close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

код для вставки

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
Чорноморської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів
Очаківської районної ради
Миколаївської області
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
І. Загальні засади
Чорноморська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Очаківської районної ради Миколаївської області здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", постанов Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад", від 20.04.2011 №462 "Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти", від 14.01.2004 №24 "Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти", із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 "Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі", "Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу" ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує одержання учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.
Мова навчання - українська.
Робочий навчальний план школи на 2012/2013 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа МОНмолодьспорт України від 07.05.2012 №1/9-341 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік":
- 1-го класу - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 №572 (додаток 2);
-2-4 класів - за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 2);
- для 5-9-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 №132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 №66 (додатки 1,2);
- для 10-11-х класів - за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 2, 12).
Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у старшій школі навчання організовується в 10 класі за спортивним профілем.
ІІ. Порядок вивчення окремих предметів
Робочий навчальний план школи включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором та факультативів, а саме:
- у 1-11-х класах з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь "Мови і літератури") виділено додаткові години на вивчення предметів "Українська мова" (1 година на тиждень - 2, 3, 4класи), "українська мова" (1година на тиждень - 10 клас); "Світова література" (1 година на тиждень - 10 клас), "історія України" (0,5 години на тиждень - 10 клас);
- у 2-4-х класах з метою вироблення навичок роботи з комп'ютером введено курс за вибором "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів" (1 година на тиждень);
- у 10 класі метою формування громадянської свідомості учнів введено курс за вибором "Громадянська освіта" (1 година на тиждень);
- у 1-11 класах враховуючи заяви батьків та з метою виховання доброти, ввічливості та милосердя введено факультативний курс "Християнська етика" (1 година на тиждень - 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11 класи; 0,5 години на тиждень - 9 клас).
За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 2 класах - "Я і Україна" (1 година на тиждень), у 3-4-х класах - "Я і Україна. Природознавство", "Я і Україна. Громадянська освіта" (по 1 годині на тиждень), у 6 класі - "Історія України. Всесвітня історія" (2 години на тиждень), у 5-6-х класах - "Природознавство" (1 година на тиждень), у 5-9-х класах - Основи здоров`я (5-7-мі класи - 1 година на тиждень, 8-9-ті класи - 0,5 годин на тиждень).
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 05.07.2010 №666 "Про зміну назви навчального предмета" у 5-11-х класах вивчається навчальний предмет "Світова література".
Відповідно до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введена додаткова година на вивчення фізичної культури у 5-7 класах (1 година на тиждень).
Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази МОНмолодьспорт України від 10.06.2011 №572, Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).
Викладання предмета "Захист Вітчизни" проводиться у 10-11 класі по 1 годині на тиждень за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану.
Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 2,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина - щотижнево, дробова (0,5 години) - по 1 годині через тиждень.
Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:
- при проведенні уроків з трудового навчання у 9 класі клас ділиться на дві групи (окремо для хлопців і дівчат).
Курси за вибором та спецкурси викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.
ІІІ. Структура навчального року
Відповідно до статті 16 Закону України "Про загальну середню освіту" 2012/2013 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом "День знань" і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.
Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-11-х - 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями. Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи. Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від06.02.2008 № 1/9-61 "Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів". Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах - по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах - по 4 академічні години, у 10-х класах - по 5 академічних годин на день.
Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532. З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул.
Режим роботи закладу: п'ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
_____В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови на 2012/2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Освітні галузі
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах1Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)Українська мова7Російська мова 2Іноземна мова (англійська)1МатематикаМатематика4Природознавство Природознавство 2Суспільствознавство Я у світі-МистецтвоМистецтво /музичне мистецтво, образотворче мистецтво1ТехнологіїТрудове навчання 1Сходинки до інформатики-Здоров'я і фізична культураОснови здоров'я 1Фізична культура3Р а з о м22Факультатив Християнська етика1Гранично допустиме навантаження на учня20Разом 23Кількість класів1
Завідуючий РМК ________________________________
Економіст відділу освіти______________ Т.П.Панченко
Директор школи_____________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи____________________ Я.Р.Мороз
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
_____В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
початкової школи з українською мовою навчання з вивченням російської мови на 2012/2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Освітні галузі
Навчальні предметиКількість годин на тиждень у класах234Мови і літературиУкраїнська мова655Російська мова 222Іноземна мова (англійська)222МатематикаМатематика444Людина і світЯ і Україна 122МистецтвоМузика111Образотворче мистецтво111ТехнологіяТрудове навчання / Художня праця111Здоров'я і фізична культураФізична культура333Основи здоров'я111Р а з о м222222Додаткові години на предмет інваріантної складової Українська мова111Курси за виборомКроки до інформатики. Шукачі скарбів111Християнська етика111Гранично допустиме навантаження на учня222323Разом 252525Кількість класів211
Завідуючий РМК ________________________________
Економіст відділу освіти____________ Т.П.Панченко
Директор школи___________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи__________________ Я.Р.Мороз
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
___________В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 5-8 класів з українською мовою навчання з вивченням російської мови на 2012/2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах5678Мови і літератури
Українська мова 3,5332Іноземна мова (англійська)3,5332Російська мова221,52Українська література2222Світова література2222Суспільство-
знавствоІсторія України1111,5Всесвітня історія-111Правознавство (практ. курс)----Етика11--Естетична культураМузичне мистецтво1111Образотворче мистецтво111-Художня культура----МатематикаМатематика44--Алгебра--2,52Геометрія--1,52Природо-
знавствоПриродознавство 11--Біологія--22Географія-221,5Фізика--12Хімія--12ТехнологіїТрудове навчання1122Інформатика----Здоров'я і фізична культураОснови здоров'я1110,5Фізична культура2223Разом262830,530,5Додатковий час на навчальні предметиФізична культура1
1
1
-
Факультатив Християнська етика1111Гранично допустиме навантаження на учня27293133Разом 283032,531,5Кількість класів1111
Завідуючий РМК _______________________________
Економіст відділу освіти____________ Т.П.Панченко
Директор школи___________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи__________________ Я.Р.Мороз
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
___________В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 9 класу з українською мовою навчання на 2012/2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Освітні галузі
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класах9Мови і літератури
Українська мова 2Українська література2Іноземна мова (англійська)2Світова література2Суспільство-знавство
Історія України 1,5Всесвітня історія1Правознавство (практичний курс)1Етика-Естетична культураМузичне мистецтво-Образотворче мистецтво-Художня культура1МатематикаМатематика-Алгебра2Геометрія2Природо-
знавствоПриродознавство -Біологія3Географія1,5Фізика2Хімія2ТехнологіїТрудове навчання1Інформатика1Здоров'я і фізична культураОснови здоров'я0,5Фізична культура3Разом30,5Факультатив Християнська етика0,5Гранично допустиме навантаження на учня28Разом 31Кількість класів1
Завідуючий РМК _______________________________
Економіст відділу освіти____________ Т.П.Панченко
Директор школи___________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи__________________ Я.Р.Мороз
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
________В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 11 класу з українською мовою навчання на 2012/2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Універсальний профіль
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класі11Українська мова 2Українська література2Іноземна мова (англійська)3Світова література2Історія України 1,5Всесвітня історія1Громадянська освіта:
правознавство
-економіка1людина і світ0,5Художня культура0,5Алгебра3Геометрія2Астрономія 0,5Біологія1,5Географія-Фізика3Хімія2Екологія0,5Технології1Інформатика2Фізична культура2Захист Вітчизни1Разом32Додатковий час на навчальні предметиФізична культура1Курс за виборомКреслення 1Факультатив Християнська етика1Гранично допустиме навантаження на учня33Разом35Кількість класів1
Завідуюча РМК ________________________________
Економіст відділу освіти____________ Т.П.Панченко
Директор школи___________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи__________________ Я.Р.Мороз
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Ради Чорноморської . Начальник відділу освіти
ЗОШ І-ІІІст Очаківської РДА
________В.П.Онофрійчук ____________Л.А.Голян
"___"____________2012р. "____"___________2012р.
РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
для 10 класу з українською мовою навчання на 2012-2013 н.р. за 5-ти денним робочим тижнем
Спортивний профіль
Навчальні предмети
Кількість годин на тиждень у класі10Українська мова 1Українська література2Іноземна мова (англійська)3Світова література1Історія України 1Всесвітня історія1Громадянська освіта:
правознавство
1економіка-людина і світ-Художня культура0,5Математика 3Астрономія -Біологія1,5Географія1,5Психологія -Фізика2Хімія1Екологія-Технології1Інформатика1Фізична культура5Захист Вітчизни1Разом27,5Додатковий час на поглиблене вивчення предметівУкраїнська мова1Світова література1Історія України0,5Курс за виборомГромадянська освіта1Факультатив Християнська етика1Гранично допустиме навантаження на учня33Разом32Кількість класів1Завідуюча РМК ________________________________
Економіст відділу освіти____________ Т.П.Панченко
Директор школи___________________ А.М.Сидорчук
Голова ПК школи__________________ Я.Р.Мороз
Автор
ЛедиДи
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
714
Размер файла
230 Кб
Теги
план, навчальних
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа