close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Виступ-презентація ІКТ у позакласній роботі

код для вставки
Використання ІКТ у позакласній виховній роботі
Підготувала вчитель СЗОШ №5 м. Дубна Сухоплясова С.Б.
Прогрес -
не питання швидкості, не питання наявності, це –
питання напрямку
ІКТ
–
потреба часу
Освіта
має
орієнтуватись
на
діяльнісні,
розвиваючі
технології,
які
формують
в
учнів
уміння
вчитися
,
оперувати
і
управляти
інформацією,
швидко
приймати
рішення,
пристосовуватись
до
потреб
ринку
праці
(
формувати
основні
життєві
компетенції)
Впровадження
інформаційних
технологій
у
навчально
-
пізнавальну
діяльність
учнів
початкової
школи
–
це
один
із
шляхів
досягнення
цих
цілей
.
.
ІКТ
–
потреба сучасної дитини
Спостерігаючи
за
дітьми,
навіть
зовсім
маленькими,
ми
часто
відмічаємо,
як
швидко
вони
освоюють
сучасну
техніку
–
без
жодних
інструкцій,
неначе
вже
народилися
зі
знаннями,
як
поводитися
з
комп
’
ютером
чи
мобільним
телефоном
.
Для
них
це
-
природно,
як
природно
розвиватися,
пізнавати
світ
.
ІКТ
–
потреба сучасної дитини
“Педагог
має
подбати
про
те,
щоб
якомога
більше
органів
чуття
–
око,
вухо,
голос,
чуття
мускульних
рухів
і,
навіть,
якщо
можливо
нюх
та
смак,
взяли
участь
в
акті
запам’ятовування
...
За
такого
дружного
сприяння
всіх
органів
в
акті
засвоєння
ви
переможете
найлінивішу
пам’ять”,
-
говорив
видатний
педегог
К
.
Ушинський
.
Саме
це
і
забезпечує
використання
ІКТ
у
навчально
-
виховному
процесі
.
Нормативно
-
правове забезпечення
•
Закон України “Про освіту” •
Державний стандарт початкової загальної освіти
•
Державна національна доктрина розвитку освіти України в XXI столітті
•
Концепція загальної середньої освіти
•
Закон України: “Про iнновацiйну дiяльнiсть”
•
Положення “Про порядок здiйснення iнновацiйної освiтньої дiяльностi”
Теоретичний аспект питання
Інформаційно
-
комунікаційні технології
Технологія
-
це
наука
про
способи
роз
’
язання
задач
людства
за
допомогою
технічних
засобів
.
Педагогічна
технологія
-
це
науково
обгрунтована
педагогічна
система,
яка
гарантує
досягнення
певної
навчальної
мети
через
чітко
визначену
послідовність
дій,
спроектованих
на
розв
’
язання
проміжних
цілей
і
наперед
визначений
кінцевий
результат
.
КВН
Поздравлений
Концертов
Інформаційно
-
комунікаційні технології
Інформаційні
технології
-
це
сукупність
інформаційних
процесів
з
використання
засобів
обчислювальної
техніки,
що
забезпечують
швидкий
пошук
інформації,
доступ
до
джерел
інформації
.
Комунікаційні
технології
-
підвищення
ролі
комп
’
ютерних
мереж
у
забезпеченні
реалізації
інформаційних
процесів
.
Інформаційно
-
комунікаційні технології
Інформаційно
-
комунікаційні
технології
навчання
(ІКТ)
-
це
сукупність
методів
і
технічних
засобів
реалізації
інформаційних
технологій
на
основі
комп
’
ютерних
мереж
і
засобів
забезпечення
ефективного
процесу
навчання
.
Виховання
•
Виховання
-
це
цілеспрямований
розвиток
особистості
для
подальшої
її
участі
в
культурному
і
громадському
житті
.
•
Мета
виховання
-
досягнення
позитивних
змін
в
людині,
яке
відбувається
під
впливом
проведених
виховних
дій,
акцій
.
Позакласна робота
•
Позакласна
робота
–
різноманітна
освітня
і
виховна
робота,
спрямована
на
задоволення
інтересів
і
запитів
дітей,
організована
в
позаурочний
час
педагогічним
колективом
школи
.
•
Мета
позакласної
роботи
-
задоволення
інтересів
і
запитів
дітей,
розвитку
їх
творчого
потенціалу,
нахилів
і
здібностей
у
різних
сферах
діяльності
та
спілкування
.
Ефективність
використання ІКТ у позакласній виховній роботі
Можливості ІКТ
Позакласна виховна
робота
ІКТ
Посилення ефективносі
виховання, розвитку особистості
Критерії ефективності використання ІКТ класоводом
•
економічність
(зменшення
матеріальних
і
часових
ресурсів)
;
•
компактність
(можливість
накопичувати
інформацію
на
електронному
носії,
виключаючи
накопичення
папок
з
інформаційним
матеріалом)
;
•
наочність
(видимість)
–
особливість
структурного
оформлення
програм,
що
дає
можливість
розширювати
й
поглиблювати
уявлення
про
матеріал,
про
взаємозв’язки
;
•
можливість
проведення
моніторингу
(економна,
цілеспрямована
та
індивідуальна
діагностика
та
форма
вивчення
особистості
дитини
через
тести,
анкети)
;
•
можливість
творчого
розвитку
особистості
учнів,
їх
ініціативи,
самореалізації
і
самодіяльності
через
індивідуальну
роботу
.
Критерії ефективності використання ІКТ учнями
•
активізація
розумової
діяльності,
вдосконалення
логічного
мислення,
уміння
прогнозувати
;
•
формування
світогляду,
розширення
ерудиції
;
•
формування
знакової
функції
свідомості
;
•
розвиток
пам
’
яті
та
уваги
;
•
розвиток
моторики,
точніше
формування
моторної
координації
сумісної
діяльності
зорового
і
моторного
аналізів
;
•
підвищення
самооцінки,
упевненості
у
своїх
силах
;
•
розвиток
навичок
самоконтролю
;
•
створення
позитивного
емоційного
настрою
;
•
формування
основ
інформаційної
культури
.
У разі використання комп
’
ютера у дітей:
На 20% зростає обізнаність про навколишній світ
На 25 % посилюється усвідомлення міжпредметних
зв
’
язків
На
15
-
20% покращуються результати виконання логічних операцій
Проблеми використання
Необхідні передумови ефективного використання ІКТ
Матеріальна база
Наявність якісного програмного забезпечення
Інформаційна культура вчителя
Наявність значного педагогічного досвіду
Знання методик застосування комп
’
ютерних
програм
Здоров
’
я і комп
’
ютер
•
Здоров
’
я
–
це
фізичне,
психічне
і
соціальне
благополуччя
людини
і
його
здатність
адаптуватися
до
постійно
мінливих
умов
зовнішнього
і
внутрішнього
середовища
та
природного
процесу
старіння
.
•
Нераціональне
використання
комп
’
ютера
як
засобу
навчання
може
призвести
до
катастрофічних
наслідків
для
здоров’я
дитини
6
-
10
річного
віку
.
Нераціональне використання комп
’
ютера
Неправильне довготривале положення тіла
Значне навантаження на зір, нервову систему
Порушення уяви, притуплення уваги, погіршення пам
’
ят
і
Роздратованість, порушення сну, звикання
Погіршення стану здоров
’
я Вимоги до занять з використанням комп
’
ютера
•
дотримання санітарно
-
гігієнічних вимог до комп
’
ютерного класу.
•
правильне оснащення робочого місця;
•
раціональна робоча поза;
•
якість відеомонітора;
•
відповідність використовуваних комп
’
ютерних програм віку дітей;
•
проведення фізкультхвилинок та комплексів вправ для очей.
•
дотримання тривалості роботи з ПК (1клас -
10хв, 2
-
5 класи –
15хв )
Висновки
•
Використання
ІКТ
у
навчальній
та
позакласній
роботі
розглядається
як
один
з
найбільш
перспективних
напрямів
підвищення
якості
освіти,
формуванні
основних
життєвих
компенцій
.
•
Дотримання
наведених
рекомендацій
при
роботі
з
комп’ютерами
під
час
навчальних
занять
у
позанавчальний
час
дозволить
зберегти
хороше
самопочуття
і
працездатність,
а
також
попередити
розвиток
небажаних
відхилень
у
функціональному
стані
і
здоров’ї
учнів
початкової
школи
.
Інтернет
-
ресурси
•
http://znz1
-
melitopol.at.ua/index/peredumovi_ta_problemi_vikoristannja_ikt/0
-
104
•
http://www.bestreferat.ru/refera
•
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/27861/
•
http://pedsovet.su/
.
•
http://yrok.at.ua/publ/ikt_metodika/vikoristannja_komp_juternikh_tekhnologij_n
a_urokakh_v_pochatkovij_shkoli/25
-
1
-
0
-
520
•
www.teacherjournal.com.ua/attachments/7508_
Використання
%20
ІКТ
.
ppt
•
www.university.kherson.ua/.../
ІКТ
%20в%20
початковій
%20
школі
.%20Посібник.
p
df
•
www.moippo.mk.ua/attachments/article/450/
Поч
аткові%20класи.
pdf
•
lib.chdu.edu.ua/pdf/metodser/111/4.pdf
•
osvita.ua/school/lessons_summary/edu.../27861/
Автор
margaritafl
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
6 720
Размер файла
1 652 Кб
Теги
виступ, робота, позакласне, презентация, ікт
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа