close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГІЛЬБЕРГ Природознавство

код для вставкиСкачать
Нова Концепція загальної освіти грунтується
на засадах компетентнісного
,
особистісно
зорієнтованого і
діяльнісного
підходів КОМПЕТЕНЦІЯ =
ЗНАННЯ + ДОСВІД
Предметна природознавча компетентність характеризує здатність учня розв
’
язувати
доступні соціально й особистісно
значущі практичні та пізнавальні проблемні задачі, пов
’
язані
з реальними об
’
єктами
природи у сфері відносин ―людина
–
природа‖
Програма ―Природознавство‖
(1
-
4 класи)
2 години на тиждень
формуванн
я
природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, опанування способами навчально
-
пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи
формування цілісної природничо
-
наукової картини світу
формування елементарних уявлень і понять про об’єкти та явища природи, їх взаємозв’язки та залежності
формування загальнонавчальних
і власне предметних умінь
формування способів навчально
-
пізнавальної діяльності
засвоєння норм етичного, естетичного, морального ставлення до природи
засвоєння традицій українського народу ставлення до природи
спірально
-
концентричний
, який забезпечує неперервне розширення і поглиблення кола знань, з метою глибшого проникнення в сутність явищ та процесів на більш високому рівні
відповідно до вікових особливостей дітей
екологічний краєзнавчий
українознавчий
планетарний
фенологічний (сезонний)
науковості
доступності
гуманізації
особистісно
зорієнтованого навчання
наступності в освітньому, розвивальному та виховному процесах
забезпечення позитивної мотивації учіння
посилення пізнавального інтересу учнів
створення умов для самореалізації кожного учня
Об
’
єкти
природи
Взаємозв’язки у природі
Земля —
планета Сонячної системи
Україна на планеті Земля
Рідний край
Охорона і збереження природи
Методи пізнання природи
СТРУКТУРА
ПРОГРАМИ
1
КЛАС
ВСТУП
(
1
год
.
)
РОЗДІЛ
І
.
СВІТ,
У
ЯКОМУ
ТИ
ЖИВЕШ
(
14
год
.
)
РОЗДІЛ
ІІ
.
СВІТ
НЕЖИВОЇ
ПРИРОДИ
(
7
год
.
)
РОЗДІЛ
ІІІ
.
СВІТ
ЖИВОЇ
ПРИРОДИ
(
17
год
.
)
РОЗДІЛ
І
V
.
РІДНИЙ
КРАЙ
(
10
год
.
)
РОЗДІЛ
V
.
МОЯ
КРАЇНА
–
УКРАЇНА
(
8
год
.
)
РОЗДІЛ
V
І
.
ЗАПИТАННЯ
ДО
ПРИРОДИ
(
5
год
.
,
впродовж
року,
тематика
за
вибором
учителя)
ТИПИ ПРОЕКТІВ
Дослідницькі
Творчі
Ролево
-
ігрові
Інформаційні
Практичні створена одним авторським колективом закрита система друкованих навчальних видань для вчителя та учнів з конкретного предмета, об
’
єднаних
концептуально, структурно та змістовно, використання якої забезпечує досягнення учнями освітніх результатів, передбачених Держстандартом освіти та навчальною програмою, за умов оптимальної реалізації дидактичних можливостей кожного зі структурних компонентів комплекту
Принципи змісту і структури навчально
-
методичного комплекту Науковості
Доступності
Віковідповідності
Наступності в освітньому, розвивальному і виховному процесах
Функції навчально
-
методичного комплекту цільова
мотиваційна
інформаційна
організаційно
-
процесуальна
контрол̀ і самоконтрол̀
корекції і самокорекції
інтерактивна
самоосвітн́
адаптивна
трансформаційна
систематизу̀ча
інтегру̀ча
координу̀ча
розвивально
-
виховна
Розвантаженн́ змісту природничої освіти
Посиленн́ практико орієнтованої та особистісно
орієнтованої спр́мованості змісту курсу Реалізаці́ ді́льнісного
підходу
Формуванн́ інформаційної компетенції, умінь прац̀вати з різними джерелами інформації
Підвищенн́ виховного потенціалу природничої освіти
Підвищенн́ ́кості природничої освіти
Завдання навчально
-
методичного комплекту
Пріоритетні напрямки
у викладанні предмета
Розвиток здібностей учнів
Формуванн́ основ ціннісного ставленн́ до природи
Використанн́ краєзнавчого матеріалу в змісті предмета
Відкритість змісту освіти
Формуванн́ комунікативних умінь
Посиленн́ у викладанні природознавства сучасних педагогічних технологій
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
598
Размер файла
6 985 Кб
Теги
гільберг_природознавство
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа