close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№4 Числівники

код для вставкиСкачать
Розрізняй:
ЧислівникІменникПрикметникПрислівникскільки? котрий?що?який?як? Котрі з поданих слів є числівниками?
1. П'ятірка. 2. П'ятеро. 3. По-п'яте. 4. П'ятимільйонний. 5. П'ятикутний. 6. П'ятий. 7. Вп'ятьох. 8. Уп'яте. 9. П'ять сьомих. 10. П'ятирічка. 11. П'ятка. 12. П'ятитисячний. 13. П'ятиденний. 14. П'ятак. П'ятиповерховий.
Тести
1. Числівники за значенням поділяються на: А якісні, відносні й присвійні; Б назви істот і неістот; В прості й складні; Г кількісні й порядкові.
2. За будовою числівники поділяються на: А прості, складні й складені; Б якісні, відносні й присвійні; В тверді, м'які й мішані; Г кількісні, збірні, дробові.
3. Позначте рядок, у якому всі слова - збірні числівники: А шість, двадцятий, семеро, три десятих; Б двоє, дванадцятеро, тридцять троє, восьмеро; В тринадцятьох, шістдесяти, вісімнадцятьом, на трьох; Г другий, шостий, чотирнадцятий, десятий.
4. Визначте речення, у якому вжито дробовий числівник. А З п'ятого кола червоний башлик випередив усіх (М. Трублаїні).
Б З криком і вереском промчав тринадцятий у повстяному капелюсі (М. Трублаїні). В Через Канадський водоспад стікає дев'ятнадцять двадцятих усієї води Ніагарського водоспаду (З підручника). Г Установлено, що Ніагарський водоспад утворився близько восьми - дев'яти тисяч років тому. 5.Позначте речення, яке потребує редагування.
АБільше ста тисяч людей щорічно відвідує цей музей.
БСюди прийшли більше семидесяти юнаків.
ВУ Сибірське море впадає триста тридцять шість річок.
ГУ перегонах брали участь п'ятнадцятеро коней.
ДБукет був складений із одинадцяти тюльпанів.
6.Позначте рядок, у якому всі слова - дробові числівники:
Ашість восьмих, три двадцятих, вісім дев'ятих, дві десятих;
Бдругий, восьмий, сімнадцятий, десятий;
Вдванадцятьох, вісімдесяти, вісімнадцятьом, восьмисот;
Гшестеро, тринадцятеро, двадцять троє, восьмеро;
Дтри п'ятих, шістдесят сім, одна ціла три десятих, одна восьма.
7.Визначте речення, у якому вжито збірний числівник.
А Межа вічної криги в Арктиці відступила на кілька сотень кілометрів па північ (В. Комаров). Б Дві дівчини сплять, притулившись щока до щоки (О. Довженко).
В Широке небо неначе кліпало тисячами блискучих очей(І. Нечуй-Левицький).
Г Семеро одного не ждуть (Нар. тв.).
Д У перший день огляду озимини йшли в поле гуртом (Л. Орел).
8.Позначте рядок, у якому всі числівники слід писати окремо:
А трьох/сот, тридцять/три, два/надцять, шіст/десят;
Бтри/п'ятих, вісімдесят/шість, сто/сім, двісті/п'ятдесят;
Втриста/двадцять, шіст/надцятеро, сто/одинадцять, двадцять/два;
Гсто/тисячний, двадцять/п'ятий, сто/сьомий, триста/сороковий;
Дсто/тисяч, двадцять/п'ять, сто/вісім, вісім/сот.
9. Позначте речення, у яких ужито порядкові числівники. А Під тисячолітнім платаном розташувалися музиканти(М. Трублаїні).
Б Один за одним промчали вершники (М. Трублаїні). В Восьмий вершник, у червоному башлику, промчав, як вітер(М. Трублаїні).
Г За умовою змагання вони мусили десять раз оббігти це коло(М. Трублаїні). Д Роком заснування Чернігова вважають дев'ятсот сьомий рік(С. Вєтров).
Е По обидва боки Росі стояли круті верби (І. Нечуй-Левицький). Є Дві високі, ніби фантастичні, стіни лісу обступили білу пухову дорогу (І. Нечуй-Левицький).
10. Укажіть речення, у яких числівники пишемо без м'якого знака. А. Двоє мисливців бігли на лижах поруч нарт, запряжених дев'ят..ма собаками (М. Трублаїні). Б У санітарному поїзді було п'ят..сот шіст..десят.. хворих і поранених (Петро Панч). В Біля гаражів трактористи й водії-механіки упрівали до трет..ого поту, відкидаючи сніг . Г У кращі роки до Парижа ввозять квітів на тридцят.. міл..йонів франків (Н. Золотницький).
Д Пузир продав двадцят.. годованих кабанів і згріб тисячу карбованців (1. Тобілевич). Е Тисяча дев'ятсот ... першого року криголам "Єрмак" не зміг дійти навіть до північного краю Нової Землі (В. Комаров). Є За добу батальйони мали перевалити через хребет, зробити кожен по п'ят..десят.. кілометрів .
11.
1. 1. сто, двадцять, тисяча;
2. двоє, десятеро, п'ятеро;
3. третій, восьмий, дев'ятий;
4. одна восьма, три п'ятих.
Анеозначено-кількісні числівники;
Бдробові числівники;
Впорядкові числівники; Гзбірні числівники;
Двласне кількісні числівники.
12. Позначте речення, що містять числівники.
1) Перші назви з'явилися тисячі або десятки тисяч років тому. 2) Минав час. 3) Змінювалися природні умови й заняття людей, відбувалися жорстокі війни, переселялися народи. 4) І все це залишило свій слід у назвах (За М. Фесенком).
13. Вписати до таблиці форму О.в. числівника дев'ятсот .
Вписати до таблиці форми Д.в. числівника сімдесят.
Вписати до таблиці форму Р.в. числівника п'ятсот .
Вписати до таблиці форми М.в. числівника дев'яносто.
Вписати до таблиць форми О.в. числівника дев'ятнадцять.
Вписати до таблиці форму Р.в. числівника тисяча шістсот сорок сім .
(
((
((
((
(
Вписати до таблиці форму О.в. числівника вісімсот п'ятнадцять
(
( 14. Числівник є у реченні А Майнули в повітрі десятки крил - і голубина зграя знялась у блакить.
Б Стокілометрову відстань подолали дуже швидко
В Дуб уже ріс кількадесят років
Г Лінивий двічі ходить.
15. Неправильно побудовано словосполучення А Зараз одинадцята
Б дев'ятнадцять хвилин десятого
В Буду після дев'ятої
Г пів на першу Д за п'ять хвилин сьома 16. Записати варіанти:
А) свій час народження;
Б) дату і час народження мами й тата;
В) 0845, 2210, 1800, 1035, 1155, 2030.
Тривалість у годинах позначається кількісними числівниками: змагання триває п'ять годин. А самі години називаємо порядковими числівниками: перша година, третя година, п'ята година (так само, як ряди парт класі: перший ряд, другий ряд, третій ряд). При відмінюванні змінюються обидва слова: третьої години, о третій, годині, перед третьою годиною.
Складені числівники на позначення часу пишуться І вимовляються в такий спосіб: перша частина (що вказує на години) - як порядковий числівник, а друга частина (що вказує на хвилини) - як кількісний числівник: десята година сорок хвилин, двадцять і хвилин на вісімнадцяту годину.
Увага! Числівники на позначення часу можуть використовуватися у різних сполученнях з іншими словами:
12.15 - дванадцята п'ятнадцять;
дванадцята година п'ятнадцять хвилин;
чверть на першу (тринадцяту)
п'ятнадцять хвилин на першу (тринадцяту);
14.45 - чотирнадцята сорок п'ять;
чотирнадцята година сорок п'ять хвилин;
за чверть третя (п'ятнадцята);
сорок п'ять хвилин на третю (п'ятнадцяту).
1
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
2 118
Размер файла
70 Кб
Теги
числівник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа