close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Світова література, 5 клас

код для вставкиСкачать
Календарне планування
Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 5 класу
№К-ть
год Зміст навчального матеріалуТеорія літературиДержавні вимоги до рівня навчання досягнень учнівДата проведенняПримітка
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69-
70.
4 год
5 год
17 год
2 год
4год
5 год
4 год
11 год
6 год
2 год
1год
1 год
1год
9 год
2 год
7 год
4 год
4 год
ВСТУП
Література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства.
Прислів'я і приказки - малі жанри фольклору
Прислів'я та приказки - джерело мудрості кожного народу
РМ Твір за прислів'ям. (усно)
НАРОДНА КАЗКА
Казка як жанр фольклору. Різновиди казок
Боротьба добра зі злом - головний конфлікт народної казки. Брати Грімм - відомі збирачі німецьких народних казок
Брати Грім. Казка "Пані Метелиця"
Уславлення любові до праці та інших людських чесност у казці "Пані Метелиця"
Казка "Пані Метелиця" та її художні особливості
Контрольна робота № 1 з теми "Народна казка"(тести, розгорнуті відповіді на запитання)
ЛІТЕРАТУРНА КАЗКА
Олександр Пушкін ( 1799 - 1837)
Аналіз контрольних робіт учнів. Літературна казка. О.Пушкін, його казки( ПЧ )
О.Пушкін. Вступ до поеми "Руслан і Людмила"
Пролог до поеми О.Пушкіна "Руслан і Людмила". Виразне читання напам'ять
Шарль Перро ( 1628 - 1703)
Шарль Перро як засновник європейської літературної казки. Збірка "Казки моєї матінки Гуски..."
Ш.Перро . Казка "Попелюшка". Сюжет Поетизація працьовитості та скромності, віра в перемогу добра над злом Ідея винагороди за людські чесноти та страждання
РМ. Характеристика Попелюшки з однойменної казки Ш.Перро за простим планом
Контрольна робота № 2 (тести)
Ганс Крістіан Андерсен ( 1805 - 1875 )
Аналіз контрольних робіт учнів. Г.К.Андерсен. поєднання побутовості й фантастики у казках Андерсена
Г.К.Андерсен . Казка "Снігова королева"
Перемога щирих людських стосунків над багатствами Снігової королеви
Авторська оцінка героїв твору
Велич краси людського серця. Антитеза
Самуїл Маршак ( 1887 - 1964 )
С.Маршак. П'єса-казка "Дванадцять місяців"
Казкові мотиви у п'єсі
Протиставлення образів Пасербиці, Мачухи та Дочки як втілення конфлікту добра і зла
Підлабузництво підлеглих та необмежена влада - головні причини спотворення характеру принцеси
Захист проекту "У природи немає поганої погоди..." за мотивами творів про природу найвідоміших світових письменників( ПЧ) (усно)
Контрольна робота № 3 з теми "Літературна казка" ( тести, розгорнуті відповіді на запитання,творчі завдання)
ЛІТЕРАТУРА І СВІТ ПРИРОДИ
Редьярд Кіплінг (1865 - 1936)
Аналіз контрольних робіт учнів. Дж.Р.Кіплінг . Повість - казка "Мауглі"
Історія Мауглі, вихованця джунглів
Основні персонажі казки та їх характеристика
Головний Закон Джунглів і закони людей
Відповідність світу звірів і світ
людей
Образ головного героя Мауглі та засоби його художнього втілення
ПЧ Історія Мауглі в інших розділах повісті-казки "Мауглі" Дж.Р.Кіплінга РМ Твір-роздум на тему : "Чого людині слід повчитися у природи?" Алкман (VII ст. до н. е.)
Йоганн Вольфґанг Ґете
Глибинна любов до природи (Зображення любові до природи у вірші Алкмана "Сплять усі верховини гірські...")
Краса, що вражає душу.(Компаративний аналіз поезій Алкмана та Й.В.Гете)
Михайло Лермонтов (1814-1841). Из Гете ("Горные вершины...")
Федір Тютчев (1803-1873).
Федір Тютчев "Я знаю в праосені пору..."
Мацуо Басьо (1644-1694). Хоку
Природа як джерело натхнення, а її зображення - засіб вираження почуттів японців.
Мацуо Басьо (1644-1694). Хоку
Урок виразного читання напамять віршів про природу
Контрольна робота № 4 з теми ЛІТЕРАТУРА І СВІТ ПРИРОДИ(тести, розгорнуті відповіді на запитання,творчі завдання)
СВІТ ДИТИНСТВА Й МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ЛIТЕРАТУРІ
Роберт Бернс (1759-1796)
.Аналіз контрольних робіт учнів.Роберт Бернс (1759-1796). "Чесна бідність"
Уславлення у вірші справжніх людських чеснот, віри у світове братерство
Роберт Бернс "Чесна бідність" Виразне читання напам'ять.
Марк Твен (1835-1910). "Пригоди Тома Сойєра"
Марк Твен "Пригоди Тома Сойєра"
Сонячний, радісно-бешкетливий світ дитинства в повісті.
Вплив світу дорослих на дитячі стосунки.
Цінності дитинства та їх доля в дорослому житті
Том Сойєр і Гекльберрі Фінн.
Смішне і сумне в повісті
Автобіографічні мотиви та багатоплановість повісті
Художні особливості твору (за рахунок резервного часу)
ПЧ Марк Твен"Пригоди Гекльберрі Фінна"
РМ. Усне висловлювання на тему: "Моральні цінності в літературі"
Контрольна робота № 5 Контрольний твір з теми "Світ дитинства і моральні цінності в літературі" ІЗ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ-ХХІ ст.
Аналіз контрольних робіт учнів. Дитяча література ХХ-ХХІ ст. (огляд).
А.Ліндгрен. "Пеппі Довгапанчоха"
Образ головної героїні.
Дж.Толкін - автор книжок "Гобіт, або Туди і Назад" та "Володар перснів"
Дж.К.Ролінг - автор книг про маленького чарівника Гаррі Поттера
Контрольна робота № 6 з теми "Із дитячої літератури ХХ - ХХІ ст.. " (тести)
ПІДСУМОК
Аналіз контрольних робіт учнів. Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріал
Узагальнення та систематизація вивченого протягом року матеріалу
Літературне свято. Захист-презентація проекту.
Учень називає
Малі жанри фольклору: прислів'я,приказка
літ-ра, фольклор, худ.літ-ра,нац.літ-ра , всесвітня літ-ра,оригінал,переклад
Учень наводить приклади типової будови казки : зачин, кінцівка, повтори ( часто - триразові ) тощо; дає визначення понять оригінал, переклад, народна казка,"мандрівний сюжет"
Літер.казка, прозовий та віршований твір
Темп, інтонація, пауза, логічний наголос
Інтерпретація,версія, худ.образ
Учень дає визначеня поняття антитези, наводить приклади антитези з казки "Снігова королева"
Учень дає визначення поняття драматичний твір
ТЛ Наводить приклади використання епітетів у текстах поезій.Учень :називає перелік літ творів,які вивчатимуться протягом року; обґрунтовує сенс вислову "література і фольклор - скарбниця духовних багатств людства"; наводить приклади декількох прислів'їв та приказок різних народів світу; розпізнає,пояснює і порівнює прямий і переносний сенс вивчених прислів'їв і приказок.
Учень : переказує зміст казки "Пані Метелиця"; висловлює судження про повчально - виховний характер нар.казки; визначає головний конфлікт народної казки ( боротьба добра зі злом ); дає оцінку персонажам казки з огляду на їхні вчинки та моральні якості; виразно читає казку ( в т.ч. "в особах" ; пояснює, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок ; перелічує назви 2 - 3 найвідоміших казок . записаних братами Грімм ; розкриває своєрідність конфлікту казки "Пані Метелиця" :різне ставлення її героїв до праці та інших та інших людських цінностей і чеснот: поваги до старших, поцінування не лише матеріальних ( дочка), а передовсім духовних і моральних цінностей ( пасербиця ); дає оцінку людським якостям персонажів казки з огляду на їхні вчинки, ставлення до роботи, інших людей і т.ін: усно переказує вибрані епізоди казки "Пані Метелиця".
Учень : називає казкових героїв, згаданих у вступі до поеми "Руслан і Людмила", а також 1-2 казки, в яких цих героїв він зустрічав раніше; виразно читає напам'ять вступ до поеми О.Пушкіна
Учень : пояснює, що Шарль Перро є засновником європейської літ.казки; називає найпопулярніші казки зі зб. Ш.Перро "Казки моєї матінки Гуски, або Історії минулих часів із повчаннями"; називає причини популярності сюжету про Попелюшку в світовій культурі ( у казці є мотиви і проблеми, які були, є і завжди будуть актуальними як для окремої людини, так і для усього людства: незаслужені страждання і несправедливість; повага до працелюбства як високої людської чесноти; винагорода Попелюшці за її важку працю і моральні якості); відрізняє твір Ш.Перро від його пізніших інтерпретацій (братів Грімм, різних кіно- і мультиплікаційних версій тощо) ; характеризує Попелюшку (з елементами опису); складає простий план характеристики головної героїні та добирає у тексті приклади до розкриття пунктів цього плану. Учень : перелічує назви та персонажів найвідоміших казок Андерсена: "Принцеса на горошині", "Дюймовочка", "Стійкий олов'яний солдатик", "Гидке каченя" та ін..; сприймає великий за обсягом текст цілісно; переказує зміст казки "Снігова королева" (в т.ч.від імені однієї ї її дійових осіб); називає особливості будови тексту; пояснює роль у будові казки антитези (протистояння); дружба-влада, щирі людські стосунки -угода між Каєм і Сніговою королевою; гаряче серце Герде(добро) - крижаний поцілунок Сн.королеви і крижане серце Кая (зло) тощо; стило переказує епізод казки( за вибором учителя); складає усний опис одного з героїв казки (Кая. Герди або ін..)
Учень : переказє зміст п'єси-казки Маршака "Дванадцять місяців"; сприймає великий за обсягом текст цілісно; виділяє казкові мотиви : "мандрівний" сюжет - протиставлення рідної дочки й пасербиці; чарівний предмет (перстень) ; чарівні помічники (дванадцять місяців); чарівні перетворення (баби та її дочки на собак) і події (фантастично швидка зміна пір року) тощо у п'єсі і робить висновок, що одним із джерел твору є нар.казка; пояснює роль протиставленн образів ( з одного боку - пасербиці, з другого - баба та її дочки) як втілення головного конфлікту п'єси - протиставлення добра та зла ; пояснює, що підлабузництво підлеглих та необмежена влада - головні причини спотворення характеру принцеси; виразно читає ( за особами) вибрані вчителем уривки п'єси-казки.
Учень : переказує зміст казки "Мауглі", історію вихованця джунглів Мауглі; сприймає великий за обсягом текст цілісно; відтворює події казки в хронологічній послідовності; пояснює відмінність художнього світу казки від реального світу( реальні діти-мауглі втрачають здатність до спілкування з людьми); розмірковує над сенсом протиставлення світу джунглів і світу людей; наводить приклади відповідності світу звірів і світу людей; характеризує основних персонажів казки і висловлює своє ставлення до них; відрізняє твір Р.Кіплінга від його пізніших інтерпретацій( в т.ч. різних кіно- і мультиплікаційних версій); виразно читає опис Багіри й висловлює судження про його роль у творі
Учень:аналізує вірш Алкмана як один із перших у світовій літературі поетичних пейзажів, що навіюють читачеві певний настрій: відчуття душевного спокою, умиротворення; аналізує вірш Ґете як суголосний поезії Алкмана, знаходить спільні риси в двох творах (образи гірських вершин, сонних птахів, створення настрою спокою);
порівнює переспів Лермонтова з віршем Ґете: навіювання душевного спокою, спільні художні образи (гірські вершини, поснуле птаство і т. д.);виразно читає поезії, намагаючись відтворити інтонацією їхній настрій;порівнює відомості про пейзаж, отримані на уроках музичного та образотворчого мистецтва і зарубіжної літератури.
Учень: виразно читає і аналізує вірш, звертаючи увагу передовсім на красу "золотої осені", гармонійну єдність природи і людини: завмирає природа і закінчує свою працю людина;знаходить у вірші епітети (марна борозна, блакить прозора) і пояснює їхню роль (створення переконливих, художньо досконалих образів: краса природи, гармонія природи і людини).
Учень:виразно читає тривірші (хоку) "На всохлу гілку...", "Старий ставок...", "Соловей на гілці...", "Метелик літає..." та ін.;виділяє характерні ознаки хоку: постійну кількість рядків, стислість, увагу до деталі, "сезонні слова" (наприклад, весна - "квiтуча слива", "сакура", "соловей", "ластівка"; осінь - "хризантема", "іній") тощо;обґрунтовує тезу про повагу до самобутності культури будь-якого народу як необхідну рису сучасної людини;виразно читає напам'ять поезії про природу.
Учень: виразно читає напам'ять вірш "Чесна бідність"; аналізує вірш, звертаючи увагу на відображення у назві твору життєвих ідеалів поета, уславлення у вірші справжніх людських чеснот: духовності, шляхетності, честі, чесності, розуму та ін., на роль антитези (протиставлення) у втіленні головної думки твору, на особливу емоційну піднесеність твору (окличні й питальні речення);висловлює особисте ставлення до морально-етичних проблем, порушених у вірші.
Учень:називає основні твори Марка Твена для дітей: "Пригоди Гекльберрі Фінна", "Принц та злидар" та ін.;переказує зміст та знаходить автобіографічні мотиви повісті "Пригоди Тома Сойєра";сприймає цілісно текст великого обсягу;висловлює судження про багатоплановість твору: з одного боку - радісно-бешкетливий світ дитинства з цінностями і забобонами, неприйнятними у дорослому житті, з другого - глибина морально-етичних проблем (готовність Тома Сойєра і Гека Фінна до самопожертви заради порятунку Мефа Потера і вдови Дуглас; необхідність переборювання домінування власних образ заради почуття близьких людей (поведінка Тома Сойєра та його друзів до, під час і після проведення заупокійної меси) тощо;висловлює судження про причини популярності повісті; характеризує літературних героїв на основі їхніх портретів, вчинків та переживань, ставлення до них інших персонажів; знаходить комічне в тексті і пояснює його роль (характеристика персонажів);висловлює особисте ставлення до персонажів повісті, аргументуючи свою точку зору цитатами і прикладами з тексту;переказує письмово вказаний учителем фрагмент повісті (на безлюдному острові, у печері або ін.).
Учень:
розповідає про улюблену книжку дитячого письменника ХХ- ХХІ ст. і вмотивовує свої вподобання;
характеризує улюбленого літературного героя;
висловлює судження про основні проблеми, порушені письменником.
Учень:
називає авторів і переказує зміст вивчених протягом року творів;
висловлює судження про роль світової художньої літератури як скарбниці духовних багатств людства.
Автор
225   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Школьные материалы
Просмотров
12 645
Размер файла
34 Кб
Теги
література, річне, семестр, світова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа