close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Психологічний супровід проекту (1)

код для вставкиСкачать
Г.А.Пальм, канд. психол. н., доцент кафедри
педагогіки та психології ДОІППО
Соціалізація – процес засвоєння
людиною зразків поведінки, установок,
норм і цінностей, знань, навичок, які
дозволяють їй успішно функціонувати в
суспільстві.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ
Ефективна соціалізація передбачає певний
баланс пристосування та уособлення.
Соціалізація особистості відбувається у трьох
сферах
Результат – формування
ідентичності.
“Діяльнісні” види соціалізації не утворюють
структури соціальної ідентичності особистості (за
винятком професійної соціалізації).
Соціальна компетентність –
здатність адекватно та ефективно
вирішувати завдання соціальної
взаємодії.
Життєстійкість (hardiness) – система
переконань стосовно себе, світу, відносин зі
світом.
Структура життєстійкості за С.Мадді
Компоненти
життєстійкості
Залученість
Контроль
Прийняття ризику
Основне переконання
Я – активний учасник свого
життя.
Я можу впливати на події
свого життя.
Будь-яка ситуація дає
можливості отримати новий
досвід.
Життєстійкість – інтегральна
характеристика особистості
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ІЗ
СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
1.Безпосередня участь у створенні соціалізуючого простору
навчального закладу як цілісної структури, в яку тісно вплетені
освітнє й виховне середовище, що мають поєднувати
соціальний вектор.
2.Цілеспрямоване включення учнів у різні види діяльності, у
систему шкільного самоврядування.
3.Допомога ефективній адаптації учнів до вимог соціуму разом
із розвитком індивідуальності та готовності до соціальної
автономії.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ІЗ
СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
4.Розвиток гармонійного ціннісно-смислового образу Я,
самосвідомості, всіх видів соціальної ідентичності.
5.Здійснення психологічних заходів (тренінги, бесіди тощо),
спрямованих на формування ціннісно-смислової сфери
особистості, розвиток комунікативних навичок, навичок
конструктивного вирішення конфліктів, розширення
репертуару поведінкових реакцій у важких ситуаціях за рахунок
вироблення внутрішніх особистісних ресурсів.
6.Формування життєстійкості та толерантності як необхідних
умов існування в нестабільному світі.
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ІЗ
СУПРОВОДУ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІЇ
7.Допомога у побудові життєвої перспективи, плануванні
майбутнього.
8.Психологічний моніторинг рівня розвитку компонентів
соціальної компетентності, соціальної ідентичності, ціннісносмислової сфери, життєстійкості, толерантності.
Формування компонентів соціальної
компетентності залежить від вікових
закономірностей розвитку, провідних потреб і
мотивів, завдань вікового періоду.
«четыре столпа», на которых основывается
образование: научиться познавать, научиться
делать, научиться жить вместе, научиться жить»
Делор Ж. Образование:
сокрытое сокровище. - UNESCO, 1996.
Жак Люсьєн Жан Делор ( нар.
1925) — французький та європейський
політичний діяч, президентом
Міжнародної комісії ЮНЕСКО з
проблем освіти в XXI столітті.
Автор
karta1111
Документ
Категория
Образование
Просмотров
8
Размер файла
769 Кб
Теги
супровід, психологічної, проект
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа