close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Світова література 5 кл І сем

код для вставкиСкачать
Календарне планування
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
№К-ть
год Зміст навчального матеріалуТеорія літературиДержавні вимоги до рівня навчання досягнень учнівДата проведенняПримітка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40
41.
4 год
5 год
17 год
2 год
4год
5 год
4 год
11 год
6 год
2 годВСТУП
Література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства.
Прислів'я і приказки - малі жанри фольклору
Прислів'я та приказки - джерело мудрості кожного народу
РМ Твір за прислів'ям. (усно)
НАРОДНА КАЗКА
Казка як жанр фольклору. Різновиди казок
Боротьба добра зі злом - головний конфлікт народної казки. Брати Грімм - відомі збирачі німецьких народних казок
Брати Грім. Казка "Пані Метелиця"
Уславлення любові до праці та інших людських чесност у казці "Пані Метелиця"
Казка "Пані Метелиця" та її художні особливості
Контрольна робота № 1 з теми "Народна казка"(тести, розгорнуті відповіді на запитання)
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА
Олександр Пушкін ( 1799 - 1837)
Аналіз контрольних робіт учнів. Літературна казка. О.Пушкін, його казки( ПЧ )
О.Пушкін. Вступ до поеми "Руслан і Людмила"
Пролог до поеми О.Пушкіна "Руслан і Людмила". Виразне читання напам'ять
Шарль Перро ( 1628 - 1703)
Шарль Перро як засновник європейської літературної казки. Збірка "Казки моєї матінки Гуски..."
Ш.Перро . Казка "Попелюшка". Сюжет Поетизація працьовитості та скромності, віра в перемогу добра над злом Ідея винагороди за людські чесноти та страждання
РМ. Характеристика Попелюшки з однойменної казки Ш.Перро за простим планом
Контрольна робота № 2 (тести)
Ганс Крістіан Андерсен ( 1805 - 1875 )
Аналіз контрольних робіт учнів. Г.К.Андерсен. поєднання побутовості й фантастики у казках Андерсена
Г.К.Андерсен . Казка "Снігова королева"
Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви
Авторська оцінка героїв твору
Велич краси людського серця. Антитеза
Самуїл Маршак ( 1887 - 1964 )
С.Маршак. П'єса-казка "Дванадцять місяців"
Казкові мотиви у п'єсі
Протиставлення образів Пасербиці, Мачухи та Дочки як втілення конфлікту добра і зла
Підлабузництво підлеглих та необмежена влада - головні причини спотворення характеру принцеси
Захист проекту "У природи немає поганої погоди..." за мотивами творів про природу найвідоміших світових письменників( ПЧ) (усно)
Контрольна робота № 3 з теми "Літературна казка" ( тести, розгорнуті відповіді на запитання,творчі завдання)
ЛІТЕРАТУРА І СВІТ ПРИРОДИ
Редьярд Кіплінг (1865 - 1936)
Аналіз контрольних робіт учнів. Дж.Р.Кіплінг . Повість - казка "Мауглі"
Історія Мауглі, вихованця джунглів
Основні персонажі казки та їх характеристика
Головний Закон Джунглів і закони людей
Відповідність світу звірів і світ
людей
Образ головного героя Мауглі та засоби його художнього втілення
Історія Мауглі в інших розділах повісті-казки "Мауглі" Дж.Р.Кіплінга (позакласне читання)
РМ Твір-роздум на тему : "Чого людині слід повчитися у природи?"
Алкман (VII ст. до н. е.)
Йоганн Вольфґанг Ґете
Глибинна любов до природи (Зображення любові до природи у вірші Алкмана "Сплять усі верховини гірські...")
Краса, що вражає душу.(Компаративний аналіз поезій Алкмана та Й.В.Гете)
Михайло Лермонтов (1814-1841). Из Гете ("Горные вершины...")
Учень називає
Малі жанри фольклору: прислів'я,приказка
літ-ра, фольклор, худ.літ-ра,нац.літ-ра , всесвітня літ-ра,оригінал,переклад
Учень наводить приклади типової будови казки : зачин, кінцівка, повтори ( часто - триразові ) тощо; дає визначення понять оригінал, переклад, народна казка,"мандрівний сюжет"
Літер.казка, прозовий та віршований твір
Темп, інтонація, пауза, логічний наголос
Інтерпретація,версія, худ.образ
Учень дає визначеня поняття антитези, наводить приклади антитези з казки "Снігова королева"
Учень дає визначення поняття драматичний твір
ТЛ Наводить приклади використання епітетів у текстах поезій.Учень :називає перелік літ творів,які вивчатимуться протягом року; обґрунтовує сенс вислову "література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства"; наводить приклади декількох прислів'їв та приказок різних народів світу; розпізнає,пояснює і порівнює прямий і переносний сенс вивчених прислів'їв і приказок.
Учень : переказує зміст казки "Пані Метелиця"; висловлює судження про повчально - виховний характер нар.казки; визначає головний конфлікт народної казки ( боротьба добра зі злом ); дає оцінку персонажам казки з огляду на їхні вчинки та моральні якості; виразно читає казку ( в т.ч. "в особах" ; пояснює, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок ; перелічує назви 2 - 3 найвідоміших казок . записаних братами Грімм ; розкриває своєрідність конфлікту казки "Пані Метелиця" :різне ставлення її героїв до праці та інших та інших людських цінностей і чеснот: поваги до старших, поцінування не лише матеріальних ( дочка), а передовсім духовних і моральних цінностей ( пасербиця ); дає оцінку людським якостям персонажів казки з огляду на їхні вчинки, ставлення до роботи, інших людей і т.ін: усно переказує вибрані епізоди казки "Пані Метелиця".
Учень : називає казкових героїв, згаданих у вступі до поеми "Руслан і Людмила", а також 1-2 казки, в яких цих героїв він зустрічав раніше; виразно читає напам'ять вступ до поеми О.Пушкіна
Учень : пояснює, що Шарль Перро є засновником європейської літ.казки; називає найпопулярніші казки зі зб. Ш.Перро "Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями"; називає причини популярності сюжету про Попелюшку в світовій культурі ( у казці є мотиви і проблеми, які були, є і завжди будуть актуальними як для окремої людини, так і для усього людства: незаслужені страждання і несправедливість; повага до працелюбства як високої людської чесноти; винагорода Попелюшці за її важку працю і моральні якості); відрізняє твір Ш.Перро від його пізніших інтерпретацій (братів Грімм, різних кіно- і мультиплікаційних версій тощо) ; характеризує Попелюшку (з елементами опису); складає простий план характеристики головної героїні та добирає у тексті приклади до розкриття пунктів цього плану. Учень : перелічує назви та персонажів найвідоміших казок Андерсена: "Принцеса на горошині", "Дюймовочка", "Стійкий олов'яний солдатик", "Гидке каченя" та ін..; сприймає великий за обсягом текст цілісно; переказує зміст казки "Снігова королева" (в т.ч.від імені однієї ї її дійових осіб); називає особливості будови тексту; пояснює роль у будові казки антитези (протистояння); дружба-влада, щирі людські стосунки -угода між Каєм і Сніговою королевою; гаряче серце Герде(добро) - крижаний поцілунок Сн.королеви і крижане серце Кая (зло) тощо; стило переказує епізод казки( за вибором учителя); складає усний опис одного з героїв казки (Кая. Герди або ін..)
Учень : переказє зміст п'єси-казки Маршака "Дванадцять місяців"; сприймає великий за обсягом текст цілісно; виділяє казкові мотиви : "мандрівний" сюжет - протиставлення рідної дочки й пасербиці; чарівний предмет (перстень) ; чарівні помічники (дванадцять місяців); чарівні перетворення (баби та її дочки на собак) і події (фантастично швидка зміна пір року) тощо у п'єсі і робить висновок, що одним із джерел твору є нар.казка; пояснює роль протиставленн образів ( з одного боку - пасербиці, з другого - баба та її дочки) як втілення головного конфлікту п'єси - протиставлення добра та зла ; пояснює, що підлабузництво підлеглих та необмежена влада - головні причини спотворення характеру принцеси; виразно читає ( за особами) вибрані вчителем уривки п'єси-казки.
Учень : переказує зміст казки "Мауглі", історію вихованця джунглів Мауглі; сприймає великий за обсягом текст цілісно; відтворює події казки в хронологічній послідовності; пояснює відмінність художнього світу казки від реального світу( реальні діти-мауглі втрачають здатність до спілкування з людьми); розмірковує над сенсом протиставлення світу джунглів і світу людей; наводить приклади відповідності світу звірів і світу людей; характеризує основних персонажів казки і висловлює своє ставлення до них; відрізняє твір Р.Кіплінга від його пізніших інтерпретацій( в т.ч. різних кіно- і мультиплікаційних версій); виразно читає опис Багіри й висловлює судження про його роль у творі
Учень:аналізує вірш Алкмана як один із перших у світовій літературі поетичних пейзажів, що навіюють читачеві певний настрій: відчуття душевного спокою, умиротворення; аналізує вірш Ґете як суголосний поезії Алкмана, знаходить спільні риси в двох творах (образи гірських вершин, сонних птахів, створення настрою спокою);
порівнює переспів Лермонтова з віршем Ґете: навіювання душевного спокою, спільні художні образи (гірські вершини, поснуле птаство і т. д.);виразно читає поезії, намагаючись відтворити інтонацією їхній настрій;порівнює відомості про пейзаж, отримані на уроках музичного та образотворчого мистецтва і зарубіжної літератури.
Автор
233   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
1 393
Размер файла
25 Кб
Теги
сем
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа