close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

kalihrafiya Н-Ш

код для вставкиСкачать
(народознавчий матеріал)
Презентацію підготувала вчитель -
методист
Скандинавської гімназії м. Києва
Біляченко Ольга Василівна за матеріалами Процевської В. І., вчителя
-
методиста КЗШ №113
Н
н
Н
н
Н
н
Н
н
Н
о
Н
е
е
н
и
н
у
н
н
е
о
н
Н
а
с
в
я
т
у
К
а
т
е
р
и
н
у
х
о
в
а
й
с
я
п
і
д
п
е
р
и
н
у
.
Н
е
м
а
т
о
г
о
к
р
а
м
у
, щ
о
б
к
у
п
и
т
и
м
а
м
у
.
Н
е
б
і
й
т
е
с
ь
з
а
г
л
я
д
а
т
и
у
с
л
о
в
н
и
к
:
ц
е
п
и
ш
н
и
й
я
р
, а
н
е
с
у
м
н
е
п
р
о
в
а
л
л
я
.
М
.
Р
и
л
ь
с
ь
к
и
й
О
о
О
о
О
о
О
о
О
л
О
м
о
л
о
м
о
в
о
ч
о
х
О
й
я
к
а
ч
у
д
о
в
а
у
к
р
а
ї
н
с
ь
к
а
м
о
в
а
!
О
. П
і
д
с
у
х
а
О
ч
і
п
о
к
–
г
о
л
о
в
н
и
й
у
б
і
р
з
а
м
у
ж
н
ь
о
ї
ж
і
н
к
и
.
О
п
и
н
к
а
–
о
р
и
г
і
н
а
л
ь
н
и
й
ж
і
н
о
ч
і
й
п
о
я
с
н
и
й
о
д
я
г
.
О
с
и
к
а
у
р
о
з
к
і
ш
н
и
х
с
е
р
е
ж
к
а
х
-
н
а
в
р
о
ж
а
й
в
і
в
с
а
.
П
п
П
п
П
п
П
п
П
р
П
и
о
п
с
п
а
п
п
е
ш
п
П
и
с
а
н
к
а
п
о
б
у
т
у
в
а
л
а
н
а
У
к
р
а
ї
н
і
з
с
и
в
о
ї
д
а
в
н
и
н
и
.
П
о
ш
л
и
ї
й
н
е
с
к
а
р
б
и
,
А
щ
а
с
т
я
, д
о
л
ю
,
Щ
о
б
д
н
і
ї
й
м
и
н
а
л
и
Б
е
з
с
м
у
т
к
у
, б
е
з
б
о
л
ю
.
П
р
и
й
ш
о
в
Х
о
м
а
, в
в
а
ж
а
й
–
з
и
м
и
н
е
м
а
.(21 л
ю
т
о
г
о
)
П
р
и
й
ш
о
в
В
л
а
с
-
з
п
е
ч
і
з
л
а
з
ь
.
(24 л
ю
т
о
г
о
)
Р
р
Р
р
Р
р
Р
р
Р
о
Р
я
Р
е
і
р
и
р
з
р
в
р
п
р
Р
о
с
л
и
н
а
б
а
р
в
і
н
о
к
з
е
л
е
н
і
є
н
а
в
і
т
ь
п
і
д
с
н
і
г
о
м
.
Р
я
д
н
о
–
р
і
з
н
о
к
о
л
ь
о
р
о
в
и
й
к
и
л
и
м
а
б
о
к
о
в
д
р
а
і
з
г
р
у
б
о
г
о
в
о
л
о
к
н
а
.
Р
а
н
н
і
й
п
р
и
л
і
т
ж
а
й
в
о
р
о
н
к
і
в
–
н
а
т
е
п
л
у
в
е
с
н
у
.
Р
і
д
н
е
с
л
о
в
о
м
а
є
т
а
є
м
н
и
ч
у
з
д
а
т
н
і
с
т
ь
т
р
и
м
а
т
и
ж
и
т
т
я
.
Ч
ч
Ч
ч
Ч
ч
Ч
ч
Ч
ч
Ч
е
Ч
у
ч
у
в
ч
ч
а
о
ч
и
ч
Ч
е
р
е
с
-
ш
и
р
о
к
и
й
ш
к
і
р
я
н
и
й
п
о
я
с
,
щ
о
м
а
є
в
с
е
р
е
д
и
н
і
п
о
р
о
ж
н
и
н
и
д
л
я
г
р
о
ш
е
й
.
Ч
и
с
т
и
й
ч
е
т
в
е
р
-
ц
е
д
е
н
ь
в
е
с
н
я
н
о
г
о
о
ч
и
щ
е
н
н
я
.
Ч
е
б
р
е
ц
ь
п
р
и
н
о
с
и
т
ь
с
п
о
к
і
й
у
р
о
д
и
н
у
, з
д
о
р
о
в
’
я
д
і
т
я
м
.
Ч
о
л
о
в
і
к
р
о
з
у
м
у
в
ч
и
т
ь
с
я
в
е
с
ь
в
і
к
.
Ш
ш
Ш
ш
Ш
ш
Ш
ш
Ш
а
а
ш
и
ш
ш
у
ш
е
Ш
а
р
о
в
а
р
и
-
д
у
ж
е
ш
и
р
о
к
і
ш
т
а
н
и
,
щ
о
ї
х
п
е
р
е
в
а
ж
н
о
з
а
п
р
а
в
л
я
ю
т
ь
у
х
а
л
я
в
и
.
«Хвилинки каліграфії на уроках української мови»,
Процевська Віра Іванівна, вчитель
-
методист КЗШ №113
http
://
www
.
teacherjournal
.
com
.
ua
/
shkola
/
pochatkove
-
navchannya
-
ta
-
vixovannya
/235
-
xvilinki
-
kalgraf
.
html
Шаблон: Писаревська Т. П.
Оформлення: ресурси Інтернету.
http://fotograf
-
frolov.com/blog/20/
http://photo.i.ua/user/2013061/108686/5264174/
Автор
OlgaVasboxlbox
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 463
Размер файла
3 594 Кб
Теги
kalihrafiya
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа