД
Діагности
чні
картки
Класні
Інформація
керівники 1-11- до АП
х класів
Педагог –
Інформація
організатор,
до АН
психолог
Директор
Протокол
школи,
заступник
директора з НВР
9. Організація корекційно-розвивальної
роботи з дітьми з особливими освітнім
потребами
10. Проведення психодіагностики
інтелектуальних можливостей
обдарованих дітей
11. Консультування щодо заохочення
здібних
та обдарованих учнів: систематично
проводити діагностику здібностей
учнів; створення
портфоліо обдарованих учнів та
оприлюднення його на батьківських
зборах та класних годинах; написання
листів-подяк батькам; привітання
найкращих учнів у класних куточках;
розміщення інформації про
переможців і призерів конкурсів та
олімпіад на сайті школи; розміщення
інформації у шкільній газеті
12. Консультації для вчителів щодо
атестації відповідно До Типового
положення про атестацію
педагогічних працівників
13. Організація роботи атестаційної
комісії
2-й
тиждень
Протягом
року
Психолог, класні
План
керівники
роботи
Заступник
Інформація
директора з
до АН
НВР, класні
керівники,
педагог –
організатор,
психолог
Протягом
року
Заступник
директора з
НВР
До 19.09
Заступник
директора з
НВР
Керівники
ШМО
До 19.09
14. Планування роботи методичних До 15.09
об'єднань
вчителів
та
класних
керівників
15. Планування роботи творчих груп
2-й
тиждень
6. Контрольноаналітична
діяльність
Психолог, класні
План
керівники
роботи
Керівники
творчих груп
Консульта
ційні
матеріали
Наказ
протоколи
Інф
орм
ація
до
АН
План
роботи,
інформація
до АН
16. Організація роботи з молодими
вчителями: діагностика роботи і
надання допомоги; ознайомлення
молодих учителів з нормативними
документами; інструктаж зі складання
поурочних планів; основні вимоги до
уроку
17. Проведення круглого столу «Обмін
думками по роботі з обдарованими
дітьми». Оновлення матеріалів: банк
обдарованих дітей (за типами
обдарувань), їхні здобутки; участь у
творчих, спортивних конкурсах;
завдання олімпіад, конкурсів; тести
контролю; тематика творчих робіт;
аналіз участі учнів в олімпіадах та
МАН
18. Дослідно-експериментальна
робота. Робота шкільного наукового
товариства «Науковець»
1-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
23.09
Заступник
директора з
НВР.учителіпредметники
Оновленн
я банку
даних
обдарован
их дітей
3-й
тиждень
Плани
роботи
1. Комплектація штату школи
До 04.09
Заступник
директора з
НВР, куратори
секцій
наукового
товариства
Директор
школи
Штатн
ий
розкла
д
2. Попереджувальний контроль за
роботою молодих спеціалістів з метою
надання методичної допомоги
Протягом
місяця
3. Перевірка алфавітної книги,
особових справ
1—2-й
тижні
4. Оперативний контроль: оформлення
класних журналів
5. Нарада з питань охоплення дітей
мікрорайону навчанням, залучення до
школи важковиховуваних учнів,
ведення шкільної документації
(особових справ, журналів)
б. Контроль за організацією
гарячого харчування
2—4-й
тижні
2-й
тиждень
7. Контроль роботи класних
керівників 5-х класів. Організація
класних колективів
8. Контроль виховних планів класних
керівників
інформація
до АН
Директор
Протокол
НД
Довідка до
АН
Наказ
Заступник
директора з
НВР
2-3-й тижні Адміністрація
Інформація
до НД
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
Заступни
к
директор
а з НВР
Адміністрація
Інформація
до АН
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
Інформація
до АН
Директор
школи, голова
ПК
Завгосп
Нак
аз
Інформація
до АН
4-й
тиждень
3—4-й
тижні
9. Контроль відвідування занять
учнями 1—11-х класів
3-й
тиждень
10. Перевірка планів роботи ШМО, МО
класних керівників, календарного
планування
11. Контроль чергування класних
колективів та вчителів
2—3-й
тижні
4-й
тиждень
12. Перевірка наявності робочого одягу,
3-й
форми учнів для проведення уроків праці тиждень
та фізичного виховання
7. Економічна та
1. Тарифікація вчителів
1-й
фінансово-гостиждень
подарська діяльність з
розвитку
2. Контроль за роботою харчоблоку та
2-й
матеріальнотехнічного персоналу
тиждень
технічної бази
3. Призначення відповідальних з питань
2-й
безпеки життєдіяльності
тиждень
4. Контроль за станом освітлення
Постійно
шкільних приміщень, дотримання
правил ТБ в спеціалізованих кабінетах
5. Організація огляду-конкурсу між
3-й тиждень
класами по збереженню підручників
6. Заходи з енергозбереження
Заступни
ки
директор
а
Заступни
ки
директор
а
Адміністрацій
3—4-й
тижні
Інформація
до АН
Наказ
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Директор школи Нак
аз
Заступники
Інформація
директора з
до АН
НВР, завгосп
Бібліотекар,
Наказ
педагогорганізатор
План
Завгосп
заходів,
інформація
до АН
Жовтень
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
Зміст роботи
Термін
виконання
Відповідальні
1. Забезпечення та аналіз відвідування
школи учнями групи «ризику», з
неблагополучних сімей, учнів, схильних до правопорушень, із
«кризових» сімей
2. Координація роботи вчителів та
класних керівників з учнями, яким
важко дається навчання
Постійно
Педагог організатор
психолог
Постійно
3. Перевірка організації гарячого та
дієтичного харчування учнів
2-й
тиждень
Адміністрація
, класні
керівники,
психолог
Заступник
директора з
НВР
4. Заповнення індивідуальних карток на
дітей з девіантною поведінкою
1-й тиждень
Класні
керівники,
педагог організатор
4-й тиждень Класні
керівники
1. Інструктаж учнів закладу з питань
безпеки життєдіяльності під час
навчально-виховного процесу та у
канікулярний час
2. Проведення медичного огляду на
1-й тиждень
педикульоз
3. Оформлення куточків ЦЗ, пожежної
3-й тиждень
безпеки у класах: «Безпека
життєдіяльності»
4. Звіти класних керівників про побутові 06.10
умови, в яких проживають соціально
незахищені учні, про оздоровлення учнів,
результати проведення місячника
громадського огляду сімей
5. Бесіда для учнів «Профілактика
07-08.10
гіповітамінозу» (1—11-ті класи)
Медсестра
школи
Класні
керівники
Класні
керівники,
педагог організатор
Класні
керівники
Форма
організаці
ї
Списки
учнів,
інформація
до АН
Рекоме
ндації
списки
Інформація,
засідання
батьківської ради
школи
Інформація
до НД
Запис
иу
журн
алах
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Звіти,
інформація
до НД
Запис
иу
журн
алах
Інформація
до НД
6. Виробнича нарада: «Ознайомлення з
результатами поглибленого медичного
огляду учнів. Уточнення списків
спецмедгрупи та групи дієтичного
харчування»
7. Огляд стендів «Безпека
життєдіяльності» (1-11-ті класи).
Перевірка класних журналів щодо
проведення бесід із ТБ
8. Здача листків здоров'я (1—11-і
класи)
0 6. 10
Заступник
директора з
НВР, медсестра
школи
20.10
Заступник
директора з
НВР
Інформація
до НД
До 07.10
Інформація
до АН
1. Засідання громадсько-педагогічної
комісії по роботі з учнями, які
потребують підвищеної педагогічної
уваги
16.10
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники 1—
11-х класів
Педагог організатор,
психолог
Про
токо
л
засі
дан
ня
2. Проведення благодійної акції
«Турбота» (привітання учителівпенсіонерів з Днем учителя, Днем
людей похилого віку), концерт до Дня
вчителя
3. Засідання шкільного парламенту за
окремим планом
4. Засідання активу школи
1-й тиждень Педагогорганізатор,
учитель
музичного мистецтва, класні
керівники
Педагог2-й
організатор
тиждень
Педагог2-й
органі-затор
тиждень
Бібліотекар
6-10.10
6. Тиждень: «Книжка — добрий друг»:
знайомство зі шкільною бібліотекою (1-гі
класи); проведення операції «Живи,
книго», «Книжкова лікарня»; проведення
бесід: «Книжка вчить, як на світі жити»
(1-ші класи); «Я розповім про свою
улюблену книжку» (2—4-ті класи); оглядвиставка нових надходжень; конкурс на
кращий читацький клас; проведення
анкетування щодо вивчення читацьких
інтересів учнів; конкурс малюнків «Мій
улюблений книжковий герой» (2—7-мі
класи); шкільний конкурс «Найкращий
читач» (3—8-мі класи).
7. День права «Хто зневажає закон...»: 10.10
відкриті виховні години «Твої права і
обов'язки — абетка громадян» (1—4-ті
класи); «Право і обов'язок» (5—8-мі
класи); «Торгівля людьми — одна з
найважливіших проблем сьогодення» (911--ті класи).
8. До 70-річниці визволення України від 17.10
німецько-фашистських
загарбників
провести: уроки-мужності «Вулиці імені
героїв» (1—7-мі класи); «Мої земляки —
герої» (8-11-ті класи); мітинг пам'яті «Ми
пам'ятаємо» (8-11-ті класи); конкурс
проектів «Моя родина у роки Великої
Вітчизняної війни». Звіт класних
керівників
(1-11-ті класи)
3-й
9. Трудові десанти на пришкільній
тиждень
ділянці «Чисте подвір'я»
10. Проведення І етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад, підготовка до
участі у II етапі
3-4-й
тиждень
11. Складання реєстру багатодітних
сімей, заповнення карток обліку
багатодітних родин
3-4-й
тиждень
План
заходів,
інформація
до АН
Протокол
Протокол
Класні
керівники 1-11
класів, педагог організатор
Сценарій
Педагог –
організатор,
класні
керівники 1-11
класів, учитель
історії
Наказ
Класні
керівники
Інформація
до АН
Заявка,
наказ
Заступник
директора з
НВР
Педагог –
організатор,
класні
керівники
Списки
4. Робота з
батьками,
громадськістю
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
1. Збори батьків учнів 5-х класів з питань
адаптації учнів у школі II ступеня
24.10
2. Проведення тренінгів для батьків за
програмою «Батьківство в радість»
(5—7-мі класи)
3. Батьківські збори 1-4-ті, 6-11-ті
класи
4-й
тиждень
1. Засідання атестаційної комісії з
питань атестації, ознайомлення
педагогів з Положенням про атестацію
2-й
тиждень
2. Проведення І етапу всеукраїнських
учнівських олімпіад
з базових дисциплін
3. Консультація для кураторів секцій
наукового товариства МАН із питання: «Організація науководослідницької діяльності як
пріоритетний напрям у розвитку
здібностей учня»
4. Оформлення соціальнопсихологічного паспорта школи
5. Моніторинг використання ІКТ у
навчально-виховному процесі
1-4-й тижні Заступник
директора з
НВР
Заступник
3-й
директора з
тиждень
НВР, психолог
6. Підготовка до міського конкурсу
«Учитель року»
Протягом
місяця
24.10
Класні
керівники 5-х
класів
Психолог
Рекоменда
ції
Класні
керівники
Директор
школи
Протоколи
До 3.10
Психолог
2-3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Директор
7. Перевірка ВЕБ-сайту закладу освіти 3-й
тиждень
8. Апаратне навчання «Діагностика
До 08.10
професійної діяльності вчителя»
Директор
школи
Матеріали
тренінгів
Протокол
Наказ
Рекоменда
ції
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Наказ
Інформація
до АН
Матеріали
навчання
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора
З НВР
Педагог організатор
Наказ
4-й
тиждень
Психолог
Матеріали
тренінгу
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР,
Психолог
Матеріали
виставки
9. Уточнення графіка курсової
перепідготовки вчителів
До 10.10
10. Складання списків учителів, які
підлягають атестації у 2015 році
До 07.10
11. Організація групової роботи з
учнями, які стоять на
внутрішньошкільному обліку та
перебувають у складних життєвих
обставинах
12. Тренінгові заняття з обдарованими
дітьми з метою формування
упевненості в собі, підготовка до
публічних виступів
13. Участь у Міжнародній виставці
педагогічних досягнень
14. Педагогічний консиліум «Рівень
навчальної та психологічної адаптації
учнів 5-хкласів»
06-08.10
2–й
тиждень
Наказ
План
Матеріали
консиліум
у
6. Контрольноаналітична
діяльність
15. Заняття «школи молодого
вчителя» «Види й форми
оцінювання навчальних досягнень
учнів»
16. Уточнення тем для написання
науково-дослідних робіт, списку
учнів-дослідників та їх учителівконсультантів
17. Перевірка щоденників
спостережень учнів, які стоять на
внутрішньошкільному обліку
18. Семінар-практикум
«Психологічне здоров'я учителя.
Технологи психофізичного
розвантаження»
20. Підготовка до засідання
педагогічної ради
07.10
Учительпредметник
Протокол
До 14.10
Учителіпредметники
8—11-х класів
Інформація
до АН
4-й
тиждень
Педагог організатор
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР, психолог
Інформація
до АН
Матеріали
семінару
2-й
тиждень
Адміністрація
Матеріали
до засідання
педради
1. Перевірка адаптації учнів 5-хкласів
до навчання
2. Психолого-педагогічний супровід
паралелі 5-х класів. Діагностика
адаптаційного періоду
3. Персональний контроль:
відвідування уроків у 5-х класах
«Забезпечення умов успішної
адаптації учнів до навчання у 5-му
класі»
4.Стан організації гарячого харчування
школярів
3-й
тиждень
2-й
тиждень
Адміністрація
3-й
тиждень
Адміністрація
Довідка до
ПР
Довідка до
ПР
Довідка,
інформація до
ПР
3-й
тиждень
Довідка
до засідання
РШ
5. Звіт класних керівників про
охоплення учнів гуртковою роботою,
секціями та факультативами, про
участь в акціях «Моя улюблена
книжка», проведення місячника
громадського огляду сімей
б. Аналіз оформлення класних
куточків з безпеки поведінки
06.10
Заступник
директора з
НВР, члени
батьківського
комітету
Педагог –
організатор,
класні
керівники
Довідка до
АН
7. Звіт про стан відвідування учнями
школи
Постійно
8. Засідання педагогічної ради
4-й
тиждень
9. Контроль за роботою ГПД
2—3-й
тижні
10. Контроль за відвідуванням
занять учнями із кризових сімей,
учнями, які стоять на
внутрішньошкільному обліку
11. Контроль за організацією роботи
з питань профілактики дитячого
травматизму та запобігання йому.
2—3-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Заступни
к
директор
а з НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Педагог –
організатор
, психолог
Педагог –
організатор
Довідка
1-й
тиждень
2—3-й
тижні
Психолог
Довідка до
НД
Наказ
Протокол
засідання
ПР
Наказ
Інформація
до АН
3—4-й
тижні
Педагог організатор
13. Стан викладання української мови
та контроль за технікою
каліграфічного письма (2—4-ті класи)
3—4-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
14. Стан виконання вимог до ведення
робочих, контрольних зошитів та їх
перевірка (2-4-ті класи)
15. Контроль чергування
класних колективів,
чергових учителів
16. Перевірка обсягу і видів домашніх
завдань
17. Контроль за веденням
поточного та тематичного
оцінювання навчальних
досягнень учнів учителямипредметниками
18. Аналіз результативності участі
випускників школи у ЗНО - 2014р.
19. Засідання педагогічної ради
«Використання ІКТ в процесі самоосвіти
вчителів, як засіб підвищення
професійної компетентності»
1. Генеральне прибирання приміщень
3—4-й
тижні
Адміністрація
2—3-й
тижні
Адміністрація
Інформація
до АН
2—3-й
тижні
Протяго
м місяця
Адміністрація
Інформація
до НД
Книги
контролю
4-й
тиждень
4-й
тиждень
Директор
7. Економічна та
фінансово-господарська діяльність з
2. Підготовка школи до роботи в
розвитку
матеріальнозимових умовах
технічної бази
3. Перевірка готовності
закладу до прийому
теплопостачання
Листопад
Розділ
Зміст роботи
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
План
роботи,
інформація
до НД
Інформація
до
засідання
ПР
Інформація
до НД
12. Контроль роботи з учнями під час
канікул
1. Перевірка проведення індивідуальних
занять з учнями
2. Дотримання педпрацівниками вимог
єдиного шкільного режиму і правил
внутрішнього розпорядку (на
виконання ст. 56 Закону України «Про
освіту»)
3. Облік дітей п'ятирічного віку, які не
відвідують дитячі установи
Адміністрація
Заступник
директора з
НВР
Завгосп
4-й
тиждень
2-йтиждень Завгосп
3-й тиждень завгосп
Термін
Відповідальні
виконання
Заступник
2-й
директора
з
тиждень
НВР
2-й
Адміністрація
тиждень
Протяго
м місяця
4. Відвідування сімей учнів, які стоять
на внутрішньошкільному обліку,
індивідуальна робота з учнями
2—3-й
тижні
5. Соціальне інспектування дітейінвалідів
1— 2-й
тижні
Заступник
директора
з НВР
Педагог –
організатор,
класні
керівники 111--х класів,
психолог
Класні
керівники,
психолог,
заступник
директора з
НВР
Інформація
до ПР
Протокол
Інформація
до АН
Наказ,
план
заходів
Інформація
до АН
Форма
організації
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Довідка до
АН
Акти
Довідка до
АН
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
Заступник
директора з
НВР, голова
ПК
Педагог організатор,
медсестра
школи, класні
керівники
Довідка
АН
Директор
школи,
заступник
директора з
НВР
Класні
керівники
2—11-х
класів
Інформація
до АН
До 07.11
Завгосп
Інформація
до АН
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР,
Заступник
директора з
НВР
Бібліотекар
Інформація
до АН
1. Перевірка стану охорони праці в
шкільних кабінетах та майстернях
1—2-й
тижні
2. Організація лекцій і бесід на тему
профілактики СНІДу, туберкульозу
Конкурс буклетів «Снід: зупинимо
його разом!» (8—П-ті кл.), листівок,
проведення тренінгів «Життя на
роздоріжжі», «Мрії збуваються»).
Уроки здоров'я: «Снід — час бити
тривогу!» (8—П-ті класи). Написання
диктантів «СНІД: чи можна йому
запобігти?» (5—8-мі класи)
3. Аналіз виконання в школі ст. 3.9
Закону України «Про цивільний
захист»
2-й
тиждень
4. Проведення годин спілкування з
формування здорового способу життя:
«Корисне харчування та здоров'я» (2—
4-ті класи); «Позитивні та негативні
емоції. Як боротися з негативними
емоціями?» (5—9-ті класи)
5. Перевірка освітлення навчальних
приміщень, виконання
розпорядження по економії водопостачання, енергозбереження
б. Вивчення стану дитячого
травматизму
2—3-й
тижні
7. Перевірка якості харчування
2-й
тиждень
1. Рейд «Живи, книжко» (1—11-ті
класи)
2. Рейд з перевірки дотримання
Статуту школи щодо зовнішнього
вигляду учнів
3—4-й
тижні
4-й
тиждень
3. Проведення тижнядо Всесвітнього
дня боротьби із СНІДом:
а) випуск листівок і буклетів «Молодь
проти
СНІДу» (8—11-ті класи);
б) уроки-тренінги «СНІД — час бити
тривогу!»
(8—П-ті класи)
в) класні години
4. Участь учнів школи у II етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
7. Засідання комісії з профілактики
правопорушень
8. Відвідування сімей учнів, які стоять
на внутрішньошкільному обліку,
сімей, які опинилися у складних
життєвих обставинах
4-й
тиждень
4-й
Педагогорганізатор,
шкільний
парламент
Педагог організатор
тиждень
Інформац
ія до АН,
буклети
Текст
диктантів
Конспекти
годин
спілкуван
ня
Інформація
Інформація
до НД
Інформація
до АН
План
заходів,
листівки
Конспекти
За окремим Заступник
графіком
директора з
НВР
Протягом
Педагог місяця
організатор
11-14.11
Педагог –
організатор,
психолог,
класні
керівники
уроків
Інформація
до
АН, наказ
протокол
Акт
відвідуванн
я
4. Робота з
батьками,
громадськістю
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
9. Моніторинг ставлення учнів до
шкідливих
звичок
' .
10. Корекційні заняття з учнями
«групи ризику» за результатами
психолого педагогічного супроводу
11. День права «Привіт! Я —
конфлікт!»: проведення відкритих
виховних годин «Краще гірка правда,
ніж солодка брехня» (1—4-ті класи);
«У кого є совість? Чи може бути
щасливою непорядна людина?» (5—8мі
класи);
«Толерантність
та
ксенофобія: реальність чи вигадка?»
(9—.11-ті класи)
13. Місячник родинного виховання
«Без сім’ї немає щастя на землі» (на
виконання Національної програми
«Основні орієнтири виховання учнів
1—12-х класів»): конкурс «Найрозумніший» (3—9-ті класи); конкурс
«Найрозумніша
пара»
(10—П-ті
класи); творчі завдання: «Походження
мого роду», «Походження мого імені,
прізвища», «Дерево мого роду» (5—7мі класи);; спортивні змагання «Тато,
мама, я — спортивна сім'я» (1—4-ті
класи)
14. Проведення конкурсів до Дня
української писемності та мови:
«Знавець рідної мови» (3—4-ті класи);
«Філологічний експрес» (5—11-ті
класи), мовознавчий конкурс імені
Петра Яцика
1. Розширене засідання батьківського
комітету і ради школи (за окремим
планом)
2. Зустріч з радою мікрорайону з питань
організації дитячого дозвілля
1. Засідання методичних об'єднань з
питань оформлення шкільної
документації, результативності роботи з
обдарованими дітьми, проведення
предметних тижнів
2. Шкільний тиждень педмайстерності
вчителів початкових класів і
гуманітарного циклу «Сучасний урок:
ІКТ-супровід»(відкриті уроки)
4. Консультація для керівників секцій
наукового товариства «Вимоги до
оформлення науково-дослідних робіт»
5. Психолого-педагогічний супровід
учнів 10-х класів. Вивчення соціальнопсихологічного клімату в
новостворених класних колективах
Протягом
місяця
Психолог
Конспекти
занять
Протягом
місяця
Психолог
Конспекти
занять
06.-07.11
Учитель
правознавства,
класні керівники 1—11-х
класів
Наказ
ДО 17.11
Заступник
директора
з НВР, педагогорганізатор,
класні керівники 1—11-х
класів, учителі
фізкультури
Сценарій
матеріали
10-28.11
Учителі
української
мови, класні
керівники 3—
11-х класів
Сценарії
Матеріали
Буклети
2-й
тиждень
Директор
школи
Протокол
2-й
Директор
Тиждень
школи
1-й тиждень Голови ШМО
Інформація
до АН
Протоколи
Заступник
директора з
НВР, керівник
ШМО учителів
початкових
класів
3-й тиждень Заступник
директора зНВР
Рекоменда
ції
04-10.11
04-17.11
Заступник
директора з
НВР
Матеріали
консультац
ії
Інформація
до НД
6. Контрольноаналітична
діяльність
6. Організація корекційної роботи
з учнями 5-х класів, які мають
труднощі в адаптації
7. Заняття школи молодого вчителя
«Урок — основна форма здійснення
сучасного процесу навчання»
-
2-3-й
тижні
Психолог,
Інформація
класні керівники
10.11
8. Участь у II етапі Міжнародного
мовно-літературного конкурсу ім. П.
Яцика
За Планом
9. Участь у II етапі конкурсу ім. Т.
Шевченка
За планом
10. Моніторинг ставлення учнів
до шкідливих звичок
11: Консультація для вчителів
«Сучасні технології роботи з
важковиховуваними дітьми»
3-й
тиждень
14.11
Заступник
директора з
НВР Учителіпредметники
Учителі
української
мови і
літератури
Учителі
української
мови і
літератури
Психолог
1. Контроль за дотриманням у школі
пожежної безпеки (на виконання
Закону України «Про пожежну
безпеку»)
2. Перевірка щоденників учнів 3—8-х
класів (дотримання вимог єдиного
орфографічного режиму)
3. Перевірка зошитів з математики,
української мови учнів 5-11-х класів
(якість перевірки зошитів,
дотримання єдиного орфографічного
режиму)
4. Контроль за станом роботи
факультативів, гуртків
5. Перевірка поурочних планів
учителів (уміння ставити мету уроку і
добирати навчальний матеріал)
6. Класно-узагальнювальний
контроль у 10-му класі,
адаптація учнів
2-й
тиждень
Завгосп
3-й
тиждень
Заступники
директора з
НВР
Заступники
директора з
НВР
Довідка до
АН
2-3-й
тижні
2-3-й
тижні
Заступник
директора
Адміністрація
Довідка до
НД
Книга
контролю
2-3-й
тижні
Довідка до
НД
7. Перевірка словників з іноземної
мови
8. Контроль відвідування
занять учнями 1—П-х класів
2-3-Й
тижні
9. Контроль проведення уроків
учителями, які атестуються
Протягом
місяця
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
Книга
контро
лю
Наказ
10. Вивчення стану викладання та
рівня навчальних досягнень з
музичного мистецтва
7. Економічна та
1. Аналіз ефективності використання
фінансово-господарська діяльність з енергоносіїв
2. Аналіз використання бюджетних
розвитку
матеріальнокоштів
технічної бази
4-й
тиждень
Протяго
м місяця
2-3-Й
тижні
Психолог
Адміністрація
3-й тиждень Завгосп
3-й
тиждень
Директор
школи
Протокол
Наказ
Наказ
Рекоменда
ції
Матері
али
консул
ьтації
Інформація
до АН
Наказ
Наказ
Наказ
Довідка до
АН
Інформація
до
засідання
ради
школи
3. Інвентаризація матеріальних цінностей
1—4-й
тижні
2-й
тиждень
3—4-й
тижні
2-3-й
тижні
Комісія
Наказ
з інвентаризації
Завгосп
Інформація
до АН
Директор
Кошторис
школи, завгосп
Заступник
Інформація
директора з
до АН
НВР
Термін
виконання
Відповідальні
1. Контроль за охопленням Дітей
мікрорайону навчанням
1-й тиждень
2. Попереднє замовлення на придбання
підручників,
3. Участь учнів школи в міських
предметних олімпіадах, конкурсі-захисті
науковй-дослідних робіт у системі МАН
(написання контрольних робіт)
4. Засідання громадсько-педагогічної
комісії по роботі з учнями, які
потребують підвищеної педагогічної
уваги
5. Контроль за організацією навчання і
дозвілля, залучення у гуртки, секції
дітей, які залишились без батьківського
піклування
І. Підбиття підсумків огляду навчальних
кабінетів
2. Інструктаж учнів, працівників закладу
з правил безпеки під час організації і
проведення новорічних свят та зимових
канікул
3. Проведення бесід з правил
поведінки зимою на водоймах
Заступник
директора з
НВР
Бібліотекар
2-й
тиждень
1-4-й тижні Заступник
директора з
НВР
4. Підбиття підсумків організації роботи
з ЦЗ за рік
4-й
тиждень
5. Стан температурного режиму школи
2-4-й
тиждень
Завгосп
6. Перевірка виконання Правил ТБ у
майстернях, лабораторіях, спортивних
залах та кабінетах
3-й
тиждень
7. Моніторинг «Захворювання на ГРЗ»
Протягом
місяця
1. Рейд-перевірка стану підручників,
зовнішнього вигляду учнів
2-й
тиждень
2. Акція «Обери життя. Молодь
проти СНІДу» (1-11 -ті класи)
01.12
Заступник
директора з
НВР, голова
ПК
Класні
керівники,
медсестра
Бібліотекар,
педагог організатор
Класні
керівники,
педагог організатор
4. Готовність школи до зимового періоду
5. Планування фінансових потреб
закладу на 2015 рік
б. Оформлення передплати педагогічних
видань
Грудень
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
Зміст роботи
Форма
організаці
ї
Інформація
до АН
Замовленн
я
Наказ
10.12
Психолог
Інформація
2-3-й
тижні
Педагог –
організатор
, психолог
Інформація
до АН
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники
Класні
керівники
Заступник
директора з
НВР
Довідка
3-й
тиждень
2-3-й
тижні
Записи в
журналах
Записи в
журналах
Інформація
до АН,
наказ
Аналіз
замірів
Довідка до
НД
Інформація
Інформація
матеріали
3. Місячник «Створи добро»
4. Шкільний конкурс «Замість ялинки
зимовий букет»
Протягом
місяця
4-й
тиждень
5. Випуск новорічних газет (7—9-ті
класи)
3-й
тиждень
6. Організація та проведення
новорічних ранків для учнів 1—7-х
класів та балу-маскараду для учнів 8—
11-х класів
4-й
тиждень
7. Операція «Новий рік без
самотності» (привітання дітейінвалідів, ветеранів праці школи з
Новим роком)
3-4-й тижні Педагог –
організатор,
класні
керівники
1-2-й
Психолог,
тиждень
заступник
директора з
НВР
класні керівни1-й
ки
тиждень,
Учителі
04-05.12
фізкультури,
класні керівники 1—8 -х
класів
Класні
08.12
керівники 9—
11-х класів
08-12.12
Класні
керівники
інформація
16.12
Учитель
трудового
навчання, класні керівники
5—8-х класів
Інформація
до НД
2-й
тиждень
Директор
школи
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники 3—
10-х класів
Протоколи
8. Оформлення документації для
надання різних форм допомоги для
соціально незахищених сімей
9. Уроки мужності до дня
Збройних.Сил України (5—11-ті
класи)
10. Спортивні змагання «Наші
хлопці — молодці!» (1—8-мі
класи)
11. Військово-патріотичне свято
«Козацькі забави» (9—11-ті
класи)
12. Декада протипожежної безпеки
«Вогонь: другий ворог?»; конкурс
малюнків (2—7-мі класи); написання
диктантів (4—8-мі класи);
виготовлення буклетів «Ситуації, які є
небезпечними для життя» (9—10-ті
класи); виховні години з
протипожежної безпеки (1—11-ті
класи);
13. Конкурс «Годівниця для птахів»
(5—8-мі класи)
4. Робота з
батьками,
громадськістю
1. Засідання шкільного
батьківського комітету, ради
школи
2. Індивідуальна робота з батьками,
діти яких мають початковий рівень
навчальних досягнень
Педагог організатор
Учителі 1-4
класів, учитель
трудового
навчання
Педагог –
організатор,
класні
керівники
Заступник
директора з
НВР, педагог організатор
Інформація
Інформація
до АН
газети
План
проведення
Інформація
Конспекти
уроків
Сценарії
Сценарії
Інформація
до НД
Сценарії
Тексти
диктантів
Рекоменда
ції
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
6. Контрольноаналітична
діяльність
7. Економічна та
фінансово-господарська діяльність з
розвитку
матеріальнотехнічної бази
3. Проведення батьківських зборів.
Тематичні батьківські збори — «Дитина
в агресивному медіа-середовищі» (1—4ті класи); «Чому діти лаються? Чи
впливають нецензурні слова, жаргони на
розвиток дитини?» (5—8-мі класи);
«Законність, правопорядок і юридична
відповідальність неповнолітніх» (9—П-ті
класи); «Вплив насильства, пережитого в
дитинстві, на формування поведінкових
моделей у дорослому житті» (1—11-ті
класи)
1. Засідання атестаційної комісії за
окремим планом
2. Засідання науково-методичної ради за
планом
3. Підготовка до проведення
засідання педагогічної ради
«Управління процесом
впровадження інноваційних
знахідок у школі»
4. Психолого-педагогічний супровід
учнів 8-х класів. Проведення
діагностичного мінімуму
5. Соціометричні дослідження у 8-х
класах
6. Семінар-практикум «Інновації в
навчанні. Шляхи провадження»
15-19.12
Класні
керівники
1 - 11-х
класів
4-й
тиждень
4-й
тиждень
3-й
тиждень
Директор школи Протокол
Заступник
директора з
НВР
Матеріали
до засідання
педради
2-3-й
тижні
2-3-й
тижні
Психолог
Інформація
до АН
Психолог
22.12
Заступник
директора з
НВР
Інформація
до НД
Матеріали
семінару
1. Перевірка техніки читання у 2—4х
класах
3-й
тиждень
2-3-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
4-й тижні
Адміністрація
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступники
директора з
НВР
Адміністрація
наказ
Адміністрація
Наказ
Заступник
директора з
НВР
Завгосп
Інформація
на НД
2. Класно узагальнювальний контроль у
8-х класах
4. Контроль ведення класних журналів з
питань дотримання Інструкції та
виконання навчальних програм
6. Аналіз відвідування учнями школи у
грудні місяці
7. Перевірка щоденників (якість роботи
класних керівників, система заохочень,
виставлення оцінок)
8. Контроль за роботою молодих
учителів, відвідування уроків, перевірка
поурочних планів
9. Контрольні зрізи за текстами
адміністрації (в 11-х класах (історія ,
українська мова, математика), 4-ті класи,
9-ті класи (основи здоров'я)
10 перевірка стану викладання Історії
України
1. Генеральне прибирання шкільних
приміщень
2. Огляд кабінетів
3. Рейд «Живи, книжко»
4-й
тиждень
4-й
тиждень
2-3-й
тижні
Протягом
місяця
4-й
тиждень
4-й
тиждень
2-й
тиждень
Протоколи
Директор школи Протокол
Завгосп
Бібліотекар
Наказ
Книги
контролю
Наказ
Наказ
Книги
контролю
Інформація
до АН
інформація
до АН
Інформація
до АН
4. Виготовлення ялинок та ялинкових
прикрас
5. Затвердження кошторису на 2015
рік
Січень
Зміст роботи
3-й
тиждень
4-й
тиждень
Педагогоргані-затор
Директор,
завгосп
інформація
до РШ
Інформація
до АН
Термін
виконання
Відповідальні
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
1. Контроль за охопленням навчанням
дітей шкільного віку, які проживають у
мікрорайоні школи
2. Організація дозвілля учнів із кризових
сімей
3. Звіт класних керівників про роботу з
учнями, схильними до правопорушень.
Корекція соціально незахищених
категорій населення
1—2-й
тижні
4. Звіт за актами обстеження житловопобутових умов проживання соціально
незахищених категорій сімей
2—3-й
тижні
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
1. Перевірка стану освітленості
навчальних приміщень
2-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Педагог –
організатор,
психолог
Педагог –
організатор,
психолог,
класні
керівники
Педагог –
організатор,
психолог ,
класні
керівники
завгосп
Форма
організаці
ї
Довідка до
АН
2. Розробка, і складання плану роботи з
організації ЦЗ на рік
2-й
тиждень
3.Дотримання правил охорони праці в
навчальних приміщеннях школи,
температурного режиму
2-й
тиждень
Розділ
1—2-й
тижні
1—2-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Завгосп
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Інформація
до Б/К
Інформація
до АН
План,
накази
Інформація
3. Робота з учнями
4. Робота з
батьками,
громадськістю
4. Місячник запобігання і
профілактики наркоманії, алкоголю і
шкідливих звичок «Бережи здоров'я
змолоду» (тематичні виховні години):
«Роль гігієни для здоров'я дитини» (1ші класи); «Вплив телебачення,
мультфільмів на здоров'я. Шляхи
збереження зору» (2—4-ті класи);
«Алкоголізм не традиція, а справжня
біда» (5—7-мі класи); «Ранні статеві
зв'язки, їх вплив на репродуктивне
здоров'я молоді» (8—11 -ті1 класи);
флешмоб «Зростаємо здоровими!» (5—
11-ті класи); написання казки «Бережи
здоров'я змолоду» (3—8-мікласи);
конкурс «Найкращий спортсмен
школи»; вікторина «Здоров'я —
багатство на всі часи»(3—б-ті класи);
День здоров'я «Веселі старти» (1—8-мі
класи); виготовлення буклетів з превентивного виховання, з питань
негативного впливу на життя і
здоров'я алкоголю, тютюну, наркотиків (9—11-х класів); моніторинг
ставлення учнів до свого здоров'я
«Здоровий спосіб життя» (3—11-ті кл.)
1. Брейн-ринг інтелектуальних
команд «Зимовий кубок»
Протягом
місяця
2. Звіти класних керівників про
роботу з учнями, схильними до
правопорушень, з учнями із кризових
сімей, соціально незахищених сімей
3. Участь в акції «Діти єднають
Україну» (до Дня Соборності України)
2-й
тиждень
1. Засідання загальношкільного
батьківського комітету, ради школи
(за окремими планами)
2. Зустріч із радою мікрорайону щодо
організованого дозвілля дітей у
мікрорайоні школи
3. Заняття університету
педагогічних знань для батьків
4. Проведення тематичних батьківських
зборів: «Роль батьків у формуванні
культури та здорового способу життя
дитини»(1—7-мі класи); «Запобігання
дитячій жорстокості. Підліток:
становлення відповідальності» (8—11ті класи)
Заступник
директора з
ВР, класні
керівники
1—11-х
класів,
психолог
Наказ,
розробки
виховних
годин
Сценарії
конкурсів
План
проведенн
я
Буклети
Інформація
до НД
Учитель історії
Інформація
Заступник
директора з
ВР, класні
керівники
Заступник
22.01
директора з ВР,
педагогорганізатор,
класні
керівники 2—
П-х класів
2-йтиждень Директор
школи
Інформація
до АН
Директор
школи
Заступник
директора з
НВР
Класні
керівники 1-1І-х
класів
Інформація
2-й
тиждень
2-й
тиждень
4-й
тиждень
26-30.01
Інформація
до НД
Протокол
Рекоменда
ції
Розробки
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
1. Засідання за планами методичних
об'єднань
2. Перевірка шкільної документації
(журнали, особові справи) на виконання
Інструкції МОН України про ведення
шкільної документації у
загальноосвітніх навчально-виховних
закладах та наказу по школі
3. Засідання творчих груп щодо
підсумків роботи за 1 півріччя та
завдання на II півріччя
4. Засідання шкільної атестаційної комісії
5. Засідання МР за планом
б. Творчі звіти методичних
об’єднань:випуск науково-методичних
посібників та методичних бюлетеней за 1
семестр
7. Поповнення змісту матеріалів
методичного кабінету школи
6. Контрольноаналітична
діяльність
Голови МО,
заступник
директора з
НВР
2-й тиждень Адміністрація
2-й
тиждень
1-й
тиждень
Керівники
творчих груп
Протоколи
Інформація
до АН
Протоколи
2-й тиждень Директор школи Протокол
3-й тиждень Заступник
Протокол
директора з
НВР
09.01
Голови ШМО
Постійно
Адміністра
ція школи,
голови
ШМО
Керівники
відділень
Матеріали
уроків,
посібники
8. II етап конкурсу-захисту НДР членами
МАН
9. Круглий стіл «Психолого-педагогічні
умови подолання початкового рівня
навчальних досягнень учнів»
10. Психолого-педагогічний семінар
«Вплив насильства, пережитого в
дитинстві, на формування особистісних
розладів та поведінкових моделей у
дорослому житті».
11. Анкетування учнів 7-х, 9-х класів
щодо вибору предметів для
поглибленого вивчення та профілю
навчання
12. Анкетування батьків щодо вивчення
їхньої думки про вчителів, які
атестуються
13. Проведення консультацій для батьків
майбутніх першокласників з питань
підготовки дитини до навчання у школі
За
графіко
м
3-й тиждень Заступник
директора з
НВР
3-й тиждень Психолог
14. Здійснення систематичного контролю
за станом здоров'я, умовами проживання,
збереженням майна, виконанням
опікунами своїх обов'язків
15. Науково-практична конференція
«Громадянська освіта — орієнтир у
демократичному суспільстві»
До 21.01
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
1. Перевірка виконання навчальних
планів та виховних програм за 1 семестр
2014/15 н.р.
2. Перевірка ведення шкільної
документації (на виконання Інструкції
МОН України про ведення шкільної
документації у загальноосвітніх навчально-виховних закладах)
4-й
тиждень
Заступники
директора
Наказ
4-й
тиждень
Заступники
директора
Інформація
до НД,
наказ
3-й тиждень Заступник
директора з
НВР
4-й
тиждень
4:й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник директора з
НВР, класні
керівники 4-х
класів
Педагог організатор
Роботи
МАН
Матеріали
круглого
столу
Мат
еріа
ли
семі
нару
Інформація
до НД
Інформація
до АН
Рекоменда
ції
Інформація
до АН,
звіти
опікунів
Матеріали
конференц
ії
7. Економічна та
фінансово-господарська діяльність з
розвитку
матеріальнотехнічної бази
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
3. Вивчення стану індивідуального
навчання учнів з особливими потребами:
перевірка журналів, ведення зошитів,
анкетування батьків
4. Затвердження та погодження
календарних планів на II семестр,
графіків контрольних робіт, планів
роботи класних керівників на II семестр
5. Аналіз дитячого травматизму за 1
семестр
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Довідка .
2—3-й
тиждень
Адміністрація
Книга
контролю
3-й
тиждень
Довідка до
НД
б. Проведення моніторингу
«Захворювання на ГРЗ»
3–й
тиждень
1. Перевірка обліку енергоносіїв
2-й
тиждень
2-й
тиждень
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Педагог –
організатор,
медична сестра
Завгосп
Заступник
директора з
НВР
План
заходів
2. Створення робочої групи з підготовки
школи до нового навчального року
3. Складання плану заходів щодо
підготовки школи до нового
навчального року
Лютий
Зміст роботи
Інформація
до АН
Аналіз до
АН
Директор школи Наказ
Термін
Відповідальні
виконання
Заступник
1. Проведення місячника профорієнтації
04-27.02
директора з
«Моя майбутня професія»
НВР
2. Відвідування навчальних закладів міста До 27.02
Класні
II—III рівнів акредитації (8—11-х класів).
керівники
Підготовка візиток, повідомлень про
8—11-х
відвідування
класів
3. Оголошення набору учнів до 13-й тиждень Заступник
директора з
го класу на 2015/16 н. р.
НВР
4. Перевірка організації навчання на
2-й тиждень Заступник
дому (на виконання ст. 37 п.З Закону
директора з
України «Про освіту»).
НВР
5. Участь учнів школи у III турі
3-й тиждень Заступник
конкурсу-захисту НДР членів МАН
директора з
НВР
Заступник
1. Контроль за станом організації
2-й
директора з
гарячого харчування для учнів
тиждень
НВР
2. Дотримання санітарно-гігієнічних
3-й тиждень Медсестра
вимог у навчальних кабінетах
Класні
3. Бесіда про правила дорожнього руху 03.02
керівники
2—11-х
класів
4. День здоров'я: вікторина «їжа, яка тебе 04-05.02
Класні
вбиває» (5—б-ті класи); тематичні
керівники
виховні години: «Режим дня і його
значення» (1—2-гі класи), «Життя без
цигарок» (3—4-ті класи), «Шкідливість
вживання пива, слабоалкогольних та
енергетичних напоїв» (7—П-ті класи)
1. Проведення місячника профорієнтації 04-27.02
Заступник
«Моя майбутня професія»:
директора з
конкурси малюнків «Професія, яку я
НВР
Форма
організації
Наказ,
план
заходів
Збір
матеріалів
(до
виставки)
Оголошен
ня
Довідка до
АН
Наказ,
заявка
Аналіз до
АН, РШ
Довідка до
АН
Записи у
журналах
Розробки
виховних
годин,
сценарій
Наказ
обираю»; «Професія моїх батьків» (2—бті класи); буклети «Інтерв'ю з
працівниками школи», «Підліток і праця», «Робітничі професії», «Сучасні
професії» (7—П-ті класи); фотоколаж
«Професія моїх батьків», «Трудові
династії моєї родини» (1—П-ті класи);
оновлення банку профорієнтаційних
пропозицій за результатами діагностики
здібностей і обдарувань учнів
2. Засідання шкільної комісії ПМПК
3. Робота з учнями, які стоять на
внутрішньошкільному обліку
4. Засідання комісії з профілактики
правопорушень. Індивідуальні бесіди з
учнями, які вимагають посиленої
педагогічної уваги
5. Заходи до Дня Захисника Вітчизни
«Славні хлопці-українці»:
а) зустріч учнів 10—11-х класів з
працівниками військового комісаріату,
військовослужбовця¬ми з теми
«Українська армія сьогодні: проблеми і
перспективи»;
б)
зустріч з воїнами-афганцями;
День пам'яті воїнів-афганців,
відвідування музею;
в)
військово-спортивне шоу «Між
нами, козаками»
(9—11-ті класи);
г) спортивні змагання «Нумо, хлопції»
(1—8-мі класи);
6. Операція «Живи, книжко»
7. День самоврядування
8. Перевірка зовнішнього вигляду
учнів, стану підручників
4. Робота з
батьками,
громадськістю
1. Індивідуальні консультації для
батьків
2. Засідання б/к за планом
12.02
Класні керівники, учитель
образотворчого
мистецтва
До 15.02
До 16.02
Психолог
Заступник
директора з
НВР
3-й тиждень Педагог –
організатор,
психолог
педагог 11.02
організатор
23-24.02
Учителі
13.02
фізкультури
23.02
Класні
24.02
керівники,
викладач ЗВ
23.02
Класні
23-25.02
керівники
Класні
керівники
10—11-х
класів Учителі
фізкультури
Класні
керівники 5—
11-х класів
Педагог3-й
органі-затор,
тиждень
бібліотекар
Педагог3-й
організатор, члетиждень
ни учнівського
самоврядування
Педагог –
20-24.02
організатор,
бібліотекар
Протягом
Психолог
місяця
4-й
тиждень
16-19.02
3. Проведення тематичних
батьківських зборів: «Формування
трудових навиків у дітей. Як
прищеплювати дітям інтерес до праці?»
(1—6-ті класи); «Трудовий кодекс і
захист прав неповнолітніх від
економічної експлуатації» (7 - 11-ті
класи) .
4. Вивчення запитів батьків із
16-19.02
питань організації поглибленого
вивчення окремих предметів, профільного і допрофільного навчання.
Директор
школи
Класні
керівники
1—11-х
класів
Заступник
директора з
НВР,
психолог
Конспекти
Виставка
Буклети
Оновлення
банку
даних
Протокол
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Протокол
План
заходів,
сценарії
Сценарій
Сценарій
Інформація
до НД
Наказ
Інформація
до АН
Рекоменда
ції
Протокол
Розробки
Інформація
до АН
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
6. Контрольноаналітична
діяльність
1. Майстер-класи вчителів, які
атестуються, «Шляхи впровадження
нових технологій»
2. Семінар-тренінг
«Нетрадиційні методичні
знахідки»
09-13.02
3. Психолого-педагогічний
супровід паралелі 9-х класів
4. Профорієнтаційні тренінги для
учнів 9—П-х класів
5. Участь учнів школи в
українознавчій грі «Соняшник»,
природничій грі «Колосок» та
фізичному конкурсі «Левеня» (3—11ті класи)
б. Конкурс «Найкращий читацький
клас» до Дня слов'янської писемності
7. Інформаційно-роз'яснювальна
робота з учнями11-х класів та їхніми
батьками щодо реєстрації на ЗНО
2015 р.
8. Вивчення запитів учнів 9-х класів,
їхніх батьків, учителів із питань
організації профільного навчання у
2016 р. Діагностика з метою
виявлення здібностей учнів для
обґрунтування їхньої орієнтації на
профіль навчання
1. Апаратне навчання «Управлінський
рівень компетентнісного
упровадження підходу до навчання»
2. Адміністративний контроль.
Відвідування уроків учителів, які
атестуються
3. Відвідування багатодітних сімей
(соціальне інспектування
малозабезпечених сімей)
2-3-й
тижні
4. Класно-узагальнювальний контроль
у 9-х класах
5. Контроль за роботою ГПД
2-3-й
тижні
б. Вибіркова перевірка поурочних планів
7. Контроль за відвідуванням
учнями занять (1—11-ті класи)
8. Вивчення стану викладання та рівня
навчальних досягнень учнів з
предметів правознавства, економіка
9. Контрольні зрізи за текстами
адміністрації в 11-х класах
«Людина і світ»
1. Підготовка до ремонту школи
7. Економічна та
фінансово-господарська діяльність з 2. Аналіз надходження й
розвитку
використання позабюджетних
матеріальнокоштів
02.02
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
ВР, голови
ШМО
Психолог
Методич
ний
посібник
Матеріали
семінару
Інформація
до НД
Матеріали
тренінгів
Інформація
до АН
10-13.02
Психолог
За
графіком
Голови ШМО
До 26.02
Бібліотекар
2-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
2-3-й
тижні
Психолог
4-й
тиждень
Директор
школи
Рекоменда
ції
1—4-й
тижні
Адміністрація
Довідка до
АН
2-й
тиждень
Педагог
–
організат
ор,
класні
керівник
и
Адміністра
ція школи
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
Довідка до
АН
3-й
тиждень
Протягом
місяця
Протягом
місяця
2-3-й
тижні
3-й
тиждень
Протягом
місяця
Протягом
місяця
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
завгосп
Оновлення
матеріалів
стенду
«ЗНО»
Інформація
до АН
Книги
контролю
Інформація
до НД
Книги
контролю
Інформація
до НД
Наказ
Наказ
Заявки
Директор школи Інформація
до АН
технічної бази
3. Рейд — перевірка стану збереження
майна
2-й
тиждень
завгосп
Довідка до
АН
Березень
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
Зміст роботи
1. Круглий стіл за участю творчої групи
«Обдарованість», адміністрації школи
та учителів-предметників з
обговорення підсумків участі учнів
школи у II, III та IV етапах
Всеукраїнських учнівських олімпіад,
конкурсі-захисті науково-дослідних
робіт у системі МАН
2. Контроль за відвідуванням учнями
школи навчальних занять
Термін
Відповідальні
виконання
Заступник03.03
директора з
НВР
Заступникдиректора з
НВР
Педагог 3. Соціальне інспектування сімей
2-й
організато
позбавлених батьківського піклування
тиждень
р
1. Бесіда про правила дорожнього руху 03.03
Класні
керівники
Заступник
2. Перевірка якості харчування
2-й
директора
з
тиждень
НВР
3. Виробнича нарада «Організація
3-й тиждень Заступник
директора з
профілактичної роботи з безпеки
НВР
життєдіяльності у весняно-літній
період»
4. Перевірка організації НВП на заняттях 2-й тиждень Адміністрація
з фізкультури з учнями, що віднесені до
спецмедгрупи
5. Бесіда з учнями з питань БЖ під
Класні
20.03
час весняних канікул
керівники
1—11-х класів
б. День медико-санітарного
Медична
04.03
інформування: гострі кишкові
сестра, класні
захворювання та їх профілактика (1—
керівники
б-ті класи); профілактика
ВШ/СНІДу, вірусних гепатитів (7—
11-ті класи)
Педагог1. Концерт до 8 Березня
06.03
організатор,
учитель
музичного
мистецтва
2. Забезпечити участь: у фестивалі
3-й тиждень Заступник
шкільних гуртків; у міському чемпіонаті
директора з
з інтелектуальних ігор; у міському
НВР
фестивалі театральних дитячих
колективів «Театральні обрії»; у конкурсі
агітбригад ДЮР
3. Благодійний ярмарок
4. Індивідуальні психологічні
обстеження учнів, які потребують
індивідуальної форми навчання
2-й
тиждень
20.03
2-3-й
тижні
Педагогорганізатор,
класні керівники 1—11х класів
Педагог –
організатор,
психолог
Форма
організації
Матеріали
круглого
столу,
наказ
Довідка
до засідання ПР
Інформація
до АН
Запис у
журналах
Акт
перевірки
Інформація
до НД
Інформація
до АН
Записи у
журналах
Бюлетень
Сценарій
Розпорядж
ення про
участь,
інформація
про
результати
до НД
Наказ
Інформація
до АН
4. Робота з
батьками,
громадськістю
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
5. Соціальне інспектування сімей
напівсиріт, дітей-інвалідів
2-3-й
тижні
Педагог організато
р
Педагог організатор,
класні
керівники,
психолог
Класні
керівники 2—
4-х класів, учителі
української
мови
Інформація
до АН
6. Відвідування сімей/діти яких стоять
на внутріш-ньошкільному обліку
2-й
тиждень
7. Шевченківський тиждень: конкурс
малюнків «Сторінками творів Великого
Кобзаря» (3—8-мі класи); конкурс поезій
«Турнір Шевченківської поезії» (2—11-ті
класи); Літературний брейн-ринг «Як ми
знаємо творчість Великого Кобзаря»
(8—П-ті класи)
8. День права: 1—4-ті класи —
«Розпізнай добро і зло»; 5—8-мі класи —
«Знайомство із кримінальним правом»;
9—П-ті класи — «Як уникнути
кримінальної відповідальності»
02-05.03
11.03
Учитель
правознавства,
класні
керівники
1—11-х
класів
1. Індивідуальні консультації для
батьків майбутніх першокласників
щодо підготовки дитини до школи
2.Спільне засідання батьківського
комітету, ради школи за планом
. .
3. Тренінги за програмою
«Батьківство — в радість» (1-11-ті
класи)
3-й
тиждень
Психолог
План
тижня,
сценарії
конкурсів
,
розробки
виховних
годин
Інформація
3-й
тиждень
Директор
школи
психолог
1. Засідання з питань атестації
педагогічних працівників
4-й
тиждень
2. Школа молодого вчителя
«Організація, підготовка і проведення
позакласних заходів з метою формування в учнів інтересу до навчання»
3. Декада відкритих дверей
12.03
4. Підсумкове засідання шкільної
атестаційної комісії. Підсумки
рейтингу вчителів, які атестуються,
підготовка атестаційних матеріалів
5. Шкільний тиждень ініціативи та
творчості молодих учителів
24.03
Протокол
Мат
еріа
ли
трен
інгів
Протоколи
Рекоменда
ції
Учителіпредметники
Директор
школи
План
16-20.03
Заступник
директора з
НВР
Директор
школи
Заступник
директора з
НВР, голови
ШМО
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Психолог
Інформація
до АН
3-й
тиждень
1-й
тиждень
8. Шкільні олімпіади з основ наук
серед учнів початкової школи
3-й
тиждень
4-й
тиждень
10. Психолого-педагогічний семінар
«Культура взаємовідносин у системі
«учитель-учень»
Інформація
до АН,
наказ
2-3-й
тиждень
4-й
тиждень
б. Апаратне навчання «Алгоритм
упровадження інновацій»
7. Шкільний тиждень педмайстерності
вчителів які атестуються
9. Засідання методичної ради
Голови ШМО,
директор
школи
Учительпредметник
інформація
до АН
23.03
Протокол
Матеріали
тижня
Наказ
Протокол
Матеріали
семінару
Анкети
11. Індивідуальна діагностика учнів з
особливими освітніми потребами
12. Підготовка до засідання ПМПК
13. Індивідуальна діагностична робота
з майбутніми першокласниками
14. Підготовка документів щодо
встановлення педагогічним
працівникам кваліфікаційних
категорій та педагогічних звань
15. Відвідування учнів, які
пропускають заняття у школі без
поважних причин. Своєчасне інформування батьків про відсутність дітей на
заняттях
16. Збір заяв учнів11-х та 9-х класів
про вибір предметів для ДПА.
Складання списків випускників для
ДПА
17. Підготовка документів про
звільнення учнів від ДПА
3-й
тиждень
3-й
тиждень
3-й
тиждень
3-й
тиждень
2. Класно-узагальнювальний контроль
в 11-х класах
3. Контроль за відвідуванням занять
учнями групи ризику, із кризових
сімей
4. Контроль організації харчування
учнів
5. Перевірка стану виконання
навчальних програм
6. Вивченні ефективності
використання годин варіативної
складової навчального плану
7. Контроль за дотриманням учнями
Статуту школи
8. Вивчення стану викладання та
рівня навчальних досягнень учнів з
основ безпеки життєдіяльності та
креслення
9. Засідання педагогічної ради «Про
оцінку професійної діяльності
моральних якостей загальної культури
вчителів, що атестуються в поточному
році»
10. Контрольні зрізи знань за
текстами адміністрації у 2—4-х
класах (математика)
7. Економічна та
1. Складання картотеки програмного,
фінансово-госнауково-методичного та дидактичного
подарська діяльність з забезпечення НВП
Матеріали
Атестаційн
і листи
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Наказ
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Наказ
2-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
Рекоменда
ції
Матеріали
засідання
до педради
19. Підготовка до засідання
педагогічної ради
1. Перевірка темпу і техніки читання у
2—6-х класах
Класні
керівники,
психолог
Психолог
Інформація
до АН
Рекоменда
ції
Заступник
директора з
НВР
18. Консультація для вчителів «Аналіз
уроку»
6. Контрольноаналітична
діяльність
Психолог
2-й
тиждень
2-3
тижні
Протягом
місяця
3-й
тиждень
4-й
тиждень
2-3-й
тижні
Педагог організато
р
Заступник
директора з
НВР
Адміністрація
Довідка
Книги
контролю
Інформація
до АН
наказ
Книги
контролю
Інформація
до АН
1—2-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Педагогоргані-затор
Заступник
директора з
НВР
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Протокол
3-й
тиждень
Адміністрація
Наказ
4-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
Довідка до
АН
2-3-й
тижні
Інформація
до НД
Довідка
розвитку
матеріальнотехнічної бази
2. Підготовчі роботи до ремонту
школи. Вивчення питання
матеріально-технічного стану
закладу
3. Фінансова діяльність школи
2-й
тиждень
завгосп
Дефектний
акт
3-й
тиждень
Директо
р школи,
завгосп
Звіт до
засідання
РШ
Квітень
Розділ
Зміст роботи
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
1. Створення методичних куточків з
підготовки до підсумкової державної
атестації
2. Підготовка та оформлення матеріалів і
документації підсумкової державної
атестації
3. Складання розкладу державної
підсумкової атестації
4. Підготовка до проведення триденних
навчально-польових занять з юнаками
11-х класів з курсу «Захист Вітчизни»
5. Корекція реєстру житла дітей-сиріт
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
Термін
Відповідальні
виконання
3—4-й
Голови МО
тижні
Заступник
До 30.04
директора з
НВР, голови МО
Заступник
4-й
директора з
тиждень
НВР
Форма
організації
Рекоменда
ції
Наказ
Розклад
2-й
тиждень
Викладач ЗВ
Наказ
1—2-й
тижні
Педагог організатор,
класні
керівники
Педагог організатор,
класні
керівники
Педагог –
організатор,
вчитель
фізичної
культури,
класні
керівники
Директор
школи,
начальник
штабу ЦЗ
Заступник
директора з
НВР, голова ПК
Довідка до
АН
1. План-графік оздоровлення дітей-сиріт,
дітей із соціально незахищених сімей
2—3-й
тижні
2. Вивчення стану роботи із
профілактики дитячого травматизму.
Звіт учителів фізкультури, класних керівників.
07.04
3. Організація і проведення Дня ЦЗ у
школі (за окремим планом)
3-й
тиждень
4. Контроль за виконанням
колективного договору з охорони
праці і безпеки життєдіяльності
3-й
тиждень
1. Декада — звіт роботи класних органів
самоврядування — збори в класах по
плануванню діяльності на новий
навчальний рік
2. До Дня гумору провести: конкурс
сатиричних малюнків «Насміши мене»
(2—7-мі класи); конкурс гуморесок (2—
6-ті класи)
3. Місячник екологічного виховання:
виховні години
«Збережемо нашу Землю чистою і
блакитною» (1—11.-ті класи); акції' «Чисте
4-й
тиждень
1-й
тиждень
03-28.04
Педагогорганізатор,
класні
керівники
Педагогорганізатор
Класні
керівники
1—11-х
класів
Інформація
до АН
Нарад
а при
директ
орові
Наказ
Аналіз
До зборів
трудового
колективу
Рекоменда
ції
Інформація
до
рейтингу
План
заходів,
сценарії
місто», «Чистий парк», «Чистий берег»,
«Чисте шкільне подвір'я»; конкурс
малюнків «Природу і Землю необхідно
берегти» (1—4-ті класи), «Природні
явища, небезпечні для життя людини»
(5— 8-мі класи); виготовлення буклетів
на екологічну тему (9—11-ті класи);
написання казки_ «Природу необхідно
берегти» (3 8 мі класи)
4. До Дня Чорнобильської трагедії:
зустрічі з ліквідаторами аварії на ЧАЕС
(10—11-ті класи); виховні години:
«Репортаж із Чорнобиля» (7-мі класи),
«Мужність і біль Чорнобиля» (5—б-ті)
4. Робота з
батьками,
громадськістю
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
24-28.04
Заступник
директора з
НВР, педагогорганізатор,
класні керівники
1—П-х класів,
учитель образотворчого
мистецтва,
учитель
української
мови
Класні
керівники
1—11-х
класів
Учитель
правознавства,
класні
керівники 1—
11-х класів,
учителі
предметники
Наказ
5. День права «Себе я бачу в дзеркалі
природи»: 1—4-ті класи — «Нехай земля
квітує всюди — природу збережемо,
люди!»; 5—7-мі класи — «Сам себе я бачу
в дзеркалі природи»; 8—П-ті класи —
«Захист екологічних проектів «Шукаємо
вихід із сміттєвих лабіринтів»
14.04
1. Звітний концерт художньої
самодіяльності для батьків і
громадськості
2. Консультації для батьків за
результатами психологічних
досліджень у 4-х класах
3. Засідання батьківського комітету за
планом
1. Психолого-педагогічна декада з
питань самоосвіти вчителів за обраною
тематикою
4-й
тиждень
Педагог організатор
4-й
тиждень
Психолог
4-й
тиждень
2-й
тиждень
Директор школи Протокол
2. Підсумкове засідання атестаційної
комісії
1-й
тиждень
3. Круглий стіл за результатами роботи
творчих груп
4. Засідання МР: результативність
експериментальної діяльності;
результативність наставництва; результативність упровадження інноваційних
педагогічних проектів; створення
методичних посібників
5. Конкурс молодих учителів
«Педагогічний дебют»
б. Творчі звіти МО у формі презентації
«Здобутки. Проблеми. Перспективи»
13-14.04
Психолог,
голови МО
Директор
школи, члени
атестаційної
КОМІСІЇ
\
Керівники
4-й
творчих групи
тиждень
3-й тиждень Директор
школи, голови
ШМО
3-йтиждень Заступник
директора з
НВР
3-й тиждень Творчі групи
План
заходів
Виставка
Буклети
Тексти
казок План
проведення,
інформація
про
результати
. Розробки
виховних
годин
Сценарій
Рекоменда
ції
Аналіз
анкетуванн
я
до НД
Протокол
Аналіз
роботи
Протокол
Матеріали
конкурсу
Матеріали
звітів
7. Методична конференція
«Результативність та ефективність
здоров'язбережувальної діяльності у
школі
8. Семінар-тренінг «Як запобігти стресу»
9. Робота школи майбутнього
першокласника. Співбесіда та
діагностика з майбутніми
першокласниками та їхніми батьками
6. Контрольноаналітична
діяльність
3-й
тиждень
Заступник
директора з
НВР
2-й
тиждень
4-й
тиждень
психолог
Матеріали
семінару
Заступник
директора з
НВР,
психолог,
учителі 4-х
класів
Заступник
директора з
НВР
рекоменда
ції
Голови ШМО,
учителі предметники
Директор
школи
Матеріали
ДПА
Директор
школи
Інформація
до АН
Заступник
директора з
НВР
Оновлення
банку
даних
довідка
10. Складання графіка консультацій
для ДПА
До 24.04
11. Підготовка завдань до ДПА
4-й
тиждень
12. Складання проекту робочого
навчального плану на
2015/16 н.р.
13. Робота творчої групи з питань
розробки річного
плану на новий навчальний рік
14. Оновити списки членів шкільного
відділення МАН (учень, тема, учитель) та
олімпіад на 2016 рік
3-4й тижні
1. Тематичний контроль за
підготовкою до державної підсумкової
атестації
2. Тематичний контроль «Моніторингове
дослідження ціннісних життєвих
орієнтацій у старшокласників»
Протягом
місяця
Заступник
директора з
НВР
2-й
тиждень
Педагог організатор,
психолог
3. Класно-узагальнювальний контроль
у 4-х і 7-х класах
4, Контрольні зрізи за текстами
адміністрації з української мови та
математики в 4-х та 7-х класах
5. Контроль здійснення індивідуального
навчання (анкетування учнів і батьків)
2-3-й
тижні
Адміністрація
1-2-й
тиждень
Адміністрація
3-4 тижні
6. Діагностика рівня готовності учнів 4-х
класів до переходу в школу II ступеня
3-й
тиждень
4-й
тижд
ень
Заступник
директора з
НВР
Психолог
7. Психолого-ледагогічний консиліум за
результатами діагностичного
дослідження у 4-х класах
8. Контроль за станом перевірки зошитів
учителями з математики, іноземної мови
у
2—4-х класах
9. Контрольні зрізи за текстами
адміністрації (10—11-ті класи;
технології та інформатика)
3-й
тиждень
4-й
тиждень
3-4-й
тиждень
Психолог,
учителі 4-х
класів
Заступник
директора з
НВР
3-й тиждень Адміністрація
Графік
ДПА
Проект
плану
Довідка на
засідання
ПР
Книга
контролю
Наказ
наказ
Довідка до
НД
Матеріали
консиліуму
довідка
Наказ
10. Вивчення стану викладання та рівня
навчальних досягнень з фізичної
культури
7. Економічна та
1. Припинення опалювального сезону
фінансово-господарська діяльність з
2. Складання робочого плану підготовки
розвитку
школи до нового навчального року
матеріальнотехнічної бази
3. Перевірка обліку матеріальних
цінностей
4. Контроль за виконанням Програми
розвитку школи на поточний рік
3-й
тиждень
Адміністрація
наказ
2-й
тиждень
3-й
тиждень .
Завгосп
Розпорядже
ння
План
підготовки,
довідка
4-й
тиждень
4-й
тиждень
Директор школи, Довідка до
завгосп
АН
Директор школи Інформація
до засідання
РШ
Адміністрація
Травень
Розділ
Зміст роботи
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
Підготовка до проведення державної
підсумкової "атестації, організація і
проведення консультацій
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
1. Розробка і затвердження плану
навчальної практики, інструктаж із
проведення
2. Проведення бесід із правил поведінки
на воді, вдома, у дорозі
3. Інструктаж із безпеки життя та
здоров'я учнів на канікулах
4. Нарада про стан роботи з
профілактики дитячого травматизму
5. Перевірка якості харчування
6. День медико-санітарного
інформування «Обережно — кліщі!»
3. Робота з учнями
1. До 70-річниці Перемоги «Декада
пам'яті»: уроки мужності «Шляхами
мужності і слави» (2—7-мі класи);
лінійка «Тих днів не згасне слава» (7мі, 8-мі, 10-ті,11-ті класи); концерт
Термін
Відповідальні
виконання
Заступник
2-й
директора
з
тиждень
НВР, класні
керівники,
учителіпредметники
Форма
організації
Інформація
до АН
Заступник
директора з
НВР
Класні
2-й
керівники
тиждень
1—11-х
класів
Класні
3-4-й
керівники
тижні
1-11-х класів
3-й тиждень Заступник
директора з
НВР
Заступник
2-й
директора з
тиждень
НВР
Класні
3-й
керівники 1тиждень
11-х класів,
медсестра
Заступник
05-11.05.
директора з
НВР
План
2-й
тиждень
Години
Спілкування
Записи у
журналах
Інформація
до АН
Інформація
до АН,
матеріали
до газет
Довідка
про
результати
заходів
4. Робота з
батьками,
громадськістю
для ветеранів мікрорайону (5—10-ті
класи) конкурс читців (7—Ю-ті
класи); конкурс творів «Ніщо не
забуто, ніхто не забутий»; конкурс
військово-патріотичної пісні «Пісня у
військовій шинелі» (8—11-ті класи);
операція «Живий голос ветерана»;
підбиття підсумків операції «Моя
родина у роки Великої Вітчизняної
війни»; змагання з легкої атлетики до
Дня Перемоги; бесіди-зустрічі для
учнів 2—6-х класів «Героїчні
сторінки Великої Вітчизняної війни»
08.05.
Класні
Сценарій
керівники 1-11х класів,
педагог –
організатор,
учителі
української
мови, історії,
музичного
мистецтва
2. Збір даних про місцеперебування
під час літніх канікул учнів, схильних
до правопорушень. Провести бесіди з
їхніми батьками
До 06.05
3. Підготовка до Свята Останнього
дзвоника
3-й
тиждень
класні
керівники,
педагог організатор
Педагог організатор
4. Вечір зустрічі з випускниками
ювілейний випусків
3-й
тиждень
Педагог організатор
сценарій
5. Підсумки конкурсу «Кращий клас
року», «Кращий учень року»
4-й
тиждень
Педагог організатор
Довідка
4. Тематичні батьківські збори за
результатами навчання у 2014/15 н.р.
5. Розширене засідання батьківського
комітету і ради школи (за окремим
планом)
1. Круглий стіл «Результати другого
року роботи над проблемою школи»
4-й
тиждень
Директор школи Протокол
2. Засідання МО «Планування
методичної роботи на новий
навчальний рік»
3. Засідання творчої групи з планування
роботи на новий навчальний рік
4. Засідання МР із планування роботи
на наступний навчальний рік
5. Урочисте вручення документів про
освіту випускникам 11-х класів
2-й
Голови ШМО
Збір
тиждень
матеріалів
3-й тиждень Директор школи Протокол
Інформа
ція до
АН
сценарій
1. Батьківські збори майбутніх
першокласників
2. Консультації для батьків за
підсумками діагностики
3. Проведення консультацій для батьків
майбутніх першокласників,
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
6. Здійснення діагностики
педагогічних утруднень учителів в
організації навчально-виховного
процесу
7. Загальношкільні батьківські збори.
Звіт директора школи про роботу за
2014/15 н.р.
Заступник
директора з
НВР
3-й тиждень Голови ШМО
3-й
тиждень
4-й
тиждень
4-й
тиждень
4-й
тиждень
Директор
школи,
заступник
директора з
НВР, класні
керівники
Психолог
інформацій
ні
матеріали
Протоколи
Наказ
Інформація
до АН
Директор школи Протокол
зборів, звіт
6. Контрольноаналітична
діяльність
8. Планування роботи на новий
навчальний рік
3-4-й
тижні
1. Контроль за виконанням навчальних
програм
2. Перевірка матеріалів до державної
підсумкової атестації
3. Перевірка шкільної документації
(класні журнали, особові справи)
До 18.05
4. Організація навчально-виробничої
практики
5. Засідання педради школи: про
переведення учнів 1—10-х класів;
нагородження похвальними листами;
про випуск учнів зі школи, про
нагородження учнів золотою, срібною
медалями, вручення свідоцтв з
відзнакою
6. Контроль за виконанням
навчальних програм у 1—8-х та
10-х класах
7. Контроль за виконанням
навчальних програм у 9-х, 11-х
класах
8. Контроль за проведенням навчальних
екскурсій та практики в 1—8-х та 10-х
класах
9. Контроль оформлення та видачі
документів про освіту
2-й
тиждень
3—4й
тижні
4-й
тиждень
4-й
тиждень
Річний
план
Адміністрація
Аналіз
Наказ
Адміністрація
Наказ
, голови
ШМО
Заступник
Наказ
директора з
НВР
Директор школи Протокол
2-4-й
тижні
Адміністрація
школи
Книги
контролю
3-4-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
Адміністра
ція школи
Довідка
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР
Керівники
МО
Заступник
директора з
НВР
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники
Завгосп
Наказ
3-4-й
тижні
4-й
тиждень
10. Перевірка техніки читання учнів 3—
6-х класів з іноземної мови
2-й
тиждень
11. Аналіз відвідування учнями
навчальних занять за рік
4-й
тиждень
7. Економічна та
1. Інструктажі з ТБ щодо проведення
фінансово-госнавчально-виррбничої практики
подарська діяльність з
розвитку
матеріально2. Затвердження графіка ремонтних робіт
технічної бази
Заступник
директора з
НВР, творча
група
Адміністрація,
голови МО
3-4-й
тижні
4-й
тиждень
Інформація
до АН
Інформація
до АН
Наказ
Записи в
журналах
Графік
Кошторис
З.Замовлення на фінансування
підготовки школи до 2015/16 н.р.
Директор
Розділ
1. Забезпечення
виконання ст.53
Конституції
України, Законів
України “Про
мови”, “Про
освіту”, “Про
загальну середню
освіту”.
2. Охорона життя
та здоров’я дітей.
3. Робота з учнями
4. Робота з
батьками,
громадськістю
5. Організаційнопедагогічна та
науково-методична
діяльність
6. Контрольноаналітична
діяльність
Червень - липень
Зміст роботи
1. Обмін підручників
Термін
Відповідальні
виконання
1-й тиждень бібліотекар
2. Облік дітей шкільного віку, які
проживають у мікрорайоні школи
1-2-й
тижні
Заступник
директора з
НВР
списки
1. Контроль за дотриманням учнями
Правил техніки безпеки під час
проведення навчальної практики
2. Вивчення намірів батьків щодо
оздоровлення дітей
1-2-й
тижні
Записи в
журналах
Результати
анкетування до
АН
3. Бесіда про правила безпеки під час
літніх канікул
02.06
4. День медико-санітарного
інформування «Перша допомога при
сонячному опіку»
1. Міжнародний день захисту дітей
1- й
тиждень
Заступник
директора з
НВР, учителі
Класні
керівники
1—11-х класів,
педагог організатор
Класні
керівники
1—11-х
класів
Медсестра
01.06
Педагогорганізатор
2. Проведення навчальних екскурсій
1-3-й
тижні
Класні
керівники
3. Участь учнів у роботі «Літньої
школи»
1-2-й
тиждень
1. Засідання ради школи,
батьківського комітету щодо
підбиття підсумків роботи
2-й
тиждень
1. Планування роботи МО вчителівпредметників, класних керівників,
творчих груп
До 15.06
2. Випуск учнів 9-х класів
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники
Директор
школи,
голова ради
школи,
батьківськог
о комітету
Голови НІМО
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники
3-й
тиждень
Інформація
до ПР
1. Аналіз рівня навчальних
досягнень учнів за рік, учнів 4, 9,11х класів з ДПА
2. Переведення учнів, рух учнів за
звітами класних керівників, за
алфавітною книгою,
Заступник
директора з
НВР, класні
керівники
До 05.06
Адміністрація
Довідка,
наказ
До 20.06
Заступник
директора з
НВР
Наказ
1-2-й
тижні
Форма
організації
Інформація
Запис
иу
журна
лах
Інформація
до АН
Інформац
ія про
участь
Довідка
про результат
до АН
Інформація
Протокол
План
роботи
3. Контроль за забезпеченням школи
підручниками на новий навчальний
рік
1. Ремонт школи
7. Економічна та
фінансово-господарська діяльність з
2. Придбання матеріально-технічних
розвитку
матеріальнозасобів НВП
технічної бази
3. Аналіз витрат коштів та
енергоносіїв
Постійно
Бібліотекар
Інформація
до АН
Липень—
серпень
завгосп
Липень
Завгосп
інформація
до АН
Інформація
до АН
липень
Завгосп
Інформація
до АН
Автор
ОШ № 24
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
127
Размер файла
847 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа