close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Орджоникидзевский р-н г.Запорожье

код для вставкиСкачать
Отчет о работе районного методобъединения библиотекарей
НАШ ДЕВИЗ
а
15 школ, в которых работают 16 библиотекарей
Социально
-
демографические и профессиональные характеристики таковы:
Из 16 библиотечных работников –
все женщины;
По возрасту: от 45
-
55 лет -
65%
пенсионного возраста -
35%
Образование: высшее –
65% в т.ч специальное -
22%
Стаж работы: свыше 20 лет –
45%;
от 5 до 10 лет –
36%
до 5 лет -
19% Другими словами: коллектив трудоспособный, творческий, добропорядочный
.
В психологическом плане –
это разные личности: есть у нас чудесные трудолюбивые специалисты, и лидеры, способные на риск, и наилучшие коммуникаторы, которые способны сплотить коллектив. Такт, эмоциональная выдержка, хорошая память присущи каждому библиотекарю района
Коллектив трудоспособный, творческий, добропорядочный
План роботы
МО школьных библиотекарей
№
Тема
Форма проведення
Відповідальний
Серпень
Засідання МО
1.
Аналіз роботи за минулий рік та завдання шкільної бібліотеки на 2012
-
2013
навчальний рік
обговорення
Ботвінко В.І.
2.
Методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення матеріалами до нового навчального року та проведення першого уроку.
Методичні
рекомендації
Ботвінко В.І.
3.
Огляд літератури
Огляд
Остапець І.Г.
4.
Затвердження річного плану роботи МО.
Обговорення
Ботвінко В.І.
Вересень
Засідання МО
1.
2.
Бібліотечна етика та мовний етикет бібліотекаря
Морально
-
етичні норми спілкування бібліотекаря з користувачем
Консультація
Психологіч
ний тренінг
Ботвінко В.І.
Листопад
Засідання МО
1.
Портфоліо читача.
Консультація
Зангизорян Ш.С.
2.
Практичні заняття.
Заняття
Ботвінко В.І.
3.
Бібліоревю. гра
Остапенко Т.В.
Січень
1.
Методика образно
-
діалогової роботи в бібліотеці
Консультація
Ботвінко В.І.
Травень
Засідання МО
1.
План роботи і звіт як види творчості
Консультація
Ботвінко В.І.
Психологічні чинники та бібліотечно
-
педагогічні умови підвищення читацької активності та культури читання
Сім`я і бібліотека: пошук шляхів взаємодії у вихованні читацьких інтересів школяра
Координація роботи шкільної і дитячої бібліотеки щодо розвитку читацьких інтересів учнів
Інноваційні форми популяризації літератури серед різних вікових категорій
Модуль «Дитяче
читання»
Впровадження автоматизованих інформаційно
-
бібліографічних систем у практику роботи шкільної бібліотеки
Формування інформаційної потреби у книзі учнів і педагогічного колективу
Нетрадиційні форми інформаційного забезпечення шкільною бібліотекою
Інноваційний зміст і оновлення роботи шкільної бібліотеки
Модуль «
Нові інформаційні технології
»
Професійна компетентність бібліотекаря в обслуговуванні школярів та вчителів, як запорука ефективного функціонування шкільної бібліотеки
Соціально
-
психологічні особливості спілкування бібліотекаря і дитини
Розвиток позитивного Я в концепції бібліотекаря –
одна із основних умов формування позитивного іміджу бібліотеки
Педагогічний потенціал шкільної бібліотеки і її роль в системі виховної роботи сучасної школи
Модуль «
Соціально
-
психологічний
»
Бібліотечний книжковий фонд: організація зберігання та забезпечення повноти використання
Нормативно
-
правове забезпечення функціонування бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
Модернізація змісту та технологія ведення каталогів та картотек в шкільній бібліотеці
Фронтально
-
тематична презентація книжкового фонду
Модуль «
Організація роботи шкільної бібліотеки
»
В работе МО предпочтение всегда отдается проблемно
-
дискуссионным методам, используются активные и интерактивные формы обучения:
Методика образно -
диалоговой работы в библиотеке
Метод библиотечних проектов
Библиотечная этика и речевой этикет библиотекаря
Портфолио читателя и библиотекаря
План работы и отчет –
вид творчества
Культура профессионального самоопределения библиотекаря
В районе работает ШПО:
•
«Использование компьютерных технологий в школьной библиотеке» на базе гимназии №27;
•
«Фронтально
-
тематическая презентация книжного фонда» на базе гимназии №28;
•
«Книга в формировании экологической культуры личности» на базе ЗУВК №20;
•
«Работа с одаренными детьми» на базе классического лицея.
Школа передового опыта
Дает возможность библиотекарям знакомиться с творческими на
работками
коллег, способствует их профессинальному росту.
Опорные школы наставничества работают на базе библиотек ЗУВК
№
20, гимназии №
25, СОШ
№72.
Наставничество Настав
ничество
,
заключается
в
том,
что
опытные
библиотекари
ведут
индивидуальную
работу
с
коллегами
не
имеющими
опыта
библиотечной
работы,
передают
им
свой
опыт
на
практике,
путем
советов,
знакомством
с
практикой
своей
деятельности,
с
технологией
виполнения
отдельных
видов
робот
(учет
библиотечного
фонда,
ведения
дневника,
систематизация
фонда
тощо)
.
Семинары
ПРОГРАМА
проведення семінару для бібліотекарів
загальноосвітніх навчальних закладів
Дата проведення:02.02.2011
Місце проведення: ДБ сімейного читання
„Джерело”
Початок роботи: 10.00
Тема: Сім”я і бібліотека: пошук шляхів взаємодії у виховання читацьких інтересів дитини.
Мета: Обгрунтувати сутність проблеми дитячого читання, розробити модель дитячого читання, систематизувати і поглибити професійні методи індивідуальної і масової роботи з школярами.
•
11.00 Творча дискусія. „Дитяча бібліотека і сім”я: проблеми взаємозв”язків та взаємодії у формуванні читацьких інтересів дитини. Башкатова О.П., директор обл.бібліотеки для дітей
„Юний читач”
11.00 –
12.00 “
Круглий стіл” з теми “
Співпраця бібліотеки, школи, сім
’
ї у вихованні підростаючого покоління засобами книги”:
-
Особливості
роботи бібліотеки для дітей щодо організації сімейного читання;
Кіріченко Н.М., директор бібліотеки сімейного читання “
Джерело”
-
Специфіка виховання школяра
-
читача в сучасних умовах;
Миронова Н.А., методист РМК
•
Читацькі уподобання школярів;
Горгула Г.Г., біблотекар ЗОШ№94;
-
“
Підліткові хіти” Остапець І.Г., бібліотекар класичного ліцею.
12.00 –
12.30 Практичні заняття.
Скласти модель дитячого читання.
П Р О Г Р А М А
проведення стажування шкільних бібліотекарів
Дата проведення: 14 -
18.05.2007р.
Місце проведення: СЗОШ№ 72
14.05.07 Співбесіда: Шкільна бібліотека: зміст, завдання, пріоритетні напрямки діяльності. Документи, що регламентують діяльність шкільної бібліотеки. Методист РМК з бібліотечних фондів
Шкільних підручників Миронова Н.А.
1.
Консультація. Робота шкільної бібліотеки з книжковим фондом, навчальним фондом, його збереження:
•
облік (сумарний, інвентарний);
•
ведення картотеки підручників;
•
звітність.
Систематизація книжкового фонду, його оформлення.
Практичні заняття
.
Методист РМК з бібліотечних фондів
Шкільних підручників Миронова Н.А.
Зав. бібліотекою СЗОШ№72 Остапенко Т.В
.
Стажировка
1.
Консультація. Довідково
-
бібліографічна робота шкільної бібліотеки:
•
бібліотечні уроки;
•
бібліографічні огляди; •
опис творів друку;
•
створення СБА.
Практичні заняття.
Методист РМК з бібліотечних фондів
шкільних підручників Миронова Н.А.
Зав. бібліотекою СЗОШ№72 Остапенко Т.В.
18.05.07 Знайомство з роботою шкільної бібліотеки СЗОШ№72.
Консультація „ Технології масової популяризації літератури: методика організації книжкових виставок, переглядів, проведення масових заходів. Підсумкова співбесіда.
Методист РМК з бібліотечних фондів
шкільних підручників Миронова Н.А.
Зав. бібліотекою СЗОШ№72 Остапенко Т.В.
Творческие группы
Групповые формы работы мобильны и динамичны. В них создаются оптимальные условия для поисковой, исследовательской деятельности, творческих дискуссий, обмена опытом, использование практических заданий, решение проблемных ситуаций, моделирование массовых мероприятий. Результатом работы инициативных творческих групп является:
•
«Модель дитячого читання»
•
«Комп`ютерні технології в шкільній бібліотеці»
•
Сценарії масових заході, творчі портрети бібліотекарів.
Модель дитячого читання
Дитяче
читання
Навчальне читання
Формує в школярів навчально
-
інформаційні вміння для засвоєння змісту освіти, яка передбачена навчальною програмою
Підручники, навчальні посібнии
Дидактичний матеріал
Художня література за навчальною програмою
Словники, довідники, енциклопедії
Ділове читання
Спонукає до самостійного дослідження, змушує отримувати знання, робити для себе „відкриття”
Журнали
Збірники
Нормативні правові акти
Наукова література
Автомобілі
Комп'ютери
Дизайн
Спорт
Дозвільневе читання
Читання улюблених книг для розваги, релаксації, відпочинку
Журнали
Книги
-
парадокси, кросворди, тести
Художня література
Фентезі
Підліткові хіти
Детективи
Гумор
Поезія
Пізнавальне читання
Передбачає: знаю → хочу знати → дізнався
Науково
-
популярна література
Енциклопедії „Аванта”, „Кто есть кто в мире”, „Детская єнциклопедия”
Журнали
«Юный натуралист», «Вокруг света»
Комп`ютерні технології в шкільній бібліотеці
Школа молодого
библиотекаря
План роботи
Школи молодого бібліотекаря
Керівник школи: Остапець Ірина Григорівна,
зав. бібліотеки класичного ліцею
Члени: Масюк І.О. –
гімназія №
25
Кіріченко Н.О. –
гімназія №
28
Собко А.Є –
гімназія
№
71
І засідання Дата
-
20.10.07 Місце проведення
-
класичний ліцей
1.
Співбесіда “Зміст, завдання і пріоритетні напрямки роботи шкільної бібліотеки”
Керівник МО
2. Практична робота:
-
моделювання плану роботи шкільної бібліотеки;
-
облік читачів, книговидач,
ведення читацьких формулярів Остапець І.Г.,
зав. бібліотеки класичного ліцею
3 Домашнє завдання:
-
скласти план роботи шкільної бібліотеки
ІІ засідання. Дата -
05.01.08 Місце проведення -
гімназія №28
1. Повідомлення: Фронтально
-
тематична презентація книжкового фонду:
-
систематизація книжкового фонду;
-
художньо
-
естетичне оформлення книжкового фонду;
-
облік книжкового фонду.
2. Домашнє завдання:
-
оформити поличні роздільники.
Остапець І.Г., Зіміна Л.М.
ІІІ засідання. Дата -
20.10.08 Місце проведення -
класичний ліцей
1.
Консультація. Організація довідково
-
бібліографічного обслуговування школярів:
-
створення ДБА;
-
бібліотечні уроки;
-
бібліографічні огляди літератури.
2.
Домашнє завдання: підготувати огляд літератури.
Остапець І.Г., Ботвінко В.І., керівник МО шкільних бібліотекарів
Компьютерный парк -
10
Зангизорян Ш.С.
Была первой не только в районе, но и в Заопрожской области, благодаря которой появилась библиотечная программа. Программа постоянно изменяется с учетом современных требований
Тема уроку:
Книга і життя
Інтегрований літературно
-
бібліотечний урок
Інтегрований історико
-
бібліотечний урок
Тема уроку:
Козацька доба
94
Круглые столы, ярмарки библиотечных идей и находок
Презентация идей и находок (май)
Ярмарка творческих идей: защита интересного массового мероприятия (январь)
Для таких мероприятий характерна заинтересованность в дружеском общении: •
Профессиональный праздник библиотекарей
•
КВН
•
Творческие портреты библиотекарей
•
Юбилеи Библиотечные “
посиделки
”
•
“Хортиця –
любов моя” -
це екскурсії до краєзнавчого музею, виїзди на о.Хортиця для вільного неформального спілкування
•
Гра –
“Останній герой"
•
Улюблені вірші на берегах рідного Дніпра
Экскурсии
Конкурсы библиотечного мастерства
•
“Шкільний бібліотекар –
2007”
(победитель библиотекарь ЗУВК
№
20 Ботвинко Валентина Ивановна)
•
Конкурс бибиотечн
ы
х работников “Бібліосвіт” (победитель –
бибиіотекарь общественно
-
гуманитарной гимназии № 27 Зангизорян Шушаник Сумбатовна)
•
“Шкільний бібліотекар -
2009” ( победитель -
библиотекарь общественно
-
гуманитарной гимназии № 27 Зангизорян Шушаник Сумбатовна
Наши достижения по результатам областного смотра
-
конкурса Всеукраинской акции “Живи, книга!”:
2006 г. –
І место (библиотекарь ГМ № 27 Зангизорян Ш.С.)
2007 г. –
ІІІ место (библиотекарь СОШ №94 Горгула Г.Г.)
2008 г. –
ІІІ место (библиотекарь СОШ №72 Остапенко Т.В.)
2009г. –
ІІ место (библиотекарь Гм №25 Масюк И.)
Библиотекари в областных конкурсах с 2006 по 2012 получили призовые места:
І место -
6
ІІ место -
1
ІІІ место –
4
"Мало знать, надо и применять.
Мало хотеть, надо и делать."
Гѐте
Мы постоянно хотим знать как можно больше и свои знания применять на практике. Мы не просто хотим, но и делаем
!
Читать?
Читать…
Читать!!!
Автор
shushi2008
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
136
Размер файла
10 407 Кб
Теги
запорожье, орджоникидзевский
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа