close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

правила користування бібліотекою

код для вставкиСкачать

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кам'янець-Подільське вище професійне училище"ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДПТНЗ "К-П ВПУ"
___________ Б.Ф.Чекригін (особистий підпис)
___________
(дата)
ПРАВИЛА
користування бібліотекою
1. Загальні положення
1.1. Правила користування бібліотекою ДПТНЗ "К-П ВПУ" (далі - Правила) - це зібрання положень, що регламентують відносини користувача з бібліотекою ДПТНЗ "К-П ВПУ", визначають загальний порядок організації обслуговування користувачів, їхні права та обов'язки, доступ до бібліотечних фондів.
1.2. Правила складено відповідно до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (зі змінами і доповненнями), Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 р. № 275 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 липня 1999 р. за № 449/3742).
2. Права користувачів бібліотеки
2.1. Бібліотека є доступною та безкоштовною для користувачів - учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, учителів, вихователів, інших працівників ДПТНЗ "К-П ВПУ" (далі - навчальний заклад).
2.2. Користувачі бібліотеки мають право:
* безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через довідково-пошуковий апарат; * безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації; * безоплатно отримувати в тимчасове користування документи з фонду бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; * одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (далі - МБА); * одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
* користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі; * брати участь у роботі бібліотечної ради. 2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою за один раз не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою становить. Кількість бібліотечних документів, які видають у читальному залі, не обмежується. 2.4. Лише в читальному залі видаються такі види й типи документів: . Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування лише в читальному залі. 2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі. Термін користування документами на прохання користувача може бути подовжено, якщо на них немає попиту інших користувачів. Документи, які мають підвищений попит, можуть надаватися користувачам додому за умови, що користувачі вносять як забезпечення виконання ними зобов'язань повернути одержані у бібліотеці документи. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не дають результату, то кошти .
2.6. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА, внутрішній книгообмін. 3. Обов'язки користувачів
3.1. Для запису до бібліотеки працівники навчального закладу та батьки учнів пред'являють паспорт або документ, що його замінює. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач має негайно повідомити про це бібліотеку протягом місяця. Учні записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками. Користувачі ознайомлюються з Правилами, підписують зобов'язання їх виконувати (крім неповнолітніх користувачів) й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач має дбайливо ставитися до них; при одержанні документів перевіряє їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попереджає про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. Інакше відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач. 3.3. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача. 3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки чи одержаний через МБА, внутрішній книгообмін, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість.
3.5. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. 3.6. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення Правил можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України. 3.7. У бібліотеці користувачі мають дотримувати тиші. Особи, який мають неохайний вигляд, до бібліотеки не допускаються. 3.8. Документи, одержані з бібліотечного фонду, користувач має повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день (). 3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством. 4. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів
4.1. Бібліотека зобов'язана: - інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, зокрема платні, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. № 534; - створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів; - дбати про культуру обслуговування користувачів; - формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання; - задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами; - систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів; - ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів; - створювати читацькі ради; - звітувати перед користувачами бібліотеки. 
Автор
sardelka_ss
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
68
Размер файла
35 Кб
Теги
біб, користування, кою, правила
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа