close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kalihrafiya Ж-М

код для вставкиСкачать
(народознавчий матеріал)
Презентацію підготувала вчитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляченко Ольга Василівна
за матеріалами Процевської В. І., вчителя
-
методиста КЗШ №113
•
Ж
ж
Ж
ж
Ж
ж
Ж
ж
•
Ж
о
ж
о
у
ж
ж
е
ж
м
ж
л
ж
ч
•
Ж
и
л
а
в
и
й
п
о
н
е
д
і
л
о
к
–
п
е
р
ш
и
й
д
е
н
ь
В
е
л
и
к
о
г
о
п
о
с
т
у
.
•
Ж
о
в
т
у
ф
а
р
б
у
н
а
ш
і
п
р
е
д
к
и
•
о
т
р
и
м
у
в
а
л
и
з
к
о
р
и
д
и
к
о
ї
я
б
л
у
н
і
.
•
Ж
н
и
в
а
–
з
б
и
р
а
н
н
я
х
л
і
б
н
и
х
з
л
а
к
і
в
•
ш
л
я
х
о
м
з
р
і
з
у
в
а
н
н
я
ї
х
п
і
д
к
о
р
і
н
ь
.
•
Ж
и
в
а
в
о
д
а
р
і
д
н
о
ї
м
о
в
и
п
і
д
н
і
м
е
т
е
б
е
н
а
н
о
г
и
.
•
Ж
а
й
в
о
р
о
н
о
к
в
ж
и
т
і
п
о
л
ю
б
л
я
є
•
ж
и
т
и
.
•
З
з
З
з
З
з
З
з
•
З
в
з
л
а
з
у
з
о
з
е
з
и
з
з
м
з
в
•
З
а
п
о
р
і
з
ь
к
а
С
і
ч
б
у
л
а
в
а
р
т
о
в
о
ю
•
с
т
о
р
о
ж
е
ю
.
•
З
а
ц
в
і
л
а
ш
и
п
ш
и
н
а
–
п
о
ч
а
л
о
с
я
л
і
т
о
.
•
З
н
а
н
н
я
–
ц
е
г
і
с
т
ь
, а
р
о
з
у
м
–
ц
е
•
х
а
з
я
ї
н
.
•
З
с
и
в
о
ї
д
а
в
н
и
н
и
д
і
й
ш
л
о
д
о
н
а
с
с
в
я
т
о
•
І
в
а
н
а
К
у
п
а
л
а
.
•
З
е
м
л
я
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
а
в
п
о
л
я
х
, л
і
с
а
х
, н
а
•
с
х
и
л
а
х
.
•
І
і
І
і
І
і
І
і
•
І
в
і
л
і
т
т
і
ц
і
і
ц
в
і
і
ч
о
ч
•
І
з
в
е
р
б
о
л
о
з
у
п
л
е
л
и
ч
у
д
о
в
і
к
о
ш
и
к
и
, •
к
о
л
и
с
к
и
, м
е
б
л
і
.
•
І
с
в
і
т
а
є
, с
м
е
р
к
а
є
, д
е
н
ь
б
о
ж
и
й
м
и
н
а
є
.
•
І
ч
у
ж
о
м
у
н
а
у
ч
а
й
т
е
с
ь
•
й
с
в
о
г
о
н
е
ц
у
р
а
й
т
е
с
ь
.
Т
. Ш
е
в
ч
е
н
к
о
•
Ї
ї
Ї
ї
Ї
ї
Ї
ї
•
Ї
х
ї
х
ї
в
ї
с
ї
м
а
ї
ї
ж
Ї
ж
•
Ї
с
т
і
в
н
і
і
г
р
а
ш
к
и
–
р
і
з
н
о
в
и
д
і
г
р
а
ш
о
к
, я
к
і
м
о
ж
н
а
з
’
ї
с
т
и
.
•
Ї
х
(
в
и
т
и
н
а
н
к
и
) ч
і
п
л
я
л
и
н
а
с
в
о
л
о
к
, б
о
т
а
м
в
и
с
і
л
а
д
и
т
я
ч
а
к
о
л
и
с
к
а
.
•
Ї
ж
т
а
х
в
а
л
и
, щ
о
б
н
е
д
а
л
и
.
•
Й
й
и
Й
й
и
Й
й
и
Й
й
и
•
Й
н
й
н
и
л
и
м
и
в
м
и
й
о
•
Й
о
т
а
–
н
а
з
в
а
н
а
й
м
е
н
ш
о
ї
р
о
з
м
і
р
о
м
•
б
у
к
в
и
г
р
е
ц
ь
к
о
г
о
а
л
ф
а
в
і
т
у
.
•
Й
н
я
т
и
–
д
о
в
і
р
я
т
и
, в
і
р
и
т
и
.
•
•
Й
д
е
с
н
і
г
19 л
и
с
т
о
п
а
д
а
–
ч
е
к
а
й
•
с
н
і
ж
н
у
й
д
о
б
р
у
д
л
я
о
з
и
м
и
н
и
з
и
м
у
.
•
Й
о
с
и
п
І
с
у
с
а
з
а
с
и
н
а
п
р
и
й
н
я
в
,
•
П
р
а
в
д
у
в
е
л
и
к
у
й
о
м
у
С
в
я
т
и
й
д
у
х
•
с
к
а
з
а
в
.
•
К
к
К
к
К
к
К
к
•
К
л
К
в
к
л
у
к
с
к
к
і
к
е
•
К
о
л
и
з
а
б
у
в
т
и
р
і
д
н
у
м
о
в
у
–
•
Т
и
в
т
р
а
т
и
в
к
о
р
і
н
ь
і
о
с
н
о
в
у
.
•
К
у
л
і
ш
–
ц
е
г
у
с
т
а
ю
ш
к
а
з
п
ш
о
н
а
.
•
К
о
б
з
а
р
і
з
а
к
л
и
к
а
л
и
н
а
р
о
д
д
о
•
б
о
р
о
т
ь
б
и
.
•
К
в
а
ш
а
б
у
л
а
к
о
л
и
с
ь
о
д
н
і
є
ю
з
•
н
а
й
п
о
ш
и
р
е
н
і
ш
и
х
с
т
р
а
в
.
•
К
о
р
о
в
а
й
п
р
и
к
р
а
ш
а
л
и
к
а
л
и
н
о
ю
.
•
Л
л
Л
л
Л
л
Л
л
•
Л
е
Л
ю
а
л
у
л
е
л
і
л
л
о
о
л
•
Л
и
ч
а
к
и
–
п
л
е
т
е
н
е
л
у
б
’
я
н
е
в
з
у
т
т
я
.
•
Л
ю
д
и
в
і
р
и
л
и
у
с
и
л
у
ч
е
р
в
о
н
о
ї
р
у
т
и
.
•
Л
ю
д
и
н
а
б
е
з
р
о
д
у
–
я
к
в
і
д
і
р
в
а
н
и
й
в
і
д
д
е
р
е
в
а
л
и
с
т
о
ч
о
к
.
•
-
Л
е
с
ю
в
с
я
В
к
р
а
ї
н
а
л
ю
б
и
л
а
і
з
н
а
л
а
!
•
М
а
т
и
Л
е
с
ю
, н
а
п
е
в
н
е
, в
л
ю
б
и
с
т
к
у
•
к
у
п
а
л
а
.
•
Л
е
с
я
У
к
р
а
ї
н
к
а
–
п
о
е
т
и
ч
н
а
л
е
г
е
н
д
а
•
В
к
р
а
ї
н
и
.
•
М
м
М
м
М
м
М
м
•
М
о
М
и
о
м
и
м
е
м
я
м
м
ч
•
М
о
в
а
–
ц
е
б
а
г
а
т
а
с
к
а
р
б
н
и
ц
я
, в
•
я
к
у
н
а
р
о
д
с
к
л
а
д
а
є
в
с
е
с
в
о
є
ж
и
т
т
я
.
•
М
о
в
а
–
ц
е
ж
и
в
а
с
х
о
в
а
н
к
а
л
ю
д
с
ь
к
о
г
о
д
у
х
у
.
•
М
о
в
о
р
і
д
н
а
! Т
и
ж
я
к
м
о
р
е
–
•
б
е
з
к
о
н
е
ч
н
а
, м
о
г
у
т
н
я
, г
л
и
б
о
к
а
.
•
М
о
в
у
р
і
д
н
о
ї
п
р
и
р
о
д
и
р
о
з
у
м
і
т
и
•
в
ч
у
с
ь
.
•
М
а
т
е
р
и
н
к
а
–
р
о
с
л
и
н
а
-
с
и
м
в
о
л
, о
б
е
р
і
г
.
•
ͨХвилинки каліграфії на уроках української мовиͩ,
•
Процевська Віра Іванівна, вчитель
-
методист КЗШ №113
•
http
://
www
.
teacherjournal
.
com
.
ua
/
shkola
/
pochatkove
-
navchannya
-
ta
-
vixovannya
/235
-
xvilinki
-
kalgraf
.
html
•
Шаблон: Головач М. В.
•
Оформлення: ресурси Інтернету.
•
http://fotograf
-
frolov.com/blog/20/
•
http://photo.i.ua/user/2013061/108686/5264174/
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 102
Размер файла
9 965 Кб
Теги
kalihrafiya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа