close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо вчителя фізики

код для вставки
Шипиленко
Наталія
Юріївна
вчитель фізики
НВО – ліцею НІТ
м.Дніпродзержинськ
Творчий портрет учителя
Шипиленко Наталія Юріївна
23.08.1962 року народження
Вчитель фізики НВО –ліцею НІТ
Загальний трудовий стаж – 31 рік
Стаж педагогічної роботи – 31 рік
Освіта – вища, ДНУ ім.Олеся Гончара, 1984 рік
Спеціальність – фізика,
Кваліфікація – фізик, викладач
Категорія – вища
Педагогичне звання – учитель-методист
МОЇ КРЕДО
МІЙ ДЕВІЗ: « Дорогу здолає той, хто йде . . . Тож
ходімо! »
МОЄ ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО:“Дитячу душу Словом
розбуди і навчи працювати”.
МОЄ ТВОРЧЕ КРЕДО: «Виховуючи,
виховуватись, навчаючи, вчитись…»
ЖИТТЄВЕ КРЕДО: "Ми не маємо бути ідеальними,
але маємо цього прагнути
АФОРИЗМИ
От врачей и учителей требуют чуда, а если чудо свершится, никто не
удивляется. Мария фон Эбнер-Эшенбах
*****
Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к
ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он совершенный учитель. Лев Николаевич Толстой
*****
Самым важным явлением в школе, самым поучительным предметом, самым
живым примером для ученика является сам учитель. Он — олицетворенный
метод обучения, само воплощение принципа воспитания. Адольф Дистервег
*****
Учитель должен обладать максимальным авторитетом и минимальной
властью. Томас Сас
*****
Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не
всякий, кто учит нас, заслуживает это имя. Иоганн Вольфганг Гёте
*****
Ученик никогда не превзойдет учителя, если видит в нем образец, а не
соперника. Белинский В. Г.
*****
Кто постигает новое, лелея старое, тот может быть учителем. Конфуций
*****
Для того чтобы обучить другого, требуется больше ума, чем для того чтобы
научиться самому. Мишель де Монтень
*****
Учитель - человек, который может делать трудные вещи легкими.
Ральф Эмерсон
Курси підвищення
кваліфікації
 Курси підвищення кваліфікації педагогічних
працівників ЗНЗ “ Соціальні сервіси WEB – 2.0 ” у
навчальному виховному процесі, 2015 рік
 Курси за програмою Microsoft “
Партнерство в навчанні ”, 2010 рік
 Курси за програмою “Intel Навчання для
майбутнього”, 2006 рік
Документи
Технології, за якими я працюю
Ігрові форми
навчання
Критичного
мислення
Використання
комп´ютерних
технологій
Проблемне
навчання
Метод
проектів
Метод
портфоліо
ПАПКА (ПОРТФЕЛЬ, КЕЙС)
САМООСВІТНЬОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ
І. Самоосвіта-ТЕОРІЯ
.
ІІ. Вивчення законодавчої та нормативно-правової бази
1-Загальна нормативно-правова база
2-Документація з предмету
3-Атестація педагогічних працівників
ІІІ. Науково-теоретична та методична підготовка
ІV. Методичні питання предмета
V. Психолого- педагогічні основи навчання та виховання
VI. Вивчення передового педагогічного досвіду
VII. Підвищення етико-естетичного рівня, культури педагога
Самоосвіта
 Розвиток пізнавальних інтересів учнів
при вивченні теплових явищ
2005-2010 н.р.
 Впровадження нових методів активного 2010-2015 н.р.
навчання на уроках природничого циклу
 Відпрацювання технології методу
2010-2011 н.р.
проектів та методу критичного мислення
Застосування мультимедійних засобів
2012-2013н.р.
навчання
 Впровадження ідей інноваційних
технологій в практику роботи вчителя
природничих дисциплін
2015-2016 н.р.
Участь в методичній роботі
 Проведення відкритих уроків та участь у виставках
під час проведення предметних тижнів
 Участь в проекті “Відкритий світ”
 Член журі в шкільних та міських олімпіадах
 Координатор проведення Всеукраїнських
олімпіад з фізики –“Олімпус ,“Левеня ,“Колосок
 Виступи на шкільному, міському
методоб´єднаннях та педрадах
Тема, над якою я працюю
“Впровадження ідей
інноваційних технологій в
практику роботи вчителя фізики“
З досвіду роботи
Самостійно розібрати
матеріал
Проводит
и
контроль
учнів
Використання
інноваційних
технологій дає
можливість
Скласти індивідуальну програму
навчання для кожного учня
Навчити
володіти
ефективними
програмами, що
дозволяють
вирішувати різні
задачі
З досвіду роботи
 Фізика є фундаментальною наукою, яка вивчає загальні закономірності
перебігу природних явищ, закладає основи світорозуміння на різних рівнях
пізнання природи і дає загальне обґрунтування природничо-наукової
картини світу
 Сучасна фізика, крім наукового, має важливе соціокультурне значення. Вона
стала невід’ємною складовою культури високотехнологічного
інформаційного суспільства.
 Головна мета фізики в школі полягає в розвитку особистості учнів засобами
фізики як навчального предмета, зокрема завдяки формуванню в них
фізичних знань, наукового світогляду і відповідного стилю мислення,
екологічної культури, розвитку в них експериментальних умінь і
дослідницьких навичок, творчих здібностей і схильності до креативного
мислення.
 Формування сучасної концепції фізичної освіти, перехід на гуманістичну
парадигму, в основі якої лежать принципи диференціації, гуманізації та
гуманітаризації, діяльнісного підходу, стимулювало пошук активних форм і
методів навчання, які спонукають учнів до активних дій, сприяють розвитку
їхніх комунікативних навичок.
 Тому я і вибрала проблему: «Впровадження ідей інноваційних технологій»
З досвіду роботи
 Створення презентацій до уроку із
Пояснення й закріплення
застосуванням програми Power Poіnt.
нового матеріалу
 Виконання комп'ютерного фізичного
лабораторного експерименту.
Опитування
 Мініпрезентація, у якій чітко сформульовані
питання й завдання: звичайні або програмовані
з вибором відповіді із запропонованих, із
зіставленням поняття і його визначення, із
пропозицією закінчити фразу.
 Мультимедійні курси фізики, енциклопедії,
збірники електронних наочних засобів по
фізиці
 Матеріали з різних Інтернет - джерел.
Формування нових умінь і
 Матеріали, створені власними руками або
навичок
руками учнів школи, відеоролики, фрагменти
художніх фільмів.
 Виконання комп'ютерних лабораторних робіт
на уроках фізики.
Приклади інтерактивних вправ
 „Пошук інформації”
 „Мозковий штурм”
 Займи позицію
 Шкала думок
 Навчаючи — вчуся
 Мікрофон
 Незакінчені речення
 Акваріум
 Пущений по колу лист паперу
 Суд від свого імені
 Коло ідей
 Ажурна пилка
 Ток-шоу
 Дискусія
 Аналіз ситуації
 Розігрування ситуації за ролями
 Метод „прес”
 Метод "Снігова куля"
 Метод " Карусель"
 Метод "Броунівський рух"
 Метод проектів
 Метод усіх можливих варіантів ("дерево рішень")
 Метод вільних дебатів
Приклади інтерактивних ігор
Гра –це шлях пізнання самого себе, своїх можливостей і
здібностей
Винахід
Аналог у природі
 Хрестики - нулики
 « Класики»
«Морській бій»
 Хто більше знайде в слові слів
 “Складанка”
 «Розшифруй термін».
 «Вгадай мене».
 «Склади ланцюжок».
1. Шуруп.
2. Долото.
3. Защіпка для волосся.
4. Зубчаста пилка.
5. Канат.
6. Колесо.
7. Молоток.
8. Підйомний кран.
9. Різці верстаків для обробки
металу.
10. Центрифуга.
1. Дзьоб дятла.
2. «Перекотиполе» (курай).
3. Жирафа.
4. Камінь.
5. Зуби-різці бобра.
6. Клешні рака.
7. Смерч.
8. Ліана.
9. Щелепа акули.
10. Молюски, що живуть у
гвинтоподібних панцирах.
 «Чомучка».
 «Патенти природи».
«Схованка»
 «Встанови відповідність»
 «Знайти помилку»
 «Анограма”
 “Немое кино
сіпоьтнужт
рягенеі
З якою фізичною величиною пов'язані ці величини ?
Застосування ІКТ для створення тестів з метою
контроля знань учнів
Интерактивний тест
З теми «Кінематика»
Розпочати ТЕСТ
http://www.uchportal.ru/load/154-1-0-4887/ Алгоритм создания теста
Питання 1.
?
Які з наведених тіл можна вважати
матеріальними точками?
 Земля, яка обертається навколо своєї осі
 Вінні – Пух, який летить на повітряній кульці до бджіл
 Потяг, у вагоні якого рухається пасажир
 Земля, яка рухається навколо Сонця
Д АЛЬ Ш Е >>
Результат
Всього завдань виконано…………
Виконано вірно……………………
Процент виконання………………
Оцінка …………………………………
П О С М О Т Р Е Т Ь Р Е З У ЛЬ Т АТ
ВЫ ХОД
Створення інтерактивних презентацій за
допомогою технології тригерів
 Програма MS Power Point
Интерактивний тест
 Технологія тригерів особливо ефективна в
інтерактивних іграх, тренажерах, тестах.
теми «Кінематика»
 Вона З
дозволяє
зробити будь-який мультимедійний
урок більш динамічним і продуктивним.
Розпочати ТЕСТ
http://www.uchportal.ru/load/154-1-0-4887/
Алгоритм
созданиязатеста
Матеріал
підготовлений
допомогою
сайту http://files.school-collection.edu.ru
Розробки уроків
НВО – ліцей НІТ
Подорож Незнайки та його
друзів. 7 клас
Тема уроку:
Знаходження
швидкості та часу руху тіл.
Мета уроку:
шляху,
 Поглибити і закріпити знання про
15км
механічний рух та його характеристики:
траєкторію, шлях, час, швидкість;
40 км
30 км
 Формувати вміння записувати скорочено
умову фізичної задачі та хід її розв’язування
за схемою;
 Удосконалити вміння визначати шлях,
проміжок часу та швидкість рівномірного
Шипиленко Н.Ю..
вчитель вищої категорії
м.Дніпродзержинськ, 2015
руху;
 Розвивати логічне мислення;
 Виховувати навички працювати колективно.
Тип уроку: урок застосування знань, умінь і
навичок.
Розробки уроків
НВО – ліцей НІТ
Сила тиску. Тиск. 8 клас
Тема уроку: Сила тиску. Тиск.
Мета уроку:

Шипиленко Н.Ю..
вчитель вищої категорії
м.Дніпродзержинськ, 2014
Сформувати в учнів поняття про тиск як
фізичну величину;
 Дослідити на уроці залежність тиску від
сили тиску та від площі поверхні;
 Навчати розв’язувати задачі на тиск та
застосовувати знання про тиск у
повсякденному житті;
 Показати зв’язок фізики як науки з
іншими предметами шкільного курсу;
 Розвивати
винахідливість,
логічне
мислення, увагу;
 Виховувати любов до фізики як науки та
почуття власної безпеки.
Тип уроку: урок застосування знань, умінь і
навичок.
Розробки уроків
:
НВО – ліцей НІТ
.
Тема уроку: Паливо.
Теплота згорання палива
Паливо. Теплота згорання
палива. 10 клас
Мета уроку:
 Поглибити знання учнів про паливо, ввести
поняття питомої теплоти згорання палива і
ККД теплових машин, сформулювати основні
вимоги до палива;
 Формувати екологічну письменність, основи
безпеки життєдіяльності;
Шипиленко Н.Ю..
вчитель вищої категорії
м.Дніпродзержинськ, 2015
 Розвивати уміння аналізувати, порівнювати,
узагальнювати, робити виводи,
встановлювати зв'язок між елементами
змісту раніше вивченого матеріалу на уроках
хімії, географії і фізики.
 Розвивати спостережливість і увагу.
 Тип уроку: урок засвоєння нових знань
Розробки уроків
НВО – ліцей НІТ
Шкала електромагнітних
випромінювань. 11 клас
.
Тема уроку: Шкала
електромагнітних
випромінювань.
Мета уроку:

У формі гри узагальнити і систематизувати знання
про різні види електромагнітних випромінювань, їх
фізичні
властивості,
методи
одержання
та
реєстрації;

Розглянути шкалу електромагнітних хвиль як
відображення всього спектра електромагнітних
випромінювань;

Використати історичні приклади для формування
пізнавальних інтересів;
Шипиленко Н.Ю..
вчитель вищої категорії

Розвивати уміння діалектично мислити;

Проілюструвати, як зі зміною довжини хвилі
змінюються властивості випромінювань (перехід
кількісних змін у якісні);
м.Дніпродзержинськ, 2015


Виховувати переконаність у пізнаванності світу.
Тип уроку: урок застосування знань та умінь
Результативність
фахової діяльності
 1. Салінська Орина, 11-Б клас –II етап
Всеукраїнської олімпіади, 2013 рік, III місце
 II етап Всеукраїнської олімпіади, 2013 рік,III
командне місце

Граф Борислав, 10 –А клас – захист робіт
МАН,III місце, 2014

Бургуто Денис, 9 –Б клас – захист робіт
МАН, III місце, 2014

Граф Борислав, 11-А клас – захист робіт
МАН, II місце, 2015
Результативність
фахової діяльності
У захисті науково – дослідницьких робіт
взяли участь:
2013 – 2014 н.р. – 19 учнів
2014 – 2015 н.р. – 24 учня
Науково – дослідницька діяльність
учнів
«Дослідження коливань атмосферного тиску та складання прогнозу погоди
за допомогою програми SyPressure» – дослідницька робота учня 11 – А класу
Борисенко В.
«Визначення температури і вологості повітря у приміщенні за допомогою
програми Thermometr» – дослідницька робота учня 11 – А класу Роботи Д.
 «Дослідження шумового забруднення за допомогою програми glSound»–
дослідницька робота учня 10 – А класу Волока А.
Захист науково – дослідницьких робіт
Результативність
фахової діяльності
Участь у Всеукраїнських олімпіадах
«Олімпус»
осіння сесія 2013
приймали участь – 76 учнів
лауреати – 13 учнів
весняна сесія 2014
приймали участь – 120 учнів
лауреати – 18 учнів
зимова сесія 2015
приймали участь – 145 учнів
лауреати – 21 учень
Результативність
фахової діяльності
«Левеня»
2014 рік
Приймали участь – 111 учнів
Відмінний результат – 11 учнів
Добрий результат – 52 учня
2015 рік
82 учня
12 учнів
41 учень
Результативність
фахової діяльності
«Колосок»
2015 рік
Приймали участь –
90 учнів
Золото – 19 учнів
Срібло – 56 учнів
Результативність фахової діяльності

У 2014 -2015 н.р. 23 учні НВО – ліцей НІТ пройшли відбірковий тур для навчання у
профільній заочній Інтернет-школі при МАН. 1 – на інформатику, 2 -на математику, 20- на
фізику.
Позакласна діяльність
 Додаткові заняття з учнями, що потребують
допомоги

Підготовка учнів до шкільної та міської
олімпіад, до захисту науково –
дослідницьких робіт у МАН
 Участь в “ Тижні педмайстерності “ в ліцеї:
- підготовка виставки учнівських творчих робіт,
науково-дослідницьких робіт;
- підготовка та проведення позакласного заходу з
предмету з учнями 10 -11 класів;
- підготовка та проведення відкритого уроку в 7-8
класах
Позакласна діяльність
 Робота з обдарованими дітьми за
індивідуальними планами
 Анкета «Обдарована дитина»
 Тест «Чи розвиваєте ви здібності своїх
учнів?»
 Пам’ятка вчителю, який працює з
обдарованими дітьми
 Алгоритм роботи з обдарованими
дітьми
 Тест "Не проґав вундеркінда"
 Поради батькам, які виховують
обдаровану дитину
Робота з обдарованими учнями
Позакласна діяльність
Позакласна діяльність
Позакласна діяльність
Позакласна діяльність
В рамках акції «Бережи енергію. Збережи Україну» 25-го вересня 2015 р. учні сьомих класів під
керівництвом викладача фізики Шипиленко Наталії Юріївни на уроці за темою «Енергозберігаючі
технології на практиці» мали змогу на власні очі побачити винаходи випускника ліцею Графа Борислава.
Це і сонячна батарея, від якої можна заряджати акумулятор телефону. Це і пристрій, що дозволяє передавати
електричний струм без проводу та багато інших цікавих речей. Таких, наприклад, як мініпилосос для комп’ютерної клавіатури. З непідробною цікавістю діти дивилися і слухали свого старшого
товариша. Можна сміливо було сказати, що справа всесвітньовідомого винахідника Ніколи Тесли живе і
перемагає. І головне, що учні зрозуміли, як на практиці можна використовувати енергозберігаючі пристрої.
Позакласна діяльність
Позакласна діяльність
Надихнувшись винаходами випускника ліцею Графа Борислава, учениця 7-б
класу Дзекунова Катя зібрала власноруч портативний пристрій для підзарядки
телефонної батареї.
Його автономність від електромережі дозволятиме повноцінно заряджати телефон цілих
два рази. Якщо ви мандрівник або просто у вашій домівці раптово вимкнувся
електричний струм, то подібний пристрій стане вам у нагоді.
Схема його проста: провід від автомобільної зарядки приєднується до батарейки «крона». І
все це зручно розташовано у пластиковій коробочці, які ми часто бачимо на поличках у
супермаркетах. Ось так створюються прості та корисні штуки.
Так тримати, Катя!
Позакласна діяльність
 Тематичні вечори цікавої фізики.
 "ЦЕЙ ЗВИЧАЙНИЙ КАЗКОВИЙ ЛІД”
 «Колір та його вплив на організм людини"
 «НАЙДИВОВІЖНІША І НАЙЦІННІША РІДИНА»
 «ФІЗИКА І БІОНІКА»
 «ВИДИ ОРІЄНТАЦІЇ У ПОВНІЙ ТЕМРЯВІ
 ВІКТОРИНИ
 "Особи в науці"
 "Цікаві бувальщини з життя видатних людей"
 "УСТАМИ ДИТИНИ"
 Фізичний бюлетень
Позакласна діяльність
План проведення тиждня фізики, 2015 рік
П’ятниця
Четвер
Середа
Вівторок
Понеділок
День
Заходи
 Шкільна лінійка (оголошення плану проведення тижня фізики)
 Випуск тематичних газет
 Розважально-пізнавальна гра “Поле чудес”
Відповідальний
Шипиленко Н.Ю.
7-11 кл.
9-11 кл.
 Будьмо знайомі: “Я - фізика”
 Виставка « Міс молекула»
 Ілюстрації до різних тем фізики
7-8 кл
7 клас
8 клас
 Конкурс тематичних газет
 Виставка минералів
 Відкритий урок у 8 – А класі
7-11 кл
7 – А кл, Замякін Нікіта
Шипиленко Н.Ю.
 Розважально-пізнавальна гра “Еврика”
 Виготовлення саморобних приладів
 Захист науково-дослідницьких робіт
9-10 кл.
11 кл.
Шипиленко Н.Ю.
 Підведення підсумків тижня фізики
 Оголошення результатів тижня фізики на шкільній лінійці
Шипиленко Н.Ю.
Шипиленко Н.Ю.
Заходи, присвячені ювілейним датам
ДАТА
Визначні події
Заходи
01-04.10.13
Всесвітній тиждень космосу
Виготовлення макетів ракет та
штучних супутників Землі
15.02.2014
450 років з дня народження Галілео Галілея
Фізичний бюлетень
22.04.2014
Міжнародний день астрономії
Створення куточка астрономії
(малюнки)
07.05.2014
День радіо
Інформаційна година
2015 рік
120 років із часу заснування Нобелівської
премії
Вікторина « Особи в науці»
Січень 2015
Міжнародний рік світла та світлових
технологій
Захист робіт з енергозберігаючих
технологій ( презентація
приладів)
Березень
2015
145 років з дня народження Є.Патона
50 років із часу першого в історії виходу
людини у відкритий космос
170 років від дня народження В.Рентгена
Вікторина «Цікаві бувальщини з
життя видатних людей»
Квітень 2015
280 років від дня народження І.Кулібіна
Демонстрація саморобних
приладів учнів
Позакласна діяльність
НАГОРОДЖЕННЯ НАЙКРАЩИХ
ЗНАВЦІВ ФІЗИКИ
Позакласна діяльність
проведення віртуальних лекцій з можливістю
взаємодії всіх учасників дистанційного
навчання;
проведення короткочасних семінарів;
повторення раніше вивченого матеріалу;
створення індивідуальних навчальних
траєкторій;
виступу з доповідями й захисту виконаних
робіт.
Позакласна діяльність
Учні 11-А класу
Екскурсії
Національний аерокосмічний центр
Дата – 21.11.2013
Клас – 11-А, 11 - Б
Кількість учнів - 17
Дніпропетровський планетарій
Дата – 07.03.2014
Клас – 11-А, 11 - Б
Кількість учнів - 20
Мобільний планетарій
Дата – 17.12.2014
Клас – 5 - 11
Кількість учнів - 345
Творчі роботи учнів
Ілюстрації до різних тем фізики
Творчі роботи учнів
«пряник з фізичними формулами»
100%
Якість навчальних досягнень учнів з фізики
90%
80%
70%
60%
50%
ЯНДУ 2013-2014
ЯНДУ 2014-2015
40%
30%
20%
10%
0%
7 класи
8 класи
9 класи
10 класи
11 класи
Документація кабінету фізики
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ДО КАБІНЕТУ
ФІЗИКИ НА 2015/2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
І. Загальна документація
ІІ. Документація кабінету
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги
ІV. Техніка безпеки та охорона праці
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету
VI. Оплата праці
VII. Позаштатні ситуації
VІІІ. Контроль
Матеріальна база кабінету
Накопичення
дидактичного матеріалу з
предмету по класах і темах
Підготовка матеріалу для
семестрових контрольних
робіт по класах
Оформлення методичного
куточка:
- графік індивідуальної роботи
- графік тематичного оцінювання
- графік контрольних робіт
Я – класний керівник
-
Я – класний керівник
-
Я – класний керівник
МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
-
Я – класний керівник
ВИХОВНА ПРОБЛЕМА: «Роль правової освіти і виховання в процесі соціалізації
школярів»»
ПРИНЦИПИ РОБОТИ:
творчості, ситуації успіху, справедливості, толерантності, партнерства.
У роботі дотримуюсь думки: «Поведінка – це дзеркало, в якому кожен показує своє
обличчя… »
Людина — найцінніший скарб.
Кожен із вас - особистість,
і саме такої людини, як ви,
більше на Землі немає і не буде.
Дитинство – найважливіший період у
становленні особистості. Саме у цей час
людина
потребує
найбільшої
уваги,
правового захисту та виховання.
Правове виховання є одним із напрямків
загального процесу виховання дітей,
поваги до чинних законів і норм права.
Я – класний керівник
Мета програми:

пояснити учням, чому у суспільстві всі громадяни
повинні дотримуватись відповідних правил;
 познайомити учнів з їх правами та обов’язками;
 прищепити навички правової поведінки у суспільстві.
Завдання програми:
 формування знань з питань основ держави і права;
 формування поваги до держави, до її законодавчих та
виконавчих органів;
 формування потреб та умінь захищати свої права та
законні інтереси інших осіб.
Я – класний керівник
План заходів :

Книжкова виставка "Діти також мають права"

Гра-подорож "На щасливе дитинство ми маємо право"

Морально-правова гра "Вчися бути громадянином"

Конкурс малюнків "Щоб сонцю і квітам всміхалися діти"

Мультимедійна гра "Абетка права"

Правова гра "Я – дитина, я - громадянин"

Правознавча мандрівка "Немає прав без обов’язків"

Брейн – ринг "Права дітей та батьків»
У моїй системі роботи як класного керівника я застосовую :
методики творчих індивідуальних проектів,
групової роботи та роботи в парах,
розвивальної технології та критичного мислення,
соціальних досліджень.
Я – класний керівник
. УЧЕНЬ – ВЧИТЕЛЬ:
ТЕМА:
ЯК УНИКНУТИ КОНФЛІКТУ
Мета:


допомогти учням набути
досвід
аналізу
і
розв’язання конфліктних
ситуацій,
отримати
навички
визначення
і
захисту
власної
позиції
в
конфліктній ситуації
Обладнання: папір, маркери,
підготовчі записи до вправи
“Займи позицію”, таблички з
формулюванням протилежних
позицій
ТЕМА: ПРАВА ДІТЕЙ І БАТЬКІВ (БРЕЙН-РИНГ)
ТЕМА:ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН
(ШОУ-ГРА ) З
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
Мета:

УКРАЇНИ)
опрацювати Загальну декларацію прав людини Мета:
як основу поведінки в різних життєвих
ситуаціях;

виховувати пошану до людської особистості;

навчитися поводженню у важких ситуаціях,

розвивати логічне
мислення, пам'ять,
увагу, самостійність;

виховувати
цілеспрямованість,
упевненість у собі,
вміння і навички
розмірковувати;

розширювати кругозір.
спираючись на положення міжнародних
правових документів.
ТЕМА: Я - ДИТИНА, Я - ГРОМАДЯНИН (Правова гра)
Мета:
 допомогти дітям познайомитися з правами
людини і побачити їх зв'язок з
повсякденним життям,

допомогти розібратися, як і де можуть
бути реалізовані права дитини в
суспільстві.
Обладнання: Конвенція про права дитини;
маркери, фломастери для кожної групи;
плакати;папір; сигнальні картки; клей
Обладнання: три серії
листівок із запитаннями і
варіантами відповідей до
них; табло«Три підказки»
(де з допомогою трьох
смужок паперу
відмічаються використані
підказки); телефон, картки з
літерами «А», «В», «С», «Д»
для допомоги залу; табло, де
за кожну кількість очок
указується сума виграшу;
номери та візитки
учасників; призи для
переможців.
Я – класний керівник
ТУРНІР
ФЕМІДИ
РОБОТА З БАТЬКАМИ
Я – класний керівник
Дитинство моє, права дитини
Ти мусиш вивчити сумлінно –
Це так потрібно, так важливо
Напевно знати в наші дні.
Коли з тобою справедливо
Вчиняють, а коли і ні Тож: почитай, завчи напамять ,
Хай почитають тато й мама Закони всім потрібно знать.
Будь добрим сином чи донькою,
Поганим вчинком не зганьби
Ти роду власного ніколи .
Люби свою сім’ю і школу,
Свою Україну люби!
Я – класний керівник
 Поради батькам з правового виховання
Пам’ятка для батьків
«Як розвинути самостійність у дітей»
 Рекомендації батькам гіперактивних дітей
Кілька порад батькам замкнутих дітей
Кілька порад батькам із формування в
дітей адекватної самооцінки
 Поради батькам конфліктних дітей
Рекомендації батькам по
корекції тривожності
дітей
Якщо запастися терпінням
і проявити старання, то
посіяне насіння знання
неодмінно дасть добрі
сходи.
Навчання – корінь гіркий,
так плід солодкий.
Леонардо
да
Вінчі
-
Дякую за увагу!
Автор
104   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
1 044
Размер файла
34 514 Кб
Теги
портфоліо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа