close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Суфікси,наочність

код для вставкиСкачать
Суфікси -ськ(ий), -ств(о), -цьк(ий), -цтв(о), -зьк(ий), -зтв(о)
При творенні нових слів перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о)
деякі кінцеві приголосні твірної основи змінюються, змінюючи й самі суфікси:
а) к, ц, ч + -ськ(ий), -ств(о) дають -цьк(ий), -цтв(о): гірник -гірницький; молодець - молодецький, молодецтво; ткач - ткацький, ткацтво;
б)г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) дають -зьк(ий), -зтв(о):
боягуз - боягузький, боягузтво; Париж - паризький; убогий - убозтво;
в)х, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) дають -ськ(ий), -ств(о): залісся - заліський; птах - птаство; товариш - товариський, товариство.
Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються: багатий - багатство, брат - братство, люд - людський, людство, Чернігів - чернігівський. Деякі слова, узвичаєні без зміни приголосних основи, передаються з ними й на письмі: баски - баскський, казах - казахський, Перемишль - перемишльський. Букво- та звукосполучення -чч-, -щ- при творенні
слів за допомогою суфіксів -ин(а), -ан-(-ян-)
При словотворенні звуки часто змінюються:
а)група приголосних -цьк- змінюється на -чч- при тво-
ренні іменників із суфіксом -ин(а): вояцький - вояччина,
німецький - Німеччина, козацький - козаччина, але: га
лицький - Галичина.
б)групи приголосних -ськ-, -ск- змінюються на -щ- при
творенні іменників із суфіксом -ин(а): віск - вощина, пі
сок - піщина, полтавський - Полтавщина.
в)групи приголосних -ск-, -шк- змінюються на -щ- при
творенні прикметників та іменників із суфіксом -ан-(-ян-):
віск - вощаний, вощанка; дошка - дощаний; пісок - піщаний.
Суфікси -ськ(ий), -ств(о), -цьк(ий), -цтв(о), -зьк(ий), -зтв(о)
При творенні нових слів перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о)
деякі кінцеві приголосні твірної основи змінюються, змінюючи й самі суфікси:
а) к, ц, ч + -ськ(ий), -ств(о) дають -цьк(ий), -цтв(о): гірник -гірницький; молодець - молодецький, молодецтво; ткач - ткацький, ткацтво;
б)г, ж, з + -ськ(ий), -ств(о) дають -зьк(ий), -зтв(о):
боягуз - боягузький, боягузтво; Париж - паризький; убогий - убозтво;
в)х, ш, с + -ськ(ий), -ств(о) дають -ськ(ий), -ств(о):
залісся - заліський; птах - птаство; товариш - товариський, товариство.
Інші приголосні перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о) на письмі зберігаються: багатий - багатство, брат - братство, люд - людський, людство, Чернігів - чернігівський. Деякі слова, узвичаєні без зміни приголосних основи, передаються з ними й на письмі: баски - баскський, казах - казахський, Перемишль - перемишльський. Букво- та звукосполучення -чч-, -щ- при творенні
слів за допомогою суфіксів -ин(а), -ан-(-ян-)
При словотворенні звуки часто змінюються:
а)група приголосних -цьк- змінюється на -чч- при тво-
ренні іменників із суфіксом -ин(а): вояцький - вояччина,
німецький - Німеччина, козацький - козаччина, але: галицький - Галичина.
б)групи приголосних -ськ-, -ск- змінюються на -щ- при
творенні іменників із суфіксом -ин(а): віск - вощина,
пісок - піщина, полтавський - Полтавщина.
в)групи приголосних -ск-, -шк- змінюються на -щ- при
творенні прикметників та іменників із суфіксом -ан-(-ян-):
віск - вощаний, вощанка; дошка - дощаний; пісок - піщаний.
Буквосполучення -чн-, -шн- при збігу кінцевого приголосного основи й суфікса
Приголосні основи к, ц(ь) перед суфіксом -н-змінюються на ч: безпека - безпечний, вік - вічний, місяць - місячний,
сонце - сонячний, яйце - яєчний. Приголосний основи ч зберігається: поміч - помічний, ніч - нічний.
Виняток становлять слова: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний (у значенні "бідолашний"), соняшник, торішній.
Буквосполучення -чн-, -шн- при збігу кінцевого приголосного основи й суфікса
Приголосні основи к,ц(ь) перед суфіксом -н-змінюються на ч: безпека - безпечний, вік - вічний, місяць - місячний,
сонце - сонячний, яйце - яєчний.
Приголосний основи ч зберігається:
поміч - помічний, ніч - нічний.
Виняток становлять слова: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний (у значенні "бідолашний"), соняшник, торішній.
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
739
Размер файла
40 Кб
Теги
наочність, суфікси
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа