close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

№1 ЗАЙМЕННИКИ розряди.Правопис

код для вставкиСкачать
ЗАЙМЕННИКИ (Розряди займенників за значенням)
Особові: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони
Зворотний: себе
Питальні: хто? що? який? чий? котрий? скільки?
Відносні: хто, що, який, чий, котрий, скільки
Неозначені: хтось,хто-небудь,будь-який,абищо,казна-що,деякий,дехто, хтозна-який
Заперечні: ніхто, ніщо, ніякий, нічий, жодний
Присвійні: мій, твій, свій, наш, ваш, їхній, його, її, їх
Вказівні:той, цей, такий, стільки
Означальні: весь, всякий, кожний, самий, сам, інший
Зверніть увагу! Під час відмінювання займенників окремих розрядів слід пам'ятати:
а)у непрямих відмінках з'являються приголосні (н,нь);
б)при відмінюванні заперечних займенників ні перед прийменниками пишеться окремо: ні в кого, ні в чому;
в)у непрямих відмінках маємо роздільне написання неозначених займенників:аби в кого, казна з ким, будь в кого.
1. Котрі з поданих займенників є особовими?
1. Йому. 2. Вас. 3. Собою.4. Тими. 5. Всіма. 6. Нами. 7. На ній 8.Якимсь. 9. Чиєму. 10. Тобі. 11. Мною. 12. Комусь . 13. Кого. 14. Їхніми. 15. Нікому.
2.Котрі з поданих займенників є присвійними?
1. Такою. 2. Твоєю. 3. Всякого. 4. Іншого. 5. їхні. 6. Свого. 7. Сам. 8. Собою. 9. Моїм. 10. Нашими. 11. Чиїхось .12. їх. 13. Кожному. 14. Вашими. 15. Яких.
3.Котрі з поданих займенників є вказівними?
1. Яким. 2. Самим. 3. Цій. 4. Своїх. 5. Того. 6. Такій. 7. Усяким. 8. Отими. 9. Стількох. 10. Скількох. 11. Всякою. 12. Це. 13. Нею. 14. Тією . 15. Отакою.
4.Котрі з поданих займенників є означальними?
1. Такого.2. Усякого.3. Нашого. 4. Кожної. 5. Мого. 6. Всіх. 7. Інших. 8.Самому. 9. Якомусь.10. Саме. 11. Нею . 12. Всією.13. Цією. 14. Себе. 15. Жодного.
5.Котрі з поданих займенників є заперечними?
1. Дечого. 2. Кожне. 3. Ніскільки. 4. Ні в кого .5. Жодної.6. Якоїсь.7. Дехто. 8. Ні з чим.9. Нічиєю.10. Ніякого.11. Стільки. 11. Будь в кого. 12. Моєю. 13. Нікого. 14. Деякий. 15. Собою.
6.Котрі з поданих займенників є неозначеними?
1. Котрогось. 2. Якого ? 3. Мого. 4. Декого. 5. Самого . 6. Казна в кого. 7. Який-небудь. 8. Казна-де. 9. Аби в кого. 10. Якомусь. 11. Хтозна-як. 12. Де в чому. 13. Ні в котрого. 14. Самому. 15. Чого-небудь.
7.Котрі з поданих займенників є питально-відносними?
1. Котрими. 2. Чиїми. 3. Моїми. 4. Скільком. 5. Якою. 6. Аби з ким. 7. Чому. 8. Стільком. 9. Дечого. 10. Себе. 11. Такий. 12. Саму. 13. Ніякої. 14. Всіма. 15. Чию.
8.У котрому рядку всі займенники належать до одного розряду?
1. Наш, ваш, їхній, мій, свій .
2. Я, мене, тобі, вам, ними. 3. Самій, кожний, інший, всякий, увесь.
9.Скільки в поданому тексті займенників?
Яку я музику створив? Чому продзвеніла вона благовісним дзвоном над усім світом? Чим звеселила й підкорила собі... людські душі? (Довженко)
10. До поданих слів доберіть форми слова та спільнокореневі слова, у яких відбулося б чергування приголосних.(Слова зразу поставити у відповідну форму, вказати чергування). Наприклад: Свекрусі ([х]//[с']
Голка, логіка, лопух, молоко, горіх, діалог, допомога, іволга, каталог, кожух, лірика, колиска, круг.
11.Зробіть фонетичний запис слів: віконниця, смієшся, вітчим, п'ятимільйонний . 12.Поставте іменники у Р., О.в. однини : межа, Ілля, Яків, лоша, поміч, тюль, вим'я .
13. Провідміняти в однині і множині цей другий веселий козак
1.Запишіть займенники разом, окремо або через дефіс. Поясніть їх правопис.
Будь/який, будь/хто, хтозна/який, казна/що, який/небудь, казна/з/ким, будь/на/чому, чий/небудь, ні/що, аби/хто, де/хто, хтозна/хто, хтозна/чий, який/сь, де/який, будь/що, хто/будь, хто/небудь, будь/у/кого, казна/при/кому, будь/котрий, аби/з/ким, де/в/чому, ні/до/чого, ні/при/кому, де/який, казна/чий, що/небудь.
2. Розкрийте дужки. Поясніть правопис займенників.
1. Спи, козаче, душа щира! Хто (небудь) згадає! (Т. Шевченко). 2. Якби розказать про якого (небудь) магната історію-правду, то перелякать саме б пекло можна (Т. Шевченко). 3. Я Європу не (всю) обійшов, але там, де з боями проходив, я не бачив щасливих народів (О. Підсуха) 4. Атаки гроз, порохові тумани, сталеві зливи і пекучі рани - ні (що) нас не віддалить від мети (Г. Плоткін). 5. Ні (в)якому разі! - застеріг його Гонтар (Я. Баш). 6. Лебідь ішов без будь (якої) ознаки на хворість, твердо й чітко відбиваючи кроки (Я. Баш). 7. Хто(сь) заступив у сінці (М. Вовчок). 8. Та чого ж ти плетеш казна(що)? Кажи діло і часу не гай (П. Мирний).
3. Підкресліть займенники .
В українській мові слово документ (від латинського documentum - "повчальний приклад, взірець, зразок") з'явилося десь у кінці XVII - на початку XVIII століття. Цим словом позначалися папери, які підтверджували будь-чиї права на що-небудь, законність володіння чимось, законність певних дій, тобто мали юридичне значення. Це слово витіснило з ужитку власне українські - грамота, лист, листовне письмо - на позначення таких же реалій.
У сучасному діловодстві документом називається письмовий діловий текст про будь-які факти, події, явища об'єктивної реальності, який побудований за певною схемою і виконує, крім загальної для всього стилю, конкретну (тільки йому властиву) функцію.
Усі документи, де б і ким вони не укладалися, повинні будуватися за визначеною моделлю і відповідати певним вимогам.
(А. М. Нелюба).
4. Запишіть правильно займенники, складіть з ними речення, поясніть відмінності у правописі.
Казна/ким - казна/з/ким, хто/зна/кому - хто/зна/при/кому, будь/чому - будь/на/чому, будь/кого - будь/про/кого, хто/зна/чим - хто/зна/з/чим.
5. Правильно запишіть займенники, поясніть їх правопис.
Афіна - одна з головних богинь Греції, давнє мікенське божество. Вона - покровителька країни і міста Аттіки, які прибрали її ім'я, хоча культ богині існував і в де/яких інших країнах та містах. Вона також вважається богинею неба, опікункою хмар та блискавиць, мисливства та мореплавства.
В античному мистецтві Афіна зображувалась гордою і величною дівою у військових обладунках зі списом, щитом і в шоломі, якій не страшний ні/який ворог і яка готова викликати будь/кого на двобій. Адже навіть титан Паллант був повержений войовничою богинею: його шкірою обтягнула вона свій щит.
У Римі Афіну ототожнювали з Мінервою, богинею мудрості й ремесел, покровителькою художників, поетів, скульпторів.
Як відомо, ні/хто і ні/що не зупинило ображену Афіну помститися Парісові у Троянській війні, де вона виступає на боці греків.
(Н. М. Яковенко).
6. Підкресліть займенники, поясніть їх правопис та роль у тексті.
Загальна і найбільш характерна властивість усіх документів полягає у тому, що вони є джерелами або носіями якої-небудь інформації. Тому документи широко використовують у нашій повсякденній діяльності. Як носії інформації вони сприяють поліпшенню внутрішньої організації будь-якого підприємства чи установи, служать підставою для прийняття рішень, узагальнень, довідково-пошукової роботи.
Документи мають ряд важливих властивостей, що становлять неабияку цінність для управління. Деякі документи є засобом свідчення, доведення певних фактів і, отже, мають велике правове значення. Інші служать матеріалом для обробки та одержання якоїсь необхідної інформації.
Завдяки названим властивостям документи широко використовуються при машинній обробці цифрових даних планово-облікового характеру.(З підручника).
7. Підкресліть займенники, поясніть їх відмінювання і правопис.
Текст - основоположний реквізит будь-якого документа. Поділ тексту на складові елементи, тісно пов'язані між собою, поліпшує документ, робить його дохідливішим і виразнішим.
У викладі матеріалу в хронологічній послідовності треба прагнути виділяти вузлові події, найбільш характерні факти, деталі, риси. При цьому не можна забувати, що протяжність явища у часі і ступінь важливості явища не завжди перебувають у прямо пропорційній залежності. Скажімо, для автобіографії дорослої людини не мають суттєвого значення події її дитинства, хоча воно продовжувалося більш як півтора десятка літ. А ось відомості про перші роки трудової діяльності будь-якого працівника викликають у цьому службовому документі неабиякий інтерес. Їх треба викласти з належною повнотою. Тут розрив у хронології тексту буде цілком виправданим.
1. Займенники я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони є
а) вказівними; б) означальними; в) особовими; г) питальними.
2. Форми називного відмінка, а також роду та числа не має займенник
а) хтось; б) себе; в) стільки; г) хтозна-який.
3. Займенники хто, що, який, чий, котрий, стільки є відносними, коли вони а) вживаються для утворення питальних речень;
б) вживаються для зв'язку частин складного речення;
в) вказують на відношення до діючої особи;
г) вказують на неозначену (невідому) особу, предмет, ознаку, кількість.
4. Заперечні та неозначені займенники утворилися від
а) особових займенників;
б) вказівних займенників;
в) питальних займенників;
г) означальних займенників.
5. Через дефіс пишуться такі займенники:
а) хто/сь, де/який, аби/чий, котрий/сь;
б) аби/що, де/кого, котрого/сь, що/сь.
в) казна/хто, будь/кого, що/небудь, хтозна/стільки;
г) аби/в/кого, де/в/кого, хтозна/до/кого, аби/з/ким.
6. Окремо з ні пишуться такі заперечні займенники:
а) ні/хто, ні/чим, ні/якому, ні/чийому;
б) ні/про/що, ні/перед/чим, ні/від/кого, ні/до/якого;
в) ні/чим, ні/кому, ні/якому, ні/кого;
г) ні/який. ні/чий, ні/якого, ні/ким.
1
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 571
Размер файла
57 Кб
Теги
розряди, правопис, займенник
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа