close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМ ПРИРОДОЗНАВСТВО

код для вставкиСкачать
Аналіз програми з "Природознавства" (загальні нотатки)
Позитивні відмінностіПотребує удосконаленняПредмет "Природознавство" вивчається з 1 по 4 клас по 2 години на тиждень у кожному класі.
Загальний обсяг навчального часу становить 270 годин, з них 18 - резерв навчального часу.Зміст програми побудовано за спірально-концентричним принципом.
Укладачі наголошують на особистісній орієнтації змісту цього курсу: пропонується багато екскурсій, демонстрацій, практичних робіт, виконання міні-проектів. 2.У всіх навчальних програмах не прописано кінцеві цілі вивчення того чи іншого предмету. Водночас, формулювання більшості завдань мають загальний, недіагностичний характер: наприклад, "формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, яка відображає основні закони і закономірності про природу та місце в ній людини"; Очевидно, що такі завдання вчитель може по-різному трактувати і по-різному виконувати, а виконання цих завдань неможливо ні перевірити, ні оцінити. Для узагальнення вивченого матеріалу цікавим видається розділ "Запитання до природи"3. Аналіз проектів навчальних програм дає підстави зробити висновок про те, що поки не вдалося розвантажити зміст початкової освіти від надлишкового інформаційного матеріалу. Змістове переобтяження навчальних програм є задавненою вадою змісту шкільної освіти на всіх її рівнях, але у початковій школі це явище тягне за собою втрату мотивації, інтересу дітей до навчання, погіршення стану їх здоров'я. У цьому контексті показовим, наприклад, є зміст навчальної програми з природознавства - відносно нового курсу, побудованого на основі природознавчої складової курсу "Я і Україна", що існував до 2011 р. З'явилася примітка " Запитай у батьків", яка передбачає співпрацю "учень", "вчитель", "батьки".
"Охорону природи" виведено в окреме питання в кожній темі.4. У пояснювальній записці до проекту програми з природознавства зазначено, що він покликаний сприяти формуванню природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, має забезпечити основи екологічної освіти, опанування способами навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.
Проте фактичний зміст курсу, як він відображений у проекті програми, не відповідає задекларованим цілям. Навчальна програма не містить інтегративної основи навколо якої групується зміст. Вона перевантажена інформаційним та фактичним матеріалом, який не відповідає віковим особливостям учнів початкової школи. За структурою і змістом це - короткий курс ботаніки, зоології, анатомії людини та географії для основної школи. Навчально-пізнавальний процес рекомендується базувати на компетентісно орієнтованих завданнях з використанням сучасних освітніх технологій.4-а. Наприклад, у 2-му класі на одному уроці на тему "Тварини взимку" учні повинні опанувати такі змістові блоки: "Комахи взимку", "Життя риб взимку", "Птахи взимку", "Живлення птахів взимку", "Осілі птахи", "Кочові птахи", "Підгодовування птахів взимку", "Звірі взимку", "Активний спосіб життя і зимова сплячка звірів", "Взаємозв'язки між станом неживої природи взимку та життям рослин і тварин". Матеріал, звісно, важливий, але навіть дуже досвідчений вчитель не зможе в рамках одного уроку дізнатися про життєвий досвід кожної дитини з цих питань. Важливе місце має розділ "Вступ", який дає можливість "ввести" дитину в предмет.
Програма має інтегрований зміст, поєднує пропедевтику біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії5. З чинної програми перенесено до нової непродуктивну ідею вивчати у 4-му класі систему органів людини. Розробники проекту програми з природознавства передбачили, що учні протягом всього лише дев'яти уроків мусять засвоїти короткий курс анатомії людини. Наприклад, четвертокласникам пропонується протягом уроку на тему "Мозок - орган управління" вивчити і нервову систему: мозок і нерви, і функцію нервової системи, і головний та спинний мозок, і нерви як "провідники" в нервовій системі, і керування диханням, серцебиттям, перетравлюванням їжі, і чинники, які шкодять нервовій системі тощо. Передбачено резервні години.
Розширені та уточнені вимоги до рівня Держстандарту.6. Інший приклад: у 4-му класі при вивченні теми "Кров, її значення для організму" мають бути засвоєні такі змістові блоки: "Органи кровообігу: кровоносні судини, серце"; "Пульс і його вимірювання"; "Дбайливе ставлення до серця та його тренування"; "Перша допомога при кровотечах". Впродовж цього уроку ще й має бути виконана практична робота "Надання першої допомоги при різних ушкодженнях кровоносних судин; вимірювання пульсу у стані спокою й після навантаження". Очевидно, що навіть за умови повного матеріального забезпечення школи дев'яти-десятирічні діти не здатні протягом 40 хвилин осягнути такий обсяг навчального матеріалу. Відтак, на проведення таких практичних робіт у початковій школі слід передбачити окремі навчальні години.
Природознавство 1-4 класи
Порівняльний аналіз Програми 2006 року з Програмою 2011 року
КласВідмінностіПримітки1 клас
2 клас
3 класЗбільшено кількість годин: 2 години на тиждень / 68 годин на рік (1 година на тиждень / 35 годин на рік); резерв - 6 годин.
Змістовні лінії * Об'єкти природи
* Взаємозв'язки у природі
* Земля - планета Сонячної системи
* Українці на планеті Земля
* Рідний край
* Охорона і збереження природи
* Методи пізнання природи
Вилучено розділи "Про тебе самого", "Родина, рід, рідня", "Людина серед людей"
У розділах "Світ, у якому ти живеш", "Світ неживої природи", "Світ живої природи" кількість годин збільшена. У розділі "Світ, у якому ти живеш" введено нові теми "Як людина пізнає світ", "Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя". Учень має уявлення про прилади, за допомогою яких людина пізнає світ. П.р. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
У розділі "Світ неживої природи" введено нові теми "Гірські породи та їх значення".
У розділі "Світ живої природи" введено нові теми "Рослини та їх будова", "Дерева, кущі, трав'янисті рослини", "Листяні та хвойні рослини", "Дикорослі та культурні рослини", "Кімнатні рослини", "Тварини дикі і свійські", "Комахи. Риби. Птахи. Звірі".
У розділі "Моя країна - Україна" введено нові теми "Карта України та умовні позначки на карті: рівнини, гори, річки", "Водойми України, найбільші річки та озера, їх значення для людини", "Чорне та Азовське моря, їх значення", "Гори України. Природа Українських Карпат", "Природа Кримських гір".
Новий розділ "Запитання до природи" 5 годин упродовж року. Тематика за вибором вчителя:
* З чого виготовляють папір?
* Звідки береться рослинне масло?
* За що нам вдячні домашні улюбленці?
* Як економно вдома використати воду?
* Чи розуміють тварини одне одного?
* Чому малює твій олівець?
* Чому підстрибує м'яч?
* Чим снідає їжачок?
Збільшено кількість годин: 2 години на тиждень / 68 годин на рік (1 година на тиждень / 35 годин на рік); резерв - 5 годин Складові змісту навчального матеріалу
1. Назви тем 2. Практичні роботи
3. Демонстрації
4. Дослідницький практикум
5. Міні-проекти
"Вступ", розрахований на 4 години. У вступній частині введено вимірювання довжини тіні від гномона та планування регулярних (1-2 рази на місяць) спостережень за висотою Сонця опівдні.
Моделювання зміни дня і ночі за допомогою глобуса і джерела світла
Зміни пір року на Землі за допомогою телурія
Введено теми "Кругообіг води в природі"
"Однорідні та багаторічні рослини" "Гриби: їстівні та отруйні. Правила збирання грибів" "Птахи восени. Перелітні та осілі птахи" "Замерзання води. Лід. Дослідження замерзання води" "Відлига. Повінь. Льодохід. Сокорух, розвиток бруньок, цвітіння. Ранньоквітучі трав'янисті рослини" "Рослини і тварини лугів. Життя прісних водоймищ влітку"
Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів сформульовані з вживанням таких дієслів:
- має уявлення;
- наводить приклади;
- знає;
- вимірює;
- спостерігає;
- називає;
- пояснює;
- розрізняє;
- визначає;
- фіксує;
- описує;
- перевіряє;
- знаходить;
- обговорює в групі;
- дотримується;
- презентує;
- характеризує;
- з'ясовує;
- використовує;
- допомагає;
- спостерігає та виконує;
- прагне;
шукає інформацію.
Збільшено кількість годин: 2 години на тиждень / 68 годин на рік (1 година на тиждень / 35 годин на рік); резерв - 3 годин В розділі "Природа і ми" в окреме питання виведено "Охорона природи" в кожній темі.
Вилучено теми: "Тіла. Речовини. Молекули.", "Листяні рослини"
Вилучено тему "Кругообіг води в природі".
Розширена тема "Використання води".
Додаються теми "Світовий океан, його властивості", "Нагрівання та охолодження повітря над сушею та водою", "Способи видобування гірських порід, використання у господарській діяльності", "Квіткові рослини", "Походження свійських тварин", "Віруси".
Питання, які вивчаються в темі "Сонце - джерело енергії на Землі" відрізняються. Перевага: енергозбереження.
Курсивом виділено теми, які співпадають
Порівняно з попередньою програмою збільшено на 23 години
Учень пояснює сутність класифікації на підставі будови
Порівняно з попередньою програмою тема вивчалася у 3 класі
Курсивом виділено дієслова, які співпадають
http://mnmc-nikolaev.at.ua/doc/dok2/prirodoznavstvo.doc 
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
2 047
Размер файла
64 Кб
Теги
природознавство, аналіз, программ, порівняльний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа