close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Стан ОП у НВОК-110

код для вставки
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
КОМУНАРСЬКОГО РАЙОНУ
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС № 110
ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Стешенка, 19, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69118
тел. (061)289-78-15, факс 289-78-17, E-mail: sh110@ukr.net Код ЄДРПОУ 20509757
СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
В ЗАПОРІЗЬКОМУ НВОК №110
Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії,
профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу
визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно
до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», Правил пожежної безпеки,
Положення "Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного
процесу в установах і закладах освіти", затверджених наказом МОН України № 563 від
01.08.2001р. із змінами згідно з наказом МОН України від 20.11.2006 р. № 782, Державних
санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів
та організацій навчально-виховного процесу, та інших нормативних актів, які
регламентують роботу школи з цих питань.
Відповідно до вимог нормативних документів у школі розроблена відповідна
документація з питань дотримання безпеки та охорони праці. Розроблені і затверджені
програми вступних інструктажів для працівників і учнів, які реєструються у журналах
вступного інструктажу для працівників і класних журналах – для учнів. Згідно вимог
нормативних документів реєструються первинний, позаплановий і цільовий інструктажі
для працівників і учнів.
Вчителі фізики, біології, хімії, трудового навчання, інформатики, фізичного
виховання проводять первинні інструктажі перед початком практичних, лабораторних
робіт, виконанням відповідних вправ перед початком практичних робіт, перед початком
кожного розділу навчальної програми з фізичного виховання. Облік інструктажів вчителі
проводять у класних журналах на сторінці відповідного предмету в розділі про запис
змісту року.
Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.
Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та
безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
Для окремих категорій працівників розроблені наказом по закладу та введені в дію
інструкції з охорони праці та інструкції з безпеки праці при виконанні небезпечних робіт.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться
інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного
інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями,
походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації
всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня,
спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у
приміщенні школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Школа має первині
засоби пожежогасіння в навчальних кабінетах, майстернях, спортивний залах, шкільній
їдальні. На відповідному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі.
Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
Питання створення безпечних умов праці, навчання і виховання учасників
навчально-виховного процесу постійно знаходиться на контролі у адміністрації школи.
Щорічно на педрадах, зборах трудового колективу директор школи звітує про
виконання колективної угоди між адміністрацією школи та профспілковою організацією
школи. В школі проводиться значна робота по виконанню заходів з профілактики
травматизму невиробничого характеру. На виконання наказу МОН від 22.01.08р. №20
адміністрацією школи розроблені заходи з профілактики травматизму невиробничого
характеру.
Відповідно розроблених заходів з учасниками навчально-виховного процесу
проводяться інструктажі, бесіди, вікторини, круглі столи, дискусії, місячники, тижні, тема
яких: "Профілактика травматизму під час організації навчально-виховного процесу та в
побуті, поведінка дітей з незнайомими предметами, дотримання правил дорожнього руху,
надання долікарської допомоги".
Перед початком кожного навчального року серед учасників навчально-виховного
процесу організовано проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності, здійснено
обстеження технічного стану будівель і споруд НВОК №110 комісією, утвореною
райдержадміністрацією за участю представників РВ ГУМНС, райсанепідемстанції.
У квітні-травні в школі проводяться: День охорони праці, Тиждень знань з безпеки
життєдіяльності. У вересні місяці проводиться Тиждень безпеки руху. При проведенні як
шкільних, так і районних масових заходів, у школі призначаються особи, відповідальні за
збереження життя і здоров'я учасників на кожній ділянці роботи.
У вересні та травні місяці кожного року у школі проводяться практичні заняття по
евакуації учнів і працівників на випадок пожежі згідно планів евакуації. Обладнані
куточки наочної агітації з охорони праці і безпеки життєдіяльності.
Робота педагогічного колективу та працівників навчального закладу з питань
профілактики травматизму знаходиться на контролі адміністрації школи. Питання
охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах
при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному
закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення
безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження
травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями.
Аналіз нещасних випадків свідчить про те що найбільше діти травмуються в школі
на уроках фізичної культури та під час перерв. В побуті найбільше діти страждають через
пустощі та безконтрольність з боку батьків. Ключовими невирішеними завданнями щодо
зниження дитячого травматизму є відсутність достатньої батьківської уваги. Основними
причинами нещасних випадків з дітьми у побуті залишається: порушення або незнання
Правил поведінки на воді. Правил дорожнього руху, протипожежної та електробезпеки,
низька нервово-психологічна стійкість дітей, поширення негативних тенденцій і
антисоціальних проявів серед дорослих і підлітків, тиск неякісної, відверто шкідливої
продукції засобів масової інформації, загальне падіння культури населення, соціальне
розшарування і зниження моральності, втрата ідеалів, посилення тенденцій безнадії і
зневіри у молоді, що навчається, безвідповідальне та неуважне ставлення батьків і
дорослих до особистої безпеки та безпеки дітей.
Зазначене вимагає суттєвого поліпшення організаційної роботи і вжиття дієвих
заходів щодо запобігання нещасним випадкам з дітьми поза межами навчального закладу,
забезпечення належного рівня освіти з безпеки життєдіяльності всіх верств населення.
Директор НВОК № 110
А.Г.Демченко
Автор
arianneo
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
37
Размер файла
189 Кб
Теги
ОП
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа