close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ №1

код для вставкиСкачать
Cтатути збройних сил України, військові звання та знаки розрізнення
ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ. 10 КЛАС
ТЕМА УРОКУ: Поняття про військові статути. Загальновійськові статути та бойові статути родів військ Збройних Сил України, їх визначення.
Військовослужбовці Збройних Сил України. Військові звання. Знаки розрізнення і форма одягу військовослужбовців. Обов
’
язки
рядового (матроса) у повсякденній діяльності
.
МЕТА УРОКУ:
усвідомити поняття щодо суті і значення військової дисципліни. набути первинних навичок дотримання статутних взаємовідносин та військової дисципліни.
виховувати почуття відповідальності майбутнього захисника Вітчизни шляхом щоденного виконання статутних обов
’
язків на заняттях з предмета ЗВ
ПЛАН УРОКУ
1. Стройове тренування.
2. Поняття про військові статути.
3.Військові знання, знаки розрізнення, форма одягу військовослужбовців.
4. Узагальнення та підсумки
.
Х
ІД
УРОКУ
І. Шикування. Привітання, огляд зовнішнього вигляду. Повторення та удосконалення стройових прийомів без зброї. Виконання поворотів на місці. Виконання в складі відділення прийому ´Вихід зі строю та повернення до ньогоµ. Захід у клас, розміщення на місцях.
ІІ. Відпрацюванння основних питань.
ІІІ. Узагальнення та підведення підсумків.
І
V.
Домашнє завдання.
С
ТАТУТИ
З
БРОЙНИХ
С
ИЛ
У
КРАЇНИ
Статути Збройних Сил України —
це зведення законів військової служби, на основі яких проходять повсякденне життя, виховання, навчання, бойова діяльність військ; у них роз'яснюється, як воїн має нести військову службу і навчатися військової справи, щоб бутинадійним і вмілим захисником Вітчизни.
Статути
Збройних
Сил України
поділяються
на загальновійськові
статути
та
статути
родів
військ
.
Загальновійськовими
статутами Збройних
Сил України
є:
Статут внутрішньої
служби
Збройних
Сил України
,
Дисциплінарний
статут Збройних
Сил України
, Статут гарнізонної
та вартової
служб Збройних
Сил України
,
Стройовий
статут Збройних
Сил України
.
Статут внутрішньої
служби
Збройних
Сил України
визначає
загальні
права
та
обов'язки
військовослужбовців
і
стосунки
між
ними,
обов'язки
основних
посадових
осіб
полку
і
його
підрозділів
,
правила
внутрішнього
розпорядку
у
військовій
частині
та
її
підрозділах
.
Статутом
керуються
всі
військові
частини
,
кораблі
,
управління
,
штаби
,
організації
,
установи
і
військові
навчальні
заклади
Збройних
Сил
України
.
Дисциплінарний статут Збройних
Сил
України
визначає
сутність
військової
дисципліни,
обов'язки
військовослужбовців
щодо
її
додержання,
види
заохочень
і
дисциплінарних
стягнень,
права
командирів
щодо
їх
застосування,
а
також
порядок
подання
й
розгляду
заяв,
пропозицій
і
скарг
.
Усі
військовослужбовці
Збройних
Сил
України
повинні
неухильно
керуватися
вимогами
Дисциплінарного
статуту
.
Його
положення
поширюються
і
на
громадян,
звільнених
з
військової
служби
увідставку
чи
запас
з
правом
носіння
військової
форми
одягу,
коли
вони
одягають
військову
форму
.
Статут
гарнізонної
та
вартової
служб
Збройних
Сил
України
визначає
організацію
і
порядок
несення
гарнізонної
та
вартової
служб,
права
і
обов'язки
посадових
осіб
гарнізону
та
військовослужбовців
,
які
залучаються
для
несення
цих
служб
.
Статут
обов'язковий
для
всіх
військових
частин
,
штабів
,
організацій
,
установ
і
військових
навчальних
закладів
Збройних
Сил
України
.
Стройовий
статут Збройних
Сил України
визначає
: стройові
прийоми
і
рухи
без зброї
та зі
зброєю
; строї
і
дії
підрозділів
і
військових
частин
у пішому
порядку і
на машинах; порядок виконання
військового
вітання
і
проведення
стройового
огляду
; місце
Бойового
прапора у строю, порядок його
внесення
і
винесення
; обов'язки
військовослужбовців
перед шикуванням
і
в строю та вимоги
до їх
стройового
навчання
. Стройовий
статут обов'язковий
для всіх
військових
частин
, управлінь
, штабів
, організацій
, установ
і
військових
навчальних
закладів
.
Екіпажі
кораблів
та
інші
підрозділи
Військово
-
Морських
Сил
керуються
Стройовим
статутом
у
ситуаціях,
не
визначених
Корабельним
статутом
Військово
-
Морських
Сил
України
.
Дія
статутів
Збройних
Сил
України
поширюється
на
Прикордонні
війська
,
Службу
безпеки
України,
Внутрішні
війська
Міністерства
внутрішніх
справ
України
та
на
інші
військові
формування
,
створені
відповідно
до
чинного
законодавства
.
Бойови
́
й
стату
́
т
—
офіційний
керівний
документ,
що
встановлює
основи
бойової
діяльності
військ
(авіації,
сил
флоту)
.
У
бойовому
статуті
визначаються
цілі,
завдання,
способи
бойових
дій
та
принципи
застосування
військовослужбовців,
підрозділів
(відділення,
взвод,
рота,
бата
льйон),
частин
(окремий
батальйон,
полк)і
з'єднань
(бригада,
дивізія),
основні
положення
з
організації,
підготовки
і
веденню
бойових
дій,
а
також
щодо
їх
забезпечення
та
управління
військами
.
Бойовий
статут
може
бути
загальновійськовим
або
виду
збройних
сил
.
Загальновійськові
бойові
статути
визначають
основи
організації
і
ведення
загальновійськового
бою
і
принципи
бойового
застосування
в
ньому
частин
і
з'єднань
різних
видів
збройних
сил
.
Положення
таких
бойових
статутів
поширюються
на
всі
види
збройних
сил,
роди
військ
і
спеціальні
війська
.
У
бойових
статутах
видів
збройних
сил
викладаються
основи
бойової
діяльності
їх
з'єднань,
частин
і
підрозділів
в
загальновійськовому
бою
і
при
веденні
самостійних
бойових
дій
.
ВІЙСЬКОВІ ЗВАННЯ, ЗНАКИ РОЗРІЗНЕННЯ І ФОРМА ОДЯГУ
Кожному військовослужбовцю
і військовозобов'язаному
присвоюється
військове
звання
відповідно
до ЗаконуУкраїни
«Про загальний
військовий
обов'язок
і військову
службу».
Встановлено
такі
військові
звання
Збройних
Сил України: у Сухопутних
(
материкових
) і Повітряних
Силах —
солдати
, сержанти
, прапорщики, офіцери
, генерали
; у Військово
-
Морських
Силах —
матроси
, старшини
, мічмани
, офіцери
, адмірали
З
НАКИ
РОЗРІЗНЕННЯ
НА
ФОРМЕНОМУ
ОДЯЗІ
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
З
БРОЙНИХ
С
ИЛ
У
КРАЇНИ
ВІДПОВІДАЮТЬ
ЇХ
ПЕРСОНАЛЬНОМУ
ЗВАННЮ
. Ц
Е
—
ПОГОНИ
, НАРУКАВНІ
Й
НАГРУДНІ
ЗНАКИ
, ЗНАКИ
НА
ГОЛОВНИХ
УБОРАХ
І
ПОГОНАХ
, КАНТИ
, ЛАМПАСИ
.
Нарукавний
шеврон
25 повітряно
-
десантної
бригади
Збройних
Сил України
Почесний
нагрудний
знак начальника Генерального штабу –
Головнокомандувача
Збройних
Сил України “Слава і честь”
Морська
піхота
Погони рядового
та полковника
На погонах сержантів і старшин пришиваються нашивки відповідно до військового звання, а на петлицях
прикріплюються відповідні емблеми. Обов'язковим
атрибутом
знаків
р
озрізнення
військовослужбовців
Збройних
Сил України є
тризуб
—
символ незалежної
України.
Форма одягу
військовослужбовців
України
встановлюється
наказом міністра
оборони .
Р
ЯДОВИЙ
СКЛАД
Військов
і
звання
Солдат
Старший солдат
Погон
Військові
звання
Матрос Старший матрос
Погон
С
ЕРЖАНТСЬКИЙ
І
СТАРШИНСЬКИЙ
СКЛАД
Молодший сержант
Сержант
Старший
сержант
Старшина
Старшина ІІ статті
Старшина І статті
Головний
старшина
Головниий
корабельний
старшина
П
РАПОРЩИКИ
ТА
МІЧМАНИ
Прапорщик
Старший прапорщик
Мічман
Старший мічман
О
ФІЦЕРСЬКИЙ
СКЛАД
Молодший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капітан
Молодший лейтенант
Лейтенант
Старший лейтенант
Капітан
-
лейтенант
Старший офіцерський
склад
Майор
Підполковник Полковник
Капітан ІІІ рангу Капітан І рангу Капітан ІІ рангу Генерал
-
майор
Генерал
-
полковник
Генерал армії України
Генерал
-
лейтенант
Вищий
офіцерський
склад
Контр
-
адмірал Віце
-
адмірал Адмірал ВМС України
Д
ОМАШНЄ
ЗАВДАННЯ
: ОЗНАЙОМИТИСЯ
З
ОБОВ
’
ЯЗКАМИ
СОЛДАТА
(
МАТРОСА
)
ОБОВ.ЯЗКИ СОЛДАТА (МАТРОСА)
ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПО СЛУЖБІ
Солдат (матрос) у мирний
і воєнний
час відповідає
за точне
і вчасне
виконання
покладених
на нього
обов.язків
і поставлених
перед ним завдань
, а також
за справний
стан своєї
зброї
, дорученої
йому
техніки
і цілісність
виданого
йому
майна. Він
підпорядкований
командирові
відділення
.
Солдат (матрос) зобов.язаний
: виявляти
повагу
до командирів
(
начальників
) і старших. шанувати
честь і гідність
товаришів
по службі
, дотри
муватися
правил військової
ввічливості
, поведінки
і при
вітання
. Зразково
виконувати
службові
обов.язки
, сумлінно
вивчати
військову
справу. засвоювати
все, чого
навчають
командири
(начальники). бути готовим до виконання
завдань, пов.язаних
із
захистом
народу України. Оберігати
державні
і військові
таємниці
.
точно, ініціативно
і сумлінно
виконувати
накази
командирів
(
начальників
).
повсякденно
загартовувати
себе, вдосконалювати
свою фізичну
підготовку
.
досконало
володіти
зброєю
і технікою
, тримати
її
завжди справною, вичищеною
, готовою до бою.Постійно
бути за формою та охайно
вдягненим
, дотримуватися
правил особистої
та громадської
гігієни
, охайно
носити
одяг
і взуття
, своєчасно
й
акуратно
лагодити
його
, щоденно
чистити
та зберігати
зброю
у визначених
місцях
, дорожити
державним
і військовим
майном
.
Бути хоробрим
і дисциплінованим
, не допускати
негідних
вчинків
і утримувати
від
них інших.Неухильно
виконувати
правила безпеки
під
час використання
зброї
, в роботі
з
технікою
та в інших
випадках
, а також
дотримуватися
правил пожежної
безпеки
. під
час перебування
поза розташуванням
військової
частини
не допускати
порушень
громадського
порядку і негідних
вчинків
щодо
цивільного
населення
.
Знати посади, військові
звання
і прізвища
своїх
прямих
начальників
до командира дивізії
включно
.
Автор
viktor
viktor49   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
2 442
Размер файла
1 524 Кб
Теги
захист, вітчизни, школа, статути, вйськові звання
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа