close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Буквар Вашуленко

код для вставкиСкачать
НАУКОВО
-
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
У СВІТЛІ НОВОЇ
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
ВАШУЛЕНКО
М
.
С
.
,
доктор
педагогічних
наук,
професор,
головний
науковий
співробітник
Інституту
педагогіки
НАПН
України,
академік
НАПН
України
УКРАЇНСЬКА МОВА
МЕТА –
ФОРМУВАННЯ
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
КОМУНІКАТИВНОЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
УМІННЯ ВЧИТИСЯ
МЕТА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ:
формувати
й
удосконалювати
в
учнів
навички
читання
і
письма
;
розвивати
інтерес
до
читання
і
бажання
читати
;
пропедевтично
ознайомлювати
з
мовними
явищами
в
галузі
фонетики,
лексики,
словотвору,
морфології,
синтаксису
і
пунктуації
;
збагачувати
словниковий
запас
учнів
.
Мета досягається
шляхом реалізації таких завдань:
вироблення в учнів мотивації навчання української мови
розвиток, формування й удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності –
слухання і розуміння (
аудіювання
), говоріння, читання й письмо;
-
загальнокультурний
розвиток учнів, адаптація їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально
-
етичне й естетичне виховання;
формування в учнів уміння вчитися.
Структура підручника «Буквар»:
добукварний (підготовчий) період;
букварний (основний) період;
післябукварний період.
Мета добукварного періоду
навчання грамоти полягає:
у
забезпеченні
мотивації
до
навчальної
діяльності
;
розвитку
усного
мовлення
і
фонематичного
слуху
першокласників
формуванні
навичок
слухання
і
говоріння,
елементарних
аналітико
-
синтетичних
умінь
у
роботі
над
текстом,
реченням,
словом,
звуками
мовлення
підготовці
дитини
до
письма
.
Одиниці читання
1) буква на позначення голосного звука, який становить окремий склад (
а
–
кула, о
–
са, у
–
рок, і
´
–
рис, е
–
кран);
2) сполучення двох букв на позначення приголосного і голосного звуків (злиття приголосного з голосним), яке може становити склад (мо –
ло –
ко, ли –
мо –
ни), або бути частиною складу (
ра
к, лі
с, со
н);
3) буква на позначення приголосного звука, що стоїть за межами злиття у складі (лі –
с
,
со –
кі –
л
, к
–
ра –
н
, с
–
ло –
н
).
л и с
в о д а н и в а
л а м п а
с м о л а
л и с т о к д о р і ж к а
в и с т а в а
П і в н и к К о т и к
п о д р у
ж и т и
с ь
ж у р а
в л и
к
во –
ло –
шка, ре –
ди –
ска, ли –
сток
со
н –
це, га
р
–
буз, ві
ль –
ний
ча
й –
ка
сму
ж –
ка, бері
з –
ка, бі
г –
ти
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
Дякую
за
увагу!
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 039
Размер файла
30 670 Кб
Теги
буква, вашуленко
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа