close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Буквар Вашуленко

код для вставкиСкачать
НАУКОВО
-
МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКІВ 
НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
 
У СВІТЛІ НОВОЇ
 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
 
 
ВАШУЛЕНКО
 
М
.
С
.
,
 
доктор
 
педагогічних
 
наук,
 
професор,
 
головний
 
науковий
 
співробітник
 
Інституту
 
педагогіки
 
НАПН
 
України,
 
академік
 
НАПН
 
України
 
 
УКРАЇНСЬКА МОВА
 
МЕТА 
–
 
 
ФОРМУВАННЯ
 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ:
 
КОМУНІКАТИВНОЇ
 
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
 
УМІННЯ ВЧИТИСЯ
 
МЕТА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ:
 

формувати
 
й
 
удосконалювати
 
в
 
учнів
 
навички
 
 
читання
 
і
 
письма
;
 

розвивати
 
інтерес
 
до
 
читання
 
і
 
бажання
 
читати
;
 

пропедевтично
 
ознайомлювати
 
з
 
мовними
 
явищами
 
в
 
галузі
 
фонетики,
 
лексики,
 
словотвору,
 
морфології,
 
синтаксису
 
і
 
пунктуації
;
 

збагачувати
 
словниковий
 
запас
 
учнів
.
 
Мета досягається
 
шляхом реалізації таких завдань:
 

вироблення в учнів мотивації навчання 
української 
мови

 

 
розвиток, формування й удосконалення умінь і 
навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності 
–
 
слухання і розуміння (
аудіювання
), говоріння, 
читання й письмо;
 

-
загальнокультурний
 
розвиток учнів, адаптація їх 
до життя в певному соціальному середовищі, 
громадянське, патріотичне, морально
-
етичне й 
естетичне виховання;
 

формування в учнів уміння вчитися.
 
 
Структура підручника «Буквар»:
 

 
добукварний (підготовчий) період;
 
 

 
букварний (основний) період;
 
 

 
післябукварний період.
 
Мета добукварного періоду
 
навчання грамоти полягає:
 

у
 
забезпеченні
 
мотивації
 
до
 
навчальної
 
діяльності
;
 

розвитку
 
усного
 
мовлення
 
і
 
фонематичного
 
слуху
 
першокласників

 

формуванні
 
навичок
 
слухання
 
і
 
говоріння,
 
елементарних
 
аналітико
-
синтетичних
 
умінь
 
у
 
роботі
 
над
 
текстом,
 
реченням,
 
словом,
 
звуками
 
мовлення

 

підготовці
 
дитини
 
до
 
письма
.
 
 
Одиниці читання
 
1)  буква на позначення голосного звука, який 
становить окремий склад  (
а
 
–
 
кула, 
о
 
–
 
са, 
 
    
у
 
–
 
рок, 
і
´
 
–
 
рис, 
е
 
–
 
кран);
 
2)  сполучення двох букв на позначення 
приголосного і голосного звуків (злиття 
приголосного з голосним), яке може 
становити склад (мо 
–
 
ло 
–
 
ко, ли 
–
 
мо 
–
 
ни), 
або бути частиною складу (
ра
к, 
лі
с, 
со
н);
 
3)  буква на позначення приголосного звука, що 
стоїть за межами злиття у складі (лі 
–
 
с
,
 
   
со 
–
 
кі 
–
 
л
, 
к
 
–
 
ра 
–
 
н
, 
с
 
–
 
ло 
–
 
н
).
 
л и 
с
 
 
в о 
д а   н и 
в а
 
 
л а 
м 
п а
   
с 
м о 
л а
 
 
л и 
с 
т о 
к   д о 
р і 
ж 
к а
   
в и 
с 
т а 
в а
 
 
П і 
в 
н и 
к   К о 
т и 
к
 
 
п о 
д 
р у
 
ж и 
т и
 
с ь
 
 
ж у 
р а
 
в 
л и
 
к
 
во 
–
 
ло 
–
 
шка, ре 
–
 
ди 
–
 
ска, ли 
–
 
сток
 
 
со
н 
–
 
це, га
р
 
–
 
буз, ві
ль 
–
 
ний
 
 
 
ча
й 
–
 
ка
 
 
сму
ж 
–
 
ка, бері
з 
–
 
ка, бі
г 
–
 
ти
 
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ
 
Дякую
 
за
 
увагу!
 
 
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 884
Размер файла
30 670 Кб
Теги
вашуленко, буква
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа