Скачать
HTML для интерации на вашу страничку:

Ширина: () Высота:

Адрес страницы документа на сервисе DocMe:
Адрес полноэкранного варианта:
Короткий адрес:
НАУКОВО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКІВ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ У СВІТЛІ НОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ВАШУЛЕНКО М . С . , доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, академік НАПН України УКРАЇНСЬКА МОВА МЕТА – ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ: КОМУНІКАТИВНОЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ УМІННЯ ВЧИТИСЯ МЕТА НАВЧАННЯ ГРАМОТИ: формувати й удосконалювати в учнів навички читання і письма ; розвивати інтерес до читання і бажання читати ; пропедевтично ознайомлювати з мовними явищами в галузі фонетики, лексики, словотвору, морфології, синтаксису і пунктуації ; збагачувати словниковий запас учнів . Мета досягається шляхом реалізації таких завдань: вироблення в учнів мотивації навчання української мови розвиток, формування й удосконалення умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності – слухання і розуміння ( аудіювання ), говоріння, читання й письмо; - загальнокультурний розвиток учнів, адаптація їх до життя в певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально - етичне й естетичне виховання; формування в учнів уміння вчитися. Структура підручника «Буквар»: добукварний (підготовчий) період; букварний (основний) період; післябукварний період. Мета добукварного періоду навчання грамоти полягає: у забезпеченні мотивації до навчальної діяльності ; розвитку усного мовлення і фонематичного слуху першокласників формуванні навичок слухання і говоріння, елементарних аналітико - синтетичних умінь у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення підготовці дитини до письма . Одиниці читання 1) буква на позначення голосного звука, який становить окремий склад ( а – кула, о – са, у – рок, і ´ – рис, е – кран); 2) сполучення двох букв на позначення приголосного і голосного звуків (злиття приголосного з голосним), яке може становити склад (мо – ло – ко, ли – мо – ни), або бути частиною складу ( ра к, лі с, со н); 3) буква на позначення приголосного звука, що стоїть за межами злиття у складі (лі – с , со – кі – л , к – ра – н , с – ло – н ). л и с в о д а н и в а л а м п а с м о л а л и с т о к д о р і ж к а в и с т а в а П і в н и к К о т и к п о д р у ж и т и с ь ж у р а в л и к во – ло – шка, ре – ди – ска, ли – сток со н – це, га р – буз, ві ль – ний ча й – ка сму ж – ка, бері з – ка, бі г – ти РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ Дякую за увагу!
  • Дата публикации: 29 Ноябрь 2012
  • Владелец: margaritafl
  • Просмотров: 1692

Буквар Вашуленко

Обратить внимание администрации на недопустимое содержимое документа


Другие публикации владельца