close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

arhitektur

код для вставкиСкачать
Київська Русь
кін. Х – поч. ХІ
ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер. пол. ХVІІ
ст.
УСІМ, ХТО СКЛАДАТИМЕ ЗНО З ІСТОРІЇ
УКРАЇНИ:
П А М’Я Т К И АРХІТЕКТУРИ
ТА ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВА, ОБОВ’ЯЗКОВІ ДЛЯ
РОЗПІЗНАВАННЯ
АБІТУРІЄНТАМИ
Національно‐
визвольна
війна
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Софійський собор у Києві
Собор святої Софії — пам'ятка
архі‐тектури і монументального
живопису XI‐XVIII ст., одна з
небагатьох уцілілих споруд часів
Київської Русі. Софійський собор був однією з
найбіль‐ших будівель свого часу. 1934 р. територія Софійського
монастиря оголоше‐на Державним
історико‐архітектурним за‐повід ‐
ником. У 1990 р. ансамбль
Софійського монастиря занесено
до Переліку всесвітньої спадщини
ЮНЕСКО. Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Мозаїки Богоматері Оранти та Христа
Вседержителя в Софійському соборі
Серед внутрішнього декору Софійського
собору особливу цінність становлять мозаї‐ки
XI ст., які прикрашають головні части‐ни храму. Палітра мозаїк собору налічує 177 відтінків
кольорів.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Спасо‐Преображенський собор у
Чернігові
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Спасо‐Преображенський
собор
було
за‐кладено 1036 р. князем Мстиславом
Воло‐димировичем, а закінчено за часів
князя Святослава Ярославича. У плані
являє со‐бою прямокутник, поділений
двома ряда‐ми стовпів на три нави, завершені на сході трьома півкруглими
апсидами, з 5 банями. Об'ємно‐просторова
композиція собору на‐давала йому форми
піраміди. Пізніше спо‐руду храму було
реконструйовано: зробле‐но тамбури з
бароковими декоративними фронтонами, бокові закомари, добудовано північну й
південну башти зі шпилями. Від первісного
декоративного
оздоблення
собору
збереглися різьблені шиферні парапети на
хорах, фрагменти фресок XI ст.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Євангеліст Лука. Мініатюра з
Остромирового Євангелія. 1056 ‐
1057
Остромирове
Євангеліє
—
найдавніший
східнослов'янський
рукопис, написаний 1056‐1057 рр. Із
мініатюр Євангелія краще за інші
збереглося зображення євангеліста
Луки, який, за церковним переказом, був першим іконописцем.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Мозаїчна композиція «Євхаристія» з Михайлівського Золотоверхого
собору.
1108 ‐ 1113
Мозаїчна композиція «Євхаристія», яка оповідає про встановлення Ісусом Христом на
Таємній Вечері таїнства святого причас‐тя, — справжній шедевр. Зі слов'янських написів на
мозаїках видно, що виконували їх не грецькі, а київські майстри. Вірогідно, що тут
попрацював знаменитий Алімпій, чернець та іконописець.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Свенська ікона Богородиці зі святими
Антонієм та Феодосією Печерськими. Початок ХІІ ст.
Свенська ікона Божої Матері була
напи‐сана
преподобним
Алімпієм
Печерським. Це найдавніша оригінальна
українська ікона з монастиря поблизу
Брянська. На іконі зо‐бражена Божа
Матір, що сидить на престо‐лі, на колінах
у неї Ісус. Праворуч від трону стоїть
преподобний Феодосій, а ліворуч —
преподобний Антоній Печерський.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Вишгородська ікона Богородиці
(візантійська традиція). Перша пол. ХІІ ст.
Справжня назва цієї ікони не Володи‐
мирська, а
Вишгородська. За
переказами, на Русь ікону було
привезено з Візантії в се‐редині XII ст. як подарунок Юрієві Долгорукому від
константинопольського
Патріарха. Вона прикрашала храм святих
Бориса і Гліба у Вишгороді неподалік
Києва, звідки Анд‐рій Боголюбський
вивіз її до Володимира‐на‐Клязьмі, де вона й була перейменована на
Володимирську.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Родина князя Святослава
Ярославовича
«Ізборник Святослава» — одна з най‐давніших
пам'яток писемності Київської Русі. Це чудово
оформлений рукопис, який відзначається високою
якістю пергаменту, ретельним кирилівським
письмом та мисте‐цтвом оздоблення. На другому
аркуші цієї книги вміщено мініатюру, на якій
зобра‐жено Святослава Ярославича з родиною. Це
один з перших давньоруських групових пор‐третів
реальних людей.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Національно‐
визвольна
війна
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Успенська соборна
церква Києво‐
Печерського
монастиря.1073‐1087
Собор Успіння — одна з найдав‐
ніших споруд Києво‐Печерського
монастиря — був зведений XI ст. Протягом наступних сто‐літь
головну
церкву
монастиря
неоднора‐зово переробляли. У
своєму
остаточному
вигляді
Успенський собор став одним з
останніх
найбільш
успішних
досяг‐нень українського бароко.
Під час фашистської окупації
Успен‐ський
собор
було
підірвано. Згідно з Указом
Президента України Успенський
собор було відбудовано 2000 року.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
П'ятницька церква
в Чернігові. Кін. ХІІ
ст.
П'ятницька
церква
в
Чернігові
—
уні‐кальний
витвір майстрів останнього
пе‐ріоду
давньоруської
архітектури. Церква була
названа на честь святої
Параскеви‐П'ятниці, покровительки
торгівлі, сільсько‐го
господарства, родини. Головна особливість
архітектури
храму: оригінальне
рішення
пе‐реходу від прямокутної
основи до барабана за
допомогою триступінчастих
арок — закомар.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Холмська ікона Богородиці
2000 р. на Волині було віднайдено
ше‐девр
константинопольського
малярства XI—XII ст. — Холмську
ікону Богородиці. Вона написана
олійними фарбами на кипарисо‐вих
дошках у візантійському стилі. На
іконі збережено 70 % авторського
живопису.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Успенський собор у Володимирі‐
Волинському
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Свято‐Успенський
собор
у
Володимирі‐Волинському — єдина
пам'ятка на Волині доби Київської
Русі, що збереглася до на‐шого
часу. Був збудований князем
Мсти‐славом Ізяславичем 1160‐
1161 рр. за типом шестистовпного
хрестовокупольного одноверхого
храму, що свідчить, що його
зводи‐ли київські будівничі. Стіни
храму гармо‐нійно розчленовані
арками на півколонках; храм мав
фрескові розписи. На 1829 р. він
являв собою суцільну руїну —
обвалились склепіння і купол. Своїм
відродженням
со‐бор
завдячує турботам відкритого у
грудні 1887 р. у Володимирі‐
Волинському
Свято‐
Володимирського братства.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Дорогобузька ікона Богородиці
Ця ікона є найвидатнішою і найхарак‐тернішою
пам'яткою малярської культури Княжої доби. її
було винайдено в середині 80‐х рр. XX ст. в
Успенській церкві в с. Дорогобужі на Волині. Ця
ікона, яку датовано
орієнтовно 1300 р., на
сьогодні є найбільш раннім твором волинського
малярства
з
усі‐ма
властивими
йому
прикметами. Найбіль‐шою разючою відмінністю
в усіх типах і ви‐дах таких ікон є композиційне
розміщення постаті Божої Матері. Вона
зображена пря‐мо, гордовито, велично. Погляд
великих очей спрямований на глядача, обличчя
спо‐кійне, врівноважене. Постать Дитини має
фронтальне зображення голови з легким
по‐воротом очей до Матері. Збережена
візантій‐ська манера письма.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Церква святого
Пантелеймона в Галичі
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Єдиний храм Княжої доби, що
до
наших
днів, зберігся
розташований за три кілометри від
сучасного Галича. Храм св. Пант.—
це
монументальна
хрестобанна
церква зі зразками вишуканого
білокам'яного
різьб‐лення
і
численними рисунками та графіті на
стінах. Спорудження храму було
закінчено
1194 р. Він
був
розташований
у
центрі
добре
укріпленого городища. Найбільшого руйнування завдала
па‐м'ятці Перша світова війна.
Після реставрації, яка завершилася
1926 р., церкві повернули іі майже
попередній ви‐гляд, що зберігся до
нашого часу.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Вежа в с. Стовп поблизу Холма. Середина ХІІІ ст.
Руїни
середньовічної
вежі
розташова‐ні у селі Столп'е на
відстані 8 кілометрів від Холма
(Польща). Найстаріша мурована
будівля на теренах сьогоднішньої
Східної Польщі, що не має відомих
аналогів. Віро‐гідно, її заклав князь
Данило Галицький біля дороги до
його стольного Холма на штучно
насипаному пагорбі.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Українські
землі в ХVІ
ст.
Вірменський собор у Львові
Вірменський кафедральний собор Успіння
Пресвятої Богородиці — пам'ятка архі‐тектури
національного
значення, єдиний
храм
Вірменської апостольської церкви в Західній
Україні.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Верхній замок у Луцьку. Друга половина ХІV cт.
Замок Любарта або Луцький замок —
верхній замок сучасного Луцька є
одним з найбільших і найдавніших в
Україні зам‐ків. Висота стін становить
близько 12 мет‐рів над валом, їхня
товщина сягає 3 метрів. Загалом для
зведення замку було викорис‐тано до 5 млн цеглин
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Кам'янець‐
Подільська фортеця
Будівництво Кам'янець‐
Подільської фортеці роз‐
почалося ще в XI ст. і
тривало
протягом
декіль‐
кох
століть. Сучасного
ви‐гляду
споруда
набула
в
середині
XVI ст. зусиллями будівельників
під керів‐ ництвом Іова
Претвича.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Хотинська фортеця
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Упродовж 1250‐1264 років
Данило
Га‐лицький
збудував
Хотинську
фортецю
на
місці
Хотинського форту. Навколо
неї
було
зведено
семиметрову кам'яну стіну
та рови шириною до 6 метрів. У північній частині
фортеці звели нові невеликі
укріплення. У XIV ст. було
зведено
прикрашений
гео‐метричними
орнаментами
мур
завширшки 5‐6 і висотою 40 метрів і три башти. Саме у
такому вигляді Хотинська
фортеця зберег‐лася до
нашого часу.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Покровська церква‐
фортеця
в с. Сутківцях
У селі Сутківці у Хмельницькій
області збереглася унікальна церква‐
фортеця. За
ар‐хітектурою
і
плануванням вона не має анало‐гів в
усій Європі (в неї можна було
витримати оборону). Церква має два
поверхи. Перший поверх — власне
церква з товстими стінами (З м, як у
замках). На другому поверсі —
обо‐ронні, захисні вежі, що мали
бійниці для об‐стрілу простору
навколо церкви й машикулі (отвори
під дахом церкви). Особливістю цієї
церкви є стовп посеред церковної
зали, за яким із дверей не видно
навіть іконостасу.
Укр. землі в
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Ікона Богородиці з
пророками
з церкви у Підгородцях
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Мініатюри Пересопницького
Євангелія.
Пересопницьке Євангеліє — визначна
пам'ятка староукраїнської мови та
мис‐тецтва XVI ст.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Церква Зішестя
Святого Духа в
Потеличі
Дерев'яна церква Святого
Духа (1502) була збудована в
с. Потелич. Тризрубна, двоголова з піддашшям на
випусках вінців і кронштейнах, церква складається з майже
квадратного
центрального
зрубу, до якого приєднуються
із
заходу
квадратний
баби‐нець, а зі сходу гранений
п'ятистінний
зруб
з
невеликими нішами з півночі і
півдня. Церква належить до
визначних споруд га‐лицької
школи народної архітектури.Укр. землі в
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Успенська церква
та вежа Корнякта у Львові
Успенська (Волоська) церква у Львові
була збудована у 1591‐1629 рр. за
планом Павла Римлянина за участі
Войцєха
Капиноса
і
Амвросія
Прихильного
на
замовлення
Львівського братства.
Вежа була збудована як дзвіниця
Успен‐ської церкви і виконувала роль
оборонної споруди. Побудована за
проектом архітек‐тора Петра Барбона
за участі Павла Римля‐нина у 1572‐1578 роках коштом купця Кос‐тянтина
Корнякта.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Меджибізький замок
Пам'ятка фортифікаційної
архі ‐
тектури XVI ст., що знаходиться
у селищі Меджибіж
Хмельницької області, виконана у стилі рене ‐санс.
Подрібнену на муку цеглу
домішували
до
вапняного
розчину, який
використовува‐ли
для
мурування стін. Через це замок
на‐був
злегка
рожевого
кольору.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Будинок Корнякта у Львові
Палац — пам'ятка ренесансної
архітек‐тури — споруджений 1580 р. на
замовлен‐ня
купця
Костянтина Корнякта. Його було
зведено на площі Ринок у Львові. Фасад має шість вікон — такий
привілей спеціальним декретом
дозволив король Стефан Баторій. Авторами палацу були італійські
архітекто‐ри Петро Барбон та
Павло Римлянин.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Острозький замок
Замок розташований на вершині 20‐метрового
пагорба , у селищі Острог Рівненської об‐ласті. Протягом ХІУ‐ХУІ ст. був родовим гніздом князів
Острозьких — найбагатших магнатів тогочасної Речі
Посполитої. Сьо‐годні ансамбль замку складається з
Вежі Мурованої, Круглої башти, Богоявленського
собору, надбрамної дзвіниці і фрагментів стін. Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Євангеліст Лука.
Гравюра зі львівського «Апостола»
Із поширенням друкарства мініатюри
заступає
граверство. Однією
з
найдавніших
вважається
гравюра
«Апостол Лука», авто‐ром якої, як
припускають
деякі
дослідни‐ки, є
Л.Пилипович. Гравюра була вміщена в
книзі «Апостол» 1574 р. — першому
на‐друкованому в українських землях
творі. Видав «Апостола» визначний
російський та український першодрукар
Іван Федоров (Федорович) у власній, організованій близь‐ко 1572 р. друкарні у
Львові.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Ікона «Успіння Богородиці»
ХІУ‐ХУ ст. були часом розквіту
україн‐ської
ікони, періодом
найвищих досягнень в іконописанні. Перші ікони з авторським підписом
дійшли до нас із XVI ст. Це ікони
перемишльського маляра Олексія
Горошковича від 1547 р. —' «Богородиця
Одигітрія
з
пророками» та «Успіння» з церкви
Собору архангела Михаїла у
Смільнику.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Христос перед Пілатом»
М. Петрахновича
з Успенської церкви у Львові
М.Петрахнович
продовжив
запо‐
чатко‐вані
ренесансні
підходи до пізнання світу та
людини. У пасіях (страстях) Петрахнович
вільно
використовував гравюри Біблії
Піскатора. Але
Петрахнович
прагнув конкрет‐ніше розкривати
історичні події, якими він вважав
євангельські сцени, що виходило
за рамки канонів іконопису.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Ікона «Святий Миколай» з київської
церкви святого Миколая Набережного
Легенда розповідає про подружжя, яке
повертались з паломництва у човні. Доро‐гою жінка упустила у воду немовля. Батьки звернулись до св. Миколая з
проханням про допомогу. Наступного
ранку
дитина
була
знайдена
неушкодженою на податях Софії Київської
під іконою св. Миколая. Навпро‐ти того
місця
Дніпра, де
тонула
дитина, спо‐рудили храм Миколи Набережного. У
ньому зберігається ікона святого Миколая, відома під назвою «Миколи Мокрого», що
була пер‐шою чудотворною іконою на Русі.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Замок у Підгірцях (Львівщина)
Пам'ятка архітектури епохи Ренесансу (село Підгірці, Бродівський р‐н, Львівська обл.). Замок було збудовано протягом 1635‐1640 років під
керівництвом архітектора Андреа дель Аква. Є одним із найкращих в
Європі зразків поєднання ренесансного па‐лацу з бастіонними
укріпленнями.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Троїцький
Межиріцький
монастир‐фортеця
поблизу Острога
Свято‐Троїцький
чоловічий монастир був
заснований
монахами
Києво‐Печерської
лаври
(про нього вперше згадано
в літописах XIII ст.). В
архітектурі
тут
були
поєднані
давньоруські
традиції
з
готикою
і
ренесансом. За легендами
Межиріцьку
фортецю
по'єднував підземний хід із
замком Острога.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Портрет князя Криштофа
Збаразького
Криштоф Збаразький (1580‐1627) —
бу‐дівничий замку в м. Збараж, кременецький староста, коронний
конюший. Його порт‐рет — один з
найдавніших портретів в істо‐рії
українського живопису.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Портрет Петра Конашевича‐
Сагайдачного
У першій половині XVII ст. були
попу‐лярними поетичні твори, що
створювали на смерть і похорони будь‐
кого зі знатних людей. 1622 р. у Києво‐
Печерській дру‐карні було видано твір
ректора Київської братської школи
Касіяна Саковича «Вірші на жалісний
погреб шляхетного рицаря Пе‐тра
Конашевича‐Сагайдачного», у яких він
уславив заслуги гетьмана у захисті
батьків‐щини. «Вірші» містять портрет
гетьмана та картину про взяття
козацькими чайками Кафи. Обидві
гравюри засвідчують про від‐хід від
візантійської іконографії і поширен‐ня
західноєвропейських впливів.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Портрет Богдана
Хмельницького
Гравюру голландця Вільгельма
Гондіуса (бл. 1602 — р. с. невід.) другої
половини
XVII ст. вважають одним з головних
портретів гетьмана Богдана
Хмельницького, виконаним з
картини невідомого художника
1651 р.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Покрова Богородиці»
із зображенням
Богдана Хмельницького
На
іконах
Козацької
доби
Богородицю
зображують
в
національному українському вбранні
на
тлі
золоченого
різьбленого
рос‐линного
орнаменту. Образів
Покрови зберег‐лося чимало. У нижній
частині
таких
ікон
подавали
реалістичні
зображення
представ‐ників козацької старшини, отаманів, геть‐манів. Збереглася ікона
Покрови Богороди‐ці із зображенням
Богдана Хмельницького. Походить із
церкви
с. Дешки
Покровської
Канівського
повіту
(тепер
Богуславський район Київської обл.).
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Іллінська церква в Суботові
Церква в селі Суботів
Чигиринського
ра‐йону
Черкаської області збудована
1653 р. (за іншими даними
1656 р.) за наказом гетьмана
Богдана Хмельницького як
родова церква‐усипальниця. Коли 1657 р. Хмельницький
помер, його поховали в цій
церкві. Іллінська церква є
прикладом
національного
архітек‐турного стилю доби
козацького Відродження.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Троїцький собор
Густинського монастиря
Початки
Густинського
монастиря
(Чер‐нігівщина) сягають
1600 року. Засновником його був ченець Йоасаф. 1671‐го року в оби‐телі згорів головний
Троїцький храм і вирі‐шено було
відбудувати його в цеглі у стилі бароко. Сталося це за гетьманування Івана
Самойловича. Невідомий
архітектор
засто‐сував надзвичайно ефектний і, здається, унікальний для архітектури
Гетьманщини прийом: у західну частину
собору було вмон‐товано двох'ярусну
систему «глядацьких лож» для поважних
прихожан.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІ
ст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Покровський собор у Харкові
Собор Покрови Пресвятої Богородиці є єдиним
фрагментом забудови Харківської фортеці XVII ст., який дійшов до наших ча‐сів. Побудований у
стилі
козацького
україн‐ського
бароко
ізюмськими
майстрами. Хар‐ківський
Покровський собор є найдавнішою кам'яною
спорудою Слобожанщини. Він має унікальне
композиційне рішення. На думку фахівців, собор
майже повністю повторює українську дерев'яну
тричастинну церкву, є синтезом ідей й
конструкцій дерев'яного зодчества та кам'яної
архітектури. Собор має два поверхи: знизу —
зимовий, теплий, храм, зверху — літній, холодний. Верхня церква майже цілком
повторює нижню. Фасади собору багато
прикрашені
наличниками, напівколонками, карнизами.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІ
ст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Троїцький собор
Троїцько‐Іллінського
монастиря в Чернігові
Був закладений 1679 р. Лазарем
Барановичем
за
проектом
архітектора
Іоанна
Бап‐тиста. Сучасного вигляду набув у 80‐х
роках XX ст., коли собор було
відновлено в первісних фор‐мах
XVII ст. Побудований в стилі
україн‐ського
бароко. Це
тринавовий, шестистовпний, триапсидний храм. За своїм планом
успадкував традиції мурованого
храмового будівнитва княжої Русі. У другому ярусі Троїцького со‐бору
над входом виділяється вікно у
вигляді православного хреста, що є
особливою озна‐кою чернігівських
барокових храмів кінця XVII —
початку XVIII ст.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІ
ст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Георгіївська церква Видубицького
монастиря в Києві
Видубицький Свято‐Михайлівський мо‐настир
було споруджено у 1070‐х рр. Всеволо‐дом
Ярославичем на околиці Києва у Видубичах. Сучасний ансамбль монастиря сформу‐вався на
зламі ХVІІ‐ХVIII ст., коли тут було зведено
Георгіївський собор, який є цент‐ром композиції
ансамблю і одним з кращих зразків архітектури
українського бароко.
За просторовою структурою Георгіївська церква
належить до класичного типу дев'ятидільних
п'ятибанних
храмів, її
вважають
найдосконалішою з усіх подібних будівель. Архітектор компенсував розташування со‐бору У
глибокій долині, надавши йому вер‐тикально
видовжених пропорцій. Фасади визначаються
вишуканою бароковою деко‐ративністю.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Архангел Михаїл» Івана
Рутковича
На Західній Україні до найяскравіших представників
епохи українського баро‐ко належить Іван Руткович (р. н. невід. — 1703), визначний український живописець.
Центральна пам'ятка творчості І. Рут‐кевича —
іконостас жовквівської міської церкви Різдва Христового
(1697‐1699). Цей іконостас — останній відомий на
сьогодні видатний твір майстра.
Творчості Рутковича притаманні світ‐ська жанрова
інтерпретація релігійних сю‐жетів, яскравий, насичений
колорит ікон (темпера з додаванням масла). «Архангел
Михаїл» Рутковича із Жовкви, повністю ви‐конаний у
барочній
техніці, відрізнявся
від
традиційного
візантійського канону. Свя‐тий, зображений на іконі, має
людяне світле обличчя з виразними очима. Його поза
ди‐намічна, а атрибути наближені до сучасної Рутковичу
доби: панцир та меч в архангела подібні до гусарської
зброї часів Віденської битви.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Гравюра «Іван Мазепа серед
своїх добрих справ» Івана Мігури
Іван Детесович Мігура (р. н. і см. не‐від.) визначний український гравер кінця XVII — початку
XVIII ст. Навчався у Києво‐Могилянській колегії, був
архідияконом Києво‐Печерської лаври, ігуменом
Микола‐ївського
Крупицько‐Батуринського
монас‐тиря на Чернігівщині. Вважають, що на
гра‐вюрі Івана Мігури зображено прижиттєвий
портрет Мазепи. Гетьман перебуває в оточен‐ні
муз, святих і церков, зведених або відрес‐
таврованих його коштом. Іван Мазепа доклав
значних зусиль для відродження Києва як духовної
столиці України, спрямував чималі кошти на
церковне та цивільне будівництво в Чернігові, Батурині, Переяславі та Глухові.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Вознесіння Богородиці»
Йова Кондзелевича
Йов (Іван) Кондзелевич (1667 — бл. 1740) живописець та ієромонах, був провідним діячем
Луцького братства. На чолі групи іконописців
працював над Богородчанським іконостасом у
Манявському скиту. Іконо‐стас був наслідком
колективної праці, про‐те Кондзелевичу належить все
найцінніше в ньому, зокрема й ікона «Вознесіння». Не‐зважаючи на те що Кондзелевич зовсім не
торкався святочного ряду, іконостас зага‐лом
відбиває його творчу індивідуальність не лише в
живописній частині, а й у різь‐бярській.
Богородчанський іконостас — п'яти‐ярусний, із
завершенням. Величний твір сакрального мистецтва
постав на зламі двох століть, ставши своєрідним
завершенням епохи українського іконописання, у
якому візантійські традиції органічно переплелися з
новими тенденціями кінця XVII ст., витво‐ривши
естетику українського бароко.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Портрет Григорія Гамалії
Гамалія Григорій Михайлович (?‐1702 рр.) — український військовий діяч
другої половини XVII ст. До останнього
часу цю роботу називали «Портрет
військового
товаріща
Войска
Запорозького
Василя
Гама‐лії»
і
датували 1760‐ми роками. Але форма і
різкі переходи світла й тіні не характерні
для епохи рококо. Було встановлено, що на полотні зображений не Василь
Гамалія, а Григорій Гамалія. Ця нова
дата цілком відповідає героїчному
стилю даного портре‐та. Є думка, що це
робота Інокентія (Івана) Щирського.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою»
з церкви Покрову Богородиці
Покровську церкву в селі Сулимівка було
збудовано стараннями Івана Сулими, гетьмана
Запорозького козацтва. 1740 року полковник
Семен Іванович Судима (правнук гетьмана) найняв талановитих художників, які створили
іконостас церкви. Від цього іконостаса і
збереглася ікона «Зустріч Марії з Єлизаветою». Ця ікона є одним із шедеврів українського
живопису доби козацького бароко. її творця‐ми
вважають західних художників, які при‐внесли в
українське іконописання елементи жанровості, динаміки, а головне — гарно виписаний задній
план. На відміну від ка‐нонічних зображень
попередніх часів, баро‐кова ікона завжди мала
актуальний земний задній план, що наближало її
до реальності.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Преображенська
церква
у Великих Сорочинцях
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Спорудження
мурованого
храму розпо‐чалося 1723 р. і
було
викликане
бажанням
гетьмана Данила Апостола
облаштувати свою Сорочинську
резиденцію, яка вико‐нувала
роль неофіційної столиці. 1734 р. будівельні
роботи
завершилися. Збудована у стилі
українського бароко, церква
первіс‐но мала дев'ять бань. Після пожежі 1800 р., коли
церкву
вразила
блискавка, чотири менші бані були зняті, тож нині церква має лише п'ять
бань.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Собор святого
Юра
у Львові
Будівництво
греко‐
католицької
кафедри
розпочалося 1744 року за
проектом
Бернарда
Меретина. Храм стоїть
на терасі, до якої ведуть
дво‐маршеві
сходи, прикрашені
балюстрадою
й
скульптурами
геніїв
роботи С. Стажевського. Із 1998 року Собор
разом із Ансамблем
історичного
центру
Львова
увійшов
до
скла‐ду
світової
спадщини ЮНЕСКО.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Скульптурна група святого Юрія‐Змієборця
на фасаді собору святого Юра у Львові
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Успенська соборна церква
Почаївської лаври
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Собор вивищується над землею на 56 мет‐рів. Його вінчає величний купол, і
оточує з трьох сторін велика тераса‐
галерея. Над центральним входом собору
— ікона «Успіння Божої Матері». Архітектори
надали
со‐бору
хрестоподібної
форми, розділивши
аркадами колон на три частини. Собор
роз‐писаний і прикрашений іконами і
зобра‐женнями, пов'язаними з історією
монастиря і подіями з життя Спасителя.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Портрет Павла Руденка
роботи В. Боровиковського
Наприкінці XVIII ст. в Україні набуває поширення
такий жанр мистецтва, як порт¬рет. Митці прагнули
зберегти й продовжити у часі образи недавнього
героїчного минуло¬го України, а також представників
міщан та селян. Саме таким є портрет Павла Руденка, полтавського бургомістра, написаний Володимиром
Боровиковським (1757‐1825). Портрет Павла Руденка є
останнім від‐лунням монументального козацько‐
старшинського портрета і за своїм формально‐
образним ладом завершує його розвиток. Із кінця XVIII ст. козацька старшина буде наслідувати центральну
аристократію, то‐му портретний живопис козацького
типу (з притаманними цим зображенням елемен‐тами
побуту та моди козацької старшини) відійде в минуле.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Покровська
церква
в Києві
За
композицією
церква належить до
українських
триверхих
тризрубних
храмів. Будівля зведена у
1766‐1772 рр. у стилі
укра‐їнського бароко
видатним
архітектором Іва‐ном
Григоровичем‐
Барським (1713‐1785).
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Палац Кирила
Розумовського
в Батурині
Після скасування гетьманства
(1764) Кирилу Розумовському
спало на думку по‐будувати у
Батурині
палац. Його
будівни‐цтво за проектом шотл. арх. Чарльза
Камерона
тривало протягом 1799‐1803 рр. Палац має три поверхи. Один
фасад прикрашено лоджією, другий — бал‐коном. Бічні
фасади мають напівротонди, що значно збагатили силует. У
серпні 2009 року було закінчено
масштабну
відбу‐дову
цієї
пам'ятки архітектури. Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Троїцька соборна
церква
в Самарській слободі
(Новомосковську)
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Самарський
Пустинно‐
Миколаїв‐
ський
військовий
монастир
—
православний
мо‐настир Запо‐ розької Січі. З
будівель мо‐настиря залишився в
сучасному
Новомос‐ковську
Троїцький
собор
(майстер
Я.Погребняк). Дерев'яний собор
збудований без жодного цвяха. 1888 року
споруду
було
перекладено
за
проектом
архітектора Харманського. Це
єдиний збережений в Укра‐їні
дев'ятидільний
храм. Він
належить до 100 найкращих
дерев'яних споруд світу.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Ікона «Моління»
з Вознесенської церкви в
Березні
Вершиною українського бароко
вважають ікони з іконостасу
Вознесенської церк‐ви селища
Березна на Чернігівщині. Серед
них й ікона «Моління».
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
«Дівчина з Поділля» В. Тропініна
На початку XIX ст. однією з найголовні‐ших тем у
мистецтві було зображення народ‐ного життя. Важливу роль у цьому відіграв Василь Тропінін, який
багато писав україн‐ських селян. Про це він згадував
на схилі літ: «Я мало вчився в Академії, але навчив‐ся
в Малоросії: я там без перепочинку писав з натури...»
Саме до таких картин належить «Дівчина з Поділля». Твір вражає не лише своєю майстерністю, але, насамперед, тим теплим почуттям у ставленні до
моделі, що загалом не властиве тогочасному
мистецтву, у якрму панівною була естетика
класициз‐му. Художник уважно змальовує типову
по‐дільську сорочку, корали на шиї, дівочий головний
убір, при цьому фарби добре від‐творюють фактуру
зображеного. Але увага митця далека від захоплення
етнографічною екзотикою вбрання, він бачить у
ньому ви‐сокохудожні атрибути народного побуту.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Будівля Київського
університету
Будинок
Головного
(«Червоного») кор‐пусу
ун‐ту
збудований
у
традиціях
російського
класицизму
за
проектом архі‐тектора Вікентія
Беретті. Будівля
вийшла
надзвичайно
величною
та
суворою.
Будівля
являє
собою
величезний замкне‐ний квадрат із
внутрішнім двором. Особливо
виразна
архітектура
східного
фасаду, що
до‐сягнуто
контрастним
протистав‐ленням
про‐тяжної площини стін могутній
вертикалі колон портика, який
вирішено в іонічному ордері на
всю висоту будинку.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
У творі поєднані безпосередні
прояви
людських
переживань, властивих романтиз‐му, з глибоким
відтворенням внутрішнього світу. «Автопортрет»
було
створено
Шевченком в академічній майстерні
худож‐ника Ф. Пономарьова, з яким
він товаришу‐вав в академії.
«Катерина»
«Автопортрет» Т, Шевченка (1840 р.)
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Картина виконана Шевченком за темою однойменної його
поеми влітку 1842 року в Санкт‐Петербурзі. «...Я намалював
Кате‐рину в той час, як вона попрощалася зі своїм москаликом і
вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, ложечки
собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сер‐дешна, тіль не плаче..., а москаль дере собі, тільки курява ляга; По однім
боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя
картина».
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
У творі поєднані безпосередні
прояви
людських
переживань, властивих романтиз‐му, з глибоким
відтворенням внутрішнього світу. «Автопортрет»
було
створено
Шевченком в академічній майстерні
худож‐ника Ф. Пономарьова, з яким
він товаришу‐вав в академії.
«Катерина»
«Автопортрет» Т, Шевченка (1840 р.)
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Картина виконана Шевченком за темою однойменної його
поеми влітку 1842 року в Санкт‐Петербурзі. «...Я намалював
Кате‐рину в той час, як вона попрощалася зі своїм москаликом і
вертається в село, у царині під куренем дідусь сидить, ложечки
собі струже і сумно дивиться на Катерину, а вона, сер‐дешна, тіль не плаче..., а москаль дере собі, тільки курява ляга; По однім
боці могила, на могилі вітряк, а там тільки степ мріє. Отака моя
картина».
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Офорт «Дари в Чигирині»
Цей офорт Т. Шевченко написав до
аль‐бому «Мальовнича Україна». Поет
двічі — у 1843 і 1845 роках — відвідав
Чигирин. Він зробив тут кілька малюнків
на місцеві теми. Широковідомий офорт
«Дари в Чигирині», присвячено козацькій
раді 1649 р.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Офорт «Судня рада»
Офорт з альбому «Мальовнича Україна». Виконаний 1844 року. Автор відтво‐рив
волосний суд («судню раду»), зробивши такий
підпис: «Отаман сбира на село грома‐ду, колы
що трапытця незвичайне, на раду и суд. Громада, порадывши и посудивши до‐бре, расходится,».
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Будинок Полтавського земства.
Нині краєзнавчий музей. 1903‐1908 Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
На початку XX ст. в архітектурі
поши‐рюється стиль, який отримав
назву укра‐їнський модерн. Цей
стиль в українській архітектурі
найбільш вдало втілено в будин‐ку
Полтавського
губернського
земства. Його автором був Василь
Кричевський
(1873‐1944). Із
головного фасаду будинок мав два
з половиною поверхи, а з двору —
три з половиною. Високий цоколь з
рожевого граніту, складений з
ве‐ликих
грубо
оброблених
каменів, прорізують
вікна
з
фігурними перетинками, над ними
прокладено міцний карниз. Над
головним порта‐лом влаштовані
потрійні вікна з крученими біло‐
синіми колонами, над якими
зображе‐но
герб
Полтави
в
оточенні прапорів.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Будинок із химерами — цегляна
спо‐руда
стилю
раннього
модерну. Свою на‐зву отримав
через скульптурне оздоблен‐ня, що вражає уяву чудернацькими
істо‐тами тваринного наземного
та підводного світу. Архітектор —
Владислав
Городецький, скульптурні прикраси за власними
ес‐кізами виконав міланський
скульптор
Еліо
Саля. Будинок спроектовано у формі
куба: з боку вулиці Банкової він
має три, а з боку площі Івана
Франка
—
шість
поверхів. Ре‐зиденція Президента України.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
2222
Будинок з химерами в Києві. 1902 ‐
1903
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Будівля театру
в Одесі
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Сучасна
будівля
зведена 1887 року
ар‐хітекторами
Ф.Фельне‐ ром і Г. Гельмером у стилі
віденського бароко. За
своїм
плану‐ванням
і
технічними
даними
не
поступаєть‐ся
найкращим у Європі. За
поздовжньою
віссю
будівлі
—
двох'ярусний
з
високим
ат‐тиком
портал
головного
входу, за
попереч‐ною
—
триаркадні
галереї в
Укр. землі
в
Укр. землі
бокових
першій
пол. входів.
другій пол.
ХІХ ст.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Володимирський собор у Києві. 1862‐
1896
Масивний семибанний храм зведений у
візантійсько‐давньоруському стилі. Це
шестистовпний
триапсидний
храм, увін‐чаний сімома банями. Початковий
про‐ект собору створили архітектори І. Штром і П. Спарро; пізніше його
переробив архітек‐тор О. Беретті. Найбільшою
художньою
цін‐ністю
споруди є настінні розписи, виконані
1895‐1896 рр. колективом українських, ро‐сійських та польських художників. Основні з них (15 великих композицій та
ЗО окремих
постатей) належать
видатному художнику В. Васнецову. У
розписі собору також брав участь М. Врубель.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Будинок резиденції митрополита Буковини в Чернівцях. 1864‐
1873 Резиденція митрополитів Буковини (за‐раз: будівля університету) — це
архітектур‐на перлина Чернівців і вершина творчос‐ті відомого чеського архітектора і
вченого Йозефа Главки. Резиденція являє собою врівноважену групу з трьох головних
буді‐вель навколо красивої внутрішньої площі. У центрі розташована резиденція
митропо‐лита з капличкою. По боках — семінарія та будинок для приїжджих. Ансамбль
органіч‐но доповнено церквою, а його куполи й баш‐ти посилюють ефект духовної
Укр. землі в
вищості.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В., 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Будівля банку «Дністер» у Львові. 1906
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Картини «Сінокіс», «Ворожіння» М. Пимоненка
Академік живопису Микола Пимоненко (1862‐1912) походив з родини іконописця. Навчався іконопису в Києво‐Печерському монастирі, закінчив школу художника М. Мурашка, Петербурзьку академію мис‐тецтв. Є автором близько 715 картин і ма‐люнків. Майстер реалістичного живопису, він один з перших у вітчизняному малярстві поєднав
побутовий жанр і поетичний укра‐їнський пейзаж. Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
к
л
і
к
Картини «Весняний день в Україні», «Козаки в степу» С. Васильківського
Втілення національної ідеї в мистецтві виразно засвідчує творчість Сергія
Василь‐ківського (1854‐1909). Свій талант він при‐свячує Україні: пише пейзажі Подніпров'я, Поділля, рідної Слобожанщини, архітектур‐ні пам'ятники, жанрові картини, історичні
полотна.
Картину «Сторожа Запорозьких Вольностей» (або «Козаки в степу») вважають най‐більш
значним твором митця на історичну тему. Два вершники, зупинивши коней, прислухаються
до тиші знелюднілого, випа‐леного сонцем степу. Спрямований вглиб, до горизонту, рух
Укр. землі планів
в
хмар, плавні, спокійні ритми просторових
відтворюють епічність пейзажу.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Картини «Весняний день в Україні», «Козаки в степу» С. Васильківського
Втілення національної ідеї в мистецтві виразно засвідчує творчість Сергія
Василь‐ківського (1854‐1909). Свій талант він при‐свячує Україні: пише пейзажі Подніпров'я, Поділля, рідної Слобожанщини, архітектур‐ні пам'ятники, жанрові картини, історичні
полотна.
Картину «Сторожа Запорозьких Вольностей» (або «Козаки в степу») вважають най‐більш
значним твором митця на історичну тему. Два вершники, зупинивши коней, прислухаються
до тиші знелюднілого, випа‐леного сонцем степу. Спрямований вглиб, до горизонту, рух
Укр. землі планів
в
хмар, плавні, спокійні ритми просторових
відтворюють епічність пейзажу.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Картини «Весняний день в Україні», «Козаки в степу» С. Васильківського
Втілення національної ідеї в мистецтві виразно засвідчує творчість Сергія
Василь‐ківського (1854‐1909). Свій талант він при‐свячує Україні: пише пейзажі Подніпров'я, Поділля, рідної Слобожанщини, архітектур‐ні пам'ятники, жанрові картини, історичні
полотна.
Картину «Сторожа Запорозьких Вольностей» (або «Козаки в степу») вважають най‐більш
значним твором митця на історичну тему. Два вершники, зупинивши коней, прислухаються
до тиші знелюднілого, випа‐леного сонцем степу. Спрямований вглиб, до горизонту, рух
Укр. землі планів
в
хмар, плавні, спокійні ритми просторових
відтворюють епічність пейзажу.
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Картина «Запорожці пишуть листа
турецькому султанові» І. Рєпіна 1878‐1891
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Родом
з
мальовничого Чугуєва
(Хар‐ківська обл.) був
всесвітньо
відомий
порт‐ретист
Ілля
Рєпін. У
родинній
садибі Тар‐новських —
Качанівці — Рєпін
створив пер‐ші етюди
до знаменитої картини
«Запорожці
пишуть
листа
турецькому
султану».
Сюжетом
цієї
картини став лист
запо‐рожців
турецькому султану, начебто
напи‐саний
1676 року як відповідь
запорозьких козаків на
вимогу
турецького
Укр. землі
Укр. землі
в
султана вМехмеда
IV. першій пол.
ХІХ ст.
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Іван
Труш
(1869‐1941) —
найяскраві‐ший пейзажист та
портретист
західноукра‐їнської
школи образотворчого мистецтва.
Український
пейзаж
другої
половини XIX — початку XX ст. досить різноманітний і багатий за
своїм образним рядом і за суто
живописними прийомами. Саме
через пей‐заж автор реалізовує
енергійні прагнення до нових
засобів зображення. Труш — один
з найбільш визначних українських
мистців‐імпресіоністів, вельми
своєрідний кольорист. Мистецька
спадщина І. Труша нара‐ховує
понад 6 тис. робіт. До шедеврів
пей‐зажу
належить
робота
«Дніпро під Києвом» (1910).
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Картина «Дніпро біля Києва» І. Труша
1910
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХVІІІ ст.
Укр. землі в
першій пол.
ХІХ ст.
Укр. землі в
другій пол.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Київська
Русь
ХІ – ХІІІ ст.
Київська
Русь кін.Х –
поч.ХІ ст.
Галицько‐
Волинська
держава
Укр. землі у
складі
Великого
кн. Литовського
Українські
землі в ХVІ
ст.
Укр. землі в
пер.пол. ХVІІст.
Пам'ятник
Б.Хмельницькому в
Києві
Національно‐
визвольна
війна
Укр. землі в
60‐80 рр. ХVІІст.
© Афанасьєв А. В. 2013
Укр. землі в
ХVІІ‐
перш.пол.ХVІІІ
ст.
Пам'ятник
Богдану
Хмельницькому — своєрідна
емблема Києва. М.Мікешин, скульптор, якому
доручили
розробля‐ти
проект, доповідаючи
царю, аргументував, що
після
придушення
польського
повстання «возникло общее
желание
достойно
оказать
почести
за
патриотическую
вислугу гетману Хмельницкому, которьій приобщил Украй‐ну к
России».
1888 р. пам'ятник встановили на
Со‐фійському
майдані. Пристосова‐ на до колового
огляду скульп‐тура вирізняється
Укр. землі красою
в
Укр. землі
Укр. землі в
контурів, в ретель‐ним
другій пол.
першій
пол.
другій пол.
опрацюванням
численних
ХVІІІ ст. деталей. ХІХ ст.
ХІХ ст.‐ХХ ст.
Автор: Афанасьєв Анатолій Володимирович
Вік: 57 років
Місце роботи: Круподеринська ЗОШ І‐ІІІ ступенів Оржицької районної
ради Полтавської області
Посада: учитель математики… а також інформатики, економіки, художньої культури та основ здоров’я
E‐mail: afana2006@yandex.ru
Сайти: hudozhnya.at.ua; papkakerivnika.at.ua; obz.at.ua
Щира вдячність Семеніхіну Максиму Олеговичу, який надихнув на
створення
цієї
презентації. 10.01.2013
return
Автор
turr
turr76   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Культурология
Просмотров
20
Размер файла
7 072 Кб
Теги
arhitektura
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа