close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анализ преемственности

код для вставкиСкачать
Порівняльний аналіз Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти щодо реалізації принципу наступності та перспективності дошкільної та початкової освіти
Вступ З метою урахування надбань дошкільного дитинства як самоцінного періоду життя, що перетворює малюків на повноцінних школярів, породжує особисті якості, які дають змогу не лише добре навчатися, а й жити повноцінним шкільним життям, зберігати свою дитячу субкультуру, почувати себе компетентними і щасливими, довіряти дорослому оточенню, виникла потреба зробити порівняльний аналіз Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти щодо реалізації принципу наступності та перспективності дошкільної та початкової освіти.
Аналіз проведено у двох напрямках:
1. психологічний напрямок;
2. змістовий напрямок;
Основними задачами такого аналізу є:
1. Вивчити нормативно - правове і навчально - методичне забезпечення навчально - виховного процесу старшої групи дошкільного закладу і 1 класу загальноосвітньої школи.
2. Порівняти специфіку навчання грамоти, математики, природознавства зі змістом занять дошкільного закладу. З цього приводу використати потенціал дидактичної навчальної й ігрової діяльності.
3. Відібрати і використати на уроках спеціальні вправи, які допоможуть дітям адаптуватись до шкільного життя.
4. Забезпечити продовження реалізації регіональної освітньої комплексної Програми функціонування та розвитку української мови в Донецькій області:
а) Ввести в розвиток усного українського мовлення слова - антоніми, синоніми, образні вислови без називання термінів.
б) Включити вправи на порівняння вимови українських і російських слів, переклад українських текстів на російську мову та навпаки.
в) Сприяти оволодінню українською мовою як засобом спілкування
г) Розвинути вміння слухати і розуміти художні твори , вивчати вірші, будувати невеличкі діалоги.
д) Збагатити словниковий запас учнів прислів'ями, приказками, скоромовками тощо.
Освітня галузь "МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ"
Мовленнєва лінія Чого навчилися дошкільники Чим повинні оволодіти першокласники Задачі перед вчителем володіє правильною звуковимовою;1. Аудіювання
Учень (учениця): - зосереджено слухає мовлення вчителя і виявляє інтерес до сказаного
Організація слухової уваги до українського мовлення.регулює дихання і темп у процесі мовлення; Розрізняє за фонетичними відмінностями та місцем наголосу слова російської й української мов;
Сприймання на слух і розрізнення: - рядів слів, спільних для російської та української мов, які відрізняються певними фонетичними ознаками: звуками ([рΛса] - [роса], [ч'ай] - [чай]); місцем наголосу (доска - дошка, игрушка - іграшка);володіє силою, висотою, тембром голосу;розпізнає знайомі та нові слова в реченні, невеликому тексті та встановлює їх значення з орієнтацію на зміст речення;
- розпізнавання знайомих і нових слів у реченні й невеликому тексті та встановлення їх значення з орієнтацією на зміст речень.розуміє значення мовлення для людини;
Сприймання на слух і розуміння: Сприймає на слух і розуміє: - завдання й інструкції вчителяСприймання на слух і розуміння: - завдань та інструкцій учителя;ефективно спілкується рідною мовою
цікавиться читанням, робить спроби читати; слухає тексти різних жанрів (вірші, скоромовки, загадки, оповідання, казки) і розрізняє їх; розуміє, про кого розповідається в тексті, що розповідається; - розпізнавання скоромовок і загадок, віршів; оповідань і казок; розрізняє рідну й чужу мови; виявляє інтерес до них;виконує дії відповідно до інструкцій та правил гри;
правил гри;орієнтується на сторінці книжки, альбому, зошита, в межах клітинки та ліній у зошитах з лінованою основою;відповідає на тестові запитання за змістом сприйнятого тексту; запам'ятовує слова, невеликі вірші, скоромовки, загадки, сприйняті на слух, розрізняє їх, а також початок і кінець тексту, послідовність розвитку подій у ньому (що було спочатку і що - потім).Читати або розповідати невелички вірші, уривки з казок, оповідань;
розвивати оперативну пам'ять: запам'ятовування рядка слів (5-6), 2-4-рядкових віршів, загадок, скоромовок, початку і кінця текстумає збалансований словниковий запас із кожної сфери життєдіяльності;2. Говоріння 1. Діалогічне мовлення
Учень (учениця): - знає правила поведінки, слова ввічливості;
- розуміє запитання і відповідає на них, сам ставить запитання;
Вивчати правила поведінки, ввічливісті. Формування умінь: - відповідати на запитання вчителя і самим ставити запитання;розмовляє грамотно, вживає прості й складні речення;відтворювати діалог;
- відтворює діалог казкових героїв, правильно інтонуючи його;Навчати правильно інтонувати діалогведе діалог невимушено, підтримує розмову на запропоновану тему;уживає слова-звертання й етикетну лексику під час діалогу;Звертатися один до одного і до вчителя, уживаючи слова-звертання й етикетну лексику;дотримує мовленнєвого етикету у спілкуванні;вступати в діалог і підтримувати його;
будує та підтримує діалог, який складається з 3-4 реплік, враховуючи етикетну лексику;вступати в діалог і підтримувати його;відповідає на запитання за змістом малюнка, самостійно формулює запитання;відповідати, що зображено на малюнку, ставити запитання за його змістом, вживаючи питальні слова (хто? що? де? коли? звідки? який (-а, -е)? що робить (-в, -ла)?);будує діалог за змістом ситуації, зображеної на ситуативному малюнку;будувати діалог за змістом ситуативного малюнка, уявною ситуацією;запитує українською мовою, щоб одержати інформацію про когось з однокласників, батьків, місце помешкання тощо;запитувати, щоб одержати інформацію про: імена дітей, тата, мами, братика, сестрички; хто з ким дружить, хто в яку гру грається; де хто живе (на якій вулиці, у якому місті, селі); хто (що) який?, що робить?.вміє запросити, привітати, вживаючи етикетні слова та мовленнєві формули;запрошувати до гри (прогулянки, додому в гості);
привітати зі святом, днем народження;вміє висловити згоду-незгоду, відмову.висловити згоду, відмову, незгоду;самостійно складає монологічні висловлювання різних типів;
вільно переказує знайомі літературні твори, зміст побаченого, розповідає напам'ять невеликі віршовані твори, відгадує і складає загадки;2. Монологічне мовлення
Учень (учениця): - розповідає напам'ять вірші, скоромовки, загадує загадки; розповідає за аналогією;
переказує сприйнятий на слух невеликий текст чи уривок; вміє переказати правила гри і бере участь у ній;
складає розповідь (3-4 речення) за змістом малюнка, спостереженнями; розповідає про себе, свою родину, друга (подругу), іграшку, домашню тварину тощоУчень (учениця): Формування уміння: - розповідати напам'ять скоромовки, вірші, загадувати загадки;
- розповідати за аналогією;
переказувати сприйняті на слух тексти (невеликі оповідання, казки чи їх уривки);
переповідати правила-інструкції до ігор та брати участь у них; будувати зв'язні висловлювання (2-3 речення) на матеріалі малюнків до текстів та тем, які вивчалися; розповідати з допомогою вчителя про себе і свою родину, улюблену іграшку, подругу, друга чи друзів тощо.
. ІІ. Мовна лінія (протягом року)
1. Лексичні знання
Учень (учениця):
засвоїв слова зазначеної тематики та міжтемні слова; правильно і доречно вживає їх у процесі мовлення; до нього, вона, її, до неї, воно, ми, ви, вони, їх тощо);
Формування словникового запасу учнів у зв'язку із сферами та темами мовленнєвої діяльності (до 8 слів на кожному уроці). Засвоєння міжтемної лексики: вказівних слів (ось, це, ця, цей); прийменників до, біля, під, над, з зі словами-назвами предметів і займенниками; особових займенників та їх форм (без уживання термінів) (я, мене́, до ме́не, ти, тебе́, до тебе, він, його, до нього, вона, її, до неї, воно, ми, ви, вони, їх тощо);
присвійних (мій, моя, моє, мої); - питальних (хто? що? який? яка? яке? скільки? коли? куди? де? що робить (-в, -ла)?);
- слів на позначення дії та місця дії (йти, бігти, читати, писати і под.; тут, там, скрізь); - кількості (багато, мало, кілька); - часових відношень (вчора, сьогодні, завтра, торік, минулого року); - ознак предметів за кольором (червоний, білий), величиною (великий, малий), формою (круглий, довгий), смаком (солодкий, гіркий, смачний);
- стверджувальних та заперечних слів (так, ні, ніколи, згоден, незгоден і под.);
Знає й використовує етикетну лексику й словесні формули; знає форми звертання;Засвоєння етикетної лексики (слів вітання й прощання, подяки і вибачення), словесних формул на вираження побажання, поздоровлення, запрошення, згоди/незгоди1. розрізняє значення слів, що є міжмовними омонімами (без уживання терміна);Розрізнення міжмовних омонімів (гóрод - горóд, место - місце - місто і под.).засвоїв слова, близькі і протилежні за значенням Засвоєння найбільш уживаних слів близьких і протилежних за значенням (синонімів і антонімів: будинок, хата, дім; сміливий, хоробрий; великий - малий, багато - мало, довгий - короткий, швидко - повільно).- засвоїв слова-назви держави, її столиці, державних та народних символів.Засвоєння етнокультурознавчої лексики, народних виразів толиці, української народної і державної символіки слова на позначення предметів побуту;має уявлення про речення, слово, склад, звук і букву як одиниці мовлення, виокремлює їх із мовленнєвого потоку;2. Орфоепічні вміння
розуміє терміни, уживає їх під час відповідей;
- дотримується наголосу в словах української мови;
Учень (учениця): Ознайомлення з термінами: наголос, склад, голосні і приголосні звуки;
- дотримання наголосу;має навички звукового аналізу простих слів; розрізняє звуки російської та української мов; правильно вимовляє голосні й приголосні звуки української мови;
знає слова, у яких вимовляється звук [ґ], і правильно вимовляє їх;
знає слова, у яких вимовляються африкати [дж], [дз],[дз'].
вимова звука [ґ] у найуживаніших словах української мови (ґанок, ґуля, ґудзик, ґедзь, аґрус, ґелґотати тощо); вимова африкатів [дж], [дз],[дз'].чітка вимова звуків [о], [а] незалежно від місця наголосу;
тверда вимова звука [ч];
м'яка вимова звука [ц']; дзвінка (не оглушена) вимова дзвінких приголосних (крім [г] у деяких словах у кінці та середині слів);
вимова нескладового [ў] на місці букви в після голосних на початку та в кінці складу і перед приголосними (на початку слова): автобус, сказав, вчитель; - вимова фрикативного звука [г] у словах з цим звуком та закінченнях прикметників -ого (синього, білого);правильно сидить за столом, тримає олівець і ручку;3. Граматичні вміння (практично)Учень (учениця): розрізняє граматичні форми слів російської й української мов; - відповідає на запитання хто? що? з ким? де?, правильно вживаючи граматичні форми слів - назв предметів; Практичне вживання кличного відмінка під час звертання. Уживання закінчень іменників ж. р. -ою, -ею (-єю),та прийменника з: з мамою, з бабусею;
закінчення -і іменників (на місці рос. -е): на вікні, на столі, на стіні. нає форми звертання до дітей і дорослих; змінює голосні і приголосні у словах з чергуванням [о - е, і], [г, к, х - з´, ц´, с´] під час побудови словосполучень з ними;
змінює голосні і приголосні у словах з чергуванням [о - е, і], [г, к, х - з´, ц´, с´] під час побудови словосполучень з ними;
Спостереження за змінюванням голосних [о, е - і] та приголосних [г, к, х - з′, ц′, с′] в окремих найчастіше уживаних іменниках під час їх змінювання (стіл - на столі, рука - у руці, нога - на нозі, сторінка - на сторінці, дошка - на дошці [дос'ці]) і вживання таких слів під час побудови словосполучень (рана на нозі, крейда у руцівідповідає на запитання по (на) чому?, правильно вживає форми слів - назв предметів з -ах, -ях (замість рос. -ам, -ям);
- уміє правильно вживати форму множини та однини у зазначених словах;
закінчення іменників у множині -ах, -ях (М.в. з прийменником по): по дорогах, по стежках, по морях; форма множини у таких слів: син - (мої) сини, брат - (мої) брати, дерево - (ті) дерева, двері - (до) дверей, над дверима, але: листя, колосся (одн.): жовте листя, золоте колосся, світле волосся (світлим волоссям);засвоїв слова на позначення назв маленьких істот, розуміє відмінність їх у роді (у рос. мові - чол. рід, в укр. - середній), правильно вживає їх у мовленні;
середній рід слів - назв маленьких істот: ведмежа, собача, теля, порося;
граматичні форми: нема ведмежати, йду до телятка, але граюся з щеням; правильно вживає початкову форму слів - назв ознак ж. і с. роду;
вживає закінчення -ому (синьому); уживає закінчення -і (мн.) білі, сині;
закінчення -ої, -ій, -ою у словах - назвах ознак ж. роду: білої, білій, білою, квіткою;
родові закінчення прикметників -а, -я, -е, -є (ж. і с. р.): золота, синя; золоте, синє;
закінчення -ому (ч. і с. р.)
- закінчення -і прикметників (Н.в. мн.);
закінчення -ої, -ій, -ою у прикметниках жіночого роду;- вживає особові займенники у різних формах, розповідаючи про себе або когось із своїх друзів, а також форми присвійних займенників
- - розповідаючи про когось, щось, вживає форми прикметників вищого і найвищого ступенів;
форми особових займенників з прийменниками: я, менé, до мéне, без мéне, зі мною; ти, тебé, до тéбе, з тобою, без тéбе, у ньóго; а також присвійних (мій, мого, моє, мої); вищий і найвищий ступінь деяких прикметників: гарний - кращий - найкращий, поганий - гірший - найгірший; добрий - добріший - найдобріший; високий - вищий, низький - нижчий, товстий - товщий; дієслівні форми ІІІ ос. одн. -е, -є (пише, читає), -ить, -їть (ходить, біжить, стоїть); дієслівні форми І ос. мн. -емо, -ємо, -їмо (пишемо, читаємо, стоїмо); дієслівні форми ІІІ ос. мн. -уть, -ють (пишуть, читають), -ать, -ять (біжать, стоять); суфікс -в у дієсловах ч. р. минулого часу: пішов, сказав, взяв.
Ознайомлені з високохудожньою усною народною творчістю, українською і світовою класичною та сучасною літературою. Ознайомлені з кращими зразками у жанрі прози (казки, оповідання, легенди) і поезії (вірші, віршовані байки), малими фольклорними формами (загадки, лічилки, мирилки, пісеньки-потішки, колискові, обрядові пісні - колядки, щедрівки, веснянки, заклички, посівальні та обжинкові пісні тощо), формувати уявлення про характерні ознаки цих видів літературних творів, вчити розрізняти їх;Учень (учениця): знає, що Україна - незалежна держава, столиця України - Київ, що в Україні живе багато народів різних національностей, що українська мова є державною і вивчається у всіх школах;
знає, хто такий Шевченко Т. Г. знає особливості українських дитячих імен і форми звертання до дітей і дорослих, вміє звернутися
Україна - багатонаціональна держава. Українська мова - державна мова. Київ - столиця України. Імена найвизначніших українських письменників (Т. Г. Шевченко). Українські дитячі імена (Михайлик, Іванко, Галинка, Марійка). Форми звертання до дітей і дорослих (Михайлику, Галинко, Маріє Іванівно, Іване Петровичу). Етикетна лексика. Уміння розігрувати соціальні ролі (учень - учитель, учень - бібліотекар, учень - перехожий, учень - продавець). Українська народна культура: рушник, вишиванка, віночок. Народні рослинні символи: калина, верба. Традиції і свята: свято Миколая, Василя (Новий рік), Різдво (колядки, щедрівки), Великдень, писанки ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ "ПРИРОДОЗНАВСТВО
Чого навчилися дошкільники Чим повинні оволодіти першокласники Задачі перед вчителем
Учень:
розповідає
що вивчає предмет природознавство
Для чого ми вивчаємо природознавство.Має уявлення про природне довкілля тієї місцевості, де проживає.
РОЗДІЛ І. СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год.)
Учень:
наводить приклади
об'єктів живої та неживої природи;
об'єктів створених руками людини;
природних матеріалів, з яких людина виробляє предмети вжитку;
називає органи чуття людини;
має уявлення про:
спостереження та досліди як методи вивчення природи;
ознаки живих організмів;
прилади, за допомогою яких досліджують природу;
групує об'єкти неживої і живої природи, природи і рукотворні об'єкти за суттєвими ознаками;
спостерігає в групі за об'єктами живої та неживої природи;
досліджує природні об'єкти та об'єкти, створенні людиною;
порівнює об'єкти (тіла) неживої і живої природи;
знає правила поведінки в природі; аналізує ілюстрації у підручнику і здобуває з них необхідну інформацію;
працює в групі: обговорює в групах і складає розповідь про екскурсію;
дотримується правил поведінки під час екскурсій.Що треба знати про природу. Жива і нежива природа. Як людина пізнає світ.
Спостереження та досліди. Природні та рукотворні об'єкти (тіла). Живі організми, їхні ознаки та умови, необхідні для життя, різноманітність. Значення природи для життя людини. Бережливе ставлення до природи. Екскурсії.
Ознайомлення з об'єктами неживої та живої природи.
Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.
Практична робота. Дослідження дрібних деталей предметів за допомогою лупи.
Дослідницький практикум. З чого це виготовлено? ("Запитай у батьків"). Розуміє і може пояснити значення повітря, води, ґрунтів у природі та в житті людини;
має елементарні уявлення про світлові та електричні явища природи
. Має елементарні уявлення про космос: компоненти видимого космосу (Місяць, зорі, Сонце), невидимого (деякі планети, комети, сузір'я); засоби дослідження космосу людиною (телескопи, станції, космічні кораблі); професії, що пов'язані із космосом (космонавти, астронавти, астрономи).РОЗДІЛ ІІ. СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (7 год.)
Учень:
називає складові неживої природи;
має уявлення про значення Сонця для живої природи;
називає властивості повітря, води, склад ґрунту; спостерігає:
досліди, які демонструють властивості повітря, води та ґрунту;
досліджує властивості повітря;
розпізнає 2-3 види гірських порід своєї місцевості;
розповідає: про значення повітря, води, ґрунту для життя рослин, тварин, людини;
про використання людиною гірських порід (2-3 приклади);
про економне використання води;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні демонстраційних дослідів, практичних робіт.Сонце та його значення для життя на Землі.
Вода та її властивості. Вода в природі та в житті людини. Повітря та його властивості. Значення повітря для живої природи. Ґрунт. Значення ґрунту для живої природи і господарської діяльності людини. Гірські породи, їх значення для людини.
Практична робота. Ознайомлення з колекцією гірських порід рідного краю. Демонстрація властивостей води (безбарвна, прозора, приймає форму посудини, тече).
Демонстрація властивостей повітря (існує навколо нас, без запаху, прозоре, намагається зайняти увесь доступний простір). Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі? Розпізнає 3-5 (і більше) видів дерев, кущів, трав'янистих рослин, грибів; кімнатних рослин; ягід, овочів, фруктів; лікарських рослин; знає їх назву, будову рослин, умови і місце зростання, розуміє значення у природі та в житті людини.
Чітко розрізняє пори року та їх послідовність, може розповісти про їх характерні ознаки, про відповідні сезонні зміни в природі, житті тваринного світу та діяльності людини.РОЗДІЛ ІІІ. СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (17 год.)
Учень:
називає частини (квіткової) рослини; ознаки комах, птахів, звірів; знає правила поведінки в природі; порівнює дерева, кущі, трав'янисті рослини; листяні і хвойні рослини;
будову різних видів комах, риб, птахів, звірів; групує зображення дикорослих і культурних рослин, пояснюючи сутність групування; класифікує зображення комах, риб, птахів, тварин, пояснюючи сутність класифікації;
розглядає ілюстрації підручника і здобуває з них необхідну інформацію; працює в парі: доглядає за кімнатними рослинами; за тваринами в живому куточку; піклується про птахів взимку; працює в групі: аналізує малюнки підручника, розповідає про отриману інформацію, про результати спостережень за тваринами; спостерігає за життям тварин у природі, в живому куточку; допомагає птахам узимку;
дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, практичних робіт, екскурсій;
оцінює конкретні приклади поведінки в природі, власну діяльність.Рослини, їхня будова. Дерева, кущі, трав'янисті рослини. Листяні та хвойні рослини. Дикорослі і культурні рослини. Кімнатні рослини. Догляд за кімнатними рослинами. Тварини. Дикі і свійські тварини. Комахи. Риби. Птахи. Звірі. Тварини живого куточка, домашні улюбленці. Практична робота. Вивчення будови рослин. Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами. Екскурсії: у сад (парк, сквер, ліс). Правила поведінки у природі.
у краєзнавчий музей, шкільний живий куточок, зоопарк (на вибір).
Дослідницький практикум. Як живуть мурахи? Розпізнає тварин своєї місцевості: свійських і диких. Має уявлення про звірів, птахів (перелітні, осілі), безхребетних (черви, молюски, раки, павуки, комахи), прісноводних та акваріумних риб, земноводних, плазунів; знає назву, будову і спосіб їхнього життя, цікаві особливості поведінки, значення тварин у природі та в житті людини;
має уявлення про окремих представників тваринного та рослинного світу інших географічних зон Землі;РОЗДІЛ ІV. РІДНИЙ КРАЙ (10 год.)
Учень:
знає назву свого міста (села); домашню адресу;
називає водойми рідного краю; пам'ятки природи в рідному краї; 2-4 представники вивчених систематичних груп об'єктів живої природи своєї місцевості (дикорослі (лікарські рослини), культурні рослини; дикі, свійські тварини; гриби; рослин і тварин, занесених до Червоної книги України; дотримується правил поведінки поблизу водойм; пояснює господарське значення лісів, культурних рослин, свійських тварин своєї місцевості; значення праці людей своєї місцевості; знаходить необхідну інформацію з додаткових джерел знань про природу свого краю та обговорює отриману інформацію;
формулює висновки про необхідність захищати рослин і тварин рідного краю; працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, аргументи, судження щодо розв'язання сумісного завдання; працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію; про результати спостережень у природі; презентує міні-проект; спостерігає за життям тварин; дотримується інструкцій і правил техніки безпеки при проведенні спостережень, екскурсій;
досліджує особливості природи рідного міста (села);
оцінює власну діяльність.Природа в місті/селі та її околицях. Водойми рідного краю. Охорона водойм. Дикорослі рослини рідного краю. Лікарські рослини. Охорона рослин. Червона книга. Червонокнижні рослини рідного краю. Культурні рослини рідного краю. Тварини рідного краю. Охорона тварин. Свійські тварини рідного краю. Праця людей в місті/селі. Екскурсія до водойми (у ліс). Правила поведінки поблизу водойми (у лісі).
Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі). Дослідницький практикум. Чим славиться моє місто (село).
Знає, які види водойм (річки, озера, моря) є у місцевості, де проживає, їх назву, значення у природі та в житті людини;
володіє елементарними правилами природокористування, безпечної поведінки в природі тощо;
Орієнтується на глобусі, мапі, розрізняє водний простір (океани) і сушу (материки).РОЗДІЛ V. МОЯ КРАЇНА - УКРАЇНА (8 год.)
Учень:
має уявлення про
карту України та умовні позначення на ній рівнин, гір, річок, морів;
знає:
назву Батьківщини, столицю України, назви(2-3) морів, гір та найбільших річок України;
знаходить на карті України рівнини, гори, водойми;
пояснює господарське значення водойм; наводить приклади позитивного і негативного ставлення людини до природи;
моделює в процесі навчальної гри оптимальні форми поведінки у взаємовідношеннях з природою;
працює в парі: аналізує інформацію, висуває пропозиції, щодо розв'язання сумісного завдання; працює в групі: аналізує розповідь вчителя, малюнки, текст підручника, розповідає про отриману інформацію, оцінює власну діяльність.Україна - моя Батьківщина. Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми). Водойми України. Найбільші річки та озера України їх значення для людини. Чорне та Азовське моря. Значення морів. Гори України. Природа Українських Карпат. Природа Кримських гір. Міні-проект. Як облаштувати джерело? Дослідницький практикум. Мандрівка Україною, про яку ти мрієш.
РОЗДІЛ VІ. Запитання до природи (5 год., впродовж року, тематика за вибором учителя)
Учень:
працює з інформацією: читає, переказує тексти про природу, ставить запитання до прочитаного;
дотримується правил екологічної поведінки у побуті (економія води);
знаходить (за завданням вчителя) в підручнику і додаткових джерелах знань інформацію, яка допомагає шукати відповіді на запитання до природи (про рослин, тварин, явища у живій та неживій природі), готує розповіді та обговорює їхЗ чого виробляють папір?
Звідки береться рослинне масло?
За що нам вдячні домашні улюбленці (рослини, тварини)?
Як економно використовувати воду вдома?
Чи розуміють тварини одне одного?
Чому малює твій олівець?
Чому підстрибує м'яч?
Чим снідає їжачок?
Освітня галузь "МАТЕМАТИКА"
Чого навчилися дошкільникиЧим повинні оволодіти першокласникиЗадачі перед вчителем
Застосовує логіко-математичні вміння у повсякденному житті: вміє набрати номер телефону служб порятунку, користується пультом телевізора, аудіо-відеотехніки; знає свій вік, вік тата, мами та інших членів родини, знає дату свого народження, адресу і номер квартири.
.
Орієнтується в розташуванні предметів у просторі (вгорі, внизу, ліворуч, праворуч, попереду, позаду, посередині тощо), визначає відстань, вживаючи поняття: далеко - близько, поруч - далі;
Уміє визначати розташування предметів відносно себе і будь-якого предмета, розміщувати предмети на площині (на столі, підлозі, майданчику, в зошиті та ін.);
Розпізнає геометричні фігури, знає їх назви, властивості (площинні: круг, овал, трикутник, квадрат, прямокутник, багатокутник; об'ємні: куля, куб, циліндр, конус); знаходить подібні форми у навколишніх предметах, малює / складає предмети з різних геометричних фігур або знаходить фігури у заданому малюнку, візерунку тощо;
Уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо);
Уміє лічити в межах першого десятка, використовуючи різні види лічби (кількісна, порядкова, у прямому та зворотному порядку, від заданого числа тощо);
Знає знаки "плюс" (+), "мінус" (-), "дорівнює" (=), співвідносить оїх з діями додавання і віднімання;
Знає числа від 0 до 9, співвідносить їх з певною кількістю предметів, елементів множин
Має уявлення про склад числа з одиниць та двох менших (у межах 10), визначає суміжні числа;
Усно виконує прості обчислення, розв'язує логічні задачі;
Установлює числову рівність, нерівність, визначає відношення "на скільки більше?", "на скільки менше?", "порівну", "стільки само";
Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об'єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою
Порівнює предмети за висотою, масою, шириною, довжиною, товщиною, загальною величиною, здійснює класифікацію за цими ознаками тощо;
Володіє знаннями про основні одиниці вимірювання різних величин: довжини (сантиметр, метр), маси (кілограм), об'єму (літр); має навички вимірювання умовною міркою;
Розрізняє та правильно вживає часові поняття: сьогодні, завтра, вчора, зараз, згодом, раніше, пізніше;
має уявлення про часові одиниці: хвилина, година, доба (частини доби - ранок, день, вечір, ніч), тиждень (назви днів тижня та їх послідовність), місяць (назви 12 місяців), рік (пори року - весна, літо, осінь, зима);
орієнтується у часі за допомогою годинника (в межах години за циферблатом) та календаря.
;
Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період
Ознаки предметів
Ознаки і властивості предметів.
Спільні та відмінні ознаки. Об'єднання об'єктів у групу за спільною ознакою. Розбиття групи об'єктів на підгрупи за спільною ознакою.
Ознаки, пов'язані із поняттям величини
Відношення між предметами, пов'язані з їх довжиною, висотою, товщиною
Просторові відношення
Розміщення об'єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч Напрямки руху: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору
Геометричні фігури
Геометричні поняття: точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, незамкнена), многокутник (трикутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник тощо), круг. Просторові фігури: куб, куля, циліндр. Позначення точок і відрізків буквами.
Лічба Сукупність предметів зі спільною ознакою (множина). Кількість елементів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби.
Назви чисел у межах 10.
Частина сукупності предметів (підмножина). Порівняння предметних множин за кількістю елементів. Практичні дії з предметними множинами - об'єднання, вилучення.
Порядкова лічба. Порядкові відношення
Натуральні числа 1-10
Числа 1 - 10. Числова послідовність від 1 до 10. Попереднє і наступне число. Позначення числа цифрою. Письмо цифр зошитах в клітинку.
Числовий промінь.
Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці. Відповідність числа кількості об'єктів сукупності та кількості об'єктів сукупності - числу. Порівняння чисел. Знаки порівняння.
Склад чисел 2 - 10
Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10
Додавання як знаходження кількості елементів об'єднання множин, що не перетинаються.
Віднімання як знаходження кількості елементів множини, які залишилися після вилучення її частини. Знаки дій додавання і віднімання. Додавання й віднімання за числовим променем.
Назви компонентів та результату дій додавання та віднімання.
Число 0.
Віднімання рівних чисел. Додавання й віднімання нуля
Табличне додавання й віднімання в межах 10
Прийоми додавання й віднімання чисел 1- 10. Переставний закон додавання. Взаємозв'язок додавання і віднімання. Таблиці додавання чисел в межах 10. Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому.
Таблиці віднімання.
Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від'ємнику
Відношення різницевого порівняння
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Різницеве порівняння чисел
Нумерація чисел у концентрі "Сотня"
Десяток
Лічильна одиниця - десяток, її утворення.
Лічба десятками. Поняття розряду.
Розрядні числа.
Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел - десятків.
Усна та письмова нумерація у межах 100
Усна і письмова нумерація чисел 11-20. Усна і письмова нумерація чисел 21-100.
Назви та послідовність чисел від 1 до 100. Читання й запис чисел від 1 до 100. Розряд десятків. Розряд одиниць.
Одноцифрові та двоцифрові числа.
Порівняння чисел у межах 100
Додавання й віднімання чисел на основі нумерації у межах 100
Додавання і віднімання числа 1 (45+1, 45 - 1).
Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа (40 + 5, 45 - 5, 45 - 40, 40 + 20, 40 - 20
Додавання й віднімання чисел у межах 100 без переходу через розряд Додавання розрядного числа до двоцифрового
(45 + 20).
Віднімання розрядного числа від двоцифрового (45 - 20).
Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (45 + 2).
Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового (45 - 2). Порозрядне додавання і віднімання двоцифрових чисел (45 + 22, 45 - 22) (ознайомлення). Знаходження невідомого компонента арифметичних дій
Знаходження невідомого доданка.
Знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від'ємника
Числові рівності і нерівності
Числова рівність.
Числова нерівність.
Істинні та хибні числові рівності й нерівності
Математичні вирази
Числовий вираз та його значення.
Математичні вирази сума і різниця. Числові вирази на дві дії. Порівняння числа та значення числового виразу, двох числових виразів
Довжина
Одиниці вимірювання довжини - сантиметр, дециметр, метр. Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжини відрізка.
Побудова відрізків заданої довжини.
Маса Одиниця вимірювання маси - кілограм. Зважування й відважування предметів. Запис результатів вимірювання маси
Місткість
Одиниця вимірювання місткості - 1 літр.
Вимірювання місткості посудини за допомогою літрової мірки. Запис результатів вимірювання місткості посудини
Вартість Одиниці вартості - копійка, гривня.
Співвідношення між одиницями вартості
Час
Одиниці вимірювання часу - година, доба, тиждень.
Визначення часу за ГОДИННИКОМ
Дії з іменованими числами (величинами)
Порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел (величин)
Поняття "задача"
Поняття задачі.
Структурні елементи задачі.
Зв'язок умови і запитання
Прості задачі
Прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника. Задачі, які містять вивчені величини. Обернена задача (ознайомлення).
Загальні прийоми розв'язування задач
Процес розв'язування задачі: ознайомлення з текстом задачі, виділення з нього умови та запитання, числових даних і шуканого, об'єкту (об'єктів) задачі, моделювання описаної ситуації за допомогою схематичних рисунків, добір і обґрунтування арифметичної дії для розв'язування задачі, запис розв'язання, формулювання та запис відповіді задачі
Учень (учениця):
розпізнає предмети за розміром, формою, призначенням, кольором тощо
розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова "кожний" , "всі", "крім", "один із", "хоча б один", "всі", "деякі"; розуміє логічні сполучники "і" та "або"; визначає спільні та відмінні ознаки об'єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками;
об'єднує об'єкти в групу за спільною ознакою; розбиває об'єкти на групи за спільною та відмінні ознаки об'єктів навколишнього світу; порівнює предмети за вказаними ознаками;
об'єднує об'єкти в групу за спільною ознакою; розбиває об'єкти на групи за спільною ознакою;
будує судження із використанням відповідних сполучників "і", "або", "якщо .., то ..."
встановлює відповідні відношення між предметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові; коротший ніж; довший за; найдовший; найкоротший; однакові за довжиною та ін.;
порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною Учень (учениця):
орієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір'ї тощо);
визначає розміщення об'єктів у просторі і на площині; встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)
розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках;
вживає у мовленні відповідні словесні конструкції; визначає взаємне розміщення оточуючих об'єктів розпізнає форму оточуючих предметів;
розрізняє геометричні фігури - пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;
сприймає вершину многокутника як точку, сторону - як відрізок;
розпізнає і описує предмети за їх формою;
зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок
ламану
будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;
позначає точки й відрізки буквами;
описує геометричні фігури, називає їх ознаки; класифікує геометричні фігури за певними ознаками Учень (учениця):
розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку; знає назви чисел у межах 10;
називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;
позначає числа цифрами;
виконує практичні дії для об'єднання предметів (множин) і вилучення частини предметів (підмножини);
лічить за правилами лічби предмети в просторі (розташовані послідовно, хаотично, по колу); виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;
порівнює предметні множини за кількістю елементів способом складання пар; розуміє сутність кількісної і порядкової лічби; визначає кількість елементів сукупності (множини);
визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного ("стоїть перед", "стоїть після", "стоїть між"; "попереду", "позаду");
встановлює порядковий номер об'єкта при заданому напрямку лічби;
вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники
знає склад чисел від 2 до 10;
називає попереднє і наступне число до даного;
пише цифри у зошитах у клітинку;
розуміє, що цифри - це знаки для запису чисел; розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини; розуміє відмінність між числом і цифрою; утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа
порівнює числа різними способами - за місцем чисел у числовому ряді, на основі складу чисел; записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;
обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;
знає знаки дій додавання і віднімання;
знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання; розуміє зміст дій додавання та віднімання; розуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;
ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;
утворює рівності на основі складу числа;
використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень
знає табличні випадки додавання та віднімання у межах 10;
розуміє залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від'ємнику;
застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв'язку дій додавання і віднімання;
обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення;
прогнозує результат додавання і віднімання з огляду на те, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні - менше
знає слова-ознаки відношень різницевого порівняння;
розуміє сутність відношення між числами "більше на...", "менше на...";
ілюструє відношення різницевого порівняння за допомогою рисунків, схем
знає назви розрядних чисел;
розуміє десяток як лічильну одиницю;
лічить десятками в межах 100; порівнює, додає і віднімає розрядні числа
називає числа від 11 до 20, від 21 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного
називає попереднє і наступне число до будь-якогочисла в межах 100;
читає і записує числа від 1 до 100 розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа
розуміє різні способи утворення двоцифрових чисел;
має уявлення про розряд десятків і розряд одиниць;
розуміє позиційне значення цифри в записі двоцифрового числа
визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі;
записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
порівнює числа в межах 100 на основі порядку слідування чисел у натуральному ряді та на основі їх розрядного складу
застосовує прийоми обчислення у межах 100 на основі знання нумерації чисел: додає і віднімає число 1; замінює суму розрядних доданків двоцифровим числом; віднімає від двоцифрового числа його десятки або одиниці, додає і віднімає розрядні числа;
прогнозує результат додавання і віднімання розрядних чисел
розуміє сутність порозрядного додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток;
застосовує прийоми обчислення у межах 100 без переходу через розряд;
прогнозує результат додавання і віднімання, зважаючи, що при додаванні дістанемо більше число, а при відніманні - менше
застосовує у процесі виконання завдань правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій - доданка, зменшуваного, від'ємника
Учень (учениця):
розрізняє числові рівності та нерівності; читає і записує числові рівності, числові нерівності;
розуміє, що рівності й нерівності можуть бути істинними й хибними;
складає істинні рівності й нерівності за предметними множинами;
визначає істинні та хибні рівності й нерівності, обґрунтовує свій вибір
записує і читає числові вирази, що містять дії додавання або віднімання;
обчислює значення числового виразу, що містить одну-дві дії;
розуміє, що застосування переставного закону додавання може спростити обчислення суми кількох доданків;
порівнює число та числовий вираз; порівнює два числових вирази різними способами
Учень (учениця)
розуміє довжину як властивість об'єктів навколишнього світу мати протяжність;
знає одиниці вимірювання довжини - сантиметр дециметр, метр, їх скорочене позначення, співвідношення між ними
розуміє які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку;
вимірює довжину відрізка за допомогою лінійки вимірює довжину оточуючих предметів; записує результати вимірювання із використанням різних одиниць порівнює довжини відрізків "на око", накладанням;
порівнює довжини відрізків за результатами їх вимірювання;
будує відрізок заданої довжини
знає одиницю вимірювання маси - кілограм;
розуміє, що всі предмети навколишнього середовища мають масу; порівнює предмети за масою "на руку";
записує результати вимірювання маси
знає одиницю вимірювання місткості - літр; розуміє, що посудини об'єкти мають місткість; порівнює об'єкти за місткістю;
записує результати вимірювання місткості
знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями
знає одиниці вартості (гривня, копійка) і співвідношення між ними
виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр
знає назви днів тижня та їх послідовність;
має уявлення про добу;
визначає час за годинником з точністю до годин.
порівнює, додає і віднімає іменовані числа (довжини, маси, місткості, вартості)
Учень (учениця):
знає структурні елементи задачі - умова і запитання; числові дані та шукане;
розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане; визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі
знає слова-ознаки окремих відношень (збільшення, зменшення, різницевого порівняння);
знає порядок роботи над задачею, зміст окремих її етапів;
упорядковує під керівництвом учителя запис розв'язування задачі: числові дані, знак запитання; рівність; коротка відповідь;
розв'язує прості задачі на знаходження суми, різниці двох чисел; збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, різницеве порівняння; знаходження невідомого доданка, зменшуваного, від'ємника; складає задачі за рисунками, схемами, виразом
читає задачу з відповідною інтонацією (робить паузу між умовою і запитанням); виділяє умову і запитання, об'єкт або об'єкти, числові дані й шукане;
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію за допомогою схематичних рисунків;
обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв'язування задачі;
записує розв'язання задачі;
формулює усно повну відповідь на запитання задачі.
1 Словесні формули подані у "Додатку 1"
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
Автор
73   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Методические пособия
Просмотров
323
Размер файла
362 Кб
Теги
анализа, преемственности
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа