close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

09к-16-Інформаційно-комунікаційні технології

код для вставкиСкачать
Інформатика 9 клас
Частина V
. Комп'ютерні мережі
Інформаційна комунікація та телекомунікація
Комунікація
-
це слово латинського походження, що означає «повідомлення», «сполучення», «передавання». інформаційні комунікації
(пошта, телетайп, телеграф, телевізійний та, радіо зв
'
язок, телефонний зв'язок, комп'ютерний зв'язок) матеріальні комунікації
(транспортні шляхи, водогони, нафтопроводи тощо)
Телекомунікація -
це інформаційне сполучення об
'
єктів на значній відстані. Комп'ютерна комунікація
Комп'ютерна комунікація
±
це передавання інформації з комп'ютера на комп'ютер. немережна комп'ютерна комунікація
(передача інформації через знімні носії) мережна комп'ютерна комунікація
(передача інформації мережею)
Комп'ютерні мережі
Комп'ютерна мережа ²
це система зв'язку між двома чи більшою кількістю комп'ютерів.
За розміром охоплюваної території
розрізняють такі види мереж:
Персональна мережа будується навколо людини й об'єднує персональні електронні пристрої
Локальна мережа
зазвичай охоплює порівняно невелику територію чи групу будівель
Міська мережа
працює в кількох районах міста або в усьому місті.
Глобальна мережа
охоплює великі території, може включати десятки й сотні тисяч комп'ютерів і комп'ютерних мереж. Архітектура мережі
Архітектура мережі
²
це спосіб організації мережі:
•
розподілення функцій між комп'ютерами мережі
•
способи підключення комп'ютерів до мережі
•
способи передачі інформації між компютерами
Однорангова мережа
Клієнт
-
серверна мережа
Однорангова ком
'
ютерна мережа
•
кожен із комп
'
ютерів має можливість використовувати певні ресурси інших підключених до мережі комп'ютерів або пристроїв
•
кожен із комп
'
ютерів має можливість надавати доступ до своїх ресурсів іншим комп
'
ютерам
мереж
і •
кожний користувач самостійно визначає, хто і як зможе скористатися ресурсами його комп'ютера
•
кожний користувач самостійно визначає інформацію, що зберігається на його ком
'
ютері
В одноранговій мережі всі комп
'
ютери рівноправні
Клієнт
-
серверна комп
'
ютерна мережа
У клієнт
-
серверній мережі одні пристрої відіграють роль лише клієнтів, а інші —
лише серверів. Клієнти
спільно використовують певні ресурси, що надає сервер (принтер, файли , модем тощо). Сервер
надає ресурси та керує доступом до них.
Сервер
Клієнт
•
Керують клієнт
-
серверними мережами адміністратори.
•
Сервери надають спеціалізовані послуги цілодобово.
•
Клієнт
-
серверна мережа є більш захищеною та зручнішою в керуванні ніж однорангова
Мережні топології
Мережна топологія –
це схема з
'
єднання пристроїв, що входять до складу мережі.
Сітка
-
кожен
комп'ютер
або
пристрій
з'єднано
з
одним або
кількома
пристроями
мережі
, іноді
-
з
усіма
Шина
-
усі пристрої послідовно підключено до одного кабелю -
шини
Зірка
-
у мережі використовується спеціальний пристрій, через який до неї підключено всі інші пристрої
Кільце
-
пристрої послідовно з'єднано один з одним, останній пристрій підключено до першого
Передавання даних мережею
Рівні передачі даних мережею
Комунікаційні протоколи та мережні стандарти
Ethernet -
протокол і стандарт для проводових локальних мереж.
TCP/IP
-
набір протоколів для передавання даних через мережу Інтернет. WAP
-
протокол безпроводового доступу до Інтернет з мобільних телефонів.
Wi
-
Fi -
стандарт для обладнання безпроводових мереж.
WiMAX
-
низка технологій безпроводових мереж, які призначено для використання разом із технологією Wi
-
Fi або замість неї.
Bluetooth
-
стандарт для безпроводових персональних мереж. Комунікаційні
або мережні протоколи ±
це правила, що визначають, як мають взаємодіяти пристрої мережі.
Автор
pk88
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
116
Размер файла
1 374 Кб
Теги
технология, 09к, комунікаційні, інформаційний
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа