close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Хвилинки каліграфії на уроках укр.мови

код для вставкиСкачать
;за творами Олександра Олес́
Презентацію підготувала вчитель –
методист Скандинавської гімназії м. Києва
Біляченко Ольга Василівна за матеріалами Ясенчук Людмили Іванівни
І
І
і
і
л
і
в
і
ц
і
г
і
р
О
с
е
л
я
І
, в
а
р
т
у
ю
ч
и
н
а
с
к
е
л
і
,
Г
о
р
д
о
в
і
т
е
р
в
і
д
м
о
в
л
я
: «Ц
і
ф
о
р
т
е
ц
і
і
о
с
е
л
і
Г
і
р
я
с
н
о
г
о
к
о
р
о
л
я
».
•
Чи були ви в Кримських горах?
•
Що цікавого зустрічали?
•
Яке слово вжите в неповній ;скороченій формі?
•
Доберіть синоніми до нього.
•
Назвіть висловл̀ванн́ в переносному значенні.
Ї
Ї
ї
ї
ї
х
ї
х
Ї
х
п
о
є
с
о
н
я
ч
н
е
п
р
о
м
і
н
н
я
, Г
о
д
у
є
ч
и
с
т
а
п
а
х
о
щ
п
і
л
ь
. В
г
л
и
б
и
н
а
х
с
е
р
ц
я
ї
х
к
о
р
і
н
н
я
: Т
о
р
к
н
е
ш
к
в
і
т
к
и
, а
в
с
е
р
ц
і
б
і
л
ь
.
•
Як розумієте слова ͨїх поє сон́чне промінн́ͩ?
•
Знайдіть слова, правопис ́ких слід по́снити. По́сніть правопис цих слів.
•
Знайдіть займенники. До ́кої особи вони належать?
•
Доберіть синоніми до слова торкнеш.
•
По́сніть вживанн́ коми в реченн́х.
Й
й
й
а
й
і
й
м
Р
а
й
д
у
г
а
Р
а
й
д
у
г
а
з
н
е
б
а
з
л
е
т
і
л
а
, Р
а
й
д
у
г
а
в
п
а
л
а
н
а
з
е
м
л
ю
, Б
а
р
в
а
м
и
в
к
р
и
л
а
д
о
л
и
н
у
. Н
і
ж
н
о
ї
ї
о
б
і
й
м
а
є
.
•
Чи спостерігали ви за цим ́вищем природи?
•
Який настрій воно дарує? Які кольори у неї?
•
Назвіть синонім до цього слова.
•
Знайдіть слова з ненаголошеними голосними. По́сніть їх правопис.
•
Знайдіть займенники. Провідмін́йте його.
Л
Л
л
л
л
л
і
с
л
ь
о
С
л
ь
о
з
и
Л
і
т
а
є
р
а
д
і
с
т
ь
, щ
а
с
т
я
с
в
і
т
и
т
ь
, Д
з
в
е
н
я
т
ь
п
т
а
ш
к
и
в
с
а
д
а
х
р
я
с
н
и
х
, С
м
і
ю
т
ь
с
я
з
н
о
в
у
т
р
а
в
и
, к
в
і
т
и
... А
с
л
ь
о
з
и
щ
е
т
р
е
м
т
я
т
ь
н
а
н
и
х
.
•
Який настрій виклика̀ть ці р́дки?
•
Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.
•
Знайдіть слова, правопис ́ких потрібно по́снити.
•
По́сніть вживанн́ розділових знаків.
М
м
м
м
а
м
т
Т
р
е
м
т
и
т
ь
М
а
л
е
н
ь
к
а
д
і
в
ч
и
н
к
а
н
а
л
і
ж
к
у
В
р
о
ж
е
в
и
х
с
н
а
х
щ
а
с
л
и
в
о
с
п
и
т
ь
, Б
л
а
к
и
т
н
и
й
п
р
о
м
і
н
ь
в
п
а
в
н
а
н
і
ж
к
у
І
, т
и
х
о
с
я
ю
ч
и
, т
р
е
м
т
и
т
ь
.
•
З ́ким ͨзабарвленн́мͩ голосу слід читати ці р́дки?
•
Чи є в цих р́дках вислови, вжиті в переносному значенні?
•
Доберіть перевірне слово, щоб правильно написати слово тремтить.
•
Знайдіть у тексті прислівники. Доберіть антоніми до них.
Н
Н
н
н
н
а
и
н
н
е
н
і
Н
і
ж
к
и
Н
а
Р
і
з
д
в
о
г
о
р
и
т
ь
я
л
и
н
к
а
,
С
в
і
ч
е
ч
к
и
б
л
и
щ
а
т
ь
...
Д
і
т
и
б
і
г
а
ю
т
ь
к
р
у
г
н
е
ї
,
Н
і
ж
к
и
т
у
п
о
т
я
т
ь
.
•
Коли приходить Різдво?
•
Чим незвичайне це св́то?
•
По́сніть вживанн́ розділового знака ...
в кінці 1
-
го реченн́.
•
Яке із слів цього вірша можна використати в ролі іншої частини мови?
•
круг
•
Як ви по́сните вислів ніжки тупот́ть
?
К
К
к
к
к
в
н
к
а
Б
а
р
в
і
н
о
к
К
в
і
т
и
с
я
ю
т
ь
і
р
а
д
і
ю
т
ь
, К
в
і
т
и
м
и
ю
т
ь
с
я
р
о
с
о
ю
, Х
о
ч
у
т
ь
х
в
и
л
ю
з
а
к
в
і
т
ч
а
т
и
І
б
а
р
в
і
н
к
а
м
и
о
б
в
и
т
ь
.
•
Як ви розумієте вислів квіти мѝтьс́ росо̀
?
•
Знайдіть дієслова. До ́кої дієвідміни вони належать?
•
Що ви знаєте про барвінок? Коли він цвіте?
•
Продовжіть р́д слів: с́̀ть, раді̀ть, ....
С
С
с
с
с
к
с
о
с
т
.
С
о
н
е
ч
к
о
С
к
о
р
о
с
о
н
е
ч
к
о
п
р
и
г
р
і
є
, П
о
т
е
ч
у
т
ь
с
т
р
у
м
к
и
,
Т
е
м
н
и
й
г
а
й
з
а
з
е
л
е
н
і
є
, З
а
ц
в
і
т
у
т
ь
к
в
і
т
к
и
.
•
Про ́ку пору року йдетьс́ у вірші?
•
Як поступово наближаєтьс́ весна? Які слова на це вказу̀ть?
•
Назвіть слова з ненаголошеними голосними. Доберіть перевірні слова.
•
Доберіть синоніми до слова потечуть.
У
У
у
у
г
у
у
м
Г
у
р
т
о
м
У
л
і
с
а
х
, л
і
с
а
х
з
е
л
е
н
и
х
М
и
с
п
о
ч
и
н
е
м
о
г
у
р
т
о
м
П
і
д
с
т
о
л
і
т
н
ь
о
ю
в
е
р
б
о
ю
, Щ
о
с
х
и
л
и
л
а
с
ь
н
а
д
с
т
р
у
м
к
о
м
.
•
Яку картину ви у́вили собі, прочитавши ці р́дки?
•
Доберіть синоніми до слова гуртом.
•
Назвіть слова з ненаголошеними голосними. Доберіть перевірні слова.
•
По́сніть вживанн́ розділових знаків.
•
В ́кому значенні вжито слово столітньо̀…?
Х
Х
х
х
х
о
и
х
і
х
К
р
и
х
о
т
к
а
Х
о
л
о
д
н
а
о
с
і
н
ь
л
и
с
т
з
р
и
в
а
є
, Щ
о
б
м
'
я
к
ш
е
н
а
д
а
л
о
с
ь
с
н
і
г
а
м
; А
к
р
и
х
о
т
к
а
в
е
с
н
у
в
і
т
а
є
, В
в
і
с
н
і
в
с
м
і
х
а
ю
ч
и
с
ь
к
в
і
т
к
а
м
.
•
Яку картину ви у́вили собі, чита̀чи ці р́дки?
•
Доберіть синоніми до слова крихотка.
•
Слово крихотка
-
вжито автором у своїй формі. А ́к потрібно правильно його написати?
•
Доберіть антоніми до слів холодна, м'́кше.
•
Чи є тут р́дки, вжиті в переносному значенні?
Шаблон: Писаревська Т. І.
Хвилинка каліграфії, Ясенчук Людмила Іванівна, учитель початкових класів.
Форум педагогічних ідей «УРОК»
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
1 287
Размер файла
5 587 Кб
Теги
урока, укр, каліграфії, хвилинки, мови
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа