close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№4 ім. Р.в.ІІ в.

код для вставкиСкачать
 1.Впишіть закінчення -а (я). Усно прокоментуйте.
Приятел_, кон, Дмитр, Петренк, ключ_ , олівц,
Тернопол_ , Інгульц_, Дінц_ , грам _ , вівторк_, квадрат_, префікс_, відмінк_, підмет_, трактор_, сволок_, комин_, хлів_, автобус_.
2.Впишіть закінчення -у(-ю). Усно прокоментуйте.
Мед, кисн , оцт, піск, сніг, туман, кодекс _,
землетрус_, оркестр, танц , колектив, га, простор, небокра_, горизонт, Туніс, Крим ,парламент, штаб, інститут_, вокзал_, жах_, бол ,переїзд_, крик_, відход _, мир_ , слух_ , характер, настро_.
3.Поставте іменники в родовому відмінку однини.
Сад -, портфель -_, плач -_______, вівторок -, зал - , граніт -________
бензин -, град -, грім -_____ дощ -_____, колосок - _, Байкал - , сантиметр -_______, присудок - витвір -, тролейбус - ________, вересень-__________, спосіб - ____________, дозвіл -__________/
4. Впишіть пропущені букви.
1) Той, хто переборов труднощі, подібний до альпініст_,
який здолав вершину (Б. Сухомлинський). 2) Народна пісня - то ж вона усій землі окраса, вона, як сонце, вирина у творчості Тарас, вона, як пахощі суцвіть, Лисенк_ музику живить (М. Рильський). 3) Здавши кон_ конюхам,Тимко вийшов за. ворота артілі (Г. Тютюнник). 4) Щось святкове, благодатне, до бол_ знайоме й тепле спадає разом з піснею, з тихими сутінками на задумливу весну (Збанаиький).
Записати слова фонетичною транскрипцією.
Належність передзимовий вершина історіографічний європеєць засвоєння співають літній заквітчаний шістнадцять зцідити могутній черговий цвірінькати усмішці трансляція виявляє віддієслівний цілісність принісши міськком узлісся вокзал екземпляр безжурний надкістниця молотьба хусточці Виправте помилки у словосполученнях. З двома словосполученнями складіть поширені речення.
Пароплав Тарас Шевченко, академік гравер, великий Кобзар, читати кобзар, Кирило Мефодіївське Братство, художник -Сошенко, Київський Університет "імені Тараса Шевченка", Шевченко художник, Академія Мистецтв, Шевченківський стиль, шевченкові слова.
Перепишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви.
Роздоріж..я, ір...аціональний, від..аль, без..акон..я, безсон..ий, Закарпат...я, ячмін..ий, стат..я, стат..ей, підніс...я, облич..я, воз..'єднан...я, без...ахисний, з...молоду, об...ігти, роз..броєн..я, з..аду, священ...ий, вікон..иця, священ..ик, л..ється, памороз..ю, спросон..я, ніжніст...ю, Керч..ю, в'яз..ю, област..ю, вирощен..ий.
Позначте рядок, у якому в усіх словах є звук [с']:
А Принісши, сіль, вістря, радість.
Б Вісь, пісня, свято, мислячий.
В Лось, дошці, просьба, швидкість.
Г Схід, спитаєш, сім, після.
Позначте речення, у якому слід використати у:
А Найбільшу (в, у) своєму житті перемогу він здобув саме сьогодні.
Б Вона дуже любила співати і виливала душу (в, у) стрілецьких піснях.
В (В, у) озерах та річках України багато цінних видів риб.
Г Видатні (в, у)чені всього світу б'ють на сполох з приводу екологічних проблем.
Виберіть рядок, у якому в суфікси всіх слів потрібно вставити літеру -з-: А Залі..ький, убо..тво, пари..ький. Б Запорі..ький, криворі..ький, боягу..тво. В Боягу..тво, люд..тво, ву..ький. Г Ни..ький, гірни..ький, андалу..ький.
Ґ Гру..ький, пра...ький, купе..тво.
Не відмінюються всі слова рядка
* бюро, журі, вікно
* кенгуру, турне, ательє
* тире, вапно, жалюзі
* графіті, інтерв'ю, колесо
Усі слова написані правильно в рядку
* викладацький, молотьба, вохкість
* карпатський, дорожчати, робітництво
* криворізький, об'їжджати, французський
* інтелігентський, сонячний, надхнення
* тюркський, свідотство, соняшник
Апостроф пишеться в усіх словах рядка
* пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити, без..ініціативний
* львів..янин, підрум..янений, з..являтися, ф..юзеляж
* подвір..я, пан..європейський, р..яжанка, трав..янистий
* торф..яний, між..ярусний, кон..юнктура, дев..яносто
* Лук..яненко, Св..ятослав, Мар..яна, Карп..юк
Правильно утворено всі імена по батькові в рядку
* Юрійович, Петрівна, Валерієвич
* В'ячеславівна, Євгенович, Кузьмич
* Святославович, Матвійович, Ігоревна
* Іванівна, Іллінічна, Геннадійович
* Арсенівна, Яківович, Романівна
Однакова кількість звуків і букв у кожному слові рядка
* юридичний, заощадження, більярд
* дзюдоїст, мультиплікація, шампіньйон
* шлягер, Бессарабія, узбережжя
* щитоносець, Макіївка, дюжина
* б'ють, від'єднання, барельєф
Доберіть до фразеологізмів антоніми
Фразеологізм Антонім 1 як на долоні А як свиня на коня 2 як камінь під гору котити Б як у тумані 3 як бджіл у вулику В як на пожежу 4 як дві краплі води Г як у кота сліз Д як Сірку муху з'їсти 1
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
525
Размер файла
66 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа