close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Підготовка до проведення педради (географія)

код для вставкиСкачать
ПУТИВЛЬСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ
НАКАЗ
Від 20.09.2012 №356
Про підготовку до проведення засідання педагогічної ради
Згідно з річним планом роботи школи на 2012-2013 навчальний рік, перспективним прогнозуванням на 2011-2016 роки, в листопаді 2012 року заплановано проведення засідання педагогічної ради з порядком денним::
1. Використання міжпредметних зв'язків як засіб підвищення ефективності навчання географії.
2. Якість навчально-виховного середовища як основна умова оптимального розвитку особистості: проблеми та перспективи діяльності психологічної служби школи.
3. Патріотичне виховання як систематична і цілеспрямована діяльність педколективу по формуванню в учнів громадянської свідомості.
З метою якісної підготовки до засідання педагогічної ради, активізації роботи педагогічних працівників на розв'язання вказаних проблем, вивчення педагогічного досвіду, розвитку ініціативи і творчості вчителів, залучення вчителів до підготовки та якісного проведення педради
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад робочої групи для підготовки до засідання педагогічної ради:
- Семененко Т.М. - директор школи;
- Карпець С.О. - заступник директора з навчальної роботи;
- Новікова О.О. - заступник директора з виховної роботи;
- Самохіна Н.А. - керівник методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;
- Васильєва Л.М. - шкільний психолог;
- Почепцова А.С. - соціальний педагог.
2. Призначити відповідальними за підготовку до засідання педагогічної ради:
- Карпця С.О. - заступника директора з навчальної роботи - з першого питання;
- Семененко Т.М. - директора школи - з другого питання;
- Новікову О.О.. - заступника директора з виховної роботи - з третього питання.
3. При підготовці до засідання педагогічної ради вжити заходів:
Заступникам директора з навчальної, виховної роботи скласти графік відвідування уроків, виховних заходів педагогічних працівників протягом підготовки до проведення педагогічної ради.
До 10.10.2012
Членам творчої групи:
- відвідати уроки, позакласні та інші заходи педагогів, надавати необхідну методичну допомогу з питань підготовки до засідання педагогічної ради.
- подати заступнику директора з навчальної роботи довідки з результатами аналітичної роботи по обговорюваним питанням. Вчителю географії, психологу, класним керівникам та вихователям надати самоаналізи роботи з обговорюваних питань.
- до 31.10.2012 року підготувати проекти доповідей та рішень педагогічної ради.
- продумати форму проведення педагогічної ради та підготувати необхідні матеріали наочності та матеріали для опрацювання.
Звернути увагу на:
- Використання традиційних і нових засобів навчання як засіб досягнення нової якості освіти при викладанні географії, відповідно до державного стандарту базової і повної середньої освіти.
Карець С.О.
- Використання вчителями найефективніших методів і прийомів викладання, використання наочності, ТЗН, комп'ютерної техніки тощо;
- Форми і методи роботи вчителів з різною категорією учнів;
Карпець С.О.
- Використання вчителем прийомів для підвищення виховної дії уроку географії, рівня культури праці, організованості.
Новікова О.О.
- Надання психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу психологічною службою в шкільному навчально-виховному середовищі.
- Семененко Т.М.
- Діяльність педагогічного колективу по формуванню громадянської свідомості в процесі патріотичного виховання.
Новікова О.О.
Практичному психологові:
o проаналізувати стан психологічної взаємодії педагогів з вихованцями під час проведення уроків та інших заходів.
o провести анкетування учнів 5-9 класів з метою виявлення стану створення атмосфери успішності на уроках географії, виховних заходах.
o результати досліджень довести до відома педколективу на засіданні педагогічної ради.
Бібліотекарю школи підготувати виставку педагогічної літератури, каталог літератури з питань порядку денного педради.
4. Засідання педагогічної ради провести 12.11.2012 року.
5. Наказ довести до відома всіх педагогічних працівників.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з навчальної роботи Карпця С.О.
Директор школи Т.М.Семененко
Автор
ser-karpec
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
586
Размер файла
18 Кб
Теги
проведения, підготовка, педрада, географії
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа