close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

методичний вісник 03 // 2015

код для вставки
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧНИЙ ВІСНИК
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
ВІДДІЛУ ОСВІТИ
СЕЛИДІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ВИПУСК № 7
У цьому випуску:
БЕРЕЗЕНЬ 2015
Або я знайду шлях, або прокладу його
Сідней
Вітаємо з 8 березня!
1
“Розвиток зв’яз- 2-22
ного
мовлення
дітей дошкільного
віку у процесі
корекційноігрової діяльності”
Із досвіду роботи
Камбурової О.М.
“Організація фіз- 22-50
культурнооздорочної роботи
в
дошкільному
закладі”
Із досвіду роботи
Стефанішиної
Н.В.
Березень крокує впевнено. Приємно відчувати, що попри всі негаразди
нашого життя-буття, незважаючи на прохолоді ранки і похмуре небо весна дарує
нам чарівне жіноче свято. Бо ж весна невіддільна від жінки. У будь-яку пору року
вона живе й проявляється в нас свіжістю, мінливістю, непостійністю і теплом.
Так, усі ми різні, і тим сильні, адже для когось ми єдині і, можливо, саме заради
нас хтось вирушає на пошуки щастя…
А щастя є!
Одного разу старий кіт спостерігав за кошеням, яке бігало по колу і намагалося спіймати кінчик свого хвоста.
- Ти чому ганяєш за своїм хвостом? - спитав старий кіт.
- Мені сказали, - відповіло кошеня, - що мій хвіст — то моє щастя; я намагаюсь його спіймати.
Старий посміхнувся і промовив:
- Коли я був молодим, теж у це вірив. Я багато часу бігав за своїм хвостом, не їв, не спав.
Я знепритомнів, підіймався і знову намагався його схопити.
-А одного разу від розпачі пішов світ за очі.
І знаєш що я помітив?
- Що?, - здивовано спитало кошеня.
- Я помітив, що куди б не йшов, мій хвіст іде зі мною.
Отже, щастя поряд!..
Бажаємо щастя і тепла,
Весни, усмішок, сонця,
Щоб доля світла увійшла
До кожного віконця.
Хай навкруги цвіте бузок,
Та небо буде ясним.
І щоб життя Ваше було
Щасливим та прекрасним.
Аби завжди у Вашій душі
Горів вогонь кохання.
І хай у цей весняний час
Здійсняться всі бажання!
Стр. 2
Розвиток зв’язного мовлення дітей дошкільного віку у процесі
корекційно-ігрової діяльності
І. Вступ.
Мовлення - особлива форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того середовища, яке його оточує, маля сприймає та переймає їх як єдино правильні й незмінні. Варіативність виникає на виході дитини з родинного оточення в
інше середовище, коли з’являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, що й
стає початком набуття життєвого досвіду.
Пріоритетним для розвитку дитини є спілкування, мовленнєво-творча діяльність, обговорення, роздуми вголос без страху помилитися чи висловитися врозріз з думкою дорослого. Тому необхідно збагатити досвід малюка такими способами і формами мовленнєвої взаємодії, які б набували варіативності залежно від тривалості контактів, змісту діяльності, кількості та статевої характеристик дитячого
угрупування, інших чинників.
Продуктивною формою мовленнєвого розвитку дітей є вільна й самостійна
діяльність у спеціально організованому середовищі, де кожна дитина має право
вибору: де, коли, скільки часу і з ким йому діяти. Головне - адресне спрямування
мовлення, наявність співрозмовника, партнера по спілкуванню. Це йому адресується слово, на яке очікується емоційна чи мовленнєва реакція-відповідь.
Становлення мовленнєвої особистості відбувається в комплексному розвитку всіх компонентів мовлення. Його вінцем є комунікативна компетентність - здатність користуватись рідною мовою як засобом мовленнєвої взаємодії у товаристві
людей, знаходити своє місце серед них, розуміти їх і бути зрозумілим, узгоджувати
власні бажання з намірами інших учасників спілкування.
ІІ. Значення зв’язного мовлення у роботі з дітьми – логопатами.
Завдання розвитку зв’язного мовлення посідають центральне місце в загальній системі роботи з розвитку мовлення в дошкільному освітньому закладі. Навчання зв’язному мовленню одночасно є і метою і засобом практичного опанування мовою. Воно має надзвичайне значення для розвитку інтелекту та самосвідомості дитини, позитивно впливає на формування її важливих особистісних якостей
таких, як комунікабельність, доброзичливість, ініціативність, креативність, компетентність. За допомогою добре розвиненого зв’язного мовлення дитина навчається
чітко та ясно мислити, легко встановлює контакт із оточуючими, ініціює власні
ідеї. Бере участь у різних видах дитячої творчості.
В опануванні мовленням дитина йде від частини до цілого: від слова до
зчеплення двох-трьох слів, далі до простої фрази, а пізніше до простих речень. Наслідком стає зв’язне мовлення, що складається з низки розгорнутих речень. Зв’язним називають таке мовлення, яке може бути зрозумілим на основі його власного
предметного змісту.
Моє завдання, як вихователя логопедичної групи, навчити дитину з вадами
мовлення користуватись усною мовою як засобом спілкування, знаряддям мислення. Розвиваючи мову і усне мовлення ми разом із логопедом працюємо над удосконаленням звукової культури мови дітей, вчимо їх правильно вимовляти звуки і
слова; правильно користуватися силою голосу залежно від умов (на заняттях говорити голосно, щоб всім було чути, в грі з товаришем – тихо, щоб не заважати іншим); правильно ставити наголос, змінювати інтонацію; розвивати нормальний
темп мови; правильно користуватися диханням.
Ми постійно працюємо над словником дітей, збагачуємо його новими словами;
уточнюємо значення тих слів, які є в словнику дітей, але за якими не стоять точні і
широкі уявлення; активізуємо словник - працюємо над переведенням слів з пасивного в активний словник.
Удосконалюючи граматичну правильність мови дитини, навчаю дітей правильно змінювати слова та узгоджувати їх. Постійно стежу за тим, щоб діти висловлювали свої думки закінченими простими і поширеними реченнями.
Стр. 3
Розвиваючи зв’язне мовлення, намагаюсь розвивати його діалогічну і монологічну форму. Навчаю дітей правильно відповідати на запитання, залежно від характеру їх – коротко або розгорнуто, вчу чітко формулювати запитання, логічно,
послідовно, граматично правильно побудованими реченнями розповідати про свої
враження, про те, що бачив чи чув, складати коротеньку розповідь так, щоб вона
була зрозумілою для всіх.
ІІІ. Місце словесних ігор в розвитку мовлення дошкільників.
Важливе місце в системі засобів розвитку зв’язного мовлення дошкільників
посідає гра.
Мовленнєво–ігрова діяльність – двокомпонентний утвір, основою якого є
розвиток дитячого мовлення засобами гри. Як складне педагогічне явище, мовленнєво–ігрова діяльність базується на ігрових методах навчання дітей дошкільного
віку.
Словесна гра – це гра, змістом якої виступає мовленнєве висловлювання;
засобом реалізації ігрової дії та ігрового задуму є слово; результатом гри – породження нового висловлювання – тексту. Це природний спосіб організації спілкування дітей дошкільного віку, оскільки гра невимушено залучає дітей в міжособистісне спілкування. Поруч із словесними іграми використовують термін “вербальні
ігри”.
Під вербальними іграми розуміємо ігри, спрямовані на розв’язання репродуктивні (відтворювальний характер) та творчі (творча інтерпретація). До вербальних
репродуктивних ігор належать: ігри-драматизації, ігри за змістом літературних
творів, ігри-інсценізації, ігрові–мовленнєві вправи та ситуації; до творчих: сюжетно–рольові ігри за змістом художніх творів, театралізовані, режисерські та ігринебувальщини.
В ігровій діяльності відбувається пошук предметів-замінників і символічне
зображення предметних дій, що передають характер стосунків між людьми, форми
і типи їхнього спілкування. Ігрова діяльність розвиває знакову функцію; виступає
засобом пізнання культури свого народу, його традицій, обрядів, звичаїв.
Мовленнєво–ігрова діяльність – це діяльність, що вимагає використання набутих раніше знань, мовленнєвих умінь і навичок у нових зв’язках і обставинах. В
ігровій діяльності діти, на основі набутих уявлень про предмети, уточнюють і поглиблюють свої знання. Основою для мовленнєво–ігрової діяльності є сформування
уявлення про побудову ігрового сюжету, різноманітні ігрові дії з предметами, засвоєні мовленнєві вміння і навички. Як форма навчання дітей мовленнєво-ігрова
діяльність виконує пізнавальну й розважальну функції. Однією з найважливіших
функцій ігрової діяльності є функція мовленнєвого спрямування. Мовленнєво–
ігрові дії дітей спрямовані на інших учасників гри. У процесі гри дитина користується як діалогічним, так і монологічним мовленням. Саме в ігровій діяльності яскраво виявляється образність і виразність дитячого мовлення, в якому поєднуються
мовні та немовні засоби виразності. Мовленнєво-ігрові дії виступають і засобом
творчого мовленнєвого самовираження (Л.І.Березовська). Як самостійний вид діяльності, мовленнєво-ігрова діяльність – це процес, що ґрунтується на інтересі дитини до гри, її правил і дій. У кінцевому результаті мовленнєво–ігрова діяльність
спрямована на розвиток і вдосконалення мовлення дітей.
ІV. Система роботи з розвитку зв’язного мовлення.
4.1. Розвиток діалогічного мовлення
Розвиваючи діалогічне мовлення дітей, продовжую залучати їх до елементарних правил ведення діалогу, вміння слухати і розуміти співрозмовника; формулювати і ставити запитання; будувати відповідь (у відповідності з почутим). Закріпляю правила ведення діалогу у повсякденному житті (у громадських місцях, на
вулиці, вдома, по телефону, з незнайомими людьми), традиціях групи дитячого
садка.
Також, виробляю у дітей активну діалогічну позицію в спілкуванні з однолітками за допомогою діалогічних казок.
Стр. 4
Вправляю дитину в ввічливому і тактовному веденні діалогу з дорослими
(виявляти ініціативу у спілкуванні з дорослими, звертатися з різного типу зверненнями, підтримувати розмову запропоновану дорослим) і з іншими дітьми (уміти
будувати різні форми діалогу між двома-чотирма дітьми). Навчаю розмовляти невимушено. Вільно, без напруження, тактовно, переконливо, вміти своєчасно змінювати емоційний тон розмови відповідно до ситуації спілкування.
Відпрацьовую діалоги в театрально-ігровій діяльності.
4.2. Розвиток монологічного мовлення.
Вирішуючи завдання з розвитку монологічного мовлення, починаю навчати
основам побудови зв’язних висловлювань різних типів:
Опис.
На заняттях та в повсякденному житті вправляю дітей у описі зовнішніх
ознак предмету
(розповідь-опис: велика лялька в блакитній сукні з великим білим бантом на
голові);
описі дій (розповідь-опис: гарненькою лялькою можна гратись, вона стоїть,
сідає, говорить, її можна водити, покласти спати);
сюжетній розповіді-описі (Таня взяла лопатку, покликала Андрія з машиною
і вони почали гратися разом).
Також, вчу виділяти і називати об’єкт мови при описі, співвідносити об’єкти
мовлення з відповідними описами і розширювати їх за рахунок додаткових характеристик.
Спонукаю в складанні простих описів різними засобами ( мистецтво,
образотворча і театралізована діяльність, художня література, дидактичні ігри та
завдання тощо).
Розповідь.
Вправляю дітей у розповіданні по пам’яті, за сприйняттям, за уявою (творчі),
на запропоновану тему, за опорними словами, з власного досвіду, за зразком і за
ілюстрацією, за сюжетною картиною, за зразком або частковим зразком, за планом, колективне складання розповідей, складання початку-кінця розповіді).
Навчаю дітей відокремлювати (визначати) і словесне позначення головну
тему оповідання (через мету висловлювання, заголовок).
Даю поняття про структуру оповіді: зачин, середня частина, кінцівка.
Переказ.
Навчаю дітей осмислювати зміст, ідею твору, запам’ятовувати послідовність
дій. Вправляю дітей у відновленні послідовностей в знайомих
казках (творах) (в якій послідовності з’явилися герої, розгорталися події або дії).
Вправляю в переказі творів шляхом перекладу віршованого тексту в розповідний (прозу).
Закріплюю вміння дітей складати розповідні висловлювання шляхом
зміни знайомих текстів за аналогією («Казка на новий лад»), шляхом зміни або додавання окремих епізодів тексту.
Робота з художньою літературою.
Виховую інтерес до літератури, вміння оцінювати вчинки героїв. Виховую
здатність засвоювати послідовність розвитку сюжету, помічати деякі особливості
літературної мови (епітети, казкові повтори тощо).
Підвожу до розуміння прочитаного (читаю дітям твори трьох літературних
жанрів (казка, оповідання, вірші) українських класиків літератури та сучасних
українських письменників, твори зарубіжних письменників, які відповідають віку
дітей та відображають правдиву дійсність, не суперечать морально-етичним та естетичним нормам.
Виразне читання.
Вчу виразно розповідати вірші, інтонацію різноманітно передавати їх відповідно до змісту, користуватися природними інтонаціями, логічними паузами, наголосами, передавати своє ставлення до змісту віршів доступних для дітей.
Стр. 5
4.3.Інтерактивні прийоми для розвитку мовлення.
Розвиток дитини, зокрема й мовленнєвий, відбувається лише діяльності.
Саме тому я завжди створюю умови, що стимулюють активність дітей. Так, організовуючи пізнавальну діяльність, я використовую різні методи інтерактивного навчання.
Суть інтерактивного навчання полягає у тому, щоб навчальний процес відбувався за умов постійної активної, позитивної взаємодії всіх учасників. Використовуючи інтерактивні методи навчання, я намагаюсь створити такі умови, щоб кожна дитина мала змогу обговорювати проблеми з іншими, ставити запитання, активно діяти, шукати, досліджувати.
Розвиваючи зв'язне мовлення у дітей, я використовую такі прийоми:
- коментоване малювання;
- суміжне мовлення;
- складання розповіді за схемою.
Коментоване малювання.
Його суть полягає у тому, що вихователь бере великий аркуш паперу, фломастери і разом з дітьми починає фантазувати і замальовувати.
Діти захоплюються цікавою колективною діяльністю, результати якої з’являються у них на очах. Ця ситуація спонукає їх до висловлювань. Не напружуючись і не докладаючи великих зусиль, діти легко описують предмети чи явища,
виділяють їхні істотні ознаки, висловлюють свої думки, припущення.
Коментоване малювання допомагає не лише розвивати мовлення дошкільників, але й закріплювати знання, набуті під час роботи над іншими розділами програми. Діти вчаться малювати, повторюють назви кольорів, геометричних фігур,
рахують, закріплюють знання про назви об'єктів та явищ природи тощо. При цьому
розвиваються мислення, уява, фантазія. Діти залюбки беруть участь не лише у спільній розмові, але й у малюванні вигаданих образів. Результатом такої діяльності є
колективно складена розповідь, яку її творці ще й проілюстрували у процесі спільної діяльності.
Розповідь складають спільно усі вихованці групи або їх невелика підгрупа,
тому власна участь кожної конкретної дитини менша, а отже посильна навіть для
найбоязкіших. Діти є не споглядачами, а безпосередніми учасниками всіх дій,тому
у них виробляється активна позиція, прагнення зробити свій внесок у загальну
справу. Цікавих сюжетів з різними героями можна вигадати багато, разом з дошкільниками урізноманітнюючи зміст оповідок, розвиваючи уяву, фантазію дітей,
спонукаючи їх до мовленнєвої діяльності. Це можуть бути різні сюжети, наприклад:
Пригоди маленького курчати;
Як зайчик потрапив у калюжу
Мандрівка золотого листочка;
У країні геометричних фігур;
Весна пробуджує природу.
Суміжне мовлення.
Маленькі діти ще не впевнені у своїх силах, тому їм важливо відчувати підтримку дорослого. Для цього я використовую такий спосіб підтримки активного
мовлення, як суміжне мовлення. Складаючи розповідь чи описуючи предмет, я починаю речення і даю можливість дитині його закінчити, допомагаю навідними запитаннями.
Наприклад: по стежинці лісом біг їжачок. Раптом на стежинку вистрибнув...(показую зображення вовка. Діти кажуть: «Вовк».) Він був... (злий, страшний,
зубатий.) Які у нього пазурі? (діти зображують злого вовка.) Що він хоче зробити?
(Накинутися і з'їсти їжачка.) Але щойно він стрибнув на їжачка, то... (уколовся,
завив, утік.)
Хоч би яким був рівень підготовки малюка в цілому та його зв'язного мовлення зокрема, результат складання розповіді завжди буде позитивним, адже у дитини виникає почуття успішності та з’являється бажання вигадувати ще.
Стр. 6
Завжди підтримую ініціативу дітей, спонукаю їх до самостійності і не забувати, що його мовлення є лише фоном, ланцюжком, який допомагає дитині поєднати окремі слова у зв'язні речення, судження.
Складати розповіді простіше, якщо усі дії буде проілюстровано малюнками, предметами або іграшками, щоб діти могли їх бачити, діяти з ними. Часто такий прийом активізації мовлення називають інсценівками з іграшками, театром
картинок тощо.
Це дуже схоже на ляльковий театр, але творцями фантастичних історій і
цікавих оповідань є самі малюки. Успішність цього способу багато у чому залежить від яскравих атрибутів, нових цікавих іграшок, які збуджують інтерес дітей.
Складання розповіді за опорними схемами
Навчати дітей дошкільного віку складанню описових розповідей є дуже
важливим для їх розвитку. Вміння дитини точно, лаконічно й образно описувати
предмет сприяє вдосконаленню її мови, мислення, полегшує процес обміну інформацією.
Навчаючи наших дошкільнят складанню описових розповідей, я використовую наочні опорні схеми. Вони помітно спрощують завдання, роблять висловлювання чіткими, зв’язними та послідовними.
Використання схем–моделей сприяє:
- формуванню у дітей навичок побудови зв’язної цілісної описової розповіді;
- розвитку у дітей логічного, образного мислення, уяви, спостережливості;
- умінню дошкільників оперувати родовими поняттями («тварини»,
«комахи», «посуд» тощо);
- поглибленню знань дітей про навколишній світ;
- покращенню комунікативних навичок дітей.
Описуючи предмети, іграшки, діти вчаться виділяти їхні характерні ознаки,
знаходити для опису точні слова, вирази, визначати відмінне і схоже.
Ми пам'ятаємо, що такі схеми є лише орієнтиром, і тому намагаємося завжди давати волю дитячій уяві, фантазії, у жодному разі не обмежуючи творчість
дитини лише одним зразком чи варіантом.
З набуттям дітьми мовленнєвого досвіду необхідність використання схем
та ілюстрацій відпадає сама собою, і головним у роботі стає розвиток мовленнєвої
творчості дітей.
4.4. Здоров’язбережувальні технології у корекційній роботі з дітьми–
логопатами.
Дошкільний вік – це важливий період, коли формується людська особистість
та закладаються основи фізичного здоров’я. Формування здорового способу життя
дітей – одне з головних завдань роботи дошкільного закладу. Досвід показує, що
переважна більшість дітей, які приходять до логопедичних груп, мають ті чи інші
порушення здоров’я: від захворювань дихальних шляхів різного ступеню до загального соматичного ослаблення.
Тому для більшої ефективності навчально-корекційної роботи вважаю за потрібне приділяти увагу зміцненню здоров’я дітей та вихованню свідомого ставлення до власного здоров’я не лише на заняттях з фізичного виховання, а й протягом
усього навчально-виховного процесу та на логопедичних заняттях.
На індивідуальних логопедичних заняттях використовую різні види роботи,
що сприяють поліпшенню здоров’я та розвитку мовлення дітей. Зокрема це валеологічні хвилинки, пальчикова гімнастика, дихальні вправи. У роботі з дітьмилогопатами детально ознайомлюю їх з органами, які беруть безпосередню участь у
вимові тих чи інших звуків, і звертаю особливу увагу на здоровий стан цих органів, їх значення та правильний догляд за ними. На кожному занятті використовую
фізкультхвилинки, які відповідають віковим особливостям дітей та охоплюють
різні м’язові групи. Так, щоб активізувати функції дихальної та серцево - судинної
системи, виконуємо вправи типу потягування та розслаблення м’язів. Сигналом
для виконання фізкультхвилинок на занятті слугує послаблення уваги на занятті.
Намагаюсь, щоб фізкультхвилинки були віршовані.
Стр. 7
Одним із таких важливих аспектів розвитку дошкільників вважається розвиток дрібної моторики і координації рухів пальців рук.
Рівень розвитку дрібної моторики – один з показників інтелектуальної готовності до шкільного навчання. Як правило, дитина, має високий рівень розвитку
дрібної моторики, вміє логічно мислити, в неї достатньо розвинута пам'ять і увага,
зв’язана мова.
Надаючи необхідної уваги вправам, іграм, різним завданням на розвиток дрібної моторики і координації рухів рук, вирішується відразу три завдання: поперше, стимулюється загальний інтелектуальний розвиток дитини; по-друге, ведеться підготовка до оволодіння навичками письма; по-третє, розвивається зв’язна
мова.
Добре відомо, що провідним видом діяльності дошкільників є гра. Але гра –
це не лише задоволення і радість для дитини, а й можливість отримати нові знання,
навички, розвивати свою мову, навіть не здогадуючись про це.
Одним із видів ігор є «пальчикові ігри». Вони емоційно, захоплюють і, найголовніше, сприяють розвитку мови та творчої діяльності. В ході «пальчикових
ігор» діти, повторюючи рухи, активують моторику руки. Тим самим виробляють
вміння керувати своїми рухами, концентрувати увагу на одному виді діяльності,
такі «пальчикові ігри» використовують, як на фронтальних, так і на індивідуальних заняттях. Вчимо дітей відображати ритмічний малюнок плесканням в долоні,
вистукуванням пальцями по столу, показом різних поз пальцями рук.
На розвиток дрібних м’язів пальців руки та формування вміння діяти за вказівкою дорослого і самостійно спрямованої дидактичної гри типу «Кожну намистинку - на нитку», «Зроби фігуру», «Прокоти у кульку», «Виклади фігуру»,
«Відгадай на дотик», «Склади ціле з частин», «Склади за зразком», «Знайти фігурі
місце» і т.п.
Для розвитку руки широко використовують ігри з мозаїкою, конструкторами
і дрібними іграшками. Вправи пальчикової гімнастики включені в режимні моменти: в ранкову зарядку, гімнастику пробудження, заняття що проводяться вихователями з математики, природи, художньої літератури та інші.
Крім пальчикової гімнастики діти виконують і різні графічні вправи, які
сприяють розвитку дрібної моторики і координації рухів руки, зорового сприймання і уваги. Виконання графічних вправ, а саме: обведення контурів предметів по
крапках, об’єднання крапок лініями різного напряму, розфарбовування, малювання
узорів елементами, що ритмічно чергуються (крапки, пунктири, ягідки, листки,
пелюстки), в дошкільному віці дуже важливі для успішного оволодіння письмом.
Робота по розвитку руки допомогла в закріпленні і автоматизації поставлених звуків, а подолання мовних порушень сприяло розкриттю творчих сил кожної
дитини: вона вільно спілкується між собою і з дорослими, не комплексує в присутності сторонніх.
Одним із перших і дуже важливих етапів корекційного впливу на дітейлогопатів, незалежно від виду їх мовленнєвого дефекту є розвиток дихання. Мета
дихальних вправ – сприяння виробленню правильного дихання діафрагми, тривалості видиху, його сили та поступовості, що необхідно як для дітей із заїкуванням,
так і для дошкільників, маючих дефекти.
Важливим є розвиток голосу. За допомогою голосового апарату ми видаємо
звуки, різні по висоті, силі та тембру. Якщо в дитини виникли певні проблеми, завдання педагога наступне: по-перше, розвивати у дітей основні якості голосу – силу й висоту, по-друге, привчити їх говорити без напруження, змінюючи голос відповідно до ситуації. Вправи на розвиток голосу можна доповнити групами вправ
на розвиток міміки, артикуляції, фонематичного сприймання, граматики, лексики,
інтонаційної виразності мовлення і т.д. Мета таких вправ – це розвиток тембру голосу, мовленнєвого дихання, розвиток сили голосу та активізація м'язів губ та нижньої щелепи. Доречно буде сказати, що логоритмічні заняття корисні не тільки для
дітей з явними недоліками мовлення, а й для усіх дошкільників. Такі вправи сприяють розвитку уявлення, почуття музичного ритму та темпу, покращують пам'ять та
активізують увагу.
Стр. 8
V. Використання декоративно – прикладного мистецтва квіллінгу для розвитку дрібної моторики у дітей логопедичної груп.
Дітям властиво прагнення до прекрасного і взагалі до творчості. До видів
дитячої творчості можна віднести конструювання з паперу, а саме квіллінг. Я вирішила познайомити дітей з цим оригінальним і корисним заняттям, яке ще називають «рукоділлям з паперу». Дана техніка має великі можливості для розвитку мовлення, розвиває дрібну моторику рук, творчу уяву, мислення, естетику, допомагає
реалізувати творчі можливості.
Квіллінг - це мистецтво створювання квітів, тварин, листівок та різноманітних фігурок зі скручених паперових смужок. Це мистецтво прийшло до нас із Кореї. Цим рукоділлям довгими зимовими вечорами займалися дівчата ще в давнину
(за часів Ренесансу), виготовляючи прикраси, декоруючи шкатулки та рамки для
картин, створюючи декоративні панно і навіть об’ємні силуети.
Квіллінг вирішує завдання:
1)Навчальні - розвиток пізнавального інтересу до методів і прийомів роботи зі смужкою паперу, вдосконалення умінь і навичок роботи з папером, ножицями, клеєм, олівцями, розвиток мотивацій до роботи з запропонованим матеріалом.
2)Виховні - залучення дітей до світу прекрасного, розвиток творчих здібностей, формування громадянської активності особистості в процесі створення колективних робіт.
3)Розвиваючі - розвиток особистих властивостей: самостійності, активності, відповідальності, формування потреби в самопізнанні, самореалізації.
Конструювання та моделювання з паперу дозволяє поглянути дітям з іншої
точки зору на просту смужку паперу, яка може раптом виявитися «чарівною» і перетворитися на різних персонажів. Головна перевага конструювання зі смужки паперу - це доступність матеріалу.
Папір - один з простих, легко оброблюваних матеріалів. З виробів із паперу
ми знайомимося з самого раннього дитинства. З паперу можна зробити масу всього цікавого, починаючи від простих ялинкових прикрас, саморобних листівок, аплікацій і закінчуючи найскладнішими об’ємними моделями квітів, будівель, тварин.
Я працюю в логопедичній групі з дітьми з загальним не розвиненням мови.
На початок навчального року в групі виявилось безліч дітей зі слабким розвитком
дрібної моторики. Вивчення рівня розвитку тонких диференційованих рухів пальців і кистей рук у дітей показує, що у багатьох вони недостатньо цілеспрямовані.
Особливо слаборозвинені складно-координовані рухи ведучої руки, тобто погане
вміння тримати олівець, ручку, пензлик.
В.О.Сухомлинський писав: «Розум дитини перебуває на кінчиках її пальців». Щоб дитина легко і швидко навчалась, спритно виконувала будь-яку роботу,
необхідно з раннього дитинства і протягом дошкільного і шкільного періоду розвивати кисті і пальці рук. Саме цю роботу виконує декоративно - прикладне мистецтво квіллінг.
Я вважаю, що розвиток дрібної моторики рук дітей дошкільного віку - це
одна з актуальних проблем, тому що слабкість руху пальців і кистей рук, незручність служить однією з причин, що ускладнюють оволодіння найпростішими, необхідними по життю вміннями і навичками самообслуговування. Крім того механічний розвиток руки знаходиться в тісному зв’язку з розвитком мовлення і мисленням дитини. Рівень розвитку дрібної моторики - один з показників інтелектуальної
готовності до шкільного навчання. Зазвичай дитина, що має високий рівень розвитку дрібної моторики, вміє логічно міркувати, у неї досить розвинена пам'ять, увага, зв’язне мовлення.
Враховуючи важливість проблеми, вважаю за доцільне вести роботу в цьому напрямку.
Квіллінгом я займаюся третій рік, добре знаю техніку творіння. Я вирішила
вести в групі гурткову роботу, вчити дітей у вільний від занять час.
Стр. 9
На мій погляд ця техніка дивна, цікава, корисна, дуже подобається дітям.
Примітно, що квіллінгом із задоволенням займаються і хлопчики і дівчатка. Квіллінг - це не тільки розвиток моторики, уяви, мислення, пам’яті, а і колосальні можливості реалізувати свої творчі можливості, а також само-вирішення ряду важливих проблем у житті дітей.
Проблема №1. Готовність дитини до шкільного навчання.
Заняття з квіллінгу вдосконалює моторику рук тонких рухів пальців,що
благотворно впливає на загальний інтелектуальний розвиток і успішне навчання в
школі. Значно впливає на формування тонких пізнавальних процесів як, увага,
пам'ять, логічне мислення. Удосконалює трудові вміння дитини, формує культуру
праці, принцип колективізму в процесі спільної діяльності, властивих індивіду самостійності, саморозвитку, самовизначенню.
Проблема №2. Дефіцит ігрової діяльності.
Провідною в дошкільному віці є гра, а ми намагаємося збільшити обсяг
інформації, і на перше місце ставимо навчальну діяльність. У дітей практично не
залишається вільного часу, коли б вони могли б самостійно грати. На заняттях з
квіллінгу дитина в процесі роботи створює ігрову ситуацію на аркуші паперу, використовуючи готові форми. Саме процес скручування паперу є захоплюючою
дією, насичує життя дітей в дитячому садку ігровими прийомами.
Проблема №3. Творча активність і самостійність в художньоестетичному розвитку дитини через досконалість оволодіння технікою квіллінг
Заняття допомагають розвинути впевненість у своїх силах і здібностях невстигаючих не буває, розвиває творчі здібності, уяву, художній смак. Діти отримують первинні знання про композицію: формування почуття центру, симетрії,
уявлення про глибину простору аркуша паперу.
Проблема №4 Розвиток комунікативних здібностей.
Моральні якості особистості формуються і проявляються у тісному взаємозв’язку. Необхідно вибрати місце для своєї роботи на колективному панно, виконувати роботу, не заважаючи один одному, прийти на допомогу товаришеві. Складаючи модулі, дитина подумки вкладає в неї свої добрі наміри й побажання. Квіллінг підвищує настрій, врівноважує емоційний стан не тільки дітей, але і дорослих.
Навчання у дітей старшої групи буде відбуватися більш ефективно за
умови:
- систематичної і послідовної роботи з дітьми, поступово ускладнюючи рівень виконання робіт;
- спільної роботи дитячого садка і сім’ї з освоєння квіллінгу.
В результаті цього ставлю завдання:
1.Ознайомити дітей з новим видом конструювання - квіллінгом. Навчити
виготовляти основні форми (туга спіраль, вільна спіраль, крапля, стріла і т. д.) і з
них складати різні композиції - від простих до більш складних.
2.Через заняття квіллінгом підвищити рівень розвитку дрібної моторики,
мислення, уваги, пам’яті, творчості.
3.В процесі роботи виховувати посидючість, акуратність при виконанні,
естетику і інтерес.
4.Провести з батьками майстер-клас.
5.Оцінити результати проведеної роботи з дітьми (оформити виставку робіт).
Матеріал для роботи:
1. Смужки двостороннього різнокольорового паперу ширина 5 мм, довжиною 30
см.
2. Пристрій для скручування смужок (зубочистка з розщепленим навпіл кінцем,
вставлена в корок).
3. Клей ПВА.
4. Лінійка з круглими отворами різного діаметру.
5. Зубочистка для нанесення клею, підставка.
Стр. 10
На першому занятті знайомлю дітей з матеріалом. Показую,що смужка легко перетворюється на «спіральку», з якої потім проводимо різні дійства: розпускаємо, видавлюємо, приплющуємо, формуємо окремі елементи. Готові елементи будуть служити для збірки плоских та об’ємних зображень.
Як надати смужці форму? Техніка виконання.
1. Просунути кінець смужки в розщеплену зубочистку на пристрій для скручування.
2. Туго накручуйте смужку на зубочистку.
3. Обережно зніміть скручену смужку із зубочистки та помістіть в отвір потрібного
діаметру на лінійці (щоб утворилась вільна спіраль).
4. Стисніть пальчиками спіраль так,щоб утворилась одна з потрібних форм.
Знайомлю дітей з основними формами.
Туга спіраль, вільна спіраль, око, крапля, листок, конус, стріла, лапка, трикутник, напівкруг, трапеція, напівколо.
Труднощі виникають на перших заняттях, коли діти вчаться накручувати
смужку. Здається, що дуже просто виконати це завдання. Вони вчаться і вчаться. Я
допомагаю кожній дитині, заохочую, радячи або нагадуючи здійснити його задум.
Коли діти освоїли способи виготовлення основних деталей, потрібно надати можливість пофантазувати, вчу діяти самостійно, заохочую нестандартні рішення.
В старшій групі необхідно уточнювати і збагачувати уявлення дітей про ті
предмети, об’єкти, та явища, які їм належить виготовити. Щоб заняття в групі були
більш цікавими, я пропоную різноманітні теми - «Різнокольорові кульки»,
«Осінній дощик», «Новорічна ялинка», «Метелики на весняному лузі», «Осіннє
дерево», «Гарні буси для бабусі», «Грибочки», «Сонечко», «Гілочка мімози»,
«Подарунок для матусі», «Виноград» і т. п.
Діти в старшому віці вже мають значний досвід сприйняття і пізнання різних предметів та їх якостей. Його слід збагачувати і давати волі їх фантазії та вигадкам.
В групі я організую створення колективних робіт, які вимагають уміння
діяти узгоджено, вчу дітей вмінню помічати недоліки своєї роботи і виправляти їх,
вносити доповнення, спрямовані на те, щоб створюваний образ був більш виразним, щоб він подобався дитині й іншим дітям і дорослим. Створенню нової роботи
передують безпосередні враження, сприйняття предмета або явища. Для цього попередньо проводжу спостереження, бесіди, читання творів, розглядання іграшок,
картин і т. д. При цьому потрібно розвивати у дітей вміння бачити нові якості предмета. Розширення знань по образотворчій діяльності, збагачення уявлень про предмети та явища, розвиток мовлення дозволяють навчати дитину аргументувати і
оцінювати свою роботу, своїх однолітків. При цьому звертаю увагу на доброзичливе і шанобливе ставлення до робіт товаришів, а також виховую прагнення допомогти один одному. Поставлені завдання частково виконуються, тому що ми продовжуємо освоювати квіллінг, вивчати його красу і витонченість. Діти з великим інтересом займаються квіллінгом, помітний прогрес у роботах. Діти особисто знаходять творчі підходи, ідеї, сюжети. Кожна робота дитини - це витвір дитячого мистецтва,який можна використати в іграх, інсценуваннях, оформленні куточка, або
подаровані на день народження, до свята своїм батькам, друзям, вихователям. За
допомогою квіллінга створюється атмосфера довіри, мало просто показати і пояснити, потрібна спільна праця дитини і дорослого. Змінюється також поведінка дитини: в результаті рухливі діти - стають спокійнішими і посидючими, замкнуті більш відкритими. Набуваючи навички роботи зі смужкою паперу на заняттях, діти можуть легко організувати свій дозвіл вдома. Для цього лише потрібно взяти
аркуш паперу і нарізати кілька смужок, залучивши дорослих, сестричок чи братів.
Спільна творчість може перетворитись на цікаву казку, в яку можна грати,
додаючи все нових персонажів. А подарунки, зроблені своїми руками, для рідних і
близьких, допоможуть виростити турботливими і уважними людьми
Стр. 11
РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕНННЯ
Конспект заняття з розвитку діалогічного мовлення
Тема: «Переказ казки «Колобок»
Мета: учити дітей виразно розповідати казку, переказувати її зміст за допомогою запитань вихователя. Розвивати уміння дітей виступати перед іншими,
розвивати пам'ять, мислення, уяву. Виховувати повагу до розповідаючого.
Обладнання: лялька Колобок, сюжетна картина по казці.
Хід зайняття:
1.Вступна частина -Тук-тук-тук!Діти ви чуєте стукіт? Мабуть хтось до нас
завітав, давайте подивимось. Привітаймося з нашим гостем.
- А хто знає, як його звати? Звідки він прийшов, з якої казки? Правильно
діти, це колобок. Ви вже знаєте цю казку, але я хочу вам її знову прочитати і трошки нагадати. А потім ви самі мені будете її розповідати. Ось послухайте.
2. Основна частина. Читання казки «Колобок»
- Вам сподобалася казка? Давайте подивимося хто з вас самий уважний?
Чи зможете ви відповісти на мої питання? Давайте спробуємо.
- Ну, ви діти молодці! На усі мої питання відповіли.
Я пропоную ще раз прослухати казку уважно. Потім ви її розповідатимете
самі(повторне читання казки).
- А тепер я запрошую усіх вас пересісти на стільчики, які стоять на килимі.
Вам так зручніше буде розповідати казку (Діти пересідають півколом на стільчики.
Перед ними стоїть дошка з сюжетною картиною по казці "Колобок» ) - Подивіться
діти на дошці висять картини до цієї казки. Давайте з їх допомогою перекажемо
казку (Діти підходять до дошки і розповідають казку, за необхідності задаю допоміжні запитання)
3.Заключна частина.
- Молодці, діти! Дуже добре розповіли казку. Я думаю, що усім сподобалося розповідати казку? Тож яку казку ми переказували? Молодці діти.
РОЗВИТОК МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕНННЯ
Конспект заняття з розвитку мовлення.
Тема: «Опис ляльки»
Мета: вчити описувати іграшку за схемою, використовуючи повні речення,
узгоджуючи слова у словосполученнях, виділяти характерні ознаки іграшки та її
частин, добирати прикметники до іменника; розвивати психічні процеси, монологічне мовлення, активізувати словник, виховувати уважність, допитливість, посидючість.
Обладнання: лялька, схема.
Вступна частина: (Сюрпризний момент). Я сьогодні принесла, на заняття
ляльку, і пропоную розглянути і описати її.
Основна частина: Давайте уважно розглянемо ляльку. Діти розглядають.
Висловлюють свої думки. А щоб вам було легше описувати ляльку, пропоную
розглянути схему, вона нам допоможе.
(Діти описують ляльку за допомогою схеми, починаючи з розглядання в
цілому)Д.- Яка красива лялька, вона велика та гарна.
(Потім дитина каже про основні частини ляльки)
Д.- В неї є тулуб і голова. (Свій опис обов’язково супроводжують жестами,
показуючи ту чи іншу частину іграшки). Далі показують, що на тулубі є руки і
ноги, на них є пальці, а на голові є вуха, очі, ніс, рот, описують, які вони. Останніми описують додаткові елементи - бантик на волоссі, предмети одягу. В кінці
дитина узагальнюючим жестом знов показує ляльку в цілому: «Ось яка гарна лялька». Під час відповіді дитини, інші діти слідкують за послідовністю опису, доцільністю жестів, виправляють помилки.
Заключна частина: - Що ми сьогодні робили? Вам сподобалось?
Аналіз діяльності та оцінка дітей, або само оцінювання дітьми себе.
Стр. 12
Конспект заняття з розвитку мовлення.
Тема: «Опис картини «Зимовий день»
Мета: Продовжувати вчити дітей описувати картини за зразком вихователя. Розвивати психічні процеси: пам'ять, мислення, уяву, сприймання. Збагачувати та активізувати словник. Розвивати активне мовлення. Виховувати дисциплінованість, уважність. Вікова група: 5 рік життя.
Обладнання: картина «Допоміг» .
Хід проведення.
Вступна частина. (Читаю вірш)
Сніг! Сніг! Сніг їде
На усьому світі,
Ловить весело дітей
У пухнасті сіті.
Сніг, сніг білий сніг.
Мокрі рукавички.
Та зате в нас кращі всіх.
Баби – сніговички.
В.- Діти, що взимку лежить на землі? (Сніг). Що можна робити зі снігом? (Ліпити снігову бабу, кататися на санях, кататися на лижах). А ви каталися на
санях взимку? Ліпили снігову бабу?
Основна частина. Розгляд картини. Відповіді на запитання.
- Подивіться на картину. Що на ній зображено? (Діти катаються на санях, дівчина ліпить сніговита, хлопчик плаче).
- Скільки людей на передньому плані? (Четверо).
- Скільки на задньому? (П’ятеро).
- Що роблять діти?( Один котиться з гори на санях, іншу мама тягне в
санях, один хлопчик плаче, інший хлопчик його заспокоює).
- Що роблять дорослі? (Один тягне дитину в санях. Дві жінки ліплять
сніговита. Два чоловіка їдять на лижах).
- Які емоції у героїв картини?
- Хто веселий, хто сумний? (Хлопчик, який плаче сумний, всі інші - веселі).
- Що позаду людей зображено? (Діти, тролейбус, дорога).
- Діти, скажіть за якою дитиною гониться собака? (За тією, що котиться
з пагорба).
- Який хлопчик тримає лижі? (Який заспокоює хлопчика).
- Що тримає хлопчик, який плаче? (Мотузку від саней).
- Як ви гадаєте, чому він плаче? (Впав коли гнав на санях, або сані поламалися).
- Хто тягне хлопчика в санях? (Мама).
- Хто ліпить сніговиків? (Дві жінки).
Зразок опис картини вихователем.
- Діти, а зараз ми будемо описувати картину. Ось послухайте, як це
зроблю я:- Одним чудовим зимовим днем на вулиці зібралося багато людей. Вони
всі відпочивали. Дві жінки ліпили сніговиків. Один хлопчик плакав через зламані
сані. А інший хлопчик його заспокоював. А за ними хлопчик на санях їде з пагорба. А його собака його наздоганяє. Біля цього хлопчика мама тягне свого сина на
пагорб. А позаду два чоловіка катаються на лижах.
Опис картини дітьми.
(Діти виходять, описують).
Заключна частина.
В.- Діти, що ми робили на занятті? (Описували картину)
В.-Що зображено на картині? (Люди які гуляють днем взимку).
Стр. 13
Конспект заняття розвитку мовлення з використанням опорних схем Тема:
«Світлиця природи. Зима.»
Мета заняття: Збагачення й уточнення словникового запасу по темі „Зима”.
Стимулювати образного вживання слів. Закріплювати вміння складати описові розповіді за темою. Розвивати дрібні м’язи руки.
Лексика до заняття: зимонька, вітрюган, віхола, заметіль, завірюха, холодний,
зимовий, студений, снігова ковдра.
Матеріал: демонстраційний: ілюстрація „Зима”. Роздавальний: конверт з предметними картками з теми „Зима”, схема, картки із зображенням груп предметів.
Хід заняття
1. Організаційний момент.
Відгадайте загадку і дізнайтеся, про яку пору року ми будемо говорити сьогодні.
Вихователь:
загадка про зиму
Сніг на полях,
Лід на річках,
Хурделиця гуляє,
Коли це буває?
Діти: Взимку.
Вихователь: Як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? Чому?
Діти:
Вихователь: Загадка
Прилипало вам до ніг
Називалось просто.(сніг)
Дидактична гра:.„Складаємо риму до слів”
Зима - сама, кума;
Сніг - пиріг, поріг;
Сніжинка - пушинка, вершинка;
Вітерець - молодець, пустунець.
2. У світі слів.
Вихователь: Послухайте, як зиму описав поет О. Олесь:
Коли із хати вийшли ми,
Ще тільки розсвітало...
Під білим килимом зими
Усе навколо спало.
В пухнасті ковдри і свитки
Ялинки повдягались,
Купці насунули шапки
І вовною пишались.
Вихователь: Які слова ви доберете для опису зими?
Зима (що робила?) .
Сніжинки (що роблять?) .
Мороз (що робить?) .
3. Дидактична гра „Чарівний мікрофон.”
Діти стають у коло, вихователь у центрі. Гра проводиться як естафета.
Діти називають потрібні слова. Передають мікрофон далі.
Наприклад, пропонується назвати ознаки зими. Вихователь дає мікрофон комусь із
дітей.
Дитина говорить: „сніг” і передає мікрофон далі .
4. Пальчикова гімнастика.
Сніг – сніжок
Засипав поріжок
Побігли ми погратися
У сніжки на лужок
Стр. 14
(Пальцями рук немов присолювати, потім „бігти” пальцями та „ліпити” сніжки.)
5. Вихователь:
Загадка
Білі мухи налетіли.
Вже подвір’я стало біле.
Не злічити білих мух.
Що летять неначе пух.
Вихователь: - Що за мухи налетіли?
Діти: - Сніжинки.
Вихователь: - З чим можна зрівняти сніжинки?
Діти: - З білими мухами, з пір’ячком, з балериною, з ватою, із срібними бджолами
Викладання сніжинок з ниток.
(сніжинка, снігуронька, сніговик )
7. Дидактична гра „Підбери слова зі звуком [ с ]”
Діти: сніг, сніговик, снігур, синичка, санки, снігуронька
8. Фізкультхвилинка
Раз, два, три, чотири, п’ять,
Час прийшов нам спочивать.
То ж піднімем руки вгору,
Ніби глянемо на зорі,
А тепер всі руки в боки,
Як зайчата скоки – скоки.
Складання описових розповідей за схемою.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ
Метод «мікрофон» — це різновид групового обговорення певної проблеми,
що дає можливість кожній дитині висловитися у порядку черги, відповідаючи на
запитання або висловлюючи свою думку з приводу того, як, скажімо, привітати
маму зі святом 8 Березня.
Часто я використовую метод «мікрофон» у дидактичних іграх «Закінчи слово/
речення», «Ланцюжок», «Коло компліментів» тощо. Вчу дітей дотримуватися певних правил:
• говорити лише тоді, коли отримуєш мікрофон;
• говорити швидко і стисло;
• не оцінювати висловлювання товаришів.
Розглядання картини.
Розглядання картини проводжу у такій послідовності:
• виокремлення об'єктів, зображених на картині;
• уявлення об'єктів через уявне сприймання їх різними аналізаторами.
При розгляданні картини пропоную дітям:
Стр. 15
Діти, уявіть себе справжніми дослідниками, яким подобається все вивчати,
розглядати, слухати. Ваша рука легко може перетворитися на зорову (або слухову)
трубу,її треба лише скласти так, щоб утворилася труба. Давайте спробуємо побачити крізь цю трубу та назвати тільки один предмет із зображених на картині. Після того, як діти розглянули всі об'єкти, зображені на картині, запропонувати низку
творчих завдань, як-от:
• «прослухати» звуки картини через спеціальні уявні навушники;
• вести віртуальні діалоги від імені зображених персонажів;
• уявно «торкнутися» до картини, визначаючи тепло чи холодно, яка поверхня різних об'єктів (гладенька, шорстка тощо);
• «відчути аромати» картини;
• «вийти за межі зображеного» тощо. Виконання цих творчих завдань забезпечує
високий рівень інтелектуальної, емоційної, мовленнєвої активності, дає змогу вихователю протягом усього заняття підтримувати у дітей гарний настрій та інтерес
до процесу сприймання.
Гра «Показуха»
Діти діляться на команди , кожна команда задумує слово і використовуючи
невербальні засоби, представляє це слово іншій команді, яка має його відгадати.
Гра «Ланцюжок»
Перша дитина називає об’єкт, друга його властивості, третя новий об’єкт з
тими самими властивостями. Наприклад: «Морква , морква солодка, солодким буває цукор , цукор білий, білим буває сніг»
Коментоване малювання «Пригоди їжачка в лісі»
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ
1.Фізкультхвилинки
Забавлялись зайченята, (встають, руки піднімають вгору)
Виглядаючи маму і тата. (руки на поясі, повертаються праворуч - ліворуч)
Ось так лапку до лапки. (плескають в долоні)
Ось так шапку до шапки. (руки піднімають до голови)
Ось так — вусом потрусили.(хитають головою)
Так — так — так! (стрибають на місці).
Сильний вітер до землі
гне дерева молоді, (присідають)
А вони ростуть, міцніють (піднімаються)
Вгору тягнуться, радіють. (встають навшпиньки, руки тягнуть вгору)
Петрик йшов, йшов, йшов (крокують на місці)
І суницю знайшов. (нахиляються вперед)
З’їв і далі пішов. (імітація рухів, які виконує хлопчик)
Петрик йшов, йшов, йшов
І горішок знайшов.
Підняв і далі пішов.
Петрик йшов, йшов, йшов
І грибочок знайшов.
Поклав у кошик
і додому пішов. (сідають за парти)
Тут трава росте висока ,
Тут стежинонька вузька.
Вище руки, вище ноги —
Не проста у нас дорога.
А тепер ідемо боком —
Із підскоком, із підскоком.
Стр. 16
Походили на носочках,
А тоді на п'ятах.
Випростали добре спини
І звели лопатки.
Всі ми звикли до порядку,
Дружно робимо зарядку.
Ми на радість цьому дому
Проганяєм сон і втому.
І направо, і наліво,
Щоб нічого не боліло.
Один і два, три і чотири —
Набираємося сили.
Нахилились, повернулись,
До товариша всміхнулись.
Хто вже, хто вже так стомивсь
Що ліворуч нахилився?
Хто вже спить?
Треба дружно всім вам встати
Фізкультпаузу почати.
Сонце спить, небо спить.
Навіть вітер не шумить.
Рано – вранці сонце встало
І проміння всім послало.
2. Пальчикова гімнастика
Важливою частиною роботи з розвитку дрібної моторики є пальчикова гімнастика.
Ці ігри дуже емоційні, їх можна проводити повертаючись з дитячого садка, сидячи
в черзі до лікаря, у транспорті та, звичайно, вдома. Вони дуже захоплюючі і сприяють розвитку мовлення та творчої діяльності. “Пальчикові ігри” начебто відтворюють реальність навколишнього світу – предмети, тварин, людей, їх діяльність, явища природи. В ході “пальчикових ігор” діти, повторюючи рухи дорослих активізують моторику рук та мовлення.
Моя сім’я
Цей пальчик – мій дідусь,
Цей пальчик – моя бабуся,
Цей пальчик – мій татусь,
А оцей - моя матуся,
Ну, а цей маленький – я,
Ось уся моя сім’я
(Почергове згинання пальчиків починаючи з великого)
Хованки
Пальці в хованки всі грались
Ось так, ось так,
В кулачки всі заховались,
Ось так, ось так.
(Ритмічно згинати та розгинати пальці, покрутити кулачком)
Сорока
Сорока білобока
Кашу варила
Діточкам давала.
Цьому дала,
Цьому дала,
Цьому дала,
Цьому дала,
Стр. 17
А цьому не дала:
Ти дрова не рубав
І води нам не давав,
Ти і піч не натопив
І нічого не поїв.
(Вказівним пальцем правої руки водити по долоні лівої. Згинати почергово кожний
палець, крім мізинця. Згинати і розгинати всі пальці в ритмі потішки)
Зайці
Скаче зайчик перший
Під високою сосною,
А під другою сосною,
Скаче зайчик другий.
(Вказівний і середній пальці правої руки підняті вгору, всі інші випрямлені і з’єднані. Долонею правої руки тримати вертикально вгору. Пальці широко розставлені. І так само іншою рукою)
Соління капусти
Ми капусту порубали,
Свіжу моркву натирали,
Ми капусту посолили,
З неї соку надушили.
(Різки рухи прямими кистями рук, пальці з’єднані, долоні прямі. Почергові рухи
рук до себе і від себе. Пальці стиснуті в кулаки. Кінчики пальців обох рук зібрані
разом, імітуємо посипання сіллю. Інтенсивно стискаємо пальці обох рук в кулаки)
3 .Дихальні вправи
Вправи для розвитку мовного дихання
«Кулька». Цю вправу бажано робити спочатку лежачи (щоб дитина повністю розслабилася), а потім сидячи чи стоячи. Вдих через злегка відкритий рот (живіт надувається, як кулька, плечі не піднімати). Видих через вільно відкритий рот, неначе
кулька повільно здувається. Рух живота контролюється рукою. Цю ж вправу повторити з подовженим видихом на звуки (А, О, У, И). Видих під час вимови цих
звуків повинен бути спокійним і безперервним.
«Задуй свічку». Короткий спокійний вдих носом, потім пауза (затримати дихання
на 1-2 сек.) і довгий безперервний видих через ледве зімкнуті губи з промовлянням
«пф», начебто гасячи свічку (дути можна на пальчики).
«Літак». Покладіть дитині на долонь маленький шматочок ватки чи паперу. Тримаючи долоню з ваткою на рівні рота, дитина повинна подути на «літак», щоб він
полетів. Чим далі полетіла ватка, тим краще дитина зробила вдих і видих.
«Нюхаємо квіточку». Навички правильного вдиху і видиху добре відпрацьовувати на таких вправах: дати дитині понюхати квітку, духи, фрукти.
«Усі мовчать». Зробити вдих, а видихнути на звук “з”, доторкнувшись вказівним
пальцем до губ, неначе попросити тиші.
«Де дзвенить комарик?» Дитина, сидячи на стільці, одночасно з поворотом тулуба праворуч-ліворуч робить довгий видих на звук з-з-з-з.
«Гарячий чай». У дитини в руках чашка, дитина робить вдих носом , а на видиху
дує в чашечку, вимовляючи пошепки ф-ф-ф-ф, начебто студить гарячий чай.
«Кораблик». Налийте в миску води, покладіть на воду паперовий кораблик, і запропонуєте дитині “допомогти” кораблику переплисти на іншу сторону миски. Дитина робить вдих носом, а на видиху вимовляє «пф» і дує при цьому на кораблик.
Чим дужчий повітряний струмінь, тим далі попливе кораблик.
Стр. 18
Вправи для розвитку голосу
Важливо проводити також вправи для розвитку голосу. Такі ігрові вправи
Необхідно проводити на добре знайомих дітям звуконаслідування. Під час занять
необхідно стежити за тим, щоб усі звуконаслідування дитина вимовляла на видиху.
«Аня співає пісеньку». А-а-а, а-а-а.
«Гуде потяг». У-у-у, у-у-у.
«Болить зуб». О-о-о, о-о-о.
«Пароплав гуде». И-и-и, и-и-и.
«Жабенята посміхаються” І-і-і, і-і-і.
«Заблукали в лісі». Ау-ау-ау-ау.
«Малюк плаче». Уа-уа-уа-уа.
«Пісенька водички». С-с-с-с.
«Пісенька комарика». З-з-з-з.
«Пісенька вітру». В-в-в.
«Гріємо ручки». Х-х-х-х.
«Стукають підбори ». К-к-к-к.
«Граємо на барабані». Д-д-д-д.
«Гусак сичить», «Кулька здувається». Ш-ш-ш-ш.
«Жук дзижчить». Ж-ж-ж-ж.
«Зозуля кує». Ку-ку, ку-ку.
«Гусак». Га-га-га.
«Корова». Му-му-му.
Приспівування на одному видиху звукової доріжки а-о-у-и-е (один звук плавно
переходить в інший, і кожний тягнеться не менше 2 сек.);
Приспівування на одному видиху звукової доріжки зі зміною висоти і сили голосу
(пошепки, тихо, голосно, тоненьким голоском, грубим голосом);
Приспівування звуку А на видиху (зробили глибокий вдих, надули животик, плечі
не піднімаються, на видиху співаємо «А-а-а-а-а-а-а!»)
Приспівування простої мелодії (наприклад, «У лісі, лісі темному, де ходить хитрий
лис, росла собі ялинонька, і зайчик з нею ріс ») на звук М чи У. Тобто, дитина робить глибокий вдих, надуває животик, а потім, на безперервному видиху, начебто
наспівує тільки мелодію пісеньки («м-м-м-м м-м-м-м…»)
Вправи для розвитку координації мовлення з рухами (логоритмика)
Велике значення для нормалізації темпу і ритму мовлення має виконання спеціальних вправ спрямованих на розвиток координації мовлення з рухами.
«Машина». Бі-бі-бі гуде машина, (ритмічно плескати в долоні)
Не поїду без бензину. (ритмічно тупотіти ногами)
«Дощик». Дощик, дощик, крап-крап-крап, (вказівним пальцем правої руки стукати
по лівій долоні)
Мокрі всі доріжки.
Нам не можна йти гуляти, («погрозити» вказівним пальчиком)
Ми промочимо ніжки. (ритмічно потупати ногами)
«Листочки». Листочки над нами кружляють, (руки підняти нагору, махати кистями рук)
Листочки на землю лягають. (присісти)
Вони з височині злетіли, (піднятися і потягнуться на носочках)
Листочки кружляти хотіли. (плавні рухи руками праворуч, ліворуч)
Стр. 19
ВИКОРИСТАННЯ ДЕКОРАТИВНО – ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА КВІЛІНГ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ РУК
Конспект заняття з розвитку мовлення з використанням техніки квіллінг
«Сонечко»
Завдання: Закріпити у дітей знання про техніку обробки паперу – квіллінг. Викликати у дітей інтерес до створення предметів (квітів, рослин, тварин та
інших) у техніці квіллінг. Навчати туго та повільно накручувати смужки паперу на
зубочистку. Виготовляти основну форму - тугу спіраль, з неї виготовляти прості
композиції. Розвивати конструктивні здібності, уяву, фантазію, дрібно моторику
рук, мислення, пам’ять. Виховувати охайність, інтерес, естетику.
Зв’язне мовлення: удосконалювати вміння складати описові розповіді за
картиною (іграшкою), удосконалювати вміння правильно вимовляти звуки [ж],
[щ], розвивати фонематичний слух.
Обладнання: смужки паперу 30-60 см, клей ПВА, зубочистки, пристрій
для скручування смужок, лінійки з отворами різного діаметру, основа.
ХІД ЗАНЯТТЯ:
Вихователь: Діти, відгадайте загадку:
Що за дивний гість? Має лапок шість,
Він не птах, а теж літає,
Понад квітами кружляє,
Має ріжки, має вуса,
Та його я не боюся!
Діти: Це жук!
В: Так, це жук. Називається він сонечко. Сонечко – це комаха. Вона має
невеличкий розмір. Червоного або жовтого кольору з маленькими чорними крапочками на тілі.
(Розгляд ілюстрацій з зображенням комах).
Комахи – це істоти, які мають певні ознаки. 1 ознака – вони мають 6
лапок, 2 ока. 2 ознака – їх тіло ділиться на 3 частини – голова, груди, черевце. Інколи цей поділ легко помітити, інколи ні. Комах багато, вони всі різні і за виглядом, і
за способом пристосування. Одне з пристосувань – яскраве забарвлення. Їх видно з
далеку. Вони не ховаються і не поспішають улітати. Таке яскраве забарвлення попереджає хижаків – «Не їж мене, я – отруйна». Іноді комахи мають на лапках відлякуючий запах. Така комаха – погана здобич. Сонечко – корисна комаха. Вона
з’їдає тлю, кліщиків, павутинних та інших дрібних шкідників. На сонечко полюють жаби, павуки, птахи.
(Пальчикова гімнастика)
Щуп - щуп, щуп – щуп. Точить вуса чорний жук.
А для чого б то жукові вуса чорні загадкові?
Жук моргає: жу, жу, жу. Не скажу, не скажу.
В: Діти, наш сонечко дуже засумував, тому що в нього немає друзів. Давайте допоможемо йому їх знайти.
Розгляд зразка
Стр. 20
(Нагадування про техніку безпеки під час користування ножицями, іншими гострими предметам).
Ножиці – щоб різати, відрізати, розрізати, передавати кільцями вперед.
Клей – користуватися акуратно, не поспішати.
Папір – вразливий, може зім’ятися, забруднитися, тому слід поводитися з
ним обережно, дбайливо, економно.
Техніка виконання
Просунемо кінець смужки в розщеплений кінець зубочистки на пристрої
для скручування.
Туго накручуємо смужку на зубочистку.
Обережно знімаємо скручену смужку із зубочистки та наносимо клей на
кінець смужки. Утворюємо тугу форму (тугу спіраль).
Для крапочок беремо папір чорного кольору. Утворену тугу спіраль наклеюємо на основу.
Для очей беремо смужки білого і чорного кольору, роблячи тугі спіралі
різного діаметру.
Вуса накручуємо на олівець і розправляємо спіраль.
Наклеюємо на форму вуса та лапки.
Робота дітей
Фізкультхвилинка
(Діти в колі). Діти: Жук, жук, підкажи. Де сховався ти скажи?
Жук: - Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я на дереві сиджу!
Діти: Жук, жук, покажись. Швидко, швидко покрутись!
Жук: - Жу-жу-жу, жу-жу-жу. Я на дереві сиджу! (забігає в
коло)
Жук: Гей, виходьте всі джижчати, будем весело ми грати!
(діти біжать по колу, промовляючи ж-ж-ж)
Діти: Ми джижчали і крутились і вже трішечки втомились.
Політали та присіли, відпочити захотіли.
Перегляд робіт, обговорення.
В:. Діти, а тепер давайте з вами ще пограємо. В мене є ось такі картинки.
На них зображене сонце, сонечко, соняшник. Складіть, будь – ласка, речення в
яких використовуються ці слова. (Відповіді дітей)
В:. А тепер давайте з нашими сонечками пограємо.
Прилетіло сонечко на мою долонечку (діти простягають руки вперед)
Крильця червоненькі, цяточки гарненькі (діти гладять себе по боках)
По всіх пальчиках ходило, з мізинчика полетіло (згинають пальчики)
Підведення підсумка.
Конспект заняття з розвитку мовлення з використанням техніки квіллінг
«Метелики»
Завдання: Продовжувати вивчати техніку обробки паперу – квіллінг. Викликати у дітей інтерес до створення предметів (квітів, рослин, тварин та інших) у
техніці квіллінг. Навчати туго та повільно накручувати смужки паперу на зубочистку. Виготовляти основні форми (спіраль, крапля, око, та інші), з них виготовляти
прості композиції. Розвивати конструктивні здібності, уяву, фантазію, дрібно моторику рук, мислення, пам’ять. Виховувати охайність, інтерес, посидючість, естетику.
Зв’язне мовлення: удосконалювати вміння складати описові розповіді за картиною (іграшкою), удосконалювати вміння правильно вимовляти звуки [ж], [ш], [с],
[з], розвивати фонематичний слух.
Обладнання: смужки паперу 30-60 см, клей ПВА, зубочистки, пристрій для скручування смужок, лінійки з отворами різного діаметру, основа.
Стр. 21
ХІД ЗАНЯТТЯ:
Вихователь: Діти, після зими обов’язково приходить весна, а весною розквітають квіти і злітаються комахи. Назвіть яких ви знаєте комах. (Відповіді дітей)
В: А що спільного для усіх комах?
Діти: Комахи, це істоти, в яких 6 ніг, тіло ділиться на голову, груди, черевце.
В: А де живуть комахи, чим живляться (відповіді дітей)
Дидактична гра «Хто зайвий?» (на одній з картинок птах)
В: Діти, відгадайте загадку.
Живе лише улітку він, шовкові крила має,
Із квіточки на квіточку він весело літає.
Хто це?
Д: Це метелик.
В: Так, це метелик. Подивіться на картинки, які вони красиві та гарні.
(Розгляд ілюстрацій). Люди придумали про метеликів дуже багато казок та легенд.
В одній з них ведеться про те, що метелики – це квіти, які ожили та зірвались зі
стеблин. За цю красу люди дали їм гарні імена. Лимонниця, адмірал, махаон, павичеве око, кропив’янка та багато інших.
Пальчикова гімнастика
Сів метелик на травичку і думає про дурничку
Один, два, три – ти метелику лети! (діти імітують політ метелика, склавши долоні).
В.: На квітковому лузі літав метелик і чекав своїх друзів. Але друзі десь
заблукали і метелик засумував. Давайте поможемо метелику знайти друзів.
Розгляд зразка
(Нагадування про техніку безпеки під час користування ножицями, іншими гострими предметам).
Ножиці – щоб різати, відрізати, розрізати, передавати кільцями вперед.
Клей – користуватися акуратно, не поспішати.
Папір – вразливий, може зім’ятися, забруднитися, тому слід поводитися з
ним обережно, дбайливо, економно.
Техніка виконання
Просунемо кінець смужки в розщеплений кінець зубочистки на пристрої
для скручування.
Туго накручуємо смужку на зубочистку.
Обережно знімаємо скручену смужку із зубочистки та наносимо клей на
кінець смужки. Утворюємо тугу форму (тугу спіраль). Це очі метелика.
Для крилець беремо папір червоно, жовтого або рожевого кольору. За допомогою лінійки з отворами утворюємо форму – крапля. Наклеюємо на основу.
Робота дітей
Фізкультхвилинка
(Діти біжать по колу). Ось метелик мчить крилатий.
Все б йому лишень літати.
Стр. 22
Пурхає барвистий, гожий,
На яскраву квітку схожий.
Перегляд робіт, обговорення.
Д\г «Що змінилось»
Між джмелем та бджілкою виставити метелика, уточнити, де знаходиться
метелик, під час відповідей діти використовують прийменники за, перед між, біля.
Д/г «Назви ласкаво»
Крила – крильця, вуса – вусики, лапи – лапки.
Д/г «Склади порівняльну розповідь»
Вихователь пропонує дітям порівняти метелика та сонечко, використовуючи критерії: чому так називається, чи приносить людям користь, де живуть та ін.
Висновок
Література
Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція), 7.2012
Гавриш Н.В. «Сучасне заняття в дошкільному закладі» Луганськ «Альма-матер»
2007р.
К. Крутій «Розвиваємо у дитини мовлення, інтелект і здібності» Запоріжжя 2002 р.
С.Г Кутепа О.А. Шевцова «Розвиток мовлення» Харків. Видавництво група
«Основа» 2008 р.
І.М. Лапшина, В.М. Литовченко «Дошколярик» Київ. Кобза. 2004 р.
В.Л. Сухар «Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мовлення». Видавництво Ранок 2008 р.
Бібліотечка вихователя дитячого садка 2004 р.
Журнал «Розкажи онуку» 2004 р,. 2007р., 2008 р., 2009р.
Журнал «Палітра педагога» 2006-2008 р.
Артемова Л.В. «Вчися граючись»
І.В. Скворцова «Сто логопедичних ігор для дітей 4-6 років»
Л.А. Абралян, Т.В. Антонова «Гра дошкільника.
Із досвіду роботи Камбурової О.М.,
вихователя ДНЗ № 42 “Мальвіна”
Організація фізкультурно-оздорочної роботи в дошкільному закладі
Комплекси вправ ранкової гімнастики
молодша група
«Вправи з прапорцями»
І. Ходьба звичайна чергується з ходьбою на носках, як «мишка» (45 сек.). Біг у середньому темпі (25 сек.), ходьба. Шикування в коло обличчям до середини.
ІІ. Загально розвиваючи вправи
Піднімання рук вгору ( «піднімаємо прапорці над головою»)
В.п.- о. с., руки з прапорцями опущені вниз. 1-3-підняти руки через сторони вгору,
прапорці над головою (вдих);4-в.п.(видих). Подивитися на прапрці. (6 р)
Нахили тулуба вперед («опустимо прапорці вниз»)
В.п.-те ж саме.1-2- нахилити тулуб вперед-вниз, схрестити прапорці нижче колін
(видих);3-4 — випрямитися у в.п. (вдих). Ноги в колінах не згинати. (6 р)
Повороти тулуба («піднімемо прапорці в сторони» )
В.п. — стійка ноги нарізно, руки з прапорцями опущені вниз.
1— повернути тулуб вправо, руки з прапорцями в сторони (вдих); 2— повернутися
у в.п., (видих);3-4 — те саме в ліву сторону. П’ятки з підлоги не піднімати. (4-6 р)
Стрибки на обох ногах («пострибаємо з прапорцями»)
Стр. 23
В.п. — зімкнута стійка. Стрибки на місці на обох ногах, виконуючи руками
змахи вгору і вниз. Стрибати м’яко, дихати рівномірно. Повторити 12 разів.
ІІІ.Біг у середньому темпі (25 сек.).Ходьба (30 сек.) Вправи на дихання
середня група
«Буратіно бавиться»
І.Вступна частина
Ходьба із зміною темпу (35 сек), ходьба з під-німанням високо ніг, як «чапля» (20
сек). Біг у серед-ньому темпі (30 сек), ходьба. Під час ходьби взяти ку-бики.
ІІ.Загально – розвиваючі вправи
Піднімання рук через сторони вгору. «Розімнемо ручки»
В.п.-о. с. руки з кубиками внизу. 1-2 -підняти руки через сто-рони вгору, постукати
кубиками над головою (вдих); 3-4- в.п. (видих). Руки в ліктях не згинати. (6 р)
Повороти тулуба в сторони. « Буратіно озирається»
В.п.-стійка «ноги нарізно», руки з кубиками внизу. 1- повернути тулуб вправо, стукнути кубиками перед грудьми (видих); 2- повернутись у в. п. (вдих); 3-4-те саме
вліво. П'ятки від підлоги не відривати. Повторити 3—4 рази в середньому темпі.
Нахили тулуба вперед.»Буратіно нахиляється»
В.п.-о.с, руки з кубиками внизу. 1-підняти руки через сторони вгору, постукати
кубиками над головою (вдихнути); 2-3- нахилити тулуб уперед (видих); 4-в. п. Ноги в колінах не згинати, руки прямі. Повторити 3—4 рази в середньому темпі.
Стрибки. «Буратіно стрибає»
В.п.-таке саме. 1- стрибком поставити ноги нарізно, руки з кубиками в сторони; 2в.п. Стрибати м'яко, руки прямі. Повторити 6—8 раз.
ІІІ. Заключна частина
Ходьба у повільному темпі «як мишка» (25 сек)Дихальна вправа. «Кульки» (2 – 3
р.)
старшагруппа
«Чаплі»
І. Підготовча частина.
Ходьба звичайна в колоні по одному в швидкому темпі(20 сек), в повільному темпі
(25 сек), на носках(20 сек), ходьба звичайна(20 сек), ходьба на п’ятах(20 сек), ходьба як «чаплі» (25 сек), біг «змійкою» (25 сек). Біг середньому темпі (30 сек), ходьба
звичайна(20 сек). Шикування в кілька колон із заведенням ланок
ІІ. Загально розвиваючі вправи.
Хвилеподібні рухи руками («чапля крилами махає»).
В - п. - о. с, руки в сторони.
1 - 2 - хвилеподібні рухи, руками вгору та вниз; 3 - опустити руки вниз; 4 - руки сторони (у в. п.). Рухати руками плавно, дихати рівномірно. Повторити
6—8 раз у повільному темпі.
Нахили тулуба вперед («чапля жабку шукає»).
В.п. - стійка «ноги нарізно», руки на поясі.
1 - 2 - нахилити тулуб уперед, шию витягнути (видихнути); 3 - 4 - випрямитись у в. п. (вдихнути). Ноги в колінах; не згинати, спина пряма. Повторити 6—8 раз у повільному темпі.
Піднімання ніг по черзі («чапля стоїть на одній нозі).
"
В. п. - о. с, руки на поясі.
1 – підняти праву ногу вперед, угору,носок витягнутий; 2 - опустити ногу у в.
п,; 3 - 4 - те саме з лівої ноги. Ноги в колінах не згинати дихати рівномірно. Повторити 6 раз кожною ногою в середньому темпі.
Нахили тулуба вперед («чапля жабку ловить»).
В. п. - стійка «ноги нарізно», ліва рука на поясі, права внизу.
1 - підняти праву руку вперед, угору (вдихнути); 2 - 3 - виконати два пружинисті нахили тулуба вперед, торкаючись пальцями правої руки носка лівої
ноги й промовляючи «ква-ква» (видихнути); 4 - випрямитись у в.п.; 5 – 8
– те саме з лівої руки. Ноги в колінах не згинати. Повторити 6 раз у середньому темпі.
Стр. 24
Стрибки на місці з рухами рук («чапля полетіла)
В. п. - о. с., руки в сторони. 1 - 4 - стрибки з однієї ноги на іншу з рухами рук
угору та вниз («чапля крилами махає»). Стрибати м'яко, дихати рівномірно.
Повторити 3—4 рази.
ІІІ. Заключна частина.Перешикування в одну колону.
Дихальна вправа "
Вітер"
Як шумить вітер? А ось так! Вдих носиком. Видих ротиком, долонька торкається ротика і дитина без голосу вимовляє "звук індіанця" - це
шумить вітер. Вправу слід повторити 3-4 рази
Конспекти занять з фізичної культури
В гості до колобка
молодша група
Завдання:Вчити дітей входити в уявну ситуацію,шукаючи нові сюжетні
лінії ,нові форми рухів.
Обладнання: великий килим.
І.Підготовча частина
Інструктор з фізичної культури:
- Діти, в нас сьогодні заняття по казці «Колобок».
Котиться – котиться Колобок, а назустріч йому - різні звірі.
Зараз ви всі підете врозтіч. Як тільки я назву того, хто хоче з’їсти Колобка, ви
відразу починаєте рухатись так, як ходить цей звір. Ідіть в розтіч .
- Заєць! (Діти зображують рухи зайця.) Молодці, діти, високо стрибайте і ноги
тримайте разом! Оля навіть вушка зробила, молодець!
- Вовк!( Діти зображують рухи вовка.) Ступайте, як вовк. Лапи у вовка великі.
- Ведмідь! (Діти зображують рухи ведмедя.) Молодці, відразу пішли перевалюючись справжні ведмедики!
- Лисиця! (Діти зображують рухи лисиці.) Крадеться лисиця-бач як виблискують її
очі!Увага, діти! Колобок покотився швидше, а звірі , кожен по-своєму пустились
йогоздоганяти! ( Біг 20-25с.)
ІІ. Основна частина
Інструктор з фізичної культури:
- Діти! За вашими рухами легко було впізнати різних звірів. Тепер станьте біля стіни в
колону на відстані великого кроку один від одного.
- Колобок круглий тому йому потрібно котитись бічним перекидом до протилежної
стінки (поперек залу),а назад повертаються по – різному.
- Присядьте, обхватіть коліна руками. Котиться – котиться Колобок . А на зустріч
йому…Підніміться, і голосно скажіть,хто котиться, і повертайтесь назад. (Як зайці
– стрибайте на двох ногах із сторони в сторону; вовки – широкими випадами вперед, імітуючи «хапальні» рухи; ведмеді – «по – ведмежі», з опорою на ступні і кісті; лисиці – грайливим кроком на носках.) (Діти виконують перекиди в зручному
для кожного темпі. Слова « Назустріч йому …» слід виголошувати, коли останній
« колобок» докотиться до протилежної стіни. Необхідно використати в коментаріях різні засоби художньої виразності – інтонацію, голос, міміку, жести.)
- А тепер пограємо по черзі: дівчата показують Колобка і Зайця, хлопчики – Колобка і Вовка, Колобка і Ведмедя, а потім знову дівчата – Колобка і Лисицю.
ІІІ.Заключна частина
Інструктор з фізичної культури.
-Я бачу, вам подобається фізкультурне заняття.
Цікаво знати, в які ще казки ви хотіли би пограти? Загадайте про це «рухливі» загадки. Дівчата йдіть в один куток, хлопчики – в інший. Придумайте і всі разом покажіть рухи, по яких можна впізнати казку
Стр. 25
“Веселі звірята “
Програмний зміст: Продовжувати вдосконалювати рухові вміння та навички дітей. Вчити зберігати стійка рівновага і правильну поставу при ходьбі по обмеженій
площі опори, закріплювати вміння повзати по лавці, спираючись на долоні і коліна, повторити стрибки з просуванням вперед. Вправляти в ходьбі і бігу, координуючи рухи рук і ніг, вчити ходити і бігати ритмічно. Формувати правильну поставу,
попереджати плоскостопість. Розвивати спритність, швидкість, вміння орієнтуватися в просторі залу. Виховувати самостійність, творчість, інтерес до занять фізкультурою, дружні взаємини, любов до тваринного світу. Закріплювати знання дітей
про живу природу, вчити в рухах наслідувати звичкам тварин.
Обладнання: 4-5 конусів, 2 лавки, 4-5 обручів, кубик висотою 10 см, маска- вовка.
I.Підготовча частина
Шикування в шеренгу.
- Здрастуйте, діти! Сьогодні ми з вами будемо веселими звірятами. А яких звірів ви
знаєте? (Відповіді дітей). Молодці. Будемо наслідувати їх звичками.
- Отже, нагострили вушка, слухайте уважно. (перестроювання в колону по одному
поворотом праворуч,ходьба в колоні по одному)
Ходьба на носках, руки на поясі - «лисичка крадеться», ходьба на зовнішній стороні стопи - «ведмеді йдуть перевальцем» в чергуванні з ходьбою звичайною.
Стрибки з просуванням вперед - «зайчики стрибають».Біг в колоні по одному «вовк біжить».Ходьба і біг змійкою між конусами - «змія повзе».
Загально-розвивальні вправи
«Чи всі готові до зими?»
За завалом, по ярах
Йшов ведмідь хазяйським кроком.
Відповідайте, звірі, мені:
Ви готові до зими?
1. Рукавиці для лисиці.
В.п. - стоячи ноги на ширині ступні.
1 - винести руки вперед, 2,3 - покрутити кистями, 4 - опустити. 5-6 разів.
Так, відповіли лисиці,
Ми пов'язали рукавиці,
Рукавиці нові, теплі, пухові.
2. Білка в дуплі.
В.п. - Те ж. 1 - піднятися на носки, руки вгору, 2 - в.п. 5-6 разів.
Каже білка із дупла:
Я горішків припасла.
Високо моє дупло,
У ньому і сухо, і тепло.
3. Бобри колють дрова.
В.п. - стоячи ноги на ширині плечей, руки в замку. 1 - підняти руки вгору над головою, 2 - нахил вперед. 5-6 разів.
А бобер дерев припас:
Коле він дрова для нас,
Дайте мені, тільки час Буде тепло у вас.
4.А у їжачка - гриби.
В.п.- стоячи ноги на ширині ступні, руки опущені. 1 - присісти, руки на підлогу, 2 в.п. 5-6 разів.
Виліз їжачок з листя:
Про мене ви забули трішки?
Тут у мене є припаси
Грибів, яблучок запаси
Стр. 26
5. Підземний хід.
В.п. -лежачи на животі, руками підперти голову. 1-2-3-4 - базікати ногами впередназад.
Ну а я, відповів кріт,
Під землею вирив хід.
Буду пити чай сім'єю
В затишній оселі.
6. Валянки для зайченят.
В.п.- стоячи, руки на поясі. Стрибки на місці в чергуванні з ходьбою на місці.
А у нас є валянки,
Відповіли нам заїньки.
Що нам завірюха
Скачемо ми з лап на вуха.
Ходьба в колоні по 1, перестроювання в 2 ланки.
ІІ. Основні вправи:
1. Ходьба по лавці, переступаючи через кубик, руки на поясі.
Іде лисиця по містку,
Виляє рудим хвостиком.
2. Повзання по лавці рачки.
Мишка косолапий по лісу гуляє,
За колоди спритно він переповзає.
Щоб спинка не хворіла, потягається ведмідь. (Випрямитися, піднявши руки).
3. Стрибки з обруча в обруч.
За морквиной у город
Зайка стрибає вперед.
Рухлива гра «Зайці та вовк".
III. Заключна частина
Ігрова вправа "
Їжачок"
.
Їжачок згорнувся в клубок і знову розвернувся.
Ігрова вправа «Барсук» (релаксація).
Ось борсук, міцно спить
у нірці прохолодній.
Лежень бачить дивний сон,
На заході й на зорі
Все він спить в одній порі.
Шикування в колону по одному.
Підведення підсумків заняття.
“Веслі моряки”
для старшого дошкільного віку
Мета: закріпити комплекс загально-розвиваючих вправ з використанням гімнастичної лави та комплекс вправ ритмічної гімнастики; вправляти дітей в ковзанні по
обмеженій площині та в метанні предметів у вертикальну ціль; тренувати дітей у
дотриманні рівноваги; удосконалювати вміння дітей стрибати в глибину та підлізати під дугою; розвивати силу рук, моторику, координацію рухів, міміку, спритність; вправляти дітей у найпростіших видах масажу, в імітації рухів; запропонувати дітям вправу на тренування дихання за системою хатха-йоги; підвищіти емоційний стан та настрій; формувати прагнення бути здоровим.
Обладнання: гімнастична лава, дошка, дуга, 2 куби різної висоти, килимки на всіх
дітей, м'ячі різного діаметра, іграшкові черепаха, крокодил, мавпочка, дельфін, пальма, морські камінці, аудіо запис пісні "Чунга - Чанга"
Хід заняття
Перед початком заняття проводиться зволоження спортивної зали настоем
трав, ароматизація приемним запахом апельсина.
Стр. 27
Фіз.інструктор: Діти, чи відчуваєте ви, як приємноахне у нас в залі? Цей приемний запах до нас приніс вітерець із далекого острова Чунга-Чанга. Чи хочете ви
побувати на цьому острові? ( Відповіді дітей)
Фіз.інструктор: На острів Чунга-Чанга ви попливете на кораблику. Ви будете моряками, а я капітаном. Ви готові до подорожі?
Діти: Ми - веселі моряки, мандрувати мастаки,
Дуже любим ми пригоди, не боїмося непогоди,
А щоб вдало мандрувати, треба м'язи розвивати.
Ходьба:
один за одним;
на носках, руки вгору;
на п'ятках, руки на плечах;
приставним кроком боком;
Біг, ходьба.
Комплекс загальнорозвиваючих вправ з використанням гімнастичної лави
1. "Піднімаємо вітрила" Піднімання рук вгору з хлопком. В.п. - сидячи верхи на
лаві (8 разів)
2. " Кораблик гойдається" Нахили в сторони. В.п. - сидячи верхи на лаві (8 р)
3. " Гребемо веслами" Нахили тулуба вперед-назад. В.п. - сидячи верхи на лаві (8
р.)
4. "Ніжки у водиці»
Рухи ногами. В.п. - сидячи поперек лави (8 р.)
5. " Дивимось у бінокль". Вставання і сідання на лаву. В.п. - сидячи поперек лави
(8 р.)
6. " Насос" Згинання ноги. В.п. - стоячи, одна нога на лаві, руки на коліні ноги
(по 4 рази кожною ногою).
7. Ходьба по лаві одне за одним.
Фіз.інструктор: От ми з вами на острові Чунга-Чанга. Тут на нас чекають мавпочка, черепаха, крокодил. Давайте повеселимося і затанцюємо таночок.
Комплекс вправ ритмічної гімнастики.
1. Згинання пальців рук. В.п. - о.с. руки зігнуті в ліктях
2. Піднімання рук вгору. В.п. - о.с. руки зігнуті в ліктях.
3. Переступання на місці. В.п. - о.с. руки на поясі
4. "Моторчики". Кругові рухи руками, одна кругом другої. В.п. - о.с.
5. Піднімання руки вперед із переступанням ногами на місці. В.п. - о.с.
6. Нахили в сторони. В.п. - о.с. руки зігнуті в ліктях.
7. Напівприсідання з рухами рук. В.п. - о.с. руки зігнуті в ліктях.
8 Махи ногами. В.п. - лежачи на животі.
9. Гойданя на животі. В.п. - лежачи на животі.
10. Повороти в сторони. В.п. - лежачи на животі.
11. Стрибки, одна нога вперед, друга - назад. В.п. - о.с.
Вправа на дихання "Віяло". Махи руками перед собою, дмухаючи на них.
Фіз.інструктор: А тепер походимо по водичці кругом острова, подригаємо ногами і руками. (Змах ніг вперед-назад. Нахили донизу з рухами рук.)
Фіз.інструктор: Давайте запросимо до себе звірят і допоможемо їм потрапити на
кораблик (поточно)
1. Повзання по лаві: - згинаючи ноги «черепаха», в.п. - сидячи ( 1 раз);
- на колінах;
- на кистях рук «мавпочки» ( 2 рази);
- повзання по лаві підтягуючись руками «крокодил» (3 р).
2. Ходьба по похилій дошці, подзвонити в дзвоник.
3. Підлізання під дугою.
4. Стрибок у глибину з кубів різної висоти.
Фіз.інструктор: Звірят потрібно в дорозі годувати. Що люблять їсти мавпочка,
черепаха, крокодил? ( Ананаси, апельсини, кокоси)Завантажуємо
на борт корабля фрукти.
Стр. 28
(Передача маленьких м’ячів одне одному, сидячи на лаві правим боком, а потім
- лівим.)
Фіз.інструктор: А тепер ми відпочинемо, покупаємося в морі.
Гра " Моряки, купаються" (4 рази)
Фіз.інструктор: Моряки, пливемо додому.
1. Нахили вперед-назад. В.п. - сидячи верхи на лаві.
2. Моряки сходять на берег. Ходьба по лаві одне за одним.
(Діти виконують самомасаж, погладжуючи собі щічки, носик, лобик, голову,
вушка, руки, ноги)
Гра " Сонечко нас гріло"
Глибокий вдих і затримання дихання, видих через рот із вимовлянням "
ХА"
Фіз.інструктор: Ось ми і побували на острові Чунга-Чанга. Всі моряки - мандрувати мастаки. І перешкоди всі подолали! Молодці!
Піший перехід до парку
Мета:продовжувати вправляти дітей у різних видах ходьби в природномудля дітей
темпі (високо піднімаючи коліна, малими та широкими кроками,("змійкою");
вправляти у метанні на дальність однією рукою; вдосконалювативміння стрибати
вгору, намагаючись торкнутись обома руками предмета; розвивати швидкість,
спритність, силу, влучність, бажання досягти мети.
Матеріали: шишки, мотузка, повітряна кулька, прапорці.
1. Перехід до парку в колоні по одному, парами; перешикуванням; зграйкою.
Ходьба малими та широкими кроками; "змійкою"; з високим підніманням колін;
звичайна ходьба. Біг у повільному темпі на відстань 150 м.
2. На місці стоянки:
метання в ціль однією рукою;
рухлива гра "Підстрибни і доторкнися" (стрибки у висоту на двох ногах);
рухлива гра "Прапорці" (ходьба і біг "змійкою", в різному темпі);
ігри з вітром: "Веселі стрічки", "Вітрячки", "Кленові носики";
рухлива гра "Знайди собі пару" (ходьба, біг, орієнтування упросторі).
3.Повернення до дитячого садка. Звернути увагу на безпек; вуличного руху.
Піший перехід до спортивного майданчика
Мета: вдосконалювати вміння дітей шикуватися в колону парами, ходити вколоні
та
по колу, не тримаючись за руки; вправля ти в умінні лазитиприставним кроком по
гімнастичній дра бині та кидати м'яч у вертикальну ціль(в обруч); розвиваті
окомір, координацію; виховувати дружні стосунки.
1. Ходьба в колоні із зупинками за сигналом вихователя (2-3 зупинки), ходьба
приставними кроками вперед. Біг невеличкими групами в одному напрямі, біг у
колоні
по звивистій доріжці.
2. На місці стоянкиспостереження за станом погоди, змінами, що відбулися у природі зприходом весни;
рухлива гра "Поверни м'яч" (кидання м'яча двома руками у вертикальнуціль);
рухлива гра "Дістань стрічку" (лазіння).
3. Повернення до дитячого садка.
Піший перехід навколо дитячого садка
Мета: вчити дітей іти, не тримаючись за руки, додержуючи відстань від
попередньої пари на один крок. Ходити у звичному для дітей темпі двома
переходам(по 20 хв кожний) з активним відпочинком між ними.
Перерву влаштувати тривалістю 5-10 хвилин. Під час перерви провести
спостереження за сюжетно-рольовою грою "Транспорт". Ходьбапоколоді (перший
раз - руки в сторони, другий - на поясі, третій - звичайна ходьба).Р/г "Трамвай".
Стр. 29
Рухливі ігри для старший дошкільнят
"Птахи і дощ"
Мета: вправляти у лазінні по гімнастичній стінці, вміння бігати у різних напрямках; виховувати спритність.
ХІД ГРИ:Гра проводиться з підгрупою дітей. "Птахи" бігають майданчиком. Вихователь говорить:Ось вже дмуха вітерець,
Буря налітає,
І маленьких пташенят,
На дворі лякає.
"Птахи" поспішають сховатися на "дереві" ( гімнастичній стінці). Через деякий час
вихователь говорить:
Сонце знову засіяло,
І на дворі тепло стало.
Діти "злазять із дерев" і знов бігають майданчиком. Гра повторюється 3-4 рази.
Вихователь стежить за тим, щоб птахи облітали весь майданчик.
"Зайці й вовк"
Мета: удосконалювати навички стрибків на обох і швидкого бігу; розвивати увагу
та спритність.
ХІД ГРИ: На одному кінці майданчика (зали) - "ліс". З-поміж дітей вихователь
обирає "вовка", який ховається за "кущем" (стільці). Решта дітей - "зайчики" стоять
на протилежному боці майданчика за лінією.
ВИХОВАТЕЛЬ:
Ось зайчики сіренькі по лісу стрибають,
(діти бігають усім майданчиком (залою) та стрибають)
Дуже вони обережні, на вовка чекають!
Пострибали зайці трішки, та втомилися і сплять,
Тільки вушка їх довгеньки з-за кущиків стирчать.
( Діти присідають, удають, ніби сплять.)
Зайчики, поспішайте, вовк за деревом, тікайте!
"Зайчики" прокидаються і тікають, а "вовк" ловить їх.Згодом обирають іншого
"вовка", і гра повторюється.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ГРИ: Вихователеві необхідно стежити, щоб "зайці" стрибали легко, на обох ногах, бігали всім майданчиком (залою), не наштовхуючись
одне на одного.
"Знайди, де сховано"
Мета:виховувати спостережливість, витримку, уміння орієнтуватися у просторі.
ХІД ГРИ: Діти стоять у шерензі на одному боці майданчика (зали). Вихователь
показує дітям брязкальце, м'ячик або кубик.
ВИХОВАТЕЛЬ: Зараз будемо ми грати,з вами іграшки шукати,
Вихователь пропонує дітям повернутися до стінки і заплющити очі, а сам ховає
предмет, після чого промовляє:Діти, очі відкривайте - і шукати починайте.
діти розплющують очі та починають шукати предмет. Той, хто першим його знайде, має право ховати предмет.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ГРИ
Дітям починати шукати предмет можна тільки після сигналу вихователя. Якщо
діти тривалий час не можуть знайти предмет. слід підійти до місця, де він захований, запропонувати пошукати на цьому місці.
Рухливі ігри для молодшого віку
"Квочка і курчата"
Мета: удосконалювати вміння підлізати під шнур; виховувати увагу та сміливість.
ХІД ГРИ:Вихователь зображує квочку. діти - курчат. Вони стоять перед шнуром.
натягнутим на висоті 60 см. Окремо сидить "кіт" (дорослий або старша дитина).
ВИХОВАТЕЛЬ:
Вийшла курочка гуляти, і травички подзьобати.
А з нею малятка маленькі курчатка.
Усі "курчата" з "квочкою" підлазять під шнур.Підходячи до "кота", вихователь каже:
Стр. 30
А в дворі, біля воріт,
Спав на лаві кіт-воркіт,
Очі витріщивши: "
Няв!"
Догонять курчаток став.
"Курчата". почувши "няв". біжать у "курник" ( інший куток зали або майданчика).
"Кіт" женеться за "курчатами". КВОЧКА - витягнувши "крила",захищає курчаток.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ГРИ: "Курчатка" тікають, коли почують "Няв!". Під час
підлізання під шнур не можна торкатися підлоги руками. Поступово висота шнура
над підлогою зменшується до 50-40 см. Коли "курчата" повертаються додому. слід
підняти шнур вище. щоб діти не зачепилися за нього.
Гра «Чаплі та жабки»
Мета: Удосконалювати навички стрибків навприсядки, швидкого бігу .
Виховувати увагу, кмітливість, вміння швидко діяти на сигнал.
ХІД ГРИ: Дітей розділяють на дві однакові підгрупи, одна з яких стає «жабками»,
а інша – «чаплями». Під час слів вихователя:
Жабки-квакушки по березі стрибають,
Мошок та комариків на обід збирають.
«Жабки» стрибають навприсядки по всьому килимку.
Вихователь продовжує:
Прилетіли чаплі з довгими дзьобами,
Стережіться, жабки, буде лихо з вами!
На ці слова «чаплі» бігають по залу, намагаючись спіймати «жабок».
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ГРИ: При повторенні гри діти обмінюються ролями, перемагає та команда, яка спіймає більше «жабок». Спійманих жабок відводять на інший бік залу.
Гра «Дід Мороз»
Мета:ходьба по колу, біг в різних напрямках. Виховання швидкої орієнтації в просторі, спритності, уваги.
ХІД ГРИ: Всі діти стають у коло і беруться за руки. Діда Мороза-дорослий. Йому
дають чарівну паличку, якою він буде заморожувати дітей, він стає посередині кола. Вихователь разом з дітьми, ходячи по колу, проказує:
Дід Мороз, червоний ніс, ти іди собі у ліс,
Щічки нам ти не морозь, ми тебе не боїмось.
Після цих слів діти розбігаються врозтіч, а Дід Мороз наздоганяє дітей і старається
торкнутись їх чарівною паличкою. До кого Дід Мороз торкнувся, той завмирає на
місці.
Фізкультхвилинки
1. Стрибу-стрибу! Скоки-скоки!
Прилетіли дві сороки.
Прискакали жабенята,
Стали у танку кружляти.
Прибігла лисонька –
Заграла на скрипоньці.
Скре-ке-ке, ква-ква-ква!
Щоб спочила голова.
2. Ми - берізки і кленці.
В нас тоненькі стовбурці. встати
Ми стрункі стаємо в рядки,
Виправляєм гілочки. руки вперед, в сторони
Ледь зіп'ялись з корінців, потягування
Дістаємо промінців.
Ми стискаєм їх вогонь вправи для кистей рук
В зелені своїх долонь.
Хилять свіжі вітерці нахили тулуба
Вліво-вправо стовбурці.
Стр. 31
Ще й верхівки кожен ряд вправи для шиї
Нахиля вперед-назад.
3. Сірий зайчик сів і жде, присідання
Спритно вушками пряде. приклавши кисті до вух, то
Зимно зайчику стояти,розгинають, то згинають їх
Треба трішки пострибати. стрибки
Скік-скік, скік-скік.
Треба трішки пострибати,
Пострибавши, відпочити.
4. Встаньте, діти, посміхніться,
Землі нашій уклоніться
За щасливий день вчорашній.
Всі до сонця потягніться,
Вліво, вправо нахиліться,
Веретенцем покрутіться.
Раз присядьте, два присядьте
За столи тихенько сядьте.
Гімнастика для очей
Раз, два, три!
Очі догори!
На чотири, п’ять і шість
Треба міцно їх стулить.
Знову очі догори,
Рахуємо: раз, два, три!
Очі, щоб відпочивали,
Дивимося вліво-вправо.
Тоді кліпаєм очима.
І знову вправо-вліво.
Раз, два –
Рівно голова!
Три, чотири, п’ять –
Нумо очі закривать!
Шість, сім –
Розплющують очки всі!
На вісім знов позакривали,
Міцненько так їх потримали
Та й все спочатку розпочали.
П’ять разів отак зробили,
На місця рівненько сіли.
Вправа для очей «Вгадай-ка»
Малюйте олівцем у повітрі букви, цифри, фігурки тварин. Малюк повинен стежити
за предметом і намагатись відгадати, що ж ви зобразили.
Комплекс гігієнічної гімнастики після сну
1. Потягування (в. п. - лежачи на спині, ноги разом, руки вздовж тіла; 4-6 разів)
2. Почергове піднімання ніг (в. п. - те саме, що й при потягуванні; 6-8 разів)
3. Розгойдування (в. п. - лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах; 12-16 разів)
4. Прогинання (в. п. - лежачи на животі, ноги прямі, руки зігнуті в ліктях; 10-12
разів)
5. Розведення рук (в. п. - сидячи на ліжку; 10-12 разів)
6. Повороти голови (в. п. - сидячи на ліжку, руки на поясі; 10-12 разів)
Стр. 32
7. Повороти тулуба (в. п. - сидячи на ліжку; 6-8 разів)
8. Вправи на дихання (в. п. - сидячи на ліжку; 10-12 разів)
9. Стрибки біля ліжка (в. п. - основна стійка, руки на поясі; 12-16 разів)
Гімнастика пробудження
Комплекс вправ «Кошенята»
I. Кошенята потягуються (потягування з підійманням рук вгору)
В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба.
1 - потягнутися, підняти руки вгору, потягнути носочки ніг;
2 - повернутися у вихідне положення.
М. в. - руки прямі, потягуємося всім тілом, носочки прямі.
ІІ. Кошенята повертають голівки (повороти голови вправо/вліво)
В. п. - лежачи на спині, руки вздовж тулуба.
1 - повернути голівку на ліву сторону, полежати;2 - в. п;
3 - повернути голівку на праву сторону, полежати;4 - в. п.
М. в. - повернути голівку повністю, тулуб при цьому прямий.
ІІІ. Кошенята повертаються (повороти вправо/вліво)
В. п. - лежачи на спині, руки за головою.
1 - повернутися, лягти на ліву сторону, полежати;2 - в. п;
3 - повернутися і лягти на праву сторону, полежати;4 - в. п.
М. в. - повертатися всім тілом, руки з-під голови не виймати.
ІV. Кошенята піднімають лапки (підтягування ніг до живота)
В. п. - сидячи на ліжку з упором на руки.
1 - підтягнути праву ногу;2 - в. п;
3 - підтягнути ліву ногу;4 - в. п.
М. в. - ноги згинаємо, підтягуємо якомога вище до живота.
V. Кошенята потягуються (прогинання спинки)
В. п. - стають на ліжку з упором на руки і коліна.
1 - прогнути спинку, голівку підняти високо, відводячи назад;2 - в. п.
VI. Кошенята тягнуться до сонця
В. п. - діти стоять на підлозі, руки вздовж тулуба.
1 - підняти руки вгору і потягнутися на носочках;2 - в. п.
М. в. - тягнутись руками вгору якнайвище
Всі вправи виконувати по 4-5 разів
Дихальні вправи
Вправа 1. «Де пахне?» (повороти голови)
В.П.: встати прямо, ноги ледве вужчі за ширину плечей. Обернути голову вправо –
зробити голосний, короткий вдих носом з правого боку. Потім обернути голову
вліво – «шмигнути» носом з лівого боку. Вдих справа – вдих зліва. Посередині голову не зупиняти, шию не напружувати, вдих не тягнути.
Вправа 2. «Вушко»
В.П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей. Злегка нахилити голову, праве
вухо йде до правого плеча – голосний, короткий вдих носом. Потім злегка нахилити голову вліво, ліве вухо йде до лівого плеча – вдих. Трохи похитати головою,
неначе комусь в думках говорите: «Ай-ай-ай! Як не соромно!» Дивитися потрібно
перед собою. Вдихи робляться одночасно з рухами. Видих повинен відбуватися
після кожного вдиху (не відкривати широко рота). Норма: 1 серія (32 вдих-рухи).
Вправа 3. «Долоньки»
В.П.: встати прямо, зігнути руки в ліктях (лікті вниз) і «показати долоні». Робити
голосні, короткі, ритмічнівдихи носом і одночасно стискувати долоні в кулаки
(хапальні рухи). Підряд робити 4 різких ритмічних вдиху носом (тобто
«шмигнути» 4 рази). Потім руки опустити і відпочити 3-4 с – пауза. Зробити ще 4
коротких головних вдиху і знову пауза. Норма: «пошмигати» носом 8 разів по 4
вдихи.
Стр. 33
Вправа 4. «Потяг»
В.П.: встати прямо, руки стискувати в кулаки і притиснути до живота на рівні поясу. У момент вдиху різко штовхати кулаки вниз до підлоги, як би віджимаючись
від неї (плечі напружені, руки прямі, тягнуться до підлоги). Потім руки повернути
в В.П. на рівень поясу. Плечі розслаблені – видих «пішов». Вище за пояс руки не
піднімати. Зробити підряд вже не 4 вдих-рухи, а 8. Потім відпочинок 3-4 с і знову 8
вдих-рухів. Норма: 4 серії по 8 вдих-рухів.
Вправа 5. «Кішка»
В.П.: встати прямо, ноги вужчі за ширину плечей (ступні ніг у вправі не повинні
відриватися від підлоги). Пригадати кішку, яка підкрадається до горобця. Повторювати її рухи. Зробити необхідне присідання і одночасно поворот тулуба – різкий, короткий вдих. Потім таке ж присідання поворотом вліво і короткий, голосний вдих носом. Видихи відбуваються між вдихами самі, мимоволі. Коліна злегка
згинати і розгинати. Руками робити хапальні рухи справа і зліва на рівні поясу.
Спина абсолютно пряма, поворот – лише в талії. Норма: 4 рази по 8 вдих-рухів.
Нетрадиційні загартувальні процедури
Фіотерапія Лікування відварами трав. Кожна частина рослини лікує відповідну
частину тіла: кора – шкіру, вітки – судини, листя – внутрішні органи, квіти – органи чуття, коріння – кісткову систему.Вилікуватись одним фіточаєм неможливо.
Необхідне ще і гармонія з самим собою.
Приготування: збір чая із суміші лікувальних рослин заливають крутим кип’ятком, посуду герметично закривають кришкою, утеплюють і настоюють 4-6 годин,
а потім проціджують. Настої краще готувати щоденно, зберігати в темному прохолодному місці або в холодильнику (термін зберігання не більше двох діб).Який
рецепт для Вас буде найкращим, вам підкаже лікуючий лікар.
Рецепти які не лишнє знати:
“Вітамінний” – з калиною. Ягоди калини обшпарити кип’ятком (якщо сушені, то
поварити пару хвилин) і протерти. Кашицю перемішати з такою ж кількістю меду і
поставити в холодильник. Через тиждень приймати натще по 1 ст. л в добу.
“Для зміцнення імунітету” – з часником і лимоном. Через м’ясорубку пропустити
0,3 гр. часника і виложити в склянну банку. Туди влити сік з 24 лимонів, закрити
щільно банку, поставити в темне місце. Через 3 тиждні використовувати по 1 ч. л.
перед сном.
Чи знаєте ви що:
Ø ромашка – допомагає при запаленні ротової порожнини і шкіри, болях в печінці;
Ø
корінь валер’яни – при мігрені, безсонні, запорах, болі в шлунку, метеоризмі.
Ø береза (листя, бруньки) – при зах-в. органів дихання, опіках, набряках;
Ø подорожник – при гастритах , язвах шлунку, астмі, ранах, язвах на шкірі;
Ø брусніка – при гіновітамінозі, запаленні нирок, простуді, гіпертонії;
Ø ялина (шишки, хвоя) – при ревматизмі, шкірних висипках, радикуліті, кашлі.
Оздоровленню організму сприяють і водні процедури. Дуже ефективні трав’яні
ванни.
Кольоротерапія –застосовується в роботі з дітьми для корекції їх психологічного
стану (зняття страху, інертності, замкнутості, перезбудливості), а також для відновлення фізичного стану дитини після хвороби.
Червоним світлом Ви активуєте серце, кровообіг, легені і м'язову тканину. Він
сприяє кровообігу і розширює судини. Прискорює одужання при різних шкірних
захворюваннях. Дозвольте стимулювати себе цим світлом і внутрішньо оживити
Оранжевий -корисний при порушеннях шлунково-кишкового тракту, стимулює
роботу щи-товидної залози, підвищує апетит.
Стр. 34
Червоний колір ніби випромінює тепло, активізує сили організму та навіть лікує
застуду, стимулює серцеву діяльність, активізує обмін речовин. Але з ним треба бути обережним: тривала його дія може призвести до перевтоми та роздратування.
Жовтий -символ сонця. Потік жовтого світла символізує тепло і затишок. Сприяє
зміцненню нервової системи та зору. Якщо довго дивитися на жовтий колір, то швидше відійдуть по-гані думки, поліпшиться настрій.
Зелений - заспокоює , активує легені і бронхи, заспокоює головний біль і знімає
дратівливість, допомагає при кашлі.
Блакитний -усуває видимі і невидимі страхи, вселяє почуття впевненості у своїх
життєвих позиціях. Заспокійливо діє на організм, знижує арте-ріальний тиск.
Синій - допоможе вам усунути нервове напруження, безсоння, неспокій і страхи.
Він діє охлаждающе і освежающе і допомагає зупиняти будь-які запалення.
Фіолетовий - діє м'яко, стимулююче. Дає силу при енергетичному виснаженні, не
дає місця діпрессіі, песимізму і безсилля. Цей колір забезпечує нас енергією.
У яких випадках кольоротерапія може допомогти:
- розлади серцево-судинної системи, органів дихання, травлення,
- при стресах, неврозах - для зняття напруженості і попередження нервових розладів,
- при зниженні працездатності і настрою, порушення сну, дратівливість, плаксивість,
- при безсонні, зимової депресії, емоційній напрузі,
- головні болі, підвищений і знижений артеріальний тиск, підвищена метеочутливість,
- лікування очних захворювань, при зоровому стомленні,
- для профілактики негативних наслідків тривалої роботи з екранами моніторів.
Психогімнастика – завдання “психогімнастики” є збереження психічного здоров’я, запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження.
Мета: Зберігати психічне здоров'я іздійснювати корекцію психоемоційних порушень.
Варіанти етюдів для прояву дитиною індивіду­альності у вираженні емоцій.
Гра «Трон»
Стілець ставлять на стіл. На нього по черзі сідають діти — королі.
Решта — слуги — повинні говорити улесливі слова.
Вправа «Після дощу»
(для дітей 4—5 років)
Спекотне літо. Щойно закінчився дощ. Під музику діти обе-режно ступають, ходять
навколо уявних калюж, намагаючись не замочити ніг. Потім, пустуючи, стрибають по
калюжах так силь-но, що бризки летять в усі сторони, їм дуже весело.
Ігри - медитації - направлені допомогти дитині, яка відчуває роздратування чи гнів,
опанувати їх і звільнитися від цих емоцій.
Більшість вправ передбачає перебування дитини якийсь час у нерухомій позі, але є
й такі вправи, що потребують виконання певних рухів. Наприклад, в одному випадку діти уважно розглядають якийсь предмет, в іншому — із заплющеними очима
щось повторюють за вихователем або просто слухають, як шумить вітер у гілках
дерев, як співають пташки... Воснові медитацій лежить контроль за власною увагою. Психологічний тренінг, яким є гра-медитація, забезпечує стан врівноваженості й душевного спокою, що налаштовує малюка на відповідну роботу.
День здоров'я
Перша половина дня:
1.Прийом дітей на святково прикрашеному майданчику.
Ведуча: Гей, шикуйтеся, малята, в нас сьогодні буде свято! Ви погляньте,
як завзято роблять вправи всі малята.
Зарядка для всіх вікових груп.
Бесіди по групах про дотримання культурно-гігієнічних навичок.
Після сніданку в їдальню заходить неохайна Баба Яга.
Стр. 35
Баба Яга:Ось як у них тут затишно і смачним пахне. А мене, як завжди, не запросили.
Ведуча:Доброго ранку, добродійко! У нас сьогодні День здоров’я, у всіх
піднесений настрій. І ви посміхніться, розкажіть нам, хто ви?
Баба Яга:А ви мене не впізнали? Хто я? Діти, допоможіть мені стати такою, як ви
охайною, красивою, здоровою. Що для цього потрібно зробити?
(Діти розповідають і запрошують Б.Я. на розвагу)
Заняття з валеології та охорони життя, безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку.
Розвага
Діти під музику заходять до спортивної зали, перешиковуються трій­
ками.
Ведуча:
Мов яблучка рум’яні, веселі, мов струмки.
Малята рано-вранці приходять в дитсадки.
1 дитина: Гартованих маляток, недуги не беруть.
Малята-здоров’ята – усі нас так зовуть.
2 дитина: Щоб зрости нам сильними, спритними, сміливими,
День у день по розпорядку ми виконуємо зарядку.
3 дитина: Хлопчики й дівчатка, колони підрівняйте!
Розминку – веселинку всі разом починайте!
Аеробіка з “султанчиками”(Перешикування в одну шеренгу.)
Заходить охайна Баба Яга.
Баба Яга: Ось, друзі, якою я стала!
Ведуча:
Ми дуже раді, що ви до нас завітали. У нас будуть ігри,
атракціони, естафети, спортивні змагання.
Баба Яга:Змагання? Щоб змагання пройшли цікаво, треба розділити дітей
накоманди. Я краще всіх вмію це робити. А допомагає мені в
цьому моя вірна товаришка – Зміючка.
(Діти проходять під дугою “змійка”. Б.Я., направляючи дітей вліво – вправо, розділяє дітей на команди.)
Ведуча:Команди “Промінчик” і “Вітерець” до змагань готові! (привітання команд)
(В цей час Б.Я. розкидає каштани і кісточки від рахівниці.)
Ведуча:Ох і шкідлива в нас гостя. Навіщо ти тут насмітила?
Баба Яга: А це перше змагання:“Хто швидше збере предмети”
Баба Яга: Ага, прибрали і думаєте, що це буде так завжди?
А ось такий сюрприз вам подобається?
(Б.Я. розв’язує “цукерку”, на підлогу падають горіхи.)
Ведуча: Справимося і з цим завданням. Горішки нам потрібні длямасажу.
Ведуча: Бабуся Ягуся, ти з нами гралася, веселилася. За це ми сплетемо
тобі віночок з весняних квітів.
Змагання 2.“Хто швидше сплете віночок”
(Діти беруть в руки “ромашку”, пробігають по гімнастичній лаві, пролазять крізь
дугу, викладають на обручі віночок. Назад повертаються як слимачки.)
Змагання 3“На віночки прилетіли метелики”
(Діти проходять з метеликом в одній руйі (кольорове кільце з метеликом) по товстій мотузці до віночка, кидають кільце-метелик у віночок. Назад повертаються,
стрибаючи через мотузку з сторони в сторону.)(вбігає лісовик)
Лісовик: Де вона, де ця стара? Де Баба Яга?
Ведуча: Ну і день! Одні несподіванки.
Лісовик:Ага, ось вона! Тримай грабіжницю, лови!
(Баба Яга тікає, Лісовик ловить її (бігають через перешкоди)).
Ведуча: Лісовику, стривай, що вона накоїла?
Лісовик:Ця стара – злодійка!
Баба Яга:Що, я стара? Та я розкішна красива молода жінка! Прошу не ображати!
Лісовик: Вона викрала декілька листівок, серед яких загадки для дітей.
Ведуча: (До Яги) Це правда?
Баба Яга: (Зніяковіло водить ногою по підлозі) Це так, візьміть ваші
Стр. 36
листівки. Я більше не буду. (Лісовик і Баба Яга загадують загадки)
Лісовик: Хоч ти, бабусю, любиш роботи шкоду, та я все одно тебе люблю.
Був я у нашій художній студії і забрав наші портрети. Але
потрапив під дощ. Подивись, що дощ зробив з ними!(Портрети розмиті)
Ведуча: Не хвилюйтесь, любі гості, діти допоможуть вам їх реставрувати.
“Реставрація портретів”
(Діти одягають калоші, біжать до мольберту з прортретом, знімають по одній стрічці паперу. Під стрічками відкриваються портрети Баби Яги і Лісовика. Розглядаючи портрети, Баба Яга і Лісовик сперечаються, хто з них красивіший. Приходять
до думки що обоє гарні. Дарують портрети дітям)
Ведуча: Зараз дівчатка з гуртка “Грація” покажуть вам гімнастичні вправи.
Змагання капітанів “Хто швидше”взує” свій стілець.”
(капітани стоять біля двох пар дитячого взуття. На протилежному боці стоять 2
дитячих стільчика. Проводиться човниковий біг, під час якого капітани “взувають”
ніжки стільчиків.)
Загальні підсумки змагань, вручення нагород.
Лісовик: А зараз я запрошую всіх у наш лісовий бар. Баба Яга приготувала для вас
запашний чай на травах, а я набив горішків. Поласуємо разом.
Друга половина дня:
1. Гімнастика після сну.
2. Доріжка здоров’я.
3. Перегляд альбомів на спортивну тематику.
4. Пропаганда здорового способу життя в бесідах з батьками.
5. Різні види масажу.
СПОРТИВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ»
Спортивная площадка празднично украшена.
Ведущий: Очень добрым, очень светлым,
Золотистым ясным днем
Все идем мы в гости к лету,
В гости к солнышку идем.
Песня «Физкультура» (муз Ю. Чичикова, сл. З.Петровой)
Входят дети, выстраиваются перед зрителями
Ведущий:Здравствуйте, ребята! Сегодня мы собрались чтобы провести спортивный праздник «Весёлые старты». Ребята, вы любите спорт?
Дети: Да!
Вед: Если хочешь быть умелым, ловким, быстрым, сильным, смелым,
Никогда не унывай, в спорте честно побеждай,
Вот здоровья в чём секрет, будь здоров, физкульт...
Дети: Привет!
Вед: Сегодня будут соревноваться три команды, к нам пришли гости:
команда садика «Малыш» и команда садика «Тополек»
Поприветствуем их!!!
Но прежде чем начать нам нужно провести разминку……(Выбегает Лунтик и плачет)
Ведущий:Что случилось, почему ты плачешь?
Лунтик: Я убежал от гусениц они меня дразнят говорят что я толстый.
Ну да я немного толстоват, но в этом я не виноват…
1 ребенок: А скажи- ка Лунтик нам чем ты занят по утрам?
Лунтик: Я ребята долго сплю, до обеда я храплю
2 ребенок: Расскажи нам по порядку,
Часто ль делаешь зарядку?
3 ребенок: Спортом занимаешься?
Стр. 37
4 ребенок: Водою закаляешься?
Лунтик: Нет! Зарядку-то ребята я не делал никогда!
Закаляться? Страшно, братцы! Ведь холодная вода!
Чем же нужно овладеть, что бы быстро похудеть.
1 ребенок: Есть такое средство! Есть!
Нужно меду меньше есть
2 ребенок: Утром долго не валяться, физкультурой заниматься!
Лунтик: Это все не для меня! Я же лунная пчела!
Ведущий:Ничего, не бойся, Лунтик!
Вместе с нами ты вставай,
Все за нами повторяй. (веселая разминка)
Ведущий:А теперь, Лунтик, мы покажем тебе какие дети у нас сильные, ловкие,
закаленные и спортивные.
Первый конкурс «Передай мяч»
Разноцветный мячик
По дорожке скачет.
Прыгает, не бьётся,
В руки не даётся!
Задание: передать мяч над головами до последнего
игрока и вернуть обратно.
Второй конкурс «Закаляемся»
По утрам ты закаляйся,
Водой холодной обливайся.
Будешь ты всегда здоров.
Тут не нужно лишних слов.
Задание: добежать до обруча «речка», прыгнуть в середину «окунуться», выпрыгнуть вернуться передать эстафету и стать в конце колоны.
Ведущий:Ребята, у нас впереди еще один конкурс. Я вижу вы немножко устали,
давайте отдохнем и поиграем.
Лунтик:
Я знаю веселую игру
ПРОВОДИТСЯ ИГРА «КАК ЖИВЕШЬ?»
Дети движениями показывают, то о чем говорится в тексте.
Лунтик путает детей.
 Как живешь? – Вот так! (выставляют большой палец вперед)
 Как идешь?
– Вот так! (идут на месте)
 Как плывешь? – Вот так! (имитируют плавание)
 Как бежишь? – Вот так! (бег наместе)
 Как грустишь? – Вот так! (грустят)
 А шалишь?
– Вот так! (кривляются)
А грозишь?
– Вот так! (грозят друг другу пальчиком)
Третий конкурс «Попади в цель»
Если мы растём на ели,
Мы на месте, мы при деле.
А на лбу у ребятишек
Никому не нужно .... (Шишек)
Задание: на расстоянии от детей стоят ведра, нужно
попасть шишкой в ведро.
Четвертый конкурс «Дружные ребята»
Дружит с солнцем ветерок,
А роса – с травою.
Дружит с бабочкой цветок,
Дружим мы с тобою.
Задание: в парах пронести мячик на плечах придерживая его головами.
Ведущий:Давайте немножко отдохнем и поиграем
Игра на внимание «Ёлочки – пенёчки»
Стр. 38
Пятый конкурс «Паровозик»
Задание: капитан команды «паровозик» оббегает обруч, берет за руку следующего игрока «вагончик» и бегут с ним вместе и т.д. Побеждает команда которая быстрее всех соберет все «вагончики».
Лунтик: Каких спортсменов ловких увидел я сейчас
Что значит тренировки – ну просто высший класс!
Займусь теперь зарядкой
Что б сильным, ловким стать
И день по распорядку
Я буду начинать!
Ведущий:До свиданья Лунтик, приходи к нам еще!
А сейчас давайте определим победителя. По итогам всех
конкурсовпобедила…. ДРУЖБА!
Победители стоят на пьедестале,
Победители сегодня очень рады,
Потому что для них награды
Мы вручаем из шоколада.
Награждение детей сладкими призами.
СЦЕНАРІЙ
СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНОГО СВЯТА
Правила на дорозі пам'ятай — ніколи їх не забувай
На дитячому майданчику-перехрестя вулиць зі світлофором, пішохідними доріжками, тротуарами. В кількох машинах сидять діти-шофери, в маленьких машинах –
ляльки. Дошкільнята й малюки сидять на лавах.
Ведуча.
Дорогі діти! З кожним роком зростають і кращають наші міста і села. Споруджуються нові гарні будинки, школи, дитячі садки, чудові палаци спорту,
парки. Прокладаються прекрасні широкі вулиці, на яких стає все більше й більше
машин. До наших послуг різні види транспорту-автобуси, тролейбуси, трамваї і
таксі. Треба тільки вміти правильно користуватися ними, добре знати правила дорожнього руху, суворо виконувати їх. І шофер , і пішохід повинні бути особливо
уважними й обережними, завжди знати, що:
Червоне світло, - памятай:
«Спинить!»-велить завжди.
А жовте мовить: «Почекай!»
Зелене кличе: «Йди!»
Всі діти виконують пісню про дитячий садок (за вибором музичного керівника). В
цей час вихователь з невеличкою групою малят, стежать за сигналами світлофора, переходять через дорогу.
1-а дитина.
Спішать в колоні довгій
І"
Жигулі"
,і"
Волги"–
Машини за машинами,
Та все шурхочуть шинами.
2-а дитина,
А в кожній тій машині
Сидить водій в кабіні,
Кермо тримає вміло,
Веде машину сміло.
3-а дитина (до шоферів). Ось червоне світло сяє, Стій! Вперед путі немає!
А зелене - не зівай, Сміло в путь вперед рушай!
(Машини 'їдуть. Діти співають "
Пісню про світлофор "
.)
Р/г «Горбці і автомобілі» (для молодшої групи)
Стр. 39
Ведуча. А зараз я вам розповім про одну пригоду, що трапилась з маленьким автомобілем, якого звали Москвичок.
«У невеличкому будиночку жив-був автомобіль Москвичок. А навколо стояли височенні будинки. Ціла вулиця! На вулиці був світлофор, дорожні знаки, підйомний
кран біля будови і тумба для афіш. Маленький Москвичок умів їздити, робити повороти, гальмувати. Але він зовсім не знав правил вуличного руху. Якось Москвичок виїхав з дому.
(З'являється хлопчик-Москвичок.)
Москвичок.
Всі вулиці-доріжки
Одразу я пройду.
Мої чотири ніжки –
Колеса-на ходу!
Куди я мчу так сміло, Кому до того діло?Бі-бі-бі!(бачить дорожній знак)
Москвичок.
А що це за птиця?
Дорожній знак стоїть!
Та хто його боїться?..
Вперед, Москвичок, їдь!Бі-бі-бі!
Москвичка оточують дорожні знаки-діти (на грудях у них прикріплені картонки
із зображенням дорожніх знаків).
1-а дитина. Пам'ятай, що всі машини
Спершу, як у путь рушать,
Запитати в нас повинні:
Можна їхать чи заждать.
2-а дитина.
Допоможемо, розкажем
По порядку, що і як,
Ми дорогу всім покажем,
Поважайте кожен знак!
3-я дитина.
Щоб неспішно йшли машини,
Був спокійний пішохід, Ми чергуєм - без упину Ось уже багато літ!
4-а дитина. Хай найменший знак дорожній, Він стоїть не просто так.
Обминать його не можна:
Примічайте кожен знак!
Москвичок.
Не ждіть, не ждіть, бульвари,
Не стану гальмувать! Бульвари й тротуари,
Прошу дорогу дать! Бі-бі-бі!
Ведуча.У світлофора горить червоне світло, а Москвичок мчить уперед!
Світлофор.
Ти куди? Налетиш на тумбу! Москвичок налітає на тумбу.
(зявляється міліціонер)
Міліціонер. У чому справа?
Світлофор.
Ось цей москвичок не знає правил вуличного руху!
Міліціонер. Прошу йти за мною.
Москвичок. За що мене? Бі-бі. Куди мене? Бі-бі.
Міліціонер веде Москвичка до школи. Москвичок стукає у двері.
Ведуча.
Хто там стукає?
Москвичок. Це я...
Ведуча.
Чого ти хочеш?
Москвичок. Хочу вивчити правила дорожнього руху.
Ведуча.
Тоді сідай та уважно слухай.
(діти розповідають Москвичку правила дорожнього руху)
Кілька дівчаток везуть у колясках ляльок, на зелене світло світлофора по пішохідній доріжці переходять вулицю, потім танцюють з ляльками. Після таночка кладуть ляльок у коляски і так само повертають назад.
Стр. 40
Ведуча.
Ось Світлофор промовляє він без слів
Добрим світлом кольорів, як дорогу перейти Ну-мо, вогнику, світи!
Знак червоний - треба стати
І хвилину зачекати,
Жовтий мовить - будь готовий,
А зелений – йди здоровий!
Естафета «Склади світлофорчик»(старша група)
Ведуча:
Повтори тепер, дружок,
Як засвоїв ти урок?
Москвичок.Червоне світло, як завжди,
Спинись!"- усім велить.
"
А жовте мовить: "
Підожди!"
Зелене кличе: "
їдь!"
Ведуча:
Тепер сподіваюсь і ви, діточки і ти Москвичок, будете дотримуватись правил дорожнього руху, щоб ніколи не потрапити в біду.
Москвичок.
Всі вулиці-доріжки одразу я проїду.
Мої чотири ніжки - колеса - на ходу!
На них я мчу сміливо, до всього - ще й уміло:
Я з правилами руху назавжди подруживсьБі-бі-бі!
Діти бажають Москвичку щасливої дороги. Він їде, додержуючись усіх правил
дорожнього руху.
Ведуча.
Ось яка пригода трапилась з моїм знайомим - Москвичком.
Тепер його часто можна зустріти на вулицях міста.
Він уміє правильно їздити, гальмувати і добре знає правила
дорожнього руху.
Місто, в якому з тобою живем,
Можна по праву зрівняти з букварем.
Азбуку вулиць розкривши для нас,
Місто уроки дає повсякчас.
Ось вона, азбука, - треба всю знать.
Вздовж тротуару, глянь, знаки висять.
Щоб бути здоровим, до праці готовим,
Азбуку міста вивчи до ладу.
Щоб не потрапити раптом в біду.
Сценарій спортивного свята
«КРАЇНА СПОРТЛАНДІЯ»
(старша група)
Мета:
Виховувати любов до фізкультури та спорту, розвивати руховий апарат, фізичні
уміння та навички, зміцнювати здоров'я. Виховувати почуття дружби, колективізму, взаємовиручки. Прищеплювати прагнення до занять фізкультурою. Формувати
організованість і дружні стосунки.
Інвентар: дуги, кеглі, м’ячі, корзини, «тунелі», тенісні м’ячі,
Звучить музика в зал входять команди
Ведуча:Добрий день дорослі!
Добрий день малята!
В добрий час дозвольте
Свято розпочати!
В нас є дві команди,
Всі ми їх вітаємо!
В спортивних змаганнях
Виграти бажаємо!
Стр. 41
Ведуча: У кожної команди є своє гасло, воно допоможе грати і перемагати.
Перша команда «Вузлик» ваше гасло:«Вузлик дружби всіх гуртує, перемогу
нам дарує!»
Друга команда «Мотузок» ваше гасло:«Мотузки непереможні – це в садочку
знає кожний!»
Ведуча: Хай лунає на весь світ фізкультурний наш ….. (всі хором) привіт!
А тепер невеличка розминка перед змаганнями:
Ой, а хто це сховався в хатинці? Та це ж домовичок Кузя, чого
ти тут сховався?
Кузя:
Я сховався бо полюбляю тишу і спокій, а ви заважаєте мені спати.
Ведуча: Годі тобі, Кузю, спати! Не лінись, до нас іди!
Кузя:
Дай поспати, не кричи….
Ведуча: Спати треба уночі. Тож хутенько вибігай і зарядку починай.
Кузя:
По колу шагом марш! (ходьба по колу, легкий біг)
Комплекс загально розвиваючих вправ:
В.п.: ноги на ширині плечей, прапорці унизу.
1 – прапорець угору, прогнутися; 2 – в.п.
В.п.: ноги на ширині плечей, прапорці біля грудей.
1 – прапорці уперед; 2 – в.п.
В.п.: ноги на ширині плечей, прапорці угорі.
1 – нахил доторкнутися землі; 2 – в.п.
В.п.: те саме 1 – нахил праворуч, 2 – в.п., 3 – 4 те саме.
В.п.: ноги разом, прапорці унизу – підскоки на обох ногах прапорці угору.
Ведуча: Ну ось наші м’язи вже достатньо розігріті. Ви відпочиньте, а з нами пограють
маленькі діти. А ти Кузю разом з дітками пограй.
Кузя:
А у що ми будемо гратись?
Ведуча:В гру «Впіймай комара» (для ясельної групи)
Ведуча: Команди перепочили? Я хочу представити вам суддів, які будуть судити
наші
змагання. А тепер розпочинаємо, команди готові?
Перше завдання:«Баскетбол»
/Кидання м’яча в, гравці по черзі закидають м’яч в корзину/
Ведуча: Молодці! Всі впоралися з завданням, а тепер поки судді виставляють
оцінки:
МУЗИЧНА ПАУЗА(танець)
Друге завдання:«Морж»
/Проповзаючи на колінах і опираючись на руки, головою закотити м’яч у
«ворота»/
Ведуча: Судді працюють, а в нас МУЗИЧНА ПАУЗА (пісня!!!)
Кузя:
А можна я теж завдання дам вашим вмілим і сміливим, команди
приготуйтеся:
«Естафетний біг»
Перенесення кульки на ложці до корзини;
Подолання «тунелю»;
Біг змійкою між кеглями (5 шт.).
Ведуча:
Команди впоралися, з твоїми завданнями Кузю!!! А поки судді оцінюють, ми пограємо:
Гра «Квіточка» (різновікові групи)
Ведуча:
Давайте заспокоїмось, після гри, а діти старшої групи покажуть вам
етюд пантоміми (старша група).
Кузя:
Дуже з вами весело, але мені вже пора. Я багато навчився, тепер буду
займатися спортом і лінитись вже не буду ніколи.
Ведуча:
До побачення Кузя, заходь до нас ще в гості! А в нас є ще справи, зараз
судді оголосять результати змагань і ми дізнаємось хто переміг. Слово
суддям.
Стр. 42
Суддя:
За результатами всіх конкурсів перемогла команда ………
вона нагороджується ,………………………
Але і діти з команди ………….,теж вправно змагалися і показали дос-
тойний
результат. За це вони нагороджуються ………………….
Молодці команди. Поздоровляємо переможців!!!
А на завершення нашого свята діти виконають танець
(старша група – ритмічна гімнастика).
Ведуча:
Вже прощатись нам пора, нумо всі…..УРА! УРА!УРА!
Ведуча:
Спортивне свято
« Мурашки»
( для дітей молодшого дошкільного віку 3 – 4 років)
МЕТА:Визначити рівень розвитку та здоров`я дітей. В ігровій формі викликати у
дітей бажання виконувати основні види рухів, а також розвивати орієнтацію у
просторі; вміння працювати у парі. Прищеплювати позитивне ставлення до фізичної культури. Виховувати доброзичливе ставлення один до одного.
ОБЛАДНАННЯ:гімнастична лава, пеньки риболовецькі вудлища.
ХІД СВЯТА:
ПРОФІЛАКТИЧНО – ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ «МУРАШКИ»:
1. «МУРАШКИ СПЛЯТЬ»
В. п. – діти лежать на животі, обличчям вниз, 1 – піднімають голову вгору, 2 – опускають.
В цьому лісі всі жильці –
Вправні дружні молодці.
Днями байдики не били –
Хто між квітами кружляв,
Хто під кущиком дрімав,
Хто лежав у холодочку,
Дехто спав весь день в садочку.
2. « МУРАШКИ ПРОКИНУЛИСЬ»
В. п. – лежачи на животі придвинути палички, імітуючи стеблинку, до грудей (4
рази)
Ось і мурашки проснулись,
Всім ласкаво посміхнулись.
І ось так розпочалась
Їх діяльність трудова.
3. «ВЕСЕЛІ МУРАШКИ»
В. п. – о. с. стоячи на карачках , зробити одночасно крок правою рукою та ногою,
прогнути спину, приставити ліву руку та ногу. Те саме у ліву сторону.( 4 рази)
Чи співає пісень мурашка,
Нам дізнатись дуже важко.
Я гадаю, що співає,
В неї пісня трудова.
4. «МУРАШКИ ЗНАЙШЛИ СТЕБЛИНУ»
В. п. – стоячи на колінах, треба взяти палички і підняти до грудей.
Ось знайдуть вони стеблинку,
Їй зрадіють дуже пилко.
5. «ПІДКОВКИ»
В. п. – стоячи на колінах, зробити перекочування тулуба вліво, вправо, торкаючись
п’яток ( 4 рази)
Хто це дзвонить молоточками
За кущами за пеньочками?
Це на ноги для обнови
Стр. 43
Роблять мурашки підкови.
Роблять із сонця золотого,
Із промінчика легкого.
Щоб їм швидко утікати,
Щоб не міг ніхто спіймати.
6. «ЗБУДУЄМО КУЧУ»
В. п. – стоячи на колінах, діти перекладають палички за шию і повзуть у коло одне
за одним парами, палички складають біля пеньочків в купу.
А хто повзе це по підлозі?
А мурашки навпростець
Через ліс мандрують,
Комашину, мурашину
Купу вже будують.
ОСНОВНІ ВИДИ РУХІВ:
Дружно зграйкою мурашки
Поповзли вперед до хащі
Через лісок, на місток.
Біля пеньочків опинились.
По травинці деревинці
Треба нести мурашинці
Щоб зробити собі дім
Й дружно жити всім у нім.
Будиночок змайстрували
Та в них яєчка відклав
1. Ходьба по гімнастичні лаві.
2.Повзання на карачках «змійкою» поміж пеньків.
3.Ходьба по ребристій дошці
Яєчка треба їм
Закотити дружно в дім.
4.Вправа з маленьким м’ячиком .
Все довкола треба скласти,
На місця свої покласти.
Бо мурашки потомились,
Цілий день вони трудились.
Й так скінчилась нелегка
Їх діяльність трудова
Веселі старти
Мета: Створити атмосферу свята. Виховувати любов дофізкультури та спорту,
розвива-ти руховий апарат, фізичні умін-ня та навички, зміцнювати здо-ров'я, виховувати почуття дружби, колективізму.
Обладнання: М’ячі, скакалки, кубики, обручі, стрічки .
Комплекс ЗРВ: 1.Ходьба по колу звичайним кроком.
Ходьба на носка, на п’ятах.
Основні вправи: 2.В.п.- руки на поясі . Нахили голови вперед, назад,
вліво, вправо. Повторити 7-8 разів.
3.В.п.- руки на рівні плечей, колові рухи рук вперед,
назад . Повторити 7-8 разів.
4.В.п.- ноги на ширині плечей, руки на рівні плечей.
Нахил тулуба вперед на рахунок три. На чотири –
вихідне положення.
5.В.п. - руки внизу. Почергове піднімання рук вгору.
Повторити 7-8 разів.
6.В.п. - руки на поясі . Повороти тулуба вправо, вліво.
Повторити 7-8 разів.
7.В.п. – руки на поясі. Присідання. Повторити 7-8 разів.
8.В.п. – руки вздовж тулуба, махи над головою.
Стр. 44
Стрибки на місці на 2-х ногах.
Ведучий: Дорогі діти! Сьогодні ми зібралися з вами в цьому залі, щоб провести
спортивні змагання "Веселі старти”, а також подивитися, які ви спритні, розумні, винахідливі. Адже знаєте, що коли людина займається спортом, то вона і красива і здорова. У сьогоднішніх змаганнях братимуть участь команди (НАЗВИ КОМАНД).
Живіть щасливо і багато,
Любов до спорту збережіть!
Хай кожен день вам буде святом!
Життям упевнено ідіть!
Любов до спорту передайте
Своїм нащадкам! Кожен день
Щораз із спорту починайте,
Неначе із дзвінких пісень!
Нехай, мов факел, запалає
Любов до спорту у серцях
І хай ніколи не згасає,
Зігріє Ваш життєвий шлях!
1-а дитина.
В нашому садочку
Весело зростати !
Мріють дошкільнята
Спортсменами стати.
2-а дитина.
Бо в здоровім тілі,
Кажуть, й дух здоровий.
Тож про змагання та про спорт
Поведемо мову.
3-а дитина.
Спорт, певна річ, потрібен всім,
Зазначимо передусім,
Спорт – помічник, здоров’я, гра.
Фізкульт-ура! Ура! Ура!
4-а дитина.
Щоб здоровим, сильним бути,
Треба нам про сум забути,
Спортом треба всім займатись
І частіше усміхатись.
1.“Кенгуру”.
Команди шикуються в колони за стартовою лінією. перші номери затискають колінами м’яч. За сигналом учні пересуваються стрибками до позначки, повертаються
назад і передають м’яч другим номерам і т. д. Перемагає команда, яка виконає завдання першою. За правилами гри гравці не повинні виходити за стартову закінчивши естафету гравець стає в кінець колони.
2. "Перетягування канату”.А зараз буде конкурс, де повинна взяти участь
вся команда –Кожна команда повинна перетягнути одна одну від цієї лінії. Почали!
3. Наступним конкурсом "Веселих стартів” буде "Павучок”. Правила гри:
кожен з вас повинен присісти і, обпершись на руки, пройти до кінця по черзі.
4. Для того, щоб ви трішки відпочили конкурс "Подумай -- відгадай”.
Умови конкурсу: я задаю питання, а ви даєте на нього відповідь. В разі, коли відповіді немає, допомогти можуть болільники.
Питання
1. Собою – не птиця, співати не співа, а хто до хазяїна йде, знак дає. (Собака)
2. Уночі гуляє, а вдень – спочиває, має круглі очі, бачить серед ночі.(Сова)
3. Довгі ноги, довгий ніс, по болоту ходить скрізь. (Лелека)
4. Іде в полі – як дощечка, а з поля, як бочечка.(Корова)
5. Патлатий хазяїн в стріху прилетів (Горобець)
Стр. 45
5. Естафета "
Фут - Бас". Гравці розміщуються в колону по одному. Хлопці
обводять стійки, розміщені на дистанції, ногою, а дівчата — рукою. Перемагає команда, яка швидше, без штрафних очок закінчить змагання. Примітка. За пропущену стійку під час обведення м'ячем або її збиття команду штрафують одним очком.
Естафета розвиває спритність, швидкість, координацію рухів.
6.Естафета "
Збирання грибів"
.По два учасники від кожної команди розміщаються в кутку майданчика. У його центрі розсипані" гриби "(кубики, м'ячі і ін.), які
необхідно зібрати за певний проміжок часу. Виграє команда, учасник якої назбирав більше" грибів". Примітка. Гра розвиває вміння орієнтуватись у просторі,
спритність.
7.Естафета "
Повітряний міст".Команди шикуються колонами за зростом
(спереду найменші) паралельно одна о одної. На відстані 3 м від них креслять лінію, до якої виходять капітани з м'ячами в руках. За сигналом кожний капітан кидає м'яч першому гравцю своєї колони, той ловить його, а потім швидко повертає
назад і присідає. М'яч від; капітана летить до другого гравця, який робить те саме, і
т. д. Гра закінчується, коли останній гравець передасть м'яч капітанові й він підніме його. Гру повторюють два-три рази. Якщо м'яч упав на землю, його можна підняти й продовжувати гру. Виграє та команда, яка швидше збудує "повітряний міст
". Примітка. Гра закріплює навички володіння м'ячем, розвиває спритність, координацію рухів.
Ведучий:
Спорт! Спорт! Спорт! Стадіон, басейни, корти — атрибути знані
спорту, боротьби, змагань, наснаги, сили, спритності, відваги. Протиборство, перемоги — спортом пройдені дороги. Успіх, результат, медалі, сльози, гімн на п’єдесталі. Праця, піт і тренування. Підсумовує старання - новий світовий рекорд. То ж
приймай вітання, СПОРТ!
Аеробіка в дитячому садку
Аеробіка вважається провідною у розвитку координаційних здібностей і
функціональних сил організму дітей дошкільного віку і, як наслідок, впливає на
зміцнення здоров'я дітей. Завдання цих занять, сприяти розвитку не тільки координаційних здібностей дітей, а й спритності, гнучкості, пластичності, краси і точності рухів. Заняття з аеробіки включає в себе комплекси вправ з предметами і без
предметів для розвитку координації, вправи по ігропластіке і ігрорітміке. Вправи з
палицями, м'ячами, скакалками, суміщені з танцювальними кроками, дають можливість координувати, поєднувати роботу всіх груп м'язів. Розвиваючи координаційні здібності у дітей, використовуючи загально-розвиваючі вправи з різноманітними предметами, оскільки вони виробляють точність рухів, ритмічність, спритність, діти вчаться правильно розподіляти сили.
Гімнастика - система спеціально підібраних фізичних вправ і науково розроблених методичних положень, спрямованих на вирішення завдань всебічного фізичного розвитку дитини з урахуванням її стану здоров'я та розвитку. Це вправи загальнорозвиваючі, коригуючі, найпростіші, акробатичні, прикладні. Виконуючи їх з
певною амплітудою, в заданому напрямку, темпі, ритмі, діти вчаться володіти своїми рухами. Навантаження регулюються характером вправ, зміною вихідних положень, темпу, тривалості і інтенсивності виконання. Для збалансованої роботи всіх
функціональних систем організму треба поєднувати гімнастичні вправи з дихальними .
Основний акцент діяльності робиться на те, щоб діти осмислено виконували вправи, намагаючись їх проаналізувати, здійснюючи регуляцію темпу, ритму, координації рухів та інших рухових характеристик. Формувати у дітей способи контролю
і самоконтролю за рухами, використовуючи мотиваційні фактори в досягненні цілей і завдань фізичного виховання.
Працюючи з напрямку розвитку координаційних здібностей старших дошкільнят,
використовується системний підхід до застосування різноманітних форм, засобів,
методів фізичного виховання, які мають єдину цільову спрямованість.
Стр. 46
Примірний план
навчання аеробіки впродовж року
Стройові вправи.
Мета: Вчити дітей орієнтуватися у просторі і освоювати різні види рухів : шикування, перешикування. Забезпечувати ефективне формування умінь і навичок.
Види вправ:
- Шикування в шеренгу і в колону по команді;
- Повороти переступанням;
- Пересування в зчепленні.
- Шикування в коло і пересування по колу в різних напрямках запедагогом ;
- Шикування з однієї шеренги в декілька;
- Шикування в шаховому порядку;
- Біг по колу і орієнтирам («змійкою»);
- Шикування врозтіч, біг врозтіч;
- Шикування в дві шеренги навпроти один одного;
- Перешикування з однієї шеренги в кілька до орієнтира.
Ігрорітміка.
Мета: Розвивати у дітей почуття ритму і рухових здібностей. Вчити дітей виконувати рухи під музику красиво, вільно, координаційно.
Види вправ:
• Плескання в долоні в такт музики (образно- звукові дії «горошинки»);
• Ходьба сидячи на стільці;
• Ходьба з чіткими рухами ніг;
• Ходьба з одночасним махом зігнутими руками ;
• Збільшеннякола кроками назад від центру, зменшення кола кроками вперед в
центр
• Піднімання і опускання рук на 4 рахунки, на 2 рахунки і на кожен рахунок .
• Ходьба в полуприсіді;
• Плескання руками під музику;
• Рух руками в різному темпі;
• Виконання вправ руками під музику в різному темпі і з плесканням;
• Виконання загальнорозвиваючих вправ під музику з притупування;
• Вибивання ритму ногою на кожний рахунок і через рахунок;
• Кроки на кожен рахунок і через рахунок (крок вперед з лівої ноги - тримати, крок
вперед з правої ноги - тримати)
Танцювальні кроки.
Мета:Формувати у дітей танцювальні рухи. Сприяти підвищенню загальної культуридитини.
Види вправ:
- Крок з носка, на носках, у полуприсіді на одній нозі, іншу вперед на п'яту;
- Пружинисті полуприсіди;
- Приставний крок убік;
- Крок з невеликим підскоком;
- Комбінації з танцювальних кроків;
- Поєднання кроків з носка і кроків з невеликим підскоком;
- М'який високий крок на носках. Оберт на 360градусів на кроках;
- Приставний і схресний крок убік;
- Поперемінний крок.
Акробатичні вправи.
Мета: Розвивати у дітей м'язову силу, рівновагу і гнучкість.
Види вправ:
Стр. 47
- Згруповання ;
- «Півник » ;
- « Шпагат » ;
- « Місток» ;
- «Верблюд» ;
- «Стріла» ;
- Перекиди ;
- «Ластівка» ;
- «Берізка» ;
- «Ракета» ;
- «Кільце ».
- «Літак »
Гімнастичні етюди.
Мета: Сприяти розвитку у дітей почуття ритму, музичного слуху, пам'яті, уваги,
вміння погоджувати рухи з музикою. Формувати навички виразності,
пластичності, граціозності і витонченості рухів.
Комплекси:
- «Кік»
- ритмічний танець;
- «Годинник» - ритмічний танець;
- Гімнастичний етюд з елементами акробатичних вправ;
- «Хмари» - аеробична композиція.
Самомасаж.
Мета: Формувати у дітей свідоме прагнення до здоров'я. Розвивати навик власного оздоровлення .
Завдання: Поглажування окремих частин тіла в образно - ігровій формі.
Дихальні вправи.
Мета: Сприяти розвитку і функціональному вдосконаленню органів дихання ,
кровообігу, серцево - судинної та нервової систем організму.
Вправи:
- «Хвилі шиплять»
- «Насос»
- «Пірнання»
- «Подмухаєм»
- Вправа на поставу в сиді «по - турецьки»
- «Кульки надуваємо»
- «Плаваємо»
- Дихальні вправи з підніманням рук вгору (вдих-піднімаємо руки вгору, видихв.п.)
Релаксація.
Мета: Вчити дітей правильно розслаблятися.
Вправи:
- «Спокійний сон»
- «Ми лежимо на м'якій травичці»
- «Море хвилюється»
- «Дує вітерець»
Комплекс заняття з аеробіки у старшій групі
ПІДГОТОВЧА ЧАСТИНА
«Глечики « – ходьба на місці з коловими обертами плечей, руки опущені,
1 – рух правим плечем назад; 2- рух лівим плечем вперед. Повторити 4-6 разів.
«Підростемо» - ходьба на місці руки на поясі; 1-4 – кроки на повній стопі; 5-6кроки на напівпальцях. Повторити 4-6 разів.
«Носочки – п»яточки « - ходьба на місці, руки опущені, 1-4 кроки на ніпівпальцях,
руки через сторони вгору, 5-8 кроки на п»ятках, руки через сторони вниз. 4-6 разів.
«Вперед- назад « - /Ходьба вперед і назад /. 1-4 кроки вперед, руки вперед – вгору,
на 4 – виставити ногу вперед на носок, руки вгору, голову підняти, протнутися назад: 5-6 – кроки назад, руки вниз – назад, на 8 – підставити ногу назад на носок,
руки назад, голову опустити. Повторити 4-6 разів.
«Моторчик « - в.п.- о.с. руки складені перед грудьми/ як за партою / 1 – 4 зробити
два приставні кроки праворуч з одночасними коловими рухами рук перед грудьми,
на 4- сплеск в долоні, 5-8 – те ж ліворуч. Повторити 4 рази в кожну сторону.
Стр. 48
«Вклонимося « - в.п.- о.с. руки за спиною, 1 – виставити праву ногу на
п»ятку вперед – праворуч; 2 – у в.п.; 3-4 – те ж лівою ногою. Повторити 4 рази,
потім ще 4 рази, додаючи нахили тубула вперед – в сторону до виствленої ноги.
«Колінця танцюють « - в.п.- ноги на ширині плечей, руки долонями на стегнах. 1 – зігнути праву ногу, підняти її на носок, коліно відвести праворуч, зігнути
праву руку підняти вгору, голову праворуч ; 2 – у в.п.; 3 – 4- те саме ліворуч. Повторити 4 рази, потім ще 4 рази, виконуючи одночасно рухи обома руками в ногами, рух головою – вгору і вниз.
"Гнучка шия " – в.п. – ноги ширше плечей, руки в сторони, долонями вгору,
1 – напівприсід, нахил голови вперед, долоні вниз; 2 – випрямитись, нахил голови
назад, долоні вгору; 3 - потягнутись тулубом за правою рукою, нахил голови праворуч; 4 – те саме ліворуч. Повторити 8 разів.
2. ОСНОВНА ЧАСТИНА
Вправи з положенням стоячи
"Чомучка " – в.п. – ноги на ширині плечей, руки опущені, долоні паралельно підлозі. 1 – праве плече вгору, ліве вниз, праву ногу зігнути, поставити її на носок. 2 -–у в.п., 3-4 те ж саме лівим плечем і ногою. 8-10 р.
"Хвилі " - в.п. – ноги наширині стопи, руки вперед. 1-2 – руки по черзі зігнути за
голову; 3-4 руки по черзі перекласти на сідниці, 5-7 рухи корпусом типу
"хвилі”, 8 – стрибком поворот на 90о, реки вперед. 8 р.
"Дотягнись " – в.п. ноги на ширині плечей, руки за головою, 1 – нахил вперед, потягнутись за руками, 2 – нахил вперед, руками торкнутись гомілок, 3 - нахил
вперед долонями торкнутись підлоги, 4 – у в.п. 8 р.
"Пружинка”- в.п.- те ж саме, 1 – стати на носки, руки вгору, 2 – напівприсяд, поворот тубула праворуч, руки за голову, 3 - знову стати на носки, руки вгору, 4 –
напівприсяд з поворотом тулуба ліворуч, руки за головою. 8 р.
"Міцний упор” – в.п.- о.с., 1 – упор присівши, 2 – упор стоячи, 3 – упор присівши,
4 – у в.п. Повторити -4-5 р., потім ще 4-5 р.ліву ногу назад на носок в упорі
стоячи на рахунок 2.
"Гойдання " – в.п.- права нога попереду, ліва позаду, руки в боки, 1 – руки в упор
на праве стегно, 4 – присідання на праве коліно ;5-8 руки в боки, 5 – присідання назад на ліве коліно. Повторити - 4 р., потім ще 4 р., змінивши спочатку
стрибком положення ніг.
"Візьми " – в.п.- о.с.1- права рука в сторону, голову прворуч, 2 – у в.п., 3-4 те саме
лівою рукою, 5 – руки вперед, голову вниз, 6 – у в.п., 7 – руки через низ назад і
голову назад, 8 – в.п., рухи рук поєднувати з напівприсіданням. 8-10 р.
3.ВПРАВИ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ
З ЕЛЕМЕНТАМИ «ХАТХА-ЙОГА»:
«Сидіння по-турецьки», «Ластівка»
4. ТАНЦЮВАЛЬНА ХВИЛИНКА
«Гопачок»
Вправи в парах і по-одному: «притопи», «мотузочок», «ковирялочка».
Заняття з валеології та елементами релаксаційної гімнастики
"Що треба робити, щоб бути здоровим?"
Програмовий зміст: дати знання про необхідність миття тіла, Скріпити знання
дітей про режим дня, закріпити знання про обличчя /ніс, рот, вуха, зуби, очі/; збагачувати словник, виховувати культурно-гігієнічні навички.
Матеріал: картинки, іграшковий зайчик, магнітофон із записом музики.
Стр. 49
Хід заняття
Діти, сьогодні ми будемо говорити про те, що треба робити, щоб бути здоровим,
гарним. Щоб вирости великим і розумним.
Діти, що ви робите вранці, коли прокидаєтесь? /Умиваються/.
Подивіться на картинку. Як хлопчик умивається? Що в нього у руках? Чим дівчинка втирається? /Рушником/.
Водичко, водичко Умий моє личко Щоб очка ясніли Щоб брови чорніли,
Щоб сміявся ротик і кусався зубок.
З чого ми починаємо день у дитячому садочку? /Робимо зарядку/. Треба
кожний день робити зарядку. Потім , що робимо? /Ідемо їсти/.Що їмо у садочку? /
Кашку, борщ, хліб із маслом, чай/Все треба їсти, що дають у садочку. Потім ми
граємось. Я знаю, що ви дуже любите гратися?
З чим ви граєтесь? /З іграшками/.
Кожний день ми ходимо гуляти, бігати, гратися, робити зарядку. Обов’язково треба дихати свіжим повітрям.
А що ми робимо потім? /Мити руки/.
Так, ми всі йдемо мити руки з милом та обідати.
Після обіду ми йдемо спати. Коли ви спите, відпочивають ваші ручки, ніжки,
спина та голова.
Подивіться на картинку, а що ще ви робите дома? /Купаються/.
Дітки ви любите купатися? Треба мити не тільки личко, а й волосячко, спинку, ручки, ніжки. Тепла водичка, ніжні мамині ручки та мило і ви чисті, пахливі, і
чисте має бути одяг: сорочечка, колготи, маєчка, платтячко. Треба носити чистий
одяг.А зараз послухайте віршик:
Вранці вмийся, одягнися
До матусі усміхнися
Хто слухняний, добрий, милий,
В того кожний день щасливий.
Ми віршик потім розкажемо мамі.
А зараз послухайте, що це? /Подзвонили/.
До нас у гості прийшов хто? /Зайчик/. Який він гарний. Хоче з нами погратися.Пограємося із зайчиком?
Гра "Зайчик сірий умивається".
Зайчик сірий умивається Видно в гості збирається.
Вимив очка, вимив ушка, вимив хвостик,витер сухо.
Зайчик прийшов до нас не тільки погратися, а хоче навчитися робити зарядку. Покажемо йому? /Включаю магнітофон, звучить музика/.
Всі встали, підняли ручки вверх, похитали ручками.
Головою похитали, плечі показали, повернулися, присіли, встали,
потягнулися. Які ми гарні, які ми розумні і красиві.
Всі лягли на коврик на подушечки. Закриваємо очі і розпочинається
гра "Чарівний сон". Ми спокійно відпочиваємо. Дихаємо глибоко, рівно, спокійно. Ми спокійно відпочиваємо. Сон чарівний розглядаємо. Наші ручки відпочивають, ніжки відпочивають. Дихаємо легко, рівно, глибоко. Гріє сонечко зараз. Руки теплі у нас, ноги теплі у нас. Всі чудово відпочиваємо.
Добре нам відпочивати, але час уже вставати. Очі відкриваємо, руки піднімаємо, на ніжки встаємо. Потягнулися. До сонечка всміхнулися.
Зайчику, чи сподобалось тобі? Як гарно діти відпочили, з тобою погралися.
Молодці, а зараз Зайчик пригостить вас цукерками.
Дякуємо. До побачення! Скоро він до знову завітає.
Стр. 50
Нетрадиційне фізкультурне обладнання
Із досвіду роботи Стефанішиної Н.В.,
вихователя ДНЗ № 26 “Рябінка”
Автор
Методист
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
550
Размер файла
1 335 Кб
Теги
2015, методичний вісник, методист
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа