close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ярослав мудрий

код для вставкиСкачать
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відображення 
давніх подій
 
О.Олесь «Ярослав Мудрий». 
 
І.Крип’якевич «Книги за княжих часів»
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Незвичайна математика
 
•
Книга
-
га
-
и+я+зь
 
=
 
•
Яр+оса
-
а+лавка
-
ка=
 
 
•
Мед
-
ед+уд+риба
-
ба+й=
 
князь
 
Ярослав
 
Мудрий 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Прочитайте!
 
ЯрославМудрийпродовжив
 
справусвогобатькаВолодимира
Великого.Вінборонивукраїн
-
 
ськуземлювідполяківіпеченігів
. 
ЗачасівЯрославаКиївставщебіль
 
шимібагатішим.Ярославупоряд
 
кувавзакониіназвавїх
 
«Руською 
правдою».
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
ЯРОСЛАВ МУДРИЙ 
(ПОЕМА 
 
«КНЯЖА УКРАЇНА»)
 
Олександр 
О
лесь 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Словникова робота
 
Вал
 
Мур
 
Берло
 
Жийте
 
Оздобив
 
вигнанці
 
Царгород
 
Подастеся
 
Тинятиметесь
 
Ліпша
 
Посланці
 
жебраки
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Словникова робота
 
Бе
ˊ
рло
 
–
 
палиця
-
символ 
влади, оздоблена 
коштовним камінням.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Словникова робота
 
Царгород
 
–
 
столиця 
багатої стародавньої 
держави Візантії.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Словникова робота
 
•
Ті, кого вигнано 
кудись з певної 
території.
 
•
Високий 
земляний насип 
навколо міста.
 
•
Люди родом з 
чужих земель.
 
Вал
 
 
Чужоземці
 
 
Вигнанці 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповідай!
 
•
У якому місті князював 
Ярослав Мудрий?
 
•
У яких рядках сказано про 
красу та велич цього 
стародавнього міста?
 
•
Як до Ярослава ставилися 
посли інших держав?
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповідай!
 
•
Чому його так поважали?
 
•
Прочитайте, у чому мудрість 
Ярослава.
 
•
Що заповів князь своїм 
синам? Прочитайте заповідь. 
 
•
Яка основна думка заповіді?
 
 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Чи були такі речення у творі?
 
•
Оточив його мурами, 
ровом, валами обвів. 
 
•
За князя, за Ярослава, 
Київ 
–
 
Царгородом став.
 
•
До палат йшли невпинно 
посланці із чужини.
 
Ні
 
Так
 
Ні
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Чи були такі речення у творі?
 
•
І, допущені у Київ, 
низько кланялись посли.
 
•
Пролетіли дні короткі.
 
•
А 
незгода, наче вітер, 
все по світу рознесе.
 
 
Ні
 
Ні
 
Так 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Знайдіть порівняння
 
•
Ярослав дбав про Київ, 
як про…
 
•
Незгода все по полю 
рознесе, наче…
 
•
Тинятиметесь всюди, 
як… 
 
д
руга, сина.
 
вітер.
 
в
игнанці й жебраки.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Зроби висновок
 
•
До якої частини твору 
підходить прислів’я 
«Згода будує, а незгода 
руйнує»?
 
•
Чому слова Ярослава є 
повчальними для нас?
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
КНИГИ ЗА КНЯЖИХ 
ЧАСІВ
 
І Крип’якевич
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Віднови прислів’я
 
•
У книзі шукай 
не букви,
 
•
Книга 
–
 
 
•
Книга 
–
 
не 
пряник,
 
•
Книга 
корисна
 
 
дзеркало 
життя.
 
к
оли її читають.
 
а
 
думки.
 
а дітей до себе 
манить.
 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Прочитайте слова
 
П_П_Р
 
П_П_Р_С
 
П_РГ_М_НТ
 
ДР_К_РН_
 
ГЛ_Н_Н_ 
ПЛ_ТК_
 
СТ_Н_ П_Ч_Р
 
ОКР_М_ 
Д_Щ_ЧК_
 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Закінчи речення
 
•
«Сторінками» найдавніших 
книг були… 
 
•
Далі стали писати на…
 
                       
які 
обпалювали у печах.
 
•
У Єгипті книги виготовляли 
з…
 
с
тіни печер.
 
г
линяних плитках,
 
папірусу.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Закінчи речення
 
•
У Китаї робили книги з 
 
 
•
З часом люди навчилися 
робити книги з
 
•
 
Зараз люди користуються 
 
 
           
та друкують книги 
у 
 
о
кремих дощечок.
 
пергаменту.
 
папером
 
друкарнях.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Словникова робота
 
•
Нестор
-
літописець
 
–
 
монах Печерського 
монастиря у Києві.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповідай!
 
•
Де перебували вчені та 
письменники у ті часи?
 
•
Як називалися люди, які 
переписували книги?
 
•
На чому тоді писали книги?
 
•
Як прикрашали сторінки 
рукописних книг?
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповідай!
 
•
Чому ці книги могли 
мати тільки князі?
 
•
Хто був найвідомішим 
вченим за княжих часі? 
Де він жив?
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповідай!
 
•
Яке значення цієї людини в 
історії України?
 
•
Як називалася перша 
історія України
?
 
•
Пригадайте, автором якого 
літопису був Нестор.
 
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Тестування: + чи 
-
 
•
При дворах давніх 
українських князів 
перебували різні учені та 
письменники.
 
•
Переписування однієї книги 
тривало цілі десятиліття.
 
•
Для писання брали залізне 
перо.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Тестування: + чи 
-
 
•
Князі збирали рукописі та 
зберігали у своїх церквах.
 
•
Він був монахом 
Печерського монастиря у 
Києві.
 
•
«Повість минулих літ» 
–
 
це 
найдавніша історія України.
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Відповіді
 
1.+; 2.
-
;3.
-
;4.
-
;5.+;6.
-
 
FokinaLida.75@mail.ru
 
Картинки:
 
http://
www.lenagold.ru/fon/clipart
/b/bab/babochka62.gif
 
www.ua
-
comics.livejournal.com
 
www. library.kpi.ua
 
 
www. news.chortkiv.net.ua
 
Шаблон: 
FokinaLida.75@mail.ru
 
 
 
Джерела
 
 
Автор
ESP77ANTON
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
816
Размер файла
1 650 Кб
Теги
ярослав, мудрий
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа