close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация Cрібна доба

код для вставкиСкачать
«Срібна доба російської поезії»
Підготував
:
Уч
е
нь
11
-
А класу
ЗОШ №20 Сів
ик
Олександр
Вчитель: Цецура В.С
«Ср
ібна доба російської поезії
»
Так був названий період XIX
―
XX
ст. ²
це був час духовного новаторства, великого стрибка у розвитку вітчизняної культури. Саме в цей час народились нові літературні жанри, збагатилась естетика художньої творчості, прославилась ціла плеяда видатних просвітників, діячів науки, письменників, поетів, художників
.
СИМВОЛІЗМ
Символізм -
літературно
-
мистецький
напрям
кінця ХІХ ³
початку ХХ ст., основоположники якого, базуючись на ідеалістичній філософії
Шопенгауера
, «теорії несвідомого»
Едуарда Гартмана
і поглядах
Фрідріха Ніцше
, проголосили основою мистецької творчості
символ
³
таємну ідею, приховану у глибині всіх навколишніх, а також і потойбічних явищ, що її можна розкрити, збагнути й відобразити тільки з допомогою
мистецтва
, зокрема
музики
і
поезії
СИМВОЛІСТИ
В. Я. Брюсов; К. Д. Бальмонт;
Д. С. Мережковський;
О. Бєлий;
О. А. Блок
В. Я. БРЮСОВ
(1873 ²
1924)
Валерій Якович Брюсов 13 грудня 1873р. Нар. в купецькій родині . У 1893р. вступив і навчався на історико
-
філологічному факультеті МУ. У 1884
-
1895рр. У травні
-
червні 1902р. подорожував по Італії.
У 1904 -
1908рр. Брюсов ²
головний ініціатор, головний автор, керівник журналу «Весы», головного періоду видавництва символ
ізму
. У 1921р. Організував Вищій літературно
-
художній інститут і до кінця життя був його ректором і професором. Помер 9 жовтня 1924р. У Москві. Творчість
Тень несозданных созданий Колыхается во сне, Словно лопасти латаний На эмалевой стене.
Фиолетовые руки На эмалевой стене Полусонно чертят звуки В звонко
-
звучной тишине.
И прозрачные киоски, В звонко
-
звучной тишине, Вырастают, словно блестки, При лазоревой луне.
Всходит месяц обнаженный При лазоревой луне... Звуки реют полусонно, Звуки ластятся ко мне.
Тайны созданных созданий
С лаской ластятся ко мне, И трепещет тень латаний На эмалевой стене.
1895 рік
К. Д. БАЛЬМОНТ
(1867 ²
1942)
Костянтин Дмитрович Бальмонт народився в селі Гумнищі Шуйського повіту Володимирської губернії, у дворянській сім
’
ї
. У 1887
-
1889рр. Бальмонт займався перекладами західно
-
європейських поетів.
Збірки «Под северным небом» (1894), «В безбрежности» (1895), «Тишина» (1898) ²
предтечі російського символізму. Славу і визнання Бальмонту принесли книги «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь» (1900
-
1903). Вони зміцнили авторитет поета, як одного з провідних поетів символістського напрямку. У 1920р. Бальмонт емігрував. Помер в 1942р.
Я ³
изысканность русской медлительной речи,
Предо мною другие поэты ³
предтечи,
Я впервые открыл в этой речи уклоны,
Перепевные, гневные, нежные звоны.
Я ³
внезапный излом,
Я ³
играющий гром,
Я ³
прозрачный ручей,
Я ³
для всех и ничей.
Переплеск многопенный, разорванно
-
слитный,
Самоцветные камни земли самобытной,
Переклички лесные зеленого мая ³
Все пойму, все возьму, у других отнимая.
Вечно юный, как сон,
Сильный тем, что влюблен
И в себя, и в других,
Я ³
изысканный стих.
АКМЕЇЗМ
АКМЕЇЗМ
(від грец. «акме» -
вищий ступінь чого
-
небудь; квітуча сила ), течія у російській поезії 1910
-
х рр. проголосив звільнення поезії від символістських поривів до «ідеального», від багатозначності і плинності образів, ускладненої метафоричності, повернення до матеріального світу, предмету (або стихії «єства»), точному значенню слова. АКМЕЇСТИ
М. С. Гумільов;
С. М. Городецький;
А. А. Ахматова;
О. Е. Мандельштам;
Г. В. Іванов
М. С. ГУМІЛЬОВ
(1886 ²
1921)
Микола Степанович Гумільов народився 15 квітня 1886р. у Кронштаді в сім
’
ї
військового корабельного лікаря. Закінчив Царскосільську гімназію. Навчався на історику
-
філологічному факультеті Петербурського університета. У 1911р. разом з С. Городецьким створив «Цех поэтов». У 1914р. пішов добровольцем до російської армії. За хоробрість і доблесть був нагороджений двома Георгієвськими хрестами і переведений у прапорщики. Революційні події 1917р. застали його за кордоном. У 1918р. повернувся у Петроград, був членом редколегії «Всемирная литература». 3 серпня 1921р. був заарештований Петроградською Надзвичайною комісією, а 25 серпня 1921р. ²
розстріляний О. Е. МАНДЕЛЬШТАМ
(1891 ²
1938)
Осип Еміліьович Мандельштам народився 15 лютого 1891р. У петербурськоєврейськокупецькій сім
’
ї
. З 1900
-
1907рр. навчався у Тенішевському комерційному училищі. Після закінчення подорожував по західній Європі. У 1910р. ²
перша публікація. У 1911р. поступив на історико
-
філологічний факультет Петербурського університета. Співпрацював у журналах «Аполлон» і «Гиперборей». У 1913р. ²
перший збірник віршів «Камень». У 1928р. ²
другий збірник («
Tristia
» і вірші 1921
-
1925рр.). У 30
-
ті рр. ²
«Воронежский цикл».
В травні 1934р. поет заарештований, засланий до Чердині на Півн. Уралу, а потім переведений до Воронежу. У травні 1938р. заарештований за безглуздим обвинуваченням і відправлений на Колиму, де 27 грудня 1938р. помер.
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.
Его толстые пальцы как черви жирны,
А слова как пудовые гири верны ²
Тараканьи смеются усища
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей ²
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подкову, кует за указом указ ²
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз
Что ни казнь у него, то малина
И широкая грудь осетина.
Листопад 1933 року
ФУТУРИЗМ
ФУТУРИЗМ
(від лат. слова, що означає «майбутнє» ), авангардиський напрямок у європейському мистецтві 1910 ³
20
-
х рр., переважно у Італії і Росії. Для літератури ³
переплетення документального матеріалу і фантастики, у поезії
³
мовне експерементування («слова на свободі» або «заумь»).
ФУТУРИСТИ
Д. Д. Бурлюк; В. В. Хлебников;
В. В. Каменський;
В. В. Маяковський
В. В. МАЯКОВСЬКИЙ
(1893 ²
1930)
Володимир Володимирович Маяковський народився 19 липеня 1893р. у Кутаіській губернії, село Багдаді (Грузія) в сім
’
ї
лісничого. У 1901
-
1906рр. навчався у класичній гімназії в Кутаісі, потім у 5
-
тій московській гімназії (1906
-
1908). У 1908р. поступив до партії РСДРП(б). Був кілька разів заарештований. Поступив в училище живопису, ліплення і зодчества. У 1912р. ²
вперше опубліковані вірші. У 1913р. Вийшла книга під назвою «Я». У 1918р. організував групу «Комфут». Помер у квітні 1930р. в Москві.
КУБОФУТУРИЗМ Кубофутуризм
³
напрямок у мистецтві авангарда початку ХХ ст, у живописі з
’
єднавши
у собі напрацювання італійських футуристів (наприклад, Боччоні) і французьких кубістів (наприклад, Брак).
Кубофутуризм був особливо популярний у російському авангарді, як у живописі, так і в поезії.
У Росії «кубофутуризм
» був одним із самоназв поетичної групи «
Гілея
», противоставляла її егофутуризму Ігоря Северянина
і його послідовників (а згодом і іншим футуристичним угрупуванням, таких як «Мезонин поэзии» і «Центрифуга»). До поетів
-
кубофутуристів відносились:
Велимир Хлебніков, Єлена Гуро, Давид і Микола Бурлюки, Василій Каменський, Володимир Маяковський, Олексій Кручьоних, Бенедикт Лівшиц
. Багато з них виступали і як художники.
Поезія займала провідне місце у російській культурі і розвивалася під впливом класичної літератури XIX
ст.
Автор
mufti
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
1 079
Размер файла
387 Кб
Теги
символізм, Срібна доба, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа