close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

усне додавання в межах 1000

код для вставкиСкачать
Предмет: математика 3клас Програма для середньої загальноосвітньої школи. Початкова школа 1-4 клас, К.:Перун,2006. Тема. Усне додавання трицифрових чисел з переходом через десяток. Задачі на зведення до одиниці ( другий вид).
Мета: ознайомити учнів із усним додаванням круглих трицифрових чисел з переходом через десяток; формувати вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці; виховувати повагу до людей праці.
Обладнання: тестові програми для перевірки домашнього завдання та перевірки сприймання та усвідомлення нового матеріалу, мультимедійна презентація на пояснення нового матеріалу.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
І. Повідомлення теми мети та завдань уроку - На сьогоднішньому уроці математики ми будемо вчитися додавати круглі трицифрові числа з переходом через десяток та розвиватимемо свої вміння розв'язувати задачі на зведення до одиниці. - До кінця уроку ви повинні навчитися виконувати усне додавання трицифрових чисел з переходом через десяток. Слайд №1
- Для перевірки своїх набутих вмінь та навичок ви будете працювати за комп'ютером. Тому повторимо основні правила поведінки за комп'ютером.
- Які основні правила поведінки за комп'ютером ви знаєте?(відповіді дітей)
- Скільки часу можна працювати за комп'ютером в тиждень?
- На якій відстані від клавіатури ви повинні знаходитися?
- Якого правила при роботі з клавіатурою ви повинні дотримуватися?
ІІ. Перевірка домашнього завдання . Актуалізація опорних знань
- Перевіримо виконане домашнє завдання за допомогою роботи в групах.
- Для тих учнів, які при роботі за комп'ютером отримують 10 балів , на дошці є завдання творчого характеру. Відразу після закінчення роботи за комп'ютером ви можете приступати до його виконання. Ті діти, які отримують за роботу за комп'ютером 8 балів візьмуть картку з червоною позначкою і будуть покращувати свої вміння за нею. Ті , хто отримає 6 балів, візьмуть картку з зеленою позначкою і опрацюють її, для того, щоб виправити свої помилки при роботі за комп'ютером.
Першими за комп'ютер сідають учні третьої групи. Вони працюють за окремою тестовою програмою, яку до уроку створює вчитель. Це дає змогу учням з низьким рівнем знань отримати вищий рівень, тому що вони розв'язують завдання на матеріал, який вивчався раніше.
1 група2 група3 групасамостійна робота робота з вчителемробота за комп'ютером - Учні третьої групи по закінченні виконання тестових завдань приєднаються до виконання вправ усного рахунку, які будуть виконувати діти першої та другої груп.
Тестові завдання для перевірки домашнього завдання в додатку до уроку
Завдання для учнів першої групи
Задача ( розв'язати задачу виразом)
Першого дня фабрика за 8 год роботи пошила 64 костюми. Другого дня за 1 год стала шити на 2 костюми менше. За скільки годин другого дня фабрика пошиє 54 костюми? 54:(64:8-2)=9(год)
Завдання для учнів другої групи, які працюють з учителем. Актуалізація опорних знань
Усна лічба
Слайд №2
Виконання завдання 627 із підручника(усний рахунок)
Підведення підсумків роботи за комп'ютером третьої групи та підсумків перевірки домашнього завдання.
Після повернення усіх учнів на свої місця, вчитель просить підняти руки учнів, які отримали високий рівень, потім - достатній, середній (для створення загальної картини успішності школярів). Уточнює завдання для кожної з підгруп за отриманими балами.
Картка для учнів третьої групи, які отримали 8 , 6(4) балів в додатку до уроку
ІІІ. Сприймання та усвідомлення нового матеріалу.
а) Пояснення нового матеріалу(у формі фронтальної бесіди).
Учні розглядають слайд №3, коментують виконання дій. Учитель надає допомогу, корегує та уточнює відповіді дітей.
Слайд№3
ІV.Фізкультхвилинка
(учні промовляють вірш А.Костецького "Найголовніша професія" та виконують рухи)
Спитай у тата чи у мами,які професії у них...
Професій в світі є чимало -
сповна їх вистачить на всіх.
Учитель,лікар чи геолог,
Письменник, слюсар чи кресляр -
Всі називають головною
Одну професію - школяр!
Бо всім відомо, що без школи,
Без знань, що мусиш там набуть,
Не станеш у житті ніколи
Тим, ким в дитинстві мрієш буть!
(Коротка бесіда про важливість навчання та повагу до людей різних професій)
V. Запам'ятовування нового навчального матеріалу.
а)Розв'язання з коментуванням прикладу 450+370 усно.
Виконання "ланцюжком" завдання 630 з підручника для запам'ятання алгоритму роботи.
б)Робота в групах
Для тих учнів, які при роботі за комп'ютером отримують 10 балів , на дошці є завдання творчого характеру. Відразу після закінчення роботи за комп'ютером ви можете приступати до його виконання. Ті діти, які отримують за роботу за комп'ютером 8 балів візьмуть картку з червоною позначкою і будуть покращувати свої вміння за нею. Ті , хто отримає 6 балів, візьмуть картку з зеленою позначкою і опрацюють її, для того, щоб виправити свої помилки при роботі за комп'ютером
1 група2 група3 групаробота за комп'ютеромсамостійна робота робота з вчителем Тести для перевірки розуміння нового матеріалу в додатку до уроку
Творче завдання для учнів першої групи.
Скласти задачу за скороченим записом та розв'язати її.
1п. - ?, на 21 більше, ніж 2п. - ? Задача*(наприклад)
На двох полицях було 35 книг. На одній на 21 книгу більше, ніж на другій. Скільки книг на кожній полиці?
( після виконання учні здійснюють самоперевірку : на дошці з'являється відповідь: на одній полиці-7книг, а на другій-28книг)
Картка для учнів, які виконали завдання на 8,6(4) балів в додатку до уроку
Завдання для другої групи - задача 632 з підручника.
36:( 24:8+6)=4(б.)
Третя група працює з учителем над завданням 631 з підручника.
- Відстань між Києвом та Одесою - 490км
- На стовпі будуть числа - Київ 410км,Одеса-80км
Підведення підсумків виконання роботи учнями першої групи та запам'ятання нового матеріалу.
ІV. Систематизація знань отриманих на уроці.
Учитель перевіряє виконання творчого завдання учнями 1 групи та інструктує учнів 3 групи до самостійної роботи. Учні другої групи виконують завдання за комп'ютером та відповідно до оцінки, одержаної за комп'ютером, працюють за картками.
1 група2 група3 групаробота з вчителемробота за комп'ютером самостійна робота Перша група виконує завдання 632 виразом , коментують розв'язок з учителем, а записують самостійно.
Учні третьої групи працюють з цим же завданням самостійно, користуючись планом.
План розв'язування
1. Скільки літрів фарби розлили в одну банку?
2. Скільки літрів фарби розлили в один бак?
3. Скільки потрібно таких баків, щоб розлити 36л фарби?
Підведення підсумків роботи за комп'ютером учнів другої групи та підведення підсумків роботи по систематизації отриманих знань.
ІІV. Домашнє завдання. Підсумок уроку.
- Яку тему на уроці вивчали?
- Що вчилися робити?
- Як потрібно виконувати усне додавання трицифрових чисел з переходом через десяток?
- Які задачі на уроці розв'язували?
- Які завдання найбільше сподобалися?
- Оцінка за урок складатиметься з балу, який ви отримали під час роботи за комп'ютером та оцінки за виконання завдання в зошиті. Ті учні, які відповідали протягом уроку, матимуть додатковий бал за усні відповіді.
- Домашнє завдання: 633, 634 з підручника.
- Розгляньте завдання. Уважно прочитайте задачу. Підніміть руки , хто розуміє, як розв'язати цю задачу. Прокоментуємо виконання. - Чи розумієте ви , як потрібно обчислювати приклади?
- Прокоментуйте виконання першого виразу. - Урок закінчено.
Додаток до уроку
Тестові завдання для перевірки домашнього завдання 1) Обчисліть : 220+350=
а) 570 б) 560 в)670 2) Виберіть правильну відповідь:
750-230=
а) 420 б)520 в) 680 3) Задача
З одного гусака одержали 250г пір'я, пуху на 200г менше. Скільки пуху і пір'я одержали з гусака?
а) 250+(250-200) б) 250-200+200 в) 250-200-200 4) Число 347 записане в вигляді суми розрядних доданків:
а) 300+40 б) 300+40+7 в) 300+7 5) Задача
Спортсменові треба пробігти 1000м Він вже пробіг два круга по 400м Скільки метрів йому залишилося пробігти?
а) 300 б)400 в) 200 Картка для учнів третьої групи, які отримали 8 балів Задача
Майстер повинен був виготовити 800 деталей. Він пропрацював 2 тижні. Кожного тижня він виготовляв по 300 деталей. Скільки деталей йому залишилося виготовити?
Картка для учнів третьої групи , які отримали 6 балів (4бали):
230+450= 150+210=
270+110= 460+120=
Задача
Учень виготовив 200 прапорців, учениця - на 120 менше. Скільки прапорців вони виготовили разом ?
Тести для перевірки розуміння нового матеріалу
1) Виберіть правильну відповідь380+590=:
а)970 б)870 в)790
2) Для школи закупили 270 зошитів та 290 олівців. Скільки всього зошитів та олівців закупили?
а) 450 б)540 в) 560
3) Продали 420кг картоплі. Залишилося продати 390кг картоплі. Скільки кілограмів картоплі було?
а)710 б)810 в) 910
4) 570-(140-70)=
а)500 б)490 в) 380
5) У 5 банках 15л соку. Скільки потрібно бідончиків, щоб розлити 18л соку, якщо в одному бідончику на 3л соку більше?
а) 18-(15:5+3)
б) 18:( 15:5+3)
в) 15:5+3+18.
Картка для учнів першої та другої групи, які отримали 8 балів Задача
Майстер за 12 год. Виготовив 6 деталей. Скільки деталей він виготовить за 4 год., якщо виготовлятиме за 1 год. На 1 деталь більше?
Картка для учнів першої та другої групи , які отримали 6 балів (4бали):
350+450= 650+270=
530+480= 350+280=
340+270= 290+180= 
Автор
bondar_olenka12
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 150
Размер файла
1 199 Кб
Теги
додавання, межах, усне, 1000
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа