close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Тестові завдання за Блумом

код для вставкиСкачать
Коваль Людмила Миколаївна, учитель початкових класів,
Уманська міська гімназія
(1913
-
1999) –
американський психолог, який вніс свій вклад в класифікацію навчальних цілей, теорію майстерності навчання це класифікація шести різних рівнів мислення (когнітивних рівнів) від найпростішого до найскладнішого
Оцінка Синтез Аналіз Застосуванн́ Ро
зумінн́
Знанн́
Згідно з таксономією Блума, можливо ставити запитання на перевірку знань і одночасно стимулювати мислення.
фіксація навчальних результатів на високому рівні, обов`язкова для всіх учнів
відмінності у навчальних результатах будуть помічені за межами цього загального високого результату
учитель повинен осмислити, що всі учні здатні повністю засвоїти необхідний навчальний матеріал, а його обов`язок –
організувати навчальний процес
фактична інформація: факти, поняття, явища, відношення, алгоритми.
Рівень навчальних досягнень учнів –
передача інформації іншою мовою, термінами, переказ своїми словами; перетворення абстрактного у конкретне, повсякденне; перетворення слів у малюнки, таблиці, графіки. Рівень навчальних досягнень учнів –
.
розв`язування практичних завдань із застосуванням правил, понять, теорій, здатність використовувати отриману інформацію на практиці
. Рівень навчальних досягнень учнів –
.
учні повинні розбити інформацію на частини, щоб зрозуміти її структуру, потім відповісти на запитання «чому?», «навіщо?», тобто визначити мотивацію, причини, передбачити дії і зробити висновки з отриманих фактів. Рівень навчальних досягнень учнів –
учням необхідно поєднати малі частини так, щоб створити щось нове (розгляд можливих варіантів рішення та виявлення найбільш раціонального, складання плану розв`язання тієї чи іншої проблеми), розгляд явища в цілому
. Рівень навчальних досягнень учнів –
.
учні оцінюють значення того чи іншого матеріалу, обговорюють тему, рекомендують рішення, захищають певну точку зору, ціннісні судження
. Чітке
визначенн́
критері̀
повного
засвоєнн́
дл́
цілого
класу,
на
основі
́кого
вчитель
складає
перелік
конкретних
результатів
навчанн́,
́кі
необхідно
отримати
.
На
цій
основі
склада̀тьс́
тести
.
Виділ́̀тьс́ навчальні одиниці (теми, розділи навчального матеріалу) визнача̀тьс́ результати їх засвоєнн́, склада̀тьс́ поточні тести (́кі не вплива̀ть на підсумкову оцінку). Призначенн́ таких тестів –
корекційне
(дл́ вчител́).
Навчанн́ по кожній з навчальних одиниць у напр́мку повного засвоєнн́ (повторне тестуванн́). Оцінка повноти засвоєнн́ матеріалу з усього курсу.
ОЦІНКА
СИНТЕЗ
АНАЛІЗ
ЗАСТОСУВАННЯ
РОЗУМІННЯ
ЗНАННЯ
довести, захистити
точку зору, спрогнозувати, продемонструвати, побудувати
створити, продумати, скласти план, описати, тлумачити, проаналізувати
проаналізувати, перевірити, провести експеримент, порівн́ти, ви́вити відмінності
застосувати, проіл̀струвати, вирішити, установити
описати, по́снити, визначити ознаки, сформул̀вати по
-
іншому
скласти список, виділити, розповісти, показати, назвати, перерахувати, констатувати
Форми тестових завдань
Закрита:
завданн́ з множинним вибором, “правильно
-
неправильно”
, у формі класифікації, за принципом циклічності, на відтворенн́ послідовності, з підбором відповіді Відкрита: завершенн́ за власним вибором, заповнити пробіл
Робіть завданн́ чіткими, однозначними і вузькими за змістом, щоб можна було дати лише одну правильну відповідь.
Переконайтесь, що правильна відповідь є стисло̀ і не містить непотрібних слів.
Переконайтесь в тому, що відсутн́ частина реченн́ –
це саме те, що повинен пам
’
́тати
учень.
Слідкуйте за тим, щоб запитанн́ не містило підказки правильної відповіді.
Не давайте у завданні стільки інформації, щоб правильна відповідь ставала очевидно̀.
Пишіть правдоподібні варіанти.
Пишіть відволіка̀чі відповіді лише помилкові.
Використовуйте відволіка̀чі відповіді ́кі є помилками, що найчастіше робл́ть учні.
Створ̀йте варіанти з короткими відповід́ми.
Створ̀йте питанн́ так, щоб одне тестове завданн́ не містило підказку відповіді на інше.
Користуйтесь лише відомими дл́ учнів термінами.
Варі̀йте букви дл́ правильної відповіді.
Правила написання завдання
У
оповіданні
В
.
Бондаренка
“Тварини
спілкуються
між
собою
…
.
”
Про
що
згадувала
бабуся
з
оповідання
“Пастух
рогатий”
:
“поле
…
”
У
оповіданні
В
.
Сухомлинського
головним
героєм
є
:
а) Горобчик, б) Ластівка, в) Журавлик, г) Щиглик Хто
покликав
дітей
до
Хати
у
оповіданні
“Рогатий
пастух”
:
а) мати, б) батько, в)дідусь, г) бабуся
Пригадай, які дії виконували річки у вірші В.Лучука “Скільки рік в Україні?”
Прут і Ластовиця омиває
Тиса полтавки зорять Черемоші котить
Дністер біжить невпинний Стрий мчить, шлях верстає
Уж впадає
Донець диво навесні
Дон поспішає чимдуж
Дніпро плесо розпростер
Десна іскряться Ворскла рине
Буг щоб з
’
єднатись
У Бразилії Діда Мороза називають Міколаус?
Так Ні
Чи правда, що у вірші “Хотів би я знати…” “гори дихають”?
Так Ні
Головною
думкою
якого
твору
є
прислів
’
я
“Хто
багато
питає,той
багато
знає”
.
Зміст
якого
твору
розкриває
прислів
’
я
“Що
вміти,
того
за
поясом
не
носити”
.
Як
звали
дітей
із
оповідання
І
.
Сенченка
“Рогатий
пастух”
:
а) Сергійко і Катруся, б) Катруся і Юрчик,
в) Максимко і Тетянка, г) Юрчик і Тетянка
Про
які
журнали
розповідається
в
оповіданні
О
.
Савченка
“Чи
любиш
ти
читати
журнали?”
а)
“Пізнайко”
і
“Соняшник”,
б)
“Стежка”
і
“Джміль”,
в)
“Барвінок”
і
“Джміль”,
г)
“Барвінок”
і
“Пізнайко”
Відтвори правильну послідовність подій у оповіданні “Неслухняна кулькова ручка”:
А що, коли створити таку ручку?
Художник замилувався, як маляр фарбує валиком стіну.
Замінили валик на маленьку кульку.
Виготовили маленьку ручку з валиком на кінці.
Ручка не хотіла писати прямо.
Ручка потекла, залишаючи плями.
Тепер кулька котилася в коробочці в будь
-
який бік.
Одинадцять років я змарнував на цю ручку.
Фарба за ніч засохла і ручка зіпсувалась.
В Америці Січ вигадав нове чорнило. Повинна ж бути така, яка не дасть ручці засихати!
Маленький пам
’
ятник розуму людини.
Воно перетворилось на пасту.
Гліцерин не дав чорнилу засохнути.
У
оповіданні В.Бондаренка “Як розмовляють тварини” подають звуковий сигнал:
білка “уф
-
уф”
бобер “стукотить задніми лапами”
олені “тоненько свистить” зайці “ляпає хвостом”
кабан “б
’
ють копитами”
лось “хрюкає”
козуленя “форкає”
лисиця “скрекоче”
Відомо,
що
журналу
͞Барвінок͟
більше
80
років
.
А
це
означає,що
його
читали
не
тільки
твої
батьки,
а
й
бабусі
та
дідусі
.
Що
його
вирізн́є
з
поміж
інших
дит́чих
журналів?
Доведіть,
͞що
загадково
струмочок
шепоче,
забіга̀чи
в
пишну
долину
́рком?͟
Правильне виконання завдань 1 -
12 оцінюється в 1 бал
.
Правильне виконання завдань 13 –
17 оцінюється в межах 2 балів
:
Правильне виконання завдання 18 оцінюється в межах 3 балів
:
http://www.google.com.ua
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.slideshare.net
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
734
Размер файла
21 380 Кб
Теги
завдання, блумом, тестов
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа