close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Розробка уроку на конкурс педмайстер. з ЕППЗ

код для вставки
Науково-методична діяльність
Тема: Доба героїчних походів козаків
Мета: 1. Створити умови для формування навичок роботи з історичною картою, вміння давати характеристику історичній особі.
2. Допомогти учням на основі фактичного матеріалу, додаткових джерел, історичної карти довести, що перші десятиріччя 17 століття були добою героїчних походів козаків.
3. На прикладі видатної історичної особи Петра Конашевича-Сагайдачного створити умови для виховання в учнів патріотичних почуттів.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу
Методи : пошукова діяльність, інтерактивні, ІКТ, метод проектів
Форми: групова, фронтальна
Обладнання: мультимедійна установка, комп'ютер І. Актуалізація знань
Бесіда з питань:
1.Робота з історичною картою в підручнику на сторінці 72, відповісти на питання на сторінці 83:
- які українські землі входили до складу Речі Посполитої в першій половині 17 століття? (Східна Галичина, Волинь, Київщина, Чернігівщина, Поділля, Запоріжжя)
- які території займала Османська імперія та її васали? (Північне Причорномор'я, Приазов'я, п-ов Крим)
2. Яку позицію займали козаки по відношенню до Речі Посполитої та Османської імперії в кінці 16 століття? (Хоча козаки вели національно-визвольну боротьбу з річчю Посполитою, вони йшли й на співпрацю з польським королем, ввійшовши до реєстрового війська. А от Туреччину та Кримське ханство вважали загарбниками, які чинили напади на Україну, розоряли українські міста та села, грабували, вбивали, забирали в рабство місцеве населення)
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Та козаки не тільки давали відсіч татарським ордам і турецьким військам, але й самі наприкінці 16 століття розгорнули наступ на володіння султанської Туреччини та її васала - Кримське ханство, намагаючись перенести воєнні дії на територію ворога.
Проблемне завдання: Довести, що період перших десятиліть 17 сторіччя був добою героїчних походів.
ІІІ. Проектування навчальної діяльності
Щоб вирішити цю проблему на які питання потрібно відповісти, що потрібно знати? Учні визначають коло питань уроку (при необхідності вчитель допомагає):
- Куди здійснювали походи козаки?
- Яку мету переслідували?
- Хто став їх ватажком?
Таким чином на уроці розглянемо такі питання: 1. Морські походи козаків
2. Гетьман П. Конашевич-Сагайдачний
3. Участь українського козацтва у Хотинській війні
ІV. Вивчення нової теми
1. Морські походи козаків
Робота з електронним атласом для курсу історії України 8 клас, тема "Гетьман Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво у першій чверті 17 століття".
Заповнити таблицю користуючись історичною картою та текстом -коментарем до теми.
Наприклад:
Рік морських походівТурецькі міста, які постраждали від козаківДії козаків1606Акерман, Кілія, ВарнаЗахопили, завдали удару 1608Перекоп, Ізмаїл, Кілія, АкерманЗахопили1614Трапезунд, СинопЗнищили гарнізон, арсенал, спалили місто, кораблі1615Стамбул, ОчаківСпалили портові споруди, знищили флот1616КафаВизволено бранців
Проаналізувавши географію морських походів та їх результати зробити висновки. (Військові дії перенесено на територію ворога; козаки допливали до найвіддаленіших турецьких фортець на Чорному морі; військовій могутності турків завдано відчутного удару)
2. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Питання до класу: хто очолював козаків під час походів до турецьких володінь? (Петро Конашевич-Сагайдачний)
Перед переглядом презентації клас отримує завдання: яку мету ставила група учнів в своїй роботі? Чи досягли вони мети?
Це питання розглядається на основі мультимедійної презентації (Додаток №1), яку підготувала група учнів за опережаючим завданням, використовуючи метод проектів.
Коментарі до презентації.
До 1-го слайду. Справжнє прізвище Петра Конашевича-Сагайдачного - Конашевич. Сагайдачний - це прізвисько, що походить від слова сагайдак - шкіряна сумка або дерев'яний футляр для стріл. Сагайдачним П Конашевича назвали за винятково майстерну стрільбу з лука. Народився в с.Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині в сім'ї дрібного українського православного шляхтича.
До 2-го слайду.
В 1622 році П.Конашевич-Сагайдачний передчасно помирає. Цю подію сприйняли в Україні як велику втрату. З цього приводу ректор Київської братської школи К.Сакович написав "Вірші на жалісний погреб...", в яких звеличив подвиги, славу, та благочинність гетьмана. В своїй роботі ми хочемо, проаналізувавши діяльність гетьмана довести, що Сагайдачний насправді користувався заслуженою повагою в українському суспільстві того часу.
До 3-го слайду.
Значну роль у формуванні характеру відіграла епоха в якій жив Сагайдачний. Вона виховала прогресивного діяча та справжнього патріота своєї землі.
До 5-го слайду.
З 1605 року Сагайдачного обирають гетьманом козацького війська. Займаючи високу посаду, брав активну участь в європейській політиці:
- у гетьманській діяльності керувався прагматизмом, шляхом переговорів та компромісів з польським урядом намагався обстоювати інтереси українського народу;
- підтримуючи наміри польського королевича Владислава здобути корону Московської держави, на початку літа 1618 року повів 20-тисячне козацьке військо на Москву. Внаслідок походу 1 грудня 1618 року в с.Дуеліні підписано угоду між Московією та Річчю Посполитою. За угодою перемир'я між двома державами укладено на 14,5 років, Польща отримала Смоленську та Чернігово-Сіверську землі;
- 1620 року надіслав посольство до московського царя із проханням прийняти козаків на службу;
- Організовані П.Конашевичем-Сагайдачним успішні воєнні походи проти турок і татар привернули увагу до козаків в Європі;
- 1618 р. приєднався до "Ліги міліції християнства", мета якої - боротьба з Османською імперією.
До 6-го слайду.
- Сагайдачний впорядкував козацьке військо, створивши дисципліновану армію, озброєну вогнепальною зброєю і тогочасною артилерією, суттєво збільшив склад козацького флоту.
- Як полководець відзначався схильністю до активних наступальних дій і широкого використання фактора раптовості.
- У битві під Хотином (1621 р) очолював 40-тисячну козацьку армію, яка, приєднавшись до польських військ, відіграла вирішальну роль.
До 7-го слайду.
- За сприяння П. Конашевича-Сагайдачного в Києві утворився культурний центр, до якого належали І. Борецький, Є.Плетенецький, К.Сакович, М.Смотрицький та ін.
- Разом із Військом Запорізьким вступив до Київського братства.
- За його вирішальної участі було відновлено православну ієрархію в Речі Посполитій.
- Великі суми грошей заповів школа Львівського і Київського братств.
До 8-го слайду.
Таким чином діяльність П. Конашевича-Сагайдачного сприяла відновленню значення Києва як духовного центру України. Заручившись підтримкою православної церкви та братств гетьман перетворив козацтво на провідну верству українського суспільства. Завдяки вдалим морським походам хотинській війні зріс міжнародний авторитет козаків.
Клас відповідає на запитання: яку мету ставила група учнів в своїй роботі? Чи досягли вони мети?
Роботу групи оцінюють учні класу за критеріями (Додаток №2).
3. Участь українського козацтва у Хотинській війні
Перегляд навчально-освітнього фільму "Козаки", 5 серія, диск №3 (проект ІНТЕР "Країна: Історія українських земель", виготовлено ТОВ "ДІВІДІ КЛУБ Україна", 7 хвилин.
Бесіда за запитаннями до фільму:
- коли відбулася Хотинська битва? (1621 рік, початок 02.09., продовжувалася битва 5 тижнів)
- Хто приймав участь в ній? Яке було співвідношення сил учасників битви?
(250-тис. турецько татарська армія проти 35 тис. поляків, 25 тис. литовців, 40 тис. козаків)
- які тактичні прийоми використали козаки? (споруди бліндажного типу; тактика оборонного рушничного вогню; перегрупування війська; нічні атаки) - Які результати битви? (турецько-татарська армія потерпіла гучну поразку)
- Яку роль в цій події відіграли козаки на чолі з П. Конашевичем-Сагайдачним? (Козацька армія врятувала Річ Посполиту та відвернула загрозу турецько-татарського поневолення Європи)
V. Закріплення.
1. Робота з електронним атласом для курсу історії України 8 клас на комп'ютері , тема "Гетьман Конашевич-Сагайдачний. Українське козацтво у першій чверті 17 століття". Запитання для самоперевірки. Аналіз результатів.
2. Вирішення проблемного завдання з використанням інтерактивного методу "Прес": Довести, що період перших десятиліть 17 сторіччя був добою героїчних походів. (Свою думку висловити використовуючи такі вирази "Я вважаю, що ...", "...тому що...", "...наприклад...", "Отже, я вважаю...")
VІ. Рефлексія. Підсумки
- Чи вдалося вирішити проблемне питання?
- Чого та як навчилися?
- Як оцінюють учні свою роботу на уроці?
- Що сподобалося?
- Виставлення оцінок.
VІІ. Домашнє завдання
1. Вивчити параграф 11.
2. Відповісти на питання 3 та 5 до параграфа 11.
3. Розглянути ілюстрації до параграфу
4. Творче завдання: підготувати публікацію на тему: "П. Конашевич-Сагайдачний" (під час роботи керуватися рекомендаціями вчителя та критеріями оцінювання публікації. Додаток №3 та №4)
Список використаних джерел
1. Аркас М.М. Історія України-Русі. - К.: Вища шк.., 1991
2. Власов В.С. 8 кл.: учеб.для общеобразоват. Учебн. завед. -К.: Генеза, 2008
3. Гісем О.В., Мартинюк О.О., Трухан О.Ф.Історія України в таблицях. Харків, 2005
4. Електронний атлас для курсу з історії України. 8 клас, 2004
5. Лотоцький А. Історія України для дітей. Львів: Фенікс, 1990 6. Мисан В.П.Сучасний урок історії: типологія, структура, характеристика, форми// Історія в школах України - 2006.-№2
7. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посіб./ О.І Пометун, Л.В. Пироженко. За ред..О.І Пометун.- К.Видавництво А.С.К., 2004
8. Щедрина И.Э. История Украины в схемах и таблицах. 7-9 классы. - Х: Академия, 2000
9. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 10. http://www.litopys.org.ua/ukrpoetry/anto37.htm
Автор
olqa.Marta
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 086
Размер файла
74 Кб
Теги
урок, конкурс, еппз, педмайстерня, розробка
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа