close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

istok

код для вставкиСкачать
Презентация Управление подготовкой к введению и реализацией ФГОС в МБОУ Гимназии «Исток»
̾ ̶̼̿ͅя̀ ̴̴̹̼̻̼̼̈́̿ ̢̢̣
̾ ̹̈́̾̈́ͅ ̢̢̣
̾ ̴̴̹̻̈́̿̀ ̶̹̼́ͅя ̢̢̣
̢̢̣
̴̥̼̹̀ͅ ̴̶̹̼̈́̿́я
̼̀ͅ
̞̹̀̿̾ͅ ̸̶̹̈́ͅͅ ̵̹̼́я, ̵̸̶̴̼̹̈́́
̴̥̹̼̹̈́́́ ̼ ̹̹̼̹̾̈́̿́ ̸̶̻̈́я
̞̹̀̿̾ͅ ̶̹̼́я ̶̴̴̼̼̼̼̾̿̾
̞̹̀̿̾ͅ ̢̜̤
̴̥̼̹̀ͅ ̸̴̷̷̹̼̹̼̾ͅ ̷̹̼́̿̽
̴̧̈́́я, ̶̴̹́̈́́я
̴̥̼̹̀ͅ ̹̼́̾
̧̠̞
̘̼̺̹̼̹́ͅ ̹̹̿̽ ̵̴̶̴̻̼̈́́я
̴̴̢̈́́ ̼ ̹̹̼̹̾̈́̿́ ̸̶̻̈́я
̶̣̹̹̹̈́̀́́ͅͅ ̶ ̵̹̼̼́
̡̧̢̡̖̙̤̫̳̔ ̡̢̘̙̳̦̙̟̰̥̦̰
™
̧̛̤̙̟̰̦̦̯̔ ̢̡̢̞̠̣̟̙̞̥̝ ̢̤̦̯̔̕
™
̧̡̢̛̤̙̟̰̦̦̜̖̥̦̰̔ ̧̫̥̦̜̳̔ ̖ ̢̠̙̤̣̤̜̳̦̜̳̩ ̡̛̤̟̜̫̯̩̔ ̧̢̡̤̖̙̝
™
̧̛̤̙̟̰̦̦̯̔ ̢̢̣̤̥̔ «̧̢̢̡̡̢̘̖̟̙̦̖̤̙̥̦̰ ̢̤̘̜̦̙̟̙̝ ̢̞̫̙̥̦̖̠̔ ̢̢̡̛̤̖̜̳̔̔̕»
™
̛̤̙̟̜̪̜̳̔̔ ̢̡̥̪̜̟̰̯̩̔ ̢̢̣̤̙̞̦̖
Автор
a_inna
a_inna40   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Образование
Просмотров
70
Размер файла
84 Кб
Теги
фгос
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа