close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виступ на педраді 28

код для вставкиСкачать
Виступи
Виступ на педраді 28.02.2011 на тему:
"Формування в учнів мотивації до навчання та саморозвитку
в контексті компетентнісного підходу"
Для виконання програми з проблемної теми школи: "Впровадження особистісного підходу до навчально-виховного процесу" на початку навчального року був створений шкільний тимчасовий творчий колектив з теми "Формування мотивації навчальної діяльності школярів". Формування навчальної мотивації є одним з основних умов успішного навчання, так як засвоєння навчального матеріалу на 30% залежить від зацікавленості учнів у вивченні навчального матеріалу. Наявність інтересу є однією з головних умов успішного протікання навчального процесу і свідчить про правильну його організацію. Відсутність інтересу у школярів є показником серйозних недоліків в організації навчання та виховання. Питання формування мотивації актуальне. Саме тому підвищення навчальних досягнень учнів через формування позитивної мотивації стало головною метою в роботі ТТК.
В ході роботи були окреслені такі завдання:
1. Розглянути типи та форми мотивації навчальної діяльності, групи навчальних мотивів.
2. Виробити прийоми діяльності вчителів, які сприяють формуванню навчальної мотивації.
3. Познайомитися з віковими особливостями в процесі формування мотивації.
4. Розглянути індивідуальні методи роботи зі "здібними" та "відстаючими" дітьми.
В роботі творчої групи працювали такі вчителі:
ШМОВчителіКількість відвіданих занятьПочаткова школаЛеонтьєва С.О. 2Галкіна Л.Ф.3Андрусішина Н.В. 3Українська словесністьТолмачова В.Д.жодногоТкаченко Л.О. 4Природничі наукиСалахова Л.А.2Башкіна Г.В. 4Російська словесністьТетеріна Л.А. 1Дзюбенко О.А. 4Іноземна моваМислюк Т.С. 4Паламарчук Н.М. 4МО предметів естетикиРимар Л.А. 1Сисоєва Л.Г. 4Родіонова Н.М. 3МатематикаПестрікова В.А. 4
Робота колективу була розрахована на 4 заняття:
На першому занятті були розглянуті теоретичні засади питання: поняття "мотив", типи мотивів, групи мотивів, фактори, які впливають на формування мотивації. Для кращого сприйняття матеріалу теорія питання була продемонстрована з використанням презентації та схем.
Друге заняття було присвячене шляхам формування мотивації в межах навчального процесу та віковим особливостям мотиваційної сфери. Вчителям була запропонована презентація і таблиця. Були виділені такі пріоритетні шляхи формування позитивної мотивації в процесі навчання:
1. Позитивний настрій вчителя, зацікавленість вчителя в своєму предметі. Як сказав Гьоте "Научить других можна только тому, что любишь сам".
2. Правильно підібрані методи та засоби стимулювання та підвищення мотивації.
3. Врахування вікових особливостей.
На третьому засіданні в ході круглого столу вчителі-представники ШМО поділилися досвідом використання методів, які розраховані на забезпечення підвищення інтересу школярів до навчання. Увагу було приділено таким методам: приваблива мета, створення проблемної ситуації, створення ситуації успіху, ігрові ситуації на уроках, диференційний підхід, використання творчих завдань, метод проектів, Інтернет-технології.
Під час проведення ділової гри на четвертому засіданні розглядалися ефективні методи стимулювання в роботі зі здібними та відстаючими учнями. Учасники гри виділили найефективніші методи, які були розділені на 3 групи: змістовні, організаційні, соціально-психологічні. Вчитель повинен орієнтуватися в них та правильно використовувати на уроці.
Слід відзначити позитивні моменти в роботі ТТК:
- відповідальне відношення до питань, що розглядалися;
- розуміння важливості теми;
- активна позиція учасників засідань.
На жаль не все складалося добре:
- з 15 вчителів, які працювали в ТТК, лише 7 вчителів були присутні на всіх засіданнях;
- не всі ШМО розглядали порушені питання; лише на засіданнях ШМО початкових класів та іноземної мови учасники ТТК познайомили колег з тим, що розглядалося під час роботи творчої групи
28 грудня заст. дир. З НМР Рядінська Т.М. провела теоретичний семінар з дидактики "Мотиваційно-організаційний етап уроку", на якому теж розглядалися теоретичні та практичні засади окресленого питання, запропоновані методичні рекомендації використання методів щодо проведення мотиваційно-організаційного етапу уроку, проведене анкетування серед вчителів, яке дозволяє виявити як вчитель володіє методикою формування позитивної мотивації на уроці.
Проаналізувавши роботу ТТК і роботу з цього питання в школі пропоную слідуючи рекомендації на 2011-2012:
1. Запланувати й провести теоретичний семінар з психології щодо вікових особливостей мотиваційної сфери школярів та методів стимулювання учнів.
2. Опрацювати теорію питання (поняття "мотив"; типи, форми, групи мотивів; фактори формування мотивації) ШМО російської словесності.
3. Провести діагностичну роботу серед учнів на предмет вивчення мотивації навчання.
4. Оскільки формування навчально-пізнавальних мотивів базується на трьох основних факторах: здібності й задатки дитини; суб'єкт(воля та емоції дитини, подолання своїх нездібностей); оточення (яке надає приклад, зразок, зацікавлює, мотивує або вимушує діяти, потрібно провести семінари для класних керівників з теми: "Роль батьків у формуванні мотиваційної сфери"
Підготувала Невтира О.М.
Автор
olqa.Marta
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2 914
Размер файла
54 Кб
Теги
виступ, педрада
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа