close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПРезентація проекту "наша нова школа"

код для вставки
Поліпшення
виховної роботи з дітьми,
зменшення негативних
впливів на них
соціального
середовища
Підтримка дітей
з особливими
потребами
Створення сприятливих
умов для пошуку,
підтримки та розвитку
обдарованих дітей
Залучення батьків
до формування
іміджу школи
НАПРЯМИ
РОБОТИ
ШКОЛИ
Запровадження
освітніх інновацій
Забезпечення високої
якості освіти та доступності,
створення умов для
Забезпечення рівного
доступу до якісної освіти
Організація допрофільної
підготовки школярів,
сприяння усвідомленому
вибору ними напряму
профільного навчання
в старшій школі
Формування інформаційнокомунікаційної та
комунікативної
компетентностей учнів
Створення умов розвитку
учня і вчителя.
Школа як розвивальна система
має бути відкритою,
активною, ініціативною.
Підвищити якість освіти.
Реалізувати освітні програми відповідно до
вимог Державного освітнього стандарту.
Підвищувати кваліфікацію педагогічних кадрів
для роботи в сучасних умовах.
Сприяти формуванню особистості учня,
готової до самореалізації в дорослому житті.
Сприяти удосконаленню системи виявлення,
підтримки та супроводу обдарованих дітей і
створювати умови для реалізації їх здібностей.
Підвищувати мотивацію навчання учнів через
активізацію їх пізнавальної діяльності,
розвиток загальних і спеціальних здібностей.
Формувати в учнів сприйняття цілісної
картини світу.
Виховувати патріотичні почуття.
Сприяти формуванню особистості, здатної
свідомо оцінювати фізичний стан, можливості
свого організму і необхідності ведення
здорового способу життя.
Забезпечити необхідними умовами, що
гарантують збереження здоров’я учасників
освітнього процесу.
Створити цілісне освітнє середовище на
основі наступності та інтегрованості
навчально-виховного процесу.
Підвищити якість освіти на всіх ступенях
навчання.
Формувати соціальну активність на основі
удосконалення знань з національної культури .
Діяльність спрямована на всебічний
розвиток особистості учня, можливостей у
використанні освітніх послуг, саморозвиток
та творче самовдосконалення. З цією
метою у школі активно впроваджуються
програми “Школа бізнесу” ПриватБанку,
“Обдарованість”, “Школа сприяння
здоров’ю”, “Інформатизація та
комп’ютеризація навчального
процесу”, освітня Інтернет-мережа
“Щоденник.ua”
Термін реалізації проекту
2016 – 2020 роки
І етап
(підготовчий)
2016 – 2017
навчальний рік
1.
2.
3.
Розробка проекту
“Наша нова школа”.
ІІ етап
(реалізаційний)
2016 – 2019
навчальні роки
1.
Підвищення якості знань
до 3% щорічно.
2.
З урахуванням
можливостей, здібностей
і бажання учнів
створення допрофільних
(8-9 класів) і профільних
(10-11 класів)
філологічного напрямку.
Кількість учнів на
кінець навчального
року не зменшиться.
Підвищиться інтерес
батьків до школи.
3.
Удосконалення
учительського корпусу.
4.
Збереження шкільного
контингенту.
ІІІ етап
(завершальний)
2020 рік
Підвищення
рейтингу школи
у міському
освітньому середовищі.
Модель школи гармонійного розвитку
“Наша школа”
Школа І ступеня
Центр всебічного розвитку
“Школярик”
Співпраця з
ДНЗ №2
Обдарованість
Інформатизація,
компютеризація
Здоров’я
Виховний
простір
Предметні гуртки, варіативність
розвитку творчих здібностей
Школа ІІІ ступеня
Центр підготовки до ЗНО
“Випускник”
Профільне,
поглиблене вивчення
предметів.
Мережа гуртків.
Школа фінансової
грамотності
ЮніорБанк
Інформаційний центр
моя школа
Інтернетолімпіади,
МАН,
онлайнтестування
1.
Повноцінне харчування. 2. Спортивні секції. 3. Корекція стану здоров’я. 4. Функціонування басейну.
5. Безпека життя й здоров’я дітей.
- Консультації для батьків.
- Школа батьків майбутніх
першокласників.
- Сімейний клуб.
Матеріальнотехнічна база
Партнерство
Школа ІІ ступеня
Центр комплексної освіти
“Юніор”
Мережа гуртків різних напрямків.
Недільна школа.
Клуби за інтересами.
Учнівський клуб “Лідер”
Створення комфортних умов для учнів та вчителів.
ДНЗ №2
МБК,
БДМ
-Профорієнтація з діючими підприємствами.
-Налагодження контактів з освітніми закладами
ЄС.
-Співпраця зі Східнонаціональним національним
- університетом ім. Лесі Українки, Національною
Академією водного господарства, університетом
“Україна”
Група людей, які зацікавлені в розвитку школи
Батьки
Хочуть щоб
діти
навчалися у
комфортних
умовах, у
школі, яка
відповідає
найновішим
освітнім
вимогам
(роблять
ремонт за
свій кошт)
Діти
Бажають бути
конкурентноздатними
на європейському і світовому освітніх
просторах
та на ринку
праці
Вчителі
Хочуть
підвищувати
свою фахову
майстерність,
творчий
потенціал
застосовуючи
новітні
технології,
працювати у
комфортних
умовах
Влада
Зацікавлена у
розвитку
школи, тому що
освіта – це
базовий
елемент
галузей життя.
Підвищення
професійного
рівня майбутніх
кадрів, здатних
досягти
поставлених
цілей
Випускники
Спонсори
Зацікавлені у
підвищенні
рейтингу
школи,
покращенні
матеріальнотехнічної
бази школи
Рекламують
себе і свою
діяльність
Успішні випускники, які можуть посприяти розвитку школи
1. Корилкевич М.Д. голова правління Рівненського обласного благодійного фонду
“Любіть Україну”.
2. Дудко Л.І. депутат міської ради.
3. Золотар І.С. депутат міської ради.
4. Собчук Р.В. директор фірми з продажу комп'ютерної техніки.
5. Корецький Ю.О. полковник служби цивільного захисту.
6. Козловський А.О. депутат міської ради.
7. Стадійчук А.О. голова Дубенського міжрайонного суду.
8. Гузь В.Д. приватний підприємець.
9. Нікітюк В.С. приватний підприємець .
10. Ящук О.О. керуюча філією ПриватБанку.
11. Ліснічук Н.М. депутат міської ради.
12. Березовський П.І. Начальник ЖЕКу №1.
13. Лісовська Ю.А. кореспондент телестанції “Дубно”.
14. Пограничний С.М. приватний підприємець.
Високовартісні проекти майбутнього
Оновлення
фасаду
школи
Відновлення
басейну
Заміна даху
Заміна вікон
на
пластикові
Внутрішнє
оздоблення
школи
Організації, які направляють свої зусилля на підтримку освіти в Україні
Автор
dubno-school7
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
556
Размер файла
868 Кб
Теги
проект, наша нова школа, Дубенська ЗОШ №7
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа