Скачать
HTML для интерации на вашу страничку:

Ширина: () Высота:

Адрес страницы документа на сервисе DocMe:
Адрес полноэкранного варианта:
Короткий адрес:
НАЙКРАЩІ тем TEXTS FOR TOPICS Автентичні тексти для читання Тематичний словник Транскрипція стандартуміжнародного Словник географічних назв E N G L I S H Навчальне видання ENGLISH TOPICS Найкращі з 1000 усних тем з паралельним перекладом для учнів 5—11 класів та абітурієнтів Укладачі: ФІЩЕНКО Олена Петрівна, ЯРЦЕВА Ганна Валеріївна, АБРАДЖИОНІ Сергій Олексійович, БОРИСОВААліна Олексіївна, ДЗЮБА Віктор Корнійович, КАМАЄВА Лариса Дмитрівна, КАРПЕНКО Олена Володимирівна, НЕСНОВА Ірина Анатоліївна, ПАЩЕНКО Лариса Василівна, ПОГОЖИХ Галина Миколаївна, ЧАБАН Галина Павлівна Редактор Т. М. Матвієнко Техні чний редактор В. І. Труфен Коректори Ю. М. Пухова, С. О. Громико ТОВ «Веста». Свідоцтво ДК № 2540 від 26.06.2006. 61064 Харків, вул. Бакуніна, 8А. З пит а ннями та пропозиці ями звертатися за тел.: (057) 719-48-65, 719-58-67. Для листі в: 61045, Харкі в, а/с 3355, «Ранок». E-mail: office@ranok.kharkov.ua Адреса редакці ї: 61145, Харкі в, вул. Космі чна, 21а. З питань реалі заці ї звертатися за тел.: у Харкові — (057) 712-91-44, 712-91-46, 712-91-47; у Києві — 495-14-53, 241-40-20; у Дні пропетровську — 43-46-95; у Донецьку — 345-98-24; у Житомирі — 41-35-98; у Львові — 233-53-39; у Сі мферополі — 29-94-14. e-mail: commerce@ranok.kharkov.ua www.ranok.com.ua © Фіщенко О. П., Ярцева Г. В., Абраджионі С. О., Борисова А. О., Дзюба В. К., Камаєва Л. Д., Карпенко О. В., Неснова І. А., Пащенко Л. В., Погожих Г. М., Чабан Г. П., 2006 © ТОВ «Веста», 2006 Зміст I. UkraIne (Україна) Ukraine (Україна) .................................................... 18 We Live in Ukraine (Ми живемо в Україні) ................................ 19 State System of Ukraine (Державний устрій України ) ..................... 20 Constitution of Ukraine (конституція України) ............................ 22 Geographical Position of Ukraine (Географічне положення України ) .............................................. 23 Climate of Ukraine (клімат України) ..................................... 25 animals and Plants in Ukraine (Тварини і рослини України ) ................ 27 an Outstanding event in Ukrainian History (Знаменна подія в історії України) ................................... 28 an episode from the History of Ukraine (Епізод з історії України ) ........................................... 29 Ukrainian Places of Interest (Визначні пам’ятки України) ................... 31 Sorochinsky Fair (Сорочинський ярмарок) ............................... 33 Health Service in Ukraine (Охорона здоров’я в Україні) .................... 34 The Doctor. Our Health (Доктор. наше здоров’я) ........................ 36 relations between Ukraine and english-Speaking Countries (Зв’язки України з англомовними країнами) ............................ 37 Foreign affairs of Ukraine (Українські міжнародні відносини) .............. 39 The Political Situation in Ukraine and abroad (Політична ситуація в Україні і за кордоном) ........................... 40 Voting in Ukraine (Голосування в Україні) ................................ 42 II. reGIOnS anD CITIeS OF UkraIne (рЕГіОни Та МіСТа України) kyiv region (київська область) ......................................... 44 kyiv — the Capital of Ukraine (київ — столиця України)...................... 45 Places of Interest in kyiv (Визначні пам’ятки києва) ....................... 47 khreshchatyk (Хрещатик) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 The autonomous republic Crimea (автономна республіка крим) ........... 50 Cherkasy region (Черкаська область) .................................. 52 Cherkasy (Черкаси) ................................................... 53 Chernihiv region (Чернігівська область).................................. 55 Chernihiv (Чернігів) .................................................. 56 Chernivtsi region (Чернівецька область) ................................. 58 Chernivtsi (Чернівці) ................................................. 59 Зміст Dnipropetrovsk region (Дніпропетровська область) ..................... 61 Dnipropetrovsk (Дніпропетровськ) .................................... 62 Donetsk region (Донецька область) .................................... 64 Donetsk (Донецьк) ................................................... 65 Ivano-Frankivsk region (івано-Франківська область) ........................................ 67 Ivano-Frankivsk (івано-Франківськ) ..................................... 68 kamianets-Podilskyi (кам’янець-Подільський) ............................ 70 kharkiv region (Харківська область) .................................... 71 kharkiv (Харків) ...................................................... 73 kherson region (Херсонська область) .................................. 75 kherson (Херсон) .................................................... 76 khmelnytskyi region (Хмельницька область) ............................. 77 khmelnytskyi (Хмельницький) ......................................... 79 kirovohrad region (кіровоградська область) ............................ 80 kirovohrad (кіровоград) .............................................. 82 kolomyia (коломия)................................................... 84 kremenets (кременець) ............................................... 85 Luhansk region (Луганська область) .................................... 86 Luhansk (Луганськ).................................................... 88 Lviv region — area of the Developed economic Cooperation (Львівська область — зона вільної економічної торгівлі) ................. 89 Lviv (Львів) .......................................................... 91 Mykolaiv region (Миколаївська область) ................................ 93 Mykolaiv (Миколаїв) .................................................. 94 Odesa region (Одеська область) ...................................... 95 Odesa (Одеса) ...................................................... 97 Ostroh (Острог) ..................................................... 98 Poltava region (Полтавська область) .................................. 100 Poltava (Полтава) ................................................... 101 rivne region (рівненська область) ..................................... 103 rivne (рівне) ....................................................... 104 Sevastopol (Севастополь) ............................................ 105 Sumy region (Сумська область) ....................................... 106 Sumy (Суми) ....................................................... 107 Зміст Simferopol (Сімферополь) ........................................... 108 Ternopil region (Тернопільська область) ............................... 110 Ternopil is a Place of Culture (Тернопіль — місто культури) ................ 112 Transcarpathia is a Special region (Закарпатський особливий регіон) ................................. 114 Uzhhorod (Ужгород) ................................................ 115 Vinnytsia region (Вінницька область) .................................. 116 Vinnytsia (Вінниця) .................................................. 117 Volyn region (Волинська область) ..................................... 119 Lutsk — Centre of the Volyn region (Луцьк — центр Волинської області) ................................. 121 Zaporizhia region (Запорізька область) ................................ 122 Zaporizhia (Запоріжжя) .............................................. 123 Zhytomyr region (Житомирська область) .............................. 125 Zhytomyr (Житомир) ................................................ 126 The Town Where I Live (Місто, у якому я живу) .......................... 127 The Most Beautiful Place on earth (найкрасивіше місце на землі) ..................................... 129 My Home Town (Моє рідне місто) ..................................... 131 Our Street (наша вулиця) ............................................ 132 III. Great Britain (ВЕЛикОбриТанія) Great Britain (Великобританія) ........................................ 133 Uk Political System (Політична система Великобританії) .................. 134 national emblems in Great Britain (національні емблеми у Великобританії) ............................. 136 Geographical Position of Great Britain (Географічне положення Великобританії) ............................ 137 Climate of Great Britain (клімат Великобританії) ......................... 138 From the History of Great Britain (З історії Великобританії) .......................................... 140 Outstanding events in the Life of Great Britain (Видатні події в житті Великобританії) ................................ 141 Tchaikovskyi in england (Чайковський в англії) .......................... 143 London — the Capital of the Uk (Лондон — столиця Великобританії) ....... 144 History of London (історія Лондона) .................................. 146 Places of Interest in London (Визначні пам’ятки Лондона) ................ 147 Зміст Main Theatres in London (Головні театри Лондона) ...................... 148 Shopping in London (Магазини в Лондоні) ............................. 150 History of Wales (історія Уельсу) ...................................... 151 Cities and Towns of Great Britain (Великі і малі міста Великобританії) ................................. 153 Sights of Great Britain (Визначні пам’ятки Великобританії) ................ 154 The english Mint (англійський монетний двір) ........................... 156 Uk Health Service (Охорона здоров’я у Великобританії) ................. 157 english Cookery and Meals (англійська кухня та їжа) ..................... 159 The english Character (англійський характер) ........................... 161 english Traditions (англійські традиції) ................................. 163 Gardening (Садівництво) ............................................. 164 Fireplaces (каміни) .................................................. 165 Customs and Traditions in Great Britain (Звичаї і традиції у Великобританії) .................................. 167 British Customs (Звичаї британців) ..................................... 168 The Ukrainian Diaspora (Українська діаспора) ........................... 170 IV. THe USa (СШа) The USa (СШа) ..................................................... 172 Political System of the USa (Державний устрій СШа) .................... 173 Geographical Position of the USa (Географічне положення СШа) ......... 175 Climate and nature of the USa (клімат і природа СШа) .................. 176 From the History of the USa (З історії СШа) ............................ 178 an episode from the History of the USa (Епізод з історії СШа) ......... 178 Discovery (Відкриття) ............................................. 180 The Colonies (колонії) ............................................ 182 The Civil War (Громадянська війна) .................................. 183 World War I (Перша світова війна) .................................... 184 The northeast (Північний схід) ........................................ 185 The “Melting Pot” («казан, що тане») ................................ 185 Cities of the Sea (Приморські міста) ................................ 187 new england (нова англія) ........................................ 188 The Base of Industry (Основа індустрії) ............................. 189 Outstanding events from the History of america (Видатні події в історії СШа) ....................................... 190 Washington — the Capital of the USa (Вашингтон — столиця СШа) ......... 192 Places of Interest in Washington (Визначні пам’ятки Вашингтона) .......... 193 Зміст Cities and Towns of the USa (Великі і малі міста СШа) ................... 194 Sights of the USa (Визначні пам’ятки СШа) ............................. 196 american Customs and Traditions (Звичаї та традиції в СШа) ............. 198 american Food and Drink (американська їжа і напої) .................... 200 V. CanaDa (канаДа) Canada (канада) .................................................... 202 Geographical Position of Canada (Географічне положення канади) ........ 203 Climate and nature of Canada (клімат і природа канади) ................. 205 Outstanding Historical events of Canada (Видатні історичні події канади) .................................... 206 Political System of Canada (Політична система канади) .................. 208 Canadian Cities and Towns (Великі і малі міста канади) ................... 209 The Ukrainian Diaspora in Canada (Українська діаспора в канаді) .......... 211 VI. aUSTraLIa (аВСТраЛія) a ustralia (австралія) ................................................ 213 Geographical Position of australia (Географічне положення австралії) ..... 214 Climate and nature of australia (клімат і природа австралії) ............. 216 new Zealand — the Country of Long White Clouds (нова Зеландія — країна довгих білих хмар) .......................... 217 Outstanding Historical events of australia (Видатні історичні події австралії) .................................. 219 Political System of australia (Політична система австралії) ............... 221 australian Cities and Towns (Великі і малі міста австралії) ................. 222 VII. aBOUT MySeLF (ПрО СЕбЕ) My Biography (Моя біографія) ........................................ 224 about Myself (Про себе) ............................................ 225 My Birthday (Мій день народження) ................................... 227 My Family (Моя родина) ............................................. 228 My Parents (Мої батьки) .............................................. 229 about My Mother (Про мою маму) .................................... 230 My Parents’ Working Day (робочий день моїх батьків) .................... 231 My Parents’ Vacation (Відпустка моїх батьків) ........................... 233 My Friend (Мій друг) ................................................ 234 appearance (Зовнішність) ........................................... 235 Зміст Character (Характер) ................................................ 236 Our House and Flat (наш будинок і квартира) .......................... 238 My Favourite room (Моя улюблена кімната) ............................ 240 My Friend’s House (будинок мого друга) ............................... 241 an Ideal House (ідеальний будинок) ................................... 242 The House of My Dream (будинок моєї мрії) ............................ 244 My Working Day (Мій робочий день) .................................. 245 after School (Після школи) .......................................... 247 Our Duties about the House (Обов’язки по дому) ....................... 249 My Day Off (Мій вихідний) ........................................... 250 My everyday Meals (Моя повсякденна їжа) .............................. 251 Shops and Shopping (Магазини) ...................................... 252 animals (Тварини) ................................................... 254 Pets (Домашні улюбленці) ............................................ 255 Choosing a Career (Вибір професії) ................................... 256 My Future Profession (Моя майбутня професія) ......................... 258 My Plans for the Future (Мої плани на майбутнє) ........................ 259 a Good Beginning Makes a Good ending (Гарний початок сприяє гарному закінченню) ........................ 260 a Citizen Is not a Profession (бути громадянином — не професія) ......... 262 VIII. In SCHOOL (У ШкОЛі) Our School (наша школа) ........................................... 264 My School (Моя школа) .............................................. 266 Our Classroom (наш клас) ........................................... 267 The School Library (Шкільна бібліотека) ................................ 268 My Favourite Subject (Мій улюблений предмет) ......................... 269 Our Teacher of english (наш вчитель англійської) ........................ 270 My attitude to the Profession of a Teacher (Моє ставлення до професії вчителя) ................................ 271 academic Subjects (Шкільні навчальні предмети) ....................... 273 at an english Lesson (на уроці англійської мови) ........................ 274 at the Physical Training Lesson (на уроці фізкультури) ................... 275 IX. eDUCaTIOn In OUr LIFe (ОСВіТа В наШОМУ ЖиТТі) education in Ukraine (Освіта в Україні) ................................. 276 education in Great Britain (Освіта у Великобританії) ..................... 279 Зміст education in the USa (Освіта в СШа) .................................. 280 education in Canada (Освіта в канаді) ................................. 282 education in australia (Освіта в австралії) .............................. 284 education in Our Life (Освіта в нашому житті) ........................... 285 Foreign Languages in Our Life (іноземні мови в нашому житті) ............ 287 Learning Foreign Languages (Вивчення іноземних мов) ................... 289 Why I Learn the english Language (Чому я вивчаю англійську мову) ........ 290 X. enTerTaInMenT (рОЗВаГи) Music in Our Life (Музика в нашому житті) .............................. 292 at the Theatre (У театрі) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293 at the Cinema (У кіно) ............................................... 294 Cinema in Our Life (кіно в нашому житті) ............................... 296 Cinema (кіно) ...................................................... 297 Cinema in Ukraine (кіно в Україні) ..................................... 299 at the Museum (У музеї) ............................................. 300 kharkiv Museums (Харківські музеї) .................................... 301 My Last Visit to the Circus (Мій недавній візит у цирк) .................... 304 My Favourite Occupation (Моє улюблене заняття) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 Hobby (Хобі) ...................................................... 307 My Hobby (Моє хобі) ............................................... 308 Music in Ukraine (Музика в Україні) .................................... 309 american Music (Музика америки) .................................... 311 Music in Great Britain (Музика Великобританії) .......................... 312 Madame Tussaud’s (Музей Мадам Тюссо) .............................. 314 My Favourite Video Film (Мій улюблений відеофільм) .................... 315 Television in Great Britain (Телебачення у Великобританії) ................ 316 My Favourite TV Programme (Моя улюблена телепередача) ............... 317 My Favourite Cinema actor (Мій улюблений актор кіно) .................. 318 XI. HOLIDayS anD VaCaTIOn (СВяТа і канікУЛи) Holidays in Ukraine (Свята в Україні) ................................... 320 Ukrainian Holidays (Українські свята) .................................. 321 Ukrainian Traditions and religious Festivals (Українські традиції і релігійні свята) ................................ 323 easter in Ukraine (Великдень в Україні) ................................. 325 10 Зміст new year in Our Country (новий рік у нашій країні) ...................... 327 The First of September (Перше вересня) .............................. 328 Uk Holidays (Свята у Великобританії) .................................. 329 Christmas in Great Britain (різдво у Великобританії) ...................... 331 new year’s eve in Great Britain (новий рік у Великобританії) ................................................ 332 easter in Great Britain (Великдень у Великобританії) ..................... 334 Boxing Day and Halloween (День на святках і Хеллоуїн) .................. 335 national Celebrations in the USa (національні свята в СШа) .............. 336 Holidays in the USa (Свята в СШа) ..................................... 338 american Holidays (американські свята) ............................... 340 Uniquely american Holidays (Тільки американські свята) ................. 341 July th — Independence Day (4 липня — День незалежності) .......... 341 The Fourth of July — Independence Day (Четверте липня — День незалежності СШа) ...................... 342 Thanksgiving Day (День віддяки) ................................... 344 Mother’s Day (День матері) ....................................... 345 Father’s Day (День батька) ......................................... 346 Memorial Day (День пам’яті) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Labour Day (День праці) .......................................... 348 Columbus Day (День колумба) ..................................... 348 Veterans Day (День ветеранів) ..................................... 349 Presidents’ Day (День президентів) ................................. 350 Martin Luther king Day (День Мартіна Лютера кінга) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 ethnic Holidays in the USa (Етнічні свята в СШа) ........................ 351 Valentine’s Day (День Валентина) ..................................... 352 Halloween (Хеллоуїн) ................................................ 354 My Summer Holidays (Мої літні канікули) ............................... 354 My Winter Holidays (Мої зимові канікули) ............................... 355 Travelling (Подорожі) ............................................... 357 My Last Trip (Моя остання подорож).................................... 358 XII. SPOrT In OUr LIFe (СПОрТ У наШОМУ ЖиТТі) Physical Training and Sports in Ukraine (Фізична культура і спорт в Україні) ................................. 361 Sport in Our Life (Спорт у нашому житті) ............................... 363 The Olympic Games (Олімпійські ігри) ................................. 364 From the History of Basketball (З історії баскетболу) .................... 366 Зміст 11 Can all People Become Champions? (Чи усім бути чемпіонами?) .......... 367 My attitude to Sports (Моє ставлення до спорту) ....................... 368 Sports in Great Britain (Спорт у Великобританії) ........................ 369 XIII. OUTSTanDInG PeOPLe OF UkraIne (ВиДаТні ЛюДи України) Outstanding People of Ukraine (Видатні люди України) ................... 372 Taras Shevchenko (Тарас Шевченко) .................................. 373 Modern Ukrainian Writers (Сучасні українські письменники) .............. 376 Oles Honchar (Олесь Гончар) ...................................... 376 roman Ivanychuk (роман іваничук) ................................. 378 Ukrainian Painters (Українські художники) .............................. 379 Vasyl kasiian (Василь касіян) ....................................... 379 Ilia repin (ілля рєпін) .............................................. 380 Ukrainian Musical Culture (Українська музична культура) .................. 382 Ukrainian Musicians (Українські музиканти) .............................. 384 Mykola Lysenko (Микола Лисенко) ................................. 384 Ukrainian Scientists (Українські вчені)................................... 385 eugene Paton (Євген Патон)........................................ 385 Valentyn Voino-yasenetskyi (Валентин Войно-ясенецький) ............. 386 XIV. OUTSTanDInG PeOPLe OF GreaT BrITaIn (ВиДаТні ЛюДи ВЕЛикОбриТанії) Outstanding People of Great Britain (Видатні люди Великобританії) ..................................... 389 British Writers (британські письменники) ............................... 391 William Shakespeare (Вільям Шекспір) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 Oscar Wilde (Оскар Уайльд) ....................................... 392 rudyard kipling (редьярд кіплінг) ................................... 394 Charlotte Brontё (Шарлотта бронте) ............................... 395 robert Burns (роберт бернс) ...................................... 397 British Painters (британські художники) ................................ 399 Joseph Turner (Джозеф Тернер) ................................... 400 Thomas Gainsborough (Томас Гейнсборо) .......................... 402 John Constable (Джон констебль) .................................. 403 British Musicians and actors (британські музиканти й актори) ................................... 403 George Handel (Джордж Гендель) ................................. 403 Henry Purcell (Генрі Перселл) ..................................... 405 Dame edith evans (1—1) (Дейм Едіт іванс (1888—1976)) .................................. 407 12 Зміст Thomas Betterton’s an Ideal Model for actors (Томас беттертон — ідеальний приклад для акторів) ................ 314 Charles Spencer Chaplin (Чарльз Спенсер Чаплін) .................... 410 British Scientists (британські вчені) .................................... 411 Isaac newton — the Great english Scientist (ісаак ньютон — великий англійський учений) ...................... 411 Cecil Frank Powell (Сесиль Франк Пауелл) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 James Clerk Maxwell (Джеймс кларк Максвелл) ...................... 415 alexander Fleming (Олександр Флемінг) ............................ 416 ernest rutherford (Ернест резерфорд) ............................. 418 ХV. OUTSTanDInG PeOPLe OF aMerICa (ЗнаМЕниТі ЛюДи аМЕрики) Famous People of america (Знамениті люди америки) ................... 420 american Writers (американські письменники) ......................... 422 ernest Hemingway (Ернест Хемінгуей) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 O’Henry (О’Генрі) ................................................ 423 Mark Twain (Марк Твен) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 Theodore Dreiser (Теодор Драйзер) ............................... 426 Jerome David Salinger (Джером Девід Селінджер) .................. 428 Joe Hill (Джо Хілл) ............................................... 430 american Painters (американські художники) ........................... 431 John Sloan (Джон Слоун) .......................................... 431 Winslow Homer (Вінслоу Хомер) ................................... 433 rockwell kent and His Works (роквелл кент і його картини) ................................................ 435 american Musicians (американські музиканти) .......................... 436 Louis armstrong and Billie Holiday (Луї армстронг і біллі Холідей) .................................. 438 George Gershwin (Джордж Гершвін) ............................... 439 american Scientists (американські вчені) .............................. 439 alexander Bell (Олександр белл) .................................. 439 albert einstein (альберт Ейнштейн) ................................ 441 XVI. OUTSTanDInG PeOPLe, WHOSe WOrkS I LIke (ВиДаТні ЛюДи, Праці якиХ МЕні ПОДОбаюТьСя) My Favourite Writers (Мої улюблені письменники) ....................... 444 My Favourite Writer (Мій улюблений письменник) ....................... 445 My Favourite Painters (Мої улюблені художники) ........................ 447 My Favourite Composers (Мої улюблені композитори) ................... 448 My Favourite Books (Мої улюблені книги) .............................. 450 Зміст 13 My Favourite Literary Character (Мій улюблений літературний персонаж) .......................................... 451 Sherlock Holmes — a Famous Literary Character (Шерлок Холмс — знаменитий літературний герой) .............................................. 453 XVII. MaSS MeDIa (ЗаСОби МаСОВОї інФОрМації) Mass Media in Our Life (Засоби масової інформації в нашому житті) ......................... 455 Mass Media in the english-Speaking Countries (Засоби масової інформації в англомовних країнах) ................... 456 Uk newspapers (Преса у Великобританії) .............................. 459 american Press (Преса в америці) .................................... 461 Press in Ukraine (Преса в Україні) ..................................... 462 XVIII. PrOTeCTIOn OF enVIrOnMenT (ЗаХиСТ наВкОЛиШньОГО СЕрЕДОВища) The Map of the World (карта світу) .................................... 465 The earth (Земля) ................................................... 467 World Problems of ecology (Світові проблеми екології) .................. 468 Protection of environment in Ukraine (Захист навколишнього середовища в Україні) ....................... 470 environmental Protection in Our Country (Захист навколишнього середовища в нашій країні) ................... 471 environmental Protection in Britain (Захист навколишнього середовища у Великобританії) ................................................ 473 Protection of environment in the Uk (Захист навколишнього середовища в З’єднаному королівстві) ......................................... 474 Protection of environment in the USa (Захист навколишнього середовища в СШа) ......................... 476 XIХ. SeaSOnS anD WeaTHer (ПОри рОкУ і ПОГОДа) Seasons and Weather (Пори року і погода) ............................ 479 Seasons (Пори року) ................................................ 481 Spring (Весна) ................................................... 481 Summer (Літо) ................................................... 482 autumn (Осінь) .................................................. 483 Winter (Зима) .................................................... 484 1 Зміст My Favourite Season (Моя улюблена пора року) ........................ 485 Today’s Weather and My attitude to It (Сьогоднішня погода і моє відношення до неї) ........................ 487 The Weather Forecast (Прогноз погоди) ............................... 488 ХХ. Life of youth (Життя молоді) Life of youth in Great Britain and the USa (Життя молоді в англії і СШа) ...................................... 490 The Life of american youth (Життя молоді в америці) ...................................................... 491 The Life of Ukrainian youth (Життя української молоді) ................... 492 your readiness to Help Someone (Твоя готовність допомагати людям) ................................. 495 Politeness — a Sign of Culture (Ввічливість — ознака культури) ..................................... 496 TeXTS FOr TOPICS 1. educatio n Schools in Britain .................................................. 49 8 How Ukrainian and American Schools Differ ........................... 49 9 Out-of-School Activities in British Schools ............................. 50 0 2. People and Profession s Mother Teresa .................................................... 50 1 Princess Diana .................................................... 50 2 Columbus, Christopher (1451—1506) (Spanish Crist у bal Col у n) .......... 50 4 Ford, Henry (1863—1947) .......................................... 50 5 Disney, Walt(er Elias) (1901—1966) .................................. 50 6 Leonid Kadeniuk, the First Astronaut of the Independent Ukraine .......... 50 7 A Teacher ........................................................ 50 8 A Translator ...................................................... 50 8 A Diplomat ....................................................... 50 8 An Interpreter .................................................... 50 9 A Secretary in a Busy Office ......................................... 50 9 3. Science. Inventors and Invention s Science in Ukraine ................................................. 51 0 The National Law Academy of Ukraine Named after Yaroslav Mudry ............................................ 51 1 Einstein .......................................................... 51 1 Fahrenheit, Gabriel Daniel (1686—1736) .............................. 51 2 Babbage, Charles (1792—1871) ..................................... 51 3 Зміст 1 Gates, Bill (William) Henry, III (1955— ) ................................ 51 4 Inventions ........................................................ 51 5 Computers in Our Life .............................................. 51 6 Computer ........................................................ 51 7 Personal Computer ................................................ 51 9 Internet ......................................................... 52 0 Computer Art. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 0 Ukrainian Inventors and Scientists .................................... 52 1 Inventions and Science in Great Britain ................................ 52 2 Some American Inventors .......................................... 52 3 Blue Jeans ....................................................... 52 4 . Literature. art s Daniel Defoe, the author of “Robinson Crusoe” ......................... 52 5 Arthur Conan Doyle ................................................ 52 6 Agatha Christie .................................................... 52 7 Libraries ......................................................... 52 8 The History of a Portrait ............................................ 52 9 The Aivazovskyi Picture Gallery ...................................... 53 0 . Sport s Cheerleaders ..................................................... 53 2 Popular Sports Around the World .................................... 53 2 American Football ................................................. 53 4 Football Association or Soccer ...................................... 53 5 From the History of Tennis .......................................... 53 5 The Most Popular Sports ............................................ 53 6 Racing Driver ..................................................... 53 8 . Health Good Health! ..................................................... 53 9 Nutrition ......................................................... 54 0 Smoking ......................................................... 54 1 Drinking Smoke ................................................... 54 1 Alcohol .......................................................... 54 2 Prepare for Battle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3 Invasion of the Viruses ............................................. 54 3 . Celebration s Christmas in Ukraine ............................................... 54 4 April Fool’s Day .................................................. 54 5 From the History of Easter .......................................... 54 6 From the History of Halloween ...................................... 54 7 Origins and Customs of Halloween ................................... 54 8 Bonfire Night Celebrations .......................................... 54 9 Which New Year? ................................................. 55 0 1 Зміст . Food Food and Agriculture Organization (FAO) ............................. 55 1 Food Safety Act ................................................... 55 2 McDonald’s ...................................................... 55 2 Hamburger ....................................................... 55 3 Peanut Butter ..................................................... 55 3 Popcorn ......................................................... 55 4 Coca-Cola ....................................................... 55 5 The Hot Dog ..................................................... 55 5 . Leisur e Pop Styles ........................................................ 55 6 American Jazz .................................................... 55 7 My Favourite Singer Elvis Presley, the King of Rock and Roll ................ 55 7 Triumph of Britney Spears ........................................... 55 8 Robbie Williams ................................................... 56 0 The Beatles ....................................................... 56 1 Jodie Foster is one of Hollywood’s most Respected Actreses ............. 56 2 Whitney Houston .................................................. 56 3 Material Girl ...................................................... 56 3 10. Travelling. Tradition s Travelling ........................................................ 56 4 Holidays ......................................................... 56 4 How Are Your Telephone Techniques? ............................... 56 5 Road Safety ...................................................... 56 6 A British Hotel .................................................... 56 7 Greeting Cards .................................................... 56 8 Cards, Hundreds of Cards! ......................................... 56 8 “Politically Correct” English ......................................... 57 0 11. natur e Farm Work ....................................................... 57 2 Pollution ........................................................ 57 3 Air Pollution ...................................................... 57 4 Acid Rain ........................................................ 57 5 The Disappearing Rainforest ......................................... 57 6 Greenhouse Effect ................................................ 57 7 Ozone Layer ..................................................... 57 8 Nuclear Safety .................................................... 57 9 Chernobyl ....................................................... 58 0 Energy Conservation ............................................... 58 2 Clean Air Act ..................................................... 58 3 Friends of the Earth (FoE or FOE) ..................................... 58 3 Green Peace ..................................................... 58 3 Natural Environment Research Council (NERC) .......................... 58 4 Зміст 1 World Wide Fund for Nature (WWF, formerly the World Wildlife Fund) ............................ 58 5 12. Ukrain e The Ukrainian Language ............................................. 58 6 Ukrainian Cuisine .................................................. 58 6 Ukrainian Dwelling ................................................. 58 8 Life of Youth in Ukraine ............................................. 58 9 Culture and Science in Ukraine ....................................... 59 0 Ukrainian Hetmans ................................................. 59 1 Khortytsia Island ................................................... 59 2 13. Londo n Royal Family of Windsor ............................................ 59 2 British Houses .................................................... 59 3 Everything about Time ............................................. 59 5 Some Facts about London .......................................... 59 6 London .......................................................... 59 7 The Best London Museums .......................................... 59 7 Sights of London .................................................. 59 9 West End — Westminister Abbey— Changing of the Guard ................ 60 1 Travelling around London ........................................... 60 2 1. The U k English History .................................................... 60 2 English Channel ................................................... 60 4 Cities and Towns of England. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 5 Stratford-upon-Avon .............................................. 60 8 Cambridge ....................................................... 60 9 Oxford .......................................................... 60 9 Edinburgh ....................................................... 61 1 The Edinburgh Festival ............................................. 61 2 Cardiff (Welsh Caerdydd) ........................................... 61 3 Belfast ........................................................... 61 3 1. english-speaking countries Canada .......................................................... 61 4 Places to Visit in the USA ........................................... 61 5 Los Angeles ...................................................... 61 6 Museums in Washington ............................................ 61 7 Canberra ........................................................ 61 8 Art of the Australian Aborigines ...................................... 61 8 Wellington ....................................................... 61 9 Ottawa ......................................................... 62 0 American Indians .................................................. 62 0 TOPICaL VOCaBULary ................................................. 62 1 Ukraine Ukraine is one of the largest countries of Eastern Europe. Ukraine occupies an area of 603 700 km 2 . Its territory stretches for 893 kilometres from north to south and for 1316 kilometres from east to west. It has state borders with Russia, Belarus and Moldova. It also borders on Poland, Slovakia, Hungary and Romania. In the south it is washed by the Black and the Azov Seas. The major part of Ukraine is flat and only 5% of it is mountainous. The two mountainous areas in Ukraine are the Carpathians and the Crimean Mountains. The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Ukraine has deposits of iron, manga­ nese, coal, natural gas, oil and other mineral resources. The main branches of industry are: coal and ore mining, iron and steel en­ gineering, machine and ship building. Besides, Ukraine has always been an agrarian country. Traditionally crop­growing and cattle­ breeding are being developed. Vocabulary: to occupy [´5kjupa] — займати to stretch [stret6] — простягатися borders [´b1 : d3z] — кордони Eastern Europe [´i:st3n ´j\3r3p] — Східна Європа Carpathians [k%:´pe7j3nz] — Карпати Crimean Mountains [kra´m3n ´ma\ntnz] — Кримські гори Asia [´e63] — Азія I. UkraIne (Україна) Україна Україна — одна з найбільших країн Східної Європи. Україна займає площу 603 700 км 2 . Її територія простягається на 893 км з півночі на південь і на 316 км зі сходу на захід. Вона має державний кордон з Росі ­ єю, Білорусією і Молдовою. Вона також межує з Польщею, Сло­ ваччиною, Угорщиною і Румунією. На півдні вона омивається Чорним і Азовським морями. Велика частина України вкрита рівни­ нами, і тільки 5 % вкриті горами. В Україні два гірських масиви — Кар­ пати і Кримські гори. Географічне положення України дуже сприятливе, оскільки вона розташована на перехресті шляхів з Азії в Європу. В Україні є родовища заліза, марган­ цю, вугілля, природного газу, нафти й інших корисних копалин. Основні галузі промисловості — ву­ гільна, рудничодобувна, сталели­ варна, верстатобудування і корабле­ будування. Крім того, Україна завжди була аг­ рарною країною. Тут традиційно займаються земле­ робством і тваринництвом. Україна 1 Questions: 1. Where is Ukraine situated? 2. Which countries does it border on? 3. What seas is Ukraine washed by? 4. What natural resources is the country rich in? 5. What are the main products of Ukrainian industry? We Live in Ukraine We live in Ukraine. Ukraine is a sovereign state. It has its own territory, government, national emblem, state flag and anthem. The geographical position of Ukraine is very favourable for the development of its relations with the countries of Europe, as well as with the countries throughout the world. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Slovakia, Poland, Hungary, Romania. It is washed by the Black Sea and the Sea of Azov. The major rivers are the Dnieper, the Dniester, the Donets and others. The territory of Ukraine consists mostly of plains. The Ukrainian Carpathians and the Crimean Mountains make up only 5 % of its area. It is a well­developed industrial and ag­ ricultural country. Ukraine has many natural resources. The population of Ukraine is about 50 million people. The biggest cities are Kyiv, Kharkiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Lviv, Mykolaiv and others. Ukraine has an ancient history. It has its own original culture and arts. Ми живемо в Україні Ми живемо в Україні. Україна — суверенна держава. Вона має свою територію, свій уряд, Національний Герб, Держав­ ний Прапор і Гімн. Географічне положення України дуже сприятливе для розвитку відносин як з країнами Європи, так і всього світу. Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Поль ­ щею, Угорщиною і Румунією. Вона омивається Чорним і Азовсь ­ ким морями. Головні ріки — Дніпро, Дністер, До­ нець та інші. Територія України в основному вкри­ та рівнинами. Українські Карпати і Кримські гори займають тільки 5 % території. У країні добре розвинені промисло­ вість і сільське господарство. В Україні багато корисних копалин. Населення України складає біля 50 млн чоловік. Найбільші міста — Київ, Харків, За­ поріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Львів, Миколаїв та ін. Україна має давню історію. У неї самобутня культура і мистецтво. 20 Ukraine Over recent years people of Ukraine display a keen interest in the Ukrainian history and cultural heritage. Nowadays Ukraine has established new relations with the countries throughout the world. Ukraine is one of the members of the United Nations Organization (UNO) and participates in the work of many international organizations. Scientists of Ukraine have made a great contribution to the world science. Vocabulary: anthem [´0n73m] — гімн major [´med43] — основний, головний well - developed [ ´ weld´vel3pt] — добре розвинений United Nations Organization [ju:´natd ´ne63nz ~1:g3na´ze63n] — Організація Об’єднаних Націй Questions: 1. What main cities do you know? 2. What mountains are there on the territory of Ukraine? 3. Name the mountains of Ukraine and how much do they make up of the whole area? 4. Has Ukraine an ancient history or a modern one? 5. What can you tell about recent years of independent Ukraine? State System of Ukraine The government of Ukraine underwent rapid change in the early 1990s. The independence of Ukraine was pro­ claimed on the 24th of August, 1991. Its sovereignty is now recognized by all the countries of the world. Ukraine has its own state symbols, Constitution, currency and government. According to the Constitution of Ukraine its territory is one and indi­ visible. There is the Crimean Autonomous Republic in Ukraine, 24 administrative districts and the cities of Kyiv and Sevastopol. В останні роки українці виявляють великий інтерес до української іс ­ торії і культурної спадщини. Останнім часом Україна встановила нові відносини з країнами в усьому світі. Україна — один із членів Організа ­ ції Об’єднаних Націй (ООН) і бере участь у роботі багатьох міжнарод­ них організацій. Вчені України зробили великий вне­ сок у світову науку. Державний устрій України Уряд України зазнав значних змін на початку 1990­х. Незалежність України була проголо­ шена 24 серпня 1991 року. Її суверенітет зараз визнаний усіма країнами світу. Україна має свою власну державну символіку, Конституцію, валюту й уряд. Відповідно до Конституції України її територія єдина і неподільна. До складу України входять Автономна Республіка Крим, 24 адміністративних області та міста Київ і Севастополь. Україна 21 Only the laws of Ukraine act on its territory. The power in the country is divided into legislative, executive and judiciary. The main legislative body of Ukraine is the Verkhovna Rada, which consists of 450 deputies. The elections to the Verkhovna Rada are held every 4 years on the last week of March. The deputies are elected by equal, se­ cret or direct ballot. The highest executive body is the president. He can veto any decision of the Verkhovna Rada. The president is the commander­in­ chief of the armed forces of Ukraine. He also represents the state in the in­ ternational relations. Another part of the executive branch is the Cabinet of Ministers, which is headed by the Prime­Minister. The Cabinet of Ministers coordinates the daily administration of the government and may introduce bills to the Verkhovna Rada. The judiciary power belongs to the Con­ stitutional Court and regional courts. The state symbols of Ukraine are the national flag and emblem. They root deeply in ancient times and have symbolic meaning. Azure­yellow state flag symbolizes the unity of blue sky and yellow wheat field. The little state emblem — trident — appeared first on the seals in times of Volodymyr the Great. The largest parties are the Communist party, the Socialist, the Democratic На її території діють тільки закони України. Влада в країні поділяється на зако­ нодавчу, виконавчу і судову. Головним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада, що скла­ дається з 450 депутатів. Вибори до Верховної Ради прово­ дяться кожні чотири роки в останній тиждень березня. Депутати обираються рівним, таєм­ ним чи прямим голосуванням. Вищим виконавчим органом є Пре­ зидент. Він може накласти вето на будь­яке рішення Верховної Ради. Президент є Головнокомандувачем Збройних сил України. Він також представляє державу в міжнародних відносинах. Інша частина виконавчої влади нале­ жить Кабінету Міністрів, очолюва ­ ному прем’єр­міністром. Кабінет Міністрів координує щоден ­ ну роботу уряду і може подавати закони до Верховної Ради. Судова влада представлена Консти­ туційним Судом і місцевими судами. Державна символіка України — Дер­ жавні Прапор і Герб. Вони глибоко сягають коренями у давні часи і мають символічне зна­ чення. Синьо­жовтий Державний Прапор символізує єдність блакитного неба і стиглого пшеничного поля. Малий Державний Герб — Три ­ зуб — з’явився вперше на печатках за часів Володимира Великого. Найбільші партії — комуністична, соціалістична, демократична, 22 Ukraine партія «зелених», а найпопулярніша громадська організація — Рух. конституція України Конституція — Основний Закон кож­ ної держави. Кожна держава закладає в Консти­ туцію принципи, згідно з якими вона існує. Тому Конституція — це невід’ємна частина життя кожної держави. Конституція України була прийнята 28 червня 1996 року. Вона підтвердила основні принципи нашої держави, права, свободи й обов’язки кожного громадянина. Вона визначає порядок виборів Президента, виборів до Верховної Ради, державні символи, неза­ лежність і суверенність України. Конституція проголошує свободу слова, світогляду і віросповідання. Церква і різні релігійні організації відділені від держави і від школи. and the Green parties and “Rukh” is the most famous social movement. Vocabulary: administrative districts [3d´mnstretv] — адміністративні області legislative [´led4sl3tv] — законодавчий decision [d´s4n] — рішення elections [´lek6nz] — вибори Crimean Autonomous Republic [kra´m3n 1:´t5n3m3s r´p2blk] — Автономна Республіка Крим Constitutional Court [~k5nst´tju:63n3l ´k1:t] — Конституційний Суд azure [´e43] — блакитний, голубий Questions: 1. When was the independence of Ukraine proclaimed? 2. How many administrative districts do you know? What district do you live in? 3. Who is the head of the state? 4. What is the highest legislative body of Ukraine? 5. What is the supreme judicial body? Constitution of Ukraine The Constitution is the main law of each state. Each state enters into the Constitution the principles, according to which it lives. That’s why the Constitution is an integral part of the life of each state. The Constitution of Ukraine was adopted on the 28th of June, 1996. It confirmed the main principles of our state, the rights, freedoms and duties of every citizen. It determines the order of the President elections, elections into the Verkhovna Rada, state symbols, independence and sovereignty of Ukraine. The Constitution proclaims the freedom of speech, outlook and religion. The church and different religious organizations are separated from the state, and from the school. Україна 23 That’s why it is impossible to make any religion compulsory or state. But the church and religion are not isolated from the society. The Constitution also proclaims the right for political unions, meetings and demonstrations and participation in governing the state. The duties of the citizens are also included into the Constitution. The family, childhood, maternity and paternity are guarded by the state. The military service and tax payment are also the duties of the citizens. Each citizen must observe the Con­ stitution, preserve the freedoms and rights of other people and carry out his own duties. Vocabulary: law [l1:] — закон to adopt [3´d5pt] — приймати symbol [´smb3l] — символ church [t6-:t6] — церква to separate [´sep3ret] — розділяти, відділяти Questions: 1. When was the Constitution of Ukraine adopted? 2. What did the Constitution confirm? 3. What does it proclaim? 4. Are the church and religion isolated from the society? 5. What duties of the citizens included into the Constitution do you know? Geographical Position of Ukraine Ukraine is situated in the south­east of Europe. It borders on Russia, Belarus, Moldova, Slovakia, Hungary, Poland and Romania. The territory of Ukraine is 603 700 km 2 . The territory of Ukraine is mostly flat. Тому неможливо зробити яку­небудь релігію обов’язковою чи державною. Але церква і релігія не ізольовані від суспільства. Конституція проголошує право на політичні об’єднання, мітинги і демонстрації й участь у керуванні державою. Обов’язки громадян також включені в Конституцію. Родина, дитинство, материнство і батьківство охороняються держа­ вою. Військова служба і сплата податків також є обов’язками громадян. Кожен громадянин повинен дотри­ муватися Конституції, охороняти свободи й права інших людей і виконувати свої обов’язки. Географічне положення України Україна розташована на південному сході Європи. Вона межує з Росією, Білорусією, Молдовою, Словаччиною, Угорщи­ ною, Польщею і Румунією. Територія України — 603 700 км 2 . Територія України переважно рівнинна. 2 Ukraine There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south, but they are not high. The main rivers are the Dnieper, the Dniester, the Buh, the Donets and others. The Dnieper is one of the longest European rivers and one of the main sources of hydroelectric power in the country. The coasts of the Azov Sea and the Black Sea are good for ports. We have quite a lot of big sea ports, for example, Odesa, Kherson, Mykolaiv, Izmail, Mariupol and Kerch. The geographical position of Ukraine is very favourable because the country lies on the crossroads of the ways from Asia to Europe. Since the times of Kyivan Rus Ukrainian roads have been used for trade contacts. Due to favourable climatic conditions, Ukraine is traditionally an agricultural country. Wheat, maize and other corns, vegeta­ bles, all kinds of fruit are grown here. The country is rich in natural resources, such as iron ore, coal, non­ferrous metals, oil, gas. It has developed a varied industry, concentrated mostly in and around big cities, such as Kyiv, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Odesa, Kharkiv, Lviv, Mykolaiv and others. Ukraine produces planes and ships, lorries and buses, electronic equipment and agricultural machines, TV and radio­sets and other goods. На заході знаходяться Карпати, на півдні — Кримські гори, але вони не високі. Головні ріки — Дніпро, Дністер, Буг, Донець та інші. Дніпро — одна із найдовших рік Європи й одне з головних джерел гідроелектроенергії країни. Узбережжя Азовського і Чорного морів гарні для портів. У нас досить багато великих морсь­ ких портів, таких як Одеса, Херсон, Миколаїв, Ізмаїл, Маріуполь і Керч. Географічне положення України дуже сприятливе, тому що країна знаходиться на перехресті шляхів з Азії в Європу. Із часів Київської Русі українські до­ роги використовувалися для торго­ вих контактів. Завдяки сприятливим кліматич ­ ним умовам Україна традиційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу й інші зернові культури, овочі, май ­ же усі види фруктів. Країна багата на корисні копалини, такі як залізна руда, вугілля, кольо ­ рові метали, нафта, газ. У ній розвинені різні галузі промис­ ловості, сконцентровані головним чином у зоні великих міст, таких як Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Одеса, Харків, Львів, Миколаїв та інші. Україна виробляє літаки і кораблі, вантажівки й автобуси, електронне устаткування і сільськогосподарські машини, телевізори і радіоприйма ­ чі та інші товари. Україна 2 Vocabulary: geographical [ ´ d43´gr0fkl] — географічний favourable [´fev3r3bl] — сприятливий Carpathian Mountains [k%:´pe7j3n ´ma\ntnz] — Карпатські гори Crimean Mountains [kra´m3n ´ma\ntnz] — Кримські гори crossroads [´kr5s´r3\dz] — перехрестя, роздоріжжя trade [tred] — торгівля Questions: 1. Where is Ukraine situated? 2. What area does Ukraine cover? 3. What are the main rivers of Ukraine? 4. What are the main cities in Ukraine? Climate of Ukraine Ukraine occupies the territory that is situated in the eastern part of Europe. There are the Carpathian Mountains in the west and the Crimean Mountains in the south. Ukrainian territory is washed by the Azov Sea and the Black Sea. These factors influence the climate of Ukraine. It is mostly moderately continental. But the Crimea differs greatly from the other parts of the territory. The climate there is subtropical. One can see the difference even in the average summer and winter tem­ peratures. The average summer temperature is 21—22 degrees above zero, but it is usually 23—26 o C in the Crimea. The winter temperature in the Crimea is about 3 degrees above zero as the Crimean Mountains stop cold winds from the north. The Carpathian Mountains differ from the rest of the Ukrainian territory in the amount of rains. клімат України Україна займає територію, розташо­ вану в Східній частині Європи. На заході знаходяться Карпатські гори, а на півдні — Кримські. Територія України омивається Азовським і Чорним морями. Ці фактори впливають на клімат Ук­ раїни. Він здебільшого помірно континен­ тальний. Але Крим значно відрізняється від інших частин усієї території. Клімат тут субтропічний. Можна спостерігати різницю навіть між середньою літньою і зимовою температурами. Улітку середня температура — 21—22 градуси вище нуля, а в Криму звичайно 23—26 o С. Узимку температура в Криму близько трьох градусів вище нуля, тому що Кримські гори перешкоджають про­ никненню холодного вітру з півночі. Карпатські гори відрізняються від іншої частини української території кількістю опадів. 2 Ukraine The highest rainfall is noticed in this part. Summer is usually dry and hot in Ukraine, but in the Carpathians showers and thunderstorms often occur. Sometimes storms bring hail, which is very unfavourable for agriculture. Winter is usually mild, without severe frosts. Sleet is quite usual for Ukrainian cities and towns in winter. Still winter snow cover is typical for the climate of Ukraine except the southern part. Fogs are not frequent in this country, but they may happen in autumn or spring. Due to its favourable climatic con ­ ditions, such as winter snow cover, enough amount of rains and hot days during the summer, Ukraine is traditi ­ onally an agricultural country. It grows wheat, maize and other corns, vegetables and nearly all kinds of fruit. Vocabulary: mild [mald] — м’який sleet [sl : t] — дощ зі снігом maize [mez] — кукурудза fog [f5g] — туман Questions: 1. What seas is Ukraine washed by? 2. What do you know about the Crimean climate? 3. What is the weather like in the Carpathian Mountains? 4. What weather is usual for Ukrainian cities? 5. What do you know about winter and summer in Ukraine? Найбільша кількість опадів зафіксо­ вана в цій частині. В Україні літо звичайно сухе і спекот­ не, а в Карпатах часто йдуть зливи і грози. Іноді бувають грози з градом, що дуже несприятливо для сільського господарства. Зима звичайно м’яка, без суворих морозів. Узимку для українських міст і місте ­ чок цілком звичний дощ зі снігом. Для клімату України, крім її півден ­ ної частини, характерний сніжний покрив. Для нашої країни тумани не часті, але вони бувають восени і навесні. Завдяки сприятливим кліматичним умовам, таким як зимовий сніжний покрив, достатня кількість дощів і жарких днів улітку, Україна тра ­ диційно є сільськогосподарською країною. Тут вирощують пшеницю, кукуру ­ дзу й інші зернові культури, овочі і майже усі види фруктів. Україна 2 animals and Plants in Ukraine Ukraine has mostly coniferous and de­ ciduous trees, such as pine, oak, fir, beech and birch. The wealth of the forest includes not only timber, but also berries, mushrooms and medical herbs. The animal world of Ukraine is different. It has hundreds of species of animals and birds. They are: wolf, fox, badger, deer, elk, hamster, field mouse and so on. The birds are: the sparrow, titmouse, grouse, owl. Some fur animals, such as mink, silver­black fox, musk­rat, brought into Ukraine, have aclimatized well. In the rivers and lakes there are perch, bream, pike and carp. The Forest­Steppe zone contains the oak, elm, black poplar, willow, ash and pine. The animals include squirrels, foxes, hares and roes. The rivers and lakes are home to ducks, geese, storks and cranes. It also should be said that the animal life of the Carpathians is unique. Here you can find deer, brown bears, wild cats and pigs, black squirrels. Bird life includes golden eagles and black woodpeckers. The plants of this region are also different and beautiful. It is well worth visiting, especially in spring. Тварини і рослини України В Україні переважно ростуть хвойні й листяні дерева, такі як сосна, дуб, ялина, бук і береза. Багатство лісів — це не тільки де­ рева, але і ягоди, гриби й лікарські трави. Тваринний світ в Україні різномані­ тний. Він складається з тисяч видів тва ­ рин і птахів. Це вовк, лисиця, борсук, олень, лось, хом’як, польова миша і так далі. Птахи — горобець, синиця, куріпка, сова. Деякі хутрові тварини, такі як норка, сріблясто­чорна лисиця, ондатра, привезені в Україну, добре аклімати­ зувалися. У ріках і озерах живуть окунь, лящ, щука і короп. У лісостеповій зоні ростуть дуб, в’яз, чорна тополя, верба, ясен і сосна. З тварин водяться білки, лиси, зайці й козулі. В ріках та озерах живуть качки, гуси, чаплі та журавлі. Треба сказати, що тваринний світ у Карпатах унікальний. Тут ви можете знайти оленів, бурих ведмедів, диких котів і свиней, чор ­ них білок. До пташиного світу належать золо ­ тий орел і чорний дятел. Рослини цієї місцевості теж різні і красиві. Це варто побачити, особливо на ­ весні. 2 Ukraine Vocabulary: coniferous [k3\´nf3r3s] — хвойний deciduous [d´sdju3s] — листяний beech [b : t6] — бук wealth [wel7] — багатство timber [´tmb3] — лісоматеріали herb [h- : b] — трава species [´sp : 63z] — види badger [´b0d43] — борсук perch [p- : t6] — окунь Carpathians [k :´pe73ns] — Карпати mink [m8k] — норка musk - rat [´m2skr0t] — ондатра Questions: 1. What type of trees does Ukraine have? 2. What can you say about the animal world? 3. Are there fish in the rivers? 4. Describe the animal life of the Carpathians. 5. Describe the animals and plants of the region you live in. an Outstanding event in Ukrainian History There are such events in the life of every country that are kept through the passing centuries. Ukraine has a long history which reflects different stages of its historical development, numerous periods of its prosperity and decay. For a long period our country lived under the rule of Poland, Lithuania and Russia. Ukraine formed part of the Union of Soviet Socialist Republics under the name of Ukrainian Soviet Socialist Republic from 1922 to 1991. On the 16th of July 1990 the Supreme Soviet of the Ukrainian republic adopted “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine”. Then on the 24th of August 1991 the Supreme Soviet adopted the “Act of the Independence of Ukraine”. It was a document of a great historical importance. This document proclaimed the forma­ tion of the independent Ukrainian state. Знаменна подія в історії України У житті будь­якої країни є події, що зберігаються протягом століть. Україна має довгу історію, що відби­ ває різні стадії її історичного розви ­ тку, численні періоди її процвітання й занепаду. Довгий час наша країна жила під владою Польщі, Литви і Росії. З 1922 по 1991 рік Україна входила до складу Союзу Радянських Соціалістич­ них Республік під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка. 16 липня 1990 року Верховна Рада Української республіки прийняла «Декларацію про державний суве ­ ренітет України». Потім 24 серпня 1991 року Верхо ­ вна Рада прийняла «Акт про держав­ ну незалежність України». Цей документ мав величезне істо­ ричне значення. Він проголосив утворення незалеж­ ної Української держави. Україна 2 From the moment of adoption of this act only the laws of Ukraine remained in action. This historical decision was approved by the all­Ukrainian referendum which was held on the 1st of December 1991. The Ukrainian people confirmed their wish to live in the sovereign and in­ dependent country. Thus a new period in the history of Ukraine started. It was the third attempt to achieve in­ dependence. The first one was made by Bohdan Khmelnytsky in 1648—1654. The second one may be considered the proclamation of the Ukrainian Peo­ ple’s Republic in 1917—1919. Vocabulary: events [´vents] — події century [´sent63r] — сторіччя, вік to adopt [3´d5pt] — приймати to remain [r´men] — залишатися attempt [3´tempt] — спроба Lithuania [~l7ju:´enj3] — Литва Soviet Socialist Republic [´s3\vet ´s3\63lst r´p2blk] — Радянська Соціалістична Республіка Supreme Soviet [sju:´pri:m ´s3\vet] — Верховна Рада State Sovereignty [´stet ´s5vrnt] — державний суверенітет Questions: 1. When was “The Declaration of the State Sovereignty of Ukraine” adopted? 2. When was Ukraine proclaimed an independent state? 3. Who was the first person to proclaim the formation of the independent Ukrainian state? 4. When was the proclamation of the Ukrainian People’s Republic? an episode from the History of Ukraine I’d like to tell you about one of the epi­ sodes from the history of Ukraine. During the war of independence of the Ukrainians in 1648—1654 the leaders of the war realized, that without the З моменту прийняття цього акта тільки закони України залишилися у силі. Це історичне рішення було схвалене на Всеукраїнському референдумі, що проводився 1 грудня 1991 року. Український народ підтвердив своє бажання жити в суверенній і незалежній державі. Так почався новий період в історії України. Це була третя спроба досягти неза­ лежності. Першу зробив Богдан Хмельниць ­ кий у 1648—1654 роках. Другою спробою можна вважати проголошення Української народної республіки в 1917—1919 роках. Епізод з історії України Мені б хотілося розповісти про один із епізодів в історії України. Під час війни за незалежність укра­ їнського народу в 1648—1654 роках воєначальники зрозуміли, що без 30 Ukraine military help of Russia the complete victory over Poland was impossible. That’s why in 1648 Bohdan Khmelnytsky appealed to Russia with the request to admit Ukraine as a part of Russia. The tsar’s government started to give some military and economic help to Ukraine. In 1654 Khmelnytsky came to Pereyaslav, where he met Russian embassy headed by boyarin Buturlin. General Rada was convoked in the city square. All layers of the population participated in it. Khmelnytsky in his speech at Rada explained the necessity of the union of Ukraine and Russia. All the participants of Rada vowed fidelity to Russia. Buturlin handed to Khmelnytsky the tsar’s order about the consent to admit Ukraine. Political and judicial status of Ukraine was determined by the terms of the treaty — so called March articles. Khmelnytsky vowed fidelity in the ca­ thedral. The population vowed in their towns and villages. Economical, political and cultural relationships promoted the union. This union weakened the political role of Rech Pospolita, and defeated the plans of Vatican to catholicize Ukraine. It assisted the further development of Ukrainian people. військової допомоги Росії остаточна перемога над Польщею неможлива. Тому в 1648 році Богдан Хмельниць­ кий звернувся до Росії з проханням прийняти Україну до її складу. Царський уряд почав надавати військову й економічну допомогу Україні. У 1654 році Хмельницький прибув до Переяслава, де зустрівся з російським посоль ­ ством на чолі з боярином Бутурліним. На міській площі Переяслава була скликана загальна рада. У ній брали участь усі верстви насе­ лення. У промові на раді Хмельницький пояснив необхідність возз’єднання України з Росією. Всі учасники ради заприсяглися у вірності Росії. Бутурлін вручив Хмельницькому царський указ про згоду прийняти Україну до складу Росії. Політичне і правове становище України визначалося умовами до ­ говору — так званими Березневими статтями. Хмельницький дав клятву у собор­ ній церкві. Населення приймало присягу на місцях. Економічні, політичні і культурні зв’язки сприяли возз’єднанню. Це об’єднання послабило політичну роль Речі Посполитої і зруйнувало плани Ватикану обернути Україну в католицтво. Воно сприяло подальшому розви ­ ткові українського народу. Україна 31 Vocabulary: war [w1:] — війна military [´mlt3r] — воєнний to appeal [3´p : l] — звертатися tsar [tz :] — цар to hand [h0nd] — вручати Questions: 1. When did B. Khmelnytsky appeal to Russia? 2. What historical event happened in Pereyaslav? 3. Who headed Russian embassy? 4. Why did B. Khmelnytsky appeal to Russia? 5. What do you know about March articles? Ukrainian Places of Interest Ukraine is a country with the glorious past. It is rich in historical monuments and different places of interest. Kyiv is the capital of Ukraine and one of the oldest cities in the Eastern Europe. It has already celebrated its 1500th anniversary. That’s why it is not surprising that a lot of interesting monuments are situated there, for example, the well­known to all Slavonic world St Sophia’s Cathedral and Kyivo­Pecherska Lavra. It is breathtaking to wander along the streets of the old town, to feel the breath of history. But Ukrainian places of interest are situated not only in Kyiv. Near the small town of Kanev the monument to the Ukrainian national genius Taras Shevchenko is situated. The museum, where the books, drawings and manuscripts of Shevchenko are kept, is situated in the village not far from Kanev. Визначні пам’ятки України Україна — країна зі славним мину­ лим. Вона багата історичними пам’ятниками і різними визначними пам’ятками. Київ — столиця України й одне з найстаріших міст Східної Європи. Він уже відзначав свій 1500­літній ювілей. Тому й не дивно, що багато цікавих пам’ятників розташовані тут, напри­ клад, добре відомий у слов’янсько­ му світі Собор святої Софії і Києво­ Печерська лавра. Приємно побродити вулицями ста­ рого міста, відчути подих історії. Але визначні пам’ятки України роз­ ташовані не тільки в Києві. Біля невеликого містечка Канева розташований пам’ятник україн ­ ському національному генію Тара ­ сові Шевченку. Музей, де зберігаються книги, малюнки і рукописи Шевченка, розташований у селі не подалік від Канева. 32 Ukraine Even the house, where he was born, is preserved. It is very interesting to look at it. One may come to Poltava and visit the museum of the famous Poltava battle, the field where Peter the Great defeated the Swedes. One may also go to Zaporizhia, to the island of Khortytsia, where the Ukrainian Cossacks’ organization was born. One can go to Odesa and walk along the boulevards, where Pushkin walked a long time ago, and one can touch the trees, which Pushkin touched. It is also possible to visit the last house of Chekhov (now the museum in Yalta), where Chekhov lived, and where he wrote his last works, and where he died. One may visit the famous symbol of the Crimea — the castle “Swallow’s Nest” or the residence of Russian tsars in Livadia. It is possible to go through Gogol places in the Poltava Region and see Dickanka, Sorochintsy. One can continue this list, because there is also Western Ukraine with the Carpathians and their legends, feudal lords’ castles and cathedrals, with their unique culture and nature. There are a lot of places to see in Ukraine and to be proud of. And I am glad to live in such a country, with all those beautiful monuments. Vocabulary: to celebrate [´selbret] — святкувати, відзначати St Sophia’s Cathedral [´sent s5´fa3z k3´7i:dr3l] — Собор Святої Софії ipossible [´p5sbl] — можливий Swallow’s Nest [´sw5l3\z ´nest] — Ластівчине Гніздо Slavonic [sl3´v5nk] — слов’янський Зберігся навіть будинок, у якому він народився. Дуже цікаво подивитися на нього. Можна поїхати в Полтаву і відвідати музей знаменитої Полтавської бит­ ви, поле, де Петро Великий переміг шведів. Можна також поїхати в Запоріжжя, на острів Хортиця, де зародилося українське козацтво. Можна поїхати в Одесу і побродити бульварами, де багато років тому гуляв Пушкін, і доторкнутися до тих самих дерев, до яких доторкався Пушкін. Також можна відвідати останній будинок Чехова (тепер це музей у Ялті), де Чехов жив, де він написав свої останні твори і де він помер. Можна відвідати знаменитий сим ­ вол Криму — замок «Ластівчине гніздо» чи резиденцію російських царів у Лівадії. Можна відвідати гоголівські місця у Полтавській області, побачити Ди­ каньку і Сорочинці. Можна продовжити цей список, оскільки є ще й Західна Україна з Карпатськими горами і їхніми ле ­ гендами, феодальними замками і соборами, з їхньою унікальною культурою і природою. В Україні є що побачити і чим пиша­ тися. І я радий, що живу в такій країні з усі­ ма цими красивими пам’ятниками. Україна 33 Questions: 1. What is the capital of Ukraine? 2. What main places of interest of Kyiv do you know? 3. What do you know about Kanev, Poltava and Odesa? 4. Do you like your native city? What places of interest do you have in your city/town/village? Sorochinsky Fair There is an old and very good tradition among the people in the Poltava Region to have a fair in the village of Velyky Sorochintsy. This Sorochinsky fair usually takes place at the end of summer. The village of Sorochintsy is widely known in the whole world because of this fair. M. Gogol, an outstanding writer, described it in his famous works. The people of Sorochintsy organized this incredible fair very well. The people from the nearest and the distant villages come to the fair and sell their products and buy consumer goods. Many guests from different parts of Ukraine, Russia, Poland, Bulgaria and from many other countries come to Sorochintsy to take part in this fair. The representatives from many plants and factories bring their products to advertise and sell them. They make agreements on co­ operation between different enterprises and try to do their best to co­operate with each other. At the Sorochintsy fair one can meet many interesting and talented people, one can listen to folk songs. Different exhibitions will show you the works of famous Ukrainian artists and ancient folk crafts. Сорочинський ярмарок Є стара і дуже гарна традиція у жи­ телів Полтавської області — прово­ дити ярмарок у селі Великі Соро ­ чинці. Цей Сорочинський ярмарок зви ­ чайно відбувається наприкінці літа. Село Сорочинці широко відоме в усьому світі, оскільки тут прохо ­ дить ярмарок. М. Гоголь, видатний письменник, описав його у своїх відомих творах. Люди в Сорочинцах улаштовували незвичайний ярмарок. Жителі з близьких і далеких сіл при­ їжджають на ярмарок, щоб продати свої продукти і купити товари по­ всякденного попиту. Багато гостей з різних місць України, Росії, Польщі, Болгарії і з багатьох ін ­ ших країн приїжджають у Сорочинці, щоб взяти участь у цьому ярмарку. Представники багатьох заводів і фабрик привозять свою продукцію для реклами і продажу. Різні підприємства укладають між собою угоди про співробітництво і роблять усе можливе для співробіт­ ництва. На цьому ярмарку можна зустріти багато цікавих і талановитих людей, можна послухати народні пісні. Різні виставки продемонструють вам картини відомих українських худож­ ників і стародавні народні вироби. 3 Ukraine You may visit videosaloon and take part in different entertainments. You are all welcome to Sorotchintsy fair during the last decade in August. Vocabulary: incredible [n´kredbl] — незвичайний to advertise [´0dv3taz] — рекламувати fair [fe3] — ярмарок entertainment [ ´ ent3´tenm3nt] — розвага craft [kr :ft] — ремесло Questions: 1. What is a good and old tradition in the Poltava Region? 2. Where does the fair take place? 3. How do the people of Sorochintsy organize this incredible fair? 4. Who takes part in the famous fair? 5. What do the representatives bring to the fair? 6. Do they make agreements on co-operation between different enterprises? Health Service in Ukraine In Ukraine medical help is available in hospitals, polyclinics, and also in medical centres in such places as factories and schools. Health service is based on local thera­ peutists as they are the first who diag­ nose. Some certain district is appointed to a polyclinic and this district is divided into several areas. Each area is appointed to a certain therapeutist. All the people who live in that area visit their appointed doctor. Average number of people, visiting their doctor every day, is 20—25, but when there is an epidemic of influenza, this number is 50—60 people a day. There is a problem which is nowadays widely discussed, that a person him­ or herself can choose the doctor he or she wants to visit. Ви можете відвідати відеозали і взяти участь у різних розвагах. Ласкаво просимо на Сорочинський ярмарок в останню декаду серпня. Охорона здоров’я в Україні В Україні медичну допомогу можна отримати в лікарнях, поліклініках, а також у медичних центрах, розта­ шованих на заводах і в школах. Основу системи охорони здоров’я складають районні терапевти, що ставлять первинний діагноз. Відповідний район прикріплений до поліклініки, і цей район поділяється на кілька частин. Кожна частина закріплена за відповідним терапевтом. Усі люди, що проживають у цьому районі, відвідують свого лікаря. У середньому терапевта щодня відвідують 20—25 чоловік, а під час епідемії грипу до 50—60 чоловік за день. У наші дні широко обговорюється питання вибору пацієнтом лікаря, якого хоче відвідувати. Україна 3 A person can call his local therapeutist so that the doctor will come and see his patient. A therapeutist examines a patient, assigns some treatment, prescribes some medicines and gives a medical certificate. In a hospital there is also a therapeutic department, where pneumonia, bron­ chitis or asthma are treated. There also exists a wide network of ambulance service in Ukraine. It was founded in Kharkiv in 1905. Nowadays there are a lot of fee­ paying clinics where one can get any kind of medical help. Many of them are specialized: dentist offices, optician centres, etc. There also exist some medical asso­ ciations in Ukraine, such as Ukrainian Diabetes Association. About 1 million people in Ukraine suffer from this disease. There people can get medical help or medicines free of charge. Vocabulary: certain [´s- : t3n] — визначений, певний health service [´hel7 ´s-:vs] — система охорони здоров’я therapeutist [~7er3´pju:tst] — терапевт influenza [~nfl\´enz3] — грип pneumonia [nju:´m3\n3] — пневмонія, запалення легень tendency [´tend3ns] — тенденція fee - paying clinic [´f:pe8 ´klnk] — платна клініка diabetes [~da3´bi:ti:z] — діабет to suffer [´s2f3] — страждати Questions: 1. Where do you have medical help in Ukraine? 2. What is health service based on in Ukraine? 3. What does a therapeutist usually do when he visits a patient? 4. When was ambulance service founded in Ukraine? 5. Is there private treatment in Ukraine? Районного терапевта можна викли­ кати, і він відвідає пацієнта вдома. Терапевт огляне пацієнта, призна­ чить йому лікування, пропише ліки і випише лікарняний лист. У лікарнях є терапевтичні відділен ­ ня, де лікують пневмонію, бронхіт чи астму. В Україні також існує широка мере ­ жа служби швидкої допомоги. Вона була заснована в Харкові в 1905 році. Є також багато платних клінік, де можна одержати будь­яку медичну допомогу. Більшість з них є спеціалізованими: стоматологічні кабінети, очні цент­ ри тощо. В Україні існують також медичні асо­ ціації, наприклад Українська асоці ­ ація діабетиків. Близько мільйона людей стражда ­ ють цим захворюванням в Україні. Там люди можуть одержати безкош­ товну медичну допомогу чи ліки. 3 Ukraine The Doctor. Our Health When we are ill, we call the doctor, and he examines us and diagnoses the illness. When we have a headache, a sto­ machache, a sore throat, a cold or a pain in some part of the body, we call the doctor. He takes our temperature and our pulse. He examines our heart, our lungs, our stomach or the part where we have a pain and tells us what is the matter with us. He says: “You have a slight tempera­ ture”, or “You have the flu”, or “You have heart disease”. The doctor prescribes medicine, and gives us a prescription, which we take to the chemist, who makes the medicine. The doctor says: “Take the medicine twice a day or three times a day, before or after meals”. If you follow the doctor’s orders, you get better; if you disobey the doctor you may get worse or even die. If we have a temperature, we must stay in bed and take the medicine prescribed. If we cannot get better at home, we must go to hospital. If we are too ill to walk there, we go in the ambulance. When we have a toothache, we go to the dentist. The dentist examines our teeth. He says: “That tooth has a cavity. I must put in a filling”. If the tooth is too bad, the dentist extracts it. Доктор. наше здоров’я Коли ми хворі, ми викликаємо лі ­ каря, і він обстежує нас і ставить діагноз. Коли в нас болить голова, живіт, гор­ ло, маємо застуду чи біль у якомусь органі, ми викликаємо лікаря. Він міряє нашу температуру і пульс. Він обстежує наше серце, леге ­ ні, живіт чи той орган, що болить, і говорить, що з нами. Він говорить: «У вас невисока тем­ пература», чи «У вас грип», чи «У вас хворе серце». Лікар прописує ліки і дає нам ре­ цепт, який ми несемо в аптеку, де роблять ліки. Лікар говорить: «Приймайте ліки 2 рази чи 3 рази на день, до чи після їжі». Якщо ви виконуєте розпорядження лікаря, ви видужуєте, якщо ні — може стати гірше чи можна навіть померти. Якщо в нас температура, ми по ­ винні залишатися в постелі й прий­ мати запропоновані ліки. Якщо ми не видужуємо вдома, по­ трібно лягти до лікарні. Якщо ми дуже слабкі, щоб добрати ­ ся туди пішки, нас відвезуть «швид ­ кою допомогою». Якщо в нас болить зуб, ми йдемо до дантиста. Зубний лікар оглядає наші зуби. Він говорить: «У тім зубі отвір. Його потрібно запломбувати». Якщо зуб дуже поганий, лікар ви ­ риває його. Україна 3 Vocabulary: to examine [g´z0mn] — обстежувати sore throat [´s1 : 7r3\t] — хворе горло temperature [´temprt63] — температура lungs [l28z] — легені flu [flu:] — грип prescription [pr´skrp6n] — рецепт chemist [´kemst] — аптекар to disobey [ ´ ds3´be] — ослухатися ambulance [´0mbjul3ns] — швидка допомога cavity [´k0vt] — порожнина to extract [ks´tr0kt] — видаляти Questions: 1. What do we do when we are ill? 2. What does the doctor take? 3. Where do we take a prescription to? 4. What must we do if we have a temperature? 5. When do we go to the dentist? relations between Ukraine and english-Speaking Countries There is no denying the fact that not so long ago Ukraine had very weak con­nections with other countries in the world. But at present the situation has changed for the better. As now Ukraine is a sovereign state it establishes new relations with the countries throughout the world. Ukraine is one of the members of the United Nations Organization and par­ ticipates in the work of many interna­ tional organizations. We have wide relations with Canada, the USA and Great Britain in policy, economics and culture. Foreign Embassies of these countries work in Kyiv. We have some joint political projects with the United States of America and Canada. A lot of joint ventures have appeared in Ukraine recently. Зв’язки України з англомовними країнами Не будемо заперечувати того, що не так давно Україна мала слабкі зв’язки з іншими країнами світу. Але в даний час ситуація змінилася на краще. Оскільки Україна тепер є суверенною державою, вона встановлює нові сто­ сунки з країнами усього світу. Україна — один із членів Організації Об’єднаних Націй і бере участь у ро­ боті багатьох міжнародних органі­ зацій. У нас широкі зв’язки з Канадою, США і Великобританією в політиці, економіці й культурі. У Києві працюють іноземні посоль­ ства цих країн. Ми маємо кілька спільних політич ­ них проектів зі США і Канадою. Останнім часом в Україні з’явилося багато спільних підприємств. 3 Ukraine Такі великі заводи, як Черкаське акці­ онерне товариство «Азот», Горлівсь­ кий хімічний завод «Стірол», Харківсь­ кий авіаційний завод, продають свою продукцію на міжнародному ринку. Наукове співробітництво також дуже важливе. У нас є спільні проекти по дослід­ женню космосу з США і Канадою. Співробітництво в галузі культури, освіти й спорту також має велике значення. З цими країнами ми обмінюємося студентами і викладачами. За кордоном тепло приймають ук­ раїнські оркестри, оперних і попу­ лярних виконавців, балет. Щороку багато туристів з англомов­ них країн відвідують Україну. Важливо згадати, що багато людей, українців за походженням, живуть у Канаді. Тому в нас особливі відносини з цією країною. Канада була першою серед захід ­ них держав, що визнала державну незалежність України. Багато українців, що зараз живуть у Канаді й інших англомовних краї ­ нах, не втрачають зв’язку з Україною. Багато громадських організацій, навчальних закладів, релігійних організацій роблять значний внесок у розвиток нашої культури, літера ­ тури й мистецтва. Such big plants of ours as Cherkasy joint­stock company “Azot”, Gorlivka chemical plant “Stirol”, Kharkiv aircraft plant sell their products at the international market. Scientific cooperation is also very important. We have joint projects for space exploration with the USA and Canada. Cooperation in culture, education and sport is very important, too. We exchange students and teachers with these countries. The Ukrainian orchestras, pop and opera singers, ballet dancers are warmly received abroad. A lot of tourists from English­speaking countries visit Ukraine every year. It’s very important to mention that many people who are Ukrainians by origin live in Canada. So we have particular relations with this country. Canada was the first among the western states that recognized the state independence of Ukraine. Many of the Ukrainians living now in Ca­ nada and other English­speaking coun­ tries don’t lose connections with Ukraine. A lot of public organizations, educational establishments, religious organizations make considerable contribution to the development of our culture, literature and art. Vocabulary: to deny [d´na] — заперечувати relations [r´le6nz] — відносини embassy [´emb0s] — посольство plant [pl : nt] — завод to recognize [´rek3gnaz] — признати Questions: 1. What countries does Ukraine have relations with? 2. What program do we have with the countries abroad? Україна 3 Українські міжнародні відносини Україна має відносини з багатьма країнами світу. У нас широкі зв’язки з Канадою, США, Великобританією й іншими країнами. Останнім часом в Україні з’явилася велика кількість різних спільних під­ приємств та економічних, культур­ них і політичних проектів. Наші фахівці в різних галузях науки підвищують свою кваліфікацію за кордоном. У нас також діють програми по об ­ міну студентами і школярами. Англійські, канадські й американсь ­ кі діти живуть в українських роди ­ нах, ходять в українські школи, у той час як українські діти гостюють у їхніх родинах за кордоном. Ці програми по обміну допомагають нам краще порозумітися, вивчити культуру і традиції інших країн. Багато українців емігрували до Ве­ ликобританії. Тому в 1947 році у Великобританії було засновано Асоціацію ук­ раїнців. У цій асоціації є фонди допомоги, що спонсують різні важливі акції. Асоціація допомагає студентам з України, що навчаються в бри­ танських університетах. Подібні асоціації і товариства існу ­ ють у багатьох інших країнах. 3. Where do Ukrainians by origin live? 4. What can you say about the cooperation in culture? Foreign affairs of Ukraine Ukraine has different relations with many countries of the world. We have wide relations with Canada, the USA, Great Britain and other coun­ tries. Recently a great number of various joint ventures and economic, cultural and political projects have appeared in Ukraine. Our specialists in different scientific fields improve their qualification abroad. We also have programmes of students’ and schoolchildren’s exchange. English, Canadian and American chil­ dren visit Ukrainian families, go to Ukrainian schools, while Ukrainian children stay at their host families abroad. These exchange programs help us to understand each other better, to study culture and traditions of other countries. A lot of Ukrainians have emigrated to Great Britain. That’s why in 1947 the Association of Ukrainians in Great Britain was founded. This association has some Help Funds that sponsor different important actions. The association gives help to the Ukrainian students who study in British Universities. The same associations and societies exist in many other countries. 0 Ukraine Щорічно кількість сфер наших взає­ мин із закордонними державами збільшується. Щороку багато туристів відвідують Україну, у той же час українці їздять за кордон. Ми сподіваємося, що наші зв’язки з іншими країнами будуть розвива­ тися. Політична ситуація в Україні і за кордоном Серйозна економічна криза в Укра­ їні дуже впливає на політичну ситу ­ ацію в ній. Українське суспільство зараз по­ діляється на тих, хто вірить, що економічні реформи повинні бути продовжені, і на тих, хто вважає, що цей курс повинний бути змінений. Багато політиків критикують український уряд за його нездат ­ ність вирішувати невідкладні еконо ­ мічні проблеми, серед яких — ріст безробіття, затримка заробіт­ ної плати і зниження промислового і сільськогосподарського виробництва. Інша проблема, що розділяє украї­ нське суспільство,— розвивати більш тісні зв’язки з європейськими країнами чи з Російською From year to year the number of spheres of our relations with the countries abroad grow. Every year a lot of tourists visit Ukraine, while the Ukrainians go to the countries abroad. We hope that our relations with other countries will go on growing. Vocabulary: specialist [´spe63lst] — фахівець project [´pr5d4ekt] — проект exchange [ks´t6end4] — обмін fund [f2nd] — фонд Questions: 1. What countries does Ukraine have relations with? 2. What are the exchange programs meant for? 3. What associations do you know in Great Britain? 4. Who visits our country every year? The Political Situation in Ukraine and abroad The grave economic crisis in Ukraine greatly influences the political situation in this country. The Ukrainian society, nowadays, is split into those who believe that the economic reforms must be continued and those who think that their course must be changed. Many politicians criticise the Ukrainian Government for its inability to solve the urgent economic problems among which are the rise of unemployment, the delay of wage payments and the falling of industrial and agricultural production. Another problem that splits the Ukrainian society is whether to develop more close relations with the West European countries or with Україна 1 Федерацією й іншими країнами Співдружності Незалежних Держав (СНД). Газети також обговорюють рефор ­ ми систем освіти й охорони здо ­ ров’я. Сьогодні багато політичних партій проводять свої з’їзди, щоб обгово­ рити поточну політичну ситуацію і висунути своїх кандидатів на на­ ступних виборах. Українські засоби масової інформа ­ ції розповідають про роботу Верхо ­ вної Ради й уряду. Вони також інформують про візит українського президента в яку­не ­ будь країну і про офіційні переговори з політичними лідерами цієї країни. Щовечора наша родина дивиться телевізійні новини — ми хоче ­ мо знати, які події відбуваються в країні і за кордоном. Зараз у світі існує кілька гарячих точок: громадянські війни бушують в Анголі, Афганістані й Югославії. Повідомляють про важкі бої в Анго ­ лі й Афганістані; щодня багато бі ­ женців тікають із вогнищ конфлікту в сусідні країни. Є також повідомлення про терорис­ тичні акти, що були недавно в Півні ­ чній Ірландії, у Чечні і на Близькому Сході: арабські терористи підірвали кілька бомб у громадських місцях в Ізраїлі. Засоби масової інформації також повідомляють про подальшу інте ­ грацію європейських країн, що вже мають загальну валюту — євро. Політична ситуація у світі зараз дуже драматична, але я вірю, що людство поступово рухається до кращого майбутнього. the Russian Federation and other countries of the Commonwealth of Independent States (CIS). The newspapers are also discussing the reforms of the education system and the public health services. Nowadays, many political parties hold their congresses to discuss the current political situation and to nominate their candidates for forth­ coming elections. The Ukrainian mass media also report on the work of the Verkhovna Rada and the Government. They also inform about the visit of the Ukrainian President to any country and the official negotiations with the political leaders of this country. Every evening our family watch TV news — we want to know what events are taking place at home and abroad. At present, there are several hot points in the world: the civil wars rage in An­ gola, Afghanistan and Yugoslavia. The heavy battles are reported in Angola and in Afghanistan: many refugees flee from the regions of conflict to the neighbouring countries every day. There are also reports about terrorist attacks which have taken place recently in Northern Ireland, in Chechnya and in the Middle East: Arab terrorists exploded several bombs in public places in Israel. The mass media also report the further integration of the European countries which have already had common currency — the Euro. The political situation in the present day world is, sometimes, very dramatic but I believe that the mankind is steadily moving towards a better future. 2 Ukraine Голосування в Україні Політична влада в Україні розділена на три галузі: виконавчу, законо ­ давчу і судову. Верховна Рада, український парла­ мент, є вищим законодавчим орга­ ном. Виконавча влада в Україні належить Президенту. І Президент, і члени Верховної Ради обираються. Вибори відбуваються кожні чотири роки. Усі громадяни України, що досягли вісімнадцяти років, мають право го­ лосувати. Але тільки ті, хто досяг двадцяти од­ ного року, мають право бути обрани­ ми у Верховну Раду. Vocabulary: grave [grev] — важкий, серйозний to split [splt] — розколюватися, ділитися на частини delay [d´le] — затримка issue [´sju:] — розбіжність, незгода falling [´f1 : l8] — спад, зменшення the Commonwealth of Independent States [´k1m3nwel7 3v nd3´pend3nt stets] — Співдруж- ність Незалежних Держав (СНД) close [kl3\z] — близький forthcoming [ ´ f1 : 7´k2m8] — майбутній current [´k2r3nt] — сучасний official negotiations [3´f63l n3g36´e6nz] — офіційні переговори to rage [red4] — бушувати refugee [ ´ refju : ´d4:] — біженець to flee [fl:] — бігти, утікати to explode [ks´pl3\d] — зривати steadily [´stedl] — поступово Questions: 1. What influences the political situation in Ukraine? What do mass media inform about every day? 2. How do the mass media report about the work of the Verkhovna Rada (the Ukrainian President)? 3. Do you watch TV news in the evening? And what about your parents and other members of the family? 4. What are hot points in the world nowadays? 5. Are you an optimist or a pessimist as for the future of the mankind? Give arguments to prove your opinion. Voting in Ukraine The political power in Ukraine is divided into three branches: executive, legislative and judicial. The Verkhovna Rada, the Ukrainian Parliament, is the highest legislative body. The executive power in Ukraine belongs to the President. Both President and members of the Verkhovna Rada are elected. The election takes place every four years. All citizens of Ukraine who have reached the age of eighteen have the right to vote. But only those, who have reached the age of twenty­one, have the right to be elected to the Verkhovna Rada. Україна 3 Кандидати в Президенти не повинні бути молодшими тридцяти років. Кандидати в Президенти чи в депу­ тати Верховної Ради можуть бути висунуті політичною партією чи будь­якою іншою політичною або громадською організацією чи навіть групою виборців. Під час виборчої кампанії кандида ­ ти оголошують свої програми. Ці політичні програми широко обго­ ворюються у засобах масової інфор­ мації і по телебаченню. У день виборів (це звичайно неділя) люди в Україні йдуть на виборчі діль­ ниці, щоб обрати членів Верховної Ради чи Президента України. Виборець називає своє ім’я і пред’являє паспорт. Тоді він одержує свій виборчий бюле­ тень і може йти в кабіну голосувати. Голосування є таємним. Потім виборець кидає свій бюле ­ тень в урну для голосування. Часто вибори в місцеві органи вла ­ ди проводяться одночасно з вибо ­ рами до Верховної Ради. The candidates to the Presidency must be not younger than thirty years of age. The candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada can be nominated by a political party or any other political or social organisation or even by a group of voters. During the election campaign the can­ didates make their programmes public. These political programmes are widely discussed in the mass media and on television. When election day comes (it is usually Sunday), the people in Ukraine go to the polls to elect the members of the Verk­hovna Rada or the President of Ukraine. A voter gives his name and shows his passport. Then he receives his ballot­paper and may go to a cubicle to vote. Voting is secret. Then the voter casts his ballot­paper in the ballot box. Often the elections of the local govern­ ment take place simultaneously with the elections to the Verkhovna Rada. Vocabulary: executive [g´zekjutv] — виконавчий judicial [d4u : ´d6l] — судовий voter [´v3\t3] — виборець to go to the polls [g3\ t\ 93 p3\lz] — іти на вибори ballot - paper [´b0l3t ´pep3] — виборчий бюлетень cubicle [´kju : bkl] — кабіна для голосування ballot box [´b0l3t b5ks] — урна для бюлетенів simultaneously [ ´ sm3l´ten3sl] — одночасно Questions: 1. What branches is the political power in Ukraine divided into? 2. How often do the elections to the Verkhovna Rada take place? 3. Who can nominate the candidates to the Presidency or to the Verkhovna Rada? 4. How are the elections organized in Ukraine? kyiv region The Kyiv Region is an administrative region in northern Ukraine on both banks of the Dnieper River, formed on the 27th of February 1932. In the north it borders on Belarus. Its total area is 28 100 km 2 . The region is divided into 25 districts and 24 cities. The region centre and national capital is Kyiv. The region is located on the rolling plain of the middle Dnieper Basin. Its northern part is located in the Polisia Lowland. Its central and southwestern parts lie in the Dnieper Upland. The main river is the Dnieper and its tributaries are the Prypiat, Uzh, Irpin, Desna and others. The vegetation of the region’s central and southern parts is of the forest­ steppe variety. Forests cover 516 000 hectars of the area. The region lacks mineral resources, but it has deposits of the building materials, kaolin, brown coal, and in the southwestern part there are deposits of gold, peat, diamonds. The climate is temperate­continental and it is rather mild. Ukrainians constitute 92.1 per cent of the population. The Kyiv Region is an industrial and ag­ ricultural region. київська область Київська область — адміністратив ­ на територія, розташована в пів ­ нічній Україні на берегах Дніпра й утворена 27 лютого 1932 року. На півночі межує з Білорусією. Її загальна площа 28 100 км 2 . Область поділяється на 25 районів і 24 міста. Центр області і столиця країни — Київ. Область розташовується на горбку­ ватій рівнині на території середньої течії Дніпра. Північну частину створює Поліська низовина. Центральна і південно­західна частини розташовані в межах При­ дніпровської височини. Найбільша ріка — Дніпро з при ­ токами Прип’ять, Уж, Ірпінь, Десна й іншими. Рослинність центральної і південної частин області належить до лісосте­ пової . Ліси займають 516 000 гектарів те­ риторії. В області мало корисних копалин, але є поклади будівельних матеріа ­ лів, каоліну, бурого вугілля, а в південно­західній частині — по ­ клади золота, торфу, алмазів. Клімат помірно континентальний, досить м’який. 92,1 % населення — українці. Київська область — індустріальна і сільськогосподарська. II. reGIOnS anD CITIeS OF UkraIne (рЕГіОни Та МіСТа України) регіони та міста України It produces electrotechnical equipment. Agricultural machines, excavators, refrigerators and different appliances are also produced there. Agriculture mostly specializes in animal husbandry and plant growing. Unfortunately it is not possible to use many soils of the region after the Cher­ nobyl disaster. Many famous Ukrainians were born there. They are the hetman I. Mazepa, the author of the Ukrainian anthem P. Chu­ bynsky, the cosmonaut P. Popovych and the painter K. Bilokur. Vocabulary: to border [´b1:d3] — межувати rolling plain — горбкувата рівнина to lack [l0k] — відчувати нестачу kaolin [´ke3ln] — каолін peat [pi:t] — торф appliances [3´pla3nsz] — прилади disaster [d´za:st3] — катастрофа anthem [´0n73m] — гімн Questions: 1. Where is the Kiev Region situated? 2. What is its total area and population? 3. What resources deposits does it have? 4. What do the Kyiv Region’s enterprises produce? 5. What famous people were born there? kyiv — the Capital of Ukraine According to the chronicles Kyiv’s first citadel was built in the period from the sixth to eighth centuries. Kyiv bears the name of prince Kyi, who lived on the old Kyiv Hill in the sixth century. Under the rule of Yaroslav the Wise Kyivan Rus with Kyiv as its capital reached the height of its power. Тут виробляють електронне устатку­ вання. Сільськогосподарські машини, екс­ каватори, холодильники і різні при ­ лади також виробляються тут. Сільське господарство переважно спеціалізується на тваринництві і рослинництві. На жаль, внаслідок чорнобильської катастрофи багато земель області неможливо використовувати. Тут народилися багато відомих укра­ їнців. Це гетьман І. Мазепа, автор українсь­ кого гімну П. Чубинський, космонавт П. Попович і художниця К. Білокур. київ — столиця України Літописи говорять, що перше Київ­ ське укріплене поселення виникло у період з 6 по 8 століття. Київ має ім’я князя Кия, що жив на старокиївському пагорбі в 6 столітті. За часів правління Ярослава Мудро ­ го Київська Русь і Київ як столиця досягли вершини могутності. regions and Cities of Ukraine Nowadays Kyiv is a large political, industrial, scientific and cultural centre. Its population is about 3 million. The city lies on both banks of the Dnieper. Kyiv is a garden city; only a seventh part of its territory is occupied by buildings. Kyiv has a well­developed industry. Its factories and plants produce sea and river transport vessels, air liners, computers, motorcycles, consumer goods. Kyiv is also one of the largest scientific centres. The Ukrainian Academy of Sciences and many research institutes are famous for their discoveries. More than 10 000 students study at Kyiv Shevchenko National University. There are over 20 higher educational establishments in Kyiv. Kyiv is also the centre of political life in Ukraine. All major political events take place here. Kyiv is the largest ancient centre of na­ tional Ukrainian culture. There are 20 museums, 1300 libraries, 41 theatres, 121 parks. Kyiv is growing and is being built, it also becomes younger and more beautiful. Vocabulary: hill [hl] — пагорок, пагорб scientific [san´tfk] — науковий to become [b´k2m] — ставати ancient [´en63nt] — стародавній, прадавній Сьогодні Київ — великий полі ­ тичний, промисловий, науковий і культурний центр. Його населення становить близько трьох мільйонів. Місто розташоване на обох берегах Дніпра. Київ — місто­сад, тільки сьома час­ тина його території зайнята будів ­ лями. У Києві добре розвинена промис­ ловість. Фабрики і заводи виробляють мор­ ські й річкові транспортні судна, літаки, комп’ютери, мотоцикли, спо­ живчі товари. Київ також один із найбільших науко­ вих центрів. Українська Академія наук і багато науково­дослідних інститутів відомі своїми відкриттями. Понад 10 000 студентів навчаються у Національному університеті імені Т. Шевченка. У Києві більше 20 вищих навчальних закладів. Київ є також центром політичного життя України. Тут відбуваються всі головні полі ­ тичні події. Київ — найбільший і найстаріший центр національної української куль­ тури. У ньому знаходиться 20 музеїв, 1300 бібліотек, 41 театр, 121 парк. Київ росте і будується, він молодіє і кращає. регіони та міста України Questions: 1. Where is Kyiv situated? 2. Whose name does Kyiv bear? 3. What is Kyiv nowadays? 4. What can you say about the cultural establishments in Kyiv? 5. Is Kyiv one of the largest scientific centres of Ukraine? Places of Interest in kyiv Ukraine has a long history and rich culture. That is why there are many places of interest there. It is natural that the capital of the country, Kyiv, has the greatest number of them. It is one of the oldest cities in Europe. From time immemorial Kyiv has been the centre of Slavonic culture. There are many ancient cathedrals and churches, museums and monuments, beautiful streets and squares in it. The main street of Kyiv is certainly Khreshchatyk. If you have never been to Kyiv you should start your sightseeing there. The street is only one kilometre long but very impressive. Kyiv is famous for its Kyivo­Pecherska Lavra. More than 80 buildings were constructed on its territory during 900 years of the monastery’s existence. Tourists always go to have a look at the monument to Bohdan Khmelnytsky, the outstanding Ukrainian statesman and military leader. There are many other places of interest in Kyiv. Визначні пам’ятки києва Україна має велику історію і багату культуру. Тому в нас багато визначних пам’я­ ток. Цілком природно, що столиця краї ­ ни, Київ, нараховує найбільшу кіль ­ кість визначних пам’яток. Це — одне з найстаріших міст Європи. З давніх часів Київ був центром сло­ в’янської культури. У місті багато стародавніх соборів і церков, музеїв і пам’ятників, чудо ­ вих вулиць і скверів. Головна вулиця Києва, звичайно, Хрещатик. Якщо ви ніколи не були в Києві, вам слід починати огляд визначних пам’я­ ток звідси. Вулиця довжиною усього один кіло­ метр, але дуже вражаюча. Київ відомий Києво­Печерською лаврою. Більше 80 будинків було зведено на її території за дев’ятсот років існу­ вання монастиря. Туристи завжди приходять подиви­ тися на пам’ятник Богданові Хмельницькому, відомому українському державному діячеві і воєначальнику. У Києві багато інших визначних пам’яток. regions and Cities of Ukraine One of them is the State Historical Mu­ seum of Ukraine. There are more than 50,000 exhibits on display. The exposition tells us about the history of Ukraine and its culture from antiquity to the present days. The Golden Gates, the Andreyevskaya Church, the monuments to Prince Vo­ lodymyr and Taras Shevchenko are worth seeing. Kyiv Shevchenko Opera and Ballet House, Kyiv Ivan Franko Drama Theatre are well­known all over the country. Any place is interesting in its own way and visiting it we come to know and love this country more. Vocabulary: natural [´n0t6r3l] — природний immemorial [m3´m1 : r3l] — незапам’ятний famous [´fem3s] — відомий to construct [k3n´str2kt] — будувати, споруджувати Questions: 1. Is Kyiv an ancient city? 2. How old is Kyiv? 3. What is the main street in Kyiv? 4. What is Kyiv famous for? 5. Is Kyiv a garden city? khreshchatyk The main street of Kyiv is certainly Khreshchatyk and you’d better start your sightseeing there. The street is not very long but very im­ pressive. Khreshchatyk looks especially beautiful in spring when chestnut trees are in blossom. Одна з них — Державний історич­ ний музей України. У ньому виставлено понад 50 тисяч експонатів. Експозиція розповідає нам про істо­ рію і культуру України з античних часів до наших днів. Варто оглянути Золоті ворота, Андріївську церкву, пам’ятники Во­ лодимирові й Тарасові Шевченку. Київський театр опери і балету ім. Шевченка, Київський драматич ­ ний театр ім. Івана Франка добре відомі по всій країні. Будь­яка визначна пам’ятка цікава по­своєму, і, відвідуючи їх, ми більше пізнаємо і любимо нашу країну. Хрещатик Головна вулиця Києва — звичайно ж, Хрещатик, і вам найкраще по ­ чинати огляд визначних пам’яток звідси. Вулиця не дуже довга, але дуже вра­ жаюча. Хрещатик виглядає особливо добре навесні, коли цвітуть каштани. регіони та міста України The building of this street began at the end of the 18th century. The first houses were wooden. The forming of Khreshchatyk as a street began in the 1830s­40s. Three­storeyed buildings with shops, offices and banks were built at this time. In 1892 the first electric tram in the country connected Khreshchatyk with Podil. At the beginning of the 20th century Khreshchatyk became the shopping centre of the city. During the Second World War Khresh­ chatyk was destroyed. While being reconstructed the street was twice widened and a lot of new multistoreyed buildings appeared. All the buildings are built after the same architectural design. Beside government offices and ad­ ministrative buildings, one can see cinemas, restaurants and cafes in this street. A lot of people go to Khreshchatyk every day. Some of them go shopping because there are many good shops and big markets there. Other people go to the cinema, look at the fountains or sit on the benches. People like the main street of Kyiv. It is one of the places of interest in Kyiv. Vocabulary: main [men] — головний reconstruction [rk3n´str2k6n] — реконструкція government [´g2v3nm3nt] — уряд to appear [3´p3] — з’являтися Будівництво цієї вулиці почалося в кінці 18 століття. Перші будинки були дерев’яними. Формування Хрещатика як вулиці почалося в 1830—1840­х роках. У цей час були побудовані триповер­ хові будинки з магазинами, офіса ­ ми і банками. У 1892 році перший електричний трамвай з’єднав Хрещатик з Подо­ лом. На початку 20 століття Хрещатик став торговим центром міста. Під час другої світової війни Хреща­ тик був зруйнований. Під час реконструкції вулиця була розширена вдвічі, і на ній з’явилося багато нових багатоповерхових бу ­ динків. Усі будинки побудовані по єдиному архітектурному проекту. На цій вулиці, крім державних уста ­ нов і адміністративних будинків, можна побачити кінотеатри, ресто ­ рани й кафе. Щодня безліч людей ідуть на Хре­ щатик. Деякі з них ідуть за покупками, тому що тут багато гарних магазинів і ве­ ликих універмагів. Інші йдуть у кіно, подивитися на фонтани чи посидіти на лавках. Людям подобається головна вулиця Києва. Це одна з визначних пам’яток Києва . 0 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. What is the main street of Kyiv? 2. How long is it? 3. When did the building of Khreshchatyk begin? 4. When does Khreshchatyk look especially beautiful? Why? 5. Why do people like to go to Khreshchatyk? The autonomous republic Crimea The republic is situated on the Crimea peninsula. It is between the Black Sea in the west and south, and the Sea of Azov — in the east. In the east the Crimea is separated from Russia by the Kerch Strait. The total area of the republic is 26 100 km 2 , population is 2 137 700. It is divided into 15 regions and 15 cities. Symferopol is the administrative centre of the Crimea. The Crimea consists of two very different parts — treeless steppe of the Crimean Lowland in the northern and central parts, and the Crimean Mountains in the south. The Crimean steppe, with its continental climate and steppe soils, occupies four­fifths of the territory. The Crimean Mountains consist of a narrow range of foothills and a low mountain chain covered with forests and high pastures. Below the mountains in the south there is a narrow coastal lowland — the Crimean southern shore — with a Mediterranian climate and vegetation. The rivers are short and shallow. автономна республіка крим Республіка розташована на Кримському півострові. На заході і на півдні його омиває Чорне море, а на півночі — Азов ­ ське. Керченська протока відокремлює Крим від Росії. Площа республіки 26 100 км 2 , насе­ лення 2 134 700 жителів. Республіка поділяється на 15 райо ­ нів і 15 міст. Адміністративний центр — місто Сімферополь. Територія Криму складається з двох зовсім різних частин — без ­ лісих степів Кримської низовини в північній і центральній частинах, і Кримських гір — на півдні. Кримський степ, з континентальним кліматом і степовими ґрунтами, зай­ має чотири п’ятих території. Кримські гори становлять собою вузький ланцюг, покритий лісами і високогірними пасовищами. Біля підніжжя гір, на півдні, знахо­ диться вузька смуга прибережної низовини — південний берег Криму з середземноморським кліматом і рослинністю. Ріки короткі й мілководні. регіони та міста України 1 On the northern slopes of the Crimean Mountains we find the Chorna, the Bel­ bek, the Kacha, the Alma, the Salhyr and other rivers. There are also salt lakes there, such as the Sasyk, the Aktash and others. It is rich in natural resources, such as iron ore, natural gas, building materials, and salt from the lakes. Russians constitute 67.2 per cent of the population, Ukrainians — 26.5 per cent and there are 300 000 Tatars. Food production is the Crimea’s main industry. It is followed by iron­ore mining, met­ allurgy and machine­building. The main sea­ports are Kerch, Teodo­ sia, Yalta, Sevastopol, and Yevpatoria. The Crimea is also the main resort and tourist area of Ukraine. Food industry produces canned goods, fish and wines. Agriculture mostly specializes in plant­growing, vine­growing and animal husbandry. The artist I. Ayvazovsky and the polar exp­ lorer I. Papanin were born in the Crimea. The grave of the Ukrainian poet S. Ru­ dansky is in Yalta. Vocabulary: autonomus [1:´t5n3m3s] — автономний strait [stret] — протока peninsula [p3´nnsj\l3] — півострів Mediterranian [medt3´ren3n] — Середземне pasture [´p%:st63] — пасовище iron ore [´a3n 1:] — залізна руда to constitute [´k5nsttju:t] — складати animal husbandry [´0nml ´h2zb3ndr] — тваринництво Questions: 1. Where is the Crimea situated? 2. What do you know about the geography of the peninsula? 3. What natural resources is it rich in? 4. Who lives in the Crimea? 5. What do you know about the industry of the republic? П івнічними схилами Кримських гір течуть Чорна, Бельбек, Кача, Аль­ ма, Салгир та інші ріки. Тут є також солоні озера, такі як Са­ сик, Акташське й інші. До корисних копалин належать залі­ зна руда, природний газ, будівельні матеріали, сіль солоних озер. 67,2 % населення — росіяни, 26,5 % — українці, 300 тисяч татар. Головна галузь господарства — хар­ чова промисловість. За нею йдуть залізорудна, металург­ ійна і машинобудівна. Головні морські порти Керч, Феодо­ сія, Ялта, Севастополь і Євпаторія. Крим є також курортним і туристич ­ ним місцем. Харчова промисловість виробляє консерви, рибні продукти й вино. У сільському господарстві перева­ жають рослинництво, виноградар ­ ство і тваринництво. У Криму народилися художник І. Ай­ вазовський і полярник І. Папанін. У Ялті знаходиться могила українсь­ кого поета С. Руданського. 2 regions and Cities of Ukraine Cherkasy region The land of Cherkasy gave birth to Bo­ hdan Khmelnytsky who was destined to become the leader of the nation which was surviving difficult times and who was the first to lay the foundation of Ukrainians’ own state. A great deal is being done on the territory of Cherkashchyna to restore the historical past, to bring back to the people the names of our countrymen. They are Ivan Padalka, a world­known artist, Todos Osmachka, a writer, Vasyl Avramenko, a choreographer, and many others. The monuments and memorial plaques have been put up to commemorate their activities. The place to which Ukrainians from all over the world make a pilgrimage is the Taras Shevchenko Memorial sites­ zvenigorodka area and the sacred Kaniv Mountain where the soul of the nation’s spiritual father rests in its eter­ nal peace. Among the seven historical and cultural reserves the world­famous Sofievka Dendrological Park in Uman is a real pearl. The reform of our economy is the main direction of the changes to be effected. Those ones in the Cherkasy Region who work in the agrarian sector are changing their attitude to the economic reforms. In general, with regard to foreign in­ vestments into economy the Cherkasy Region occupies the fourth place among the other regions of Ukraine. The most beneficial contracts were signed with the firms from the USA, Germany, France, Poland and other countries. Черкаська область Черкаська земля дала життя Богда ­ ну Хмельницькому, якому було при­ значено стати лідером нації, що пе ­ режила різні часи, і він був першим засновником української держави. Багато чого робиться в Черкаській області для відновлення історич ­ ного минулого, щоб співвітчизники знали імена героїв минулих років. Це такі імена, як Іван Падалка, все­ світньо відомий художник, Тодось Осмачко, письменник, Василь Авра­ менко, хореограф, і багато інших. Пам’ятники і меморіальні дошки були встановлені під час святкування їхніх ювілеїв на згадку про їх діяльність. Місце паломництва українців з усього світу — Шевченківський меморіальний комплекс — звениго ­ родська земля і священна Канівська гора, де душа нації, її духовний батько спочиває у вічному спокої. Серед семи історичних і культурних пам’ятників знаходиться всесвітньо відомий Софіївський дендропарк в Умані — справжня перлина. Реформа нашої економіки — голов­ ний напрямок змін, що відбуваються. Ті, хто працює в аграрному секторі, змінюють своє ставлення до еконо­ мічних реформ. У цілому, завдяки іноземним капіта­ ловкладенням в економіку Черкась­ кої області, вона посідає четверте місце серед інших регіонів України. Найвигідніші контракти були підпи ­ сані з фірмами зі США, Німеччини, Франції, Польщі й інших країн. регіони та міста України 3 Vocabulary: to destine [´destn] — призначати to survive [s3´vav] — пережити (події) to restore [rs´t1:] — поновлювати; повертати to commemorate [k3´mem3ret] — святкувати (річницю) pilgrimage [´plgrmd4] — паломництво regard [r´g :d] — повага with regard to — тут : завдяки beneficial [ben´f63l] — вигідний investment [n´vestm3nt] — вклад; капіталовкладення Questions: 1. Whose birth did the land of Cherkasy give to Ukraine? 2. Who was Bohdan Khmelnytsky? 3. What is being done on the territory of Cherkasy? 4. What Ukrainian countrymen became world-known? 5. What does the reform of our economy mean? Cherkasy The city is situated on the right bank of the Kremenchuk Reservoir, on the Dnieper. The total area of the city is 75 km 2 . Its population is 297 200. The city consists of two regions. Cherkasy was first mentioned in documents in the 13th century as a fortified city in the Kiev principality of the Grand Duchy of Lithuania. Later it became a county centre of Kyiv gubernia. The historical monuments are the building of the former zemstvo council (1907—1912), the building of the “Slavianskaya” Hotel (the beginning of the 20th century), the building of the former commercial bank (1904). Today Cherkasy is an important eco­ nomic and cultural­educational centre. The main branches of industry are the chemical industry, the machine­ building industry, the food industry and light industry. Черкаси Місто розташоване на правому бе ­ резі Кременчуцького водоймища, на Дніпрі. Загальна площа міста складає 75 км 2 . Чисельність населення — 297 200 жителів. Місто складається з двох районів. Уперше Черкаси були згадані в літо­ пису в 13 столітті як укріплене місто Київського князівства, Великого Ли­ товського герцогства. Пізніше воно стало центром Київ ­ ської губернії. До історичних пам’яток належать бу­ динок колишньої земської управи, будинок готелю «Слов’янський», будинок колишнього комерційного банку. Черкаси — це важливий економіч ­ ний і культурно­освітній центр. Основні галузі господарства — хі ­ мічна промисловість, машинобуду ­ вання, харчова і легка промисло ­ вість. regions and Cities of Ukraine The famous plants are “Photopribor”, “Impulse”, the scientific­industrial association “Rotor”, meat processing and packing factory, a silk complex, and many others. Cherkasy is a very green city. Plants occupy 2470 hectars of its territory, among them there are 6 parks. The places of interest are the Museum of Nature, the zoo, and a regional museum. Theatre­goers and music­lovers have an opportunity to visit the Drama Thea­ tre named after T. Shevchenko, the puppet theatre and the philharmonic society. Cherkasy is the home of a Pedagogical University, the branch of the Kyiv Civil Engineering University, 8 technical secondary schools and 19 branches of scientific­research and planning institutions. There is the river port, the airport, the railway station and the bus station in the city. Vocabulary: reservoir [´rez3vwa:] — водосховище Kyiv principality [´kjv ´ prns´p0lt] — Київське князівство Duchy [´d2t6] — герцогство association [3 ´ s3\s´e6n] — об’єднання fortified [´f1:tfad] — зміцнений a silk complex — шовковий комбінат planning institution — проектний інститут Questions: 1. Where is the city situated and what is its area? 2. When was it first mentioned? 3. What are the historical monuments? 4. Why is it an important economic centre? 5. Is it a green city? Why? Відомі підприємства: «Фотопри ­ лад», «Імпульс», науково­виробниче об’єднання «Ротор», м’ясокомбінат, шовковий комбінат і багато інших. Черкаси — зелене місто. Зелені насадження займають 2470 гектарів його території, серед них 6 парків. До визначних пам’яток належать Будинок природи, зоопарк і краєз ­ навчий музей. Театрали й аматори музики мають можливість відвідати драматичний театр ім. Т. Шевченка, ляльковий театр і філармонію. Великими центрами освіти є педаго­ гічний університет, філія Київського політехнічного університету, 8 тех­ нікумів і 19 філій науково­дослідних і проектних інститутів. У місті є річковий порт, аеропорт, за­ лізничний вокзал і автовокзал. регіони та міста України Chernihiv region Geopolitical situation of the Chernihiv Region is of a rather peculiar character. Russian Bryansk Region and Belarus Gomel Region are Chernihiv’s old­ time neighbours. The Friendship monument situated on State borders of Ukraine, Russia and Belarus is the Chernihiv Region visiting­card. The Chernihiv Region is a “potato land”, it is the land of flax growing and processing, the land of cattle breeding. It is also the land of “big chemistry”, gas and oil, it is Ukraine’s textile shop. Though difficult economic situation of recent years made them change their economic directions in some cases, and step backward in others, they managed to hold up economic recession in all spheres and to improve social situation. The regional centre is divided into 2 districts: Desnyansky and Novozavodsky. There are 1200 rivers in the region. The main waterway is the Desna river. It is the only region in Ukraine that pro­ duces fire trucks, cord fabrics, pianos and several kinds of equipment for agrarian and industrial complexes. The priority industrial branches are the food industry, the light industry, the fuel industry, the machine building industry and the metalworking industry. Agriculture is an important part of the region’s national economy. Чернігівська область Досить своєрідний характер геопо­ літичної ситуації в Чернігівській області. Давніми сусідами Чернігова є Брян­ ська область Росії і Гомельська об­ ласть Білорусії. Монумент дружби, розташований на державному кордоні України, Ро ­ сії і Білорусії,— така візитна картка Чернігівського регіону. Чернігівська область — це «картоп­ ляна земля», земля вирощування і переробки льону, земля тваринництва. Це також земля «великої хімії», газу і нафти, «текстильна фабрика» України. Хоча важке економічне становище останніх років змусило в деяких ви­ падках змінити напрямок економіч ­ ного розвитку і відступити назад, їм удалося зупинити економічний спад у всіх сферах життя і поліпшити со ­ ціальну ситуацію. Регіональний центр поділяється на 2 райони: Деснянський і Новоза­ водський. В області 1200 річок. Головна водяна артерія — Десна. Це єдиний регіон в Україні, що робить пожежні машини, шнури, піаніно, кілька видів устаткування для аграрного і промислового ком­ плексів. Пріоритетними галузями є харчо ­ ва, легка, паливна, машинобудівна і металообробна промисловості. Сільське господарство — важлива складова народного гос ­ подарства регіону. regions and Cities of Ukraine Vocabulary: peculiar [p´kju : l3] — особливий flax [fl0ks] — льон breeding [´br : d8] — розведення recession [r´se6n] — спад fabric [´f0brk] — тканина priority [pra´5rt] — пріоритет fuel [´fju : 3l] — пальне Questions: 1. How is the regional centre divided? 2. What is the main river in Chernihiv? 3. What does Chernihiv produce? 4. What are the priority industrial branches in Chernihiv? Chernihiv Chernihiv is situated on the high right bank of the Desna River. Its total area is 64 km 2 , and its population is 301 100. The city is divided into two districts. Chernihiv is one of the most ancient cities of Ukraine. It was founded in the 7th century. It was named by the prince Chorny. The first mention of Chernihiv in the chronicles occurred in 907. The city was incorporated into Kievan Rus in the 9th century and became one of the most important and wealthiest cities of the realm. In the 14th century it was incorporated into the Grand Duchy of Lithuania. In 1503 it came under Moskovy’s rule. During this period the city was very enlarged. Then it was transferred to Poland and in 1654 it became a part of Russia. The old centre of the city is called “Di­ tynets”. Чернігів Чернігів розташований на високому правому березі Десни. Місто займає площу 64 км 2 , кількість населення 301 100 жителів. Місто розділене на два райони. Чернігів — одне з найдавніших міст України. Він був заснований у 7 сторіччі. Свою назву одержав від князя Чор­ ного. Перша згадка, відповідно до літопи­ су, припадає на 907 рік. Місто увійшло до складу Київської Русі в 9 столітті і стало одним з най ­ більш важливих і багатих міст дер­ жави. У 14 сторіччі Чернігів належав до Ве­ ликого Литовського князівства. У 1503 році став частиною Москов­ ської держави. У цей період місто було розширене. Потім воно відійшло до Польщі, а в 1654 році стало частиною Росії. Старий центр міста називається «Дитинець». регіони та міста України There are some historical monuments such as the Cathedral of the Trans­ figuration (11th century), the Borys and Hlib Cathedral (1120—1123), the Catherine Church (sanctified in 1715). There is also a famous Yeletsky Monastery there. The main branches of industry are food­processing, light industry and woodworking, the building materials industry. The major industrial enterprises include the industrial association “Pozhmachina”, “Chernihivmebel”, “Tiutiun”, machine­building plants, and a woodworking plant. The museums of the city are worth visiting. There is a historical museum, the M. Kotsiubynsky Literary­Memorial Museum, and an art museum. There is also the Music and Drama Thea­ tre, a young spectator’s theatre, and the philharmonic society in the city. Chernigiv is the city of education and science. The school­leavers can enter the peda­ gogical and technological universities and 8 technical secondary schools. There are a lot of scientific­research and planning institutions. Vocabulary: ancient [´en63nt] — стародавній Cathedral of the Transfiguration [k3´7:dr3l 3v 93 ´ tr0nsfg3´re6n] — Преображенський Собор prince [prins] — князь chronicles [´kr5nklz] — літопис sanctified [´s08ktfad] — освячений realm [relm] — держава Questions: 1. When was Chernihiv founded? 2. Who was it named by? 3. How is the city centre called? 4. What are the major industrial enterprises? 5. What are the museums and historical monuments in the city? До історичних пам’яток архітекту­ ри належать Преображенський собор, Борисоглебський собор, Катерининська церква (освячена в 1715 році). Є також знаменитий Єлецький мо­ настир. Основні галузі господарства: харчо­ ва, легка, деревообробна промис­ ловість, виробництво будівельних матеріалів. Серед найбільших підприємств слід назвати: «ПО «Пожежмашина», «Чернігівмеблі», «Тютюн», підприєм ­ ства машинобудування і деревооб ­ робний завод. Гідні відвідування музеї міста. Тут є історичний музей, літератур ­ но­меморіальний музей М. Коцю­ бинського. Тут є також драмтеатр, театр юного глядача і філармонія. Чернігів — місто освіти і науки. Випускники шкіл вступають до педа­ гогічного й технологічного універ ­ ситетів і 8 технікумів. Тут є багато науково­дослідних інститутів і проектних бюро. regions and Cities of Ukraine Chernivtsi region The Chernivtsi Region is one of the youngest in Ukraine. It was formed on the 7th of August, 1940 as a result of integration of the northern part of Bukovyna and the Khotyn district of Bessarabia into Ukraine. The region is divided into 11 adminis­ trative districts. The ethnic structure of the Chernivtsi Region is quite varied — Ukrainians, Romanians, Moldavians, Russians, Jews, Poles, Belorussians. The climate is moderate continental. The region has deposits of mineral re­ sources such as: gas, oil. Near the Dniester and in the basin of the Prut, there are large deposits of gypsum and limestone. The lands of the Chernivtsi Region contain mineral waters. The Chernivtsi Region is unique in production of certain types of equipment for thermal power plants, oil­refineries, knitwear factories, and semiconductor instruments. The main kinds of farming products of the region are grain cultures, sugar beets, potatoes, vegetables, fruit, flax, milk, eggs, pork, beef. There is a significant scientific potential concentrated in the Cher­ nivtsi Region. Chernivtsi State University, Chernivtsi Medical Institute and Chernivtsi branch of Kyiv Trade and Economy Institute offer higher education to many people. Чернівецька область Чернівецька область — одна з най­ молодших областей України. Вона була утворена 7 серпня 1940 року у результаті приєднання північної частини Буковини і Хоти ­ нського району Бессарабії до України. Область поділяється на 11 адмініст­ ративних районів. Етнічна структура Чернівецької об­ ласті дуже різноманітна — українці, румуни, молдовани, росіяни, євреї, поляки, білоруси. Клімат помірно континентальний. Область має у своєму розпоря ­ дженні поклади мінеральних ресур ­ сів, таких як газ, нафта. Поруч із Дністром і басейном Пруту є велика кількість покладів гіпсу і вапняку. У ґрунтах Чернівецької області є джерела мінеральних вод. Чернівецька область унікальна у ви­ робництві певних видів устаткуван­ ня для теплоенергетичних і нафтоо­ чищувальних заводів, трикотажних фабрик і напівпровідникових інстру­ ментів. Головні види сільськогосподарської продукції області — зернові куль ­ тури, цукровий буряк, картопля, овочі, фрукти, льон, молоко, яйця, свинина, яловичина. У Чернівецькій області сконцентрова­ ний важливий науковий потенціал. Чернівецький державний універси ­ тет, медичний інститут і філія Ки ­ ївського торгово­економічного ін ­ ституту дають багатьом можливість одержання вищої освіти. регіони та міста України There is also the institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi branches of the institute of world economy and international relations, the institute of material studies and a number of other scientific­research institutions. Vocabulary: varied [´ve3rd] — різноманітний gypsum [´d4ps3m] — гіпс to refine [r´fan] — очищати knitwear factory [´ntwe3 ´f0kt3r] — трикотажна фабрика pork [p1 : k] — свинина beef [b : f] — яловичина semiconductor [´semk3n´d2kt3] — напівпровідник significant [sg´nfk3nt] — значний, великий Questions: 1. What is the Chernivtsi Region like? 2. When was it formed? 3. What districts is the region divided into? 4. What can you say about the ethnic structure of the Chernivtsi Region? 5. What are the main kinds of farming products? Chernivtsi Chernivtsi is situated in the Western Ukraine on both banks of the Prut River. Its total area is 153 km 2 and it is divided into 3 districts. Its population is 257 300. The city was founded in the second part of the 12th century. The first mention of Chernivtsi in the chronicles occurred in 1207. In the middle of the 14th century it be­ longed to Moldavia and stood on its border with Poland. In 1744 it became a part of Austria, and since 1917 — a part of Romania. In 1940 the Southern Bukovyna joined the Ukrainian Republic. Є також інститут національної Ака­ демії наук України, Чернівецькі від ­ ділення інституту Світової економі ­ ки і міжнародних зв’язків, інститут дослідження матеріалів і ряд інших науково­дослідних інститутів. Чернівці Чернівці розташовані в Західній Україні на обох берегах ріки Прут. Місто займає площу 153 км 2 і розді­ лене на 3 міських райони. Чисельність населення складає 257 300 жителів. Місто було засновано в другій поло­ вині 12 сторіччя. Перше згадування в літописі припа­ дає на 1207 рік. У середині 14 сторіччя місто належа­ ло Молдавії і знаходилося на кордо ­ ні з Польщею. У 1744 р. воно стало частиною Ав ­ стрії, а з 1917 — частиною Румунії. У 1940 р. Південна Буковина при­ єдналася до Української Республіки. 0 regions and Cities of Ukraine The Prut divides the city into two parts. Chernivtsi is a green city with the Botanical Gardens, the arboretum, 8 parks and many public gardens. The architectural monuments are the building of the Chernivtsi University, the former residence of the Bukovynian metropolitan, the city hall, St Nicholas’s Church (1607) and the building of the theatre. Chernivtsi is the city of theatres, muse­ ums and libraries. It is famous for the Chernivtsi University, the Medical University, the Institute of Trade and Economy, 12 technical secondary schools and many scientific­research institutions. The Kobylanska Music and Drama Theatre, the puppet theatre and the philharmonic society are very popular among the people. In Chernivtsi the writer Yu. Fedkovych, the composer V. Ivasiuk, the singer M. Yaremchuk were born. The museums are worth visiting. They are the Yu. Fedkovych Memorial Museum, the O. Kobylanska Memorial Museum, an art museum, and a regional­history museum. The major branches of industry in Cher­ nivtsi include light industry, the food­ processing, the machine­building and metal­working industries. The well­known enterprises include the Fedkovich fine goods factory, the “Bukovyna” souvenir factory, the furniture factory and many others. Vocabulary: arboretum [ ´ :b3´r:t3m] — дендрарій metropolitan [ ´ metr3´p5lt3n] — митрополит the city hall — ратуша regional - history museum — краєзнавчий музей border [´b1:d3] — кордон Прут поділяє місто на дві частини. Чернівці — зелене місто з Ботаніч ­ ним садом, дендрарієм, 8 парками і багатьма скверами. До пам’яток архітектури належать будинок державного університету, що був резиденцією митрополита Буковини, ратуша, церква Святого Миколи (1607 р.) і будинок театру. Чернівці — місто театрів, музеїв, бібліотек. Прославленими є університет, ме­ дичний університет, торгово­еконо­ мічний інститут, 12 технікумів і бага­ то науково­дослідних інститутів. Великою популярністю користують ­ ся музично­драматичний театр ім. О. Кобилянської, ляльковий театр і філармонія. Чернівці — батьківщина письмен ­ ника Ю. Федьковича, композитора В. Івасюка, співака М. Яремчука. Гідні відвідування музеї міста. Це меморіальний музей Ю. Федь­ ковича, меморіальний музей О. Ко­ билянської, художній і краєзнавчий музеї. Провідну роль у господарстві міста Чернівці відіграють легка, харчова, машинобудівна і металообробна промисловості. Широко відома фабрика художніх виробів ім. Ю. Федьковича, підприє­ мство сувенірів «Буковина», мебле ­ вий комбінат і багато інших. регіони та міста України 1 Questions: 1. When did the first mention of Chernivtsi occur in the chronicles? 2. What divides the city into two parts? 3. Why is it a green city? 4. What are the architectural monuments? 5. What famous people were born there? Dnipropetrovsk region The Dnipropetrovsk Region is an ad­ ministrative region in southeastern Ukraine lying in the middle and lower basin of the Dnieper River. Its area is 31 900 km 2 , and its population is 3 745 000. It is divided into 22 regions and 20 cities. The region’s capital is Dnipropetrovsk. Its western section is a part of the Dnieper Upland, in the south — the Black Sea Lowland. The main river is the Dnieper with its tributaries. They are the Mokra, the Inhulets, the Orel and the Samara. The small rivers become very shallow in the summer. The Dnipropetrovsk Region is rich in mineral resources. It contains large deposits of iron ore, manganese ore, nickel, anthracite coal, natural gas and gold, lignite, and building materials. The climate is temperate­continental, with rather cold winters, and hot summers. Ukrainians constitute 73 per cent of the population. Дніпропетровська область Дніпропетровська область — адміні­ стративна територія в південно­схід ­ ній Україні, розташована в басейні середньої і нижньої течії Дніпра. Її площа 31 900 км 2 , чисельність на­ селення 3 745 000 жителів. Область поділяється на 22 райони і 20 міст. Обласний центр — місто Дніпропет­ ровськ. Її західну частину частково складає Придніпровська височина, південну — Причорноморська ни ­ зовина. Головна ріка — Дніпро з притоками. Це Мокра, Інгулець, Орель і Самара. Маленькі річки стають дуже мілко­ водними влітку. Дніпропетровська область багата на корисні копалини. Тут великі поклади залізної руди, марганцю, нікелю, антрациту, при ­ родного газу і золота, бурого вугіл ­ ля і будівельних матеріалів. Клімат помірно континентальний, з досить холодною зимою і спекою влітку. Українці складають 73 % населення . 2 regions and Cities of Ukraine The Dnipropetrovsk Region is one of the leading industrial areas of Ukraine. Ferrous metallurgy is the most important branch of industry. It is followed by machine­building, light industry, and food industry. Machine­building and metal­working industries produce metallurgical and mining equipment, metal products, manufacturing equipment, electric and transport equipment, agricultural machinery. The Dnipropetrovsk Region is a region of intensive grain growing, animal hus­ bandry, and dairying. The main crops are sunflowers, grains, winter wheat and vegetables. The region has a dense network of railways. Vocabulary: basin [´besn] — басейн (ріки) manganese ore [´m08g3n:z 1:] — марганець lignite [´lgnat] — буре вугілля ferrous metallurgy [´fer3s m´t0l3d4] — залізна металургія dairying [´de3r8] — молочне господарство dense network — густа мережа shallow [´60l3\] — мілкий deposits [d´p5zts] — поклади Questions: 1. Where is Dnipropetrovsk Region situated? 2. What can you say about its geographical position? 3. What rivers are there? 4. What products are produced there? 5. What does the region’s agriculture specialize in? Dnipropetrovsk Dnipropetrovsk is situated on the river Dnieper. It is a large railway junction. Дніпропетровська область — один з найбільш розвинених індустріаль­ них регіонів України. Металургія — найважливіша галузь господарства. За нею йдуть машинобудування, легка і харчова промисловість. Машинобудівна і металообробна промисловості виробляють устатку­ вання для гірничорудної і металургій­ ної промисловості, металовироби, промислове устаткування, електро­ прилади і транспортне устаткуван­ ня, сільськогосподарські механізми. Дніпропетровська область — це ре­ гіон з розвиненим рослинництвом, тваринництвом та галузями пере ­ робки молочної продукції. Основні посівні культури: зернові, соняшник, озимі й овочі. Область має густу мережу заліз ­ ниць. Дніпропетровськ Дніпропетровськ розташований на річці Дніпро. Це великий залізничний вузол. регіони та міста України 3 The city is one of the main industrial, cultural and scientific centres of Ukraine. Such branches of industry as metallurg­ ical, chemical, light and food industries are well­developed in Dnipropetrovsk. The city is a centre of space rocket production in Ukraine. Nine higher educational establishments, including the University, work in the city. As Dnipropetrovsk is a large cultural centre of Ukraine, it has 5 theatres, 3 museums, including the Museum of Fine Arts and the Historical Museum, the Philarmonic Society and observatory. The city was founded in 1776. Since the 18th century the Palace of Potyemkin, now the Students’ Palace, has preserved. Another famous building is the Pre­ obrazhensky cathedral, built in the 19th century. The city is situated on both banks of the Dnieper. Different parts of the city are connected with each other by three bridges. The underground line, which has been recently opened, also runs under the river. Vocabulary: space rocket production [´spes ´r1kt pr3´d2k6n] — космічне ракетобудування to connect [k3´nekt] — зв’язувати railway junction [rel´we ´d42nk6n] — залізничний вузол Questions: 1. Where is Dnipropetrovsk situated? 2. What are the main branches of industry in Dnipropetrovsk? 3. How many theatres and museums are there in the city? 4. When was it founded? 5. What are the famous buildings in Dnipropetrovsk? Місто є одним з основних промисло­ вих, культурних і наукових центрів України. У місті розвинені такі галузі промис­ ловості, як металургійна, хімічна, легка і харчова. Місто є центром космічного ракето­ будування в Україні. У місті працюють дев’ять вищих на­ вчальних закладів, у тому числі й університет. Оскільки Дніпропетровськ є вели ­ ким культурним центром України, там є п’ять театрів і три музеї, у тому числі художній та історичний, філармонія й обсерваторія. Місто було засноване в 1776 році. З 18 століття в місті зберігся палац Потьомкіна, зараз Палац студентів. Ще однією відомою будівлею є Пре­ ображенський собор, побудований у 19 столітті. Місто розташоване на обох берегах Дніпра. Різні частини міста з’єднані між со ­ бою трьома мостами. Лінія метро, що була недавно відкри­ та, також проходить під рікою. regions and Cities of Ukraine Donetsk region The Donetsk Region is the easternmost region of southern Ukraine. Its southern part is washed by the Sea of Azov. Its total area is 26 500 km 2 . The population of the region is 5 000 900. It is divided into 18 regions and 48 cities. Donetsk is the region’s capital. The Donetsk Region consists of an undulating plain dissected by river valleys, ravines, and gullies. The southeastern part consists of the Donets Ridge (up to 350 m in elevation). In the northwest the ridge meets the Dnieper Lowland; in the west, the Za­ porizhia Ridge; and in the south, the Azov Upland (elevation 300 m), which slopes southward and changes into the Azov Lowland. The largest river of the region is the Donets, with its tributaries the Ka­ zennyi Torets, the Bakhmutka, and the Luhanka. The region lies in the steppe belt. Forests and thickers cover 5 per cent of the territory. The region is rich in mineral resources, such as bituminous coal, rock salt, clay, mercury and others. The climate is temperate­continental, with hot summers and cold winters. Ukrainians constitute more than 50 per cent of the population of the region. Донецька область Донецька область — це східний рай­ он південної України. З півдня вона омивається водами Азовського моря. Її загальна площа 26 500 км 2 . Населення області 5 000 900 жителів. Вона поділяється на 18 районів і 48 міст. Обласний центр — місто Донецьк. Горбкувата рівнина з багатьма річко­ вими долинами, ущелинами і ярами створює рельєф області. У південно­східній частині знаходить­ ся Донецький гірський кряж (висо ­ тою над рівнем моря до 350 м). На північному заході кряж межує із Дніпровською низовиною: на заході — із Запорізьким гірським кряжем, а на півдні — з Азовською височиною (висота над рівнем моря — 300 м), що опускається до півдня і переходить в Азовську ни­ зовину. Найбільша ріка області — Донець із притоками Казенний Торець, Бах­ мутка і Луганка. Область розташована в степовій зоні. Ліси і хащі займають 5 % території. Область багата на корисні копали ­ ни: кам’яне вугілля, кам’яну сіль, глину, ртуть та інші. Клімат помірно континентальний, зі спекою влітку і холодною зимою. Українці складають більше 50 % на­ селення області. регіони та міста України The Donetsk Region is one of the most developed industrial regions of Ukraine. It contains the principal mining and metallurgical complex of Ukraine. It is a large producer of energy and has strong chemical, construction, light­manufacturing, and food industries. The region ranks first in Ukraine in coal extraction. There are about 120 mines there. Agriculture mostly specializes in meat­ and dairy­cattle raising. On the banks of the Donets a lot of fa­ mous people were born. They are: the poet V. Sosiura, the writer, actor and film­director L. Bykov, the artist Kuindzhi, the singer A. Solovianenko, the composer S. Prokofiev, the cosmonaut L. Kyzym and literary critic I. Dziuba. Vocabulary: undulating plain [´2ndj\let8 plen] — горбкувата рівнина dissected [d´sektd] — розсічений ridge [´rd4] — гребінь гори bituminous coal [b´tju:mn3s k3\l] — кам’яне вугілля tributary [´trbj\tr] — приплив to rank [r08k] — посідати перше місце extraction [ks´tr0k6n] — видобуток manufacturing [ ´ m0nj\ ´f0kt63r8] — виробництво gully [´g2l] — глибокий яр Questions: 1. Where is the Donetsk Region situated? 2. What is it washed by? 3. What can you say about its geography? 4. Why is it a developed industrial Region of Ukraine? 5. Name famous people, who were born there. Donetsk Donetsk is a large industrial, scientific and cultural city of Ukraine. Донецька область — один з най ­ більш розвинених промислових районів України. Він є основним вуглевидобувним і ме ­ талургійним комплексом України. Це великий виробник енергії, і об­ ласть має дуже розвинені хімічну, будівельну, легку і харчову галузі господарства. Область посідає перше місце в Ук­ раїні по видобутку вугілля. Там знаходиться понад 120 шахт. Сільське господарство переважно спеціалізується на м’ясо­молочно ­ му тваринництві. На берегах Дінця народилося бага ­ то відомих людей: поет В. Сосюра, письменник, актор і кінорежисер Л. Биков, художник Куїнджі, співак А. Солов’яненко, ком­ позитор С. Прокоф’єв, космонавт Л. Кизим, літературний критик І. Дзюба. Донецьк Донецьк — велике промислове і культурне місто України. regions and Cities of Ukraine It is the centre of coal­mining industry. It is also the main fuel base of Ukraine. It was founded in 1869. Until 1924 it was called Uzovka. From 1924 to 1961 it was called Stalino, and only in 1961 it became Donetsk. The city is situated on the river Kalmius. It is very famous for its waste banks. Now the city produces metallurgic and mining equipment, refrigerators, bicycles. Food and light industries are also well­developed in Donetsk. Donetsk houses five higher educational institutions. Among them there is a well­known Donetsk Medical Institute and Donetsk Polytechnical Institute, that train highly­qualified specialists. There are 3 theatres and two museums in the city: Donetsk Opera and Ballet House, Donetsk Museum of Fine Arts are among them. Vocabulary: coal [k3\l] — вугілля waste banks [´west ´b08ks] — терикони food [fu : d] — їжа, харч Questions: 1. What kind of city is Donetsk? 2. What kind of centre is it? 3. When was it founded? How many names did it have? 4. What river is it situated on? 5. What is Donetsk famous for? Це центр вуглевидобувної промис­ ловості. Він також є основною паливною ба­ зою України. Місто було засноване в 1869 році. До 1924 року воно називалося Юзівка. З 1924 до 1961 воно називалося Сталине і лише в 1961 стало Донецьком. Місто розташоване на ріці Кальміус. Воно знамените своїми териконами. Зараз у місті виробляється металур­ гійне і гірське устаткування, холо­ дильники, велосипеди. Також добре розвинені харчова і лег­ ка промисловості. У Донецьку п’ять вищих навчальних закладів. Серед них відомі Донецький медич­ ний інститут і Донецький політехні­ чний інститут, що випускають висо­ кокваліфікованих фахівців. У місті є три театри і два музеї; серед них Донецький театр опери та балету і Донецький художній музей. регіони та міста України Ivano-Frankivsk region The Ivano­Frankivsk Region is located in the south­west of Ukraine at the juncture of the East­European Plain and the Ukrainian Carpathians. Its territory is 13 900 km 2 . Population — 1.5 million people. The Ivano­Frankivsk Region is the 18th region of Ukraine as for the population and the 22nd as for the territory. It comprises 14 administrative districts and 5 cities and towns of the regional subordination. The region is rich in natural resources. There are the deposits of oil and gas, peat, phosphates and magnesium salts, large deposits of clay, gypsum, limestones and gravel. Forests of the region occupy a large territory with a lot of valuable industrial species of timber. The agricultural lands are valuable too. As for local water resources, the Ivano­Frankivsk Region ranks the second among the regions of Ukraine. The largest rivers of the region are the Dniester, the Cheremosh, and the Prut. The economy of the region is of industrial­agricultural character. The industrial potential of the region is mainly concentrated in Ivano­ Frankivsk, Kolomyya. івано-Франківська область Івано­Франківська область розта­ шована на південному заході України на з’єднанні Східноєвро ­ пейської рівнини й Українських Карпат. Її територія складає 13 900 км 2 . Населення — 1,5 млн чол. Івано­Франківська область посідає 18­те місце вУкраїні за чи­ сельністю населення і 22­ге — за площею. Вона складається з 14 адміністра­ тивних районів і 5 великих і маленьких міст обласного підпорядкування. Регіон багатий на природні ресурси. Є поклади нафти і газу, торфу, солей фосфору і магнію, великі за ­ паси глини, гіпсу, вапняку і гравію. Ліси області займають величезну площу з великою кількістю цінних промислових видів дерев. Цінними є також сільськогосподар ­ ські угіддя. За місцевими водними ресурсами Івано­Франківська область знахо ­ диться на другому місці серед регі ­ онів України. Найбільші ріки — Дністер, Черемош і Прут. Економіка регіону індустріально­ сільськогосподарська. Промисловий потенціал регіону головним чином зосереджений в Івано­Франківську, Коломиї. regions and Cities of Ukraine Vocabulary: juncture [´d428kt63] — з’єднання plain [plen] — рівнина to comprise [k3m´praz] — включати в себе subordination [s3b1 : d´ne6n] — підпорядкування, субординація peat [p : t] — торф clay [kle] — глина magnesium salt [m0g´n : zj3m] — магнієва сіль Questions: 1. Where is the Ivano-Frankivsk Region located? 2. What is its territory? 3. Is Ivano-Frankivsk the 18th region of Ukraine as for the population? 4. How many administrative districts are there in the Ivano-Frankivsk Region? 5. What can you say about natural resources in this region? Ivano-Frankivsk Ivano­Frankivsk is an important railway and highway junction, the second largest city in Galicia. It is situated in the western part of Ukraine in very picturesque surroundings near the confluence of the Bystrytsia­Nadvirnianska and Bystrytsia­Solotvynska, which are the tributaries of the Bystrytsia. The total area of the city is 3890 hectars. It was called Stanislav until 1962. Its population is 233 000. Ukrainians constitute the most part of the population. They care about the national culture and their language. Among the city’s architectural monuments are the city hall (now the regional museum, rebuilt in 1870), the f ormer Jesuit college and church, the former Armenian baroque church with two steeples. івано-Франківськ Івано­Франківськ — це важливий залізничний і автомагістральний вузол, друге за величиною місто Галичини. Він розташований на заході України в мальовничій місцевості на злит ­ ті рік Бистриця­Надвірнянська та Бистриця­Солотвінська, притоків Бистриці. Місто займає площу 3890 гектарів. До 1962 року називалося Станіслав. Населення складає 233 000 жителів. Більшість населення — українці. Вони оберігають національну культу­ ру і свою мову. До міських архітектурних пам’яток належать ратуша (тепер краєзнавчий музей, перебудований у 1870 році), що була єзуїтською колегією, і церк ­ ва, що була вірменською церквою в стилі бароко з двома банями. регіони та міста України There are a lot of monuments in the city. They are the monuments to T. Shev­ chenko, Ivan Franko and Adam Myts­ kevytch. Tourists can visit different museums. Located in the city are the Ivano­ Frankivsk Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre, a region philharmonic society, different clubs and cinemas. The main educational institutions in Ivano­Frankivsk are the institutes of pedagogy, medicine, petroleum and gas. The city’s enterprises produce elec­ tronical equipment, compression machinery. The city is famous for the industrial complex «Carpathpressmash». Light industry, textile industry and food processing are also developed there. There is a railway station, bus stations and an airport in the city. Railway connects the city with all other cities of Ukraine and other countries. Ivano­Frankivsk is a very green city. It has many parks and a 38 hectars artificial lake. Vocabulary: picturesque surroundings [ ´ pkt63´resk s3´ra\nd8z] — мальовнича місцевість tributaries [´trbj\trz] — припливи Jesuit college [´d4ezj\t ´k5ld4] — єзуїтська колегія steeple [´st:pl] — дзвіниця petroleum [p´tr3\l3m] — нафта compression machinery [k3m´pre6n m3´6:n3r] — компресорне устаткування artificial [ ´ :t´f6l] — штучний У місті багато пам’ятників. Пам’ятник Тарасові Шевченку, Іва ­ нові Франку й Адамові Міцкевичу. Туристи можуть відвідати різні музеї. В Івано­Франківську є Український музично­драматичний театр, ляль ­ ковий театр, обласна філармонія, різні клуби і кінотеатри. Основні освітні центри в Івано­ Франківську — педагогічний, ме ­ дичний, інститут нафти і газу. Підприємства міста виробляють електроустаткування, ковальсько­ пресове устаткування. Місто знамените виробничим комп­ лексом «Карпатпресмаш». Також розвинені легка, текстильна, харчова промисловості. Місто має залізничний вокзал, авто­ вокзал і аеропорт. Залізниця з’єднує місто з усіма містами України й інших держав. Івано­Франківськ — дуже зелене місто. Тут багато парків і штучне озеро розміром 38 гектарів. 0 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. What is the total area of Ivano-Frankivsk? 2. What do the people care about? 3. Are there any architectural monuments in the city? 4. What do the city’s enterprises produce? 5. Why is the city an important transport junction? kamianets-Podilskyi Kamianets­Podilskyi is one of the oldest cities of Podillia, Ukraine and Europe. The city stands out on the high banks of the Smotrych River and is fortified by high stone walls, old towers and bastions. Every historic period changed the topography and architecture of the Old Town. Here we can see Orthodox and Catholic temples. The Turks even built their own church during their 27 years reign of Kamianets­Podilskyi. But in spite of this strange mixture of buildings of different ages and styles the architecture of the city is an example of historic development and unity. And there are more than 60 historic architectural relics in Kamianets­ Podilskyi among which the fortress with its numerous towers and a stone (Turkish) bridge which connects the fortress with the Old Town and takes a particular place. It connects years and centuries. Of course, every city, every village merits a separate detailed story. Yet the world knows little about them. кам’янець-Подільський Кам’янець­Подільський — одне із найстаріших міст Поділля, України і Європи. Місто піднімається на високих бе­ регах ріки Смотрич, укріплене висо­ кими кам’яними стінами, старими вежами і бастіонами. Кожен історичний період змінював топографію, архітектуру Старого міста. Ми можемо бачити тут православ ­ ний і католицький храми. Турки навіть побудували в Кам’янець­ Подільському свою церкву під час свого 27­літнього панування. І, незважаючи на дивне змішання бу­ динків різних століть і стилів, архітектура міста є прикладом історичного розвитку і єдності. У Кам’янець­Подільському є понад 60 історичних архітектурних релік ­ вій, серед яких фортеця з числен ­ ними вежами і кам’яним (турець ­ ким) мостом, що з’єднує фортецю зі старим містом і займає особливе місце. Він з’єднує роки і сторіччя. Звичайно, кожне місто, кожне село заслуговують на окрему докладну історію. І все­таки світ мало про них знає . регіони та міста України 1 In spite of all different historical circumstances, natural culture, literature and the spirit of the nation have not died. Vocabulary: to fortify [´f1 : tfa] — укріпляти, зміцнювати orthodox [´1 : 73d5ks] — православний relic [´relk] — реліквія to merit [´mert] — заслуговувати circumstances [´s- : k3mst3nsz] — обставини temple [templ] — храм reign [ren] — царювання, володарювання spirit [´sprt] — дух Questions: 1. What is one of the oldest cities of Podillia? 2. Where does this city stand? 3. Every historic period changed the architecture of the Old Town, didn’t it? 4. What did Turks build there? 5. What is the architecture of the city like? kharkiv region The region is situated in the north­ eastern part of Ukraine and it used to be called Slobozhanshchina. The region borders on Russia. The area of the Kharkiv Region is 31 400 km 2 . Its population is about 3 000 000 people. There are 27 districts and 17 cities in the region. Kharkiv is the administrative centre of the region. The most part of the territory is situated in the Dnieper Lowland. The region is rich in mineral resources, especially natural gas. It also contains oil, bituminous and brown coal, rock salt, sand, chalk, fire clay, ochre and mineral springs. Незважаючи на різні історичні об­ ставини, національна культура, літе­ ратура і дух нації не вмерли. Харківська область Область розташована в північно­ східній частині України, що колись називалася Слобожанщиною. Область має кордон з Росією. Площа — 31 400 км 2 . В області проживає близько 3 000 000 чоловік. Область поділяється на 27 районів і 17 міст. Обласний центр — місто Харків. Велика частина території розташо­ вана в Придніпровській низовині. Область багата на корисні копали ­ ни, особливо природний газ. Є також нафта, кам’яне і буре ву ­ гілля, кам’яна сіль, пісок, крейда, вогнетривка глина, вохра, джерела мінеральної води. 2 regions and Cities of Ukraine The climate of the Kharkiv Region is moderate continental with cold winters and hot summers. The longest river is the Siverskyi Donets with its tributaries the Udy, the Mozh, the Oscol, the Velykyi Burluck. The region is situated mainly in the forest­steppe zone. The Kharkiv Region is one of the well­ developed regions in Ukraine. Machine­building and metal­working are the most important branches of industry. Such industrial giants as Kharkiv tractor plant, “Serp and molot”, “Communar”, the turbine plant, “Electrotyazhmash”, “Ukr­ electromash” and others are well­ known outside Ukraine. These enterprises produce turbines for power stations, generators and electric motors. The city and its region supply the country with diesel locomotives, planes, bycicles, instruments, ball­ bearings, bulldozers, lathes and equipment for many branches of industry. Light, printing, sugar and food processing industries are also well­ developed in the region. Agriculture specializes in grain and sugar­beet growing, and meat­ and dairy­processing. The Kharkiv Region has a dense net­ work of the roads. The biggest railway junctions are Kharkiv, Lozova, Kupiansk, Merepha and Lyubotyn. A lot of famous people were born in the Kharkiv Region. Клімат помірно континентальний з прохолодною зимою і спекою влітку. Найбільша ріка — Сіверський До ­ нець із притоками Уди, Мож, Оскіл, Великий Бурлук. Більша частина області розташова­ на в лісостеповій зоні. Харківська область — одна з найроз­ виненіших областей України. Машинобудування і металообробна промисловості є найголовнішими галузями. Такі гіганти промисловості, як Хар­ ківський тракторний завод, «Серп і молот», «Комунар», Турбінний за ­ вод, «Електроважмаш», «Укрелек­ тромаш» і багато інших, широко відомі за межами України. На цих підприємствах виготовляють турбіни для електростанцій, генера­ тори, електромотори. Місто й область поставляють кра ­ їні тепловози, літаки, велосипеди, інструменти, підшипники, бульдо ­ зери, верстати й устаткування для багатьох галузей господарства. Досить добре розвинена в області легка, поліграфічна, цукрова і хар ­ чова промисловість. Сільське господарство спеціалі­ зується на вирощуванні зернових культур і цукрового буряку, а також на виробництві м’ясної та молочної продукціїі. В області густа транспортна мережа. Найбільші залізничні вузли — Хар ­ ків, Лозова, Куп’янськ, Мерефа і Лю ­ ботин. Багато видатних людей народилось у Харківській області. регіони та міста України 3 They are: writers H. Kvitka­Osno­ vianenko and H. Khotkevych, the historian D. Yavornytskyi, the founder of Kharkiv University V. Karasin, artists I. Repin and S. Vasylkovskyi. A great Ukrainian philosopher and poet H. Skovoroda spent here last years of his life. Vocabulary: bituminous coal [b`tju:mn3s k3\l] — кам’яне вугілля tributaries [`trbj\trz] — припливи (річки) lathe [le9] — верстат ochre [`3\k3] — вохра turbine [`t-:ban] — турбіна Questions: 1. Where is the Kharkiv Region situated and what is its area? 2. What mineral resources is the region rich in? 3. What are the main rivers of the region? 4. Why is the Kharkiv Region one of the well-developed regions in Ukraine? 5. What famous people were born there? kharkiv Kharkiv is quite an old city. It was founded about 350 years ago. The city is situated on the plateau sur­ rounded by the Kharkiv and the Lopan rivers. According to the popular legend the city is named after Cossack Kharko. Kharkiv is the historical capital of Slobidska Ukraine. With the foundation of Kharkiv Uni­ versity in 1805 the city became an important educational and cultural centre of Ukraine and the Russian Empire as a whole. Such cultural figures as Kvitka­ Osnovianenko, Hulack­Artemovsky, Kostomarov, Repin lived and worked in Kharkiv. Це письменники Г. Квітка­Основ’я­ ненко і Г. Хоткевич, історик Д. Явор­ ницький, засновник Харківського університету В. Каразін, художники І. Рєпін і С. Васильківський. Останні роки свого життя провів тут великий український філософ і поет Г. Сковорода. Харків Харків — досить старе місто. Він заснований близько 350 років тому. Місто розташоване на плато, оточе­ ному ріками Харків і Лопань. За відомою легендою, місто назва ­ не на честь козака Харька. Харків — історична столиця Слобід­ ської України. З утворенням Харківського уні­ верситету в 1805 році місто стає важливим освітнім і культурним центром України і всієї Російської імперії в цілому. У Харкові жили і працювали такі дія ­ чі культури, як Квітка­Основ’яненко, Гулак­Артемовський, Костомаров, Рєпін. regions and Cities of Ukraine Kharkiv was the capital of Ukraine since 1919 till 1934. Today Kharkiv is the second largest city in the country. About 2 million people live here. Kharkiv is one of the largest industrial centres in Ukraine. Its numerous enterprises produce planes, tractors, electronic, mining and medical equipment, TV­sets, refrigerators, paints and cosmetics, clothing and textiles. Furniture and printing industries are well developed in Kharkiv. Kharkiv is one of the major cultural and scientific centres of Ukraine. There are many schools, higher educa­ tional establishments, research insti­ tutes in Kharkiv. There is the Scientific Library, the Historical and Natural Science Muse­ ums and the Museum of Fine Arts in Kharkiv. The city supports a circus and six pro­ fessional theatres. Kharkiv is very beautiful, especially in spring. There are over 2500 streets and 26 squares in the city. The largest parks are Gorky Park, Shev­ chenko Garden with the Zoo, Artem Park, the Forest Park and some others. The city is ornamented with a large number of monuments. The most prominent of them is the one to T. Shevchenko built in 1935. Vocabulary: quite [kwat] — досить, достатньо legend [´led43nd] — легенда capital [´k0ptl] — столиця equipment [ek´wpm3nt] — обладнання establishment [s´t0bl6m3nt] — установа, заклад Харків був столицею України з 1919 по 1934 рік. Сьогодні це друге за величиною місто в країні. Тут живе близько 2 млн чоловік. Харків — один з найбільших промис­ лових центрів України. Численні підприємства випускають літаки, трактори, електронне, вугле­ видобувне і медичне устаткування, телевізори, холодильники, фарби і косметику, одяг і текстиль. У Харкові добре розвинені меблева і видавнича галузі промисловості. Харків — один з головних культур ­ них і наукових центрів України. У Харкові багато шкіл, вищих на­ вчальних закладів, дослідницьких інститутів. У Харкові є наукова бібліотека, істо­ ричний, краєзнавчий і художній музеї. У місті є цирк і шість професійних театрів. Харків дуже красивий, особливо навесні. У місті більше 2500 вулиць і 26 площ. Найбільші парки — це парк Горько­ го, сад Шевченка з зоопарком, парк Артема, лісопарк і деякі інші. Місто прикрашене великою кількіс ­ тю пам’ятників. Найвидатніший з них — пам’ятник Тарасові Шевченку, споруджений у 1935 році. регіони та міста України Questions: 1. Where is Kharkiv situated? 2. What is the population of Kharkiv? 3. When was the city founded? 4. How many streets and squares are there in Kharkiv? 5. What is the most prominent monument in Kharkiv? kherson region The Kherson Re gion is situated in the south of Ukraine, the zone of steppes, which reaches the Dnieper. The territory of the region is situated on the Black Sea Lowland. The area is 28 500 km 2 . The population is more than 1 000 000 people. Administrative division: the area consists of 18 rural districts and 3 municipal districts in the Kherson­ city. The region has 9 cities, 3 of them are regional subordinates, 30 towns and many villages. There are more than 50 nationalities in the region. The share of the Ukrainians is the biggest. Agricultural­climatical conditions: the region is divided into 6 zones: cereals and industrial crops are cultivated in the northern and eastern areas, vegetable­growing, gardening, vinegrowing are cultivated in the southern and central areas. The last years are characterised by the basic tendency of the land trans­ mission to the farmers and population. The public sector remains the main producer of the agricultural production. Херсонська область Херсо нська область розташована на півдні України, у зоні степів, що досягають Дніпра. Територія області розташована в Причорноморській низовині. Площа складає 28 500 км 2 . Населення більше 1 000 000 чоловік. Адміністративний розподіл такий: 18 сільських районів і 3 муніципаль­ них райони в Херсоні. В області 9 великих міст, три з них обласного підпорядкування, 30 районних центрів і безліч сіл. В області проживає більше ніж 50 на ­ ціональностей. Більша частина — українці. За сільськогосподарськими кліма­ тичними умовами регіон поділя ­ ється на шість зон — хлібні і проми ­ слові: зерно вирощують у північних і східних районах, овочеві, садово­ городні і виноробні культури — на півдні й у центральних районах об ­ ласті. Останні роки характеризуються тен­ денцією до передачі землі ферме ­ рам і населенню. Громадський сектор залишається головним виробником сільськогос­ подарської про дукції. regions and Cities of Ukraine Vocabulary: lowland [´l3\l3nd] — низина administrative [3d´mnstr3tv] — адміністративний division [d´v4n] — розподіл vinegrowing [´vangr3\8] — виноградарство rural [´r\r3l] — сільський municipal [mju : ´nsp3l] — муніципальний cereal [´s3r3l] — хлібний transmission [tr0nz´m6n] — передача; трансмісія Questions: 1. Where is the Kherson Region situated? 2. Is the territory situated on the Black Sea Lowland? 3. What can you say about the population of the Kherson Region? 4. How many districts are there in the Kherson Region? 5. The region is divided into 6 zones, isn’t it? kherson Kherson is the region capital, a large sea and river port and railway junction. It is situated in the steppe of the Black Sea Lowland on both banks of the Dnieper River directly north of the Black Sea and the Sea of Azov. Kherson was founded in 1778 as a fortress to protect the southern frontiers. The first mention of Kherson in the chronicles occurred in 1737. Among the city’s architectural monuments are the remnants of the fortress walls and gates, the Black Sea Hospital, the naval arsenal (18th century), and the Cathedral of the Transfiguration (1781). The city’s many museums and theatres are open to the visitors. There is a regional­history museum, an art museum, a planetarium. Theatre­goers have an opportunity to visit the Ukrainian Drama Theatre, a puppet theatre and a philharmonic orchestra. Херсон Херсон — обласний центр, великий морський і річковий порт і залізнич ­ ний вузол. Він розташований у степах При­ чорноморської низовини на бе ­ регах Дніпра на північ від Чорного й Азовського морів. Херсон був створений у 1778 році як фортеця для захисту південних кордонів. У літописах уперше згадується в 1737 році. До архітектурних пам’яток належать залишки фортеці, Чорноморський госпіталь, Оружейна палата (18 століття) і Преображенський со ­ бор (1781 р.). Двері багатьох музеїв і театрів від ­ криті для відвідувачів. Тут є краєзнавчий музей, художній музей, планетарій. Театрали мають можливість відвіда­ ти Український драматичний театр, ляльковий театр і філармонію. регіони та міста України It is a large educational centre. It has 4 higher educational institutions, 14 technical secondary schools and several research institutes. The total area of Kherson is more than 200 km 2 , the most part of it is covered with parks and public gardens. There are two arboreta and the Bo­ tanical Gardens. The population of the city is 362 000. And they work on the city’s enterprises. Ocean tankers, freighters, agricultural machinery, electric machines, glass products are produced there. There is an oil­refining plant, fat­ processing plant, and many wine­ making factories. Highways, air and railway lines connect the city with all other cities of Ukraine and Russia. Vocabulary: to protect [pr3´tekt] — захищати frontier [´fr2nt3] — кордон chronicles [´kr5nklz] — літопис Cathedral of the Transfiguration [k3´7: dr3l 3v 93 ´ tr0nsfg3´re6n] — Преображенський Собор public gardens — сквери arboreta [ ´ %:b3´r:t3] — дендрарій freighter [´fret3] — вантажне судно oil - refining [´1l r´fan8] — нафтопереробний remnants [´remn3nts] — залишки Questions: 1. What is the geographical position of Kherson? 2. When was it founded and first mentioned in the chronicles? 3. What are the city’s museums and theatres? 4. Is it a green city? Why do you think so? 5. What can you say about the population of the city? khmelnytskyi region The Khmelnytskyi Region is located in the western part of Ukraine in the Volyno­Podilska highlands. Це великий освітній центр. Тут є чотири вузи, 14 технікумів і кілька дослідницьких інститутів. Загальна площа Херсона більш 200 км 2 , велику частину займають парки і сквери. Є два дендрарії і ботанічний сад. Населення Херсона 362 000 жителів. Вони працюють на підприємствах міста. Тут виробляють океанські танкери, вантажні судна, сільськогосподарські машини, електромашини, скло. Є нафтопереробний завод, жиро ­ вий комбінат, багато винозаводів. Автостради, повітряні і залізничні лінії зв’язують місто з усіма містами України і Росії. Хмельницька область Хмельницька область розташована в західній частині України на Волин­ сько­Подільській височині. regions and Cities of Ukraine T he region borders on Vinnytsia in the east, Ternopil in the west, Rivne in the north­west and Chernivtsi in the south. The area of the Khmelnytskyi Region is 20 600 km 2 . As for its administrative division, the region has 13 cities, 20 districts and many villages. The largest cities are Khmelnytskyi, and Kamianets­Podilskyi. The other cities and towns are rather small as for their population. Population of the Khmelnytskyi Region is 1 509 000. The region is located in a favourable geographical area. It is a gateway to both the East and the West. The transport system of the region is quite developed. The most important railway and other roads of Ukraine go through the territory of the Khmelnytskyi Region. The highspeed railways “Kyiv­West” and the “Western Europe­Kyiv” are being designed and will go through the Khmelnytskyi Region. The region energetics is based upon extracted coal and oil, natural gas and local peat­bed. The light industry branch is represented by textile factories. There are shoe, knitted­goods, hab­ erdashery and other factories in Khmelnytskyi. In short, this is Khmelnytchyna. It is generously opened for all those who want to see the roads and paths of a small but beautiful land. Область межує з Вінницькою об ­ ластю на сході, Тернопільською на заході, Рівненською на північному заході і Чернівецькою на півдні. Площа Хмельницької області 20 600 км 2 . Щодо адміністративного розподі­ лу — в області 13 міст, 20 районів і багато сіл. Найбільші міста — Хмельницький і Кам’янець­Подільський. Інші міста досить невеликі за кіль ­ кістю населення. Населення Хмельницької області — 1 590 000 чол. Область розташована в сприятливо­ му географічному поясі. Звідси відкриваються ворота як на Схід, так і на Захід. Транспортна система області до ­ сить розвинена. Найважливіша залізниця й інші до­ роги України проходять по території Хмельницької області. Швидкісна залізниця «Київ — Захід» і «Західна Європа — Київ» знахо­ диться в стадії будівництва і пройде через Хмельницьку область. Енергетика області базується на видобутку вугілля і нафти, при ­ родного газу і місцевих торф’яних покладів. Легка промисловість представлена текстильними фабриками. У Хмельницькому є взуттєва, трико­ тажна, галантерейна й інші фабрики. Власне кажучи, це і є Хмельниччина. Вона щедро відкривається тим, хто хоче побачити дороги і стежини ма­ ленької, але красивої землі. регіони та міста України Vocabulary: highway [´hawe] — шосе to design [d´zan] — проектувати; складати highspeed [ha´sp : d] — швидкісний generously [´d4en3r3sl] — щедро extracted [k´str0ktd] — добутий Questions: 1. Where is the Khmelnytskyi Region located? 2. What does it border on? 3. Do you know the area of the Khmelnytskyi Region? 4. How many cities are there in this region? What are they? 5. Name the largest cities in the Khmelnytskyi Region. 6. Is the population more than one million? khmelnytskyi K hmelnytskyi is situated in the Western Ukraine at the confluence of the Buh and its tributary the Ploska. According to the chronicles, Khmel­ nytskyi was founded in 1493 and was named Ploskyriv. Until 1954 it was called Proskuriv, and then it was renamed to honour hetman B. Khmelnytskyi. The total area of the city is 52 km 2 . Its population is 241 000. Khmelnytskyi is the city of science and education. There are a lot of higher educational institutions, planning organisations and 6 technical secondary schools. There are lots of monuments to the soldiers who died during the Second World War. People who live in Khmelnytskyi are proud of the monuments to T. Shevchenko and B. Khmelnytskyi. Machine building industry and electrical industry predominate in Khmelnytskyi. Хмельницький Х мельницький розташований у За­ хідній Україні на злитті Південного Бугу і його притоки Плоска. Хмельницький був створений, відпо­ відно до літопису, у 1493 році і був названий Плоскиревим. До 1954 року він називався Проску ­ рів, а потім був перейменований на честь гетьмана Б. Хмель­ ницького. Загальна площа міста 52 км 2 . Чисельність населення — 241 000 жителів. Хмельницький — місто науки й освіти. Тут багато вузів, проектних бюро і 6 технікумів. У місті багато пам’ятників, зведених на честь загиблих під час Другої світової війни. Гордість жителів міста — пам’ятни­ ки Т. Шевченку і Б. Хмельницькому. У Хмельницькому переважають ма­ шинобудування й електронна про­ мисловість. 0 regions and Cities of Ukraine The enterprises produce various ma­ chines, thermoplastics machinery, auto and tractor parts, furniture, footwear, and chemical products. Khmelnytskyi is also the city of theatres and museums. A Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre, and a philharmonic orchestra are very popular among the people. Many tourists visit a museum of regional studies, the H. Vereisky Memorial Museum. A famous graphic artist was born here. Khmelnytskyi is a very modern city and it is green. There are two parks and the Botanical Gardens there. The city is a railway junction. There are also two bus stations and an airport in the city. Vocabulary: according to — згідно to honour [´5n3] — вшановувати planning organisations — проектні організації to predominate [pr´d5mnet] — переважати thermoplastic machinery [ ´ 7-:m3\´pl :stk m3´6:n3r] — термопластичне устаткування graphic artist [´gr0fk ´ :tst] — художник-графік Questions: 1. What rivers is Khmelnitskyi situated on? 2. When and how was the city named and renamed? 3. Why is it called the city of science and education? 4. What is produced in the city? 5. What is the people’s pride? 6. What is very popular among the people living in the city? kirovohrad region The Kirovohrad Region is located in the central part of Ukraine between the Dnieper and the South Bug in the south­ ern part of Prydniprovska Upland. Підприємства виробляють різні ма­ шини, термопластичне устаткування, запчастини до автомобілів і тракто ­ рів, меблі, взуття і хімічні продукти. Хмельницький також місто театрів і музеїв. Обласний український музично­дра­ матичний театр, ляльковий театр і філармонія дуже популярні. Багато туристів відвідують краєз­ навчий музей, меморіальний музей Г. Верейського. Знаменитий графік народився тут. Хмельницький — сучасне місто, де багато зелені. Тут два парки і ботанічний сад. Хмельницький — залізничний вузол. Тут є також два автовокзали й аеро­ порт. кіровоградська область Кіровоградська область розташо ­ вана в центральній частині України між Дніпром і Південним Бугом, у пі­ вденній частині Наддніпров’я. регіони та міста України 1 It was established on the 10th of January, 1939. Its territory is 24 600 km 2 . Administrative centre of the region is Kirovohrad. The region is inhabited by 1 230 000 people. Various kinds of population inhabit this region: Ukrainians, Russians, Moldovans, Belorussians, Jews, etc. The region consists of 21 administrative districts. The region has got a favourable geo­ graphical position and developed transport network. Its territory is crossed by numerous railways, linking important industrial and agricultural areas of the south with the centre and the south­west of Ukraine. Highways link Ukraine with central and southern Europe. Extended telephone network allows to communicate with most of the countries. The Kirovohrad Region is a unique centre of the Ukrainian culture. This is the birthplace of the Ukrainian professional national theatre founded by such coryphaei of the stage as M. Kropyvnytski and I. Tobilevych. Prolisok dance ensemble, Yatran ama­ teur ensemble, Vesna amateur folk ensemble, Regional children’s philhar­ monic society are known far beyond the region and Ukraine. A true festival of the national culture is “Veresnevi Samotsvity”, the annual professional and amateur art festival held in Nadiya village, one of the most picturesque places of the region. Вона була утворена 10 січня 1939 р. Її територія складає 24 600 км 2 . Адміністративний центр регіону — Кіровоград. Населення області — 1 230 000 чо­ ловік. Населення різноманітне за своїм ет­ нічним складом: українці, росіяни, молдовани, білоруси, євреї й ін. Область складається з 21 адмініст­ ративного району. Область має сприятливе геогра ­ фічне положення і розвинену тран ­ спортну мережу. Її територія перетинається числен­ ними залізничними магістралями, що з’єднують важливі індустріальні і сільськогосподарські частини пів ­ дня з центром і південним заходом України. Шосейні шляхи з’єднують Україну з центральною і південною Європою. Велика розгалуженість телефонних мереж дозволяє мати зв’язок з ба­ гатьма країнами. Кіровоградська область — унікаль ­ ний центр української культури. Це місце народження українського професійного національного театру, заснованого такими корифеями сце­ ни, як М. Кропивницький і І. Тобілевич. Далеко за межами регіону й Украї­ ни відомі танцювальний ансамбль «Пролісок», самодіяльний ансамбль «Ятран», самодіяльний народний ансамбль «Весна», регіональне ди ­ тяче філармонічне товариство. Справжній фестиваль національної культури — це «Вересневі само­ цвіти», який щорічно проходить у селі Надія, одному із наймальов ­ ничіших місць області. 2 regions and Cities of Ukraine There are a lot of clubs and cinemas, many public libraries, 2 theatres, 8 museums, many music schools and schools of art in the region. The region has a considerable scientific potential. The work of scientists has received a grant of the Soros International Foundation. The region is also rich in sporting tra­ ditions. Its sporting schools and colleges have trained a number of the world rank sportsmen, among them the world champions Olesya Dudnyk (gymnastics), Olena Sukhoruk (weight­lifting), and Alexander Koret­ ski (sambo). Vocabulary: to inhabit [n´h0bt] — жити; населяти network [n3t´w- : k] — мережа (дротів) jew [d4u:] — єврей extended [ks´tendd] — великий, розгалужений Questions: 1. Where is the Kirovohrad Region located? 2. When was it established? 3. What’s this territory like? 4. What is the administrative centre of the region like? 5. Telephone network allows to communicate with other countries, doesn’t it? 6. Who founded the national theatre in Kirovohrad? 7. What ensembles are known far beyond the region? 8. What is a true festival of the national culture? 9. Has the region a scientific potential? 10. What are the world champions of the Kirovohrad Region? kirovohrad A city and region capital Kirovohrad is situated in the southeastern Dnieper Upland on the Inhul River, at the confluence of the Suhokma and the Bianka rivers. В області безліч клубів і кінотеатрів, багато публічних бібліотек, 2 теа ­ три, 8 музеїв, багато музичних шкіл і шкіл мистецтв. У регіоні значний науковий потен­ ціал. Робота учених відзначена міжнарод­ ною організацією імені Сороса. Область також багата на спортивні традиції. У спортивних школах і коледжах тренуються ряд всесвітньо відо ­ мих спортсменів, серед яких Олеся Дудник (гімнастика), Олена Сухорук (важка атлетика) і Олександр Ко­ рецький (самбо). кіровоград Місто й обласний центр Кіровоград розташований на південному сході Придніпровської височини на бере ­ зі ріки Інгул, при впаданні рік Сугок ­ ма і Б’янка. регіони та міста України 3 Two big reservoirs were created there, and there are a lot of parks there. The total area of the city is 105 km 2 and it consists of two districts. Kirovohrad is comparatively young. It was founded in 1754. It became a town in 1765. In 1775 the town was named Yelysave­ thrad and belonged to Kherson gubernia. In 1924 it was renamed Zinovivske, Ki­ rov in 1934, and Kirovohrad in 1939. Among the cultural and historical monuments are the buildings and walls of the fortress, a Greek church, the Church of the Holy Protectress, and several 19th century buildings. It is worth visiting a historical museum of the city, the memorial museum of the famous Ukrainian writer S. M. Kro ­ pyvnytsky, the monument to the fa­ mous Ukrainian producer, playwright and composer M. L. Kropyvnytsky, the I. Karpenko­Karyi Memorial Museum. There is the Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre and a philharmonic society in the city. There are 3 institutes and a civil­ aviation pilot’s university in the city. The population of Kirovohrad is 274 200. Many of them work on the city’s enterprises, such as the joint­ stock company “Chervona Zirka”, the industrial enterprises “Radyi”, “Drukmachina”, the “Hydrosyla” plant, the foundry and others. Там були створені два великих водоймища, розташовано багато парків. Загальна площа міста складає 105 км 2 , і воно складається з двох міських районів. Кіровоград порівняно молодий. Він був заснований у 1754 р. У 1765 р. він став містом. У 1775 р. місто було назване Єлиза­ ветоградом Херсонської губернії. У 1924 р. було перейменоване у Зинов’євськ, у 1934 р.— Кіров, а в 1939 р.— у Кіровоград. Серед культурно­історичних пам’яток слід назвати будівлі і стіни фортеці, грецьку церкву, церкву Святої Покровительки і кілька бу ­ динків 19 сторіччя. Гідні відвідування історичний музей міста, меморіальний музей відо­ мого українського письменника С. М. Кропивницького, пам’ятник на честь українського режисера, драматурга і композитора М. Л. Кропивницького, меморіальний музей І. Карпенка­Карого. У місті є Український музично­дра­ матичний театр, ляльковий театр і філармонія. Є також 3 інститути й університет льотчиків цивільної авіації. Населення міста 274 200 жителів. Багато з них працюють на підприєм­ ствах міста: в акціонерному товаристві «Червона Зірка», у ви ­ робничих об’єднаннях «Радій», «Друкмашина», на заводі «Гідроси ­ ла», на ливарному заводі. regions and Cities of Ukraine The production of these enterprises is sent to many cities of Ukraine and abroad. There are also many private firms. Light industry, the clothing industry, and food processing are also developed in the city. Kirovohrad is a very important transport junction. There is a railway station, two bus stations and an airport there. Vocabulary: confluence [´k5nfl\3ns] — злиття (рік) comparatively [k3m´p0r3tvl] — порівняно Holy Protectress [´h3\l pr3´tektrs] — Свята Покровителька playwright [´plerat] — драматург joint - stock company — акціонерне товариство transport junction — транспортний вузол Questions: 1. Where is Kirovohrad situated? 2. When and how was the city named and renamed? 3. Who made it famous? 4. What would you visit in the city? 5. What can you say about Kirovohrad’s industry? kolomyia Kolomyia is a pleasant small town on the Prut river. It was founded in the 13th century. First Kolomyia was an important station on the salt­trade routes between Galicia and the Black Sea. The town was often ruined by Tatars. Kolomyia is a traditional centre of the Hutzuls, ethnic Ukrainians from the Carpathian Mountains. The centre of the town, with its market­place, shops and cafes lies around the Renaissance Square. Продукція підприємств відправ­ ляється в багато міст України і за кордон. Є також недержавні фірми. Тут також розвинені легка, швейна і харчова промисловість. Кіровоград — важливий транспорт­ ний вузол. Тут є залізничний вокзал, два авто­ вокзали й аеропорт. коломия Коломия — приємне маленьке містечко на ріці Прут. Воно було засноване у 13 сторіччі. Спочатку Коломия була важливою станцією на соляних шляхах між Га­ личиною і Чорним морем. Місто часто руйнували татари. Коломия — традиційний центр гу­ цулів, етнічних українців з Карпат. Місцевий ринок, магазини і кафе розташовані в центрі міста навколо площі Відродження. регіони та міста України The highlight of the town is the Museum of Hutzul Folk Art. Opened in 1935, the museum has more than 20 exhibition halls, сarved wooden tools, boxes and furniture, traditional folk­embroidered clothes and ceramic tableware are exhibited. Vocabulary: salt - trade routes [´s1:lt tred ru:ts] — соляні шахти to ruin [´ru:n] — руйнувати ethnic [´e7nk] — етнічний highlight [´halat] — основне місце Folk Art [´f3\k :t] — народне мистецтво carved wooden tools [k :vd ´wu:d3n tu:lz] — різьблені дерев’яні інструменти folk - embroidered clothers [´f3\k m´br1d3d kl3\9z] — вишиваний одяг ceramic tableware [s´remk ´teblw*3] — керамічний посуд Questions: 1. What river does Kolomyia stand on? 2. Who often ruined the town? 3. What ethnic group of Ukrainians lives in Kolomyia? 4. Which museum is the highlight of the town? 5. What is exhibited in the Museum of Hutzul Folk Art? kremenets Kremenets is one of the nicest small towns in Ukraine, with an ancient history. It lies not far from the famous Pochayiv Monastery. It makes Kremenets a pleasant and re­ laxing place. The fortress offers beautiful views over the town and countryside. Ever since a stone castle was built in the 12th century, it was a place of many battles. After a long period of Polish rule, Cossacks stormed the castle in 1648. Основним місцем Коломиї вва­ жається Музей гуцульської народ ­ ної творчості. Відкритий у 1935 році, музей має понад 20 виставочних залів, у яких експонуються різьблені дерев’яні інструменти, скрині й меблі, тради­ ційний народний вишитий одяг і ке­ рамічний посуд. кременець Кременець — одне з кращих ма­ леньких міст в Україні, що має дав ­ ню історію. Місто розташоване недалеко від По­ чаївського монастиря. Це робить Кременець приємним місцем для відпочинку. З фортеці відкривається чудовий вид на місто і його околиці. Відтоді, як у 12 столітті була побудо­ вана кам’яна фортеця, воно стало місцем багатьох битв. Після тривалого польського прав­ ління козаки атакували фортецю у 1648 році. regions and Cities of Ukraine In1795 the town became a part of Russia. The main road passing the town is Shevchenko street. Across it you can see St Nicholas Ca­ thedral, built in 1636. The Kremenets Regional Museum tells about the town’s history from the Cossack and Polish battles to the Nazi massacre in the village of Shypkolisy on the 14th of July, 1943. About 300 men, women and children were killed and 240 houses burnt on that tragic day. Vocabulary: monastery [´m5n3str] — монастир relaxing place [r´l0ks8] — місто для відпочинку rule [ru : l] — правління view [vju:] — вид battle [´b0tl] — битва to storm [st1 : m] — штурмувати massacre [´m0s3k3] — різанина Questions: 1. Where is Kremenets situated? 2. When was the stone castle built? 3. When did Kremenets become a part of Russia? 4. Which is the main road over the town? 5. What tragic event does the Kremenets Regional Museum tell about? Luhansk region It is an administrative territory in south­ eastern Ukraine. It borders on Russia. Its total area is 26 700 km 2 , and its population is 2 673 800. Luhansk is the region’s centre. The Donets River, which flows in a southeastern direction, divides the region into two distinct zones. The northern part consists of a hilly plain rising from the Donets Lowland to spurs of the Central Upland. А в 1785 році місто стало російським. Головна вулиця, що проходить че ­ рез місто,— вулиця Шевченка. На ній стоїть собор Св. Миколи, по­ будований у 1636 році. Кременецький обласний музей роз­ повідає про історію міста, починаю ­ чи з часів козацтва і польських битв до фашистської різанини в селі Шипколизи 14 липня 1943 року. У той трагічний день було вбито близько 300 чоловіків, жінок і дітей і спалено 240 будинків. Луганська область Луганська область — адміністра ­ тивна територія в південно­східній Україні. Вона межує з Росією. Загальна площа 26 700 км 2 , насе­ лення — 2 673 800 тис. жителів. Обласний центр — місто Луганськ. Донець, що тече в південно­східно ­ му напрямку, поділяє область на дві частини. Північна частина складається з горбкуватої рівнини, що підніма ­ ється від Донецької низовини до вершин Центральної височини. регіони та міста України The southern region consists of the Donets Ridge, an undulating plain with an elevation of up to 200—250 metres dissected by river valleys and ravines. The largest river is the Donets with its tributaries — the Luhan and the Velyka Kamianka on the right bank and the Krasna, the Borova, the Aidar, and the Derkul on the left. There are also lakes there. The region is located in forest­steppe and steppe zones. The region is rich in lignite and natural gas deposits, as well as limestone, chalk, and clay. The climate is continental: summers are hot and dry, and winters are cold and snowless. Ukrainians constitute 53 per cent of the population, and Russians — 43 per cent. It is an industrial region. The main industries are the fuel industry, machine­building and metalworking industries, the chemical industry, light industry and food processing. The biggest industrial centres are: Lu­ hansk, Lysychansk, Krasnyi Luch. Agriculture specializes in the winter wheat and corn growing. Animal husbandry is a very important branch of agriculture. Horticulture and vine­growing are also developed there. The region has a very dense network of railways and highways. Many famous people were born in the Luhansk Region. They are V. Dal, V. Liakhov, O. Bakh­ mutsky, and others. Південну частину місцевості скла ­ дає Донецький кряж — горбкувата рівнина, висотою 200—250 м над рівнем моря, з багатьма річковими долинами, ущелинами і ярами. Найбільша ріка — Донець із при­ токами Лугань і Велика Кам’янка з правого боку, Борова, Айдар і Дер­ куль — з лівого. Тут є також озера. Область розташовується в лісосте­ повій і степовій зонах. Область багата на поклади бурого вугілля і природного газу, а також вапняку, крейди і глини. Клімат континентальний: літо жарке і сухе, зима холодна і малосніжна. Українці складають 53 % населен ­ ня, росіяни — 43 %. Це індустріальна область. Основні галузі господарства — па­ ливна, машинобудівна і металообробна, хімічна, легка і харчова промисловість. Найбільші промислові центри — Лу­ ганськ, Лисичанськ, Красний Луч. Сільське господарство спеціал­ ізується на вирощуванні озимої пшениці і кукурудзи. Важливою галуззю сільського гос­ подарства є тваринництво. Розвинені також садівництво і вино­ градарство. В області є численні залізниці та ав­ томагістралі. Багато відомих людей народилися в Луганській області. Це В. Даль, В. Ляхів, О. Бахмут­ ський та інші. regions and Cities of Ukraine Vocabulary: distinct [d´st8kt] — окремий spur [sp-:] — вершина ravine [r3´v:n] — лощина, яр dissected [d´sektd] — розсічений limestone [´lamst3\n] — вапняк fuel [´fju:3l] — паливний horticulture [´h1:tk2lt63] — садівництво vine - growing [´vangr3\8] — виноградарство dense network — густа мережа Questions: 1. Where is the Luhansk Region situated? 2. What can you say about the region’s landscape? 3. What kind of region is it? 4. What is produced there? 5. What famous people were born there? Luhansk Luhansk is one of the regional centres of Ukraine. It is situated on the banks of the Luhan and the Vilkhova rivers. The city is a large industrial centre. It is called the cradle of southern met­ allurgy. Such branches of industry as machine building, locomotive building, coal­ mining, light and food are well­ developed there. There are five higher educational es­ tablishments in the city. There are also two theatres — the Ukrainian Music and Drama Theatre and the Puppet Theatre — in Luhansk. Beside them there is the Philarmonic Society, a circus and different museums in it. The most famous of them is the museum of V. I. Dal. The place, where Luhansk is situated now, was inhabited in the first half of the 17th century. Луганськ Луганськ є одним з обласних цен ­ трів України. Він розташований на берегах рік Лу­ гань і Вільхова. Місто є великим промисловим центром. Його називають колискою південної металургії. Тут розвинені такі галузі промис­ ловості, як машинобудування, теп­ ловозобудування, вугільна, легка, харчова й інші. У Луганську знаходиться п’ять ви ­ щих навчальних закладів. У місті є два театри — української музичної драми і театр ляльок. Крім цього, є філармонія, цирк і різні музеї. Найвідоміший з них — музей В. І. Даля. Місце, де розташований Луганськ, було заселене в першій половині 17 століття. регіони та міста України In the 17th—18th centuries that territory was owned by the Don Cossacks Army. Luhansk as a town was founded in 1795. Nowadays it is a modern city with new districts, wide streets and marvellous parks. Vocabulary: regional [´r : d43n3l] — обласний bank [b08k] — берег cradle [kredl] — колиска to be inhabited [n´h0btd] — бути заселеним district [´dstrkt] — район Questions: 1. What rivers is Luhansk situated on? 2. What kind of city is it nowadays? 3. What branches of industry are well developed in Luhansk? 4. How many theatres are there in Luhansk? 5. Is it a modern city of Ukraine? Lviv region — area of the Developed economic Cooperation The Lviv Region is one of the most de­ veloped regions of the Dnieper Right bank due to its diverse economic and cultural potential. In the domestic and international economic division and cooperation the region specializes in the machine­ building, medical equipment and household appliances production, manufacture of chemical and light industry products, wood and paper­ making. It has also developed international transit transportation, economic recreation, scientific support and reforms in the agro­indus­ trial sector. The Lviv Region produces 4 per cent of the national income of Ukraine. У 17—18 століттях ця територія нале­ жала Донському козачому війську. Сам Луганськ, як населений пункт (місто), був заснований у 1795 році. Зараз це сучасне місто з новими районами, широкими вулицями і чу­ довими парками. Львівська область — зона вільної економічної торгівлі Львівська область — одна з найрозвиненіших областей право ­ го берега Дніпра України завдяки розмаїтості економіки і культурно ­ му потенціалу. За внутрішнім і міжнародним економічним розподілом регіон спеціалізується в машинобудуванні, випуску медичного устаткування і предметів домашнього побуту, хімічної і легкої промисловості, деревообробці і виробництві паперу. Вона також розвиває міжнародні перевезення, економічні процеси, наукові розробки і реформи в аграрно­промисловому секторі. Львівський регіон виробляє 4 % на­ ціонального доходу України. 0 regions and Cities of Ukraine 68 countries are involved in the stable and intensively developing foreign trade relations with the region. Foreign trade turnover of the Lviv Re­ gion reached $545 mln last year. The region exported buses, trucks, autocranes, industrial machinery and equipment, textile products and clothes, sugar, spirits, meat, various foodstuffs, wood and wood products, sulphur. Poland is one of the main trade partners of the Lviv Region. Main export items were the grain, organic and non­organic chemical products, steel products. Polish enterprises have been investing their capitals into the Lviv Region economy rather intensely. Among the largest enterprises today there are such joint ventures as “Ortol”, “Ilion”, “Mimosa”, “Merzah” and others. One of the main tasks in the devel­ opment of international relations of the region is to intensify the transborder cooperation. Vocabulary: diverse [da´v- : s] — різний, відмінний manufacture [m0nju´f0kt63] — виробництво, виготовлення income [´nk3m] — прибуток to involve [n´v5lv] — залучати stable [stebl] — стійкий, міцний stuff [st2f] — продукт item [´at3m] — пункт, предмет intensively [n´tensvel] — інтенсивно to intensify [n´tensfa] — підсилювати trans - border [´tr0nsb1 : d3] — закордонний Questions: 1. What is the most developed region of the Dnieper Right bank? 2. How many countries are involved in the trade? 3. What does the region export every year? 4. Have Polish enterprises been investing their capital into the Lviv Region economy? 5. What is the main task in the development of international relations of the region? 68 країн залучені до стабільного розвитку торгових відносин з регі ­ оном. Обіг експорту Львівської області до­ сяг торік 545 млн доларів. Область поставляє на експорт ав­ тобуси, вантажівки, автокрани, про­ мислові механізми й устаткування, текстиль і одяг, цукор, спиртні напої, м’ясо, різні продукти харчування, де­ ревину і столярні вироби, сірку. Польща — один з головних партне ­ рів Львівської області. Головні експортні товари — зерно, продукти органічної і неорганічної хімії. Польські підприємства досить інтен­ сивно вкладають свій капітал в еко­ номіку Львівського регіону. Найбільшими є такі спільні підприємства, як «Ортол», «Іліон», «Мімоза», «Мерзах» та інші. Одна з головних задач у розвитку міжнародних зв’язків — посилити співробітництво з іншими країнами. регіони та міста України 1 Lviv Lviv, the capital of Western Ukraine, is a large industrial and commercial centre of Ukraine. Its narrow old streets and its historic centre make it one of the best places in the country. Lviv was founded as a fort in the mid­ 13th century by Danylo Halytsky and was named after his son Lev, which means lion. The lion is the historic symbol of the city. For centuries it has been the Western Ukraine’s main city. Lviv’s main street is Freedom Avenue. It runs from Mitskevych Square to the Ivan Franko Opera and Ballet Theatre. Also in Freedom Avenue you can see the National Museum which used to be the Lenin Museum. In the middle of the avenue there is a statue of Ukrainian national poet, Taras Shevchenko, and there are always a lot of flowers at its feet. The Museum of Ethnography, Arts and Crafts, with a statue of Liberty in front, demonstrates furniture and porcelain. Each room presents a different era. Opposite Lviv University there is a monument to the Ukrainian poet Ivan Franko, from which Ivan Franko Park stretches towards the Hotel “Dniester”. Lviv’s open­air Museum of Popular Ar­ chitecture and Life is worth visiting. About 100 old wooden buildings are di­ vided into many ethnographic groups of Western Ukraine. Львів Львів, столиця Західної України,— великий промисловий і комерцій­ ний центр України. Його вузькі старі вулиці й історич­ ний центр роблять його одним із кращих міст у країні. Львів був заснований як фортеця в 13 сторіччі Данилом Галицьким і названий на честь його сина Льва. Лев — історичний символ міста. Століттями Львів був головним міс ­ том Західної України. Головна вулиця Львова — проспект Свободи. Він тягнеться від площі Міцкевича до театру опери і балету імені Івана Франка. Також на проспекті Свободи знахо­ диться Національний музей, раніше там був розташований Музей Леніна. Посередині площі стоїть пам’ятник українському національному поету Тарасові Шевченку, біля підніжжя якого завжди лежать квіти. Музей етнографії, мистецтв і реме­ сел, зі статуєю Свободи перед ним, демонструє меблі і порцеляну. Кожний із залів представляє різні епохи. Напроти Львівського університету ви можете побачити пам’ятник укра­ їнському поету Іванові Франку, від якого до самого готелю «Дністер» розкинувся парк імені І. Франка. Також варто відвідати Львівський музей архітектури і побуту під від ­ критим небом. Близько 100 старих дерев’яних бу­ дівель розділені по етнографічних групах Західної України. 2 regions and Cities of Ukraine Shevchenko Avenue attracts people with its beautiful buildings and various shops. There you can find a statue of Mykhailo Hrushevsky, Ukraine’s most famous historian and the country’s first president in 1918. The Museum of Old Ukrainian Culture has a nice display of small, carved wooden Carpathian crosses. Lviv Picture Gallery has one of the largest collections of European paintings in the country, with over 1000 paintings on display, and 5 000 in storage. Lviv is also famous for its churches and monasteries, among which are the Roman Catholic Cathedral, Uspen­ sky Church, St George’s Cathedral, Church of St John the Baptist, Jesuit Church and many others. Lviv is also famous for its Museum of Historic Religions. Inside the Town Arsenal there is the Museum of Old Arms, with a display of various arms taken from over 30 countries. Vocabulary: fort [f1 : t] — фортеця craft [kr :ft] — ремесло porcelain [´p1 : sln] — порцеляна to stretch [stret6] — тягтися, простягатися worth [w-:7] — вартий display [ds´ple] — виставка carved [k :vd] — різьблений ethnography [37´n5gr3f] — етнографія cross [kr5s] — хрест storage [´st1 : rd4] — зберігання, склад church [t6- : t6] — церква Questions: 1. Who founded Lviv? When? 2. What can we see in Lviv’s main street? 3. Which of Lviv’s Museums are worth visiting? 4. Which of the monuments is never without flowers at its feet? 5. Are there many churches in Lviv? Проспект Шевченка приваблює лю­ дей своїми красивими будинками і різними магазинами. Тут ви можете знайти пам’ятник Михайлові Грушевському, найбільш відомому українському історико ­ ві і першому президентові країни в 1918 р. Музей давньої української культу ­ ри має чудове зібрання маленьких різьблених карпатських хрестів. Львівська картинна галерея має одну з найбільших колекцій євро ­ пейського живопису в країні: більше 1000 робіт виставлено, а 5000 збе ­ рігаються у сховищі. Львів відомий своїми церквами і монастирями, серед яких Рома ­ но­католицький собор, Успенська церква, собор Св. Георгія, церква Св. Іоанна­баптиста, Єзуїтська церква й інші. У Львові також є музей історії релігій. У середині місцевого арсеналу розміщується музей стародавньої зброї, що була зібрана більш ніж з 30 країн. регіони та міста України 3 Mykolaiv region The Mykolaiv Region is an administrat­ ive territory in southern Ukraine. It lies in the steppe of the Black Sea Lowland on both banks of the Buh River. Its total area is 24 600 km 2 , and its population is 1 300 000. It is divided into 19 regions, and 9 cities. The Region’s centre is Mykolaiv. The regions in the Buh valley are densely populated. This river with its tributaries flows into the Black Sea. The climate is temperate­continental: the summers are hot, dry, and windy. Winters are mild and there is little snowfall. The region is located in the steppe belt. It is rich in granite, limestone, kaolin. Salt, mineral waters, and curative muds are extracted from the coastal lakes. The principal rivers are the Buh and its tributaries — the Inhul, the Kodyma, and the Hnylyi Yelanets. The main industries are machine­ building, the building­materials industry, light industry, and food processing. Mykolaiv’s three shipyards build and repair freighters, tankers, and other seacraft. Irrigation equipment and diesel engines are built in Pervomaisk. The building­materials industry is based on local resources. The “Alye Parusa” perfumery is well­ known all over the country. Миколаївська область Миколаївська область — адміністра­ тивна територія на півдні України. Розташована в степах Причорно­ морської низовини на обох берегах Південного Бугу. Загальна площа 24 600 км 2 , кіль ­ кість населення 1300 000 жителів. Поділяється на 19 районів і 9 міст. Обласний центр — Миколаїв. Найщільніше заселені райони Південного Бугу. Ця ріка з притоками впадає в Чорне море. Клімат помірно континентальний — літо жарке, сухе і вітряне. Зима м’яка, малосніжна. Область розташована в зоні степів. Вона багата на граніт, вапняк, каолін. Солі, мінеральні води і лікувальні грязі видобуваються в прибереж ­ них озерах. Головні ріки — Південний Буг із притоками Інгул, Кодима і Гнилий Єланець. Основні галузі господарства — ма­ шинобудування, виробництво буді­ вельних матеріалів, легка і харчова промисловість. Три суднобудівних заводи Миколає­ ва будують і ремонтують вантажні судна, танкери й інший морський транспорт. Гідроапаратура і дизельні двигуни роблять у Первомайську. Будівельна промисловість викорис­ товує місцеві ресурси. Парфумерна фабрика «Червоні вітрила» відома по всій країні. regions and Cities of Ukraine Animal husbandry is very important in the region’s agriculture. It also specializes in grain­growing. In the Mykolaiv Region many famous people were born. They are the brothers Tobylevych, M. Sadovska, M. Arkas and others. Vocabulary: densely [´densl] — густо windy [´wnd] — вітряний curative muds [´kj\3r3tv m2dz] — цілющі грязі to extract [k´str0kt] — добувати coastal [´k3\stl] — береговий seacraft [´si:kr :ft]  — морські судна irrigation [ ´ r´ge6n] — зрошення perfumery [p3´fju:mr] — парфумерна фабрика Questions: 1. How large is the Mykolaiv Region? 2. What are the peculiarities of the climate? 3. What can you say about the region’s industry? 4. Name famous enterprises of the region. 5. What famous people were born there? Mykolaiv First of all Mykolaiv is known as a town of ship­builders. And it is not by accident. Mykolaiv was founded in 1789 as a shipyard. The town is situated near the Black Sea and is a large sea and river port now. That is why it is the centre of ship­ building in Ukraine. Besides there are also such industries as light, perfumery and food processing there. Mykolaiv is also a large transport junction. Mykolaiv has two higher educational establishments — Mykolaiv shipbuilding institute and the pedagogical institute. Провідне місце в сільському госпо­ дарстві займає тваринництво. Вирощують зернові культури. На Миколаївщині народилися бага ­ то відомих людей. Це брати Тобілевичі, М. Садовська, М. Аркас та інші. Миколаїв Миколаїв насамперед відомий як місто корабелів. І це не випадково. Миколаїв був заснований у 1789 році як суднобудівна верф. Місто розташоване біля Чорного моря і є великим морським і річко­ вим портом. Тому це центр суднобудування в Україні. Крім цього, у місті є підприємства легкої, парфумерної і харчової про­ мисловості. Миколаїв є також великим транс­ портним вузлом. У Миколаєві є два вищих навчальні заклади — Миколаївський кораб­ лебудівний інститут і педагогічний інститут. регіони та міста України One of Mykolaiv sights is its astronomical observatory. Among cultural institutions there are the theatres of Ukrainian and Russian Drama, of Music Comedy, the Puppet Theatre, the Philharmonic Society. The most famous museums in Mykolaiv are the museum of shipbuilding and the Fine Arts museum named after Vereshchagin. Vocabulary: ship - builder [´6p ´ bld3] — суднобудівник to be situated [stj\´etd] — бути розташованим port [p1:t] — порт perfumery [p3´fju:m3r] — парфумерний sight [sat] — визначна місцевість Questions: 1. What is Mykolaiv? 2. Where was it founded? 3. Why is it the centre of ship-building in Ukraine? 4. What museums are the most famous in Mykolaiv? Odesa region The Odesa Region is situated in south­ western Ukraine. In the south it is washed by the Black Sea. Its total area is 33 300 km 2 , and its population is about 2 500 000. It is divided into 26 districts, and has 18 cities. Its capital is Odesa. Although it lacks mineral resources, the Odesa Region is rich in granite, limestone, and sand, which are used for the building materials production. The moderate continental climate is characterized by hot summers and mild winters. Однією з визначних пам’яток Мико­ лаєва є астрономічна обсерваторія. Серед культурних закладів — теа ­ три української і російської драми, музичної комедії, ляльковий театр, філармонія. Найвідомішими музеями Миколає ­ ва є музей суднобудування і худо ­ жній музей імені Верещагіна. Одеська область Одеська область розташована на південному заході України. На півдні омивається водами Чор ­ ного моря. Загальна площа 33 300 км 2 , насе­ лення — близько 2 500 000 жителів. Поділяється на 26 районів і 18 міст. Обласний центр — місто Одеса. Хоча область бідна на корисні копа­ лини, є поклади граніту, вапняку, піску, що використовуються у ви ­ робництві будівельних матеріалів. Помірно континентальний клімат характеризується спекою влітку і м’якою зимою. regions and Cities of Ukraine The major rivers are the Danube (along the southern boundary), the Dniester, the Kodyma, and the Savranka (two tributaries of the Buh). There are several freshwater lakes and some salt­water lakes along the Black Sea coast. The region lies in the steppe belt. Small oak, beech, linden, and ash forests are found in river valleys and ravines. The main industries are machine building and metalworking. Shipyards that repair ships are in Odesa, Illichivsk, Izmail. The food industry includes canning, flour milling, fish processing, meat packing and wine­making. The major seaports are Odesa, Illichivsk, Izmail, Reni, Kiliia, and Bilhorod­Dnistrovskyi. The main highways are Odesa — Myko­ laiv, Odesa — Izmail, Odesa — Kishinev (Moldova). There are two airports in Odesa. The Odessa Region is also an important health resort area. The famous people who lived and worked in Odesa were M. Pirogov, A. Kovalevsky, K. Kostandi and others. Vocabulary: moderate continental [´m5d3ret ´ k5nt´nentl] — помірно континентальний mild [mald] — м’який boundary [´ba\ndr] — кордон linden [´lnd3n] — липа ash [06] — ясен flour milling [´fla\3 ml8] — борошномельний Questions: 1. Where is the Odesa Region situated? 2. What mineral resources is the region rich in? 3. What are the main industries of the region? 4. What is the Odesa Region famous for? Головні ріки — Дунай (тече уздовж південного кордону), Дністер, Коди ­ ма і Савранка (дві притоки Південно­ го Бугу). Є прісноводні і солоні озера на узбе­ режжі Чорного моря. Область розташована в зоні степів. Невисокі дуби, буки, липи і ясени ро­ стуть у річкових долинах і лощинах. Основні галузі господарства — ма­ шинобудівна і металообробна. Судноремонтні заводи знаходяться в Одесі, Іллічівську, Ізмаїлі. Харчова промисловість включає в себе консервну, борошномельну, рибну, м’ясну і виноробну. Основні морські порти: Одеса, Іллі­ чівськ, Ізмаїл, Рен, Килія і Білгород­ Дністровський. Головні автомагістралі: Одеса — Ми­ колаїв, Одеса — Ізмаїл, Одеса — Ки­ шинів (Молдова). В Одесі два аеропорти. Одеська область — це також важли ­ ва курортна зона України. Відомі люди, що народилися і працю ­ вали в Одесі,— М. Пирогов, О. Кова­ левський, К. Костанді та інші. регіони та міста України Odesa Odesa is the Black Sea gateway to Ukraine. It is the country’s largest commercial Black Sea port and a large industrial city. Odesa is a crossroads of cultures, languages and trade. Pushkin lived here in exile during the 1820s, and also it was home to writer and film director Alexander Dovzhenko. The site of Odesa was controlled from 1526 to 1789 by the Ottoman Turks. In the 18th century Russia took this region and constructed a new port at Odesa. It was named after the ancient Greek colony Odessos. By the 1880s it was the second­ biggest Russian port and an important industrial city. Odesa was a hotbed of the 1905 revo­ lution. The beauty of Odesa is in Prymorsky boulevard with its beautiful buildings and the Potemkin Steps. Film director Eisenstein used Potemkin Steps in his film “Battleship Potemkin”. The 193 steps, built between 1827 and 1841, descend from the statue of Duc de Richelieu. At the eastern end of Prymorsky boulevard Pushkin statue and a British cannon from the Crimean War stand in front of the Odesa City Hall. Одеса Одеса — чорноморські ворота в Ук­ раїну. Це найбільший чорноморський торговий порт і велике промислове місто України. Одеса є перехрестям культур, мов і торгівлі. У 1820­х роках тут жив на засланні Пушкін, Одеса була також домівкою для письменника і режисера Олек­ сандра Довженка. Місце розташування Одеси контро­ лювалося отоманськими турками з 1526 по 1789 р. У 18 столітті Росія захопила цей ре­ гіон і побудувала новий одеський порт. Він був названий на честь давньої грецької колонії Одесос. До початку 1880­х Одеса була найбільшим російським портом і важливим промисловим містом. Одеса була колискою революції 1905 р. Окраса Одеси — Приморський бульвар з його вигадливими будинками і Потьомкінськими сходами. Режисер Ейзенштейн використову ­ вав Потьомкінські сходи у своєму фільмі «Броненосець Потьомкін». 193 сходинки, побудовані між 1837 і 1841 роками, спускаються від статуї Дюка де Ришельє. На східному кінці Приморського бульвару стоїть пам’ятник Пушкіну, а перед будинком Одеської міської ради — британська гармата часів Кримської війни. regions and Cities of Ukraine Several of the city’s fine museums are the Museum of Maritime History, the Literature Museum, the Pushkin Museum, the Museum of Western and Oriental Art and others. The Archaeology Museum is the first museum of this kind in the former Russian Empire. Its Gold Room has jewellery and coins from early Black Sea civilizations, including the first Slavic coins of St Volodymyr with the trident symbol on them. Odesa is famous for its beaches. The southern beaches are less crowded and more picturesque than the northern ones. The Arkadia area is the most popular and has lots of restaurants and activities. Vocabulary: gateway [´getwe] — ворота exile [´eksal] — заслання site [sat] — місцеположення hotbed [´h5tbed] — тут : колиска to descend [d´send] — спускатися beach [b : t6] — пляж cannon [´k0n3n] — гармата trade [tred] — торгівля Questions: 1. Why is Odesa called the Black Sea gateway to Ukraine? 2. What famous people lived in Odesa? 3. Which place is considered the beauty of Odesa? 4. What famous museums are there in Odesa? 5. Why is Arkadia called the most popular beach area? Ostroh The small town of Ostroh is one of the oldest settlements in Ukraine. It was founded in 1100. In the 16th century a Greek­Latin­Sla­ vonic collegium and printing centre were established here. Кращими музеями міста є Музей морської історії, Літературний му ­ зей, Музей Пушкіна, Музей західно ­ го і східного мистецтва й інші. Археологічний музей в Одесі — це перший музей такого типу в коли ­ шній Російській імперії. Його золота кімната демонструє ювелірні вироби і монети ранніх чор­ номорських цивілізацій, включаючи перші слов’янські монети святого Володимира із символом тризуба на них. Одеса славиться своїми пляжами. Південні пляжі менш переповнені і більш мальовничі, ніж північні. Район Аркадії найбільш попу ­ лярний, там є багато ресторанів і розваг. Острог Невелике місто Острог — одне з найстаріших поселень в Україні. Місто було засноване в 1100 році. У 16 столітті тут був заснований гре­ ко­латино­слов’янський колегіум і друкарський центр. регіони та міста України Today this little town has a small but impressive fortress and two nice mu­ seums. The fortress, known as “Castle Hill”, was built on the place of an older settlement in the 14th century. Inside the fortress is the regional Eth­ nography and History Museum. Its displays confirm documentally the town’s rich history. In the museum you can see a model of the town as it looked 900 years ago. The other well­known place of interest is the History of Books and Printing Museum. Among many books is a little Slavonic alphabet book written in 1578 and a copy of the famous “Ostroh Bible” written in 1581. It is the first Bible, printed in the old Slavic language by Ivan Fedorov. The museum also presents the 17th­ century “Ostroh Chronicles”, a history book of Volyn and Galicia between the 16th and 17th centuries. Vocabulary: settlement [´setlm3nt] — поселення printing centre [´prnt8 ´sent3] — друкарський центр impressive [m´presv] — вражаючий fortress [´f1 : trs] — фортеця “ Castle Hill ” [´k :sl hl] — «Замкова гора» ethnography [37´n5gr3f] — етнографія display [ds´ple] , exhibition [ ´ eks´b6n] — виставка copy [´k5p] — копія bible [babl] — Біблія Questions: 1. How old is Ostroh? 2. When was a printing centre established in Ostroh? 3. What museums are there inside the “Castle Hill”? 4. What famous books are displayed in the History of Books and Printing Museum? 5. Who printed the famous “Ostroh Bible”? Сьогодні в цьому маленькому місті є невелика, але вражаюча фортеця і два прекрасних музеї. Фортеця, відома як «Замкова гора», була побудована на місці більш ста­ рого поселення у 14 столітті. У середині фортеці розміщується об­ ласний Музей етнографії й історії. Його виставки (експонати) докумен­ тально підтверджують багату істо ­ рію міста. У музеї ви можете побачити модель міста, яким воно було 900 років тому. Інше відоме місце — Музей історії книги і друкованої справи. Серед багатьох стародавніх книг тут є маленька слов’янська абетка 1578 року і копія знаменитої «Ост ­ розької Біблії» 1581 року. Це перша Біблія, надрукована ста­ рослов’янською мовою Іваном Фе­ доровим. Музей також виставляє «Острозькі хроніки» 17 сторіччя, книгу з історії Волині і Галичини в 16—17 століттях . 100 regions and Cities of Ukraine Poltava region The Poltava Region is situated in the central part of Left­Bank Ukraine. Its total area is 28 800 km 2 , and its population is 1 693 100. It is divided into 25 regions, and it has 12 cities. Poltava is the region’s centre. The Poltava Region lies on the Dnieper Lowland, which is dissected by river valleys and ravines. The main rivers are the Sula, the Psel, and the Vorskla, which flow southward to the Dnieper. The region has rich deposits of natural resources, such as natural gas, oil, iron ore, granite, clay, peat, sand. There are mineral curative springs in Myrhorod, Novy Sanzhary. The climate is moderate continental. Winters are not very cold, summers are warm. The region lies at the southern edge of the forest­steppe belt. Forests cover 7.1 % of the land area. Vegetable­growing, meat­ and dairy­ processing, and grain farming are well developed in the region. The main industries are machine­ building, food­processing, light industry. The largest machine­building en­ terprises are in Poltava (turbines, electric motors), Kremenchuk (motor vehicles and railway cars). Fabrics and clothing goods are also produced there. Полтавська область Область розташована в централь ­ ній частині Лівобережної України. Її загальна площа 28 800 км 2 , насе­ лення — 1 693 100 чоловік. Поділяється на 25 районів, має 12 міст. Обласний центр — місто Полтава. Полтавська область знаходиться в Придніпровській низовині, пере­ тнутій річковими долинами і ярами. Головні ріки — Сула, Псел і Ворскла, що течуть на південь і впадають у Дніпро. Область багата на мінеральні ко ­ рисні копалини, такі як природний газ, нафта, залізна руда, граніт, гли ­ на, торф, пісок. Є джерела лікувальних мінеральних вод у Миргороді, Нових Санжарах. Клімат помірно континентальний. Зима помірно холодна, літо тепле. Область знаходиться на південній межі лісостепової зони. Ліси займають 7,1 % території. В області розвинені овочівництво, м’ясо­молочне тваринництво, рос­ линництво. Основні галузі виробництва — ма­ шинобудування, харчова і легка про­ мисловість. Найбільші машинобудівні заводи в Полтаві (турбіни, електромотори), Кременчуці (автомобілі, вагони). Тут також виробляються тканини і швейні вироби. регіони та міста України 101 The main railway lines are the Kyiv — Poltava — Kharkiv, Kyiv — Poltava — Donetsk, Poltava — Kremenchuk — Odessa. Kremenchuk is the largest river port. There is an airport in Poltava. The Poltava Region is famous by the Sorochinsky fair, that traditionally takes place there every year. Many famous people were born there. Among them H. Skovoroda, the singer M. Churai, the writers A. Teslenko, P. Myrny, N. Gogol, I. Kotliarevsky, and others. Vocabulary: ravine [r3´v:n] — лощина, яр iron ore [´a3n 1:] — залізна руда peat [p:t] — торф curative [´kj\3r3tv] — цілющі vehicle [´v:kl] — транспортний засіб fabrics [´f0brks] — тканини fair [fe3] — ярмарок Questions: 1. What is the geographical position of the region? 2. What natural resources is the region rich in? 3. What is produced in the region? 4. What do you know about the Sorochinsky fair? 5. What famous people were born there? Poltava Poltava — one of the most interesting towns of Ukraine — is situated on the picturesque bank of the river Vorskla. Due to its history Poltava rouses great interest. It was first mentioned in chronicles as Ltava in 1174. This old name changed only in 1430. The history of Poltava is full of different events. Основні залізничні магістралі: Київ — Полтава — Харків, Київ — Полтава — Донецьк, Полтава — Кременчук — Одеса. Кременчук — найбільший річковий порт. У Полтаві знаходиться аеропорт. Широко відомий традиційний щоріч­ ний Сорочинський ярмарок. На Полтавщині народилися відомі діячі. Cеред них Г. Сковорода, співачка М. Чурай, письменники А. Тесленко, П. Мирний, М. Гоголь, І. Котлярев ­ ський і багато інших. Полтава На мальовничому березі ріки Вор ­ скла розташоване одне із найбільш цікавих міст України — Полтава. Полтава викликає інтерес завдяки своїй історії. Уперше вона була згадана в літопи­ сах як Лтава в 1174 році. Ця стара назва змінилася тільки в 1430 році. В історії Полтави відбулося багато подій. 102 regions and Cities of Ukraine Since 1569 it was a part of Poland. And only in 1667 it became a part of Russia. The town is also well­known thanks to Poltava battle, when Peter the Great with his army defeated the Swedish army of Karl XII. The Ukrainian writer Kotlyarevsky wrote about Poltava in his works. Poltava and its region is also connected with the name of M. V. Gogol, who described its landscapes in his stories. Now Poltava is a modern town and a regional centre. Machine­building, metal­working, food and light industries are well­ developed there. It is also a large railway junction. Poltava has many scientific­research institutes and 5 higher educational es­ tablishments. There are two theatres — the Ukrainian Music and Drama Theatre and the Puppet Theatre, and the Philharmonic Society in the town. The Museum of Regional Studies is one of the oldest in Ukraine, it was founded in 1891. There are more than 136 thousand dis­ plays, including unique collections of Ukrainian carpets, national costumes and antique weapon. Vocabulary: picturesque [ ´ pkt63´resk] — мальовничий to be mentioned [men6nd] — бути згаданим history [´hst3r] — історія army [´ : m] — армія to be connected [k3´nektd] — бути зв’язаним З 1569 року вона була частиною Польщі. Тільки в 1667 році вона стала части­ ною Росії. Місто відоме також завдяки Пол­ тавській битві, коли Петро I зі своєю армією розгромив шведську армію Карла XII. Український письменник Котля­ ревський писав про Полтаву у своїх творах. Полтава та її область також пов’язані з ім’ям М. В. Гоголя, що описував її природу у своїх творах. Зараз Полтава — сучасне місто й обласний центр. Там добре розвинені верстатобуді­ вна, металургійна, харчова і легка промисловості. Це також великий залізничний вузол. У Полтаві знаходиться багато науко­ во­дослідних інститутів і п’ять вузів. У місті два театри — Український музично­драматичний і ляльковий та філармонія. Краєзнавчий музей є одним із най­ старіших в Україні, він був заснова ­ ний у 1891 році. У ньому більш 136 тисяч експонатів, включаючи унікальні колекції україн­ ських килимів, національних костю ­ мів і стародавньої зброї. регіони та міста України 103 Questions: 1. Where is Poltava situated? 2. When was it mentioned first? 3. What battle took place not far from Poltava? 4. Have you ever been to Poltava? 5. What museums can you visit in Poltava? What are they famous for? rivne region The Rivne Region was founded on the 4th of December, 1939. It is situated in the north­western part of Ukraine and occupies the territory of 20 100 km 2 . It borders on the Zhytomyr, Khmelnytsk, Ternopil, Lviv and Volyn regions of Ukraine and the Brest and Gomel Regions of Belarus. As to its administrative­territorial division the region includes 10 towns and 16 districts. The population of the region is 1 200 000 people. The region has a favourable geo­ graphical location and a developed transport system. The Rivne Region possesses a certain potential of the natural resources. They are: stones, limestone and other mineral building materials. Large deposits of amber are of great importance. Deposits of phosphorites, sources of mineral water and mud have been discovered. The surface waters of the Rivne Region include 170 rivers, many lakes and ponds. Industry and agriculture possess the leading place in the economy of the region. рівненська область Рівненська область була заснована 4 грудня 1939 р. Вона розташована на північному заході України і займає територію 20 100 км 2 . Вона межує з Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями України, а також Брестською і Гоме ­ льською областями Білорусії. Щодо адміністративно­територіаль­ ного розподілу — область містить у собі 10 міст і 16 районів. Населення обласного центру — 1 200 000 чол. Область має сприятливе геогра ­ фічне положення і розвинену тран ­ спортну систему. У Рівненській області значний потен­ ціал природних ресурсів. Це камень, вапняк й інші будівельні матеріали. Величезні запаси янтарю дуже важ­ ливі для регіону. Були відкриті поклади фосфоритів, джерела мінеральної води і грязі. Водний басейн включає в себе 170 рік, багато озер і ставків. Промисловість і сільське госпо­ дарство посідають провідне місце в економіці регіону. 10 regions and Cities of Ukraine Vocabulary: division [d´v4n] — розподіл to possess [p3´zes] — володіти amber [´0mb3] — бурштин mud [m2d] — грязюка Questions: 1. When was the Rivne Region founded? 2. Where is it situated? 3. What countries does it border on? 4. How many districts does the region include? 5. Has the region a developed transport system? 6. What deposits have been discovered in the Rivne Region? 7. What place does the Rivne Region possess in the economy? rivne Rivne was founded in the 13th century. In the 18th and 19th centuries it officially belonged to Russia, but in fact it was the capital of a private kingdom of the Polish Lubomirsky family which had its own army. Their palace was burnt down in 1927. During the World War II the Germans used Rivne as their administrative capital in Ukraine. The city was fully destroyed as a result of fatal fighting. Today the places of interest in the city are the Resurrection Cathedral, built in 1895 (formerly the atheism museum), the Music and Drama Theatre, the Regional Ethnographic Museum. The Victims of Fascism monument is on the place of a concentration camp where the Nazis killed about 80,000 people. Vocabulary: private kingdom [´pravt ´k8d3m] — власне королівство Resurrection Cathedral [ ´ rez3´rek6n k3´7:dr3l] — собор Воскресіння to burn ( burnt ) down [b- : n] — спалити fatal fighting [´fetl ´fat8] — фатальна битва ethnographic [37´n5gr3fk] — етнографічний рівне Рівне було засноване в 13 сторіччі. У 18 і 19 століттях офіційно місто належало Росії, але фактично воно було столицею власного королів ­ ства польської родини Любомир ­ ських, що мали навіть власну армію. Їхній палац був спалений у 1927 році. Під час Другої світової війни німці зробили Рівне своєю адміністра ­ тивною столицею. Місто було цілком зруйноване після фатальної битви. Сьогодні визначною пам’яткою Рівного є Вознесенський собор (раніше музей атеїзму), музично­ драматичний театр, обласний етно ­ графічний музей. Пам’ятник жертвам фашизму роз­ міщений на місці концентраційного табору, де нацисти вбили близько 80 000 чоловік. регіони та міста України 10 Questions: 1. When was Rivne founded? 2. Who did Rivne belong in the 18th century to? 3. How did the Germans use Rivne during the World War II? 4. What are the places of interest in Rivne? 5. Where is the Victims of Fascism monument situated? Sevastopol Sevastopol is a large port on the Black Sea. It is a centre of shipbuilding industry. A lot of docks are situated there. The city also has well­developed light and food industries. In ancient time the town of Khersones was situated on the territory of Seva­ stopol. Then in 1783 a military sea fortress and port appeared. It is well­known for its heroic defence in the Crimean War in 1854—1855 and during the Second World War. Nowadays such industries as fishing and timber are the leading ones. The aquarium of the Institute of Biology of the Southern Seas is situated in the city. Sevastopol has a lot of old buildings and monuments in honour of great sea battles. This beautiful city attracts tourists from many countries of the world. Vocabulary: dock [d5k] — док light industry [´lat ´nd2str] — легка промисловість fortress [´f1 : trs] — фортеця honour [´5n3] — пошана defence [d´fens] — захист Севастополь Севастополь є великим портом на Чорному морі. Це центр суднобудівної промисло­ вості. Там розташовано багато доків. У місті також розвинені легка і харчо­ ва промисловості. У давні часи на місці Севастополя було розташоване місто Херсонес. Потім у 1783 році з’явилися військо­ во­морська фортеця і порт. Він відомий своєю героїчною обо­ роною у Кримській війні 1854— 1855 років і під час Великої Вітчизня­ ної війни. На сьогодні провідними галузями промисловості є рибальство і дере­ вообробна промисловість. У місті розташований акваріум Інституту біології південних морів. У Севастополі багато стародавніх будинків і пам’ятників на честь ве ­ ликих морських боїв. Це красиве місто привертає турис ­ тів з багатьох країн світу. 10 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. What kind of city is Sevastopol? 2. Is it a centre of shipbuilding industry? 3. What city was situated on the territory of Sevastopol? 4. What is Sevastopol well-known for? Sumy region The Sumy Region is located in the north­eastern part of Ukraine. It borders on the Kursk, Bryansk and Belgorod Regions of Russia in the north and east, and on the Poltava and Kharkiv Regions of Ukraine in the north and southeast, on the Chernihiv Region of Ukraine in the west. The majority of population is Ukrainians. The Sumy Region was founded on the 10th of January 1939. There are 15 towns in this region. The Sumy Region is rich in mineral resources such as oil, gas, brown coal, salt and others. 132 rivers flow through the territory of the Sumy Region. The largest of them are the Desna, the Psel, the Sula and the Vorskla. Thanks to favourable geographic con­ ditions of the region there is an oppor­ tunity for harmonic development of it. Main gas and oil pipelines are laid through the territory of the region. As for the transport, loads and passengers are carried by railway and air. Vocabulary: majority [m3´d45r3t] — більшість favourable [´fev3r3bl] — сприятливий opportunity [ ´ 5p3´tju:n3t] — можливість Сумська область Сумська область розташована в пів­ нічно­східній частині України. Вона межує з Курською, Брянською і Бєлгородською областями на пів ­ ночі й сході, Полтавською і Харків­ ською на півночі і південному сході, на заході — з Чернігівською областю. Більшість населення складають ук­ раїнці. Сумська область була заснована 10 січня 1939 року. У регіоні 15 міст. Сумська область багата на корисні копалини, такі як нафта, газ, буре ву­ гілля, сіль та інші. 132 річки протікають територією Сумської області. Найбільші ріки — Десна, Псел, Сула і Ворскла. Завдяки сприятливим географіч ­ ним умовам у регіоні є можливість гармонійного розвитку. Головні газові і нафтові трубопро­ води проходять через територію регіону. Що стосується транспорту, то ван ­ тажі й пасажири перевозяться за ­ лізницею і повітряним шляхом. регіони та міста України 10 Questions: 1. Where is the Sumy Region located? 2. Where does the region border on its neighbours? 3. When was the Sumy Region founded? 4. What mineral resources is the Sumy Region rich in? 5. What are the biggest rivers in the region? Sumy A city situated at the confluence of the Psel and the Sumka rivers is a region’s centre. Its area is 99 km 2 . Its population is 275 400. The city is divided into two districts. The first mention of Sumy in the chronicles occurred in 1652. It became a town in 1780. At first it belonged to the Kharkiv Region, later the Sumy Region was founded, and Sumy became a region’s centre. The main architectural monuments are the guildhall (17th century), the Church of the Resurrection (1702), the Cathedral of the Transfiguration (1776), and St Elijah’s Church (1851), and the bell­tower (1908). Sumy is a modern city, and it is very green. There are six parks in the city. Near the Psel there are many beautiful lakes, where people like to rest very much. Today Sumy is one of the chief industrial and cultural centres in northern Ukraine. Its main industries are machine building, microscope production, the chemical industry (the Khimprom Manufacturing Consortium), the food and light industry. Суми Місто, розташоване на злитті рік Псел і Сумка, є обласним центром. Займає площу 99 км 2 . Кількість населення 275 400 жителів. Місто розділене на два райони. Перша згадка про Суми припадає на 1652 р. Містом вони стали в 1780 р. Спочатку Суми належали до Харків­ ської області, пізніше була утворена Сумська область і Суми стали об­ ласним центром. Серед історичних пам’яток архі­ тектури слід назвати Збори гільдії (17 сторіччя), Воскресенський со ­ бор (1702 р.), Преображенський со ­ бор (1776 р.), Ільїнську церкву (1851 р.), і дзвіницю. Суми — сучасне місто з безліччю зелені. У місті шість парків. Біля Псла є багато красивих озер, де городяни дуже люблять відпо ­ чивати. Зараз Суми — один з основних про­ мислових і культурних центрів пів ­ нічної України. Головними галузями виробництва є машинобудування, виробництво мікроскопів, хімічна промисловість (виробниче об’єднання «Хімпром»), легка і харчова промисловість. 10 regions and Cities of Ukraine The city’s enterprises produce com­ pression machinery and pumps for nuclear and thermal power stations. Its cultural facilities include an art museum, a museum of decorative and applied art, a regional museum, a theatre of drama and musical comedy, and a young spectator’s theatre. The city has 3 institutes, 9 technical secondary schools and some research institutes. Vocabulary: confluence [´k5nfl\3ns] — злиття to belong [b´l58] — відноситися guildhall [´gldh1:l] — місце збору гільдії, цеху the Church of Resurrection [93 ´t6-:t6 3v ´ rez3´rek6n] — Церква Воскресіння bell tower [´bel ta\3] — дзвіниця microscope production [´makr3sk3\p pr3´d2k6n] — виробництво мікроскопів consortium [k3n´s1:t3m] — консорціум pump [p2mp] — насос nuclear [´nju:kl3] — ядерний, атомний Questions: 1. Is Sumy an ancient city? 2. What architectural monuments tell us about its history? 3. What industries are developed there? 4. What museums would you visit? 5. What can you say about the city’s educational institutions? Simferopol Simferopol is a city on the Salhyr River and it is the capital of the Crimea. The town developed slowly as a trading and manufacturing centre. In the early 19th century it held two annual fairs. Its tobacco, brick, and lime factories and flour mills supplied the local demands. Міські підприємства виробляють компресорне устаткування і насоси для атомних і теплових електро ­ станцій. До культурних закладів належать ху­ дожній музей, музей декоративного і прикладного мистецтва, краєзнав­ чий музей, театр драми і музичної комедії, театр юного глядача. У місті є три інститути, 9 технікумів і кілька дослідних інститутів. Сімферополь Сімферополь — місто, розташоване на ріці Салгир, і столиця Автономної Республіки Крим. Місто поступово розвивалося у тор­ говий та промисловий центр. На початку 19 століття тут проходи­ ли два щорічних ярмарки. Його фабрики з виробництва тютю ­ ну, цегли і вапняку і млини забезпе­ чували потреби міста. регіони та міста України 10 The first school was opened in 1793. An amateur theatre was formed in the 1820s, a printing press was set up in 1830, and the gubernia newspaper began to come out in 1838. The opening of the Kharkiv­ Sevastopol railway line in 1874 ushered in rapid industrial growth. The city’s population had increased. New fruit­ and vegetable­canning fac­ tories, a confectionery factory, two tobacco­processing factories, several steam­flour mills, and a farming­ implements foundry were opened. The city expanded to the other bank of the river, where a fine district was developed. Today Simferopol is a transportation and industrial centre. Its food industry includes two canning plants, and an oil­manufacturing con­ sortium. Its light industry manufactures leather goods, footwear, clothing, and knitwear. Its machine­building plants produce food­processing equipment, television sets, and farm­machine parts. Higher education in the city is provided by a university, a medical and agricultural institutes, and a branch of the Dnipropetrovsk Institute of Civil Engineering. There are a number of research insti­ tutions. Among the city’s cultural facilities are the theatres of Ukrainian Music and Drama and Russian Drama, a puppet theatre, a circus, a philharmonic or­ chestra, an art museum, and a regional museum. Перша школа відкрилася в 1793 році. Аматорський театр був створений у 1820­х, а друкований верстат вста­ новлений у 1830, і в 1830 році поча­ ла виходити губернська газета. Відкриття залізничної колії (ма­ гістралі) Харків — Севастополь у 1874 році призвело до швидкого промислового розвитку міста. Збільшилося населення міста. Були відкриті нові заводи з консер­ вування овочів і фруктів, конди­ терська фабрика, дві тютюнових фабрики, кілька млинів і майстерня по виробництву сільськогосподар ­ ських інструментів. Місто розрослося і на другий берег ріки, де був побудований красивий район. Зараз Сімферополь — транспорт ­ ний і промисловий центр. Харчова промисловість включає два консервних заводи і нафтопере­ робний консорціум. Легка промисловість виробляє шкі ­ ряні товари, взуття, одяг і трикотаж. Приладобудівні заводи роблять устаткування для харчової промис ­ ловості, телевізори, запчастини до сільськогосподарських машин. Вищу освіту можна одержа ­ ти в університеті, медичному і сільськогосподарському інсти ­ тутах і філії Дніпропетровського інституту цивільної інженерії. Є кілька науково­дослідних інститутів. У місті є театри: український му ­ зичний драматичний і російської драми, ляльковий театр, цирк, філармонія, музей мистецтв і крає­ знавчий музей. 110 regions and Cities of Ukraine The most interesting architectural monuments are the Taranov­ Belozerov residence and the Vorontsov palace. One of the old Tatar districts, with its winding, narrow streets and Oriental buildings, has been preseved. Vocabulary: trading and manufacturing centre — торгівельний і промисловий центр to usher [´263] — проводити rapid [´r0pd] — швидкий confectionery factory [k3n´fek63n3r ´f0kt3r] — кондитерська фабрика farming - implements foundry — цех з виробництва сільськогос- подарських інструментів annual [´0nj\3l] — щорічний d е mands [d´m :ndz] — потреби to expand [k´sp0nd] — розши- рювати cultural facilities [´k2lt63r3l f3´sl3tz] — культурні заклади winding [´wand8] — звивистий Oriental [ ´ 1:r´entl] — східний Questions: 1. What territory has Simferopol as the capital? 2. What can you say about the development of the city? 3. Where is it situated? 4. Why is it an important industrial centre? 5. What are the city’s cultural facilities? Ternopil region The Ternopil Region is an administrative territory in Western Ukraine. Its total area is 13 800 km 2 , and its population is 1 200 000. The region consists of 14 districts, and has 16 cities. The region occupies the western part of the Podolian Upland. It has rich deposits of the mineral building materials: limestone, chalk, clay, and fuel resources, such as brown coal and peat. До найбільш цікавих архітектурних пам’яток належить резиденція Тара­ нова­Бєлозерова і Воронцовський палац. Зберігся старий татарський квар ­ тал з вузькими звивистими вулич ­ ками і східними будинками. Тернопільська область Тернопільська область — адміністра­ тивна територія в Західній Україні. Загальна площа 13 800 км 2 , насе­ лення — 1 200 000 чол. Область складається з 14 районів, кількість міст — 16. Область займає західну частину По­ дільської височини. Тут є багаті родовища міне­ ральних будівельних матеріалів і вапняку, крейди, глини, паливних корисних копалин — бурого вугілля і торфу. регіони та міста України 111 There are also mineral springs there. The region has a temperate continental climate, with mild winters and warm wet summers. The main rivers are left­bank tributaries of the Dniester — the Zolota Lypa, the Koropets, the Strypa, the Seret, and the Zbruch. There are ponds and reservoirs. The region’s vegetation belongs to the forest­steppe belt. The main industries are food processing, light industry, machine building and also dairy­ and beef­ cattle raising. Machine building enterprises producing farm machinery are concentrated in Ternopil. Building materials plants are based on local resources and are located mainly in Ternopil, Berezhany. There are also furniture factories there. On the above­mentioned rivers the power stations are built. The main railroad junctions are Ternopil and Chortkiv. The main highways crossing the region are Vinnytsia—Lviv— Krakovets, Kamianets­Podilskyi— Chortkiv—Ivano­Frankivsk. There is a famous health resort in Za­ leshchiky. Vocabulary: deposits [d´p5zts] — поклади fuel resources [fju:3l r´s1:sz] — паливні ресурси mineral springs [´mn3r3l ´spr8z] — джерела мінеральних вод reservoir [´rez3vwa:] — водоймище dairy - and beef - cattle raising — молочно-м’ясне тваринництво farm machinery [f%:m m3´6:n3r] — сільськогосподарське машинобу- дування power stations [´pa\3 ´ste6nz] — електростанції Є також джерела мінеральних вод. Клімат області помірно континен­ тальний, з м’якою зимою і теплим вологим літом. Головні ріки — ліві притоки Дні ­ стра — Золота Липа, Коропець, Стрипа, Серет, Збруч. Є ставки і водоймища. Рослинність області належить зоні лісостепів. Основні галузі господарства — хар­ чова, легка промисловість, машино­ будування, а також м’ясо­молочне тваринництво. Машинобудівні підприємства, що ви­ пускають сільськогосподарське устат­ кування, сконцентровані в Тернополі. Заводи з виробництва будівельних матеріалів використовують місцеві ресурси і розташовані переважно в Тернополі, Бережанах. Є тут також меблеві фабрики. На річках області збудовані електро­ станції. Найбільші залізничні вузли — Тер­ нопіль і Чортків. Головні автомагістралі, що про ­ ходять по території області: Вінниця — Львів — Краковець, Кам’янець­Подільський — Чорт ­ ків — Івано­Франківськ. У Залещиках знаходиться відомий курорт. 112 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. What is the area and population of the region? 2. Where is it situated? 3. What can you say about the climate of the region? 4. What rivers of the Ternopil Region can you name? 5. What are the main industries in the region? Ternopil is a Place of Culture Ternopil land has got a glorious history. Our predecessors created an ever­ lasting culture here at the time of the Kyiv Rus and Galytsko­Volyn Principality. They kept traditions and customs of Ukrainian national spirit when the land was under the power of Lithuania, Aus­ tria and Poland. The glory of our compatriots Dmytro Vyshnevetskyi­Bayda — the founder of Zaporizhska Sich, Severyn Naly­ vaiko — the leader of the peasant’s uprising, Nestor Morozenko — the cossacks colonel, will never die in the memory of the nation. A famous opera singer Solomia Krush­ elnytska originated from Ternopil land. An outstanding physicist — Ivan Pilyi derived inspiration and creativity from Ternopil land too. The bards of the Sichovi Striltsi awoke the aspiration of the people for inde­ pendence. The Proclamation of the Independence of Ukraine has become a leading paper in the moral boost of the people. The historical event has been of special significance for Ternopil residents. Тернопіль — місто культури Тернопільська земля має славну історію. Наші предки створили тут вічну куль­ туру в часи Київської Русі і Галиць­ ко­Волинського князівства. Вони зберігали традиції і звичаї українського національного духу, коли земля була під владою Литви, Австрії і Польщі. Слава наших співвітчизників Дмит­ ра Вишневецького­Байди — заснов­ ника Запорізької Січі, Северина Наливайка — лідера селянського бунту, Нестора Морозенка — ко­ зацького полковника,— ніколи не вмре в пам’яті нації. Відома оперна співачка Соломія Крушельницька родом з Тернопіль ­ ської землі. Видатний фізик Іван Пілій теж чер ­ пав натхнення і творчість з Терно­ пільської землі. Кобзарі Стрілецької Січі розбудили бажання людей до незалежності. «Проголошення незалежності Украї­ ни» стало провідним документом у моральній свідомості людей. Історична подія набула важливості для тернопільчан. регіони та міста України 113 Ternopil’s people accepted the concept of a national school, national traditions and christian morality in the upbringing of children. Ternopil is a place of the music and drama theatre, a concert hall, a Natural History Museum, an Art Museum and a gallery. Regional review­contests dedicated to Oles Kurbas, Solomia Krushelnytska, Volodymyr Gnatyuk, Olena Kulchytska as well as festivals dedicated to famous town­fellows have become traditional. The region is proud of 237 artistic groups, which have won the title “national”. Recently created museums after Bohdan Lepkiy in Berezhany, Ulas Samchuk in Tylyavtsy have become outstanding centres of renewal of historical truth of the past. Numerous visitors of the region are attracted by the architecture of the Pochayiv Lavra and Monastery, as well as by the longest in the world caves located in the outskirts of Borshchov. The regional Art Museum, opened in 1991, has turned to real school of study of fine arts. Vocabulary: predecessor [´pr : d ´ ses3] — предок compatriot [k3m´p0tr3t] — співвітчизник uprising [2p´raz8] — бунт, повстання to originate [3´rd4net] — брати початок boost [bu:st] — тут : самосвідомість concept [´k5nsept] — поняття upbringing [´2pbr88] — виховання aspiration [´0sp3´re6n] — бажання inspiration [´nsp3´re6n] — нат- хнення resident [´rezd3nt] — постійний житель renewal [r´nju:3l] — відродження truth [tru:7] — правда Народ Тернополя прийняв поняття національної школи, національні традиції і християнську мораль у ви­ хованні дітей. Тернопіль — місто музично­драма­ тичного театру, концертного залу, музею природи, музею мистецтв і художньої галереї. Обласні конкурси­огляди, при ­ свячені Олесю Курбасу, Соломії Крушельницькій, Володимирові Гнатюку, Олені Кульчицькій, а та­ кож фестивалі, що проводяться на честь відомих міст­побратимів, стали традиційними. Гордістю області є 237 художніх груп, що одержали звання націо ­ нальних. Недавно створені музеї Богдана Лепкого (у Бережанах), Уласа Сам ­ чука (у Тилявцях) стали значними центрами відновлення історичної правди минулого. Привертає увагу великої кількості відвідувачів архітектура Почаїв ­ ської лаври і монастиря, а також найдовших печер, розташованих на окраїнах Борщова. Обласний художній музей, відкри­ тий у 1991 р., перетворився на справжню школу художнього мис ­ тецтва. 11 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. What history has Ternopil land got? 2. What did our predecessors create? 3. They kept traditions and customs of Ukrainian national spirit, didn’t they? 4. What was Solomia Krushelnytska? 5. Did she originate from Ternopil land? 6. Is Ternopil a place of the Music and Drama Theatre? Transcarpathia is a Special region Transcarpathia, the youngest of the Ukrainian regions, is situated in the far west of the country. Since January 22, 1946 it has been in­ cluded into Ukraine as administrative and territorial unit. The region is multinational. Ukrainians constitute the major part of its population. It is known that more than 75 nation­ alities live there. Regional economy is closely connected with its natural resources, first of all, with forests and timber processing. Transcarpathia is rich in minerals: con­ structing materials, brown coal, ores of non­ferrous metals, kaolin of high quality, rock salt and gas. Regional industry specializes in timber processing industry, food industry, industry of building materials, light industry. Regional agricultural complex is rep­ resented by 192 enterprises of public sector and more than a thousand farms. Vocabulary: non - ferrous [n5n´fer3s] — кольоровий (про метал) quality [´kw5l3t] — якість ore [1:] — руда Закарпатський особливий регіон Закарпаття — наймолодша об­ ласть — розташована в західній частині країни. З 22 січня 1946 року вона включена в Україну як адміністративна і тери­ торіальна одиниця. Область багатонаціональна. Основну частину населення склада­ ють українці. Відомо, що тут проживають більше 75 національностей. Регіональна економіка тісно пов’яза­ на з природними ресурсами, насам­ перед з лісами і деревообробкою. Закарпаття багате на мінерали, буді­ вельні матеріали, буре вугілля, руду кольорових металів, високоякісний каолін, кам’яну сіль і газ. Регіональна промисловість спеціа­ лізується на деревообробній, хар ­ човій, легкій промисловості, вироб­ ництві будівельних матеріалів. Регіональний сільськогосподарсь­ кий комплекс представлений 192 підприємствами громадського сек­ тора і більш ніж тисяччю фермер ­ ських господарств. регіони та міста України 11 Questions: 1. Where is Transcarpathia situated? 2. When was it included into Ukraine? 3. What territory does it occupy? 4. Is the region multinational? 5. How many districts are there in the region? 6. What is regional economy connected with? Uzhhorod Uzhhorod (formerly Ungvar) is the south­ ern gateway to the Ukrainian section of the Carpathian Mountains, and the main town of the Transcarpathian Re­ gion of Ukraine. It lies four kilometres away from the Slovak border and 25 kilometres away from the Hungarian border. Uzhhorod has existed since 903 A. D. Transcarpathia was in Hungary and then in Czechoslovakia. Only at the end of the World War II Transcarpathia with Uzhhorod as its centre became a part of Ukraine. The river Uzh runs from east to west across the city. Uzhhorod Castle in its present form was built in the 15th—16th centuries against the Turks. The palace in the centre of the city houses the Transcarpathian Museum of Local Lore. It has exhibitions on archaeology, the folk art and dress of the region. The Museum shows great difference between the different ethnic groups. Next to the Castle is the Tran­ scarpathian Museum of Popular Architecture and Life. Here you can see old wooden buildings, furniture, costumes and crafts. Ужгород Ужгород (колишній Унгар) — півден­ ні ворота до української частини Карпат, головне місто українського Закарпаття. Місто знаходиться на відстані 4 км від словацького кордону і 25 км від угорського. Ужгород існував, починаючи з 903 року нашої ери. Закарпаття було частиною Угорщи ­ ни, потім належало Чехословаччині. Тільки наприкінці Другої світової війни Закарпаття й Ужгород як його центр стали частиною України. Ріка Уж протікає зі сходу на захід че­ рез усе місто. Ужгородський замок у сучасному ви­ гляді був побудований у 15—16 сто­ річчях для захисту від турків. У палаці в центрі міста розташо­ вується Закарпатський музей крає­ знавства. Він має виставки з археології, на­ родного мистецтва й одягу регіону. Музей демонструє демонструють ве­ лику різницю між етнічними групами. Поруч із замком знаходиться Закар­ патський музей народної архітекту ­ ри і побуту. Тут ви можете побачити старі будин­ ки, традиційні меблі, одяг і ремісни ­ чі інструменти. 11 regions and Cities of Ukraine The most interesting place here is the wooden St Michael Church. Not far from the castle is the main building of Uzhhorod University with the University Botanical Gardens down the street. The gardens have exotic trees from Tibet. The Uzhhorod Philharmonia building is the former synagogue. Behind the Philharmonia is a little rail­ way run by children. Vocabulary: to exist [g´zst] — існувати A . D . = Anno Domini — нашої ери castle [´k :sl] — замок local lore [´l3\k3l l1:] — краєзнавство exhibition [ ´ eks´b6n] — виставка ethnic [´e7nk] — етнічний Folk Art [´f3\k :t] — народне мистецтво craft [kr :ft] — ремесло Questions: 1. How far is Uzhhorod from Slovak border and from Hungarian border? 2. When was Uzhhorod founded? 3. What river runs across the city? 4. What major museums are there in Uzhhorod? 5. What is the Uzhhorod University Botanical Gardens famous for? Vinnytsia region At present, the Vinnytsia Region is one of the largest agricultural and industrial, cultural and historical regions of the independent state of Ukraine. The new region was founded on the 27th of February in 1932 and its territory makes up 4.5 per cent of the territory of state. It is situated in the central part of the Right­Bank Ukraine and borders upon seven regions of Ukraine. Найбільш цікаве місце в музеї — де­ рев’яна церква Св. Михайла. Недалеко від замку знаходиться головний корпус Ужгородського університету й університетський ботанічний сад. У саду ростуть екзотичні дерева з Тибету. У будинку ужгородської філармонії раніше була синагога. За філармонією знаходиться ма­ ленька залізниця, якою керують діти. Вінницька область На сьогодні Вінницька область най­ більша сільськогосподарська і промислова, культурна й істори ­ чна область незалежної України. Нова область була заснована 27 лю­ того 1932 року, і її територія скла ­ дає 4,5 % території держави. Вона розташована в центральній ча­ стині правобережжя України і межує з сімома регіонами України. регіони та міста України 11 To the south­west of Vinnytchina, along the river Dniester, the area of 202 kilometres presents the frontier with the Republic Moldova. According to the administrative division, the territory of the region consists of 27 districts and the regional centre consists of 3 municipal districts. The population of Vinnytchina is about 2 million people. Nowadays, Vinnytchina is a region of industry and highly mechanized agri­ culture, with a scientific basis. During the two recent years Vinnytchina became one of the 5 best regions of independent Ukraine on gross output. According to the gross output of agri­ cultural production, the region takes the second place in the state. Vocabulary: recent [´r : snt] — нещодавній gross [gr3\s] — валовий output [´a\tp\t] — продукція basis [´bess] — основа Questions: 1. When was the new region of Vinnytsia founded? 2. Where is it situated? 3. What can you say about the territory of the Vinnytsia Region? 4. Is Vinnychina a region of industry or agriculture? Vinnytsia Vinnytsia is a city on the Buh river and a region centre since 1932. The total area of the city is 6100 hectars. Its population is 391 700. It is divided into 4 districts. It was first mentioned in historical documents in 1363, as a Lithuanian fortress. На південному заході від Вінниці, уз­ довж ріки Дністер протягом 202 кіло ­ метрів, проходить кордон з Респуб­ лікою Молдова. Відповідно до адміністративного розподілу територія регіону склада ­ ється з 27 районів, а обласний центр складається з трьох міських районів. Населення Вінничини складає біль ­ ше 2 млн чоловік. Зараз Вінничина є областю промисло­ вості і високомеханізованого сільсько­ го господарства з науковою базою. За останні два роки Вінничина ста ­ ла однією з п’яти кращих областей незалежної України за випуском валової продукції. За випуском сільськогосподарсь­ кої продукції область посідає друге місце в країні. Вінниця Вінниця — місто, розташоване на берегах Південного Бугу, і є облас ­ ним центром з 1932 р. Місто займає площу в 6100 гектарів. Число жителів складає 391 700. Місто складається з чотирьох районів. Уперше в історичних документах згадується в 1363 р. як Литовська фортеця. 11 regions and Cities of Ukraine The settlement gradually developed from a farming village into a manufacturing and trading centre. It became the region’s capital in 1932. Its chief cultural institutions are the Ukrainian Music and Drama Theatre, a puppet theatre, a philharmonic society, a literary museum dedicated to M. Kotsiubynsky, who was born in Vinnytsia, and a regional studies museum. The M. Pirogov Museum (established in1947) is just outside the city. The main architectural monuments are the Dominican (1624), Jesuit (1610—1617), and Capuchin (1760) monasteries and the wooden churches of St George (1726) and St Nicholas (1746). Today Vinnytsia is a large industrial and communications centre. Its machine­building and metalworking enterprises produce instruments, radio devices, ball bearings, and tractor parts. The main chemical plants produce su­ perphosphate fertilizers and paint. The large food industry consists of meat­packing, oil and fat processing, canning, and confectionery manufacture. Woodworking and furniture manufac­ turing make a big contribution to the economy of Ukraine. The city is very green. It has a lot of parks. The city’s educational facilities include 12 technical secondary schools, 3 insti­ tutes (pedagogical, polytechnical, and medical), and branches of the Ukrainian Agricultural Academy and the Kyiv Trade and Economics Institute. Поселення поступово перетворюва­ лося із сільськогосподарського села в промисловий і торговий центр. У 1932 р. місто стало обласним центром. До основних культурних визначних пам’яток належать український музично­драматичний театр, ляль ­ ковий театр, філармонія, літератур ­ ний музей, присвячений М. Коцю­ бинському, що народився у Вінниці, і краєзнавчий музей. Музей­садиба М. Пирогова (засно­ ваний у 1947 р.) знаходиться відра ­ зу за межами міста. До пам’ятників архітектури на ­ лежать Домініканський (1624 р.), Єзуїтський (1610—1617 р.) і Капу ­ цинський (1760 р.) монастирі й де ­ рев’яні Георгіївська (1726 р.) і Мико ­ лаївська (1746 р.) церкви. Зараз Вінниця — великий промисло­ вий і культурний центр. Підприємства машинобудівної і металообробної галузей виробля ­ ють інструменти, радіодеталі, шари­ копідшипники, тракторні запчастини. Хімічні заводи роблять суперфос­ фатні добрива і фарбу. Харчова промисловість містить м’я­ сообробну галузь, виробництво олії і жиру, консервне і кондитерське ви­ робництво. Деревообробна галузь і виробницт­ во меблів роблять відчутний внесок в економіку України. У місті багато зелені. Тут багато парків. До міських освітніх установ нале ­ жать 12 технікумів, три вузи (педа ­ гогічний, політехнічний і медичний) і філії Української сільськогоспо ­ дарської академії та Київського торгово­економічного інституту. регіони та міста України 11 Vinnytsia is an important railway junction. There is the railway station, two bus stations and an airport there. Vocabulary: fortress [´f1:trs] — фортеця settlement [´setlm3nt] — поселення gradually [´gr0dj\l] — повільно, поступово dedicated [´dedketd] — присвя- чений Dominican [d3´mnk3n] — домініканський Capuchin [´k0pj\6n] — капуцин devices [d´vasz] — пристрої, прилади ball bearings [´b1:l be3r8z] — шари- копідшипники fertilizer [´f-:t3laz3] — добриво contribution [ ´ k5ntr´bju:6n] — внесок Questions: 1. When was Vinnytsia first mentioned? 2. When did Vinnytsia become a region centre? 3. What cultural institutions is Vinnytsia famous for? 4. What is produced at the plants and factories of Vinnytsia? 5. What education can one get in Vinnytsia? Volyn region Volyn is an integral part of the inde­ pendent Ukraine. Its area is 20 200 km 2 . The population of the region is 1 075 200 people. The region is situated in the north­ western part of Ukraine. It borders on the Republic of Poland in the west and on the Republic of Belarus in the north. It also neighbours upon the Lviv and Rivne Regions of Ukraine in the south and east. The Volyn Region takes a favourable geographical position and is situated on the crossroads of the European trade routes. Вінниця — важливий залізничний вузол. Тут є залізничний вокзал, два авто­ вокзали й аеропорт. Волинська область Волинь — невід’ємна частина неза­ лежної України. Її площа складає 20 200 км 2 . Населення — 1 075 200 чол. Область розташована в північно­ західній частині України. Вона межує з Польською республі ­ кою на заході і Білорусією на пів ­ ночі. Вона також знаходиться по сусід ­ ству зі Львівською й Рівненською областями України на півдні та сході. Волинська область займає сприят­ ливе географічне положення і розта­ шована на перехресті торгово­євро­ пейських маршрутів. 120 regions and Cities of Ukraine The Volyn Region has a rich mineral and raw materials potential such as the coal, peat and clay fields, beds of various building materials that are being exploited for a long time. The deposits of natural gas, copper, precious metals, phosphates and cement have been prospected. The region possesses substantial rec­ reational resources. There are 220 lakes and 130 rivers. Shatsk National Natural Park has been created in the region. In the general structure of the economy the industrial production prevails. The food, machine­building, light, fuel, building materials branches take the leading position. Agriculture takes about 33 % in the gross national product of the region. Meat and dairy, sugar beets, corn and flax are the main directions of the re­ gion’s agricultural activities. Vocabulary: substantial [ ´ s2b´st0n63l] — важ- ливий, визначний recreational [ ´ rekr´e6n3l] — відбудовний flax [fl0ks] — льон dairy [´de3r] — молочна промисловість to prevail [pr´vel] — переважати Questions: 1. What is the area of the Volyn Region? 2. What is its population? 3. What are its neighbours in the south and east? 4. Does Volyn take a favourable geographical position? 5. Is it situated on the crossroads of the European trade routes? 6. What substatial recreational resources does the region possess? 7. What is produced in the Volyn Region? Волинська область має багаті над ­ ра і сировинний потенціал, такий як вугілля, торф і глиняні поля, шари різних будівельних матеріалів, що розробляються довгий період часу. Були досліджені поклади природ ­ ного газу, міді, цінних матеріалів, фосфатів і цементу. В області є джерела для створення баз відпочинку. Тут знаходиться 220 озер і 130 рік. У регіоні був створений природний національний Шатський парк. У загальній структурі економіки пе­ реважає промислове виробництво. Харчова, машинобудівна, легка, паливна, будівельна промисловості посідають основне місце. Валовий національний продукт області в сільському господарстві складає близько 33 %. Виробництво м’ясної і молочної продукції, обробка цукрового бу ­ ряка, кукурудзи і льону — головні напрямки сільськогосподарської діяльності регіону. регіони та міста України 121 Lutsk — Centre of the Volyn region Lutsk, the main city of the Volyn Region, was founded about 1000 A. D. by Volodymyr of Kyiv. The old town is a place of wooden houses and green gardens. The central place in the old town is Lu­ bart’s Castle. It was built by the Lithuanian prince in the 14th century. The most interesting building here is the Jesuits’ complex on Cathedral Street. It looks like a big Easter egg from inside. Down Cathedral street you can see a little park and memorial to Pasha Savelova, a World War II partisan. She was burnt alive in the prison yard by the Nazis. Opposite the park there is Lutsk’s music academy. The Eternal Glory Memorial Complex is a small park commemorating Volynian World War II heroes and victims. On the wall you will read the names of 107 villages destroyed by the Nazis as well as other statistics — 165 339 killed Volynians, 47 960 lost in prison camps. Also you can read a verse which is trans­ lated as “These are not just numbers, but ashes and blood; these are not just numbers, but anguish and cries”. Vocabulary: castle [´k :sl] — замок alive [3´lav] — живий prison [przn] — в’язниця victim [´vktm] — жертва ash [06] — попіл anguish [´08gw6] — страждання Луцьк — центр Волинської області Луцьк, головне місто Волинської об­ ласті, був заснований близько 1000 ро­ ку н. е. Володимиром Київським. Старе місто — це місто дерев’яних будинків і зелених садів. Центр старого міста — замок Любарта. Він був побудований латвійським князем у 14 сторіччі. Найцікавіше місце в Луцьку — Єзуїтський комплекс на Кафе ­ дральній вулиці. Усередині цей комплекс нагадує Крашанку. Униз по Кафедральній вулиці ви мо­ жете побачити невеликий парк і па­ м’ятник Паші Савеловій, партизанці Другої світової війни. Вона була спалена заживо нациста ­ ми у дворі в’язниці. Напроти парку знаходиться Луцька музична академія. Меморіальний комплекс Вічної слави — це маленький парк, що увічнює пам’ять волинських героїв і жертв часів Другої світової війни. На стіні ви прочитаєте назви 107 селищ, що були зруйновані нацистами, а також іншу статисти ­ ку — 165 339 замучених волинян, 47 960 загублених у концтаборах. Також ви можете прочитати рядки, що перекладаються так: «Це не просто числа, а попіл і кров; це не просто числа, а мука і плач». 122 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. Who founded Lutsk? When? 2. Who built Lubart’s Castle? When? 3. What is the most interesting building in Lutsk? 4. Who was Pasha Savelova? 5. Whom does the Eternal Glory Memorial Complex commemorate? Zaporizhia region The Zaporizhia Region is an admin­ istrative territory in south­eastern Ukraine. It is washed by the Sea of Azov. Its total area is 27 200 km 2 . Its population is 2 023 800. The region is divided into 20 districts and 14 cities. The capital is Zaporizhia. Its northeastern part lies in the Dnieper Lowland, its southern part in the Black Sea Lowland, and its southeastern part in the Azov Upland. The main rivers are the Dnieper, the Molochna. The region lies in the European forest­ steppe zone. Forests cover 3.4 % of the area and are located largely in the eastern part. The region is rich in mineral resources: coal, iron and manganese ore, natural gas, and building materials (granite, limestone, clay). The region has a moderate­ continental climate with cold, dry winters and hot dry summers. Ukrainians constitute 63.8 % of the po­ pulation, and Russians — 31.1 %. It is an industrial region. Запорізька область Запорізька область — адміністра­ тивна територія на південному сході України. Вона омивається Азовським морем. Загальна площа області — 27 200 км 2 . Кількість населення складає 2 023 800 жителів. Область поділяється на 20 районів і 14 міст. Обласний центр — місто Запоріжжя. Південно­західна частина області знаходиться на Придніпровській низовині, південна — на Причорно ­ морській низовині, а південно­схід ­ на — на Приазовській височині. Головні ріки — Дніпро, Молочна. Область знаходиться в лісостеповій зоні. Ліси займають 3,4 % території і розташовані переважно в східній частині. Область багата на корисні копа ­ лини: вугілля, залізну руду, мар ­ ганець, природний газ і будівельні матеріали (граніт, вапняк, глину). Клімат області помірно континен­ тальний з холодною, малосніжною зимою і жарким сухим літом. 63,8 % населення українці, 31,1 % — росіяни. Це індустріальна область. регіони та міста України 123 The major industries are machine building, the chemical and petrochemical industries. Light industry and food processing are also developed. Agriculture specializes mostly in animal husbandry. The main branch is beef­ and dairy­ cattle raising. Wheat, corn and sunflowers also grow there. Zaporizhia is the main river port, and Berdiansk — the main sea port. Both cities have an airport. The largest cities of the Region are Za­ porizhia, Melitopol, Berdiansk. Many famous people were born there. Among them are O. Slastin, I. Pator­ zhynsky, H. Chukhrai and others. Vocabulary: to cover [´k2v3] — покривати, займати manganese ore [´m08g3n:z 1:] — марганець petrochemical [ ´ petr3\´kemkl] — нафтохімічна to specialize [´spe63laz] — спеціалізуватися dairy [´de3r] — молочний husbandry [´h2zb3ndr] — господарство sunflowers [´s2nfla\3z] — соняшник Questions: 1. Where is the Zaporizhia Region situated? 2. What is the relief of the region? 3. What kind of region is it? 4. What industries are well developed there? 5. What is it famous for? Zaporizhia Zaporizhia is a historic region of Ukraine. The centre of Ukrainian Cossacks, Zaporizka Sech, was situated there in the 16th—18th centuries. Провідні галузі промисловості: ма­ шинобудування, хімічна і нафтохі ­ мічна. Розвинені також легка і харчова про­ мисловість. У сільському господарстві перева ­ жає тваринництво. Основною галуззю є м’ясо­молочне тваринництво. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу і соняшник. Запоріжжя — головний річковий порт, а Бердянськ — морський. В обох містах є аеропорт. Найбільші міста області — Запоріж­ жя, Мелітополь, Бердянськ. Багато відомих людей народилися тут. Серед них: О. Стастін, І. Патор­ жинський, Г. Чухрай та ін. Запоріжжя Запоріжжя — історична область України. Там у 16—18 століттях знаходилася Запорізька Січ, центр українських козаків. 12 regions and Cities of Ukraine It played a very important role in the struggle of Ukrainian people for their independence. Zaporizhia is considered to be a city since 1806. The city got its present name in 1921. Zaporizhia is situated on the Dnieper river. The most remarkable sight, the pride and adornment of the city is Khortytsia Island. Metallurgical, chemical, light and food industries are now well­developed in it. Zaporizhia produces nearly half of all stainless and ball­bearing steel in the country. It is the first home producer of Zaporo­ zhets mini­car. Zaporizhia is also a large cultural and scientific centre of Ukraine. 23 scientific­research institutes work in the city and its region. There are 4 higher educational estab­ lishments, including the University, in the city. The city also has 3 theatres, 2 museums and a lot of palaces of culture. A TV centre works in the city. Vocabulary: present [´prez3nt] — сьогочасний pride [prad] — гордість stainless [´stenls] — неіржавіючий mini - car [´mn k :] — малолітражна машина Questions: 1. Is Zaporizhia a historical region of Ukraine? Why? 2. Where is Zaporizhia situated? 3. What is the most remarkable sight of the city? 4. What does Zaporizhia produce? 5. How many scientific-research institutes work in the city? Вона відіграла важливу роль у бо­ ротьбі українського народу за свою незалежність. Запоріжжя вважається містом з 1806 року. Місто одержало свою справжню на­ зву в 1921 році. Запоріжжя розташоване на ріці Дніпро. Найбільш визначною пам’яткою, гордістю і окрасою міста є острів Хортиця. Зараз у Запоріжжі добре розвинені металургійна, хімічна, легка і харчо ­ ва галузі промисловості. Запоріжжя виробляє майже по ­ ловину всієї нержавіючої і шарико­ підшипникової сталі в країні. Це перший місцевий виробник мало­ літражних машин «Запорожець». Запоріжжя також великий культур ­ ний і науковий центр України. 23 науково­дослідних інститути пра­ цюють у місті й області. У місті чотири вищих навчальні зак­ лади, включаючи університет. У місті також три театри, два музеї і багато палаців культури. У місті працює телецентр. регіони та міста України 12 Zhytomyr region Zhytomyr land is a beautiful, picturesque piece of north­western Ukraine. It’s area is about 30 000 km 2 . Population reaches almost 1 500 000. The administrative centre of the region, the city of Zhytomyr, is more than 11 centuries old. Thousand years of history have also such towns as Korosten, Ovruch, Malin. Due to its advantageous geographical position the region has good connections with Kyiv, Lviv, Uzhgorod, Odesa, Kharkiv, Minsk, Moscow, Saint­Petersburg, as well as with the countries of Eastern and Central Europe. The region is rich in natural resources. There are decorative stones, marble, gems, raw materials for steel and constructing industries, lime­stone, brown coal, peat among them. The Zhytomyr Region supplies the whole Ukraine with the titanium concentrate and exports it too. The region is the first in Ukraine for the wood. Almost one third of its territory is covered with forests and woods. In agriculture, along with the production of grain and beans, sugar beets, milk and meat production, the region is in the first place in the country in the production of hop, flax and chicory. The industrial basis of the regional economy are its machine building and machine tools factories. The region has great capacities in the industrial ceramics production. Житомирська область Житомирська земля — красива, ма­ льовнича частина північно­західної України. Її площа складає 30 000 км 2 . Населення досягає майже 1 500 000. Адміністративний центр облас ­ ті — місто Житомир, якому більше 11 сторіч. За тисячолітню історію з’явилися такі міста, як Коростень, Овруч, Малин. Завдяки перевазі географічного положення, область має гарний зв’язок з Києвом, Львовом, Ужгоро ­ дом, Одесою, Харковом, Мінськом, Москвою, Санкт­Петербургом, а також із країнами східної і цент­ ральної Європи. Регіон багатий на природні ресурси. Є декоративні камені, мармур, кош­ товні камені, сировина для металур­ гійної промисловості, вапняк, буре вугілля, торф. Житомирська область забезпечує всю Україну збагаченим титаном, а також експортує його. Регіон є першим в Україні за лісо ­ вими багатствами. Майже 1/3 території вкрита лісами. У сільському господарстві по ви­ робництву зерна і бобових культур, хмелю і цикорію, цукру, молока і м’яса регіон посідає перше місце в країні. Промислова база регіональної економіки — це машинобудування і машиноінструментальні заводи. Регіон має величезний обсяг вироб­ ництва керамічної продукції. 12 regions and Cities of Ukraine Private sector is expanding more and more in the region’s industry. Foreign trade is an important part of the development of the region. Vocabulary: gem [d4em] — дорогоцінне каміння hop [h5p] — хміль chicory [´t6k3r] — цикорій advantageus [3d´v%:ntd43s] — переважний Questions: 1. Does the region have good connections with the countries of Eastern and Central Europe? 2. What are the ancient towns of the region? 3. What natural resources are there in the region? 4. Is the region the first in Ukraine for the wood? 5. What agricultural plants do the farmers grow? Zhytomyr Zhytomyr is situated in the north of Ukraine on the Teterev river. Its total area is 6100 hectars. The city is divided into two districts, and its population is 292 000. Zhytomyr was founded, according to the local legend, in the 9th century. It is first mentioned in the chronicles under the year of 1240, when it was de­ stroyed by the Mongols. It became a town in 1444. The chief architectural monuments are the Jesuit monastery, a Roman Catholic church (1744), the Assumption Church (1752), the Transfiguration Cathedral (1866—1874), the city hall. There are a lot of museums in the city, which are worth visiting. They are: a regional studies museum, lite­rary memorial museums, dedicated to M. Kotsiubynsky and V. Korolenko, and a memorial museum devoted to S. Koroliov. Приватний сектор усе більше розши­ рюється в промисловості регіону. Іноземна торгівля відіграє важливу роль у розвитку регіону. Житомир Житомир розташований на півночі України на берегах ріки Тетерів. Загальна площа міста 6100 гектарів. Місто поділяється на два райони, на­ селення — 292 000 чол. Житомир був заснований, відповідно до місцевих переказів, у 9 сторіччі. Уперше згадується в літописі близько 1240 року, коли він був зруйнований монголами. У 1444 році він одержав статус міста. До архітектурних пам’яток належать Єзуїтський монастир, римсько­като­ лицька церква (1744 р.), Успенський собор (1752 р.), Преображенський со­ бор (1866—1874 р.), міська ратуша. У місті багато музеїв, які варто відві­ дати. Це краєзнавчий музей, літератур ­ ні меморіальні музеї, присвячені М. Коцюбинському і В. Короленку, і меморіальний музей, присвячений С. Корольову. регіони та міста України 12 The city’s educational facilities include a pedagogical and an agricultural insti­ tute, a branch of the Kyiv Polytechnical University, 10 technical secondary schools. There are several scientific­research institutes. There are a lot of parks and public gar­ dens in the city. Their area is 45 000 hectars. The Botanical Gardens of the agricul­ tural institute is the place that is very popular among the people. The cultural facilities include a picture gallery, a puppet theatre, the Ukrainian Music and Drama Theatre, and a philharmonic society. Automobiles, synthetic­fabrics, tools, musical instruments are produced in Zhytomyr. Zhytomyr contacts with Hungarian city Mikhailovhrad. Vocabulary: local legend [´l3\kl ´led43nd] — місцевий переказ destroyed [d´str1d] — зруйнований Assumption Church [3´s2mp6n t6-:t6] — Успенський Собор dedicated [´dedketd] — присвячений devoted [d´v3\td] — присвячений synthetic fabrics [sn´7etk ´f0brks] — синтетичні тканини tools [tu:lz] — інструменти Questions: 1. Where is Zhytomyr situated? 2. What is the total area of the city? 3. What are the city’s places of interest? 4. What people is the city famous for? 5. Why do you think the city was named Zhytomyr? The Town Where I Live My native town is situated in the Kharkiv Region. It is an hour ride from Kharkiv. До освітніх установ міста належать педагогічний і сільськогосподар ­ ський університети, філія Київського політехнічного університету, 10 тех ­ нікумів. Є кілька науково­дослідних інсти­ тутів. У місті багато садів і скверів. Їхня площа складає 45 тис. гектарів. Великою популярністю користуєть ­ ся Ботанічний сад сільгоспунівер ­ ситету. У місті є картинна галерея, лялько ­ вий театр, український музично­дра­ матичний театр і філармонія. У Житомирі виробляються авто­ мобілі, синтетичні тканини, інстру ­ менти, музичні інструменти. Житомир підтримує контакти з болгарським містом Михайлов ­ градом. Місто, у якому я живу Моє рідне місто розташоване в Хар­ ківській області. Це в годині їзди від Харкова. 12 regions and Cities of Ukraine Some people can’t imagine their lives without theatres, multistoreyed buildings and broad avenues — all that’s typical of every big industrial city. There are no theatres, multistoreyed buildings and broad avenues in my town, but still I do like it because I was born here, my parents live here and I’ve spent almost all my life here. You may think that the life in a provincial town is rather dull and far from being interesting. Perhaps, you are right. But I’ll try to prove that this life has got quite a lot of advantages. Every morning you get up and breathe in fresh air full of various scents depending on a season: in summer it is a smell of fresh grass and flowers, in winter it is a smell of frost and snow which covers everything with its white thick duvet. My native town becomes especially beautiful in early spring when there is a great many rose­shrubs in flower­ beds and everything is in blossom. This time I like to tramp down the streets lined with chestnuts, mountain­ashes and limes. Those who want to have some enter­ tainment can go to the recreation park that is famous for its carrousels. Those who prefer dancing may go to a disco. It’s rather popular with young people especially teenagers. It’s a pity we have no concert­halls or theatres but you may go to the cinema and see a film there. Деякі люди не можуть уявити свого життя без театрів, багатопо­ верхових будинків і широких про­ спектів — усе це типове для кожно ­ го великого промислового міста. У моєму місті немає театрів, багато­ поверхових будинків і широких про­ спектів, але, проте, мені воно подо­ бається, тому що тут я народилася, тут живуть мої батьки, тут я провела майже усе своє життя. Ви можете подумати, що життя у провінційному місті досить нудне і нецікаве. Можливо, ви маєте рацію. Але я спробую довести, що життя тут має досить багато переваг. Щоранку ви просипаєтеся і вдихає­ те свіже повітря, наповнене різними ароматами, залежно від пори року: улітку це запах свіжої трави і квітів, узимку це запах морозу і снігу, що вкриває усе своєю білою і щільною ковдрою. Моє рідне місто стає особливо гар ­ ним навесні, коли на клумбах бага ­ то рожевих кущів і усе цвіте. У цей час мені подобається броди ­ ти вулицями, обсадженими кашта ­ нами, горобиною і липами. Ті, хто хоче трохи розважитися, можуть піти в парк відпочинку, відо ­ мий своїми каруселями. Ті, хто віддає перевагу танцям, мо­ жуть піти на дискотеку. Вона користується достатньою по­ пулярністю у молоді, особливо під ­ літків. Шкода, що в нас немає концертних залів чи театрів, але ви можете піти в кіно і подивитися фільм. регіони та міста України 12 We have a lot of opportunities to go in for sports because there are two big stadiums in the town. I quite forgot to tell you that there are some good cafes in my town, you can call at any of them. I am sure you’ll like it there if you want to have some ice­cream or coffee or just have a talk with your friends. Vocabulary: ride [rad] — їзда, поїздка advantages [3d´v%:nt3d4z] — переваги scent [sent] — аромат duvet [´dju:ve] — ковдра Questions: 1. Where is your native town situated? 2. Is your town full of parks and gardens? 3. When is your town especially beautiful? 4. How do you spend your free time in your town? The Most Beautiful Place on earth I know some English proverbs and here is one of them — “There is no place like home”. Really, the best place is our own town or village. We never forget it when we leave it. There are many beautiful places where people live. They are near forests or woods, rivers or seas, lakes or ponds and even in the mountains. Very often we think that such places are the most beautiful. By the way, I think that other places have no fine parks and buildings. У нас є багато можливостей займа­ тися спортом, тому що в місті два великих стадіони. Я ледве не забула сказати вам, що в моєму місті кілька гарних кафе, ви можете зайти в кожне з них. Я впевнена, що вам там сподобаєть­ ся, якщо ви захочете взяти морози ­ во чи каву або просто поспілкувати ­ ся з друзями. найкрасивіше місце на землі Ми знаємо англійські прислів’я, от одне з них: «Немає кращого місця, ніж дім» («У гостях добре, а вдома краще» — українське прислів’я від ­ повідає англійському). Дійсно, найкращі місця — це наше місто чи село. Ми ніколи не забуваємо його, коли їдемо. Є багато чудових місць, де живуть люди. Вони можуть жити біля лісів, річок чи морів, озер чи ставків і навіть у горах. Дуже часто ми думаємо, що такі місця найчудовіші. Між іншим, я думаю, що в інших міс ­ тах немає таких чудових парків і бу ­ динків. 130 regions and Cities of Ukraine Not all of their streets are straight and nice. But people who live there are proud of them and like them very much. They like them because they live and work there. The beauty of nature is a very good thing but there are things which may be more important and dear to people. As for me, I am proud of the history of my town and its historical traditions. I hope I am prepared to do more for its future. My place is dear to me because I have so many friends here. I go to school together with my friends and do a lot of interesting things in my school clubs. We may work together at a plant or in an office when I leave school. As an English proverb goes “Every bird likes its own nest”. Let’s hope that I will like my own “nest” and will do everything to make it the most beautiful place on earth. Vocabulary: nest [nest] — гніздо straight [stret] — прямий proud [pra\d] — гордий proverb [´pr5v-:b] — прислів’я Questions: 1. Is your town small or large? 2. Is it near a lake (a river)? 3. How many people are there in your town? 4. Has your town changed from year to year? 5. What was built in your town last year? 6. What was built in your town the year before last? 7. Why do people from other places come to your town? 8. Do you know veterans of labour and veterans of war in your town? Who are they? 9. Do they come to your school? Не всі їхні вулиці такі прямі й красиві. Але люди, що живуть там, пишають ­ ся ними і дуже люблять їх. Вони люблять їх, оскільки там вони живуть і працюють. Краса природи — гарна річ, але є речі, що можуть бути більш важ ­ ливі і дорогі людям. Щодо мене, то я пишаюся історією мого міста, його історичними тради­ ціями. Сподіваюся, що я готовий робити більше для його майбутнього. Моє місто дороге мені, бо в мене тут багато друзів. Я ходжу до школи разом зі своїми друзями і роблю багато цікавого в шкільних гуртках. Можливо, ми будемо працювати ра­ зом на заводі чи в офісі, коли я за ­ кінчу школу. І, як говорить англійське прислів’я: «Кожен кулик своє болото хвалить». Будемо сподіватися, що буду лю ­ бити своє «болото» і робити все можливе, щоб створювати найпре ­ красніше місце на землі. регіони та міста України 131 My Home Town I live in Poltava. Poltava is quite an old town. It was founded in the middle of the 12th century. During the Great Patriotic War Poltava became the scene of cruel fighting. Since the war the town has risen from ruins and is now finer than ever. My town is not very large. There are about three hundred thou­ sand people who live here. There are many squares, large parks, wide streets with beautiful buildings, cinemas, theatres and shops. Every year hundreds of tourists come to Poltava. They want to visit the famous historical and other places of interest of the town. We are proud of our museums: the His­ torical and Fine Аrts museums. The main street of our town is not very long but it has a lot of modern and old buildings, shops, cafes, restaurants and bars. Our town is a town of youth. Hundreds of young people study at many institutes, schools and colleges. We also have sports grounds, swimming­pools, gymnasiums and other good places where young people may spend their free time. Vocabulary: cruel [kr\3l] — жорстокий to rise ( rose , risen ) [raz] — під- німатися to be proud of [´b ´pra\d 3v] — пишатись youth [ju : 7] — молодь Моє рідне місто Я живу в Полтаві. Полтава — досить старе місто. Воно було засноване у середині 12 століття. Під час Великої Вітчизняної війни Полтава стала місцем запеклих боїв. У повоєнний час місто піднялося з руїн і тепер краще, ніж було. Моє місто не дуже велике. У ньому живе близько 300 000 чо ­ ловік. Тут багато площ, великих парків, широких вулиць із красивими будинками, кінотеатрів, театрів і магазинів. Сотні туристів приїжджають до Пол­ тави щорічно. Вони хочуть відвідати знамениті історичні місця й інші визначні пам’ятки міста. Ми пишаємося своїми музеями: історичним і художнім. Головна вулиця нашого міста не дуже довга, але на ній багато су ­ часних і старих будинків, магазинів, кафе, ресторанів і барів. Наше місто — місто молоді. Сотні молодих людей навчаються у багатьох інститутах, школах, коледжах. У місті є спортмайданчики, басей­ ни, спортзали й інші місця, де мо­ лоді люди можуть проводити віль ­ ний час. 132 regions and Cities of Ukraine Questions: 1. Where do you live? 2. When was your city/town founded? 3. What is the population of your town/city? 4. What historical monuments, buildings, places of interest are there in your city? 5. What museums do you know in your city? Our Street I live in Sosnova Street. It is a very quiet street on the outskirts of our city. It’s very green in spring and summer. There are a lot of trees in it. The side­walks are lined with lime­trees. There are also many fruit­trees and li­ lacs in the people’s gardens. In May the whole street turns into a blooming garden. There isn’t much traffic in Sosnova Street. The air is fresh, it isn’t polluted with gases. I like to come back to our street after a day spent in the centre of the city. I hate noise and crowds in downtown. I wouldn’t like to live in a different street. Vocabulary: side - walk [´sadw1:k] — тротуар lime - tree [´lam tri:] — липа traffic [´tr0fk] — транспорт noise [n1z] — шум Questions: 1. What street do you live in? 2. Is it a busy street or a quiet one? 3. Are there a lot of trees in it? 4. Is there much traffic? 5. Why do you like your street? наша вулиця Я живу на Сосновій вулиці. Це дуже тиха вуличка на окраїні на­ шого міста. Вона дуже зелена навесні і влітку. На ній багато дерев. Тротуари обсаджені липами. А в садках у людей багато фрукто ­ вих дерев і бузку. У травні вся вулиця перетворюється на квітучий сад. На Сосновій мало транспорту. Повітря свіже, воно не забруднене випускними газами. Я люблю повертатися додому на нашу вулицю після дня, проведено ­ го в центрі міста. Я терпіти не можу шум і штовхани ­ ну в центрі. Я б не хотів жити на іншій вулиці. Great Britain The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on the British Isles. They lie to the north­west of Europe. The British Isles are separated from the continent by the narrow strait of water which is called the English Channel. The United Kingdom consists of four parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. England, the central part, occupies the most of the island of Great Britain. To the north lies Scotland and to the west the third part of the country, Wales, is situated. The fourth part is called Northern Ireland and is located on the second island. Each part has its capital. The capital of England is London, Wales has Cardiff, Scotland has Edinburgh and the main city of Northern Ireland is Belfast. Great Britain is a country of forests and plains. There are no high mountains in this country. Scotland is the most mountainous re­ gion with the highest peak, Ben Nevis. The rivers of Great Britain are not long. The longest rivers are the Thames and the Severn. The capital of the United Kingdom, London, stands on the bank of the Thames. III. GreaT BrITaIn (ВЕЛикОбриТанія) Великобританія З’єднане Королівство Великобрита ­ нії і Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Вони лежать на північному заході від Європи. Британські острови відділені від кон­ тиненту вузькою протокою, що нази­ вається Ла­Манш. З’єднане Королівство складається з чотирьох частин: Англія, Шотлан ­ дія, Уельс і Північна Ірландія. Англія — центральна частина — зай­ має велику частину острова Велико­ британія. На півночі лежить Шотландія, а на заході розташована третя час ­ тина країни — Уельс. Четверту частину називають Північ ­ ною Ірландією, і вона розташована на іншому острові. Кожна частина має свою столицю. Столиця Англії — Лондон, Уельсу — Кардифф, Шотландії — Единбург і головне місто Північної Ірландії — Белфаст. Великобританія — країна лісів і рів­ нин. У ній немає високих гір. Шотландія — найбільш гористий ра­ йон з найвищим піком Бен­Невіс. Ріки Великобританії не довгі. Найдовші ріки — Темза і Северн. Столиця Великобританії, Лондон, розташована на березі Темзи. 13 Great Britain As the country is surrounded by many seas there are some great ports at the seaside: London, Glasgow, Plymouth and others. Wales is a country of lakes. It has the most famous lake in the world — Loch­Ness. Seas and oceans influence the British climate which is not too cold in winter but never hot in summer. Great Britain is a beautiful country with old traditions and good people. Vocabulary: kingdom [´k8d3m] — королевство British Isles [´brt6 ´alz] — Британські острови The English Channel [9 ´8gl6 ´t60n3l] — Ла-Манш to be surrounded [s3´ra\ndd] — бути оточеним to consist of [k3n´sst 1v] — складатися Questions: 1. Where is Great Britain situated? 2. What is the relief of Great Britain? 3. What are the parts of Great Britain? What are their capitals? 4. What influences the climate of the British Isles? 5. What region in Great Britain has the highest peak? Name it. Uk Political System The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is a constitutional monarchy. The power of Queen Elizabeth II is not absolute. It is limited by Parliament. The legislative body, Parliament, consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. Оскільки ця країна оточена без ­ ліччю морів, на узбережжі є великі порти: Лондон, Глазго, Плімут та ін. Уельс — країна озер. Тут знаходиться найбільш відоме озеро у світі — Лох­Несс. Моря й океани впливають на клімат: не дуже холодний узимку, але зо ­ всім не жаркий улітку. Великобританія — прекрасна краї­ на з давніми традиціями і гарними людьми. Політична система Великобританії З’єднане Королівство Великобри ­ танії і Північної Ірландії — конститу ­ ційна монархія. Влада королеви, Єлизавети II, не абсолютна. Ця влада обмежена парламентом. Законодавча влада — парламент — складається з палати лордів і пала ­ ти громад. Великобританія 13 The executive body consists of the central Government — that is the Prime Minister and the Cabinet of Ministers, who are responsible for initi­ ating and directing the national policy. The judiciary body is independent of both the legislative and the executive ones. The Government derives its authority from the elected House of Commons. General elections, for all seats in the House of Commons, must be held at least every five years. The Government is normally formed by the political party which is supported by the majority in the House of Commons. The leader of the party is appointed the Prime Minister by the Queen and chooses a team of ministers. The second largest party becomes the Official Opposition with its own leader and the “Shadow Cabinet”. The House of Lords is a hereditary chamber. In Great Britain there is no written con­ stitution, only customs and traditions. Vocabulary: to be limited by [´lmtd] — бути обмеженим judiciary [d4u : ´d63r] — судовий to derive [d´rav] — одержувати, отримувати to be appointed [3´p1ntd] — бути призначеним hereditary [h´redt3r] — спадковий Questions: 1. What can you say about the power of the Queen in Great Britain? 2. Is there a constitution in Great Britain? 3. What houses does the legislative branch consist of? 4. Who is the Queen of Great Britain? 5. The House of Commons is a hereditary chamber, isn’t it? Виконавча влада складається з центрального уряду, тобто прем’єр­міністра і кабінету мініс­ трів, що несуть відповідальність за прийняття рішень і керування дер ­ жавною політикою. Судова влада незалежна як від зако­ нодавчої, так і від виконавчої влади. Влада надається уряду обраною па­ латою громад. Загальні вибори депутатів палати громад повинні проводитися не рід ­ ше одного разу в п’ять років. Уряд звичайно формується політич­ ною партією, підтриманою більшіс ­ тю у палаті громад. Лідер цієї партії призначається королевою на посаду прем’єр­міні ­ стра і набирає команду міністрів. Друга найбільш впливова партія стає офіційною опозицією зі своїм лідером і «тіньовим кабінетом». Членство в палаті лордів — спадко­ ємне. У Великобританії немає офіційної конституції, тільки звичаї і традиції. 13 Great Britain national emblems in Great Britain The red rose was the emblem of Lancastrians, the white rose that of the Yorkists, the two Houses fighting for the English throne in the War of Roses. But their struggle ended by marriage of Henry VII, the Lancastrian with Princess Elizabeth, the Yorkist. The red rose has since become the emblem of England. The thistle is the national emblem of Scotland. It happened in very old times when Norsemen wanted to settle in this country. They came close to the Scots’ camps in the night and wanted to kill them in their sleep. That’s why they took off their shoes so as to make no noise. But one of the Norsemen stepped on a thistle and screamed. The Scots woke up and put the enemy to flight. The leek is the emblem of Wales. Welshmen all over the world celebrate their national holiday St David’s Day by wearing leeks. They do it because they believe St David have lived for several years on bread and wild leeks. Irishmen wear their national emblem on St Patrick’s Day. It’s a small white clover with three leaves on the stem. It is called a shamrock. національні емблеми у Великобританії Червона троянда була емблемою роду Ланкастерів, а біла — роду Йорків, двох будинків, що боро ­ лися за англійський трон у Війні Троянд. Але їхня боротьба закінчилася весіл­ лям Генрі VII Ланкастера і принцеси Єлизавети, роду Йорк. З тих пір червона троянда стала ем­ блемою Англії. Національною емблемою Шотландії є будяк. Це трапилося у дуже давні часи, коли норвежці хотіли осісти в країні. Вони наблизилися до шотландських військових таборів вночі і хотіли уби­ ти всіх сонними. Тому вони зняли взуття, щоб не шу­ міти. Але один норвежець наступив на бу­ дяк і скрикнув. Шотландці прокинулися і поверну ­ ли ворога навтіки. Цибуля­порей — емблема Уельсу. Уельсці усього світу відзначають національне свято День Святого Девіда, приколюючи цибулю­порей до одягу. Вони роблять це, тому що вірять, що Святий Девід кілька років жив, харчуючись хлібом і цибулею­по ­ реєм. Ірландці носять національну ембле ­ му в День Святого Патрика. Це маленька біла конюшина з трьо ­ ма пелюстками на стеблинці. Він називається трилисник. Великобританія 13 Vocabulary: emblem [´embl3m] — емблема throne [7r3 \ n] — трон thistle [´7sl] — будяк enemy [´en3m] — ворог leek [li : k] — цибуля-порей shamrock [´60mr5k] — трилистник clover [´kl3 \ v3] — конюшина Lancastrian [l0n´k0str3n] — прибічник династії Ланкастерів Yorkist [´j1:kst] — прибічник династії Йо рк Norsemen [´n1:smen] — норвежці, прадавні скандинави Questions: 1. What are the emblems of parts of Great Britain? 2. How many of them are there? 3. Why was the thistle chosen as a national emblem? 4. Why do Welshmen wear leeks on St David’s Day? 5. What is a national holiday of Irishmen? Geographical Position of Great Britain The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. They lie to the north­west of Europe. Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking of the land surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea. There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km 2 . The main islands are the Isle of Man and the Isle of Wight. Географічне положення Великобританії З’єднане королівство Великобрита ­ нії і Північної Ірландії розташоване на Британських островах. Вони лежать на північному заході від Європи. Дуже давно Британські острови були невід’ємною частиною мате ­ рика. У результаті занурення земної по­ верхні вони відокремилися. Великобританія відділена від конти­ ненту протокою Ла­Манш. Країна омивається водами Атлан­ тичного океану. Великобританія відділена від Бель ­ гії і Голландії Північним морем, від Ірландії — Ірландським морем. Уздовж узбережжя розташовані кілька островів. Загальна площа Британських ост­ ровів — 325 000 км 2 . Найбільші острови — острів Мен і острів Уайт. 13 Great Britain The surface of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains. The mountains in Britain are not very high. Scotland is the most mountainous re­ gion with the highest peak, Ben Nevis. The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for quite a long period of time. Vocabulary: integral [´ntgr3l] — невіддільний, єдиний to be washed [w16t] — омиватися surface [´s- : fes] — поверхня insular [´nsjul3] — острівний Questions: 1. Where is Great Britain situated? 2. What seas is Great Britain washed by? 3. Is Great Britain a mountainous country? 4. What does Great Britain consist of? 5. What kind of landscape is there in Scotland? Climate of Great Britain Great Britain is situated on the islands. It is washed by seas from all the sides. That’s why the climate and the nature of Great Britain are very specific. It is not very cold in winter and never very hot in summer. There is no ice on the lakes and rivers in winter. It rains very often in all the seasons. The weather changes very often. Ландшафт країни досить різноманітний. Великобританія — країна долин і рівнин. Гори у Великобританії не дуже ви ­ сокі. Шотландія — найбільш гористий ра­ йон з найвищим піком Бен­Невіс. Острівне географічне положення Великобританії сприяло розвитку кораблебудування, різноманітним торговим зв’язкам з іншими країнами. Це також дозволило країні залиша­ тися незалежною протягом трива ­ лого періоду часу. клімат Великобританії Великобританія розташована на островах. Вона омивається морями з усіх боків. Тому клімат і природа Великобри­ танії дуже специфічні. Там не дуже холодно узимку і ніколи не буває пекуче влітку. Озера і ріки не замерзають узимку. Протягом року часто йде дощ. Погода міняється дуже часто. Великобританія 13 Mark Twain said about America: “If you don’t like the weather in New England, just wait a few minutes”, but it is more likely to have been said about England. Besides, Britain is famous for its fogs. Sometimes fogs are so thick that it is impossible to see anything within 2 or 3 metres. The nature of the British Isles is pictur­ esque. There are many rivers and very beautiful lakes, but there are no great forests on the British Isles. The mountains there are not very high, but very beautiful. The most picturesque part of the country is Highlands in the North of Scotland. This is a region of mountains and rivers, small towns and villages. In Wales there are also many beautiful mountains and valleys. The highest mountain in Wales is Snowdon. Everyone who comes to England says that it looks like one great beautiful park. The Englishmen love their country and take care of it. Vocabulary: weather [´we93] — погода specific [sp3´sfk] — особливий, специфічний to wait [wet] — чекати picturesque [ ´ pkt63´resk] — мальовничий the Highlands [´hal3ndz] — гори північної Шотландії Questions: 1. Why are the climate and the nature of Great Britain very specific? 2. Does it often rain? 3. What did Mark Twain say about the weather of America? 4. What can you say about the British fogs? 5. What are the most picturesque places on the British Isles? Марк Твен якось сказав про Амери ­ ку: «Якщо Вам не подобається пого ­ да в Новій Англії, почекайте кілька хвилин», але це висловлення більше підходить до Англії. Крім того, Британія знаменита свої ­ ми туманами. Іноді тумани такі густі, що немож ­ ливо побачити що­небудь у межах двох чи трьох метрів. Природа Британських островів ма­ льовнича. Там багато рік і дуже красивих озер, але на Британських островах немає великих лісів. Гори там не дуже високі, але дуже красиві. Найбільш мальовнича частина краї­ ни — високогір’я в Північній Шот­ ландії. Це область гір і рік, невеликих міст і сіл. В Уельсі також багато красивих гір і долин. Найвища гора в Уельсу — Сноудон. Кожний, хто приїжджає в Англію, говорить, що вона виглядає як один великий красивий парк. Англійці люблять свою країну і піклу­ ються про неї. 10 Great Britain From the History of Great Britain I want to describe an episode from the history of Great Britain. It concerns the Roman conquest of Britain. In 55 B. C. a Roman army of 10 000 men crossed the Channel and invaded Britain. The Celts who inhabited Britain saw their ships approaching and rushed to attack the invaders in the sea as they were landing. The Celts made a great impression on the Romans, who saw them for the first time in the battle. On the occasion of the battle hair and moustaches were painted red and their legs and arms were painted blue. With loud shouts they attacked the Ro­ mans in chariots and on foot. The well­armed invincible Romans under one of the greatest generals of that time had to return to France. In the next year, 54 B. C., Caesar came to Britain again, this time with larger forces (25 000 men). The Celts fought bravely for their in­ dependence but they were not strong enough to drive the Romans off. The Romans who had better arms and armour and were much better trained defeated the Celts in several battles. This is how the Roman invasion of Brit­ ain started. This invasion lasted till the year of 407 A. D. As a result of the conquest signs of Roman civilization spread over Britain. З історії Великобританії Я хочу описати один епізод з історії Великобританії. Він відноситься до завоювання Бри­ танії римлянами. У 55 році до нашої ери римська ар ­ мія з 10 000 чоловік перетнула Ла­ Манш і захопила Британію. Кельти, що населяли Англію, побачи­ ли кораблі, що наближалися, кинули­ ся в атаку проти завойовників, коли ті висаджувалися на сушу. Кельти вразили римлян, що вперше побачили їх у битві. На честь битви їхнє волосся і вуси були пофарбовані в червоний колір, а ноги і руки — у голубий. З голосним лементом вони атаку ­ вали римлян на колісницях і пішки. Добре озброєні непереможні рим­ ляни, очолювані одним з найвидат­ ніших генералів того часу, були зму­ шені повернутися у Францію. У наступному, 54 році до н. е. Цезар знову пішов на Англію, цього разу великими силами (25 000 чоловік). Кельти хоробро боролися за свою не­ залежність, але вони були недостат­ ньо сильними, щоб вигнати римлян. Римляни, що були краще підготов ­ лені і мали кращу зброю, перемогли кельтів у декількох битвах. Так почалося завоювання Англії рим­ лянами. Воно продовжувалося до 407 року н. е. У результаті завоювання сліди римської цивілізації залишилися по всій Британії. Великобританія 11 There had been no towns in Britain be­ fore the Romans conquered it. As soon as they had conquered Britain they began to build towns, splendid villas, public baths as in Rome itself. York, Gloucester, Lincoln and London became the chief Roman towns. The Romans were great road­ makers and now a network of roads connected all parts of the country. The forests were cleared, swamps were drained, and corn­fields took their place. Today there are many things in Britain to remind the people of the Romans. The wells which the Romans dug give water today, and the chief Roman roads are still among the highways of modern England. Many of such remains as glass, statues, coins may be seen in the British Museum. Vocabulary: to invade [n´ved] — захопити Celts [´kelts] — кельти to rush [r26] — кидатися chariot [´t60r3t] — колісниця invincible [n´vnsbl] — непереможний Caesar [´si:z3] — Цезар Gloucester [´gl5st3] — Глостер to drain [dren] — осушувати Questions: 1. When did the Romans come to Britain? 2. What was the result of their first battle? 3. When did they come for the second time? 4. How did the Roman way of life influence the life of the Celts? 5. Are there any things in Britain to remind the people of the Romans? Outstanding events in the Life of Great Britain There were many outstanding events in the history of Great Britain. До римського завоювання в Бри­ танії не було міст. Як тільки римляни завоювали Бри­ танію, вони почали будувати міста, прекрасні вілли, суспільні лазні, як у самому Римі. Йорк, Глостер, Лінкольн, Лондон ста­ ли головними римськими містами. Римляни були великими будівельни­ ками доріг, і незабаром мережа до ­ ріг з’єднала всі частини країни. Великі площі були очищені від лісів, болота осушені, і поля з зерновими культурами зайняли їхнє місце. Зараз в Англії багато що нагадує лю­ дям про римлян. Колодязі, побудовані римлянами, дають воду і сьогодні, а головні до ­ роги римлян усе ще використову­ ються в сучасній Англії. Багато залишків виробів зі скла, ста­ туй, монет можна побачити в Британському музеї. Видатні події в житті Великобританії В історії Великобританії відбулося багато видатних подій. 12 Great Britain England was added to the Roman Em­ pire in 43 A. D. Roman invasion played a very important role in the history of the country. The Romans built the first roads in the country, dug the first wells. The Romans, who were great architects, constructed the first towns in Britain. After the withdrawal of Roman legions in 410, different tribes tried to control the territory of Britain. But the Normans influenced the British civilization most of all. They came in 1066 under the leadership of William the Conqueror. As the invaders spoke French, their speech influenced the English lan­ guage. That is why English comprises a lot of French words and word combinations. In the 18th century technological and commercial innovation led to the Industrial Revolution. The thirteen North American Colonies were lost, but replaced by colonies in Canada and India. Once more the British had to face the French in 1805 at the battle of Trafal­ gar. Then Admiral Nelson won a great victory over the French fleet. In order to commemorate this event the main square in London is named after this battle. And the monument to Admiral Nelson was erected on this square. Many historical events and personalities led the country to the position of the pow­ erful and highly­developed state. У 43 році н. е. Англія була приєдна ­ на до Римської імперії. Римське завоювання зіграло важ ­ ливу роль в історії країни. Римляни побудували перші дороги в країні, викопали перші колодязі. Римляни, що були великими архі­ текторами, побудували перші міста в Британії. Після відходу римських легіонів у 410 році різні племена намагалися контролювати територію Велико­ британії. Але нормани вплинули на британ ­ ську цивілізацію найбільше. Вони прийшли в 1066 році під прово­ дом Вільяма Завойовника. Тому що завойовники розмовляли французькою мовою, їхня мова вплинула на англійську мову. Тому в англійській мові багато фран­ цузьких слів і словосполучень. У 18 столітті технологічні й комерці ­ йні нововведення призвели до про­ мислової революції. Тринадцять північноамериканських колоній були загублені, але їх замі­ нили колонії в Канаді й Індії. Ще раз Британія протистояла фран­ цузам у 1805 році в битві при Тра­ фальгарі. Тоді адмірал Нельсон здобув велику перемогу над французьким флотом. На честь цієї події названа головна площа в Лондоні. На цій площі споруджено пам’ятник адміралові Нельсону. Багато історичних подій і особисто­ стей зробили країну могутньою і ви­ сокорозвиненою державою. Великобританія 13 Vocabulary: to invade [n´ved] — вторгатися colony [´k5l3n] — колонія Empire [еm´ра3] — імперія to be named after [b ´nemd ´ :ft3] — бути названим на честь Conqueror [´k58k3r3] — завойовник Questions: 1. What traces of the Romans are there in Britain? 2. When did William the Conqueror come to Britain? 3. Why was he named the Conqueror? 4. What led to the Industrial Revolution? 5. Who was Nelson? Why is he so famous in Britain? Tchaikovskyi in england For the first time Tchaikovskyi visited England in 1861, as a travelling tourist. Twenty­seven years later, Tchailovskyi came to England again to begin his first foreign concert tour. The London concert at which the great composer conducted his Serenade for Strings and his Suite No. 3 was an important event in the musical life of England’s capital. In 1884 Tchaikovskyi wrote that he was working hard at his English. Later he mentioned that he had succeeded in reading Dickens in the original, which gave the novels a “fresh charm”. Some of Tchaikovskyi’s most important symphonic music is based on themes taken from the works of great English poets: Shakespeare’s “The Tempest”, “Romeo and Juliet”, “Hamlet” and Byron’s “Manfred”. In 1893, on the 50th anniversary of the founding of the Cambridge Uni­ versity Musical Society, Tchaikovskyi was elected Doctor of Music “Honoris causa”, together with the Norwegian composer Grieg, and the French composer Saint Saens. Чайковський в англії Чайковський уперше відвідав Англію в 1861 р. як мандрівник і турист. 27 років потому Чайковський знову приїжджає в Англію, щоб дати свій перший концерт за кордоном. Лондонський концерт, на якому великий композитор виконував «Струнну серенаду» і «Сюїту № 3», був важливою подією у музичному житті англійської столиці. У 1884 р. Чайковський писав, що він багато працює над вивченням анг­ лійської мови. Пізніше він згадував, що досяг успі ­ ху у читанні творів Дікенса в оригі­ налі, через що вони набули «свіжої чарівності». Найважливіша симфонічна музика Чайковського заснована на темах, узятих з робіт великих англійських поетів: шекспірівські «Бура», «Ро­ мео і Джульєтта», «Гамлет» і «Манф­ ред» Байрона. У 1893 р. на 50­літньому ювілеї утво­ рення музичного суспільства Кемб­ риджського університету Чайковсь­ кий був обраний почесним доктором музики разом з норвезьким компози­ тором Григом і французьким компо­ зитором Сен­Сансом. 1 Great Britain Vocabulary: Serenade for Strings [ser3´ned] — Cтрунна серенада Suite [swi:t] — сюїта to mention [men6n] — згадувати to succeed [s3k´s : d] — мати успіхи, досягати мети considerable [k3n´sd3r3bl] — значний Norwegian [n5´wi:d43n] — норвезь - кий “ Honoris causa ” [´1:n3rs´k1:s] ( лат.) — почесний Questions: 1. When did Tchaikovskyi first visit England for the first time? 2. Did he travel as a tourist? 3. Who conducted Serenade for Strings and Suite No. 3? 4. Was it an important event in the musical life of England’s capital? 5. What was Tchaikovskyi’s most important symphonic music based on? London — the Capital of the Uk London is the capital of Great Britain, its political, economic and cultural centre. It is one of the largest cities in the world. Its population is more than 11 000 000 people. London is situated on the river Thames. The city is very old and beautiful. It was founded more than two thousand years ago. Traditionally London is divided into several parts: the City, the Westminster, the West End and the East End. The City is the oldest part of London, its financial and business centre. The Westminster is the aristocratic official part of London. It includes Buckingham Palace, where the Queen lives, and the Houses of Parliament. The West End is the part where rich people live. Лондон — столиця Великобританії Лондон — столиця Великобританії, її політичний, економічний і культур­ ний центр. Це одне з найбільших міст світу. Його населення — понад 11 000 000 чоловік. Лондон розташований на ріці Темза. Це дуже старе і красиве місто. Він заснований понад дві тисячі ро ­ ків тому. Традиційно Лондон поділяється на кілька частин: Сіті, Вестмінстер, Вест­Енд і Іст­Енд. Сіті — найстаріша частина Лондона, його фінансовий і діловий центр. Вестмінстер — це аристократична ділова частина Лондона. Вона включає Букінгемський палац, де живе королева і де розташовано будинок Парламенту. Вест­Енд — місце проживання бага­ тих людей. Великобританія 1 It is the most beautiful part of London. The best hotels, restaurants, shops, clubs, parks and houses are situated there. The East End is an industrial district of London. There are many factories and the Port of London there. London has many places of interest. One of them is the Houses of Par­ liament, the seat of the British Government. There one can see the famous Tower Clock Big Ben, the symbol of London. Big Ben is the real bell which strikes every quarter of an hour. Another place of interest is Buckingham Palace. It’s the residence of the Queen. There are many other places of interest in London: Trafalgar Square, Regent’s Park, Westminster Abbey and, of course, the British Museum. It’s impossible to describe all places of interest. The best way to know London is to visit it. Vocabulary: financial [fa´n0n63l] — фінансовий to be divided [d´vadd] — бути поділеним, ділитися seat [s : t] — місцеперебування government [´g2v3nm3nt] — уряд to strike [strak] — бити, відбивати Questions: 1. What is the population of London? 2. Where is London situated? 3. When was the city founded? 4. What is Big Ben? 5. Do you know any places of interest in London? Це найкрасивіша частина Лондона. Там розташовані найкращі готелі, ресторани, магазини, клуби, парки і будинки. Іст­Енд — промисловий район Лон­ дона. У ньому розташовано багато фаб­ рик, а також Лондонський порт. У Лондоні багато визначних пам’яток. Одна з них — будинок Парламенту, де розташовується британський уряд. Тут можна побачити знаменитий баштовий годинник Біг Бен — сим ­ вол Лондона. Біг Бен — це діючий дзвін, що відби­ ває кожну чверть години. Інша визначна пам’ятка Лондона — Букінгемський палац. Це резиденція королеви. У Лондоні багато інших цікавих місць: Трафальгарська площа, Риджентс­парк, Вестмінстерське абатство і, звичайно ж, Британ ­ ський музей. Ми не можемо описати усі визначні пам’ятки. Кращий спосіб довідатися про Лон­ дон — відвідати його. 1 Great Britain History of London London is an old city. It grew up around the first point where the Roman invaders found the Thames narrow enough to build a bridge. There has been a “London Bridge” in the same area ever since. They founded a Celtic settlement then known as Londinium and later they had turned it into a large port and important trading centre with a long wall of stone and brick. Inside the wall low houses were built with bright red tiled roofs. The Tower of London was founded by Julius Caesar and in 1066 rebuilt by William the Conqueror. It was used as a fortress, a royal resi­ dence and a prison. Now it is a museum and also the place where the Crown Jewels are kept. Time passed. London grew and became a great city. The coming of the railway changed London for ever. The first underground railway was opened in 1863 between Paddington and the City. Today London is the capital of Great Britain and Northern Ireland. It is one of the most beautiful cities in the world. There are many places of interest in it and this city is well worth visiting. Vocabulary: invader [n´ved3] — завойовник settlement [´setlm3nt] — поселення tiled roof [´tald] — черепичний дах Conqueror [´k5nk3r3] — завойовник історія Лондона Лондон — старе місто. Він виріс навколо того місця, де римські завойовники знайшли Темзу достатньо вузькою, щоб побудувати міст. Відтоді тут стоїть Лондонський міст. Вони заснували кельтське поселен ­ ня, відоме тоді як Лондиніум, і пізні ­ ше перетворили його у великий порт і важливий торговий центр, оточений довгою стіною з каменю і цегли. Усередині міської стіни були побудо­ вані низькі будиночки з яскраво­чер­ воними черепичними дахами. Лондонський Тауер був заснований Юлієм Цезарем і в 1066­му перебу­ дований Вільямом Завойовником. Він використовувався як фортеця, королівська резиденція і в’язниця. Зараз це музей, а також місце, де зберігаються скарби корони. Йшов час. Лондон ріс і ставав величезним містом. Прокладання залізниці зовсім змі ­ нило його. Перша лінія метрополітену була від­ крита в 1863­му, вона з’єднувала Падингтонський вокзал і Сіті. Зараз Лондон — це столиця Велико­ британії і Північної Ірландії. Це одне з красивіших міст світу. У ньому багато визначних пам’яток, і його варто відвідати. Великобританія 1 Questions: 1. Is London a young city? 2. What river does it stand on? 3. Who founded the Tower of London? 4. What is the Tower now? 5. When was the first underground opened? Places of Interest in London There are a lot of places of interest in London. Among them there are: Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buckingham Palace, St Paul’s Cathe­ dral, London Bridge, the Tower of London. London stands on the river Thames. Crossing the river by the Tower Bridge you can see the Tower of London. It is one of the oldest buildings of the city. Many centuries ago it was a fortress, a royal palace and then a prison. Now it is a museum of arms. On the bank of the Thames, not far from the Tower of London, you can see Westminster Palace, or the Houses of Parliament. It is the seat of the British government and it is one of the most beautiful buildings in London. In one of its towers there is famous Big Ben, the largest clock of England. It strikes every quarter of an hour. Buckingham Palace is the Queen’s official London residence. Tourists always go to see the ceremony of changing the Guard there. London has many fine squares. Визначні пам’ятки Лондона У Лондоні дуже багато визначних пам’яток. Серед них: Вестмінстерське абат­ ство, будинок Парламенту, Букін ­ гемський палац, собор Святого Пав­ ла, Лондонський міст і Тауер. Лондон розташований на ріці Темза. Проходячи по Тауерському мосту, ви відразу бачите лондонський Тауер. Це один із найстаріших будинків міста. Багато сторіч назад це була форте ­ ця, потім королівський палац, а по­ тім — в’язниця. Тепер тут музей зброї. На березі Темзи, недалеко від Тауе­ ра, ви можете бачити Вестмінстерсь­ кий палац чи будинок Парламенту. У ньому засідає англійський уряд, а крім того, це один з найкрасиві ­ ших будинків Лондона. Одна з його веж — це знаменитий Біг Бен, найбільший годинник Англії. Він б’є кожну чверть години. Букингемський палац — це офіційна резиденція королеви в Лондоні. Туристи завжди йдуть туди для того, щоб подивитися церемонію зміни варти. У Лондоні багато красивих площ. 1 Great Britain Some of them are quiet, others are busy like Trafalgar Square. Trafalgar Square is the central square of the city. To the right of the square there is the National Gallery which has a fine collection of European paintings. St Paul’s Cathedral is the biggest Eng­ lish church. Another famous church is Westminster Abbey where kings, queens, and many famous people are buried. London is also famous for its beautiful parks. Hyde Park is the most democratic park in the world, as anyone can say anything he likes there. Regent’s Park is the home of London Zoo. Vocabulary: prison [´prz3n] — в’язниця cathedral [k3´7i : dr3l] — собор Questions: 1. What is the oldest building in London? 2. What is the Westminster Abbey famous for? 3. What places of interest are there in London? 4. What river flows through London? 5. What is the most democratic park in the world? Main Theatres in London There are four theatres in London of notable beauty: the Theatre, the Curtain Theatre, the Rose Theatre and the Swan Theatre. In each of them a different play is daily performed to the audience. Of all the theatres the largest and the most magnificent is the Swan Theatre: for it accommodates three thousand people. Деякі з них тихі, а інші — дуже гомін ­ кі, як, наприклад, Трафальгарська площа. Трафальгарська площа — це цент­ ральна площа міста. Праворуч від площі знаходиться Націо­ нальна галерея, у якій зібрана багата колекція європейського живопису. Собор святого Павла — найбільший собор в Англії. Ще один відомий собор — це Вестмі­ нстерське абатство, де поховані коро­ новані особи і багато відомих людей. Лондон також знаменитий своїми красивими парками. Гайд­парк — найбільш демократич­ ний парк у світі, оскільки там кож ­ ний може сказати все, що хоче. Лондонський зоопарк знаходиться у Риджентс­парку. Головні театри Лондона У Лондоні є чотири театри надзви­ чайної краси: Театр, Кетен театр, Роуз театр і Свон театр. Щодня в кожнім із них глядачам представляються різні п’єси. З усіх театрів найбільший і найбільш чудовий — Свон театр; він зручний тим, що вміщує 3 тисячі глядачів. Великобританія 1 It is built of a mass of flint stones, and is supported by wooden columns painted in such an excellent imitation of marble that it is able to deceive even the most cunning people. The actual date of the building and open­ ing of the Swan Theatre is uncertain, but it was probably about 1596. Built by Francis Landley the Rose Theatre was probably opened in 1597. The Theatre — the first and most appropriately named playhouse was erected in London in 1576. Built by James Burbage the Curtain Theatre was London’s second play­ house, opened in 1577, the year after the Theatre. There is no definite information as to who built it. Every day at two o’clock in the afternoon in the city of London two or three com­ edies are perfomed at separate places. The places are built so that the actors act on a raised platform, and everyone can see everything well enough. Vocabulary: notable [´n3\t3bl] — видатний audience [´1:d3ns] — глядачі magnificent [m0g´nfsnt] — пишний, розкішний to accommodate [3´k5m3det] — пристосовувати; містити flint [flnt] — кремінь marble [´m :bl] — мармур cunning [´k2n8] — хитрий, спритний to erect [´rekt] — споруджувати, зводити separate [´sep3r3t] — окремий Swan Theatre [´sw5n ´73t3] — Свон театр Curtain Theatre [´k-:tn ´73t3] — Кетн театр Questions: 1. How many main theatres are there in London? 2. What are they? 3. What is the largest of them? 4. When are the comedies performed? 5. The places are built on a raised platform, aren’t they? Він побудований із безлічі кремніє­ вих каменів і підтримується дере­ в’яними колонами, так мистецьки пофарбованими «під мармур», що це може обдурити навіть найбільш спокушених осіб. Дійсна дата будівництва і відкриття Свон театру не визначена, але це, мабуть, 1596 р. Побудований Франсісом Лендлі Роуз театр був, мабуть, відкритий у 1597 р. Театр першим був зведений у Лон­ доні в 1576 р. і найбільш відповідав назві — гральний будинок. Побудований Джемсом Бейбіджем, Кетен театр був другим Лондон ­ ським гральним будинком, відкри ­ тим у 1577 р., через рік після Театру. Немає точної інформації про те, хто його будував. Щодня о другій годині в Лондоні в різних місцях представляються дві чи три комедії. Місця розташовані так, що актори грають на узвишші і кожному все видно. 10 Great Britain Shopping in London Harrods is probably the world’s most famous shop. For Londoners, there is a love­hate relationship: most say they hate it but then assure you it is the best place for silk socks, toys, flowers, tea or whatever. Its 230 departments on five floors spread over twenty acres where 4 000 staff serve 50 000 customers. There are six restaurants, five bars, a library, bank, pet shop, dry cleaners, everything from Indian cigarettes to domestic equipment to buy, a ticket agency and departments for christening, weddings and funerals. Not content with selling everyone else’s goods, Harrods own­make goods fill an in­house shop and Harrods green buses do London tours. Henry Charles Harrod, a tea merchant, founded the institution with a small grocery shop and was pleased if his weekly takings were twenty pounds. But some years later his son had takings 1000 pounds a week and then lost everything in the fire. Then he wrote to his customers: “I greatly regret to inform you, that in consequence of the above premises being burnt down, your order will be delayed in the execution for a day or two”. Such service drew more buyers. Магазини в Лондоні Харродс, імовірно, найвідоміший магазин у світі. Лондонці і люблять його і ні; багато хто стверджують, що вони не лю ­ блять його, але потім запевняють, що це найкраще місце, де прода­ ються шовкові шкарпетки, іграшки, квіти, чай і все що завгодно. Його 230 відділів на п’ятьох по ­ верхах розташовані більш ніж на 20 акрах; і штат у 4000 чоловік об ­ слуговує 50 000 покупців. Тут є шість ресторанів, п’ять барів, бібліотека, банк, зоомагазин, хім­ чистка, тут можна купити усе — від індійських цигарок до побутових приладів; є також квиткова каса і відділи товарів для хрестин, весіль і похорону. Не задовольняючись продажем чу­ жих товарів, Харродс також робить свою продукцію для заповнення внутрішнього ринку, і зелені автобу­ си з маркою Харродс здійснюють екскурсійні поїздки по Лондону. Генрі Чарльз Харродс, торговець чаєм, заснував установу з малень ­ кою бакалійною крамницею і був задоволений, якщо його тижневий прибуток становив 20 фунтів. Але кілька років по тому його син мав прибуток 1000 фунтів за тиждень, а потім втратив усе че ­ рез пожежу. Тоді він написав покупцям оголошен­ ня: «Я з жалем повідомляю вам, що внаслідок пожежі виконання замов­ лень буде відкладене на день­два». Це залучило більшу кількість покупців. Великобританія 11 In 1901 the store was designed with mosaic friezes and tiles in the Food Halls. At all times there are so many people in the store that it is easy to lose the way. Information desks inside most entran­ ces will help you to find your way in the stores as well as “The Store Guide”. Vocabulary: Harrods [´h0r3dz] — Харродс, найві- доміший магазин у Лондоні relationship [r´le6n6p] — стосунок, відношення to assure [3´6\3] — переконувати department [d´p :tm3nt] — відділ to spread [spred] — простягатися acre [´ek3] — акр staff [st :f] — штат premise [´prems] — тут : розписка, вексель execution [ ´ eks´kju:6n] — оформ- лення документів, замовлення Indian [´nd3n] — індійський equipment [´kwpm3nt] — обладнання, прилад christening [´krsn8] — хрещення merchant [´m- : t63nt] — купець, торговець to regret [r´gret] — шкодувати in consequence of [´k5nskw3ns] — внаслідок frieze [fr : z] — фриз Questions: 1. What is the most famous shop in London? 2. What can you buy there? 3. How many departments are there? 4. What does the shop contain? 5. Who founded the shop? 6. What can help you to find your way in Harrods? History of Wales The Celts who had first arrived in Wales in the 6th and 7th centuries B. C. were defeated by the Romans in 43 A. D. The Romans also killed large numbers of Druids, the Celtic religious leaders. These Druids could not read or write, but they memorized all the things about the laws, history, medicine necessary for the Celts. У 1901­му магазин був прикраше ­ ний мозаїчними фризами і плиткою у продуктових відділах. У будь­який час доби в магазині стіль­ ки народу, що легко загубитися. Столи довідок допоможуть знайти до­ рогу так, як і «Путівник по магазину» . історія Уельсу Кельти, що першими з’явилися в Уельсі в 6 і 7­му століттях до нашої ери, були переможені римлянами в 43 році нашої ери. Римляни також убили велику кіль­ кість друїдів, кельтських релігійних лідерів. Ці друїди не вміли читати чи писа ­ ти, але вони усі пам’ятали про за­ кони, історію і медицину, необхідні для кельтів. 12 Great Britain The Saxons pushed the Welsh further and further towards the west until, in the 8th century, a Saxon king called Offa built a long ditch to keep them out of England. Then came the Normans who built huge castles to protect themselves from attacks from the west. The Welsh fought for many years to win back their freedom. The Welsh king, Llywelyn the Great, tried to unite his people against the English, but his grandson, Llywelyn the Last, was finally defeated in 1282. The English built great castles in Har­ lech and Caernarfon, and in 1301 Edward I of England made his eldest son prince of Wales. This tradition has been kept until the present day and in 1969 such a ceremony took place again. The Queen made her eldest son, Charles, Prince of Wales at Caernarfon castle. Vocabulary: Celts [kelts] — кельти Roman [´r3\m3n] — римлянин Druids [´dru : dz] — друїди law [l1:] — закон century [´sent63r] — вік to be defeated [d´f : td] — бути переможеним Saxsons [´s0ksnz] — сакси Llywelyn [lu : ´eln] — король Уельса Harlech [´h :lek] — замок в Уельсі Caernarfon [k3´n :f3n] — замок в Уельсі Charles [t6 :lz] — Чарльз Questions: 1. Who arrived first in Wales? 2. Who were the Druids? 3. What did the Saxons do? 4. Why did the Welsh fight? 5. What are the great castles in Wales? Сакси відтісняли уельсців усе далі і далі до заходу, поки в 8 столітті сак­ сонський король по імені Оффа не вирив довгий рів, щоб не пускати їх в Англію. Потім з’явилися норвежці, що будували величезні замки, щоб захистити себе від нападів із заходу. Уельсці багато років боролися за свою незалежність. Уельський король Луелін Великий намагався об’єднати людей проти англійців, але його онук Луелін Останній потерпів остаточну поразку в 1282 р. Англійці будували чудові замки в Харлеке і Каернафоне, і в 1301 р. Едвард I, король Англії, зробив свого старшого сина прин ­ цом Уельським. Ця традиція збереглася до цього часу, і в 1969 р. ця церемонія була проведена знову. Королева зробила свого старшого сина, Чарльза, принцем Уельським у Каернафонському замку. Великобританія 13 Cities and Towns of Great Britain Great Britain is a highly developed industrial country, and most of the people live in large cities. Naturally, the capital comes first among the biggest industrial cities of the country. Lots of things such as clothes, food, planes and cars are made in London. Birmingham is the biggest town in the centre of England. Machines, cars and lorries are made here. TV­ and radio­sets are also produced in Birmingham. Manchester is an industrial capital of the North of England. It is a very old city. It is the centre of cotton industry. Manchester was the first city in Great Britain to build an airport in 1929. Manchester has many libraries, muse­ ums, art galleries and theatres. Edinburgh is the capital of Scotland. It is one of the most beautiful cities in Europe. Its main attractions are the Floral clock made of growing flowers, and the Edinburgh Art Festivals, the annual summer performances of operas, dancing, music and drama. Glasgow is another great Scottish city. It is famous for its shipyards. Glasgow is a great industrial city and also the centre of Scottish culture. Cardiff is the capital of Wales. Великі і малі міста Великобританії Великобританія — високорозвине ­ на промислова країна, і більшість людей живуть у великих містах. Звичайно, столиця стоїть на першо ­ му місці серед найбільших промис ­ лових міст країни. Безліч продукції, такої як одяг, про­ дукти харчування, літаки й автомо ­ білі, виробляється у Лондоні. Бірмінгем — найбільше місто в центрі Англії. Там роблять устаткування, легкові та вантажні автомобілі. У Бірмінгемі також роблять телевізо­ ри і радіоприймачі. Манчестер — промислова столиця півночі Англії. Це дуже старе місто. Це центр текстильної промисловості. Манчестер був першим із британсь­ ких міст, у якому в 1929 році побуду ­ вали аеропорт. У Манчестері багато бібліотек, му­ зеїв, картинних галерей і театрів. Единбург — столиця Шотландії. Це одне з найкрасивіших міст Єв ­ ропи. Головна визначна пам’ятка міста — квітковий годинник, зроблений із живих квітів, і Единбурзький фести ­ валь мистецтв, щорічні літні покази опери, танців, музики і драматично ­ го мистецтва. Глазго — ще одне шотландське місто. Він знаменитий своїми верфями. Глазго — велике промислове місто, а також центр шотландської культури. Кардифф — столиця Уельсу. 1 Great Britain It is a big port and ships come here from all over the world. Cambridge and Oxford are the oldest university towns in Great Britain. Many great men studied in these uni­ versities: Cromwell, Newton, Byron, Darwin and others. Vocabulary: highly developed [´hal d´vel3pt] — високорозвинений clothes [kl3\9z] — одяг Birmingham [´b-:m83m] — Бірмінгем cotton [´k5t3n] — бавовна, текстиль Edinburgh [´ednb3r3] — Единбург shipyard [´6pj : d] — верф university town [ju:n´v-:st ta\n] — університетське містечко Questions: 1. What big cities and towns are there in Great Britain? Name them. 2. What city is the centre of the cotton industry in Great Britain? 3. What city is situated in the heart of England? 4. What is the town of Edinburgh famous for? 5. Name the oldest university towns in Great Britain. Sights of Great Britain There are a lot of places of interest in Great Britain. They are both modern and ancient monu­ ments, like Stonehenge and Hadrian Wall, Durham castle and York Cathedral. The famous Lake District is in Northern England. In Embleside one can visit the Steam Boat Museum. The oldest ship in this museum — her name is “Dolly” — is 150 years old. In York the tourists are usually attracted by the National Railway Museum. It contains the history of Stephenson’s invention of steam locomotive. But the main attraction is London places of interest. Це великий порт, і сюди приходять кораблі з усього світу. Кембридж і Оксфорд — найстаріші уні­ верситетські міста Великобританії. Багато великих людей навчалися в цих університетах: Кромвель, Нью­ тон, Байрон, Дарвін та ін. Визначні пам’ятки Великобританії У Великобританії дуже багато ви­ значних пам’яток. Це сучасні і давні пам’ятники, такі як Стоунхендж, стіна Хейдріана, замок Дорем і Собор у Йорку. У північній Англії знаходиться знаме­ нитий район озер. У Емблсайді можна відвідати «Му ­ зей пароплавства». Пароплав «Доллі», якому 150 ро ­ ків,— найстаріший у цьому музеї. У Йорку туристів звичайно приваблює Національний залізничний музей. Він розповідає про історію винахо ­ ду паровоза Стівенсоном. Але понад усе привертають увагу визначні пам’ятки Лондона. Великобританія 1 Серед них: Вестмінстерське абат­ ство, будинок Парламенту, Букін ­ гемський палац, собор св. Павла, Лондонський міст, Тауер. Лондон розташований на ріці Темза. Його населення понад 11 000 000 чо ­ ловік. Це — красиве давнє місто. Воно було засновано понад 2000 років тому. На будинку Парламенту можна поба­ чити знаменитий баштовий годин ­ ник Біг Бен, символ Лондона. Насправді ж Біг Бен — це дзвін, що відбиває кожні чверть години. Ще один пам’ятник, що може врази­ ти, — Букінгемський палац. Це резиденція королеви. Лондон також знаменитий своїми парками. Гайд­парк — найдемократичніший парк у світі, тут кожен може сказати усе, що хоче. Лондонський зоопарк знаходиться в Риджентс­парку. Мені б хотілося все це побачити на власні очі. Among them there are: Westminster Abbey, the Houses of Parliament, Buck­ ingham Palace, St Paul’s Cathedral, London Bridge, the Tower of London. London is situated on the river Thames. Its population is more than 11 million people. The city is very old and beautiful. It was founded more than two thousand years ago. On the Houses of Parliament one can see the famous Tower Clock Big Ben, the symbol of London. Big Ben is the real bell which strikes every quarter of an hour. Another place which you can admire is Buckingham Palace. It’s the residence of the Queen. London is also famous for its beautiful parks. Hyde Park is the most democratic park in the world, as anyone can say anything he likes there. Regent’s Park is the home of London Zoo. I’d like to see all the sights myself. Vocabulary: Stonehenge [´st3\nhend4] — Стоунхендж Hadrian Wall [´hedri:3n] — Адріанів (Римський) вал Durham Castle [´d-:r3m ´k : sl] — Даремський замок Embleside [´emb3lsad] — Емблсайд Stephenson [´sti:v3ns3n] — Стівен - сон thousand [´7a\z3nd] — тисяча residence [´rezd3ns] — резиденція district [´dstrkt] — район Questions: 1. Where is the Lake District situated? 2. Where are the Steam Boat Museum and the National Railway Museum situated? 3. When was London founded? 4. Who lives in Buckingham Palace? 5. Where is the home of London Zoo? 1 Great Britain англійський монетний двір Англійський монетний двір проісну ­ вав понад тисячу років. Він був заснований англійським ко­ ролем Аселстейном. Багато відомих імен зв’язано з мо­ нетним двором. Наприклад, Ісаак Ньютон обіймав посаду начальника монетного дво ­ ру 30 років. Англійський монетний двір виконує замовлення з багатьох країн. Не дуже давно англійський мо ­ нетний двір виконав величезне і важливе завдання. Після дворічного вивчення спеціаль­ на урядова комісія прийняла рішен ­ ня реформувати монетну систему. Труднощі зміни грошей частково носять психологічний характер: англійці звикли вважати 20 шилін ­ гів за 1 фунт стерлінгів; 12 пенсів за 1 шилінг. Вони звикли користуватися крона­ ми (5 шилінгів), півкронами і монета­ ми в шість пенсів. Нове рішення розділити фунти стер­ лінгів на 100 центів обновить стару монетну систему, але зміна не буде легкою для мільйонів людей. Існує маса труднощів технічного ха­ рактеру, пов’язаних з випуском при­ наймні шестисот мільйонів монет. The english Mint The English Mint has existed for over a thousand years. It was founded by the English King Athelstane. Many well­known names are connected with the mint. For example, Isaac Newton held the position of “Master of the Mint” for thirty years. The English mint has carried out orders from many countries. Not long ago the English mint carried out a great and important task. After a two years study a special government commission had taken a decision to reform the English mon­ etary system. The difficulty of the change of money is partly psychological, the English people have been accustomed to count twenty shillings in a pound, twelve pence in a shilling. They are accustomed to using crowns (five shillings), half­crowns and sixpence coins. The new decision to divide the pound into one hundred “cents” will modernize the old monetary system, but the change will not be easy for millions of people. There are also many technical diffi­ culties, connected with issuing at least six thousand million coins. Vocabulary: mint [mnt] — монетний двір to carry out [´k0r a\t] — виконувати psychological [sak3´l5d4k3l] — психологічний crown [kra\n] — крона (монета) issue [´sju:] — випуск to modernize [´m5d3naz] — модернізувати to be accustomed [3´k2st3md] — звикати Великобританія 1 Охорона здоров’я у Великобританії Британська система охорони здо­ ров’я забезпечує безкоштовну медичну допомогу населенню Ве ­ ликобританії і надає першу медичну допомогу приїжджим. Велика частина грошей надходить у систему охорони здоров’я як по­ датки, що віднімаються із зарплати. Люди також платять визначену суму кожен місяць як страховку. У національній системі охорони здоров’я є три основних складових: лікарі­терапевти, лікарняні і спеці­ алізовані служби і місцеві органи охорони здоров’я. Місцеві органи охорони здоров’я несуть відповідальність за медичну освіту, будівництво лікарень, стан навколишнього середовища, ще ­ плення і так далі. У центрі національної системи охорони здоров’я — лікарі­терапевти. Кожна людина прикріплена до виз­ наченого лікаря у своєму районі. Терапевт ставить діагноз, видає лікарняні аркуші, прописує ліки. Стоматологи й окулісти звичайно приймають в окремих клініках. Вони не є частиною здоровоохорон­ них центрів. Questions: 1. How many years has the English mint existed? 2. Who founded it? 3. How is Newton’s name connected with the mint? 4. Has a special government commission taken a decision to reform the English monetary system? 5. Why is it difficult to change the money? Uk Health Service The National Health Service provides free treatment for people living in Britain and gives emergency treatment for visitors. The greater part of the cost is met from taxes taken from people’s wages. People also pay some money every month as a sort of insurance. The National Health Service consists of three main parts: the general practi­ tioners, the hospital and specialist services, and local health authority services. Local health authorities are responsible for medical education, hospital building, environmental health, vaccination service and so on. The centre of National Health Service is the general practitioner (GP). Each person is registered with a certain doctor in his or her area. The GP diagnoses, gives medical certi­ ficates, prescribes medicines. Dentists and opticians usually have separate clinics. They are not parts of health centres. 1 Great Britain Існує також середній медперсонал. Районні медсестри роблять уколи, фізіотерапевтичні процедури вдома. Палатні сестри піклуються про хво ­ рих у лікарні. Регулярні медичні огляди прово­ дяться у школах. Дітям роблять різноманітні щеплен­ ня, їх оглядають різні фахівці. У кожній школі також існує шкільна стоматологічна служба. Багато уваги приділяється освітнім програмам. Міністерство охорони здоров’я про­ водить освітні програми про шкоду паління, вживання алкоголю, про ­ грами по запобіганню ракових за ­ хворювань і так далі. Багато уваги приділяється програ­ мам зі СНІДу і про шкоду наркотиків. Великобританія приділяє особливу увагу кваліфікації лікарів. Їх готують у 16 університетах. Крім цього, вони проходять прак ­ тику під час своєї роботи в нав­ чальних лікарнях. There is also a medium­level hospital staff. District nurses give injections, physio­ therapy exercises at people’s homes. Ward nurses take care of the ill in the hospital. Regular medical inspections are held at schools. Children receive various vaccinations and are examined by different specialists. There also exists a school dental service in every school. Much attention is paid to the educational programmes. The Department of Health provides anti­smoking education programmes, alcohol education programmes, cancer prevention programmes and so on. Much attention is paid to the AIDS and drug programmes. Great Britain pays much attention to the qualification of doctors. They are trained at 16 universities. Besides, they get practice during their work at teaching hospitals. Vocabulary: to provide [pr3´vad] — забезпечувати emergency treatment [´m-:d43ns ´tr:tm3nt] — перша медична допомога optician [5p´t63n] — окуліст nurse [n- : s] — медсестра physiotherapy [fz3\´7er3p] — фізіотерапія qualification [kw5lf´ke63n] — кваліфікація Questions: 1. What does the National Health Service provide? 2. What do people pay every month? 3. What does the National Health Service consist of? 4. What are local health authorities responsible for? 5. What is in the centre of National Health Service? Великобританія 1 англійська кухня та їжа За винятком сніданку їжа в Англії схожа на їжу в інших країнах. Сніданок, ланч, чай і обід — звичай ­ ні прийоми їжі в Англії. Англійці дуже розбірливі в їжі і суво ­ ро дотримуються визначеного часу прийому їжі. Час сніданку між 7 і 9 годинами ран ­ ку. Багато хто люблять починати його з вівсяної каші. Англійці їдять вівсянку з молоком чи вершками і цукром, але жоден шотландець — а вівсянка з’явилася саме в Шотландії — не покладе цу­ кор у кашу. Потім їдять яєчню з беконом, пови ­ дло з тостами і п’ють чай чи каву. Для урізноманітнення можна з’їсти варене яйце, холодну шинку чи рибу. Два істотних прийоми їжі на день, ланч і обід, схожі між собою. Час ланчу — перша година дня. Багатьом з тих, хто працює, важко приходити додому на ланч, і вони йдуть у кафе чи ресторан, але ніко ­ ли не пропустять прийому їжі. На ланч їдять багато — м’ясо чи рибу, картоплю і салат, пудинги чи фрукти. Удень, близько четвертої години, англійці п’ють чай з тортом чи шма­ точком­двома хліба з маслом. Чай дуже популярний в англійців, його можна назвати їх національ ­ ним напоєм. Англійці люблять міцний свіжозава­ рений чай. english Cookery and Meals With the exception of breakfast meals in England are much the same as in other countries. The usual meals in Great Britain are breakfast, lunch, tea and dinner. The English are very fastidious about their meals and keep to their meal times strictly. Breakfast time is between 7 and 9 a. m. Many people like to begin it with porridge. English people eat porridge with milk or cream and sugar, but the Scots — and Scotland is the home of porridge — never put sugar in it. Then comes bacon and eggs, marma­ lade with toast and tea or coffee. For a change you can have a boiled egg, cold ham or perhaps fish. The two substantial meals of the day, lunch and dinner, are more or less the same. Lunch is usually taken at one o’clock. Many people, who go out to work, find it difficult to come home for lunch and go to a cafe or a restaurant, but they never miss a meal. Lunch is a big meal — meat or fish, po­ tatoes and salad, puddings or fruit are quite usual for it. In the afternoon, about four o’clock, the English have a cup of tea and a cake, or a slice or two of bread and butter. Tea is very popular with the English; it may be called their national drink. The English like it strong and fresh made. 10 Great Britain Tea must be brewed as follows: one teaspoon for each person and one for the pot. They drink it with or without sugar, but almost always with milk. It is important to pour tea into milk, and not vice versa. Their “high tea” at 5 o’clock is very famous. Tea is accompanied by ham, tomatoes and salad, bread and butter, fruit and cakes. Dinnertime is generally about half past seven or later. In some houses dinner is the biggest meal of the day. They begin with soup, followed by fish, roast chicken, potatoes and vegetables, fruit and coffee. But in great many English homes the midday meal is the chief one of the day, and in the evening they only have light meal, for example, bread and cheese and a cup of coffee or cocoa and fruit. Vocabulary: exception [k´sep6n] — виняток meal [m : l] — їжа porridge [´p5rd4] — каша (вівсяна) lunch [l2nt6] — ланч, другий сніданок fastidious [f3´std3s] — розбірливий, примхливий to pour [´p1:] — наливати vice versa [´vas´v-:s3] — навпаки Questions: 1. What are the usual meals in Great Britain? 2. What is “English Breakfast”? 3. When do they have lunch? What do English people eat for lunch? 4. What is “High Tea”? 5. What is the biggest meal of the day? Чай варто заварювати в такий спо ­ сіб: одна чайна ложка на кожну лю ­ дину й одна на чайник. Вони п’ють чай з цукром чи без, але майже завжди з молоком. Важливо те, що потрібно наливати чай у молоко, а не навпаки. Дуже відомий їх «вечірній чай» о п’ятій годині вечора. До чаю подають шинку, помідори і салат, хліб з маслом, фрукти і ті­ стечка. Час обіду — близько половини восьмої чи пізніше. У деяких будинках обід — найбіль­ ший прийом їжі за день. Він починається із супу, потім іде риба, смажене курча, картопля з овочами, фрукти і кава. Але в більшості англійських родин головний прийом їжі — у середині дня, а ввечері їдять що­небудь лег ­ ке, наприклад, хліб із сиром і каву чи какао та фрукти. Великобританія 11 The english Character The national character of the English has been described in different ways, but most commentators agree over one quality, which they describe as a sense of superiority or “insular pride”. English patriotism is based on a deep sense of security. Englishmen as individuals may have been insecure, threatened with the loss of their job, unsure of themselves or unhappy in many ways. But as a nation they have been secure for centuries. The English are a well­disciplined people and it is probably no exaggeration to say that they have the best manners in the world. They are all polite, they all know how to hold their knife and fork and how to behave in society. Besides they are never rude. Coarse expressions are hardly ever used. You may be struck by the fact that life in Britain is less noisy. The English display a surprising unity in a crisis. They also have a strong sense for public order. The apparent coldness of Englishmen has been almost universally noted by the foreigners. But they also confess that once one gets to know an Englishman better, he turns out to be a very companionable fellow. The typical feature of the English is their love of games. англійський характер Національний характер англійців описують по­різному, але більшість коментаторів сходяться на одній рисі, яку вони описують як почуття переваги чи «острівну гордість». Англійський патріотизм заснований на глибокому почутті безпеки. Англійці нарізно могли бути в небез­ пеці, боятися втратити роботу, почу­ вати себе в чомусь невпевненими чи нещасливими. Але як нація вони були в безпеці про­ тягом сторіч. Англійці — добре дисциплінований народ, і без перебільшення можна сказати, що в них найкращі манери у світі. Вони усі дуже ввічливі і знають, як тримати ніж чи виделку і як поводи ­ тися в суспільстві. Крім того, вони ніколи не бувають грубі. Грубі вислови використовуються вкрай рідко. Вас може вразити той факт, що жит ­ тя в Англії набагато менш гучне. Англійці також показують дивну згуртованість під час кризи. У них сильно розвинуте почуття су­ спільного порядку. Видима холодність англійців завж­ ди відзначалася іноземцями. Але вони також визнають, що як тільки ви пізнаєте англійця краще, він відразу виявляється дуже това­ риським. Характерна для англійців і любов до ігор. 12 Great Britain Вони люблять грати в усі ігри. Вони грають у футбол і крикет, і ніде ігри не користуються такою популярністю, як в Англії. Але як би по­дитячому вони не пово­ дилися під час ігор, до справи вони ставляться дуже серйозно. Британці також давно відомі як на ­ ція любителів тварин. Практично в кожній родині є свій ­ ська тварина, і часто в собаки чи кішки є спеціальний стілець поруч з каміном, особливий корм і особли­ ве місце в серцях своїх хазяїв. Але все це не означає, що англійці відрізняються від інших людей. Вони виявляють такі ж емоції, як і інші: ревнощі, заздрість, радість і щастя — тільки зовнішній їхній прояв зовсім інший. Коли говорять про англійців, мають на увазі всі нації, що живуть у З’єднаному Королівстві, — шот ­ ландців, валлійців (уельсців) та ірландців. Розходження між цими націями велике для тих, хто живе у Велико­ британії, але для іншого світу воно набагато менш помітне. They love playing all of them. They play football and cricket; games are nowhere so popular as in England. But however childish at their games they are very serious in business. The British have long been famous as a nation of animal­lovers. There is a pet in nearly every family and often the family dog or cat has a special chair near the fire, special food and a special place in the hearts of its owners. All this doesn’t mean that the English differ from other human beings. They certainly feel the same emotions: jealousy, envy, joy and happiness as others — only their external reactions are different. When one speaks of the English, one usually means all the nations living within the borders of the United Kingdom — Scots, Welsh or Irish. The difference between these nations is great enough for everyone who lives in Britain, but for the outside world it is less apparent. Vocabulary: character [´k0r3kt3] — характер pride [prad] — гордість superiority [s\p3r´5rt] — перевага insular [´nsj\l3] — острівний security [s´kj\3r3t] — безпека pet [pet] — улюбленець (про тварин) exaggeration [g~z0d43´re63n] — перебільшення apparent [3´p0r3nt] — явний, очевидний Questions: 1. What is English patriotism? 2. Are the English different from other human beings? 3. What nation has the best manners in the world? 4. What may you be struck by? 5. What games are very popular in England? Великобританія 13 english Traditions Every country and every nation has its own customs and traditions. You cannot speak about England with­ out speaking about its traditions and customs. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. The English are stay­at­home people. “There is no place like home”, they say. When they don’t work they like to spend their days off at home with their families. Englishmen are very fond of fireplaces, that’s why many of them prefer the open fire to central heating. They like to live in small houses with a small garden. People all over the world know the saying “The Englishman’s home is his castle”. They say that English people keep to their traditions even in meals. Porridge is the dish Englishmen are very fond of. Many of them eat porridge with milk and sugar for breakfast. As for the Scots, for example, they never put sugar in their porridge, they always put salt in it. By the way, breakfast time in England is between seven and nine. Then, between 12 and 2 there comes lunch time. In some English houses lunch is the biggest meal of the day — they have meat or fish, vegetables, fruit or pudding. In the afternoon, at tea­time the English like to have a cup of tea with milk. англійські традиції Кожна країна і кожна нація мають свої традиції і свої звичаї. Не можна говорити про Англію, не говорячи про її традиції і звичаї. Англійці пишаються своїми традиці­ ями і всіляко підтримують їх. Англійці — домосіди. «Немає місця кращого, ніж дім»,— говорять вони. Коли вони не працюють, вони люб­ лять проводити вихідні дні вдома з родиною. Англійці дуже люблять каміни, тому багато хто з них віддає перевагу відкритому вогню над центральним опаленням. Вони люблять жити в невеликих бу­ динках з маленьким садом. Люди в усьому світі знають при ­ слів’я: «Будинок англійця — його фортеця». Говорять, що англійці дотримують ­ ся традицій навіть у їжі. Вівсяна каша — страва, яку вони дуже люблять. Багато хто з них їдять вівсянку з мо­ локом і цукром на сніданок. А от шотландці, приміром, ніколи не кладуть цукор у вівсяну кашу, вони завжди кладуть туди сіль. Між іншим, снідають в Англії між сьо­ мою і дев’ятою годинами. Потім, між дванадцятою і другою го­ динами, настає час ланчу. У деяких англійських будинках ланч — найбільший прийом їжі за день, — вони їдять м’ясо чи рибу, овочі, фрукти чи пудинг. Удень, у «час чаю», англійці люблять випити чашечку чаю з молоком. 1 Great Britain Some Englishmen have their dinner late in the evening. For dinner they have soup, fish or meat, vegetables, pudding or fruit. For supper they usually have a glass of milk and a cake or a cup of tea and a sandwich. The English are tea­drinkers. They have it many times a day. Some Englishmen have tea for break­ fast, tea at lunch time, tea after dinner, tea at tea­time and tea with supper. Some English families have “high tea” or big tea and no supper. For high tea they may have cold meat, bread and butter, cakes, and, of course, a lot of tea. The Englishmen always drink tea out of cups, never out of glasses. Vocabulary: custom [´k2st3m] — звичай to keep up [k : p 2p] — підтримувати fire - place [´fa3ples] — камін pudding [´pud8] — пудинг Questions: 1. What can you say about the English? 2. Where do the English like to spend their days off? 3. Where do they like to live? 4. What sayings do you know about the English? 5. Do they have traditions in meals? Gardening The most popular hobby of the British is gardening. Most English people love gardens, their own above all, and this is probably one reason why so many people prefer to live in houses rather than flats. In the suburbs you can see row after row of ordinary small houses. Деякі англійці обідають пізно вве ­ чері. На обід вони їдять суп, м’ясо чи рибу, овочі, пудинг чи фрукти. На вечерю в них звичайно склянка молока і тістечко чи чашечка чаю з бутербродом. Англійці — великі любителі чаю. Вони п’ють його багато разів на день. Деякі англійці п’ють чай за сні ­ данком, під час ланчу, після обіду, у «час чаю» і за вечерею. Деякі англійські родини п’ють «ве ­ чірній чай» і обходяться без вечері. Під час «вечірнього чаю» вони їдять холодне м’ясо, хліб з маслом, тістеч­ ка і, звичайно, п’ють багато чаю. Англійці завжди п’ють чай з чашок і ніколи — зі склянок. Садівництво Садівництво — найбільш популярне захоплення британців. Багато англійців люблять сади, і над усе — свої власні, і це, можливо, одна з причин, чому багато хто воліють жити в будинках, а не в квартирах. У передмісті ви можете бачити один за одним ряди простеньких малень­ ких будиночків. Великобританія 1 And each house is surrounded by lots of flowers. Many people who have no gardens of their own have patches of land. They spend much leisure time working among their flowers, trees and vegetables. The British take part in numerous flower­shows and vegetable shows with very good prizes. Such shows are very popular in Britain. To many gardeners the process of growing the plants and taking care of them seems more important than the pleasure of looking at the flowers or the prospect of eating vegetables. In many places a competitive gardener’s desire is to grow the biggest cabbages or leeks or carrots. So this is the most favourite hobby of the British people. Vocabulary: gardening [´g :dn8] — садівництво suburb [´s2b- : b] — пригород ordinary [´1 : dnr] — звичайний to surround [s3´ra\nd] — оточувати patch [p0t6] — невелика ділянка землі leisure [´le43] — дозвілля prize [praz] — нагорода, приз prospect [´pr5spekt] — перспектива competitive [k3m´pet3tv] — суперничаючий Questions: 1. What is the most popular hobby of the British? 2. What is the reason of living in houses rather than flats? 3. What can you see near the houses? 4. How do the British prefer to spend spare time? 5. What kind of shows is popular in Britain? 6. What is the greatest desire of every gardener? 7. Do you have a garden and do you like working in it? Fireplaces In English homes, the fireplace has always been, until recent times, the focal point in the room. І кожен будинок оточений безліччю квітів. Багато людей, у яких немає власних садів, мають ділянки землі. Вони проводять велику частину вільного часу серед квітів, дерев і овочів. Британці беруть участь у численних квіткових шоу й овочевих шоу, де отримують дуже гарні призи. Такі шоу дуже популярні в Британії. Для багатьох садівників процес вирощування рослин і догляд за ними є більш важливим, ніж просте задоволення милуватися квітами чи їсти овочі. У багатьох містах дух суперництва спонукує садівників вирощувати най­ більшу капусту, порей чи моркву. Таким чином, це найулюбленіше за­ няття британців. каміни В англійських будинках аж до недав­ нього часу камін завжди займав цен­ тральне місце в кімнаті. 1 Great Britain People may like to sit at a window on a summer day, but for many cold months of the year they like to sit round the fire and watch the dancing flames. In the Middle Ages the fireplaces in the halls of large castles were very wide. Only wood was burnt, and it was brought from the forests. Such wide fireplaces may be seen now in old inns. Elizabethian fireplaces often had carved stone or woodwork over the fireplace. In the 18th century space was often provided over the fireplace for a painting or mirror. When coal fires became common, fire­ places became much smaller. Grates were used to hold the coal. Above the fireplace there was usually a shelf on which there was often a clock and framed photographs of the members of the family. So sitting in front of the bright fire is one of the most popular hobbies of the British people. Vocabulary: fireplace [´fa3ples] — камін focal point [´f3\kl p1nt] — центральне місце flame [flem] — полум’я Middle Ages [ ´ mdl´ed4z] — середньовіччя castle [´k :sl] — замок inn [n] — їдальня carved [k :vd] — різьблений painting [´pent8] — картина grate [gret] — решітка Questions: 1. What is the focal point of the room in English homes? 2. When do people like to sit round the fire? 3. What were the fireplaces like in the Middle Ages? 4. What are they like now? 5. What is there above the fireplace? Людям може подобатися сидіти біля вікна в літній день, але в довгі холодні місяці року вони люблять сидіти біля вогню і спостерігати, як танцюють язички полум’я. У середні століття каміни в залах ве­ ликих замків були величезні. Спалювалися тільки дрова, що при­ возилися з лісу. Такі величезні каміни можна бачити в наш час у старих готелях. В Єлизаветинські часи каміни при­ крашалися різьбленим каменем і де­ ревом — на верхній частині. У 18 столітті над каміном завжди розміщалися картини чи дзеркало. Коли паливом стало служити вугіл ­ ля, каміни стали набагато менші. Вугілля розкладали на ґрати. Над каміном завжди була поличка, на якій часто стояли годинник і фо­ тографії членів родини в рамках. Таким чином, сидіти біля яскраво па­ лаючого вогню — одне з улюблених занять у Великобританії. Великобританія 1 Customs and Traditions in Great Britain Almost every nation has a reputation of some kind. The English are reputed to be cold and reserved. In reality they are steady, easy­going and fond of sport. But these statements can’t be universal. Great Britain consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Inhabitants of all these parts have a lot of differences. For example, the Scots are not English. The Scots are thought to be kind, but at first glance they are not so amiable. They don’t like to compromise, lean much upon logic and run much to extremes. The Scots are more extravagant, their traditions are more colourful and exciting. The Gaelic language and songs, the tartan, the bagpipes are completely Scottish. There is no other part of the British Isles where national spirit is stronger, national pride more intense and national traditions more appreciated than in Wales. The Welsh still wear proudly their national dress on holidays. The Welsh language is still very much a living force and is taught side by side with English at schools. Welshmen, who have a highly devel­ oped artistic taste, have contributed heavily to poetry, songs and drama. Звичаї і традиції у Великобританії Майже в кожної нації є своя репутація. Англійці вважаються холодними і замкнутими. У дійсності в них спокійний, легкий характер, і вони люблять спорт. Але ці твердження не можуть бути універсальними. Великобританія складається з Англії, Шотландії, Уельсу і Північної Ірландії. Між мешканцями цих частин багато відмінностей. Наприклад, шотландці — не англійці. Шотландців вважають добрими, але вони не дуже привітні на перший погляд. Вони не люблять іти на компроміс, покладаються багато в чому на ло ­ гіку і часто впадають у крайнощі. Шотландці більш екстравагантні, їхні традиції більш барвисті і цікаві. Гаельська мова і пісні, тканина «шот­ ландка», волинки — усе це цілком шотландське. Немає іншої такої частини Британсь­ ких островів, де б національний дух був сильніший, національна гор ­ дість більша і де б так поважалися національні традиції, як в Уельсу. Валійці дотепер з гордістю носять національний одяг у свята. Валійська мова усе ще є живою мовою спілкування і викладається в школах нарівні з англійською. Валійці, у яких добре розвинутий ху­ дожній смак, зробили видатний вне­ сок у галузь поезії, пісень і драма ­ тичного мистецтва. 1 Great Britain The national Welsh Eisteddfod is de­ voted to music, literature and the arts. It is a competitive festival and is held in the first week of August. Prizes are awarded for music, prose and verse, painting and drama. Many thousands of people attend it every year. The main difference between the Irish and the British is their religion. But there are some things that unite them all together. One of them is gardening. The love of gardens is deeply rooted in all the British people. You will seldom see a suburban garden neglected. Britain is also a nation of animal lovers. Every family has a pet, which is paid much attention to. Vocabulary: steady [´sted] — спокійний statement [´stetm3nt] — твердження glance [´gl : ns] — погляд Gaelic [´gelk] — гельський Eisteddfod [´ast3df3d] — Айстедфод, змагання бардів Questions: 1. What do they say about the English? 1. What parts does Great Britain consist of? 3. What can you say about the Scots? 4. What are the Welsh? 5. What do you know about the National Welsh Eisteddfod? British Customs There exist some very unusual traditions in Great Britain. One of them is Town Crier’s Rivalry. Національний валійський Айстед ­ фод присвячений музиці, літературі і мистецтву. Це фестиваль­конкурс, що прово­ диться в перший тиждень серпня. Присуджуються премії за музику, прозу і вірші, образотворче і драма­ тичне мистецтво. Багато тисяч людей відвідують його щороку. Релігія — основне розходження між ірландцями і британцями. Але є речі, що об’єднують усі ці на­ ціональності. Одна з них — це садівництво. Любов до садівництва глибоко укорі­ нилася в душах усіх британців. Ви навряд чи побачите приміський садок занедбаним. Великобританія — це нація люби­ телів тварин. У кожній родині є свійська тварина, якій приділяють багато уваги. Звичаї британців У Великобританії існують дуже не­ звичайні традиції. Одна з них — змагання міських гла­ шатаїв. Великобританія 1 Town criers from all parts of the country gather at Hastings, Sussex, in August for the National Town Crier’s Championship. For the contest they wear their tradi­ tional ceremonial uniforms and carry their handbells. A procession headed by the Hastings band marches to an arena where the Mayor, members of town council and civil officials greet them. To enable the judges to determine who possesses the most powerful voice the competitors are rowed to a small is­ land about 75 yards from them. From this little island they one by one make their cries and declaim a 150­ word test piece. Another curious tradition reminds us of our country. Fun and jokes are very common on April Fool’s Day. In Scotland an old name for April Fool is April­cuckoo. For some reason the cuckoo is a symbol for daftness. The return of the cuckoo and the arrival of spring are connected with all this fooling. Still another interesting tournament is the Veteran Car Run. The veteran cars are set out on the Lon­ don — Brighton run each November. There is an condition — every car taking part must be at least 60 years old. The London — Brighton ride is not a race. Міські глашатаї з усіх кінців країни збираються в Хастингсі, графство Сассекс, у серпні на Національний турнір міських глашатаїв. На змагання вони одягають свою традиційну форму для церемоній і беруть свої ручні дзвіночки. Процесія, очолювана оркестром Хастингса, крокує до арени, де її вітають мер, члени міської ради і ци­ вільні службовці. Щоб судді мали можливість визна­ чити, хто ж володіє наймогутнішим голосом, тих, хто змагається, відво ­ зять на човнах на маленький острів на відстані 75 ярдів. З цього маленького острова вони один за одним оголошують тест, що складається з 150 слів. Ще одна цікава традиція нагадує нам нашу країну. Сміх і жарти звичайно супроводжу­ ють квітневий День дурнів. У Шотландії стара назва Квітневого дурня — «Квітнева зозуля». З якоїсь причини зозуля вважаєть ­ ся символом дурості. Повернення зозуль і прихід весни були пов’язані з цим днем. Ще одне цікаве змагання — це па ­ рад автомобілів­ветеранів (старо ­ винних машин). Щорічно в листопаді старі автомо ­ білі збираються на переїзд із Лон ­ дона у Брайтон. Існує важлива умова — кожен ав­ томобіль, що бере в ньому участь, повинен бути принаймні 60­літньої давності випуску. Переїзд із Лондона у Брайтон зовсім не перегони. 10 Great Britain Participants are limited to a maximum average speed of 20 miles per hour. At 8 o’clock comes the “Off”. The main things in this tournament are the cars that represent the history of the country. Vocabulary: town criers [´ta\n ´kra3z] — міські оповісники handbell [´h0ndbel] — ручний дзвіночок Sussex [´s2sks] — Сусекс Mayor [´me3] — мер to possess [p3´zes] — володіти, мати fool [fu : l] — дурень reason [r : zn] — причина Brighton [´brat3n] — Брайтон Questions: 1. What do you know about unusual traditions and customs in Great Britain? 2. Where are the competitors of Town Crier’s Rivalry rowed to? 3. How do they call an April Fool in Scotland? 4. What can you say about Veteran Car Run? 5. What is an important condition in Veteran Car Run? The Ukrainian Diaspora The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives beyond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada and half a million live in Poland and Romania. The Ukrainian immigrants also live in Brazil, Argentina, Czechia, Slovakia, Yugoslavia, France, Australia, Austria, Hungary, Holland, New Zealand and other countries. The Ukrainian emigration started as early as the beginning of the 18th century when several dozens of Mazepa’s followers emigrated to France. Later on a part of Zaporizhian Cossacks, who were persecuted by the Russian government, settled beyond the Danube. Максимальна швидкість учасни ­ ків — 20 миль за годину. Початок переїзду — о 8 годині ранку. Основними в цьому змаганні є ав­ томобілі, що представляють історію країни. Українська діаспора Термін «діаспора» означає тих укра­ їнців, що проживають за кордоном. У даний час кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українсько ­ го походження (майже 2 мільйони) живе в США; один мільйон людей живе у Канаді і півмільйона живе в Польщі та Румунії. Українські іммігранти також живуть у Бразилії, Аргентині, Чехії, Словач­ чині, Югославії, Франції, Австралії, Австрії, Угорщині, Голландії, Новій Зеландії й інших країнах. Українська еміграція почалася вже на початку 18 сторіччя, коли кілька дюжин послідовників Мазепи емі ­ грували у Францію. Пізніше частина запорізьких коза ­ ків, що переслідувалися російським урядом, переселилася за Дунай. Великобританія 11 But actually mass emigration from Ukraine began in the second half of the 19th century. This first wave of emigration was caused mainly by economic reasons. The second wave of emigration from Ukraine began after the Civil War of 1918—1920 in Russia. It was caused by both political and economic reasons. The third wave of emigration was caused by the Second World War and included the Ukrainians, liberated by the Allied troops from the fascist labour camps, and the rests of the division SS “Galychyna” and Ukrainian Rising Army. Nowadays we witness the fourth wave of emigration from Ukraine, which is being caused by the grave economic situation in the country. There are about 30 000 Ukrainians living in Great Britain now. Mostly they reside in such cities as Manchester, Nottingham and Coventry. Vocabulary: immigrant [´mgr3nt] — іммігрант emigrant [´emgr3nt] — емігрант (той, хто виїжджає з країни) dozen [d2zn] — дюжина follower [´f5l3\3] — послідовник to persecute [´p- : sikju:t] — переслідувати (за переконання) to reside [r´sad] — проживати to witness [´wtn3s] — бути свідком grave [grev] — серйозний, важкий, погрозливий Allied troops [´0lad tru:ps] — війська союзників Ukrainian Rising Army [ju:´kren3n ´raz8 ´ :m] — Українська повстанська армія (УПА) Questions: 1. What does the term “Diaspora” mean? 2. What countries do the Ukrainians live now in? 3. When did the Ukrainian emigration to other countries start? 4. How many waves of the Ukrainian emigration have there been? Але дійсно масова еміграція з України почалася у другій полови ­ ні 19 сторіччя. Ця перша хвиля еміграції була вик­ ликана головним чином економіч ­ ними причинами. Друга хвиля еміграції з України по­ чалася після Громадянської війни 1918—1920 рр. у Росії. Вона була зумовлена як політични ­ ми, так і економічними причинами. Третя хвиля еміграції була виклика­ на Другою світовою війною і включа­ ла українців, звільнених військами союзників з фашистських трудових таборів, залишків дивізії СС «Галичи­ на» і Української повстанської армії. На сьогодні ми є свідками четвертої хвилі еміграції з України, виклика ­ ної серйозною економічною ситуа ­ цією в країні. Зараз у Великобританії живе при­ близно 30 000 українців. Головним чином вони проживають у таких містах, як Манчестер, Нотин­ гем і Ковентрі. The USa The United States of America is one of the greatest countries in the world. It is situated on the North American continent and is washed by three oceans: the Pacific, the Atlantic and the Arctic. The USA only borders on two coun­ tries — Canada and Mexico. This great country has a lot of moun­ tains, rivers, lakes. The main mountains are the Appalachi­ ans and the Cordilleras. The longest rivers are the Mississippi and the Missouri. The climate of the country is very changeable. In the southern part it is subtropical while the northern part has very cold weather in winter. America has fifty states and one federal District of Columbia where the capital of the country is situated. The capital of the USA is Washington. It stands on the Potomac river in the eastern part of the country. The main cities are located on the Pa­ cific and Atlantic coasts. New­York is the largest city of the country. Other large cities are San­Francisco, Los­Angeles, Detroit, Chicago, Phoenix and Dallas. The USA is a country of highly devel­ oped industry and agriculture. The main industrial centres are Chicago and Detroit, with their IV. THe USa (СШа) СШа Сполучені Штати Америки — одна з найбільших країн світу. Вона розташована на Північноаме­ риканському континенті й омиваєт ­ ся трьома океанами: Тихим, Атлан­ тичним і Північним Льодовитим. Вона межує тільки з двома країна­ ми — Канадою і Мексикою. У цій величезній країні багато гір, рік, озер. Головні гори — Аппалачі і Кордиль­ єри. Найдовші ріки — Міссісіпі і Міссурі. Клімат країни дуже мінливий. У південній частині він субтропіч ­ ний, тоді як у північній частині узим ­ ку дуже холодна погода. В Америці 50 штатів і один феде­ ральний округ — Колумбія, де розта­ шована столиця країни. Столиця США — Вашингтон. Вона розташована на ріці Потомак у східній частині країни. Головні міста знаходяться на уз­ бережжях Тихого й Атлантичного океанів. Нью­Йорк — найбільше місто країни. Інші великі міста — Сан­Франциско, Лос­Анджелес, Детройт, Чикаго, Фенікс і Даллас. США — країна з високорозвиненою промисловістю і сільським госпо­ дарством. Головні промислові центри — Чика­ го і Детройт із їх величезною авто­ СШа 13 greatest automobile company “General Motors”. There are many farms with various ag­ ricultural products. Grain, fruit and vegetables are grown on numerous fields especially in the South. The USA is a country with great holi­ days, customs and traditions. It is one of the most beautiful and inter­ esting countries in the world. Vocabulary: changeable [´t6end43bl] — мінливий the Appalachians [~0p3´let6j3nz] — Аппалачі the Cordilleras [k1:d´lje3r3z] — Кордильєри the Missouri [m´z\3r] — р. Міссурі Chicago [6´k%:g3\] — Чикаго Phoenix [´fi:nks] — Фенікс agricultural [´0grk2lt63r3l] — сільськогосподарський Questions: 1. Where is the USA situated? 2. What are the main mountains in the USA? 3. What are the main rivers in the USA? 4. Where are the main cities located? 5. What kind of country is the USA? Political System of the USa The United States of America is a fede­ rative republic. Since 1959 the Federation comprises 50 states. The president is the head of the state and executive body. He is also the commander­in­chief of the army and Navy of the USA. The president and vice­president are elected for a term of four years. All the legislative power is vested in Con­ gress, which consists of the Senate and the House of Representatives. There are 100 senators and 435 mem­ bers in the House of Representatives. мобільною компанією «Дженерал Моторс». У США багато ферм, що виробляють різну сільськогосподарську продукцію. Зерно, фрукти й овочі вирощують на численних полях переважно на півдні. США — країна з чудовими святами, звичаями і традиціями. Це одна з найбільш красивих і найці­ кавіших країн світу. Державний устрій СШа Сполучені Штати Америки — Феде­ ративна республіка. З 1959 року федерація включає 50 штатів. Президент — глава держави і вико­ навчої влади. Він також Головнокомандувач армії і військово­морського флоту США. Президент і віце­президент вибира­ ються терміном на чотири роки. Уся законодавча влада зосеред ­ жена в конгресі, що складається із сенату і палати представників. Число сенаторів 100, членів палати представників — 435. 1 The USa Two Senators from each state are elected by popular vote for a term of six years, the Representatives are elected for two­year term. Both houses must approve the bill for it to become a law. An essential role in the US political system is played by the Supreme Court, which may declare a law, passed by Congress, to be contradictory to the Constitution of the country. The various states have legislative and executive bodies of their own. Their structure, function and com­ petence are determined by the Constitution of each state. There is an elected governor at the head of each state. States enjoy independence in their domestic affairs, including financial matters. However, state laws and actions of state authorities must not conflict with the Constitution of the USA. Vocabulary: to comprise [k3m´praz] — включати commander - in - chief [ ´ k3m :nd3rn´t6:f] — головно- командувач to be vested [´vestd] — бути скупченим bill [bl] — законопроект to declare [d´kle3] — оголошувати Questions: 1. Who is the head of the state? 2. How are the senators elected? 3. Who stands at the head of each state? 4. How many senators are there in the House of Representatives? 5. How many states are there in the USA? Сенатори обираються всена родним голосуванням терміном на шість років по двоє з кожного шта­ ту, члени палати представників обираються на дворічний термін. Обидві палати повинні затвердити законопроект, для того щоб той став законом. Істотну роль у політичній системі США відіграє Верховний Суд, який може оголосити закон, прийнятий Конгресом, таким, що суперечить Конституції країни. У різних штатах свої власні законо­ давчі і виконавчі органи. Їхній устрій, функції і компетенція визначені Конституцією кожного штату. На чолі кожного штату стоїть обра ­ ний губернатор. Штатам подобається незалежність у їх власних внутрішніх справах, включаючи фінанси. Однак закони і дії влади штату не по­ винні суперечити Конституції США . СШа 1 Geographical Position of the USa The USA occupies the central part of the North American continent. It borders on Canada in the north and Mexico in the south. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the south. The present territory of the USA con­ sists of three separate parts. The USA proper and Alaska are situated in North America. The Hawaii are situated in the central part of the Pacific Ocean. The area of the country is about 9,400,000 km 2 . Its population is about 256 million people. No general statement can be made about the landscape of the USA. It is a country of mountains and prairies, valleys and deserts. About one half of the territory in the west is occupied by the Cordilleras. In the east there are the Appalachian Mountains. Between these great mountain chains central and large valleys lie. The Rocky Mountains extend from Alaska through Canada and the USA to Mexico. Together with the Sierra Nevada Mountains in California they have snow­capped peaks and clear mountain lakes. The Great Lakes are situated in the north­east of the country. They are Lake Ontario, Lake Huron, Lake Erie, Lake Superior, Lake Michigan. Географічне положення СШа США займають центральну частину Північно­Американського континенту. Вони межують з Канадою на півночі і з Мексикою на півдні. Вони омиваються Атлантичним оке­ аном на сході, Тихим океаном на заході і Мексиканською затокою на півдні. Територія сучасних США склада ­ ється з трьох окремих частин. Власне США й Аляска розташовані в Північній Америці. Гаваї знаходяться у центральній час­ тині Тихого океану. Площа країни близько 9 400 000 км 2 . Населення складає близько 256 мільйонів чоловік. Неможливо дати якесь загальне ви­ значення ландшафту США. Це країна гір і рівнин, долин і пустель. Близько половини території на за ­ ході займають Кордильєри. На сході знаходяться Аппалачські гори. Між цими величезними гірськими ланцюгами знаходяться центральні та великі долини. Скелясті гори пролягають від Аляс ­ ки через Канаду і США до Мексики. Як і в Сьєрра­Неваді, у Каліфорнії в горах є вершини, вкриті снігом, і чисті гірські озера. Великі озера знаходяться на північному сході країни. Це озера Онтаріо, Гурон, Ері, Верх ­ нє і Мічиган. 1 The USa The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Columbia, the Colorado, and the Yukon. American rivers have very expressive names: the Snake River, the Milk River, the Green River, the Sweetwater River, the White River. The USA has rich deposits of coal, oil, iron, zinc, copper, silver, phosphate rock, natural gas, uranium and non­ ferrous metals. The country has one fourth of the world’s coal deposits. Vocabulary: to separate [´sep3ret] — відокремлювати the Gulf of Mexico [´g2lf 3v ´meksk3\] — Мексиканська затока the Hawaii [h%:´wai:] — Гавайські острови the Appalachian Mountains [~0p3´let63n ´ma\ntnz] — Аппалачі prairies [´pr*3r3z] — рівнини desert [´dez3t] — пустеля the Sierra Nevada Mountains [´s3r3 n3´v%:d3 ´ma\ntnz] — Сьєрра- Невада Ontario [5n´te3r3\] — Онтаріо Huron [´hju:3r3n] — Гурон Erie [´3r] — Ері Superior [sju:´p3r3] — Верхнє Michigan [´m6g3n] — Мічиган Questions: 1. What is the territory of the USA? 2. Where is the country situated? 3. What is the population of the USA? 4. What are the Great Lakes? Where are they situated? 5. What is the longest river in the USA? Climate and nature of the USa The USA is situated in the central part of the North American Continent. It is washed by the Atlantic Ocean in the east, by the Pacific Ocean in the west and by the Gulf of Mexico in the south. The climate varies from moderate to subtropical continental. Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­ сурі, Колумбія, Колорадо і Юкон. В американських рік дуже виразні назви: Зміїна ріка, Молочна ріка, Зелена ріка, Солодка ріка, Біла ріка. У США знаходяться багаті поклади вугілля, нафти, заліза, цинку, міді, срібла, фосфатів, газу, урану і кольо­ рових металів. Країна володіє 1/4 від усіх світових покладів кам’яного вугілля. клімат і природа СШа США розташовані в центральній частині Північно­Американського континенту. Вони омиваються Атлантичним океа­ ном на сході, Тихим океаном на заході і Мексиканською затокою на півдні. Клімат змінюється від помірного до субтропічно­континентального. СШа 1 Along the Pacific and Atlantic coasts it is oceanic. Most of the USA territory is marked by sharp differences between winter and summer. Average winter temperature is about 25 degrees below zero in Alaska and up to 20 degrees above zero in Florida. Average summer temperature varies from 14 degrees above zero in the western part and up to 32 degrees above zero in the southeast. The largest amount of rainfall is noted in Alaska and the southwest of the country. In winter the northern part of the USA usually has a steady snow cover. The largest rivers of the USA are the Mississippi, the Missouri, the Yukon, the Columbia, and the Colorado. The Great Lakes are situated in the northeast of the country. The region of the Cordilleras has semi­ deserts, while the rest of the territory is rich in forests. In California, where the climate is usually mild, the famous fruit­raising area is located. Californian oranges, grapefruit and lemons are sold all over the USA and other parts of the world. The plains of Wyoming, stretching for hundreds of miles, are covered with short grass and sagebrush. This is the land of cattle­ and sheep breeding. The south of the country has been an agricultural region for many years. It raises the nation’s cotton and tobacco. The USA also grows wheat, corn and different vegetables. Уздовж узбережжя Тихого й Атлан­ тичного океанів клімат океанічний. На більшій частині території США відзначається різке розходження температур зими і літа. Середня температура узимку зміню­ ється від 25 градусів нижче нуля на Алясці до 20 градусів вище нуля у Флориді. Середня температура влітку — від 14 градусів вище нуля на заході до 32 градусів вище нуля на південно ­ му сході. Найбільша кількість опадів спосте­ рігається на Алясці і на південному заході країни. Узимку в північній частині США зви­ чайно спостерігається стійкий сніж ­ ний покрив. Найбільші ріки США — Міссісіпі, Міс­ сурі, Юкон, Колумбія і Колорадо. Великі озера розташовані на північному сході країни. У районі Кордильєр знаходяться напівпустелі, у той час як інша час ­ тина території багата лісами. У Каліфорнії, де клімат звичайно м’який, розташована знаменита об ­ ласть вирощування фруктів. Каліфорнійські апельсини, грейп­ фрути і лимони продаються по всій країні та в інших частинах світу. Рівнини Вайомінгу, що пролягають на сотні миль, вкриті низькою тра ­ вою і полином. Це місцевість, де розводять овець та іншу худобу. Південь країни багато років був сіль­ ськогосподарською областю. Там вирощують бавовну і тютюн. У США також вирощуються пшени ­ ця, кукурудза і різні овочі. 1 The USa There are a lot of national parks in the USA, the aim of which is to preserve the beauty and treasures of the nature. Vocabulary: moderate [´m5dret] — помірний coast [k3\st] — узбережжя Yukon [´ju:k5n] — Юкон Wyoming [wa´3\m8] — Вайомінг steady [´sted] — тривалий wheat [w : t] — пшениця sagebrush [´sed4br26] — полин treasure [´tre43] — багатство Questions: 1. What oceans is the USA washed by? 2. What kind of climate in along the northern coast line of the USA? 3. What is the average summer temperature in the USA? 4. Where are the Appalachians, the Rocky Mountains situated? 5. What is grown in the USA? From the History of the USa an episode from the History of the USa The most prominent episode from the history of the USA is the formation of the state itself. The growing independence and economic strength of colonies disturbed Great Britain. The colonies were viewed as a source of raw materials and a market for England alone. After the Seven Years’ War (1756—1763) the British Government increased its pres­ sure on the colonies and put all possible obstacles in the way of their independent industrial development and trade. It imposed new taxes and duties, which affected the interests of the colonists. As a result in Philadelphia in 1774 mer ­ chants, ship­owners, lawyers and others revolted and decided to stop trade with Britain and boycott the British goods. У США багато національних парків, метою яких є збереження краси і ба­ гатств природи. З історії СШа Епізод з історії СШа Найвидатніший епізод історії США — це утворення самої держави. Зростаюча незалежність і економі ­ чна сила колоній турбувала Велико­ британію. Колонії розглядалися як джерело сировини і ринок збуту для Англії, і тільки для неї. Після Семирічної війни (1756—1763) британський уряд посилив свій тиск на колонії і ставив всілякі перешко ­ ди на шляху їх незалежного про ­ мислового розвитку і торгівлі. Він встановлював нові податки й обов’язки, що торкалися інтересів колоністів. У результаті в 1774 році у Філа­ дельфії купці, власники судів, ад ­ вокати й інші повстали і вирішили припинити торгівлю з Британією і бойкотувати британські товари. СШа 1 A prologue to the War for Independence in the North America was the “Boston tea­party” (1773), as it was called. The British Government granted the East India Company the right of tax­free export of tea to the colonies. It caused indignation among the colo­ nists, and especially the merchants involved in the sale of tea. In December 1773 a group of members of the organization called the “Sons of Liberty” boarded the British ships in the port of Boston and dumped the whole cargo of tea into the harbour. Soon after that the port was closed, all kinds of public gatherings were prohibited. All these measures further sharpened the conflict between Great Britain and the colonies. The War for Independence of the American colonies began with a battle of colonists against British troops in April 1775 at Concord and at Lensington not far from Boston. On July 4, 1776, the Continental Con­ gress declared the united colonies to be independent of Great Britain. The new state was called the United States of America and the 4th of July became its national holiday. The Congress adopted the Declaration of Independence proclaiming the equality of all people. Thomas Jefferson, a follower of the British philosophers, was the author of the Declaration. Прологом до Війни за незалежність у Північній Америці стало так зване «бостонське чаювання» (1773). Британський уряд надав право Східно­Індійській компанії на без ­ митний експорт чаю в колонії. Це викликало обурення серед ко­ лоністів, і особливо серед купців, що займалися продажем чаю. У грудні 1773 року група з органі­ зації, званої «Сини Волі», піднялася на борт британських кораблів у пор­ ту Бостон і спустила у гавань весь вантаж чаю. Незабаром після цього порт був за­ критий, усі види суспільних зборів заборонені. Усі ці заходи ще більше загострили конфлікт між Великобританією і ко­ лоніями. Війна за незалежність американ ­ ських колоній почалася з битви колоністів проти британських військ у квітні 1775 року поблизу Конкорду і Ленсингтону неподалік від Бостона. 4 липня 1776 року Континентальний Конгрес оголосив незалежність з’єднаних колоній від Велико­ британії. Нова держава одержала назву Сполучені Штати Америки, і день 4 липня став національним святом. Конгрес прийняв Декларацію неза­ лежності, що проголошує рівність усіх людей. Томас Джефферсон, послідовник британських філософів, був авто ­ ром Декларації. 10 The USa The battle at Saratoga (1777), when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long, hard War for Independence. The Americans were supported by France. In 1783 Britain finally and formally recognized American independence. George Washington was elected the first president of the new republic. Later on his name was given to the capital which was built in the federal District of Columbia. Vocabulary: prominent [´pr5mn3nt] — видатний independence [ ´ nd´pend3ns] — незалежність pressure [´pre63] — тиск to increase [n´kr : z] — посилювати Questions: 1. What is the most prominent episode from the history of the USA? 2. What was a prologue to the War of Independence? 3. When did the War of Independence begin? 4. When did the Continental Congress declare the united colonies to be independent of Great Britain? Discovery “In 1492 Columbus sailed Ocean Blue”. This little rhyme many American children learn to remember the date when Christopher Columbus “discovered” America. Was Christopher Columbus really the first person to discover the continent and return home to tell about it? Probably not, but he was the first to re­ turn to Europe and tell all about what he believed to be a new route to Asia. Битва під Саратоге (1777), коли аме­ риканці змусили велику британську армію капітулювати, стала поворот­ ним моментом у тривалій і важкій війні за незалежність. У цій війні американців підтримува ­ ла Франція. У 1783 році Британія остаточно і формально визнала американську незалежність. Джордж Вашингтон був обраний пер­ шим президентом нової республіки. Пізніше його ім’ям була названа сто­ лиця, побудована у федеральному окрузі Колумбія. Відкриття «У 1492 році Колумб переплив бла­ китний океан». Цей маленький вірш учать багато американських дітей, щоб запам’я­ тати дату, коли Христофор Колумб «відкрив Америку». Чи був Колумб дійсно першою лю­ диною, що відкрила континент і по­ вернулася додому, щоб розповісти про нього? Можливо, ні, але він був першим, хто повернувся в Європу і розповів усім про новий шлях, як він споді ­ вався, в Азію. СШа 11 Most people in Columbus’ days thought that the earth was flat, and they did not believe that a route to the India across the Atlantic would be shorter and safer than a route around Africa. He did not have the money to buy ships and hire sailors. At first Columbus asked the king of Portugal to pay for his voyage. The king asked his advisers, and after their report he denied to help Columbus. Then Columbus travelled to Spain to ask Queen Isabella and King Ferdinand for help. Six years later Isabella gave Columbus three caravels: the Santa Maria, the Nina, and the Pinta. Columbus’s crew last saw land on the eastern horizon on the 9th of Septem­ ber, 1492. On the 12th of October, 1492, when everybody was very tired and anxious, the lookout on the Pinta saw something like a white cliff shining in the moonlight. Columbus named the land he had reached San Salvador. He thought they landed in Asia. On the 15th of March, 1493, Columbus was back to Spain with two of his ships. He brought parrots, an alligator, a few pieces of gold jewelry, some unusual plants, and six American Indians. Vocabulary: Christopher Columbus [´krst5f3 k3´l2mb3s] — Христофор Колумб discovery [ds´k2v3r] — відкриття flat [fl0t] — плаский to deny [d´na] — відмовити crew [kru:] — екіпаж Більшість людей у часи Колумба ду­ мала, що земля плоска, і не вірили, що шлях в Індію через Атлантику буде коротшим і безпечнішим, ніж шлях навколо Африки. У нього не було грошей, щоб купити кораблі і найняти екіпаж. Спочатку Колумб попросив короля Португалії оплатити його подорож. Король запитав своїх радників і після їхньої доповіді відмовив Ко ­ лумбу в допомозі. Потім Колумб поїхав в Іспанію і звер­ нувся по допомогу до королеви Іза­ белли і короля Фердинанда. Через 6 років Ізабелла дала Ко ­ лумбу 3 каравели: «Санта­Марію», «Ніну» і «Пінту». Востаннє екіпаж Колумба бачив землю на східному обрії 9 вересня 1492 року. 12 жовтня, коли всі були дуже сто­ млені і стурбовані, кормовий на Пінті побачив щось схоже на білу скелю, що виблискує у світлі місяця. Колумб назвав землю, якої вони до­ сягли, Сан Сальвадор. Він думав, що висадився в Азії. 15 березня 1493 року Колумб повер­ нувся в Іспанію з двома кораблями. Він привіз папуг, крокодила, золоті прикраси, незвичайні рослини і 6 американських індіанців. 12 The USa Questions: 1. Who financed Christopher Columbus’s expedition? 2. For how long did Columbus travel? 3. What continent did Columbus think he had reached? 4. How many ships did Columbus return with? The Colonies European people came to the New World for many reasons. Some, like Columbus, came looking for new trade routes, others were seeking fortune, many of them were missionaries who wanted to convert the Native Americans. The most well­known first settlers were the Pilgrims. The Pilgrims came seeking religious freedom. They founded the Plymouth colony in Massachusetts in 1620. The Pilgrims originated from England. The trip across the ocean was terribly unpleasant. They had little food and fresh water. They arrived at the Mayflower in the winter of 1620, in the north east of America. The Pilgrims learned from the Native Americans how to live in this New World. The Native Americans had a ceremony thanking nature for the food they received from the harvest. Today Americans continue to celebrate Thanksgiving with their family and friends. There were also other religious groups, such as the Quarkers, who founded the colony Pennsylvania. Other group is the Shakers, known for their beautiful wood work, and the Irish Catholics who settled in the colony of Maryland. колонії Європейці прибували в Новий Світ з багатьох причин. Деякі, як Колумб, їхали в пошуках нових торгових шляхів, інші шукали свою долю, багато хто були місіоне ­ рами, що хотіли обернути корінних американців у свою віру. Найбільш відомими поселенцями були пілігрими. Пілігрими приїздили в пошуках релі­ гійної волі. Вони заснували Плимутську коло ­ нію в Массачусетсі в 1620 р. Пілігрими походять з Англії. Подорож через океан була жахливо неприємною. У них було мало їжі і свіжої води. Вони прибули на північний схід Аме­ рики на борту «Мейфлауер» (Травне­ ва квітка) узимку 1620 р. Пілігрими училися у корінних амери­ канців, як жити в цьому Новому Світі. У корінних американців був ритуал віддяки природі за їжу, що вони одержали від врожаю. У наші дні американці продовжують святкувати День віддяки зі своїми родинами і друзями. Були також і інші релігійні групи, такі як квакери, що заснували колонію Пенсільванію. Інша група — шейкери, знамениті своїми прекрасними роботами з дерева, і ірландські католики, що оселилися в колонії Мериленд. СШа 13 Vocabulary: trade [tred] — торговельний Plymouth [´plm37] — Плімут fortune [f1 : t6n] — доля harvest [´h :vst] — врожай religious [r´ld43s] — релігійний convert [k3n´v- : t] — тут : обернути Native Americans [´netv 3´merk3nz] — корінні американці Quarkers [´kw1:k3z] — квакери Irish Catholics [´ar6 ´k073lks] — ірландські католики Questions: 1. Who were the first settlers? 2. Where did the Pilgrims come from? 3. What did they seek in the New World? 4. What colony was founded by the Pilgrims? 5. What were other religious groups who came to the New World? The Civil War The purpose of the Civil War was to restore the Union of the Individual states and to preserve the Constitution. However, Congress was determined to make emancipation (freeing of the slaves) the primary issue of the war. Just before the outbreak of the Civil War, two issues faced the nation. The first was the freeing of the slaves, which the Southerners believed was a loss of property. The second issue was the right of secession (the withdrawal of a state from the Union). The Constitution was an agreement between the states, so therefore each state had the right to leave the Union when they pleased. These issues divided the nation. In February of 1861, the Confederation states of America was formed. It consisted of South Caroline, North Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisi­ ana, Arcansas and Texas. Громадянська війна Метою Громадянської війни було відновлення Союзу окремих штатів і збереження конституції. Проте Конгрес вирішив зробити емансипацію (звільнення рабів) основним питанням війни. Безпосередньо перед тим, як вибух­ нула Громадянська війна, два питан­ ня виникли перед нацією. Першим було звільнення рабів, що, як вважали жителі півдня, означало втрату майна. Другим питанням було питання про право на самовизначення (право будь­ якого штату на вихід із складу союзу). Конституція була угодою між штата­ ми, тому кожен штат мав право за ­ лишити союз, коли побажає. Ці питання розділили націю. У лютому 1861 р. була сформована конфедерація штатів Америки. Вона складалася з Південної Каролі­ ни, Північної Кароліни, Вірджинії, Тен­ нессі, Джорджиї, Флориди, Алабами, Міссісіпі, Луїзіани, Арканзаса і Техаса. 1 The USa On the 1st of January, 1863, President Lincoln issued the Emancipation Procla­ mation, declaring the freedom of slaves. However, the actual end of slavery did not come until 1865. The Civil War came to an end on the 1st of April, 1865. With the end of the war came the concept that the United States is not a group of states but rather one nation. With the emancipation of the slaves, new issues, such as civil rights, appeared. Vocabulary: purpose [´p- : p3s] — мета, намір to restore [rs´t1:] — поновити to determin [d´t- : mn] — вирішувати issue [´sju:] — (спірне) питання property [´pr5p3t] — власність Southerners [´s293n3z] — жителі Півдня South Caroline [´sa\7 ´k0r3lan] — Південна Кароліна Virginia [v3´d4n3] — Вірджинія Tennessee [~tene´si:] — Теннессі Georgia [´d41:d4j3] — Джорджия emancipation [m0ns´pe63n] — звільнення (від залежності) Questions: 1. What were the two main reasons for the Civil War? 2. Do you believe the Southern states had the right to secede from the nation? 3. Why do you think it was so important to the North to preserve the nation? World War I When the war broke out in Europe in 1914, Americans declared neutrality. However, this proved to be a difficult policy. Several events led to the involvement of America in the war, including the sinking of the British passenger liner Lusitania on May 7, 1915 by the Germans, resulting in the deaths of 128 Americans and long strikes against American ships in 1917. 1 січня 1863 р. президент Лінкольн видав Декларацію про емансипацію і проголосив волю рабам. Проте остаточне рабство було ліквідовано в 1865 р. Громадянська війна закінчилася 1 квітня 1865 р. Із закінченням війни прийшли до концепції, що Сполучені штати не група штатів, а, скоріше, одна нація. Зі звільненням рабів піднімалися нові питання, такі як цивільні права. Перша світова війна Коли війна вибухнула в Європі в 1914 р., Америка оголосила нейт­ ралітет. Проте, це виявилося важкою політи­ кою. Кілька подій привело до залучення Америки у війну, включаючи затоп­ лення британського пасажирського лайнера «Луситанія» німцями 7 трав­ ня 1915 р., результатом чого стало 128 смертей американців, і продов­ ження страйків проти американ ­ ських кораблів у 1917 р. СШа 1 President Wilson asked Congress for a declaration of war against Germany. Congress declared war four days later on April 6, 1917. Beside American troops, the alies needed naval forces, ammunition, industrial goods, and food. The American Expeditionary Force under the leadership of General John Pershing arrived to France in 1917, and in July 1918, along with French troops, drove the Germans back close to their border. Eventually, Germany agreed to consider a peace plan, and a ceasefire was signed on November 11, 1918. Vocabulary: sinking [´s8k8] — затоплення troop [tru : p] — військо to arrive [3´rav] — прибувати The Expeditionary Force [~eksp3´d63n3r ´f1:s] — експедиційний корпус General Pershing [´d4en3r3l ´p-:68] — генерал Першинґ cease-fire [´si:sfa3] — припинення вогню Questions: 1. When did the World War I start? 2. What events led to the involvement of America in the war? 3. Who asked Congress for a declaration of war against Germany? The northeast The “Melting Pot” The skyscrapers of New York City, the steel mills of Pittsburgh, the automobile assembly lines of Detroit… these symbols of industrial America belong to this region. Millions of Europeans immigrated to this industrial area. It became known as the “melting pot”, the fusion of people from many nations into Americans. Президент Вільсон запросив Конгрес про оголошення війни Німеччині. Конгрес оголосив війну чотирма днями пізніше, 6 квітня 1917 р. Крім американських військ, союз ­ ники мали потребу в морських си ­ лах, обмундируванні, промислових товарах і продуктах. Американський експедиційний корпус під головуванням генерала Джона Першинга прибув до Франції в 1917 р. і в липні 1918 р. разом із французькими військами відкинув німців назад до їхніх кордонів. Зрештою Німеччина погодилася розглянути мирний план, і перемир’я було підписано 11 листопада 1918 р. Північний схід «казан, що тане» Хмарочоси Нью­Йорка, сталели ­ варні заводи Пітсбурга, автомобіль ­ ні складальні лінії Детройта…— це символи промислової Америки, що належать цьому регіону. Мільйони європейців емігрували в цю промислову область. Вона стала відома як «казан, що тане» — змішання, стікання людей з багатьох націй в американську. 1 The USa Більше, ніж інші частини країни, цей район відбиває європейську культу ­ ру і традиції. Три сторіччя тому цей район був ди­ кою місцевістю. Як тільки на новій землі з’явилися постійні поселення, люди теж зміни­ лися. Зіштовхнувшись з проблемами нової невідомої землі, ці поселенці повинні були відмовитися від тра ­ диційної моделі поведінки в Європі. Вони розвинули спільний і демокра­ тичний спосіб життя, що привів до утворення американської політич­ ної системи і прагматичної філософії. Сьогодні гість бачить лісисті пагор ­ би і фабричні труби, поля і бетонні дороги, ферми і будинки офісів. Це країна безлічі струмків, низьких гірських хребтів, горбистої місце ­ вості, фруктових садів і диких лісів у північній частині Мейна. Більшість ферм займаються одним видом фермерства: молочне скотар­ ство, овочівництво, птахівництво. Багато хто спеціалізується на про­ дуктах, що можуть бути доставлені свіжими в найближчі міста. Сільськогосподарське виробництво відповідає потребам регіональної промислової економіки. Ця область — гарний ринок, тому що тут є населення промислових і сільськогосподарських районів, фінансово спроможне купувати одяг, товари, устаткування, послуги і продукти харчування. Близькість до моря є однією з най­ більш важливих чинників того, що цей район став центром сильно роз­ винутої торгівлі і промисловості. More than any other part of the country, this region reflects European culture and traditions. This great area was wilderness three centuries ago. As soon as permanent settlements were made in the new land, changes occurred in the people. Faced with the problems of a new un­ known land, these settlers had to give up many of the traditional behaviour patterns of Europe. They developed a cooperative and democratic life style that laid the foundations of the American political system and pragmatic philosophy. Today a visitor sees wooded hills and factory chimneys, fields and concrete roads, farm­houses and office buildings. It is a country of many brooks, of low mountain ridges, of rolling hills, of orchards, and wild forests in the north­ ern part of the state of Maine. Most of the farms are devoted to one type of farming: dairy cattle, vegetables, chickens. Most specialize in products that can be delivered fresh to the cities nearby. The agricultural production meets the needs of the region’s industrial economy. The area is a good market, because there is an industrial and agricultural population financially able to buy clothing, goods, equipment, services, and food products. Proximity to the sea is one of the most important reasons for this region to become a centre of heavily developed trade and industry. СШа 1 Vocabulary: skyscraper [´skas´krep3] — хмарочос fusion [fju:4n] — збіг, злиття concrete [´k5nkrt] — бетонний brook [br\k] — струмок proximity [pr5k´sm3t] — близькість Questions: 1. What symbols belong to the “Melting Pot”? 2. What region reflects European culture and traditions? 3. What can a visitor see in this part of the Northeast? Cities of the Sea The sea means much to the industrial Northeast. The coast northward from Long Island borders on one of the world’s “fish bowls”, and the area rich in the tiny plants and animals that support a fish life. Along this coast there are many little fishing towns and several busy fishing ports. The sea also means white sand beaches to which millions of city people go for summer holidays. The largest seaports of the region are Boston, New York, Philadelphia, and Baltimore. These four cities are not only important ports but also leading industrial centers. On the map Philadelphia appears to lie inland, but it is on the wide, deep tidewater of the Delaware River mouth and is a good harbour for the large ocean­going vessels. Yearly, about 6 000 vessels move into Baltimore’s natural harbour. Timber, ores, crude oil, and raw ma­ terials from all over the world are unloaded to American industry in exchange for grain and machinery. Приморські міста Море значить дуже багато для про­ мислового північного сходу. Узбережжя до півночі від Лонг Айленда межує з однієї зі світових «рибних чаш», з областю, багатою дрібними рослинами і тваринами, що забезпечують життя риб. Уздовж узбережжя знаходиться ба­ гато маленьких рибацьких містечок і кілька портів, що займаються рибою. Море — це також пляжі з білим піс ­ ком, до яких мільйони міських людей їдуть на літні канікули (відпустки). Найбільшими морськими портами є Бостон, Нью­Йорк, Філадельфія і Балтімор. Ці чотири міста не тільки важливі морські порти, але і ведучі промис­ лові центри. На карті Філадельфія здається розта­ шованою усередині країни, але вона знаходиться в широкому та глибоко­ му під час припливу гирлі ріки Дела­ вар, і є гарною гаванню для великих океанських суден (кораблів). Щорічно близько 6000 кораблів проходять через природну гавань Балтімора. Лісоматеріали, руда, сира нафта і си­ ровина з усього світу розвантажують­ ся для американської промисловості в обмін на зерно і механізми. 1 The USa World trade helps to make Baltimore America’s sixth largest port. Vocabulary: tiny [´tan] — дрібний, маленький Philadelphia [~fl3´delfj3] — Філадельфія Baltimore [´b1:ltm1:] — Балтімор vessel [vesl] — корабель, судно timber [´tmb3] — лісоматеріали mouth [ma\7] — гирло ріки harbour [´h :b3] — гавань Questions: 1. What does the sea mean to the industrial Northeast? 2. Which cities are the most important seaports of the area? 3. What is a “fish bowl”? new england Boston is located in a region which early became an important centre of industry. It was primarily an import and export city for the northeastern corner of the country. This stormy land became the “workshop of the nation”. Today it makes many machine tools and heavy electrical motors, looms for weaving cloth, and other precision instruments. Farms along the Connecticut river spe­ cialize in tobacco growing. In thinly populated Maine, potato farming is combined with lumbering or fishing. Throughout the whole of New England, there is also a widely developed tourist industry which invites holiday­makers to the forests, mountains, and sea both in cool summers and snowy winters. Vocabulary: primarily [´pram3rl] — первісно stormy [´st1 : m] — буйний workshop [´w-:k65p] — майстерня loom [lu : m] — ткацький верстат Світова торгівля допомагає зроби ­ ти Балтімор шостим за величиною портом Америки. нова англія Бостон розташований у районі, що рано став важливим промисловим центром. Спочатку це було місто, що спеціалі­ зується на імпорті й експорті в півні­ чно­східній частині країни. Ця буйна земля стала «майстернею нації». Сьогодні вона виробляє багато верстатів і важких електромото ­ рів, ткацьких верстатів для сукна й інших точних інструментів. Ферми уздовж ріки Коннектикут спе­ ціалізуються на вирощуванні тютюну. У малонаселеному штаті Мен вирощу­ вання картоплі сполучається із заготів ­ лею лісоматеріалів чи рибальством. У Новій Англії у всіх відношеннях та­ кож широко розвинута туристична індустрія, що запрошує відпускни ­ ків у ліси, гори і на море як у прохо ­ лодне літо, так і в сніжну зиму. СШа 1 Questions: 1. Where is Boston located? 2. What does the “workshop of the nation” mean? 3. What do farms along the Connecticut River specialize in? The Base of Industry The greatest part of America’s heavy industry depends upon three resources: iron ore from the Lake Superior area, coal from western Pennsylvania, and transportation across the Great Lakes District. Steel making is basic, but there are many other related industries in this area, too: glass, nonferrous metals, chemicals, rubber, and machine­ building industries. Pittsburgh is the first of the great steel cities. The other great steel­making centres are Chicago, Detroit, Youngtown, Cleveland, Toledo, Erie, Buffalo. Detroit is the heart of the automobile industry. It began as a wagon­making town. The cargo tonnage which passes between Lake Superior and Lake Huron almost equals the combined capacity of the Panama and Suez Canals. Vocabulary: base [bes] — основа, база rubber [´r2b3] — каучук, ґума Pennsylvania [~pensl´venj3] — Пенсільванія wagon [´w0g3n] — возик, візок cargo [´k : g3] — вантаж Suez Canal [´su:zk3´n0l] — Суецький канал Questions: 1. What is the most important industry of the area? 2. Which city is the centre of steel making industry? 3. Is the cargo tonnage between Lake Superior and Lake Huron considerable? Основа індустрії Велика частина важкої промисловості Америки залежить від трьох ресурсів: залізної руди з району Верхнього озера, вугілля з заходу Пенсильванії і транспорту уздовж Великих Озер. Виробництво сталі — це основа, але існує також багато інших спо ­ ріднених галузей індустрії: скляна, кольорових металов, хімічна, ґумо ­ ва і машинобудівна. Пітсбург є першим з великих міст зі сталеливарною промисловістю. Інші великі центри по виробництву сталі це Чикаго, Де ­ тройт, Янгтаун, Клівленд, Толедо, Ері і Буффало. Детройт — це серце машинобудів ­ ної промисловості. Він починався з маленького містеч ­ ка по виробництву візків. Вантажоперевезення, що проходять між озерами Верхнє і Гурон, майже дорівнюють загальному об’єму Па­ намського і Суецького каналів. 10 The USa Outstanding events from the History of america The first voyages along the coast of modern South and Central America were made by Amerigo Vespucci. That is why, in the 16th century German cartographer named this fourth part of the world after the explorer. At the beginning of the 17th century European colonies were founded on the territory of the modern USA. In 1620 first colonists landed at Ply­ mouth Rock. They came from England on board the “Mayflower”. Most of them were Puritans or former Anglicans who were called pilgrims. Their hopes were connected with the promises of the Bible about the land “of honey and milk”, and America was thought to be this land. Later on Dutch, Spanish and Swedish colonies appeared. People who came to America were mostly farmers, who wanted to exploit new lands. The development of trade, industry and agriculture in the colonies constantly conflicted with the economic policy of Britain. After constant pressure on the colonies on July 4, 1776, the Second Continental Congress declared the United Colonies to be independent of Great Britain. The new state was called the United States of America and July 4 became its national holiday. The Congress adopted the Declaration of Independence. Видатні події в історії СШа Перші поїздки уздовж узбережжя сучасної Південної і Центральної Америки були розпочаті Америго Веспуччі. Саме тому в 16 столітті німецький картограф назвав цю четверту час ­ тину землі іменем дослідника. На початку 17 століття на території сучасних США були засновані євро­ пейські колонії. У 1620 році перші колоністи висади­ лися в Плімут Долі. Вони прибули з Англії на борту «Мейфлауер». Більшість з них були пуритани чи колишні англіканці, яких називали пілігримами. Їхні сподівання були пов’язані з обі­ цянками Біблії про землю «меду і мо­ лока», і Америка вважалася саме такою землею. Пізніше з’явилися датські, іспанські і шведські колонії. Люди, що приїжджали до Америки, були в основному фермерами, що хотіли використовувати нові землі. Розвиток торгівлі, промисловості і сільського господарства в колоні ­ ях суперечив економічній політиці Великобританії. Після постійного тиску на колонії 4 липня 1776 року Другий конти­ нентальний конгрес оголосив, що об’єднані колонії незалежні від Ве­ ликобританії. Нову державу назвали Сполучени ­ ми Штатами Америки, і 4 липня ста ­ ло національним святом. Конгрес прийняв Декларацію неза­ лежності. СШа 11 The Battle at Saratoga in 1777 when the Americans forced a large British army to capitulate, was a turning point in the long War for Independence. In this War the Americans were supported by France. In 1783 Britain finally recognized American independence. At the beginning of 1861 the Southern states left the Union and founded the Confederation. That was the beginning of the war be­ tween the South and the North. The results of the war were the abol­ ishing of slavery and establishment of “Indivisible union of indivisible states”. The states lost their right to leave the union. The 1930s were the years of Great De­ pression in the USA. Franklin Roosevelt set up government organizations called agencies. They found work for people, gave money to help the unemployed and homeless and helped the nation to recover from the Depression. Vocabulary: voyage [´v1d4] — подорож (по морю) explorer [ks´pl5r3] — дослідник Plymouth [´plm37] — Плімут Puritans [´pju:rt3nz] — пуритани hope [h3\p] — надія to be connected [k3´nektd] — бути зв’язаним to appear [3´p3] — з’являтися German [´d4-:m3n] — німецький Dutch [d2t6] — голландський Swedish [´swi:d6] — шведський Questions: 1. Who made the first voyages along the coasts of America? 2. When did the first colonists land at Plymouth Rock? 3. What was the name of the ship? 4. When was the beginning of the war between the South and the North? 5. What do you know about the 1930-s in the USA? Битва під Саратогою в 1777 році, коли американці змусили велику британську армію капітулювати, стала поворотним моментом у довгій війні за незалежність. У цій війні американців підтримува ­ ла Франція. У 1783 році Британія нарешті визна ­ ла незалежність Америки. На початку 1861 року південні шта ­ ти вийшли із союзу і заснували Кон­ федерацію. Це стало початком війни між Пів ­ днем і Північчю. У результаті війни було скасовано рабство і засновано «Неподільний союз неподільних штатів». Штати утратили своє право виходи ­ ти із союзу. 1930­ті були роками Великої депре ­ сії в США. Франклін Рузвельт заснував держав ­ ні організації, названі агентствами. Вони знаходили людям роботу, давали гроші безробітним і бездом­ ним та допомагали нації пережити депресію. 12 The USa Washington — the Capital of the USa Washington, the capital of the USA, was founded in 1791. The city was named after the first president George Washington. The population of the city is nearly three million people. The Capitol is the centre of the city. It was built according to the plans of William Thornton, who was an amateur architect. It is situated on Capitol Hill. The White House is the place where the president of the USA lives and works. This house was first occupied in 1800 by John Adams, who was the first president to live in that house. The White House has 132 rooms. Washington has many sights, for ex­ ample, the Library of Congress, the Lincoln memorial, the Tomb of the Unknown Soldier and others. The National Gallery of Arts contains art collections by the great masters of the 14th to 18th centuries. The Library of Congress contains millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National Cemetery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Sol­ dier is also situated there. The industry of the city is not well developed. But Washington is a large scientific and cultural centre. Many research and designing institutes are concentrated here. Вашингтон — столиця СШа Вашингтон, столиця США, був зас­ нований у 1791 році. Місто назване на честь першого президента Джорджа Вашингтона. Населення міста — близько трьох мільйонів чоловік. Капітолій — це центр міста. Він побудований за планами Вілья ­ ма Торнтона, що був архітектором­ любителем. Він розташований на Капітолійсько ­ му пагорбі. Білий дім — це місце, де живе і пра­ цює президент США. Цей будинок був уперше зайнятий у 1800 році Джоном Адамсом, що став першим президентом, який жив у Білому домі. Білий дім нараховує 132 кімнати. У Вашингтоні багато визначних па­ м’яток, наприклад Бібліотека Кон ­ гресу, меморіал Лінкольна, Могила Невідомого Солдата й ін. У Національній художній галереї зна­ ходиться колекція великих майстрів 14—18 століть. Бібліотека Конгресу містить мільйо ­ ни книг і рукописів. За містом знаходиться Національ ­ ний цвинтар Арлінгтон. Там похований Джон Кеннеді. Знаменита Могила Невідомого Сол­ дата також знаходиться там. У місті не дуже добре розвинута промисловість. Але це великий науковий і культур­ ний центр. У місті розташовано багато дослід ­ них і проектних інститутів. СШа 13 There are five universities in the city and the National Academy of Sciences. In Washington it is also difficult to find a park or a square without a monument. Vocabulary: residence [´rezd3ns] — місце проживання sights [sats] — визначні пам ´ ятки George [d41:d4] — Джордж William Thornton [´wlj3m ´71:nt3n] — Вільям Торнтон tomb [tu : m] — могила to contain [k3n´ten] — містити to bury [´ber] — ховати Arlington Cemetery [´%:l8t3n ´semtr] — Арлінґтонський цвинтар Questions: 1. What is the population of Washington? 2. Whose name was the city named after? 3. When was the capital founded? 4. What can you tell about the Capitol? 5. Do you know any places of interest in Washington? Places of Interest in Washington Washington is the capital of the USA. The city is named after George Wash­ ington, the first president of the USA. Washington stands on the river Potomac. Washington is a beautiful administrative city. In the centre of the city there is the Capitol, where the US Congress is situated. There is the White House, the residence of the President, in Washington. Washington has many sights, for ex­ ample, the Library of Congress, the monument to George Washington, the Lincoln Memorial, the Tomb of the Unknown Soldier and others. Там також знаходяться п’ять універ­ ситетів і Національна Академія наук. У Вашингтоні складно знайти парк чи площу, де б не було якого­небудь пам’ятника. Визначні пам’ятки Вашингтона Вашингтон — столиця США. Місто назване на честь Джорджа Ва­ шингтона, першого президента США. Вашингтон розташований на ріці Потомак. Вашингтон — красиве адміністра­ тивне місто. У центрі міста розташований Капі­ толій, де засідає Конгрес США. У Вашингтоні знаходиться Білий дім, резиденція президента. У Вашингтоні багато визначних пам’яток, наприклад Бібліотека Конгресу, пам’ятник Джорджу Ва ­ шингтонові, меморіал Лінкольна, Могила Невідомого Солдата й інші. 1 The USa The monument to Washington, which is called “Pencil”, is 555 feet high. It is situated three blocks south from the White House. The Library of Congress contains millions of books and manuscripts. Outside the city the Arlington National Cemetery is situated. John Kennedy was buried there. The famous Tomb of the Unknown Sol­ dier is also situated there. The largest and highest among the buildings of Washington is the Capitol. There are no sky­scrapers in Washing­ ton because no other building must be higher than the Capitol. Vocabulary: monument [´m5nj\m3nt] — монумент, пам ´ ятник skyscraper [´skaskrep3] — хмарочос cementery [´semtr] — цвинтар Questions: 1. Who was the first American president? 2. Where is the President’s residence? 3. Who was buried at the Arlington National Cemetery? 4. What is the largest and highest building in Washington? 5. Are there any skyscrapers in the capital of the USA? Cities and Towns of the USa There are very many large cities in the USA. Washington, the capital of the United States of America, is situated on the Potomac River. In comparison with such ancient his­ torical cities as, for example, Rome, London, Moscow or Paris, Washington is quite young. Пам’ятник Вашингтонові, що на­ зивається «Олівець», нараховує 555 футів у висоту. Він розташований у трьох кварта ­ лах на південь від Білого дому. Бібліотека Конгресу містить мільйо­ ни книг і манускриптів. За містом розташований Національ­ ний цвинтар Арлінгтон. Там був похований Джон Кеннеді. Знаменита Могила Невідомого Солдата також знаходиться там. Найбільш високий будинок Вашинг­ тона — Капітолій. У Вашингтоні немає хмарочосів, тому що жоден будинок не повинен бути вищим за Капітолій. Великі і малі міста СШа У США багато великих міст. Вашингтон — столиця США — роз­ ташований на ріці Потомак. У порівнянні з такими давніми істо­ ричними містами, як Рим, Лондон, Москва чи Париж, Вашингтон — до ­ сить молоде місто. СШа 1 The capital owes much to the first President of the USA — George Washington. It was G. Washington, who chose the place for the capital and laid in 1790 the corner­stone of the Capitol, where Congress sits. Washington has many historical places. The largest and highest among the buildings is the Capitol with its great House of Representatives and the Senate chamber. There are no sky­scrapers in Washing­ ton because no other building must be higher than the Capitol. New York is the largest city in the USA and the biggest sea­port. It is situated in the mouth of the Hudson River. New York was founded by the Dutch. It is interesting to know that Manhattan Island — the central part of New York — was bought from the local Indians by the Dutch for 24 dollars. That was the most profitable commer­ cial deal in the US history. Today Manhattan is the heart of busi­ ness and commercial life of the country. New York is the city of skyscrapers. The highest of them is the 102–storeyed building. There are many other places of interest in New York: Central Park, Times Square, Rockefeller Centre, the shopping districts and the United Nations Building. In Manhattan, at Broadway, there is Columbia University, one of the biggest universities of the USA. Another large city of the USA is Boston, one of the first cities which Столиця багато чим зобов’язана першому президенту США Джор ­ джу Вашингтонові. Саме Джордж Вашингтон вибрав місце для столиці й у 1790 році за ­ клав перший камінь у будинок Капі ­ толія, де засідає конгрес. У Вашингтоні багато історичних місць. Найбільший і найвищий серед будинків — це Капітолій з палатою представників і Сенатом. У Вашингтоні немає хмарочосів, тому що жоден будинок не повинен бути вищим за Капітолій. Нью­Йорк — найбільше місто США і найбільший морський порт. Він розташований у гирлі ріки Гу ­ дзон. Нью­Йорк був заснований голланд­ цями. Цікаво знати, що острів Манхет ­ тен — центральну частину Нью­ Йорка — голландці купили за 24 долари в місцевих індіанців. Це була найвигідніша комерційна справа в історії США. Сьогодні Манхеттен — серце ділово­ го і комерційного життя країни. Нью­Йорк — місто хмарочосів. Найвищий з них нараховує 102 по­ верхи. У Нью­Йорку дуже багато інших визначних пам’яток: Центральний парк, Таймс­сквер, Центр Рокфел ­ лера, райони з великою кількістю магазинів і будинок Організації Об’єднаних Націй. У Манхеттені на Бродвеї знаходить ­ ся Колумбійський університет, один з найбільших університетів США. Ще одне велике місто США — це Бо­ стон, одне з перших міст, побудо ­ 1 The USa were built on the Atlantic coast of America. It is an important port and a financial and cultural centre. It has three universities. Chicago is one of the biggest industrial cities in the USA and the second largest after New York. Los Angeles, in California, is the centre of modern industries. Not far from Los Angeles there is Hollywood, the centre of the US film industry. Vocabulary: comparison [k3m´p0rsn] — порівняння heart [h : t] — серце cultural [´k2lt63r3l] — культурний Questions: 1. What are the biggest cities of the United States of America? 2. What city is the nation’s leading financial and commercial centre? 3. Where is the city of New York situated? 4. What are the most important industries of the city? 5. What is Los Angeles famous for? Sights of the USa One should start sightseeing in America from Washington. There are many beautiful parks and gardens in Washington. It is interesting to see the famous cherry trees, the gift from Japan. They were brought to America in 1912. The NASA museum is devoted to the USA achievements in the exploration of space. Capitol Hill is the highest place in the city. There is a law that forbids to build houses higher than the Capitol on Capitol Hill. ваних на Атлантичному узбережжі Америки. Це важливий порт, а також фінансо­ вий і культурний центр. У ньому розташовані три універси­ тети. Чикаго — одне з найбільших індуст­ ріальних міст США і друге за величи­ ною після Нью­Йорка. Лос­Анджелес у Каліфорнії є цен ­ тром сучасної промисловості. Недалеко від Лос­Анджелеса зна­ ходиться Голлівуд — центр амери­ канського кіно. Визначні пам’ятки СШа Варто почати огляд визначних пам’яток США з Вашингтона. У Вашингтоні багато красивих пар ­ ків і садів. Цікаво побачити відомі вишневі де­ рева — подарунок від Японії. Їх привезли в Америку в 1912 році. Музей НАСА присвячений досягнен­ ням США в освоєнні космосу. Капітолійський пагорб — найвище місце в місті. Існує закон, що забороняє будівниц­ тво будинків вище, ніж Капітолій на Капітолійському пагорбі. СШа 1 From the Capitol to the White House Pennsylvania Avenue used for all pro­ cessions and parades runs. The Lincoln Memorial and Washington Monument are the most famous ones in Washington. The Washington Monument is one of the most impressive sights in the city. It is situated in Potonic Park. It was erected to the memory of the first president of the USA in 1888. It is called “the Pencil” because it is one of the tallest stone constructions in the world and the tallest in the USA. There are many sights in Philadelphia, for example, the National Historical Park. You can also see the Liberty Bell, which is a symbol of freedom. The sound of this Bell told the people about the first public reading of the Declaration of Independence in July 1776. You can also visit the Philadelphia Mu­ seum of Art — one of the greatest art museums of the world. One should also visit New York, the city of skyscrapers with the Statue of Liberty. A new American Immigration Museum has been opened at the base of the statue. The Metropolitan Opera House, the Madison Square Garden, the Modern Arts Museum are popular among the tourists. One can also visit Lyndon B. Johnson Space Centre near Houston in Texas or go to Florida or California Від Капітолія до Білого дому прохо­ дить Авеню — місце всіх процесій і парадів. Меморіал Лінкольна і пам’ятник Ва­ шингтонові — найвідоміші в місті. Пам’ятник Вашингтонові — одна із найбільш вражаючих визначних пам’яток. Він розташований у парку Потоник. Він був споруджений на честь першого президента США в 1888 році. Його називають «Олівець», тому що це одна з найвищих кам’яних буді ­ вель у світі та найвища в США. У Філадельфії є багато визначних пам’яток, наприклад Національний історичний парк. Можна також побачити Дзвін волі, що є символом звільнення. Дзенькіт цього дзвону сповістив людей про перше публічне читання Декларації незалежності в липні 1776 року. Можна також відвідати Художній му­ зей Філадельфії — один із найбіль­ ших художніх музеїв світу. Варто побувати в Нью­Йорку— місті хмарочосів і статуї Свободи. Новий американський імміграцій ­ ний музей був відкритий біля її під ­ ніжжя. Оперний театр Метрополітен, сад Медісон­сквер, музей сучасного ми­ стецтва приваблюють туристів. Можна подивитися Космічний центр Ліндона Б. Джонсона біля Х’юстона в Техасі чи поїхати у Флориду чи Калі­ 1 The USa to enjoy the Atlantic or Pacific Ocean beaches. And I would like to see them all myself. Vocabulary: cherry tree [´t6er ´tr:] — вишневе дерево Japan [d43´p0n] — Японія NASA [´n0s3] — National Aeronautics and Space Administration to forbid [f3´bd] — забороняти freedom [´fr : d3m] — свобода, воля Pennsylvania Avenue [~pensl´venj3 ´0v3nju:] — проспект Пенсільванія Statue of Liberty [´st0tj\3v ´lb3t] — Статуя Свободи Houston [´hju:st3n] — Х’юстон Texas [´teks3s] — Техас Questions: 1. What are the most famous historical places in the capital of the USA? 2. Who chose the place for the district? 3. What sights are there in Philadelphia? 4. Where is the city of New York situated? 5. What are the most important sights of New York? american Customs and Traditions Every nation has different customs and traditions, its own way of life. In Europe there are people who have lived in the same house and been in the same job for 20, 30 or more years. That’s not the American way of life. The Americans love change, they call it the spirit of adventure, a spirit that they think is more characteristic of America than of Europe. They like to move away, to change houses and jobs. While the Englishman thinks it is ill mannered to ask private questions, the American doesn’t feel that at all. He will tell you all about himself, his wife and family, and ask where you have come from, what your job is, how форнію, щоб побувати на пляжах тихо­ океанського й атлантичного узбереж. Мені б хотілося побачити все це на власні очі. Звичаї та традиції в СШа У кожної нації свої звичаї і традиції, свій стиль життя. У Європі є люди, що прожили у своє­ му будинку і пропрацювали на одній роботі 20, 30 чи більше років. Але це не американський стиль життя. Американцям подобаються зміни, вони називають це духом пригод, що вважається більш характерним для Америки, ніж для Європи. Їм подобається переїжджати, зміню­ вати будинки і роботу. У той час як англійці вважають дур­ ним тоном задавати особисті питан ­ ня, американці цього не відчувають. Американець розповість вам усе про себе, свою дружину і родину і розпи ­ тає вас, відкіля ви, де працюєте, чи СШа 1 you like America and how long you are staying. The American prefers sociability. In his home he doesn’t object to being seen by everyone — he actually likes it. With this sociability goes overwhelming hospitality. A national Thanksgiving Day is perhaps the only holiday spent by the Americans at home. Table decorations follow a traditional pattern — a harvest of Indian corn, apples, oranges, walnuts and grapes. Flowers also bring the fall scene in­ doors. The centrepiece is the traditional roast turkey. Still another American tradition con­ cerns Halloween. Its origin dates back hundreds of years to the Druid festival. The Druid New Year began on Novem­ ber 1, marking the beginning of winter and the reign of the Lord of Death. The custom of telling ghost stories on Halloween comes from the Druids. On this occasion children usually wear ghost costumes or false faces. They also carve out rounded eyes in pumpkins and put burning candles inside them to make them visible from far away. In Texas, where the West begins, the biggest annual festival — the Fat Stock Show — is held. Its rodeo, hold together with the stock show, is the biggest indoor rodeo on the earth. And, of course, no nation can exist without humour. подобається вам Америка і як довго ви збираєтеся тут пробути. Американцям подобається товариськість. Вони зовсім не проти з’явитись на загальному огляді — їм це навіть по­ добається. Цю товариськість супроводжує все­ осяжна гостинність. Національний День Віддяки, ма ­ буть, єдине свято, що американці проводять вдома. Стіл традиційно прикрашають вро­ жаєм з індійської кукурудзи, яблук, апельсинів, горіхів і винограду. Квіти також створюють у будинку осінній пейзаж. Центром свята є традиційна смаже­ на індичка. Ще одна американська традиція зв’язана з Хеллоуїном. Він сягає своїми коренями за сотні років до фестивалю друїдів. Новий рік у друїдів починався 1 лис­ топада, знаменуючи початок зими і правління бога смерті. Традиція розповідати історії про примар теж прийшла від друїдів. На свято діти звичайно вбираються примарами і надягають маски. Вони вирізують у гарбузах круглі от­ вори і вставляють в них палаючі свічі, щоб їх можна було побачити здалеку. У Техасі, де починається Захід, про­ ходить найбільший щорічний фести­ валь — виставка великої худоби. Родео, що проводиться на вис­ тавці,— найбільше родео у світі, що проходить у приміщенні. І, звичайно ж, жодна нація не може жити без гумору. 200 The USa As they themselves say, an American must have one wife, two cars, three children, four pets, five suits, six acres, seven credit cards — and is lucky to have eight cents in his pocket. Vocabulary: way of life [´we 3v ´laf] — стиль життя job [j5b] — робота adventure [3d´vent63] — пригода sociability [´s3\63blt] — товариськість hospitality [ ´ h5sp´t0lt] — гостинність Halloween [~h0l3\´i:n] — Переддень Дня усіх святих Druid [´dru:d] — друїди reign [ren] — царювання; панування Questions: 1. What are the most popular American holidays? 2. When do they celebrate Halloween? In what way do Americans celebrate it? 3. When is Thanksgiving day celebrated? 4. What is the most important event of the day? 5. What do you know about the Fat Stock Show? american Food and Drink What is “American” food? The answer is that it is part Italian, part British, part German, part Mexican, part Chinese… When people from other countries came to live in the US, they brought different cooking traditions. Some of them opened restaurants. Today Americans enjoy food from all over the world. Over the years some foreign dishes changed a little. Doughnuts were originally from Holland. In 1847 a young American boy told his mother that her doughnuts were never cooked in the middle. He cut out the centre and his mother cooked them — and they were very tasty! Як вони самі говорять, в американ­ ця повинна бути одна дружина, дві машини, троє дітей, четверо свій ­ ських тварин, п’ять костюмів, шість акрів землі, сім кредитних карток — і він вважається щасливчиком, якщо в його кишені є вісім центів. американська їжа і напої Що таке «американська» їжа? Відповідь: це частково італійська, частково англійська, частково ні ­ мецька, частково мексиканська, частково китайська їжа... Коли люди з інших країн приїжджа ­ ли жити в США, вони привозили різні кулінарні традиції. Деякі з них відкривали ресторани. У даний час американці їдять стра ­ ви з усього світу. З часом деякі іноземні страви неба­ гато змінилися. Пончики почали готувати в Голландії. У 1847­му маленький американський хлопчик сказав мамі, що її пончики не пропікаються в середині. Він вирізав середину, а мама так і при­ готувала — вони були дуже смачні. СШа 201 Maybe the US is most famous for “fast foods”. The first fast food restaurants served hamburgers, but now they serve other kinds of food too. Inside there is often a “salad bar”, where you can help yourself to as much salad as you want. Americans eat a lot, and when they go to a restaurant, they don’t expect to be hungry afterwards. Most restaurants will put a lot of food on your plate — sometimes it can be too much. But if you can’t finish it all, don’t worry: they will give you a “doggy bag” and you can take it home. Most Americans now have a light breakfast instead of the traditional eggs, bacon, toast, orange juice and coffee. But on weekends there is more time, and a large late breakfast or early lunch is often eaten with family or friends. Vocabulary: part [p t] — частково Italian [´t0l3n] — італійський Mexican [´meksk3n] — мекси- канський Chinese [ ´ t6a´n:z] — китайський tradition [tr3´d6n] — традиція restaurant [´restr5nt] — ресторан doughnut [´d3\n2t] — пончик Holland [´h5l3nd] — Голландія hamburger [´h0mb-:g3] — гамбургер help yourself — пригощатися “ doggy bag” — пакет для залишків їжі, які беруть додому instead [n´sted] — замість Questions: 1. What is “American food”? 2. What do you know about doughnuts? 3. What is a fast food restaurant? 4. What do people usually do if they can’t finish their food? 5. What kind of breakfast do most Americans have? Можливо, США більше відомі «швид­ ким харчуванням». Перші ресторани «швидкого харчу­ вання» пропонували гамбургери, а зараз там пропонується й інша їжа. Усередині завжди є «салатна стій ­ ка», де ви можете взяти собі стільки салату, скільки хочете. Американці їдять багато, але в рес­ торан вони ходять зовсім не тому, що голодні. У багатьох ресторанах дуже великі порції — іноді надто великі. Але, якщо ви не можете доїсти, вам дадуть так званий «собачий пакет» і ви можете взяти додому те, що не доїли. Багато американців з’їдають легкий сніданок замість традиційної яєчні з беконом, тостів, апельсинового соку і кави. Але у вихідні більше часу, і щільний пізній сніданок чи ранній ланч часто з’їдається у колі родини чи з друзями. Canada Canada is an independent federative state. It is one of the most developed coun­ tries. Canada consists of ten provinces and two territories. It is situated on the North American continent. In size Canada is the second in the world after Russia. Its area is almost 10 million km 2 . The capital of Canada is Ottawa, which is situated on the bank of the Ottawa River. It is famous for its beautiful parks. It is also known as the city of bridges. Canada is very rich in forest, minerals and fur­bearing animals. It holds the first place in the world in the amount of forests. It is rich in the following natural resources: non­ferrous metals, uranium, oil, natural gas, coal. Canadian industries produce cars, airliners, locomotives, sea vessels, snow­removal machines, and agricultural equipment. The most developed industries are tim­ ber, mining, chemical, meat and milk and food industries. Canada grows wheat, barley, flax, po­ tatoes, vegetables and fruit. Fishing is also one of the prosperous industries. V. CanaDa (канаДа) канада Канада — незалежна федеративна держава. Це одна із найбільш розвинених країн. Канада складається з 10 провінцій і двох територій. Вона розташована на Північно­Аме­ риканському континенті. За площею Канада займає друге місце у світі після Росії. Її площа близько 10 млн км 2 . Столиця Канади Оттава розташо ­ вана на березі ріки Оттава. Вона відома своїми красивими пар­ ками. Вона також відома як місто мостів. Канада дуже багата лісами, мінера­ лами і хутровим звіром. Вона займає перше місце у світі за кількістю лісу. Вона багата наступними природни ­ ми копалинами: кольоровими мета ­ лами, ураном, нафтою, природним газом, вугіллям. Канадська промисловість випус ­ кає машини, літаки, локомотиви, морські судна, снігоприбиральні машини і сільськогосподарське ус­ таткування. Найбільш розвинутими галузями промисловості є деревообробна, гірничодобувна, хімічна, м’ясо­мо ­ лочна і харчова. У Канаді вирощують пшеницю, яч ­ мінь, льон, картоплю, овочі і фрукти. Рибальство також є процвітаючою галуззю промисловості. канада 203 Official languages of Canada are Eng­ lish and French. Nearly 60 per cent of the population speaks English and 27 per cent speaks French. The rest speaks other languages, such as Eskimo, Indian, German, Ukrainian and Italian. Canada is a founding member of the United Nations. It has been active in a number of major UN agencies. Vocabulary: Ottawa [´5t3w3] — Оттава fur - bearing animals [´f-: ´be3r8 ´0nm3lz] — хутровий звір non - ferrous metals [´n5n´fer3s ´met3lz] — кольорові метали equipment [´ekwpm3nt] — обладнання timber industry [´tmb3 ´nd2str] — лісова промисловість Eskimo [´eskm3\] — ескімос Questions: 1. What kind of country is Canada? 2. What is the capital of Canada? 3. What are the main industries in Canada? 4. What are the official languages of Canada? 5. What place does Canada hold in the world in the amount of forests? Geographical Position of Canada Canada occupies the northern part of the North American continent and some islands. It borders on the USA. The country is washed by the Pacific Ocean in the west, by the Atlantic Ocean in the east and by the Arctic Ocean and its seas in the north. The Canadian north remains one of the least settled and least exploited parts of the world. About 2 per cent of the Canadian territory is covered by glacier ice. Офіційні мови Канади — англійська і французька. Близько 60 % населення говорить англійською і 27 % — французькою. Інша частина населення говорить ескі­ моською, мовою індіанців, німецькою, українською, італійською мовами. Канада є одним із засновників Організації Об’єднаних Націй. Вона активно працює в основних агентствах ООН. Географічне положення канади Канада займає північну частину Пів­ нічно­Американського континенту і деякі острови. Вона межує зі США. Країна омивається Тихим океаном на заході, Атлантичним океаном на сході і Північним Льодовитим океа ­ ном і його морями на півночі. Північ Канади залишається однією з найменш заселених і досліджених частин світу. Біля двох відсотків території Канади вкрито льодовиками. 20 Canada The eastern parts of the country are mainly valleys and plains. The western territories are occupied by the Cordilleras. They stretch from the American border to the Arctic Ocean. The Cordillera region is composed of numerous mountain groups: the Rocky Mountains, the Coast Mountains and others. The main Canadian islands are New­ foundland, Victorian Island, Baffin Island and others. There are a lot of rivers and lakes in Canada. Among them there are the Great Bear Lake, the Great Slave Lake and the Great Lakes District. The largest rivers are the Nelson, the Ottawa, the Mackenzie and the Yukon. The population of Canada is about 25 million people. It is mainly concentrated in large cities. The economically significant area of the country is its western part. Canada is rich in mineral resources, such as non­ferrous metals, uranium, oil, natural gas and coal. It is also exceptionally rich in forests and fur­bearing animals. All these factors led Canada to the po­ sition of a highly­developed country. Vocabulary: the Pacific Ocean [p3´sfк’3\63n] — Тихий океан the Arctic Ocean [´%:ktк’3\63n] — Північний Льодовитий океан Newfoundland [~nju:f3nd´l0nd] — Ньюфаундленд glacier [´gl0s3] — льодовик exceptionally [k´sep63n3l] — надзвичайно significant [sg´nfk3nt] — важливий the Mackenzie [m3´kenz] — р. Маккензі the Yukon [´ju:k5n] — р. Юкон Східна частина країни — в основ­ ному рівнини і долини. Західні території займають Кордиль­ єри. Вони простягаються від амери­ канського кордону до Північного Льодовитого океану. Район Кордильєр складається з чис­ ленних гірських груп: Скелясті гори, Прибережні гори та ін. Основними канадськими острова ­ ми є: Ньюфаундленд, Вікторія, Баф ­ фінова Земля й ін. У Канаді багато рік і озер. Серед них Велике Ведмеже, Велике Невільниче і район Великих озер. Найбільші ріки — Нельсен, Оттава, Маккензі і Юкон. Населення Канади складає близько 25 млн чоловік. Воно в основному зосереджене у ве­ ликих містах. Економічно важливою областю кра ­ їни є її західна частина. Канада багата мінеральними ресурса­ ми — кольоровими металами, ураном, нафтою, природним газом і вугіллям. Вона також надзвичайно багата лісами і хутровим звіром. Усі ці фактори сприяли тому, що Кана­ да стала високорозвиненою країною . канада 20 Questions: 1. What oceans is Canada washed by? 2. What are the main islands of Canada? 3. What kind of landscape is there in the western territories? 4. What are the main mountains? 5. What are the biggest rivers and lakes in Canada? Climate and nature of Canada Canada is situated in the northern part of the North American continent. It is washed by the Pacific Ocean in the west, by the Atlantic Ocean in the east and by the Arctic Ocean and its seas in the north. That is why the climate and the nature of Canada are much varied. The northern parts lie in the subarctic and arctic climatic zones. Most of the northern islands are covered with ice. The bays between them are covered with ice for 9—10 months a year. This territory has a climate with very cold winters and short, cool summers. The average winter temperature is about 35 degrees below zero. The average summer temperature is about 4 degrees above zero. It contrasts with the rest of the territory, where the climate is moderate. This part gets enough amount of rainfall and heat. In the south there are large areas of fertile soils. The west of the country has a mild and humid climate thanks to a warm Pacific current. The average winter temperature is about 4 degrees above zero there. клімат і природа канади Канада займає північну частину Пів­ нічноамериканського континенту. Країна омивається Тихим океаном на заході, Атлантичним океаном на сході і Північним Льодовитим океа ­ ном і його морями на півночі. Тому клімат і природа Канади дуже різноманітні. Північна частина знаходиться в субар­ ктичній і арктичній кліматичних зонах. Більшість північних островів вкрито льодом. Протоки між ними покриті льодом 9—10 місяців на рік. Ця територія відрізняється кліма­ том з дуже холодною зимою і корот­ ким, прохолодним літом. Середня температура узимку близько 35 градусів нижче нуля. Середня температура влітку близь ­ ко 4 градусів вище нуля. Вона контрастно відрізняється від іншої території, де клімат помірний. Ця частина території одержує дос­ татню кількість опадів і тепла. На півдні знаходяться великі облас ­ ті родючих земель. На заході країни клімат м’який і во­ логий завдяки теплій тихоокеан ­ ській течії. Середня температура узимку там 4 градуси вище нуля. 20 Canada The average summer temperature is 21 degrees above zero. The region of the Cordilleras is famous for its beautiful forests. Canadian west is the most attractive part of the country. The snow­capped mountains and ocean bays create a surprisingly beautiful atmosphere. Besides, Canadian south is known for its changeable weather. Sometimes it is too humid, and some­ times it is too dry: the weather can change very quickly. The Niagara Falls situated in that part of the country attracts people from all over the world by its unusual beauty. Vocabulary: average [´0vrd4] —середній subarctic [´s2b´ : ktk] — субарктичний bay [be] — протока rainfall [´renf1 : l] — опади fertile [´f-:tal] — родючий climatic zone [´klam3tk ´z3\n] — кліматична зона humid [´hjumd] — вологий the Niagara Falls [na´0g3r3 ´f1:lz] — Ніагарський водоспад to attract [´3t´r0kt] — приваблювати Questions: 1. Where is Canada situated? 2. Where are the northern parts of Canada situated? 3. What is the average temperature in summer and in winter? 4. What kind of climate is it in Canada? 5. What do you know about the Niagara Falls? Outstanding Historical events of Canada Modern Canada originated as a country of immigrants. Before the 15th century Canada was populated by different Indian tribes. In the far north there were tribes of Eskimos. Середня температура влітку 21 гра­ дус вище нуля. Район Кордильєр відомий своїми прекрасними лісами. Канадський захід — найпривабливі­ ша частина країни. Засніжені вершини і тихоокеанські затоки створюють напрочуд краси ­ вий краєвид. Крім того, Канадський південь відо­ мий своєю мінливою погодою. Іноді там дуже волого, а іноді дуже сухо: погода може швидко мінятися. Ніагарський водоспад, розташова­ ний у цій частині країни, приваблює людей з усього світу своєю незви­ чайною красою. Видатні історичні події канади Сучасна Канада з’явилася як країна емігрантів. До 15 століття Канаду населяли різ ­ ні індійські племена. На півночі жили племена ескімосів. канада 20 An English seaman, John Cabot, disco­ vered the island of Newfoundland in 1497. Then many settlements of Spanish, English and French fishermen appeared on the coasts of Newfoundland. In the 16th century Jacques Carter, the French navigator, explored the Saint Lawrence River, and later French colonies were set up. The long struggle for Canadian terri­ tories between England and France finished in 1763 after the Seven­Years’ War. The whole Canada was proclaimed a British possession. Only some minor parts of the country remained French. After the War of American Inde­ pendence a lot of English colonists immigrated to Canada. In 1837 there were rebellions in both parts of the country. The English and French settlers wanted to have the government and the state of their own. At last, in 1867, after long discussions, a federation was formed out of four provinces. Later the rest of the provinces joined this federation. Thus 1867 is considered to be the birth year of the modern state of Canada. But only after World War I Canada be­ came more independent. Vocabulary: tribe [trab] — плем’я Jacques Carter [´d40k3s ´k%:t3] — Жак Катер the Saint Lawrence River [s3nt´l1:r3ns ´rv3] — ріка Святого Лаврентія settler [´setl3] — поселенець discussion [ds´k26n] — обміркову- вання possession [p3´ze6n] — власність rebellion [r´belj3n] — повстання Англійський моряк Джон Кебот від ­ крив острів Ньюфаундленд у 1497 р. Потім на узбережжях Ньюфаунд­ ленду з’явилося багато поселень іспанських, французьких і англій ських рибалок. У 16 столітті Жак Катер, французь ­ кий мореплавець, досліджував ріку Святого Лаврентія, і пізніше з’яви ­ лися французькі колонії. Тривала боротьба за канадські тери­ торії між Англією і Францією закінчи­ лася в 1763 році, після Семирічної війни. Уся територія Канади була оголоше­ на власністю Британії. Тільки деякі частини країни залиши­ лися французькими. Після Війни за незалежність Аме ­ рики багато англійських колоністів емігрували у Канаду. У 1837 році в обох частинах країни відбувалися повстання. Англійські і французькі поселенці хотіли мати власний уряд і державу. Зрештою, у 1867 році, після трива ­ лих обговорень, чотири провінції сформували федерацію. Пізніше й інші провінції приєднали ­ ся до федерації. Таким чином, 1867 рік вважається роком народження сучасної держа ­ ви Канада. Але тільки після першої світової війни Канада стала більш незалежною. 20 Canada Questions: 1. Who was Canada populated by before the 15th century? 2. Who discovered the island of Newfoundland? 3. Who explored the Saint Lawrence River? 4. When was Canada founded? 5. When did Canada become more independent? Political System of Canada Canada is an independent federal par­ liamentary state. The Queen of Great Britain, Elizabeth II, is the official head of the state, but the Governor General acts as her representative. Canada combines the American federal form of government with the British cabinet system. As a federation, Canada is made up of ten provinces and two territories. Canadian central government in Ottawa represents all the peoples of Canada. Each province has its own government and parliament. Parliament of Canada consists of two houses, the Upper House called the Senate, and the Lower House called the House of Commons. The Senate has 104 members. Senators are appointed by the Governor General on the recommendation of the Prime Minister. The Senate has less power than the House of Commons. Members of the House of Commons are elected for a term of five years. The cabinet system of Canada unites the legislative and the executive branches. The Prime Minister and the Cabinet are usually members of the House of Commons, which is the highest authority in the government. Політична система канади Канада — незалежна федеративна парламентська держава. Королева Великобританії, Єлиза­ вета II, є офіційним главою держа­ ви, але як її представник діє гене­ рал­губернатор. Канада сполучає американську федеральну форму правління з бри­ танською кабінетною системою. Як федерація Канада складається з десяти провінцій і двох територій. Канадський центральний уряд в Оттаві представляє всі народності Канади. У кожній провінції є свій уряд і пар­ ламент. Парламент Канади складається з двох палат: верхньої палати — се­ нату — і нижньої палати, так званої палати громад. Сенат складається з 104 членів. Сенатори призначаються генерал­ губернатором за рекомендацією прем’єр­міністра. Сенат має меншу владу, ніж палата громад. Члени палати громад обираються терміном на 5 років. Кабінетна система Канади поєднує законодавчу і виконавчу галузі влади. Прем’єр­міністр і Кабінет є членами палати громад, що являє собою вищу владу в уряді. канада 20 The Cabinet consists of 20 or more mi­ nisters, chosen by the Prime Minister from leaders of the majority party in the House of Commons. Today most of the Governor General’s powers have disappeared and he follows the directions of the Cabinet. The two leading political parties inCanada are the Progressive Conservative Party and the Liberal Party. The New Democratic Party is also rather influential. The Constitution of the country was only adopted in 1982. Vocabulary: federal [´fed3r3l] — федеральний the Governor General [93 ´g2v3n3 ´d4en3r3l] — генерал-губернатор Elizabeth II [´lz3b37] — Єлизавета II Senate [´sent] — Сенат province [´pr5vns] — провінція to disappear [ds´3p3] — зникати influential [´nflu3n63l] — впливовий Questions: 1. Who is the head of the country? 2. Where is the government situated? 3. How many provinces are there in Canada? 4. What does Parliament of Canada consist of? 5. How many leading political parties are there in Canada nowadays? Canadian Cities and Towns Canada is a country with rapid growth of the population. It is mainly concentrated in large cities. The most important among them is the capital of the country, Ottawa. It is situated on the picturesque bank of the Ottawa River. One third of its population is de­ scendants of English and French immigrants. Кабінет складається з 20 чи більш міністрів, обраних прем’єр­мініст­ ром з лідерів партії більшості в па­ латі громад. Сьогодні генерал­губернатор утра ­ тив велику частину повноважень, і він дотримується вказівок Кабінету. Дві ведучі політичні партії Канади — це Прогресивна консервативна партія і Ліберальна партія. Нова демократична партія також до­ сить впливова. Конституція країни була прийнята тільки в 1982 році. Великі і малі міста канади Канада — це країна зі швидким рос­ том населення. Воно в основному зосереджене у великих містах. Найважливішим серед них є столи ­ ця країни — Оттава. Вона розташована на мальовничо ­ му березі ріки Оттави. Одна третина її населення — на­ щадки англійських і французьких емігрантів. 210 Canada Before the colonization the Ottawa re­ gion was an Indian trading centre. The name of the city comes from the Indian word meaning “trade”. For a very long time Ottawa was a fur­ trading centre. The suburbs of the city house different industrial factories: electronic enterprises, food­ processing factories, paper mills and others. Ottawa is a city of bridges. There are more than 20 bridges in the city. Ottawa is famous for its walks, along which about a million of tulips bloom in spring. Toronto, one of the largest cities, is the home of leading banks and corpo­ rations. It is the major industrial centre of the country. Toronto is a port on Lake Ontario, one of the Great Lakes. Another huge port of Canada is Mon­ treal, situated on the St Lawrence River. More than 5000 freight ships come to that port every year. Three universities are situated in the city. It is also one of the shopping and cul­ tural centres of the country. Vancouver is a garden city. It is a very picturesque city, which lies between snow­capped mountains and an ocean bay in the west of Canada. It is the largest port on the Pacific coast and the centre of Canadian trade. До колонізації Оттава була індій ­ ським торговим центром. Назва міста походить від індійсько ­ го слова, що означає «торгівля». Тривалий період часу Оттава була центром торгівлі хутром. У передмісті столиці знаходяться різні підприємства електронної про­ мисловості, харчові комбінати, папе­ рові фабрики й інші. Оттава — це місто мостів. У місті більше 20 мостів. Оттава відома своїми алеями, уздовж яких навесні цвітуть мільйо ­ ни тюльпанів. Торонто, одне з найбільших міст,— місцерозташування ведучих банків і корпорацій. Це головний промисловий центр країни. Торонто — це порт на озері Онтаріо, одному з Великих озер. Ще один великий порт Канади — Монреаль — розташований на ріці Святого Лаврентія. Понад 5000 вантажних кораблів за­ ходять сюди щорічно. У місті знаходиться три універ­ ситети. Це також один з торгових і культур­ них центрів країни. Ванкувер — місто садів. Це дуже мальовниче місто, що ле­ жить між засніженими вершинами й океанською затокою на заході Канади. Це найбільший порт на тихоокеан­ ському узбережжі і центр канад ­ ської торгівлі. канада 211 Vocabulary: picturesque [´pkt63resk] — мальовничий major [´med43] — головний descendant [d´send3nt] — нащадок electronic enterprises [elkt´r5nk ´ent3prazz] — підприємства електронної промисловості snow - capped [´sn3\ ´ k0pt] — засніжений (шпиль) Montreal [m5ntr´1:l] — Монреаль St Lawrence River [sent´l1:r3ns ´rv3] — ріка Святого Лаврентія Vancouver [v0n´ku:v3] — Ванкувер Questions: 1. What is the capital of Canada? 2. Where is Ottawa situated? 3. What are the main cities and towns in Canada? 4. What is the major industrial centre of the country? 5. What are the hugest ports in Canada? The Ukrainian Diaspora in Canada The term “diaspora” means those Ukrainians who reside abroad. Nowadays every third Ukrainian lives beyond Ukraine. The greatest number of people of the Ukrainian origin (almost 2 million) live in the USA; one million people live in Canada and half a million live in Poland and Romania. The first Ukrainians came to Canada on the 7th of September, 1891. They were Ivan Pylypiv and Vasyl Je­ lenyak from the village of Nebylin. Their life in this country was very difficult because they were often discriminated and exploited. These first immigrants were illiterate Ukrainian peasants and they mostly went in for farming. The second and third waves consisted of better educated people, who began to work in various sectors of Canadian economy. Українська діаспора в канаді Термін «діаспора» означає тих ук­ раїнців, що проживають за кордоном. На сьогодні кожен третій українець живе за межами України. Найбільше число людей українсько ­ го походження (майже 2 мільйони) живе в США; один мільйон чоловік живе в Канаді і півмільона живе у Польщі і Румунії. Перші українці прибули до Канади 7 вересня 1891 р. Це були Іван Пилипов і Василь Желе­ няк із села Небилин. Їхнє життя в цій країні було дуже важ­ ким, тому що вони часто піддавали ­ ся дискримінації й експлуатації. Ці перші іммігранти були непись­ менними українськими селянами, і вони головним чином займалися сільським господарством. Другі і треті хвилі складалися з більш освічених людей, що почали працювати в різних галузях канад ­ ської економіки. 212 Canada The last wave of the Ukrainian immi­ grants to Canada are well educated people, who have graduated from colleges and universities. So they work in business or industry, services or universities. The Canadian Ukrainians try to pre­ serve their cultural traditions. There are many Ukrainian churches, amateur art groups, community centres and museums, which preserve Ukrainian cultural legacy. The Ukrainian language is taught at 12 universities and at some schools. There are several Ukrainian publishing houses in the country, too. In Canada there are monuments to such prominent Ukrainians as Taras Shevchenko, Lesya Ukrainka, Ivan Franko and Vasyl Stephanyk. The Ukrainian community in Canada is one of the largest and best organized communities in the country. Vocabulary: community [k3´mj\nt] — громада community centre [k3´mj\nt ´sent3] — клуб amateur art group [´0m3t3] — група художньої самодіяльності publishing house [´p2bl68 ha\s] — видавництво legacy [´leg3s] — спадщина to preserve [pr´z- : v] — зберігати to be discriminated [dskrm´netd] — зазнавати дискримінації to be exploited [k´spl1td] — зазнавати експлуатації prominent [´pr5mn3nt] — видатний illiterate [´lt3r3t] — неграмотний Questions: 1. Who were the first Ukrainians that came to Canada? 2. Why was their life difficult? 3. What do the Canadian Ukrainians try to preserve? 4. What do you know about the Ukrainian community in Canada? Остання хвиля українських іммі ­ грантів у Канаду — добре осві ­ чені люди, що закінчили коледжі й університети. Тому вони займаються бізнесом чи працюють у промисловості, у сфері послуг чи університетах. Канадські українці намагаються збе­ регти свої культурні традиції. Існує багато українських церков, аматорських художніх груп, центрів спілкування і музеїв, що зберігають українську культурну спадщину. Українська мова викладається в 12 університетах і в деяких школах. У країні також є кілька українських видавництв. У Канаді є пам’ятники таким видат­ ним українцям, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Іван Франко і Василь Стефаник. Українське співтовариство в Ка­ наді — одна з найбільших і добре організованих громад у країні. australia Australia, or the Commonwealth of Australia, as it is officially called, is situated on the island continent. It also occupies the Island of Tasmania and some minor islands round the coast of the continent. It is a highly developed industrial­ agrarian country. Its area is about 8 million km 2 . It is the only state in the world that occu­ pies the territory of a whole continent. The capital of Australia is Canberra, which became the capital only in 1927. From 1787 to 1867 Australia was a place where criminals were sent from Britain. That is why the official language of Australia is English. Almost one half of Australian territory is occupied by deserts and semideserts. For quite a long period of time it was thought to be useless for economic development. But it is rich in coal, iron ore, bauxites, uranium, lead and many other mineral resources. For almost a century the production and export of sheep wool was the basis of the economy of the country. Now the most important industries are oil, chemical, ore mining, radioelectronics, and food industry. The country exports agricultural prod­ ucts and raw materials. As for the nature, the commonest trees of Australia are the eucalyptus and the Australian acacia or mimosa, the national emblem of the country. VI. aUSTraLIa (аВСТраЛія) австралія Австралія, чи Австралійський союз, як він офіційно називається, розта­ шована на острівному континенті. Вона також займає острів Тасманія і ряд маленьких островів, розташова­ них уздовж узбережжя континенту. Це високорозвинена промислова і сільськогосподарська країна. Її площа близько 8 млн км 2 . Це єдина держава у світі, що займає цілий континент. Столиця Австралії — Канберра, яка стала нею тільки в 1927 році. З 1787 по 1867 рік Австралія була місцем, куди засилалися злочинці з Великобританії. Тому в Австралії офіційною мовою є англійська. Майже половину австралійської тери­ торії займають пустелі і напівпустелі. Довгий час країна вважалася непри­ датною для економічного розвитку. Але вона багата на вугілля, залізну руду, боксити, уран, свинець і вели ­ ку кількість інших корисних копалин. Протягом сторіччя виробництво й експорт овечої вовни були осно ­ вою економіки країни. Зараз найбільш важливими галу ­ зями промисловості є нафтова, хімічна, гірничодобувна, радіоелект­ ронна і харчова. Країна експортує сільськогоспо­ дарську продукцію і сировину. Щодо природи, то звичайнісіньки ­ ми деревами для Австралії є евка ­ ліпт і австралійська акація, чи мімо ­ за, — національна емблема країни. 21 australia Such unusual animals as a kangaroo or a koala­bear originate from Australia. Australia is one of the most unusual and exotic countries of the world. A significant feature of modern Austra­ lian society is the representation of a lot of cultures drawn from many lands by its people. Historically part of the British Empire and now a member of a Commonwealth of Nations, it is a relatively prosperous and independent nation. Vocabulary: Tasmania [t0z´men3] — Тасманія Canberra [´k0nb3r3] — Канберра British Empire [´brt6 ´empa3] — Британська імперія useless [´ju:sl3s] — непридатний Commonwealth of Australia [´k5m3nwel7] — Австралійський союз oil industry [´1l ´nd2str] — наф- това промисловість Questions: 1. What is the official name of Australia? 2. Where is it situated? 3. What kind of country is it? 4. What is the national emblem of the country? 5. What are the famous animals of Australia? Geographical Position of australia Australia occupies the continent of Australia, which lies south­east of Asia and the island of Tasmania with a number of small islands. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent on the earth. About one half of its territory is occupied by deserts and semideserts. Батьківщиною таких незвичайних тварин, як кенгуру і ведмідь коала, також є Австралія. Австралія — одна із найбільш незви­ чайних і екзотичних країн світу. Важливою рисою сучасного австра­ лійського суспільства є представниц­ тво безлічі культур, принесених на континент різними народностями. Історично — частина Британської імперії, а тепер член Співдружності Націй, Австралія є процвітаючою і незалежною нацією. Географічне положення австралії Австралія займає континент Австра­ лію, розташований на південному сході від Азії, і острів Тасманію з ря­ дом маленьких островів. Вона омивається Тиморським мо ­ рем на півночі, Кораловим і Тасма ­ новим морями на сході й Індійським океаном на півдні і заході. Австралія — найпосушливіший кон­ тинент у світі. Близько половини її території займа­ ють пустелі і напівпустелі. австралія 21 It is also the land of great plains. The main part of Australia lies in tropics. Southwestern parts of the country are situated in subtropics. December, January and February are summer months in Australia. The average summer temperature there is from 20 to 30 degrees above zero. Winter comes in June, July and August. Then the average temperature is from 12 to 20 degrees above zero. Droughts are common in Australia. The rainfall in the country is rather small, and that’s why a special plan was worked out for irrigation of plains. The largest rivers in Australia are the Darling and the Murray. In the middle part of Australia there are salt lakes, such as Lake Eyre and Torrence. Australia is an agricultural country. Cattle­breeding is highly developed in Australia. It exports sheep wool, wheat, meat, butter and cheese, and raw materials. Its major partners are Japan, the USA and Great Britain. Vocabulary: plain [plen] — рівнина Asia [´e63] — Азія the Timor Sea [t´m1: ´si:] — Тиморське море the Darling [´d%:l8] — р. Дарлінг the Murray [´m2r] — р. Мюррей Lake Eyre [´e3r] — озеро Ейр Torrance [´t5r3ns] — Торренс Questions: 1. What is Australia washed by? 2. What occupies about one half of its territory? 3. What are summer and winter months in Australia? 4. What are the main industries in Australia? Це також країна великих рівнин. Основна частина Австралії лежить у тропіках. Південно­західні частини країни розташовані у субтропіках. Грудень, січень і лютий — літні міся ­ ці в Австралії. Середня літня температура — від 20 до 30 градусів вище нуля. Зима триває червень, липень і сер­ пень. Тоді середня температура — від 12 до 20 градусів вище нуля. Посухи звичайні для Австралії. Кількість опадів у країні невелика, тому був розроблений спеціальний план по іригації рівнин. Найбільші ріки Австралії — Дарлінг і Мюррей. У середній частині Австралії роз­ ташовані солоні озера — Ейр і Тор­ ренс. Австралія — сільськогосподарська країна. В Австралії добре розвинуте тварин­ ництво. Вона експортує овечу вовну, пшени­ цю, м’ясо, олію і сир, сировину. Її основними партнерами є Японія, США і Великобританія. 21 australia Climate and nature of australia Australia is situated to the southeast of Asia. It is washed by the Timor Sea in the north, by the Coral and Tasman Seas in the east, and by the Indian Ocean in the south and west. Australia is the most droughty continent in the earth. It is an extremely hot country. Summer months are December, January and February. The average summer temperature is from 20 to 30 degrees above zero. Winter months are June, July and Au­ gust. The average winter temperature is from 12 to 20 degrees above zero. The most part of the territory lies in tropics. Its southwestern territories lie in subtropics. As droughts are rather common and the amount of rainfall is rather small there are not many rivers in Australia. The largest rivers are the Darling and the Murray. The isolation of Australia from other continents explains much of the unusualness of Australian plant and animal life. There are forests in the southern and eastern parts of the country. The commonest tree of Australia is the eucalyptus. In the drier areas there is the Australian acacia or mimosa. In those areas one can also find strange bottle trees. клімат і природа австралії Австралія розташована на півден ­ ний схід від Азії. Вона омивається Тиморським мо ­ рем на півночі, Кораловим і Тасмано­ вим морями на сході та Індійським океаном на півдні і заході. Австралія — найпосушливіший кон­ тинент на землі. Це дуже жарка країна. Літніми місяцями є грудень, січень і лютий. Середня літня температура — від 20 до 30 градусів вище нуля. Зимові місяці — червень, липень і серпень. Середня зимова температура — від 12 до 20 градусів вище нуля. Велика частина території лежить у тропіках. Її південно­західна частина знахо­ диться у субтропіках. Через те, що посухи дуже часті і кількість опадів досить невелика, в Австралії небагато рік. Найбільші ріки — Дарлінг і Мюррей. Віддаленість Австралії від інших континентів багато в чому пояснює незвичайність австралійських рос ­ лин і тварин. У південних і східних районах країни є лісові масиви. Звичайнісінькі дерева в Австра­ лії — евкаліпти. У більш посушливих частинах рос­ туть австралійські акації, чи мімози. У цих районах можна також побачи ­ ти пляшкові дерева. австралія 21 They preserve water in their trunks. Australian animals are also very unu­ sual. Among them there are kangaroos, duck­bills, koala­bears, and others. Nine tenth of animal species of Australia do not exist in other parts of the world. Vocabulary: isolation [´as3´le6n] — віддаленість, ізоляція trunk [tr28k] — стовбур eucalyptus [ju:k3´lpt3s] — евкаліпт acacia [3´ke63] — акація species [´spi:6i:z] — рід; різновид Questions: 1. How many seas is Australia washed by? 2. What are winter and summer months in Australia? 3. What is the average summer and winter temperature? 4. What are the longest rivers? 5. What are the commonest trees in Australia? new Zealand — the Country of Long White Clouds New Zealand, an independent state and a member of the Commonwealth, is situated to the south­east of Australia. It’s a country consisting of two large islands. The first to settle here were the Maoris. It was about 1000 years ago. Maoris is a Polynesian people. And the British came here at the end of the 19th century. “The Aurora” was the first British ship to come to New Zealand. The British waged real wars on the Maoris. Thousands of the Maoris were killed, but their culture survived . Beautifu l songs and dances are as old as the Maori people itself. Вони зберігають воду у своїх стовбу­ рах. Австралійські тварини також дуже незвичайні. Серед них — кенгуру, качкодзьоб, ведмідь коала й інші. Дев’ять десятих видів тварин Авст­ ралії не існує в інших частинах світу . нова Зеландія — країна довгих білих хмар Нова Зеландія, незалежна держава і член співдружності держав, розташо­ вана на південному сході Австралії. Країна складається з двох великих островів. Першими тут оселилися маорі. Це було 1000 років тому. Маорі відносяться до полінезійців. Наприкінці 19 сторіччя сюди при ­ йшли британці. «Аврора» — перший британський ко­ рабель, що завітав до Нової Зеландії. Британці вели справжні війни з маорі. Тисячі маорі були вбиті, але їхня культура вижила. Красиві пісні і танці такі ж старі, як народ маорі. 21 australia Smoke and steam are characteristic features of New Zealand. They come from volcanoes and geysers. That’s why the Maoris called New Zea­ land the country of long white clouds. So earthquakes are common here. Sometimes they have several quakes a day. Now the forests are very thick and al­ ways green because of the climate. It never gets too hot in summer and there are no frosts in winter. The mountain stream is also very un­ usual. Water is ice­cold near one of its banks and is boiling hot near the other. On the pastures one can see many sheep. This small country holds the second place in the world in wool production. Tourists like to see unusual phenomena here. They are shown a kiwi. It’s a bird you only find in New Zealand. It has no wings and its feathers are like hair. New Zealand has put it on its national emblem. There are four large towns in New Zealand. One of them is Wellington and it is the capital of this country. It was built by the British. Vocabulary: Maoris [´ma\rz] — маорі Polynesian [p5l´ni:z3n] — полінезійський The Aurora [5´r3\r3] — Аврора Wellington [´wel8t3n] — Веллінґтон Commonwealth [´k5m3nwel7] — співдружність to settle [´setl] — засновуватися, оселятися to survive [s3´vav] — виживати Характерні риси Нової Зеландії — дим і пара. Вони виходять з вулканів і гейзерів. От чому маорі назвали Нову Зелан­ дію країною довгих білих хмар. Землетруси тут звичні. Іноді кілька разів на день відбуваєть­ ся тремтіння землі. Ліси зараз тут дуже густі і завжди зе­ лені, тому що клімат сприяє цьому. Улітку ніколи не буває спекотно, і не­ має великих морозів узимку. Гірський потік тут дуже незвичай ­ ний. Крижана вода біля одного берега і кипляча біля іншого. На пасовищах можна бачити овець. Ця маленька країна займає друге місце у світі з виробництва вовни. Туристи люблять спостерігати тут незвичайні явища. Їм показують ківі. Цього птаха можна бачити тільки у Новій Зеландії. У нього немає крил, а пера нагаду ­ ють вовну. Національна емблема Нової Зелан­ дії — ківі. У Новій Зеландії є чотири великі міста. Одно з них — Уеллінгтон, він же є столицею країни. Місто було побудовано британцями . австралія 21 feature [´f : t63] — особливість features [´f : t63z] — відмінні риси geyser [´gez3] — гейзер earthquake [´3 : 7kwek] — земле трус Questions: 1. Where is New Zealand situated? 2. What is the capital of New Zealand? 3. Why did the Maoris call this country the country of long white clouds? 4. What is unusual in the nature of New Zealand? 5. What is a kiwi like? Outstanding Historical events of australia Geologically Australia is the most an­ cient of the continents. But for many centuries it was marked on the maps as “terra incognita”. The first man who reached the Aus­ tralian coasts was Willem Jansz, a Dutch seaman. He landed on the northern coast of the continent in 1606. The northern and western coasts were investigated by the Dutch in the 17th century. The sailors named the continent New Holland. In 1770 James Cook, a British navigator, reached the coasts of Australia. He was the first to investigate Australia and named a lot of its mountains and bays. The beginning of the British colonization of Australia was connected with the loss of the thirteen American colonies during the War of Independence. The British government lost the right to send criminals from England to North America. The loss was compensated by seizing new territories. Видатні історичні події австралії Австралія геологічно найстаріший континент. Багато сторіч вона позначалася на картах як «непізнана земля». Першою людиною, що досягла бе­ регів Австралії, був Вільям Янц, гол­ ландський мореплавець. Він висадився на північному узбе­ режжі континенту в 1606 році. Північне і західне узбережжя були обстежені голландцями в 17 сто ­ літті. Моряки назвали континент Новою Голландією. У 1770 році Джеймс Кук, британ ­ ський мореплавець, досяг берегів Австралії. Він першим досліджував Австралію і дав назви багатьом горам і затокам. Початок британської колонізації Австралії був пов’язаний із втратою тринадцяти американських колоній під час Війни за незалежність. Британський уряд втратив право ви­ силати злочинців з Англії у Північну Америку. Втрату компенсували захопленням нових територій. 220 australia The first group of criminals arrived in Australia in 1787 and founded a settlement named Sydney. And only in 1793 the first group of settlers who were not convicts came to Australia. The 50s of the 19th century were the turning point in the history of Australia. The deposits of gold were found then, and it led the country to the rapid economic development. Till that time Australia had held the first place at the world wool market. Since that time the industry started to develop in the country. The discovery of gold also led to a large wave of immigrants to the country. In 1900 the British colonies got the rights of states. In 1901 they united in a single state. That was the beginning of the modern Australia. Vocabulary: geological [d4:3u´l5d4k3l] — геологічний to reach [r : t6] — досягати Willem Jansz [´wl3m ´d40nts] — Вільям Янц Dutch [d2t6] — голландський to land [l0nd] — висадитися James Cook [´d4ems´k\k] — Джеймс Кук investigate [n´vestget] — досліджувати criminal [´krmn3l] — осуджений, злочинець Questions: 1. How did they call Australia for many centuries? 2. Who was the first man who reached the Australian coasts? 3. When did James Cook reach Australia? 4. What years were the turning point in the history of Australia? 5. What deposits were found? Перша група засуджених прибула в Австралію в 1787 році і заснувала поселення, назване Сідней. І тільки в 1793 році перша група по­ селенців, що не були ув’язненими, прибула до Австралії. 50­ті роки 19 століття стали поворот­ ним моментом в історії Австралії. Тоді були відкриті родовища золота, і це привело країну до швидкого еко­ номічного розвитку. До цього часу Австралія займала перше місце на світовому ринку з ек ­ спорту вовни. З тих пір у країні почала розвивати ­ ся промисловість. Відкриття золота також привело до припливу іммігрантів у країну. У 1900 році британські колонії діс ­ тали права штатів. У 1901 році вони об’єдналися в єди ­ ну державу. Це було початком сучасної Авст­ ралії. австралія 221 Political System of australia Australia is a constitutional monarchy, with the Queen of Great Britain at its head. It consists of six states and two terri­ tories. The queen is represented by the Gov­ ernor General, who is appointed by the Australian government. The Governor General appoints mem­ bers of the Executive Council, his advi­ sory cabinet. The main legislative body in the country is Federal Parliament. It consists of the Queen, the Senate and the House of Representatives. The members of the Senate are elected for a six­year term. There are ten senators from each state and two from each territory in the Senate. The House of Representatives is elected by general direct vote for a three­year term. The executive power belongs to the queen and the government. It is headed by the Prime Minister. The ministers are chosen from mem­ bers of Parliament and the Executive Council. There are two major political parties in Australia: the Australian Labour party and a coalition of the Liberal and the Agrarian parties. Till the 1930s Australia mostly de­ pended upon Great Britain in its political affairs. But in 1931 Australia became fully in­ dependent from Great Britain. Політична система австралії Австралія — конституційна монар ­ хія з королевою Великобританії на чолі держави. Вона складається із шести штатів і двох територій. Представником королеви є гене ­ рал­губернатор, що призначається урядом Австралії. Генерал­губернатор призначає членів виконавчої ради, його до ­ радчого кабінету. Основний законодавчий орган краї­ ни — федеральний парламент. Він складається з королеви, сенату і палати представників. Сенатори обираються терміном на 6 років. У Сенат обираються десять депу ­ татів від кожного штату і два — від кожної території. Палата представників обирається загальним прямим голосуванням терміном на три роки. Виконавча влада належить королеві й урядові. Його очолює прем’єр­міністр. Міністри обираються з членів парла­ менту і Виконавчої Ради. В Австралії дві основні політичні партії: Австралійська лейборист ­ ська партія і коаліція Ліберальної й Аграрної партій. До 1930­х років Австралія у своїх політичних справах в основному за­ лежала від Великобританії. Але в 1931 році Австралія стала цілком незалежною від Великобританії. 222 australia Vocabulary: Governor General [´g2v3n3 ´d4en3r3l] — генерал-губернатор Executive Council [g´zekj\tv ´ka\ nsl] — виконавчий комітет Labour Party [´leb3 ´p%:t] — лейбористська партія Agrarian Party [3g´re3ri:3n ´p%:t] — аграрна партія direct vote [´dr3kt ´v3\t] — пряме голосування political affairs [´p5ltk3l 3´fe3z] — політичні справи Questions: 1. What is the political system of Australia? 2. How many states are there in it? 3. Who is the head of the country? 4. What is the main legislative body in the country? What does it consist of? australian Cities and Towns The capital of Australia, Canberra, is a young and comparatively small city. It was founded in the 20th century and now has a population of about 260 000 people. The centre of Canberra is a small hill. Several streets run from that hill. Special charm is given to Canberra by an artificial lake in the centre of the city. A fountain more than 100 metres high is in the western part of the lake. At night powerful lights illuminate the water. It is the Captain Cook Fountain, one of the main places of interest in Canberra. Another one is a memorial military mu­ seum. The building of the Australian Academy of Sciences is quite unusual in form — it is like a huge overturned bowl. Melbourne is the second largest city in Australia . Великі і малі міста австралії Столиця Австралії Канберра — мо­ лоде і порівняно невелике місто. Воно було засноване у 20­му сто ­ річчі, і його населення зараз скла ­ дає близько 260 000 чоловік. У центрі Канберри знаходиться не­ великий пагорб. Кілька вулиць беруть початок бі ­ ля цього пагорба. Особливого зачарування Канберрі додає штучне озеро, що знаходить ­ ся у центрі міста. У західній частині озера знаходить ­ ся фонтан висотою 100 метрів. Уночі потужні вогні підсвічують воду. Це фонтан капітана Кука, одна з основ­ них визначних пам’яток Канберри. Ще одна визначна пам’ятка — Ме­ моріальний військовий музей. Будинок Австралійської Академії наук дуже незвичайний за фор ­ мою — він схожий на величезну пе ­ ревернену чашу. Мельбурн — друге за величиною місто Австралії. австралія 223 It was the capital of the country till 1927 and now is the centre of Australian business world. It is also one of the largest ports in the country. Melbourne is a beautiful city with numerous skyscrapers, straight boul­ evards and large parks and gardens. One of Melbourne’s places of interest is the house of Captain Cook, the famous British navigator. Sydney is Australia’s largest and oldest city. It was the first British settlement. Sydney has the oldest in the country botanical gardens and the Zoo. One of the main places of interest of the city is the famous bridge over the Bay of Port Jackson. Another one is the Opera House, which resembles large white shells in form. It is surrounded by the sea on three sides. Sydney is the city of three universities. Vocabulary: Canberra [´k0nb3r3] — Канберра comparatively [k3m´per3tvl] — порівнюючи several [´sev3r3l] — декілька charm [t6 : m] — зачарування bowl [ba\l] — чаша overturned [´3\v3´t- : nd] — перевернутий boulevard [´bu:l3w%:d] — бульвар Melbourne [´melb3n] — Мельбурн Sydney [´sdn] — Сідней Questions: 1. What is the capital of Australia? 2. When was it founded? 3. What are the main cities of Australia? 4. What are the main places of interest in Sydney? 5. What can you say about Melbourne? Він був столицею країни до 1927 року і зараз є центром ділового життя Австралії. Це також один із найбільших портів країни. Мельбурн — красиве місто з вели ­ кою кількістю хмарочосів, прямими бульварами і великими парками і садами. Одна з визначних пам’яток Мельбур­ на — це будинок капітана Кука, відо­ мого британського мореплавця. Сідней — найбільше і найстаріше місто Австралії. Він був першим британським посе­ ленням. У Сіднеї знаходяться найстаріший ботанічний сад і зоопарк країни. Одна з головних визначних пам’яток міста — відомий міст через бухту порту Джексон. Ще одна визначна пам’ятка — Опер­ ний театр, який за формою нагадує великі білі черепашки. З трьох сторін він оточений морем. Сідней — це місто трьох універси­ тетів. My Biography Let me introduce myself. My full name is Natalya Nickolayevna Ivanova, though it sounds rather pom­ pous for a girl of my age. I was born on the 7th of May, 1985, in the village of Bakino, Chutovo district, the Poltava Region. Two years ago our family moved to Poltava where I live now together with my parents. I was born in the family of the office­ workers. I am an only child in the family. As my mother had no possibility to be a housewife I had to be taken to a nursery when I was not more than two years old. I don’t remember that time at all. Anyhow, I can remember quite well how much I hated going to the nursery when I was three or four. It was not because the children were ill treated there. I guess it’s just too early for any child of this age to be taken away from his mother. Now I’m a pupil of the eleventh form of a secondary school. I am finishing school this year and I want to enter the University. That is why I have to study twice as hard as an ordinary pupil. I take an active part in social life, attend sport sections and subject clubs. My favourite subjects are English, Russian and Literature. VII. aBOUT MySeLF (ПрО СЕбЕ) Моя біографія Дозвольте представитися. Моє повне ім’я — Наталя Микола ­ ївна Іванова, звичайно, це звучить надто солідно для дівчини мого віку. Я народилася 7 травня 1985 року в селі Бакино Чутівського району Полтавської області. Два роки тому наша родина переїха­ ла у Полтаву, де я зараз живу зі свої­ ми батьками. Я народилася у родині службовців. Я єдина дитина в родині. Оскільки в мами не було можливості бути домогосподаркою, мене зму ­ шені були віддати в ясла, коли мені не виповнилося ще і двох років. Я зовсім не пам’ятаю того часу. Проте я досить добре пам’ятаю, як сильно я ненавиділа ходити у ди­ тячий садок, коли мені було три чи чотири роки. І зовсім не від того, що з дітьми по ­ гано поводились. Мені здається, для дитини це за ­ надто рано бути відірваною від матері. Зараз я учениця 11 класу загально ­ освітньої школи. Я закінчую школу цього року і хочу вступити до університету. Саме тому мені доводиться ретель ­ но учитися. Я беру активну участь у громадсько­ му житті школи, відвідую спортивні секції і предметні гуртки. Мої улюблені предмети — англійська мова, російська мова і література. Про себе 22 I have nothing against Natural Sciences and Maths, but somehow they seem of less importance to me. I am always very busy, but when I’m free I’m fond of reading. My favourite writers are Ernest Hemingway, Alexey Tolstoy, Michail Bulgakov. You see, my biography isn’t long. I hope my dream will come true and I’ll become a student. If I fail my exams I’ll be very upset, but next year I’ll try to enter the University again. Vocabulary: to introduce [tr3´dju : s] — відре- комендовуватися to remember [r´memb3] — пам’ятати ocial life [´s3\63l laf] — суспільне життя sto be busy [´bz] — бути зайнятим dream [dr : m] — мрія Questions: 1. What is your name? 2. Where were you born? 3. What are your favourite subjects? 4. Who are your favourite writers? 5. What do you want to be? about Myself My name is Victor. My surname is Ivanov. I was born on April 7, 1987 in Kharkiv. My parents are office­workers. I am an only child in the family. I am a pupil of the ninth form of a secondary school. After leaving school I’ll try to enter the Medical University. Я нічого не маю проти природничих наук і математики, але вони мені здаються менш важливими. Я завжди дуже зайнята, але коли я вільна, люблю читати. Мої улюблені письменники — Ер ­ нест Хемінгуей, Олексій Толстой, Михайло Булгаков. Як бачите, моя біографія не дуже на­ сичена подіями. Я сподіваюся, що моя мрія збудеть ­ ся і я стану студенткою. Якщо я «провалю» іспити, я дуже за­ смучусь, але в наступному році спро­ бую вступити до університету знову. Про себе Мене звати Віктор. Моє прізвище Іванов. Я народився 7 квітня 1987 року в місті Харкові. Мої батьки — службовці. Я єдина дитина в родині. Я учень 9 класу загальноосвітньої школи. Після закінчення школи я спробую вступити до медичного університету. 22 about Myself I think, the profession of a doctor is very interesting and useful to people but it is not easy, of course. I’m fond of chemistry and biology and I know these subjects are important to learn for entering the institute. I don’t have much free time but I have a hobby. My hobby is drawing. I like to draw since my childhood. Since the age of six I’ve been drawing everywhere: in my album, in my note­ books, even on the newspapers. My favourite sports are football and tennis. I have many friends. They are very good and we like to spend our time together. We meet and talk, dance and laugh, lis­ ten to good music and do everything what is interesting for a teenager. I’m happy to have nice friends and a good family. I hope that my dreams will come true and I’ll become a doctor. Vocabulary: surname [´s- : nem] — прізвище secondary school [´sek3nd3r sku:l] — середня школа teenager [´t : ned43] — підліток drawing [´dr1 : 8] — малювання Questions: 1. What is your full name? 2. Did you go to the nursery? 3. Tell something about your parents. 4. Do you have a hobby? 5. What do you usually do with your friends? Мені здається, що професія лікаря дуже цікава і корисна людям і, зви­ чайно, нелегка. Мені подобаються хімія і біологія, і я знаю, що ці предмети важливі для вступу до інституту. У мене мало вільного часу, але в ме­ не є хобі. Моє захоплення — це малювання. Я люблю малювати із самого дитин­ ства. Із шести років я малюю скрізь: в альбомі, у записничку, навіть на газетах. Мої улюблені види спорту — фут ­ бол і теніс. У мене багато друзів. Вони дуже гарні, і нам подобається проводити час разом. Ми зустрічаємося і розмовляємо, танцюємо, сміємося, слухаємо гарну музику і займаємося усім, що цікаво підліткам. Я щасливий, що в мене прекрасні друзі і гарна родина. Я сподіваюся, що мої мрії збудуться і я стану лікарем. Про себе 22 My Birthday I was born on the 2nd of February. This year on my birthday I woke up early because I was very excited. When I got up my parents wished me happy birthday and gave me their presents. They gave me a videocassette of my favourite film and a beautiful pullover. I was very happy to get them. Then I helped Mom to make some salads and lay the table. At four o’clock I dressed up and did my hair. It was time to welcome my guests. They were all my friends, who came to my birthday party. The party was a great success. We danced, played different games, made jokes and, of course, ate all the tasty things that my mother had cooked. Everyone said that they enjoyed them­ selves very much. After the party we went for a walk. This was one of the best birthdays in my life. Vocabulary: to be excited [k´satd] — бути схвильованим pullover [´p\l3\v3] — светр birthday party [´b-:7de ´p t] — день народження Questions: 1. When were you born? 2. Did you have a party on your birthday? 3. How many guests and relatives were there at your party? 4. What presents did you get? 5. What did you do during your birthday party? Мій день народження Я народилася другого лютого. Цього року я прокинулася у свій день народження рано, тому що була схвильована. Коли я встала, батьки поздоровили мене з днем народження і подарува­ ли подарунки. Вони подарували мені відеокасету з моїм улюбленим фільмом і краси­ вий светр. Я була дуже рада подарункам. Потім я допомогла мамі приготува ­ ти салати і накрити на стіл. О четвертій годині я одяглася і зро­ била зачіску. Підійшов час зустрічати гостей. Вони всі були моїми друзями, що прийшли на вечірку з нагоди мого дня народження. Вечірка цілком удалася. Ми танцювали, грали в різні ігри, жартували, і, звичайно, їли смачні страви, приготовлені мамою. Усі говорили, що їм було дуже ве ­ село. Після вечірки ми вийшли погуляти. Це був один із кращих днів народження у моєму житті. 22 about Myself My Family Our family is neither large nor small. I have a mother, a father and a sister. We all live together in a three­room flat in one of the industrial districts of Kharkiv. We are an average Ukrainian family. My father Ihor Ivanovych is 45 years old. He is a tall and well­built man with short black hair and grey eyes. He works as an engineer at a big plant. He likes his work and spends most of his time there. By character my father is a quiet man, while my mother is energetic and talkative. My mother’s name is Olha Petrivna. She is a teacher of music and plays the piano well. My mother always has a lot of work to do about the house and at school. She is a busy woman and we all help her. My sister’s name is Alla. Like our mother Alla has blue eyes and fair hair. She is a very good­looking girl. Alla is three years younger than me. She is a pupil of the 8th form. She does well at school and gets only good and excellent marks. Literature is her favourite subject and she wants to become a teacher, as well as I do. Our family is very united. We like to spend time together. Моя родина Наша родина ні велика, ні маленька. У мене є мама, тато і сестра. Ми живемо разом у трикімнатній квартирі в одному з промислових районів Харкова. У нас звичайна українська родина. Моєму батькові, Ігорю Івановичу, 45 років. Він високий і добре складений чо­ ловік з коротким чорним волоссям і сірими очима. Він працює інженером на великому заводі. Йому подобається його робота, і він проводить там багато свого часу. За характером мій батько спокійна людина, тоді як мама — енергійна і говірка. Мою маму звати Ольга Петрівна. Вона — учитель музики і добре грає на фортепіано. У моєї мами завжди багато роботи вдома й у школі. Вона зайнята людина, і ми усі допо­ магаємо їй. Мою сестру звуть Алла. Як і в матері, в Алли блакитні очі і ча­ рівне світле волосся. Вона дуже красива. Алла на три роки молодша за мене. Вона учениця восьмого класу. Вона встигає в школі й одержує тільки гарні і відмінні оцінки. Література — її улюблений пред­ мет, і вона так само, як і я, хоче ста ­ ти вчителем. Наша родина дуже дружна. Нам подобається проводити час разом. Про себе 22 In the evenings we watch TV, read books and newspapers, listen to music or just talk about the events of the day. Our parents don’t always agree with what we say, but they listen to our opinion. All of us like to spend our weekends in the country. We often go to the village where our grandparents live. They are aged pensioners now, but prefer to live in the country. My grand­grandmother is still alive. She lives in my grandmother’s family and is always glad to see us. Her health is poor and she asks us to come and see her more often. I also have many other relatives: uncles, aunts, cousins. We are happy when we are together. Vocabulary: industrial district [´nd2str3l ´dstrkt] — промисловий район to agree [3´gr:] — погоджуватися well - built [ ´ wel´blt] — гарної статури to prefer [pr´f-:] — віддавати перевагу relatives [´rel3tvz] — родичі Questions: 1. Is your family large or small? 2. Where do you live? 3. What does your mother look like? 4. Do you have a sister or a brother? 5. Do you often visit your grandparents? My Parents My mother’s name is Olena Vasylivna. She is 37 years old. My father is three years older, he’s 40. Вечорами ми дивимося телевізор, читаємо книги чи газети, слухаємо музику чи просто обговорюємо по ­ дії дня. Наші батьки не завжди згодні з тим, що ми говоримо, але вони прислуха­ ються до нашої думки. Усім нам подобається проводити вихідні за містом. Ми часто їздимо в село, де живуть наші бабуся і дідусь. Вони — пенсіонери похилого віку, але воліють жити в селі. Моя прабаба ще жива. Вона живе в родині бабусі і завжди рада нас бачити. Здоров’я в неї слабке, і вона про ­ сить нас відвідувати її частіше. У мене також багато інших родичів: дядько, тітки, двоюрідні брати і се­ стри. Ми щасливі, коли ми разом. Мої батьки Мою маму звуть Олена Василівна. Їй 37 років. Мій батько на три роки старший, йому 40. 230 about Myself His name is Serhiy Mykolayovych. They are both doctors. They love their job very much, and they spend a lot of time at hospital. Their colleagues and patients respect them. I am proud of my parents and love them. I would like to spend more time with them, but they always seem to be busy. My sister and I do a lot about the house. So, when my parents have some free time, we can have fun together. My mother plays the piano and sings very well, and my father is an excellent story­teller. And they are always ready to under­ stand us. Vocabulary: job [j5b] — робота to spend [spend] — витрачати і проводити to respect [rs´pekt] — поважати free [fr:] — вільний Questions: 1. What is your mother’s name? 2. What is your father’s name? 3. What are your parents? 4. Are you proud of your parents? 5. Do you like to spend free time with your parents? about My Mother My mother’s name is Valentyna Ivanivna Petrenko. She is forty years old. But to my mind she looks much younger. My father and I think that she is a very beautiful woman. Його звуть Сергій Миколайович. Вони обоє лікарі. Вони дуже люблять свою роботу і проводять багато часу в лікарні. Колеги і пацієнти поважають їх. Я пишаюся своїми батьками і люблю їх. Я хотіла б проводити з ними більше часу, але вони майже завжди зайняті. Ми із сестрою робимо багато чого по дому. Тому, коли в батьків з’являється не­ багато вільного часу, ми можемо зай­ нятися чим­небудь цікавим разом. Моя мама грає на піаніно і добре співає, а мій батько — відмінний оповідач. А крім того, вони завжди готові зро­ зуміти нас. Про мою маму Мою маму звуть Валентина Іванівна Петренко. Їй сорок років. Але, по­моєму, вона виглядає наба­ гато молодшою. Ми з татом вважаємо, що вона дуже красива жінка. Про себе 231 Mom is not tall, but she has a fine figure. Father says she is still as slim as she was in her youth. She also has beautiful hair, long and wavy. My mother is a busy woman. She works as an accountant at a factory. She also has a lot of work to do about the house, though Dad and I try to help her as much as possible. Mom is a very nice person. She has a lot of friends. She is kind, energetic and always ready to help. She has a good sense of humour and is funny to be with. Vocabulary: mind [mand] — думка figure [´fg3] — постать accountant [3´ka\nt3nt] — бухгалтер possible [´p5sbl] — можливий person [´p- : s3n] — особа, людина Questions: 1. What is the full name of your mother? 2. How old is she? 3. What is she? 4. Can you describe your mother’s appearance? 5. Do you help your mother about the house? My Parents’ Working Day My parents are very busy people. My father is a businessman. He is a chief manager in a very big firm. Every day he has a lot of work to do, that’s why he gets up very early, even at weekends. Мама невисока, але в неї красива фігура. Тато говорить, що вона все така ж струнка, як у юності. У неї також дуже красиве волосся, довге і хвилясте. Моя мама зайнята людина. Вона працює бухгалтером на за ­ воді. У неї також багато домашніх справ, хоча ми з татом намагаємося якнай­ більше допомагати їй. Мама — дуже гарна людина. У неї багато друзів. Вона добра, енергійна і завжди гото­ ва прийти на допомогу. У неї гарне почуття гумору, і з нею весело. робочий день моїх батьків Мої батьки — дуже зайняті люди. Мій батько — бізнесмен. Він керівник у великій фірмі. Щодня в нього дуже багато робо ­ ти, тому він встає дуже рано навіть у вихідні. 232 about Myself In the morning he has time only for a light breakfast and a hot cup of coffee. Meanwhile he usually looks through the newspapers and business magazines. Then he goes to work. His work lasts till six o’clock in the evening. Precisely at six everybody leaves the building because my father thinks one should work well in working time. Due to this unbreakable rule everybody has some time to spend with the family. In the evening my father likes to watch TV, go to the theatre with my mother or have a nice chat with friends. My mother is a housewife. She worked with computers until the birth of my younger sister. She has much work about the house and her days are really hard, that’s why I do my best to help her. She’s also just started an evening class in computer studies to know new technologies. She wants to return to work when my sister goes to school. Vocabulary: busy [´bz] — зайнятий manager [´m0nd43] — директор meanwhile [´m : nwal] — одночасно due to [dju:] — завдяки unbreakable [ ´ 2n´brek3bl] — непорушний precisely [pr´sasl] — точно housewife [´ha\swaf] — домогосподарка birth [b- : 7] — народження technology [tek´n5l3d4] — технологія Questions: 1. Are your parents busy people? 2. What is your father? 3. When does he get up? What does he have for breakfast? 4. When does his working day start? 5. How do you help your parents? Ранком у нього є час тільки для лег­ кого сніданку і чашки гарячої кави. Тим часом він зазвичай переглядає газети і ділові журнали. Потім він іде працювати. Його робота триває до шести годин вечора. Рівно о шостій усі залишають уста­ нову, тому що мій батько вважає, що кожний повинен працювати у ро­ бочий час. Завдяки цьому непорушному пра ­ вилу в усіх є час, щоб провести його з родиною. Увечері мій тато любить дивитися телевізор, ходити в театр із мамою чи проводити приємні бесіди з друзями. Моя мама — домогосподарка. Вона працювала програмістом до народження моєї молодшої сестри. У неї багато роботи по дому, і її дні досить важкі, тому я допомагаю їй, як можу. Вона також тільки що почала відвіду­ вати вечірню школу програмістів, щоб вивчити нові технології. Вона хоче повернутися на роботу, коли моя сестра піде до школи. Про себе 233 My Parents’ Vacation After a year of hard work everybody wants to have a good rest. Most people want to rest in summer or in early autumn, but some people have their holidays in winter or in spring. Some people prefer an active rest which includes walking tours, travelling by train, by car or by steamer. They are glad and happy even if their steamer comes to the next city on a cold rainy night and when they have to wait on the shore till the morning when their excursion starts. Some people find it quite romantic. Others go to the seaside to sunbathe and swim for hours. They just lie in the sun and relax, or play ball games on the yellow sand. Some people think that though the air is polluted in their town it is quite good near their house and choose to have a rest at home. And there are people who usually spend their vacation in the country, working in their gardens and kitchen gardens. As for my parents, they like an active rest. We like staying outdoors, especially in spring and summer. In winter we ski a lot. We get up early in the morning, put on suits for skiing and go to the country where we organize competitions. Usually this is my father who is the winner. Відпустка моїх батьків Після року важкої роботи кожному хочеться добре відпочити. Більшість людей хоче відпочивати влітку чи ранньою осінню, але деякі люди проводять відпустку узимку чи навесні. Деякі вважають за краще активний відпочинок, що включає в себе похо­ ди, подорожі на потязі, автомобілі чи пароплаві. Вони раді і щасливі, навіть як ­ що їхній пароплав приходить в інше місто холодної дощової ночі і вони повинні чекати на березі до ранку, доки почнеться екскурсія. Деякі люди знаходять це досить ро­ мантичним. Інші відправляються на узбережжя загоряти і плавати годинами. Вони просто лежать під сонцем і розслаблюються чи грають у м’яч на жовтому піску. Деякі вважають, що, хоча повітря забруднене, біля їхніх будинків до ­ сить добре, і вибирають відпочинок вдома. І є люди, що звичайно проводять відпустку в селі, працюючи у своїх садах і городах. Що стосується моїх батьків, вони люблять активний відпочинок. Ми любимо знаходитися на вулиці, особливо навесні і влітку. Узимку ми багато катаємося на ли­ жах. Ми встаємо рано­вранці, одягаємо лижні костюми і їдемо за місто, де влаштовуємо змагання. Звичайно, перемагає мій батько. 23 about Myself In summer we go to the seaside and enjoy our holidays. In autumn we often go to the forest to gather mushrooms or berries or just walk there. Vocabulary: hard [h d] — важкий to prefer [pr´f-:] — віддавати перевагу to include [n´klu : d] — включати steamer [´st : m3] — теплохід excursion [k´sk- : 6n] — екскурсія to relax [r´l0ks] — розслаблятися to be polluted [p3´lu:td] — забруд- нений competition [ ´ k5mp3´t6n] — змагання to gather [´g093] — збирати Questions: 1. Why does everybody want to rest after a year of work? 2. When do most people like to rest? 3. What is an active rest? 4. How can people rest at the seaside? 5. What kind of rest do you like? 6. How do you usually spend your holidays and weekends? My Friend I’am not a very sociable person yet there are people whom I can call friends. One of them is Ihor. He is eighteen. He left school last year and now he’s a student of the University. Ihor is a future economist. Ihor is a first year student. He does not have much free time but if he has, Ihor likes to spend it in a good company. Ihor and his friends like to listen to good music, dance, watch new films and discuss them and do many other interesting things. We often go to the cinema, cafes, con­ certs and shows. Улітку ми їдемо на море і насоло­ джуємося канікулами. Восени ми часто ходимо в ліс зби ­ рати гриби чи ягоди чи просто по ­ гуляти. Мій друг Я не дуже товариська, але все­таки є люди, яких я можу назвати друзями. Один з них — це Ігор. Йому 18 років. Він закінчив школу торік, і зараз він студент університету. Ігор — майбутній економіст. Ігор — студент першого курсу. У нього мало вільного часу, але коли він з’являється, Ігор любить проводити його в гарній компанії. Ігор і його друзі люблять слухати гар­ ну музику, танцювати, дивитися нові фільми й обговорювати їх і займати­ ся іншими захоплюючими справами. Ми часто ходимо в кіно, кафе, на концерти і вистави. Про себе 23 Ihor is a good friend. He’s always ready to help everybody who needs. My friend knows a lot of interesting facts about music, famous people and history. He is fond of driving. Now his car is not very new and beau ­ tiful but he hopes to buy another one in the future. I’m happy to have such a good friend as Ihor. Vocabulary: sociable [´s3\63bl] — товариський to discuss [ds´k2s] — обговорювати to be fond of [b f5nd 3v] — любити щось робити to be happy [´h0p] — бути щасливим Questions: 1. What is your friend’s name? 2. How old is he/she? 3. What is he/she? Where does he/she study? 4. What do you like to do when you have free time? 5. Are you happy to have such a friend? appearance How important is it for you to be attractive? Although everyone wants to be good­ looking, do you think beautiful people are always happy? I don’t think so. For example, it must be a problem to be a very beautiful woman, because some men may be more interested in looking at this woman than talking to her. They think of her like a picture rather than a person. Ігор — гарний друг. Він завжди готовий допомогти усім, хто потребує допомоги. Мій друг знає багато цікавого про музику, відомих людей та історію. Він дуже любить водити автомобіль. Зараз у нього не такий вже новий і красивий автомобіль, але в май­ бутньому він сподівається купити інший. Я щаслива, що в мене є такий гар ­ ний друг, як Ігор. Зовнішність Наскільки важливо для вас бути при­ вабливим? Хоча кожний хоче бути симпатич­ ним, чи вважаєте ви, що красиві люди щасливі? Я так не вважаю. Наприклад, іноді проблематично бути дуже красивою жінкою, тому що багато чоловіків воліють милу ­ ватися такою жінкою, а не спілкува ­ тися з нею. Вони сприймають її скоріше як кар­ тину, ніж як особистість. 23 about Myself Some people think that very pretty women and handsome men are stupid, as a rule. These people are thought to be only interested in their appearance. Some people believe that only un­ attractive people can be clever. But surely no one wants to be really ugly; and no one wants to be plain either — that is to have rather simple face that can be easily forgotten. Being attractive can help you find happiness, but it does not always make you happy. So maybe the best thing is not to worry about your appearance. It is more important to try to be an interesting personality. Because interesting people are always attractive. Vocabulary: attractive [3´tr0ktv] — привабливий handsome [´h0ns3m] — красивий as a rule [0z 3 ru:l] — як правило ugly [´2gl] — потворний plain [plen] — простий, звичай- ний to worry [´w2r] — хвилюватися personality [ ´ p-:s3´n0lt] — індивідуальність Questions: 1. Is it important to be pretty? 2. Are beautiful people happy? Why? 3. Why can it be a problem to be a beautiful woman? 4. Why don’t people want to be plain? 5. What do you think about it? Character When we speak about somebody’s char­ acter, we can characterize a person as polite, friendly, good­natured, kind­ hearted, generous, thoughtful or, on the contrary, hard­hearted, ill­natured, rude, greedy, uncommunicative. Деякі люди гадають, що красуні і красені, як правило, дурні. Про таких людей звичайно дума ­ ють, що вони цікавляться тільки своєю зовнішністю. Деякі гадають, що тільки неприваб­ ливі зовні люди розумні. Але, звичайно, нікому не хочеться бути по­справжньому виродливим, ніхто також не хоче мати звичайну зовнішність, таку, яку легко забути. Привабливість може допомогти вам знайти щастя, але не завжди ро ­ бить вас щасливими. Тому, можливо, найкраще — не тур­ буватися про свою зовнішність. Набагато важливіше бути цікавою особистістю. Тому що цікаві люди завжди приваб­ ливі. Характер Коли ми говоримо про чийсь харак­ тер, ми можемо так характеризувати людину: привітна, дружелюбна, вели­ кодушна, добросерда, щедра, тур ­ ботлива чи, навпаки, жорстока, зліс ­ на, груба, жадібна, нетовариська. Про себе 23 Now I’d like to describe my close friend. Her name is Kate. She is a beautiful girl of 16. Kate is not very tall. She is always very elegant, she wears the clothes of latest fashion. Kate has fair curly hair and dark blue eyes. Her eyelashes are very long and thick. Kate’s face is oval and she has a turned­up nose. She is a well­bred, merry and kind per­ son. She is very tactful and shy. Kate is a pleasant person to deal with, she never loses her temper. She also has a kind heart and a strong will. She is always ready to help her friends. Kate always manages to be amusing and cheerful. She is an easy­going girl. I am very happy to have such a friend . Vocabulary: character [´k0r3kt3] — характер generous [´d4en3r3s] — щедрий rude [ru : d] — грубий greedy [´gr:d] — жадібний clothes of latest fashion [´kl3\9s 3v ´let3st f06n] — новомодний turned - up nose [t-:nd 2p n3\z] — кирпатий ніс to deal [d : l] — мати справу to manage [´m0nd4] — удаватися easy - going [´:z ´g3\8] — добродушно-веселий Questions: 1. How can we characterize a person? 2. What is a good-natured person? 3. What does it mean rude and greedy? 4. How can you characterize yourself? 5. What features of your best friend’s character do you like and dislike? Тепер я хочу описати мою кращу подругу. Її звуть Катя. Вона красива дівчинка 16 років. Катя не дуже висока. Вона завжди дуже елегантна, вдя­ гається по останній моді. У Каті світле кучеряве волосся і тем­ но­блакитні очі. Її вії дуже довгі і густі. У Каті овальне обличчя і кирпатий ніс. Вона вихована, весела і добра людина. Вона дуже тактовна і соромлива. З Катею приємно мати справу, вона ніколи не втрачає самовладання. У неї також добре серце і сильна воля. Вона завжди готова допомогти друзям. Каті завжди вдається бути цікавою в спілкуванні, веселою. Вона добродушно­весела дівчина. Я дуже щаслива, що в мене така подруга. 23 about Myself Our House and Flat I live in a new nine­storeyed block of flats in Pushkin Street. In front of the house there is a children’s playground and a small garden. We like to spend our time there. Our flat is on the fourth floor. It is very comfortable. We have all modern conveniences, such as central heating, electricity, gas, cold and hot running water and a telephone. There are three rooms in our flat: a living­ room and two bedrooms. Our living­room is the largest in the flat. It is nicely furnished. Opposite the wall you can see a nice cupboard. There is a colour TV­set in the corner. In another corner there is a sofa and two armchairs. The piano is on the right. There are two pictures above the piano. There is a bookcase next to it. We are fond of books and have plenty of them at home. On the floor we have a nice thick carpet. The curtains on the window match the wallpaper. All this makes the room cosy. Our bedrooms are also very nice and cosy. The parents’ bedroom is larger than the children’s. There are two beds, a bedside table, some chairs and a wardrobe in it. наш будинок і квартира Я живу в новому дев’ятиповерхово ­ му будинку на вулиці Пушкіна. Перед будинком знаходиться дитя­ чий майданчик і невеликий садок. Нам подобається проводити там час. Наша квартира розташована на п’я­ тому поверсі. Вона дуже комфортабельна. У нас є всі сучасні вигоди, такі як цен­ тральне опалення, електрика, газ, холодна і гаряча вода і телефон. У нашій квартирі три кімнати: ві ­ тальня і дві спальні. Вітальня — найбільша кімната в квартирі. Вона прекрасно обставлена. Біля стіни ви можете бачити краси ­ вий сервант. У кутку — кольоровий телевізор. У протилежному кутку знаходяться диван і два крісла. Праворуч стоїть піаніно. Над піаніно висять дві картини. Поруч — книжкова шафа. Ми любимо книги, і в нас їх багато в домі. На підлозі лежить розкішний килим. Фіранки на вікнах підібрані в тон шпалер. Усе це робить кімнату затишною. Спальні теж дуже красиві і затишні. Спальня батьків більша дитячої. У ній два ліжка, туалетний столик, стільці і шафа. Про себе 23 There is a lovely carpet on the floor be­ tween the beds. The children’s bedroom is just across the corridor on the right. Here you can see two sofa­beds where my sister and I sleep at night and have a rest in the day­time. There is also a writing­table, two chairs and some bookshelves here. We use our bedroom as a study where we do our homework. In the corner of the room there is a small table with a tape­recorder on it. We all enjoy listening to the music. Our kitchen is rather large. There is a gas­stove, a refrigerator and a cupboard in which we keep cups, plates and all our dishes. The kitchen serves us as a dining­ room. But when we receive guests or have our family celebrations we have the meals in the living­room. We are happy to have such a nice flat and try to keep it clean. Vocabulary: block of flats [´bl5k 3v fl0ts] — багатоповерховий будинок comfortable [´k2mf3t3bl] — комфортабельний central heating [´sentr3l h:t8] — центральне опалення to be furnished [´f-:n6t] — умебльований to serve [s- : v] — служити Questions: 1. Where do you live? What is your address? 2. How many rooms are there in your flat? 3. What is there in your sitting-room? 4. Have you got all modern conveniences in your flat? 5. What makes your flat comfortable? Між ліжками на підлозі лежить сим­ патичний килим. Дитяча знаходиться через коридор праворуч. Тут ви можете бачити дві софи, де ми із сестрою спимо вночі і відпочи­ ваємо вдень. Тут також стоїть письмовий стіл, два стільці і кілька книжкових полиць. Наша спальня править нам за кабі­ нет, де ми робимо уроки. У кутку кімнати стоїть маленький стіл з магнітофоном на ньому. Усі ми любимо слухати музику. Наша кухня досить велика. Там стоять газова плита, холо­ дильник і сервант, у якому ми збе ­ рігаємо чашки, тарілки і всі наші столові речі. Кухня править нам за їдальню. Але коли ми приймаємо гостей чи відзначаємо сімейні свята, ми їмо у вітальні. Ми щасливі, що в нас така прекрас ­ на квартира, і намагаємося тримати її в чистоті. 20 about Myself My Favourite room We have four rooms in our house. But my favourite one is our study which is the biggest room. It is full of wonderful things: books, pictures, collections of coins, a video and computer. There is a very old writing table in the study. My great granddad bought it in the beginning of the century when he was a student. It is very old, solid and comfortable. There is a sofa in the corner of the room and next to it a beautiful old standard lamp, which is on the carpet. I clean the carpet with the vacuum cleaner very often. There is a piano near the window. At night when it gets dark I like to turn off the light, turn on the standard lamp and play the piano. When the standard lamp is on, the study looks like a fairy­land. I often sit in the old armchair and dream of pleasant things. I love this room very much. But my brother likes our living­room. He has got a very good stereo system there. He plays his music very loudly in this room. This room is not very comfortable. There is a fireplace in it, but never­ theless it’s a little cold in winter. There is also an armchair, a sofa and some shelves with compact discs and cassettes in them. My brother spends much time in this room. Моя улюблена кімната У нас у будинку є чотири кімнати. Але моя улюблена — кабінет, що є найбільшою кімнатою. Він повний чудових речей: книг, картин, колекцій монет, є відео і ком­ п’ютер. У кабінеті стоїть дуже старий пись­ мовий стіл. Мій прадід купив його на початку століття, коли був студентом. Він дуже старий, солідний і зручний. У кутку кімнати стоїть диван і поруч з ним красивий старий торшер, що стоїть на килимі. Я дуже часто чищу килим пилосо ­ сом. Фортепіано знаходиться біля вікна. Увечері, коли стемніє, я вимикаю світло, вмикаю торшер і граю на фортепіано. Коли увімкнутий торшер, робочий кабінет виглядає як казкова країна. Я часто сиджу в старому кріслі і мрію про приємні речі. Я дуже люблю цю кімнату. Але мій брат любить нашу вітальню. У нього там дуже гарна стереосис­ тема. Він вмикає музику в цій кімнаті дуже голосно. Ця кімната не дуже зручна. У ній є камін, але, незважаючи на це, узимку там прохолодно. Там є також крісло, диван і полиці з компакт­дисками і касетами в них. Мій брат проводить багато часу в цій кімнаті. Про себе 21 Vocabulary: study [´st2d] — робочий кабінет great granddad [ ´ gret ´gr0nd0d] — прадід century [´sent63r] — вік, сторіччя standard lamp [´st0nd3d l0mp] — торшер fairy - like [´fe3r ´ lak] — казковий, чарівний Questions: 1. How many rooms are there in their house? 2. What things are there in the study? 3. Who bought the writing-table and when? 4. When is it a good time for playing the piano? 5. Where does the boy spend much time and why? My Friend’s House A friend of mine is my former school­ mate. Her name is Ann. She lives in a nice cottage. It’s a stone house. In front of it there is a green lawn and a flower bed with roses. In the yard they have a garage. The house is not very large. At first you enter the hall. It is square and rather big. There are built­in cupboards near the door. On the wall there is a big mirror. From the hall you can get into any room. Their sitting­room is quite big. There is very little furniture in it. That’s why it looks wide. There is a thick carpet on the floor. The bedroom of Ann’s parents is fur­ nished with a bedroom suite. It consists of a double bed, two bedside tables and a wardrobe. будинок мого друга Мій друг — це моя колишня одно­ класниця. Її звуть Анна. Вона живе в симпатичному котеджі. Це кам’яний будинок. Перед ним є зелений газон і клумба з безліччю троянд. У дворі в них гараж. Будинок не дуже великий. Спочатку ви входите в передню. Вона квадратна і досить велика. Біля дверей є вбудовані шафи. На стіні велике дзеркало. З передньої можна потрапити в будь­яку кімнату. Їхня вітальня досить велика. У ній небагато меблів. Тому вона виглядає просторою. На підлозі товстий килим. У спальні Анниних батьків стоїть спальний гарнітур. Він складається з двоспального ліжка, двох прикроватних тумбочок і шафи для одягу. 22 about Myself There is a dressing table with a stool near the window. Ann and her sister have their own room. They like to study there and have a rest. The kitchen is not very large but it is very comfortable. They also have a bathroom and a lavatory. I like to go to Ann’s place. We often sit in her room, listen to the music and talk. Vocabulary: former [´f1 : m3] — колишній lawn [l1 : n] — газон furniture [´f- : nt63] — меблі curtain [´k- : tn] — занавіска double bed [´d2bl bed] — двоспальне ліжко wardrobe [´w1 : dr3\b] — шафа bedspread [´bedspred] — покривало to arrange [3´rend4] — розташо- вувати, розміщати suite [sw:t] — меблевий гарнітур Questions: 1. What kind of a house does Ann have? 2. How many rooms are there? 3. Describe their sitting-room. 4. Is their kitchen comfortable? Why? 5. Tell about your own room. an Ideal House A person’s home is as much a reflection of his personality as the clothes he wears, the food he eats and the friends he spends his time with. Everybody has in mind an “ideal house” and an “ideal home”. How do I see my “ideal house”, how do I see my life there? There are many kinds of dwellings, from town houses, which include terraced houses, semi­detached, detached houses, to country houses. Біля вікна стоїть туалетний столик з пуфиком. В Ані і її сестри окрема кімната. Вони люблять там робити уроки і відпочивати. Кухня невелика, але дуже зручна. У них також є ванна і туалет. Мені подобається ходити до Ані. Ми часто сидимо в її кімнаті, слухає­ мо музику і розмовляємо. ідеальний будинок Будинок людини також відбиває її індивідуальність, як одяг, що вона носить, їжа, яку вона їсть, і друзі, з якими вона спілкується. Кожний подумки уявляє свій «іде­ альний будинок». Як я бачу свій «ідеальний будинок», як уявляю своє життя там? Існує багато типів житла — від міських будинків, що включають будинки, по­ будовані терасою, будинки, що мають загальну стіну, що стоять окремо, і за­ кінчуючи сільськими будинками. Про себе 23 I want to live in my own house, maybe in a cottage in the suburbs. My house will consist of the ground and the first floor. There will be six rooms in it. In front of the house I will have a small garden with different flowers. I’ll also have a garage for my car. I get up in the morning and go to the bathroom at first. My bathroom is very good­looking: the walls are tiled in cream, the washbasin, the toilet are pastel pink. My towels are also pink. Then I go to the kitchen to have break­ fast. It is always pleasant to cook in it be­ cause it is very comfortable. I make my tea and sandwiches and have breakfast. Then I go to my work, but in the evening “there is no place like home”. I will rest in the living­room. I can sit on the sofa and read or watch TV. Then I go to the bedroom. It is my favourite room. Here I sleep and see how my sweet dreams come true. Vocabulary: reflection [r´flek6n] — відображення detached [d´t0t6t] — окремий semidetached [ ´ sem´dt0t6t] — два будинки з однією стіною washbasin [´w56besn] — раковина suburb [´s2b-:b] — передмістя to come true [´k2m tru:] — здійснюватися Questions: 1. Why do you think a man’s home is a reflection of his personality? 2. Do you live in the house or in the flat? 3. Describe your dwelling. 4. Is it better to live in the private house or in the flat? 5. What is your favourite room? Я хочу жити у власному будинку, можливо в котеджі у передмісті. У моєму будинку буде два поверхи. У ньому буде шість кімнат. Перед будинком буде невеликий сад з різними квітами. У мене також буде гараж для машини. Я встаю ранком і спочатку йду у ванну. Моя ванна дуже красива: стіни вкриті плиткою кремового кольору, раковина й унітаз — світло­рожеві. Рушники теж рожеві. Потім я йду в кухню снідати. Тут завжди приємно готувати, тому що вона дуже зручна. Я роблю бутерброди, заварюю чай і снідаю. Потім я йду на роботу, але ввечері будинок — найкраще місце. Я відпочину у вітальні. Можна посидіти на дивані, почитати чи подивитися телевізор. Потім я йду в спальню. Це моя улюблена кімната. Тут я сплю і мені сниться, як випов­ нюються мої заповітні мрії. 2 about Myself The House of My Dream Every person has his own idea of a perfect house. Since the time immemorial people always wanted to make their dwelling a place, where one feels comfortable and cosy, where one always wants to come back to. A dwelling of my dream is not a flat but a two­storeyed mansion. And as a real hostess I’d like to arrange everything in the house according to my taste. Now, let me tell you about my house. When you come to me, you push a big wooden front door, wiping your feet on the door­mat, and enter the hall. The floor is covered with a fitted carpet, the wallpaper is light and has a small pattern. There’s a seat and a small table near the wall and a huge mirror above it. Then you enter the living­room. The bright full­length curtains are drawn back, and sunshine fills the room. The living­room suite, consisting of a sideboard, a bookcase, a sofa, an elegant coffee table and three armchairs, is arranged around three walls. There’s a video system near the window. On the ground floor there’s also a kitchen and a bathroom. The kitchen is a very large room with a big window. There is a gas cooker with a hood, two wall­cupboards and a sink unit there. будинок моєї мрії Кожна людина має своє уявлення про ідеальний будинок. З незапам’ятних часів люди завжди хотіли, щоб будинком було місце, де можна почувати себе зручно і затишно, куди завжди хочеться по­ вертатися. Житло моєї мрії — це не будинок, а двоповерховий особняк. І як справжня господарка, я хочу об­ лаштувати усе на свій смак. Тепер давайте я розповім вам про мій будинок. Коли ви приходите до мене, то відкри­ ваєте великі дерев’яні двері, витираю­ чи ноги об килим і входячи в хол. На підлозі лежить килимове покрит­ тя, шпалери світлі, з дрібним малюнком. Біля стіни стоять стільчик і малень­ кий стіл, а над ним — величезне дзеркало. Потім ви заходите у вітальню. Яскраві довгі штори відслонені, і со­ нячне світло наповняє кімнату. Меблевий гарнітур, що складається із серванта, книжкової шафи, дива ­ на, елегантного журнального сто ­ лика і трьох крісел, розставлений уздовж трьох стін. Біля вікна стоїть відеосистема. На першому поверсі знаходяться та­ кож кухня і ванна. Кухня дуже простора, з великим вікном. Там є газова плита з витяжкою, дві навісні шафи і мийка. Про себе 2 Near the opposite wall there is a dish­ washer, a refrigerator and a table. Let’s go upstairs and have a look at the bedroom. This is a very cosy and warm room. The bedroom suite consists of a bed, two bedside tables and a wardrobe. The window overlooks the back yard. In my house there is also a terrace, a garage and a garden and so many other things I’d like to have; at least, in my dream house. Vocabulary: dwelling [´dwel8] — житло, оселя since the time immemorial — з давніх давен cosy [´k3\z] — затишний mansion [´m0n6n] — особняк fitted carpet [´ftd ´k pt] — килимове покриття suite [sw : t] — меблевий гарнітур hood [hu : d] — витяжка dressing table [´dres8 tebl] — туалетний столик terrace [´ter3s] — тераса to wipe [wap] — витирати Questions: 1. What does every person have? 2. What kind of place did people want to make their dwelling? 3. What is a mansion? 4. What type of dwelling do you have? 5. Do you have your idea of a perfect dwelling? What is it? My Working Day I usually get up at 7 o’clock on week­ days. I make my bed, open the window and do my morning exercises. Then I go to the bathroom where I clean my teeth and wash. If I have enough time, I take a cold and hot shower. After bathroom I go back to my room where I dress and brush my hair. Біля протилежної стіни стоїть посудо­ мийна машина, холодильник і стіл. Давайте піднімемося наверх і загля­ немо в спальню. Це дуже затишна і тепла кімната. Спальний гарнітур складається з ліжка, двох тумбочок і одежної шафи. Вікно виходить у двір. У моєму будинку є також тераса, га­ раж і сад, і багато інших речей, що я хочу мати принаймні у моїх мріях. Мій робочий день У будень я звичайно встаю о 7 го ­ дині. Я застеляю постіль, відкриваю вікно і роблю зарядку. Потім йду у ванну, де чищу зуби й умиваюся. Якщо в мене досить часу, приймаю контрастний душ. Після ванної я повертаюся в кімна­ ту, де вдягаюся і розчісуюся. 2 about Myself 10 minutes later I am ready for break­ fast. After breakfast I put on my coat, take my bag and go to school. As I live not far from school, it takes me only five or seven minutes to get there. I don’t want to be late for the first lesson so I come to school a few minutes before the bell. I leave my coat in the cloakroom and go upstairs to the classroom. The lessons begin at eight o’clock in the morning and they are over at half past one in the afternoon. After classes I go home and have dinner there. After dinner I have a short rest, read newspapers and magazines. Then I do my homework. We do many subjects at school and it takes me three or even more hours to do my homework. Sometimes I go to the library to get ready for my practical classes or to write a report. As a rule I have no free time on my week­days. Eight o’clock is supper time in our family. We all get together in the kitchen, then go to the sitting room and watch TV, read books or discuss different problems. Twice a week I go to school in the evening to play volleyball. I am a member of the school volleyball team and we have our training classes rather late. At about eleven at night I go to bed. Через десять хвилин я готовий до сніданку. Після сніданку я одягаю плащ, беру портфель і йду до школи. Оскільки я живу недалеко від шко ­ ли, щоб добратися туди, мені по ­ трібно тільки 5—7 хвилин. Я не хочу спізнюватися на перший урок і тому приходжу в школу за кілька хвилин до дзвоника. Я залишаю плащ у гардеробі і підні­ маюся в клас. Уроки починаються о восьмій годині ранку і закінчуються о пів на другу. Після уроків я йду додому й обідаю. Після обіду я трохи відпочиваю, по ­ тім читаю газети і журнали. Потім я роблю уроки. У школі ми вивчаємо багато пред­ метів, і підготовка домашнього за ­ вдання займає три години чи навіть більше. Іноді я йду в бібліотеку підготувати ­ ся до практичних занять чи написа ­ ти доповідь. Як правило, в будень у мене не зали­ шається вільного часу. У нашій родині восьма година — час вечері. Ми усі разом збираємося на кухні, потім йдемо у вітальню і дивимося телевізор, читаємо книги чи обгово­ рюємо різні питання. Двічі на тиждень увечері я ходжу в школу грати у волейбол. Я член шкільної волейбольної коман­ ди, і тренування в нас досить пізно. Я лягаю спати близько одинадцятої години ночі. Про себе 2 Vocabulary: to clean the teeth [´kl:n 93 t:7] — чистити зуби cold and hot shower [k3\ld 3nd ´h5t ´6a\3] — контрастний душ to be late [let] — запізнюватися as a rule [0z 3 ´ru : l] — як правило Questions: 1. When do you usually get up? 2. What do you do in the morning? 3. When do your lessons begin? 4. What do you usually do after school? 5. When do you go to school? after School We have spoken about what pupils do at school, at lessons and during breaks. But boys and girls don’t spend the whole day at school. This talk will be about what they do when school is over and they are free. Not everybody goes home after the last lesson. Many boys and girls — the most active members of the class and school — stay at school for some time for social activities. They organize parties, conferences, games and meetings. The school library is open at this time for pupils who come to choose a new book or read an interesting magazine. There are different after­school clubs at school; each member of an after­school club goes there to do something which interests him. Sports sections are also very popular. Після школи Ми говорили про те, що школярі роблять у школі, на уроках і на перервах. Але хлопчики і дівчатка не весь день проводять у школі. Зараз розмова піде про те, що вони роблять після школи, коли вільні. Не кожний йде після останнього уроку додому. Багато активістів класу, школи зали­ шаються в школі на якийсь час, щоб виконати суспільну роботу. Вони організовують вечори, конфе­ ренції, ігри і збори. Шкільна бібліотека відкрита в цей час для учнів, що прийшли, щоб ви ­ брати нову книгу чи почитати ціка ­ вий журнал. Існує багато гуртків, що працюють після занять у школах; кожен після уроків приходить сюди, щоб робити те, що його цікавить. Спортивні секції теж дуже популярні . 2 about Myself Their members play games and go in for gymnastics. You can see boys and girls from all classes either in the gymnasium or on the sport­ground. As you know, schoolchildren have to study after school, too. They have homework to do. When do you think it is better to begin doing homework? As doctors and teachers say, the best time is after dinner and an hour’s walk. If you have no rest, it’ll be difficult to prepare your lessons. Work about the house is a good rest from studying, too. The English people say, “A change of work is as good as a rest”. So it is useful to go to the shops and buy something. But if you meet a friend in the street, don’t talk too much because you’ll have too little time for your lessons. Vocabulary: to go in for [g3\n f1:] — займатися (спортом) to be at home [b3t h3\m] — бути дома Questions: 1. What do you like to do after school? 2. Can you do what you like or are there things you must do? 3. Does your school have playing fields? 4. What is your favourite kind of sport? 5. What out-of-school activities are you fond of? Їхні учасники грають в ігри і займа­ ються гімнастикою. Можна побачити молодь з різних класів чи у спортивному залі, чи на ігровому майданчику. Як відомо, школярі після школи теж повинні учитися. У них є завдання, які необхідно ро­ бити. Як ви думаєте, коли краще почати робити домашнє завдання? Лікарі і вчителі говорять, що кра­ щий час — це після обіду і годинної прогулянки. Якщо ви не відпочинете, то важко буде готувати уроки. Робота по дому — теж гарний відпо­ чинок від занять. Англійці говорять: «Зміна роботи так само гарна, як і відпочинок». Таким чином, корисно сходити в ма­ газин і купити що­небудь. Але якщо ви зустрінете друга на ву­ лиці, не розмовляйте занадто дов ­ го, тому що у вас залишиться мало часу на уроки. Про себе 2 Our Duties about the House Every person should be hard­working because one cannot get anything without putting a lot of work into it. In our family everybody works with pleasure. I haven’t got any brother who could help my father to make furniture or do carpentry, so he has to do it himself. I have no younger sisters or brothers but if I did have them, I would be a very good baby­sitter because I like little children very much. When I come home very early, I don’t just sit and wait till my mother returns home and cooks supper for me. I do it myself and when my parents come home from work, I am glad to greet them and invite to the kitchen to taste my cookery. I think that the duties about the house are divided between my father, my mother and me quite justly. Though most of cooking in our family is done by my mother I help her by laying the table and clearing it after meals and washing up. On washing days my father and I help her to wring out clothes and hang the linen, then I iron it. I also do some shopping and keep the rooms clean and tidy. My mother does most of work in our family. She cooks breakfast for us every day and does shopping on her way back from work. I try to do all I can to help my parents about the house. Обов’язки по дому Кожна людина повинна ретельно трудитися, тому що не можна нічого домогтися, не докладаючи до цього зусиль. У нашій родині кожний працює із за­ доволенням. У мене немає брата, який би до­ помагав татові лагодити меблі чи столярувати, тому йому доводиться робити це самому. У мене немає і молодших сестер чи братів, але якби вони в мене були, я була б дуже гарною нянькою, я дуже люблю маленьких дітей. Коли я приходжу додому рано, я не сиджу і не чекаю, поки повернеться мама і приготує вечерю. Я готую її сама, і коли мої батьки по­ вертаються з роботи, я вітаю їх з ра ­ дістю і запрошую на кухню спробу ­ вати моє частування. Я думаю, що обов’язки по дому роз­ поділені між батьками і мною цілком справедливо. Хоча в нашій родині готує переваж ­ но мама, я допомагаю їй накривати на стіл і прибирати його після їди, мити посуд. У дні прання мій батько і я допома­ гаємо викручувати і розвішувати білизну, потім я прасую її. Я також ходжу за покупками, приби­ раю в кімнатах. Моя мама робить велику частину ро­ боти в нашій родині. Вона готує сніданок для нас щодня, ходить у магазин по дорозі з роботи додому. Я роблю все можливе, щоб допома­ гати батькам по дому. 20 about Myself Vocabulary: hardworking [´h dw-:k8] — працелюбний to cook [k\k] — готувати їжу to invite [n´vat] — запрошувати carpentry [´k pntr] — теслярські роботи to divide [d´vad] — ділити to wring out [r8] — викручувати білизну Questions: 1. Why should we be hardworking? 2. Who cooks dinner in your family? 3. How are the duties divided in your family? 4. Who usually goes shopping? 5. What is your duty? My Day Off I usually have no free time on week­ days that’s why I look forward to my days off. On a day off I don’t have to hurry any­ where. I can do whatever I like. On a day off I wake up later than usual, at about 10 o’clock. I don’t get up at once. I like to stay in bed for a while and think about something nice. Then I get up and have breakfast. I like to have something special for breakfast on such days. In the afternoon I usually play football or basketball with my friends. In fine weather we often go to the country. We find a nice place and sunbathe and play different games in summer or go skiing in winter. In the evening I like to read, listen to the music or play chess with my father. Мій вихідний Звичайно в мене немає вільного часу в будень, тому я з нетерпінням чекаю вихідних. У вихідний мені не потрібно нікуди квапитися. Я можу робити, що хочу. У вихідний я просипаюся пізніше звичайного, близько 10 години. Я не відразу встаю. Я люблю полежати в ліжку трохи і подумати про що­небудь приємне. Потім я встаю і снідаю. У такі дні я люблю з’їсти на сніданок що­небудь особливе. Після обіду я звичайно граю в фут­ бол чи баскетбол із друзями. У гарну погоду ми часто їздимо за місто. Ми знаходимо гарне місце і заго­ ряємо, і граємо в різні ігри влітку чи катаємося на лижах узимку. Увечері я люблю почитати, послуха ­ ти музику чи зіграти в шахи зі своїм батьком. Про себе 21 Vocabulary: free time [fr: tam] — вільний час to hurry [´h2r] — поспішати at once [3t ´w2ns] — зразу, відразу country [´k2ntr] — сільська місцевість chess [t6es] — шахи Questions: 1. When do you get up on a day off? 2. What do you do in the morning? 3. What do you do in the afternoon? 4. What do you do in the evening? 5. Do you like to spend your day off with your friends? Why? My everyday Meals I usually have two or three meals a day on weekdays and four meals on my day off. Because I don’t often have an opportunity to have a dinner when I’m at school. My meals are: breakfast, lunch, dinner and supper or tea. Some of my friends have a snack rather than a meal in the morning. But my breakfast is a full meal and I have it at 7 o’clock. It is usually bacon and eggs. Afterwards come sandwiches with butter and cheese or sausages, or sometimes jam. Then I drink tea or coffee. I have lunch at about 12 o’clock. It starts with fruit juice. Then I have a vegetable salad and sandwiches again or pies with tea. Dinner is at three or four o’clock. For dinner I have soup or borsch for starter, and meat or fish with a lot of vegetables for main course. For dessert I often have stewed fruit or jelly. Моя повсякденна їжа Я звичайно їм 2—3 рази на день по буднях і 4 рази — у вихідні. Тому що в мене не завжди є мож­ ливість пообідати, коли я в школі. У мене звичайно сніданок, ланч, обід і вечеря чи чай. Вранці багато моїх друзів просто за­ кусують, а не їдять щільно. Але мій сніданок завжди щільний, і я снідаю о 7 годині. Це звичайно яєчня з беконом. Потім бутерброди з маслом і сиром чи ковбасою, чи іноді з варенням. Потім я п’ю чай чи каву. Ланч у мене звичайно о 12 годині. Я починаю його з фруктового соку. Потім я їм овочевий салат і знову бу­ терброди чи пиріжки з чаєм. Обід о 3 чи 4 годині. На обід у мене звичайно суп чи борщ, а на друге — м’ясо чи риба з великою кількістю овочів. На десерт я часто п’ю компот чи їм желе. 22 about Myself And at last supper. It is at seven or eight. My mother usually cooks fried fish and mashed potatoes, beefsteak and omelette. And salads, of course. Then I prefer a glass of warm milk with biscuits. Sometimes before going to bed I drink orange juice or eat an apple. Vocabulary: opportunity [ ´ 5p3´tju : nt] — можливість snack [sn0k] — закуска, закусити Questions: 1. How many times a day do you have meals? 2. What do you have for breakfast? 3. Do you have lunch? When? 4. What do you usually have for dessert? 5. What is your favourite dish? Shops and Shopping When we want to buy something, we must go to the shop where it is sold. In the shop window we see what is sold in the shop. Sugar, tea, coffee, salt, pepper, ham, bacon, and so on are sold at the grocer’s. Bread is sold at the baker’s, meat at the butcher’s. We go to the greengrocer’s for vegeta­ bles and fruit. We buy boots and shoes at the shoe­ shop. We buy books at the bookseller’s and jewellery and watches at the jeweller’s. І, нарешті, вечеря. Вечеря о 7 чи 8 вечора. Моя мама звичайно готує смажену рибу і картопляне пюре, біфштекс і омлет. І, звичайно, салат. Потім я віддаю перевагу склянці теп­ лого молока з печивом. Іноді перед сном я п’ю апельсино ­ вий сік чи їм яблуко. Магазини Коли ми хочемо що­небудь купити, ми повинні йти в магазин, де це про­ дається. На вітрині видно, що продається в магазині. Цукор, чай, кава, сіль, перець, шин ­ ка, бекон тощо продається в бакалії. Хліб продається в булочній, а м’я­ со — у м’ясному магазині. Ми йдемо в овочевий магазин за овочами і фруктами. Черевики і туфлі ми купуємо у взут­ тєвому. Ми купуємо книги в книжковому, а коштовності і годинник — у ювелір­ ному магазині. Про себе 23 The salesman or salesgirl stands behind the counter. We ask the salesman: “How much is this?” or “What is the price of that?” He tells us the price. He gives us the bill. At the cashdesk we give the money and the bill to the cashier, who gives us a check and our change. The salesman wraps up the goods and gives them to us. We put them in our bag. Some shops have many departments. We can buy nearly everything we need there. These are called department stores. In some shops there are no salesmen, but only cashiers. The customers choose the goods they want and pay at the cashdesk. These are called self­service shops. If someone tries to take things from a shop without paying they are almost certain to be caught. Most shops have store detectives who have the job catching shoplifters. Shoplifting is considered a serious crime by the police. Vocabulary: shop window [ ´ 65p´wnd3\] — віт- рина butcher ’ s [´b\t63z] — м’ясний магазин greengrocer ’ s [´gr : ngr3\s3z] — овочевий магазин jewellery [´d4u : 3lr] — ювелірний counter [´ka\nt3] — прилавок price [pras] — ціна grocer ’ s [´gr3\s3z] — бакалія baker ’ s [´bek3z] — булочна cashier [k0´63] — касир customer [´k2st3m3] — покупець shop - lifter [´65p´lft3] — магазинний злодій crime [kram] — злочин За прилавком стоїть продавець. Ми його запитуємо: «Скільки це кош­ тує?» чи «Яка ціна цій речі?» Він гово­ рить нам ціну. Він дає нам чек. У касі ми віддаємо гроші і чек ка­ сирові, що дає нам оплачений чек і здачу. Продавець загортає покупки і дає їх нам. Ми кладемо їх у сумку. Деякі магазини мають кілька відді ­ лів. Там ми можемо купити майже усе, що нам потрібно. Вони називаються універмаги. У деяких магазинах немає продав ­ ців, тільки касири. Покупці вибирають, що вони хочуть, і платять у касу. Це магазини самообслуговуван ­ ня — універсами. Якщо хтось намагається взяти щось у магазині, не заплативши, його на­ певно піймають. У багатьох магазинах є охоронці, які стежать, щоб не було крадіжок. Крадіжка з магазину вважається серйозним злочином. 2 about Myself Questions: 1. Where do we go to buy tea? bread? books? watches? 2. Who serves in shops? 3. What do we ask when we want to know the price? 4. What is a department store? 5. What is a self-service shop? 6. How do you call someone who tries to take things from a shop without paying for them? 7. Do you often go shopping? animals There are two types of animals. We know wild animals. They are those that live in the woods, jungles and in the fields. They are: foxes, tigers, wolves, eleph­ ants, hares and so on. And there are animals that live near the people. They are called domestic animals. And some of them even help people. Horses, bulls, dogs help people a lot. Domestic animals are cows, cats, sheep and so on. Many years ago when there were no cars and trucks people used horses and bulls working in the fields. Dogs are our great friends but they also guard our houses and they are used in the army and by the police. Cats catch mice and rats. As for other domestic animals they are also very useful. Hens, ducks, geese, turkeys give meat and eggs. Cows and goats give milk. Тварини Є два види тварин. Ми знаємо диких тварин. Це ті, котрі живуть у лісах, джунглях і полях. Це лиси, тигри, вовки, зайці і так далі. І є тварини, що живуть біля людей. Їх називають свійськими тваринами. Деякі з них навіть допомагають лю­ дям. Коні, бики, собаки дуже багато допо­ магають людям. Свійські тварини — це корови, кіш ­ ки, вівці і так далі. Багато років тому, коли не було ма­ шин і вантажівок, люди використо ­ вували биків і коней для роботи на полях. Собаки — наші великі друзі, але вони також охороняють наші будинки і ви­ користовуються в армії і поліції. Кішки ловлять мишей і пацюків. Що ж до інших тварин, то вони теж дуже корисні. Кури, качки, гусаки, індики дають м’ясо і яйця. Корови і кози дають молоко. Про себе 2 Young cows, pigs and sheep give very delicious meat. It should be said that both wild and domestic animals can be good actors and we can see them in the circus. There are animal­trainers that train a certain kind of animals. For example, Kucklachov has the thea­ tre where cats play main parts. Such shows are really funny and interesting. Vocabulary: jungles [´d428glz] — джунглі domestic [d3´mestk] — свійський animal - trainer [´0nml´tren3] — дресирувальник guard [g d] — охороняти, стерегти delicious [d´l63s] — смачний funny [´f2n] — кумедний Questions: 1. What are the types of animals? 2. What are wild animals? Name them. 3. What are domestic animals? Name them. 4. How do they help people? 5. Can animals be actors? Where can we see them? Pets There are a lot of people who like animals. And many of them keep some animals at home. Such animals are called pets. They are cats, dogs, hamsters, white mice and so on. They know their masters and love them. And all the pets need their master’s care and love. Dogs can be good friends to lonely people, cats can cure some illnesses and bad mood. Телята, поросята і вівці дають дуже смачне м’ясо. Варто відзначити, що і дикі, і свійські тварини можуть бути гарними артис­ тами, і вони можуть виступати в цирку. Є дресирувальники, що дресирують визначених тварин. Наприклад, Куклачов має свій те ­ атр, де виступають кішки. Такі шоу дійсно цікаві і потішні. Домашні улюбленці Багато людей люблять тварин. І багато хто тримають тварин у бу­ динку. Таких тварин ми називаємо домашн­ іми улюбленцями. Це кішки, собаки, хом’ячки, білі миші і так далі. Вони знають своїх господарів і люб­ лять їх. І усі вихованці мають потребу в ха­ зяйській турботі і любові. Собаки можуть стати гарними друзя­ ми самотнім людям, кішки можуть зці­ ляти деякі хвороби і поганий настрій. 2 about Myself I love cats very much. I have one at home. My cat’s name is Alice. She is four years old, but she is rather small. Alice has very beautiful eyes and when it is dark in the room they shine. She likes to play and to sleep, but most of all she likes to eat. Some cats walk outdoors. My cat hates it. She thinks that a domestic cat should stay at home. But in general it is a cat that walks by herself. Vocabulary: hamster [´h0mst3] — хом’як master [´m st3] — хазяїн care [ke3] — турбота to cure [kju : 3] — зціляти mood [mu : d] — настрій in general [´d4enrl] — загалом Questions: 1. How do we call animals that live with people? Name them. 2. Do they know their masters? 3. What do they need? 4. Do you have a pet? 5. What kind of animal is it? 6. Say some words about your pet. Choosing a Career It is very important for us to make the right choice of profession. Many years ago I decided to enter the Foreign Languages Department of the University. English was my favourite subject at school. I did well in it. Our lessons were always interesting. Я дуже люблю кішок. У мене є вдома кішка. Її кличуть Аліса. Їй чотири роки, але вона невелико ­ го зросту. В Аліси дуже красиві очі, і коли в кім­ наті темно, вони блищать. Вона любить гратись і спати, але над усе вона любить їсти. Деякі кішки гуляють на вулиці. Моя кішка не любить гуляти. Вона думає, що домашня кішка по­ винна сидіти вдома. Але загалом, це кішка, що гуляє сама по собі. Вибір професії Для нас дуже важливо зробити пра­ вильний вибір професії. Багато років тому я вирішила всту­ пити до університету на факультет іноземних мов. Англійська мова була моїм улюбле­ ним предметом у школі. Я добре училася. Наші уроки завжди були цікавими. Про себе 2 I also worked hard at my English on my own. I did a lot of exercises trying to improve my language skills. I read English books, newspapers and magazines. So I decided to enter the Foreign Lan­ guages Department. I wanted to know English perfectly. I want to work as a teacher at school. Today the teachers of English are of great demand in our country. I like this profession though I understand that it is a difficult job. To be a good teacher you must be interested in what you are doing. The profession of a teacher is very im­ portant. The teacher is a person who is always ready to help his pupils, who takes a real interest in his work. Vocabulary: с areer [k0´r3] — кар’єра language skills [´l08gwd4 sklz] — мовні навички to improve [m´pru : v] — покращити, поліпшити choice [t61s] — вибір department [d´p tm3nt] — факультет Questions: 1. Why is it important to make the right choice of profession? 2. Have you made your choice? 3. What was your favourite subject at school? 4. What college are you going to enter? 5. What do you think of the profession of teacher? 6. Why is it difficult and important? 7. Who was your favourite teacher at school? Why? Я також завзято працювала сама над удосконаленням свого знання англійської мови. Я робила багато вправ, намагаю ­ чись поліпшити свої мовні навички. Я читала англійські книги, газети і журнали. Отже, я вирішила вступити на фа­ культет іноземних мов. Я хотіла знати англійську мову дос­ конало. Я хочу працювати вчителем у школі. Сьогодні в нашій країні вчителя анг­ лійської мови дуже цінують. Я люблю цю професію, хоча розу ­ мію, що це важка робота. Щоб бути гарним учителем, по ­ трібно бути зацікавленим у тім, що робиш. Професія вчителя дуже важлива. Учитель — це людина, що завжди готова допомогти учням і по­ справжньому зацікавлена у своїй роботі. 2 about Myself My Future Profession Finishing school is the beginning of the independent life for millions of school leavers. Many roads are open before them: tech­ nical schools, colleges and universities. But it is not an easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world. Some pupils follow the advice of their parents, others can’t decide even after leaving school. As for me I made my choice long ago. I want to become a teacher of the Uk­ rainian language and literature. My choice of this occupation didn’t come as a sudden flash. During all school years literature was my favourite subject. I have read a lot of books by Ukrainian and foreign writers. I understand that reading books helps people in self­education and in solving different life problems. My parents are also teachers and I know that teaching is a very specific and difficult job. Teachers do not only teach their sub­ jects. They develop their pupils’ intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people. It’s a great responsibility. It’s not as easy as it may seem at first. But I think that love for children com­ bined with the knowledge I’ll get at the University would be quite enough to succeed in my work. Моя майбутня професія Закінчення школи — початок неза­ лежного життя для мільйонів ви ­ пускників. Багато доріг відкрито перед ними: технікуми, оледжи, університети. Але нелегко вибрати професію з більш ніж 2000 існуючих у світі. Деякі діють за порадою батьків, інші не можуть вирішити навіть після за­ кінчення школи. Щодо мене, то я зробила свій вибір давно. Я хочу стати вчителем української мови і літератури. Мій вибір професії не був випадко ­ вим осяянням. Протягом усього навчання в школі література була моїм улюбленим предметом. Я прочитала багато книг українсь­ ких і закордонних авторів. Я розумію, що читання книг допома­ гає людям у самоосвіті і вирішенні різних життєвих питань. Мої батьки теж учителі, і я знаю, що праця вчителя дуже специфічна і важка. Учителі не тільки викладають свої предмети. Вони розвивають інтелект учнів, фор­ мують їхні погляди і характери, їхнє відношення до життя й інших людей. Це величезна відповідальність. Це не так легко, як може здатися спочатку. Але мені здається, що любов до ді­ тей, з’єднана зі знаннями, отрима­ ними в університеті, буде цілком до­ статньою умовою, щоб процвітати в моїй роботі. Про себе 2 I’m applying to the Philological De­ partment and I am sure my dream will come true sooner or later. Vocabulary: beginning [b´gn8] — початок easy [´ : z] — легкий advice [3d´vas] — порада to decide [d´sad] — вирішувати to apply [3p´la] — вступати (до вузу) Questions: 1. Is finishing school the beginning of the independent life for school leavers? 2. What do you want to be? 3. Are you going to follow the advice of your parents? 4. Why do you want to be a teacher? 5. What do you do for that? Where are you going to continue your education? My Plans for the Future I think that one of the most difficult things is to plan one’s own future. But a person may suppose what he or she would like to do in the near future. I have not decided about my future profession yet. Life is quite difficult now, but I want to have an interesting job. I would like my work to be connected with different countries and people. I’d like to communicate with people at my work. I also hope to enter some higher edu­ cational establishment and gain more knowledge and more friends. My another dream is to learn to operate the computer. Perhaps I will attend some computer classes. I will also improve my command of English. Я буду вступати на філологічний фа­ культет, і я впевнена, що моя мрія рано чи пізно здійсниться. Мої плани на майбутнє Я вважаю, що будувати плани на майбутнє дуже складно. Але людина може припускати, що вона хотіла б робити у найближчому майбутньому. Я ще нічого не вирішив щодо моєї майбутньої професії. Зараз життя досить складне, але мені хочеться займатися цікавою роботою. Я також хочу, щоб моя робота була зв’язана з різними країнами і людьми. Мені б хотілося спілкуватися з людь­ ми по роботі. Я також сподіваюся вступити до вузу і одержати знання, придбати друзів. Ще одна моя мрія — навчитися пра­ цювати на комп’ютері. Можливо, я буду відвідувати комп’ютерні курси. Я також буду удосконалювати свої знання з англійської мови. 20 about Myself I realize that the knowledge of languages is very important nowadays. I hope to spend more time with my family, especially with my grandparents. They are getting older, so they need more care and help now. And I hope I will have enough time for my favourite music and my old friends. I can’t imagine my future life without them. Vocabulary: to suppose [´s3p3\z] — припускати to communicate [k3´mju : nket] — спілкуватися to gain [gen] — придбати enough [´n2f] — достатньо Questions: 1. Is it easy to choose a profession? 2. Do you have a dream? 3. Is it important to have good knowledge of a foreign language nowadays? 4. What do you want to be? 5. Can you imagine your life without your friends? a Good Beginning Makes a Good ending It’s always interesting to begin some­ thing new. And if the beginning is good, the end may also be good. If we think of such a problem as “choosing a profession”, we must know everything about this or that profession. For example, I want to become a doctor. It means that at the age of ten or eleven I have to read books about doctors. Я розумію, що знання мов дуже важ­ ливе в наш час. Я сподіваюся проводити більше часу з родиною, особливо з дідусем і бабусею. Вони старіють і мають потребу в тур­ боті і допомозі. Але я сподіваюся, у мене виста ­ чить часу на мою улюблену музику і старих друзів. Я не можу уявити своє майбутнє життя без них. Гарний початок сприяє гарному закінченню Завжди цікаво почати що­небудь нове. І якщо початок гарний, то закінчен ­ ня може бути теж гарним. Якщо ми візьмемо таку проблему як вибір професії, то ми повинні знати усе про ту чи іншу професію. Наприклад, я хочу стати лікарем. Це значить, що у віці 10 чи 11 років я повинна читати книги про лікарів. Про себе 21 This may be done by going to the library and by reading widely; also by talking to adults who know much about this profession. I also need to think about how well I can do what I would like to do. Perhaps the best way to prepare for any job is to get a good education — to do well at school, and to learn all I can outside of school. Jobs change and new ones are con­ stantly appearing. In some years now, there will be many more new jobs nobody knows anything about today. By reading and talking to people we’ll learn what great opportunities there will be for us. If a school leaver wants to get a higher education, the best way to it is through practical work. Most school leavers will work a few years at a factory or plant before entering the University. They will have time to think over their decision and they will have a good knowledge of life. Vocabulary: adult [´0d2lt] — дорослий perhaps [p3´h0ps] — можливо decision [d´s4n] — рішення knowledge [´kn3\ld4] —знання, досвід Questions: 1. How do you understand such a phrase as “a good beginning makes a good ending”? 2. How do you spend your free time? 3. Have you got enough free time? 4. What do you think is more interesting to study subjects or get practical work? Можна ходити в бібліотеку і читати книги про цю професію, а також роз­ мовляти з дорослими, котрі багато знають про цю професію. Мені також потрібно подумати, на­ скільки добре я зможу робити те, що мені подобається. Можливо, найкращий спосіб готува­ тися до будь­якої роботи — одержа ­ ти гарну освіту, для цього потрібно добре учитися в школі й учитися тому, що є поза школою. Професії міняються і постійно з’яв­ ляються нові. Через кілька років будуть нові про­ фесії, про які ніхто зараз не знає. За допомогою читання і бесід з людьми ви зможете довідатися про величезні можливості, що бу ­ дуть у вас. Якщо ж випускники хочуть одержа ­ ти вищу освіту, то найкращий шлях до цього — через практику. Багато випускників перед вступом до університету будуть працювати кілька років. У них буде час подумати про своє рішення, і вони придбають життє ­ вий досвід. 22 about Myself a Citizen Is not a Profession What does the sentence “I am a citizen of Ukraine” mean? At first it is difficult to answer. Let’s take some examples. A doctor helps people to improve their health. A worker makes machines. A farmer grows plants. A teacher teaches pupils. A soldier defends our country. In short we can become builders, shopmen or pilots. But a citizen is not a profession. To be a citizen means to be responsible for one’s work, for the future of our country. People become doctors to help other people. They become farmers to give their country more bread. They become workers to make new machines needed by their country. They become teachers to give the youth knowledge necessary for their life. We know the names of the best veter­ ans of labour and veterans of war in our country. We met with them and they told us about their work and life. But have we thought about what the members of our own families have done as Ukrainian citizens? бути громадянином — не професія Що означає вислів «Я громадянин України»? Спочатку здається важким дати відповідь. Візьмемо кілька прикладів. Лікар допомагає людям поліпшити здоров’я. Робітник створює машини. Фермер вирощує врожаї. Учитель навчає дітей. Солдат захищає нашу країну. Коротше кажучи, ми можемо стати будівельниками, продавцями чи льотчиками. Але громадянин — це не професія. Бути громадянином — означає відповідати за свою роботу, за май­ бутнє нашої країни. Люди стають лікарями, щоб допома­ гати іншим людям. Вони стають фермерами, щоб дати своїй країні більше хліба. Вони стають робітниками, щоб робити нові машини, необхідні їх країні. Вони стають учителями, щоб дати молоді знання, необхідні для життя. Ми знаємо імена найкращих вете­ ранів праці і ветеранів війни в нашій країні. Ми зустрічалися з ними, і вони розповідали нам про свою роботу і життя. Але чи думали ми про членів своєї родини, що зробили щось як ук­ раїнські громадяни? Про себе 23 What are the results of their work? Why do people respect our grandfathers and grandmothers? These questions are very important. They are important because sometimes young people speak about leading workers, war heroes and veterans of labour, but we do not think about our own parents and grandparents. We do not think about what our fathers and mothers are for our country and our society. So grown­ups can tell us a lot about how our country developed. Vocabulary: citizen [´stzn] — громадянин to improve [m´pru : v] — покращувати leading worker [´l:d8´w-:k3] — передовий робітник to be responsible [rs´p5ns3bl] — бути відповідальним labour [´leb3] — праця society [s3´sat] — суспільство Questions: 1. How do you learn to be a citizen? 2. Whose examples can teach you to become a good citizen of our country? 3. What are you responsible for as a member of your family and a pupil of your school? Які результати їхньої роботи? Чому люди поважають наших діду ­ сів і бабусь? Ці питання дуже важливі. Вони важливі, тому що іноді молодь говорить про передових робітників, героїв війни і ветеранів праці, але ми не думаємо, ким були наші бать ­ ки, дідусі і бабусі. Ми не думаємо про те, що наші бать­ ки і матері значать для нашої країни і нашого суспільства. Таким чином, дорослі люди можуть розповісти нам багато чого про те, як розвивалася наша країна. Our School Our school is a modern two­storeyed building of a typical design. It is situated in the centre of the city in a picturesque street named after the great Ukrainian poet Lesya Ukrainka. In front of our school there are round flower­beds, where pupils grow different flowers during their biology lessons. There are different specialized class­ rooms for the lessons of Physics, Che­ mistry, Geography and Biology. They have slide projectors; schemes and tables are on the walls. Chemistry and Physics classrooms have special laboratories well­ equipped for different experiments and tests, which are made by our pupils during the lessons. The first floor of our school is occupied by English, French and German classrooms. There one can find different pictures, maps, diagrams and wall newspapers on the walls. On the second floor there is our gym­ nasium and assembly room, where we usually gather to celebrate different holidays. We decorate the assembly room with colourful balloons, slogans and our pictures. In the gymnasium we have our classes of physical training and also spend the breaks between the lessons playing volleyball or basketball. There are also classrooms for junior pupils in our school. VIII. In SCHOOL (У ШкОЛі) наша школа Наша школа — сучасний двоповер­ ховий будинок типового проекту. Вона розташована в центрі міста на мальовничій вулиці, названій на честь великої української поете ­ си Лесі Українки. Перед школою знаходяться круглі клумби, де учні вирощують різні кві ­ ти під час уроків біології. У школі є різні спеціалізовані класи для занятть фізикою, хімією, гео ­ графією і біологією. У них є слайдопроектори, на стінах висять схеми і таблиці. У кабінетах хімії і фізики є спеціаль ­ ні лабораторії, добре обладнані для різних експериментів і тестів, що проводяться учнями під час уроків. На першому поверсі нашої школи розташовані кабінети англійської, французької і німецької мов. На стінах висять картини, карти, діа­ грами і стіннівки. На другому поверсі — спортзал і ак­ товий зал, де ми звичайно збирає ­ мося, щоб відзначити різні свята. Ми прикрашаємо актовий зал коль­ оровими кулями, гаслами і нашими малюнками. У спортзалі проходять уроки фізкультури, і ми також проводимо там перерви, граючи у волейбол і баскетбол. У нашій школі є також початкові класи. У школі 2 They are decorated with large pictures of nature, different things made by the youngest schoolchildren, large posters with alphabet and numbers and so on. Those rooms are the largest and most beautiful in our school. We also have aesthetics classroom where we have the lessons of drawing, music and Russian and Ukrainian literature. There one can see portraits of Ukrainian poets and writers, posters with the history of the development of Ukrainian costumes. The canteen and the cloak­room are on the ground floor. On the whole our school is very clean and light. There are white and pink curtains on the windows and many flowers on the window sills. The corridors are large and full of sun­ light. There we can have some rest between our classes or just talk with each other. I like my school very much. Vocabulary: table [tebl] — таблиця assembly [3´sembl] — актовий (зал) balloon [b3´lu : n] — повітряна куля junior [´d4u : n3] — початковий Questions: 1. Is your school large or small? 2. How many storeys are there in your school? 3. Describe your classroom. 4. Do you like your school? 5. What do you usually do at your classes? Вони прикрашені великими мальовничими картинами, різними виробами, зробленими нашими наймолодшими школярами, плака­ тами з алфавітом і цифрами і т. д. Ці класи — найбільші і найкращі в на­ шій школі. У нас також є клас естетичного вихо­ вання, де проходять уроки малюван­ ня, музики, російської й української літератури. Тут ви побачите портрети україн ­ ських поетів і письменників, плака­ ти з історією розвитку українського костюма. Їдальня і гардероб розташовані на першому поверсі. У цілому наша школа дуже чиста і світла. На вікнах висять біло­рожеві штори і на підвіконнях багато квітів. Коридори великі і повні сонячного світла. Тут ми можемо відпочити між уро ­ ками чи просто поговорити один з одним. Я дуже люблю свою школу. 2 In School My School Our school is not very big. It’s a modern three­storeyed building of a typical design. In front of the school there is a big sports ground, behind it there is a small garden with beautiful flower­beds. Here on the sports ground pupils have their lessons of physical training when the weather is fine. When you enter the school, you will see a large gymnasium and workshops on the left. On the right there is a canteen. The cloak­room is downstairs. The classrooms, the laboratories, the doctor’s room, the library, the teachers’ room are on the upper floors. On the walls of the corridors you can see portraits of famous scientists, writers and outstanding people of our country. There are light curtains on the windows and many flowers on the window­sills. The halls are full of sunlight. Entering a classroom you’ll find three rows of desks, a teacher’s table, a blackboard and a bookcase. You’ll also see different pictures, dia­ grams and wall newspapers. Vocabulary: typical design [´tpk3l d´zan] — типовий проект physical [´fzk3l] — фізичний gymnasium [d4m´nez3m] — спортзал workshops [´w- : k65ps] — майстерні Questions: 1. Is your school old or new? 2. Where are the playground and the garden? 3. What can we see on the upper floors? 4. Where is the gymnasium? 5. Do you like your school? Моя школа Наша школа не дуже велика. Це сучасний триповерховий будинок, побудований за типовим проектом. Перед школою великий спортмай­ данчик, за нею маленький сад із красивими клумбами. У гарну погоду на спортмайданчику проводяться уроки фізкультури. Увійшовши у школу, ви побачите ве­ ликий спортзал і майстерні ліворуч. Праворуч — їдальня. Роздягальня внизу. Класи, лабораторії, кабінет лікаря, бібліотека і вчительська на верхніх поверхах. У коридорах на стінах можна бачити портрети знаменитих учених, письменників, видатних діячів нашої країни. На вікнах світлі фіранки, а на підвіконнях багато квітів. Холи повні сонячного світла. У кожному класі ви знайдете три ряди парт, учительський стіл, до ­ шку і книжкову шафу. Ви також побачите різні малюнки, схеми і стіннівки. У школі 2 Our Classroom Our classroom is situated on the second floor of our school building. It is very light because it has three big windows and the walls are covered with light green wallpaper. The windows look to the south that’s why in spring and early autumn it can be quite hot. From our windows we can see the school garden. When it’s warm outside, we open the windows to let in some fresh air. There are lots of pot plants on the win­ dow­sills and we take good care of them. The curtains on the windows are violet. On entering our classroom you’ll see three rows of pupils’ desks and a teacher’s desk. The board in our classroom is green. Next to the board there’s a map of Ukraine. There are also a few diagrams and ta­ bles on the walls. We spend a lot of time in our classroom and we try to keep it tidy and clean. Vocabulary: curtain [´k-:tn] — штора, занавіска diagram [´da3gr0m] — схема pot plant [´p5t ´pl nt] — кімнат- на рослина violet [´va3lt] — фіолетовий Questions: 1. Where is your classroom situated? 2. How many windows are there in it? 3. What are the walls covered with? 4. What are there on the walls? 5. Do you like your classroom? наш клас Наш клас знаходиться на другому поверсі будинку нашої школи. Він дуже світлий, тому що в ньому три великих вікна і стіни, обклеєні світло­зеленими шпалерами. Вікна виходять на південь, тому на­ весні і ранньою осінню буває дуже спекотно. З вікон нам видний шкільний сад. Коли на вулиці тепло, ми відкриває ­ мо вікна для провітрювання. На підвіконнях у нас багато рослин у горщиках, і ми про них піклуємося. Фіранки на вікнах фіолетові. Входячи в клас, ви побачите три ряди парт і стіл учителя. Дошка в нашому класі зелена. Поруч з дошкою висить карта України. На стінах кілька схем і таблиць. У своєму класі ми проводимо бага ­ то часу і намагаємося тримати його в чистоті та порядку. 2 In School The School Library I like to read interesting books. I have a lot of books at home, but nev­ ertheless I go to the library. I go to the library to read books there or to take them out to read at home. Our school has a big and rich library. It is on the first floor. The library is full of publications necessary for work at different subjects. There are books on art, physics, mathematics and also a lot of books by Ukrainian, Russian and foreign writers, such as: Pushkin, Lermontov, Tolstoi, Dickens, London, Burns and others. There are lot of books by modern writers. These books tell us about the most important problems of life and teach how to solve them. There are lots of magazines and news­ papers in our library. We often use them preparing for the reports or the discussions. Sometimes we can come to the library and read them just for fun. Because they always contain very in­ teresting and useful articles. There is a stand in our library which illustrates the most important political events in our and other countries, articles about famous people and funny stories. There is another stand that is the exposition of new books. Our librarian is always ready to help us to choose a necessary book. Шкільна бібліотека Я люблю читати цікаві книги. У мене вдома багато книг, але, незва­ жаючи на це, я ходжу в бібліотеку. Я ходжу в бібліотеку читати книги там чи брати їх із собою, щоб чита ­ ти вдома. У нашій школі є велика і багата бібліотека. Вона на першому поверсі. Бібліотека повністю укомплекто ­ вана літературою, необхідною для роботи з різних предметів. Там є книги з мистецтва, фізики, математики, а також є багато книг українських, російських та інозем ­ них письменників, таких, як: Пушкін, Лермонтов, Толстой, Диккенс, Лон­ дон, Бернс та ін. Багато книг сучасних письменників. Ці книги розповідають нам про найважливіші життєві проблеми й вчать, як їх вирішувати. У нашій бібліотеці є багато журналів і газет. Ми часто використовуємо їх, готую­ чись до доповідей і дискусій. Іноді ми можемо прийти у бібліоте ­ ку і читати їх тільки для розваги. Адже вони завжди містять дуже ці ­ каві і корисні статті. У нашій бібліотеці є стенд, що ілю­ струє найголовніші політичні події в нашій та інших країн, статті про відомих людей і цікаві історії. На іншому стенді — виставка нових книг. Наш бібліотекар завжди готовий допо­ могти нам вибрати необхідну книгу. У школі 2 Sometimes we have literary disputes in our library. Our librarian often invites poets, journalists and other interesting people to meet with us. The pupils of our school like the library very much and go there with great pleasure. Vocabulary: publications [ ´ p2bl´ke6nz] — література necessary [´nes3s3r] — потрібний, необхідний modern [´m5dn] — сучасний to solve [s5lv] — вирішувати magazine [ ´ m0g3´z:n] — журнал report [r´p1 : t] — доповідь to contain [k3n´ten] — містити stand [st0nd] — стенд, етажерка to illustrate [´l3stret] — ілюструвати exposition [ ´ eksp3´z6n] — виставка dispute [d´spju : t] — диспут, обговорення Questions: 1. Why do you often go to the school library? 2. What kind of literature books does the school library contain? 3. What do we use for reports? 4. What do the stands show? 5. What does the librarian do? My Favourite Subject My favourite subject is English. English is very important as it has become the most used language in politics, science, trade and cultural relations in the world. It is also the language of great literature. Such writers as William Shakespeare, Walter Scott, Charles Dickens and Ber­ nard Shaw wrote in English. It gives me great pleasure to read their books in the original. I learn English at school. I also read English books, magazines and newspapers. Іноді в нас у бібліотеці проходять літературні диспути. Наш бібліотекар часто запрошує поетів, журналістів і інших цікавих людей для зустрічі з нами. Учні нашої школи дуже люблять бібліотеку і відвідують її з величез ­ ним задоволенням. Мій улюблений предмет Мій улюблений предмет — англій ­ ська мова. Англійська мова дуже важлива, тому що вона стала найбільш уживаною мовою в галузі політики, науки, тор ­ гівлі і культурних відносин у світі. Це також мова великої літератури. Англійською писали такі письменни­ ки, як Вільям Шекспір, Вальтер Скотт, Чарльз Диккенс і Бернард Шоу. Я одержую велике задоволення, чи­ таючи їхні книги в оригіналі. Я вивчаю англійську мову в школі. Крім того, я читаю англійські книги, журнали і газети. 20 In School I watch video films and listen to songs in English. I have a Walkman, so I often listen to songs or teaching cassettes when walking or in the underground. I write new words on little cards and look them through every evening before going to sleep. I hope that in the future I’ll speak English fluently! Vocabulary: important [m´p1:t3nt] — важливий language [´l08gwd4] — мова William Shakespeare [´wlj3m ´6eksp3] — Вільям Шекспір Walter Scott [´w5lt3 ´sk5t] — Вальтер Скотт Bernard Shaw [´b-:n3d ´63\] — Бернард Шоу Charles Dickens [´t6%:lz ´dkns] — Чарлз Дікенс pleasure [´ple43] — задоволення underground [ ´ 2nd3´gra\nd] — метро Questions: 1. What is your favourite subject? 2. Why is English your favourite subject? 3. What do you do to learn it well? 4. How do you learn new words? 5. Do you read books in English? Our Teacher of english Oksana Tarasivna Savchenko is our teacher of English. She is young and energetic, and she has a good command of the English language. Oksana Tarasivna does her best to make our English lessons interesting. During the lessons we learn grammar rules and do grammar exercises, discuss different topics, listen to cassette recordings of stories, conversations and songs. Sometimes we sing songs altogether. Я дивлюся відеофільми і слухаю пісні англійською мовою. У мене є плеєр, тому я часто слухаю пісні чи навчальні касети під час про­ гулянок чи у метро. Нові слова я записую на маленькі картки і переглядаю їх щовечора перед сном. Сподіваюся, що коли­небудь я буду вільно говорити англійською мовою. наш вчитель англійської Оксана Тарасівна Савченко — наш учитель англійської мови. Вона молода й енергійна і добре знає англійську мову. Оксана Тарасівна намагається зро­ бити наші уроки цікавими. Під час уроків ми учимо граматичні правила і робимо граматичні впра ­ ви, обговорюємо різні теми, слуха ­ ємо касети з записами розповідей, розмов і пісень. Іноді ми усі разом співаємо пісні. У школі 21 When we watch video films, Oksana Tarasivna often pauses the video recorder and asks us to talk about what we have seen or predict what is going to happen in the next episode. We also like to roleplay different situations. Everybody takes part in the work be­ cause it’s interesting. When we don’t know some words, Oksana Tarasivna helps us. We aren’t afraid of making mistakes because she doesn’t criticize us for them. I think we are very lucky to have her as our teacher of English. Vocabulary: energetic [ ´ en3´d4etk] — енергійний to discuss [ds´k2s] — обговорювати to be afraid [3f´red] — боятися mistake [ms´tek] — помилка Questions: 1. What is your English teacher’s name? 2. What kind of man/woman is he/she? 3. Do you like him/her? 4. What do you do at the English lessons? My attitude to the Profession of a Teacher The profession of a teacher is a very noble one. A teacher is a very important person for every family, where the schoolchildren live. I remember my first teacher very well. Her name was Natalia Victorivna. She was a kind woman and paid much attention to us all. Коли ми дивимося відеофільми, Оксана Тарасівна часто зупиняє відеомагнітофон і просить нас роз ­ повісти про те, що ми бачили, чи спробувати передбачити, що тра ­ питься в наступному епізоді. Ми також любимо грати різні ситу ­ ації. Усі беруть участь у роботі, тому що це цікаво. Коли ми не знаємо якихось слів, Ок­ сана Тарасівна допомагає нам. Ми не боїмося допускати помилки, тому що вона не критикує нас за них. Я думаю, що нам дуже повезло, що саме вона викладає в нас англій ­ ську мову. Моє ставлення до професії вчителя Професія викладача дуже шляхетна. Викладач — важлива постать для кожної родини, де є школярі. Я дуже добре пам’ятаю мою першу вчительку. Її звали Наталія Вікторівна. Вона була доброю жінкою і приділя ­ ла усім нам багато уваги. 22 In School She taught us to read and write, told us many interesting things about everything and she instructed us how to work. When we became fifth­formers we had one form­teacher and many other teachers in all school subjects. My form­teacher’s name is Hanna Iva­ nivna. She pays much attention to us and wants us to pass our examinations well. Most of the teachers that taught me all these years are kind people and good professionals. But most of all I respect Iryna Petrivna. She taught English to us, and all the pupils liked that subject. Some pupils in our form want to enter the Teacher Training University and to become teachers at school. But I myself do not want to be a teacher because this profession is very difficult. The profession of a teacher demands a great erudition and a great patience to children. I believe, that people, who teach chil­ dren, must have more time for self­ education and must be paid well. Vocabulary: to solve [s5lv] — вирішувати to pay attention [pe 3´ten6n] — приділяти увагу to instruct [nst´r2kt] — пояснювати to demand [d´m nd] — вимагати to pass examinations [p s g ´ z0m´ne6nz] — складати іспити to respect [r´spekt] — поважати patience [´pe63ns] — терпіння Questions: 1. What is the profession of a teacher like? 2. Do you remember your first teacher? 3. What are the teachers in your school like? 4. What is your attitude to the profession of a teacher? Вона вчила нас читати і писати, роз­ повідала нам багато цікавого про все і навчала нас працювати. Коли ми стали п’ятикласниками, у нас з’явився класний керівник і багато інших викладачів з усіх шкільних предметів. Мою класну керівницю звуть Ганна Іванівна. Вона приділяє нам багато уваги і хо­ че, щоб ми добре склали наші іспити. Більшість учителів, що навчали мене всі ці роки,— добрі люди і хороші спеціалісти. Але більше всіх я поважаю Ірину Петрівну. Вона викладала нам англійську мову, і всі учні любили цей предмет. Деякі з учнів нашого класу хочуть вступити до педагогічного універ ­ ситету і стати вчителями в школі. Але сам я не хочу бути вчителем, тому що це дуже важка професія. Професія викладача вимагає ве ­ ликої ерудиції і великого терпіння до дітей. Я вважаю, що люди, що навчають ді ­ тей, повинні мати більше часу для са­ моосвіти і їм повинні добре платити. У школі 23 academic Subjects We take many different subjects at school. We study the Humanities: History, the Ukrainian language and Ukrainian Literature, the Russian language and Russian Literature, too. We learn foreign languages. They are usually English, French or German. We also take subjects describing our planet and the laws of nature. Among them there are Physics, Biology, Chemistry and Geography. Other important subjects are Computer studies and Mathematics. Every school has laboratories and spe­ cialized rooms equipped with modern teaching materials, necessary devices and facilities. Besides there are gyms for Physical training lessons. Our schools provide us with every opportunity to get good education. Vocabulary: different [´df3r3nt] — різний subject [´s2bd4kt] — предмет (навчальний) opportunity [ ´ 5p3´tju : nt] — мож- ливість education [ ´ edju´ke6n] — освіта Questions: 1. How many subjects do you have at school? 2. What are they? 3. What do you do during different lessons? 4. What is your favourite subject? 5. What do our schools provide us with? Шкільні навчальні предмети У школі ми вивчаємо багато різних предметів. Ми вивчаємо гуманітарні предмети: історію, українську мову і літерату­ ру, російську мову і літературу. Ми також учимо іноземні мови. Звичайно це англійська, французь ­ ка чи німецька. Ми вивчаємо предмети, що розпо­ відають про нашу планету і закони природи. Серед них фізика, біологія, хімія і географія. Важливими предметами є також інформатика і математика. У кожній школі є лабораторії і спеціа­ лізовані класи, оснащені сучасними навчальними матеріалами і необхід­ ним устаткуванням. Крім того, є спортзали для занять фізкультурою. Наші школи дають нам можливість одержати гарну освіту. 2 In School at an english Lesson I am a pupil of the eighth form. I study at school 14 in Kharkiv. The pupils of our school learn different languages: Russian, English, French and German. I learn English. I have my English three times a week. Every Monday, Wednesday and Friday I take my English textbook, vocabulary and exercise­book and go to my English lesson. The bell rings and the teacher and the pupils come into the classroom. We sit down at our tables, open our textbooks and the lesson begins. During the lesson we listen to the tape recorder, ask each other questions and speak out on what we have heard. Sometimes it is a story, sometimes it is a dialogue or a conversation. They are not very long but they are al­ ways very interesting. We speak English a lot, but we also read texts from our textbook. During the lesson we also write sentences on the blackboard, learn grammar rules and do exercises. Twice a month we have our home reading lesson. At this lesson we speak about what we have read and discuss interesting epi­ sodes from our book. I never get bad marks in my English be­ cause I always prepare my homework well. I like my English lessons very much and come to them with joy. на уроці англійської мови Я учень восьмого класу. Я учуся в школі № 14 у Харкові. У нашій школі учні вивчають різні мови: російську, англійську, фран ­ цузьку і німецьку. Я вивчаю англійську мову. Уроки англійської мови в мене три рази на тиждень. Щопонеділка, щосереди і щоп’ятниці я беру підручник, слов ­ ник, зошит і йду на урок англійської мови. Дзвенить дзвоник, і вчитель та учні заходять у клас. Ми сідаємо за парти, відкриваємо підручники, і урок починається. Під час уроку ми слухаємо магніто­ фон, задаємо один одному питання й обговорюємо те, що почули. Іноді це розповідь, іноді діалог чи бесіда. Вони не дуже довгі, але завжди ці ­ каві. Ми багато розмовляємо англійсь­ кою, але ми також читаємо тексти з підручника. На уроці ми також пишемо пропо ­ зиції на дошці, учимо граматичні правила і робимо вправи. Два рази на місяць у нас урок до­ машнього читання. На цьому уроці ми розповідаємо про те, що прочитали, і обговорює­ мо цікаві епізоди з книги. Я ніколи не одержую поганих оцінок з англійської, тому що завжди ре­ тельно готую домашні завдання. Мені подобаються уроки англійської мови, я з радістю ходжу на них. У школі 2 Vocabulary: three times [7r : tamz] — тричі tape recorder [´tep r´k1:d3] — магнітофон conversation [ ´ k5nv- : ´se6n] — бесіда rule [ru : l] — правило Questions: 1. How many languages do you study? 2. What foreign languages do you study at school? 3. When do you have your English lessons? 4. What do you do during your English lesson? 5. Do you like your lessons? at the Physical Training Lesson My favourite lesson is Physical Training. Usually we have our physical training lessons either in the gymnasium or on the sports ground. Our sports ground is situated behind the school. On the sports ground there are a football field, a volleyball ground and a basketball ground. Before the PT lessons we put on our sports uniform. After we have changed our clothes, we go to the gymnasium and line up. At the beginning of the lesson we usually do gymnastic exercises. Then we pull up, jump, climb the rope. On the sports ground we run. Sometimes we throw balls. We often play sports games at the PT lesson. All the boys in our form like to play football. But our girls prefer to play volleyball or basketball. на уроці фізкультури Мій улюблений предмет — фізкуль­ тура. Звичайно наші уроки фізкультури проходять або в гімнастичному залі, або на спортмайданчику. Наш спортмайданчик розташова ­ ний за школою. На спортмайданчику є футбольне поле, волейбольний і баскетболь­ ний майданчики. Перед уроком фізкультури ми одя­ гаємо свою спортивну форму. Після того, як ми переодяглися, ми йдемо в гімнастичний зал і шикує­ мось. На початку уроку ми звичайно ро ­ бимо гімнастичні вправи. Потім ми підтягуємося, стрибаємо, лазимо по канату. На спортмайданчику ми бігаємо. Іноді ми кидаємо м’ячі. Часто на уроках фізкультури ми граємо в спортивні ігри. Усі хлопчики нашого класу люблять грати у футбол. А наші дівчатка воліють грати у во­ лейбол і баскетбол. 2 In School In winter at the PT lessons we ski. We ski on the sports ground or in the park. Sometimes, if the weather is cold, we go to skate at the skating rink. The boys play hockey on the sports ground too. Many boys and girls of our form attend various sports sections. I also attend a sports section in swimming. Three times a week I go to the swimming­pool. Some of my friends go in for tennis, track­and­field athletics, boxing and other sports. Vocabulary: gymnasium [d4m´nez3m] — гімнастичний зал to line up [lan 2p] — будуватися to pull up [p\l 2p] — підтягуватися to climb the rope [klam 93 r3\p] — лазити по канату swimming - pool [´swm8pu:l] — плавальний басейн Questions: 1. Where do you usually have your physical training lessons? 2. Where is your sports ground situated? 3. What do you do at the physical training lessons? 4. What sports do you go in for? 5. Do you like physical training lessons? education in Ukraine The system of secondary education in Ukraine includes primary forms and junior and senior secondary forms. Children usually go to school at the age of 6 or 7. There are some pre­school institutions, like nursery schools or kindergartens, but they are not obligatory. Узимку на уроках фізкультури ми хо­ димо на лижах. Ми ходимо на лижах на спортмай­ данчику чи в парку. Іноді, коли холодно, ми йдемо ката­ тися на ковзанку. Хлопчики також грають у хокей на спортмайданчику. Багато хлопчиків і дівчаток нашого класу відвідують різні спортивні секції. Я також займаюся в секції плавання. Тричі на тиждень я ходжу в плаваль­ ний басейн. Деякі мої друзі займаються тенісом, легкою атлетикою, боксом та інши ­ ми видами спорту. Освіта в Україні Система середньої освіти в Україні включає початкову школу, середні і старші класи. Діти звичайно йдуть до школи у віці шести чи семи років. Існують також дошкільні установи, такі як ясла і дитячий садок, але вони не є загальнообов’язковими. У школі 2 Primary forms comprise 1 to 4 forms. Junior secondary forms comprise 5 to 9 forms. After the 9th form children can enter technical schools of different types. Those who want to enter higher edu­ cational institutions should complete 10—11 forms. Students can also enter higher educational institutions after graduating from specialized colleges or lyceums. They prepare students in different fields, whether the humanities or the sciences. Some of them are organized under the authorities of higher educational establishments. The system of higher education is pre­ sented by universities, polytechnic institutes or specialized institutes. Universities offer a five­year course of study and usually have from six to twelve departments. Institutes train specialists for industry, agriculture and economy. Most of them have been conferred the status of Academy or University recently. Students are also offered post­ graduate education and scientific research work. Nowadays due to the state of our national economy not many young people are engaged in the research work. But still in some fields of science there are outstanding discoveries and re­ search papers. Початкові класи — з першого по чет­ вертий. Середні класи — з п’ятого по дев’я­ тий. Після дев’ятого класу учні можуть вступати до різних технікумів. Ті, хто хочуть вступати до вищих на­ вчальних закладів, повинні закінчи ­ ти десятий і одинадцятий класи. Студенти також можуть вступати до вищих навчальних закладів після спеціалізованих коледжів чи ліцеїв. Вони готують студентів у різних галу­ зях як гуманітарних, так і природних наук. Деякі з коледжів організуються при вищих навчальних закладах. Система вищої освіти представле­ на університетами, політехнічними інститутами, спеціалізованими інститутами. В університетах курс навчання п’ять років, там зазвичай від шести до дванадцяти факультетів. Інститути готують фахівців для про­ мисловості, сільського господар ­ ства й економіки. Більшості з них був недавно наданий статус академії чи університету. Студенти можуть також вступити до аспірантури, займатися науко ­ во­дослідною роботою. У наші дні через стан нашої націо­ нальної економіки небагато моло ­ дих людей займаються науковою працею. Але все­таки в деяких галузях на ­ уки відбуваються видатні наукові відкриття і є наукові праці. 2 In School Some universities and institutes have refresher courses. Recently a great number of private educational establishments have appeared. Some institutions have fee­paying groups or departments. The students may get education there at the same high level as in the state institutions. Vocabulary: system [´sst3m] — система to include [nk´lu : d] — включати technical school [´teknk3l sku:l] — технікум the humanities [hju : ´m0ntz] — гуманітарні науки the sciences [´sa3nsz] — природознавчі науки Questions: 1. What does the system of secondary education in Ukraine include? 2. At what age do children go to school? 3. What is the system of higher education presented by? 4. Whom do the institutes train? 5. Do we have private educational establishments in Ukraine? При деяких університетах і інститу ­ тах є курси підвищення кваліфікації . Останнім часом з’явилася велика кількість приватних навчальних за­ кладів. У деяких інститутах є платні групи чи факультети. Там студенти можуть одержати освіту на такому ж високому рівні, як і в державних інстинутах. education in Great Britain In Great Britain children begin to go to school at the age of five. First they study at infant schools. In these schools they learn to draw with coloured pencils and paints. They also make figures out of plasticine and work with paper and glue. They play much because they are very young. Later they begin to learn letters and read, write and count. At the age of seven English schoolchildren go to junior schools. They do many subjects: English and Maths, History and Music, Natural History and Drawing, Handicrafts, French and Latin. They do not go to school as early as we do, but they stay there longer. The first lesson usually starts at 9 o’clock. There are 3 lessons with short breaks of 10 minutes between them and then an hour break for lunch. After lunch they have two more lessons which are over by half past three. If you have a look at an English pupil’s school record, you will see that the marks in it differ from the marks we have. Освіта у Великобританії У Великобританії діти йдуть до школи у віці п’яти років. Спочатку вони навчаються в школах для дітей 5—7 років. У таких школах учаться малювати кольоровими олівцями і фарбами. Діти ліплять із пластиліну і працю ­ ють з папером і клеєм. Діти багато грають, тому що вони дуже маленькі. Пізніше вони починають вивчати алфавіт, вчаться писати, читати і ра­ хувати. У віці семи років англійські школярі йдуть у початкову школу. Вони вивчають багато предметів: ан­ глійську мову і математику, історію і музику, краєзнавство і малювання, рукоділля, французьку мову і латину. Вони не ходять до школи так рано, як ми, але вони залишаються там довше. Перший урок звичайно починається о 9 годині. У них три уроки з короткими пере­ рвами по 10 хвилин між ними, і потім годинна перерва на обід. Після обіду в них ще два уроки, які закінчуються о пів на четверту. Якщо подивитися в табель англійсь­ кого школяра, то можна побачити, що оцінки в ньому відрізняються від наших. IX. eDUCaTIOn In OUr LIFe (ОСВіТа В наШОМУ ЖиТТі) 20 education in Our Life Our schoolchildren get marks from 1 to 12. At English school there are marks from 1 up to 10 and at some schools from 1 up to 100. Junior school ends at the age of 11 when pupils take the Eleven Plus examination and then secondary school begins. At the age of 16 schoolchildren take their exams. Only 45 per cent continue with full­ time education after 16. The rest go to work or join employment training schemes. Vocabulary: glue [glu:] — клей junior school [´d4u:n3 sku : l] — початкова школа examination [g ´ z0m´ne6n] — іспит to continue [k3n´tnju:] — продовжувати employment [mp´l1m3nt] — працевлаштування Questions: 1. When do children begin to go to school in Britain? 2. What schools do they study first? 3. When do children begin to go to junior schools? 4. What subjects do they study? 5. How many students continue with full-time education after 16? education in the USa The American system of school edu­ cation differs from the systems in other countries. There are state public schools, private elementary schools and private sec­ ondary schools. Public schools are free and private schools are feepaying. Each state has its own system of public schools. Наші школярі одержують «1—12». В англійській школі оцінки виставля­ ються від «1» до «10», а в деяких шко­ лах і до «100». Початкова школа закінчується у віці одинадцяти років, коли учні складають іспит «11+», і потім почи ­ нається середня школа. А в шістнадцять років школярі скла­ дають випускні іспити. Лише 45 % продовжує освіту після 16 років. Інші йдуть працювати чи потрапля ­ ють у тренувальні програми праце­ влаштування. Освіта в СШа Американська система освіти відріз­ няється від інших країн. Існують державні загальноосвітні школи, приватні початкові і приватні загальноосвітні школи. Державні школи безкоштовні, а при­ ватні школи — платні. У кожного штату своя система дер­ жавних шкіл. Освіта в нашому житті 21 Elementary education begins at the age of six or seven, when a child goes to the first grade (form). At the age of sixteen schoolchildren leave the elementary school and may continue their education at one of the secondary schools or high schools, as they call them. The programme of studies in the el­ ementary school includes English, Arithmetic, Geography, History of the USA, Natural Sciences and, besides, Physical Training, Singing, Drawing, Wood or Metal Work, etc. Sometimes they learn a foreign lan­ guage and general history. Beside giving general education some high schools teach subjects useful to those who hope to find jobs in industry and agriculture or who want to enter colleges or universities. After graduating from secondary schools a growing number of Americans go on to higher education. The students do not take the same courses. During the first two years they follow a basic programme. It means that every student must select at least one course from each of the basic fields of study: English, Natural Sciences, Modern Languages, History or Physical Training. After the first two years every student can select subjects according to his professional interest. The National Government gives no di­ rect financial aid to the institutions of higher education. Students must pay a tuition fee. Початкова освіта починається у віці шести чи семи років, коли ди ­ тина йде в перший клас. У віці 16 років школярі закінчують по­ чаткову школу і можуть продовжити свою освіту в загальноосвітніх шко­ лах чи технікумах, як вони їх називають. Програма початкової школи вклю ­ чає: англійську мову, арифметику, географію, історію США, природо­ знавчі науки, крім того, фізвихован ­ ня, спів, малювання, працю і т. д. Іноді в програму включаються іно­ земна мова і загальна історія. До того ж деякі школи включають у свою програму загальної освіти предмети, необхідні для тих, хто спо­ дівається знайти роботу в промис­ ловості чи сільському господарстві, а також для тих, хто хоче вступити до коледжу й університету. Після закінчення школи усе більше число американців йде у вищі на­ вчальні заклади. Студенти не вивчають ті самі пред­ мети. Тільки перші два роки вони сліду ­ ють загальній програмі. Це означає, що кожен студент пови­ нен вибрати принаймні один курс із загальних галузей науки: англійську мову, природничі науки, сучасні мови, історію чи фізичне виховання. Після двох років навчання кожен студент може вибрати предмети відпо­ відно до своїх професійних інтересів. Держава не надає прямої фінансо ­ вої допомоги вищим навчальним закладам. Студенти повинні платити за своє навчання. 22 education in Our Life This creates a financial hardship for some people. Many students have to work to pay their expenses. The Americans place a high value on education. That’s why Kennedy said, “Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education”. Vocabulary: to differ [´df3] — відрізнятися free [fr:] — безкоштовний fee paying [f : ´pe8] — платний basic program [´besk ´pr5gr3m] — базова програма to create [kr´et] — створювати Questions: 1. Does the American system of school education differ from the systems in other countries? 2. What kinds of schools are there in the USA? 3. Is it true that each state has its own system of public schools? education in Canada The school system of Canada is very much like the one in the USA, but there are certain differences. Education in Canada is general and compulsory for children from 6 to 16 years old, and in some provinces — to 14. It is within the competence of the local authorities, and therefore it may differ from province to province. For example, Newfoundland has an 11­grade system. Some other provinces have 12­grade systems, and Ontario has even a 13­grade system. Grades 1—6 are usually elementary schools, and grades 7—12 are sec ­ ondary schools. Це створює фінансові труднощі для деяких людей. Багато студентів змушені пра­ цювати, щоб оплатити своє навчання. Американці дуже високо цінують освіту. Недаремно Кеннеді сказав: «Наш прогрес як нації цілком залежить від нашого прогресу в освіті». Освіта в канаді Шкільна система Канади дуже схо ­ жа на систему США, але існують деякі відмінності. Освіта в Канаді загальна й обов’яз­ кова для дітей від 6 до 16 років, а в деяких провінціях — до 14 років. Вона перебуває у відомстві місце­ вої влади, а тому може відрізнятися в кожній провінції. Наприклад, у Ньюфаундленду 11­річна система освіти. У деяких інших провінціях — 12­річ ­ на система, а в Онтаріо навіть 13­річна система. 1—6 класи — це початкова школа, 7—12 класи — це середня школа. Освіта в нашому житті 23 In some provinces there is a kinder­ garten year before the first grade. Elementary education is general and basic, but in the junior high school years the students can select some courses themselves. Most secondary schools provide pro­ grammes for all types of students. Some of them prepare students for con­ tinuing their studies at the university. Vocational schools are separate insti­ tutions for those who will not continue their education after secondary schools. There also exist some commercial high schools. Some provinces have private kin­ dergartens and nursery schools for children of pre­elementary age. There also exist Roman Catholic schools and private schools in some provinces. In most provinces private schools re­ ceive some form of public support. Admission to the university in Canada is after high school with specific courses. Getting a degree in law, medicine, dentistry or engineering usually takes 3—4 years of studying. University tuition fees vary among different provinces. All provinces also have public non­uni­ versity institutions. They are regional colleges, institutes of technology, institutes of applied arts, colleges of agricultural technology and others. Criteria for admission to these insti­ tutions are less strict. У деяких провінціях перед першим класом є рік у дитячому садку. Початкова освіта основна і зага ­ льна, але в середніх класах учні мо ­ жуть вибирати деякі предмети самі. Більшість середніх шкіл мають про­ грами для всіх учнів. Деякі з них готують студентів для про­ довження навчання в університетах. Професійні училища — це окремі установи для тих, хто не збирається продовжувати свою освіту після се­ редньої школи. Існують також комерційні школи. У деяких провінціях є приватні ди ­ тячі садки і ясла для дітей дошкіль ­ ного віку. Існують також римсько­католицькі школи і приватні школи в деяких провінціях. У більшості провінцій приватні шко ­ ли одержують суспільну допомогу. У канадські університети прийма ­ ють після старших класів зі спеці ­ альними предметами. Для одержання диплома з права, медицини, стоматології чи інженер­ ної справи вимагаються 3—4 роки навчання. Плата за навчання в університетах різна в різних провінціях. В усіх провінціях також є суспіль ­ ні установи неуніверситетського типу. Це — регіональні коледжі, інститути технологій, інститути прикладного мистецтва, сільськогосподарські технологічні коледжі та ін. Критерії прийому до цих закладів менш суворі. 2 education in Our Life Vocabulary: local authorities [l3\k3l 1:´75rtz] — місцева влада Ontario [5n´te3r3\] — Онтаріо Roman Catholic school [´r5m3n ´k073lk ´sku:l] — римсько- католицька школа commercial high school [k1´m-:63l ´ha sku:l] — комерційна школа difference [´df3r3ns] — різниця to receive [r´s : v] — отримувати support [s3´p1 : t] — підтримка Questions: 1. What do you know about the school system of Canada? 2. Is education in Canada general and compulsory for children? 3. Can the students select some courses in the junior high school years? 4. What does the term “vocational schools” mean? 5. What kind of schools are there in Canada? education in australia There exists a centralized national sys­ tem of education in Australia. The top of this system is the Federal Ministry of Education. But there are still many differences in the structure and the curricula of schools in different states. There exist two types of schools in the country: state schools and private schools. Tuition in state schools is free of charge. Private schools charge rather high fees. 80 % of Australian children go to state schools, and only 20 % attend fee­ paying schools. School education is obligatory for all children from 6 to 15 years. At present the school education scheme is “6+4+2” or “7+3+2”. Most children begin primary schools at the age of about five. Primary schools include from 1 to 6 or 7 grades. Освіта в австралії В Австралії існує централізована на­ ціональна система освіти. На чолі цієї системи знаходиться федеральне міністерство освіти. Але все­таки існує багато розхо ­ джень у структурі і програмах шкіл різних штатів. У країні є два типи шкіл: державні і приватні. Навчання в державних школах без­ коштовне. Плата за навчання в приватних шко­ лах досить висока. 80 % австралійських дітей відві­ дують державні школи, і тільки 20 % ходять у платні школи. Шкільна освіта є обов’язковою для дітей від 6 до 15 років. Зараз схема шкільного навчання «6+4+2» чи «7+3+2». Більшість дітей приходять у початко­ ву школу в 5 років. Початкова школа — це з 1 по 6 чи 7 клас. Освіта в нашому житті 2 After the primary school children pass to the secondary school without examinations. Junior high schools comprise 4 or 3­year courses. After these courses students complete two year senior high school. After senior classes of secondary schools students may enter any higher educational institution in the country. There is a tendency of cancelling final examinations in both junior and senior secondary schools. In this case more children, irrespective of their abilities, may receive secondary education. University admission is only after the senior secondary schools. Tuition fees differ from one state to another. Vocabulary: to exist [g´zst] — існувати still [stl] — усе ж таки obligatory [3´blg3tr] — обов’яз- ковий primary school [´pram3r sku:l] — початкова школа case [kes] — випадок tuition [tju:´63n] — навчання Questions: 1. What system of education do they have in Australia? 2. How many types of schools are there in the country? 3. How high is the fee for education in private schools? 4. When do most children begin to study? 5. Do the schoolchildren pass exams to secondary school? education in Our Life Education plays a very important role in our life. It is one of the most valuable possessions a man can get in his life. Після початкової школи діти перехо­ дять у середню школу без іспитів. У середніх класах діти навчаються 3 чи 4 роки. Потім учні ще два роки займаються в старших класах. Після старших класів середньої шко­ ли учні можуть вступити до будь­ якого вищого навчального закладу країни. Зараз з’явилася тенденція скасу­ вання випускних іспитів у середніх і старших класах. У такому випадку більша кількість дітей, залежно від здібностей, змо­ жуть одержати середню освіту. До університету приймають тільки після закінчення старших класів се­ редньої школи. Плата за навчання розрізняється в кожнім штаті. Освіта в нашому житті Освіта грає дуже важливу роль у на­ шому житті. Це одне із найкоштовніших здо ­ бутків, що людина може дістати у своєму житті. 2 education in Our Life During all the periods of human history education ranked high among people. Human progress mostly depended upon well­educated people. Self­education is very important for the development of human’s talents. Only through self­education a person can become a harmonically developed personality. A person becomes a highly qualified specialist after getting some special education. And professionalism can be reached only through it. Even highly qualified specialists from time to time attend refresher courses to refresh their knowledge. We get our knowledge of this world and life through education. Many famous discoveries would have been impossible if people were not interested in learning something. Education develops different sides of human personality, reveals his abilities. Besides, it helps a person to understand himself, to choose the right way in this world. The civilized state differs from others in the fact that it pays much attention to the educational policy. John Kennedy said: “Our progress as a nation can be no swifter than our progress in education”. But it doesn’t concern only one particular nation. We know that science and art belong to the whole world. Before them the barriers of nationality disappear. So education brings people closer to each other, helps them to understand each other better. Протягом всієї історії людства осві ­ та високо цінувалася. Прогрес в основному залежав від високоосвічених людей. Самоосвіта також дуже важлива для розвитку талантів людини. Тільки за допомогою самоосвіти людина може стати гармонійно роз­ винутою особистістю. Людина стає висококваліфікованим фахівцем після одержання фахової освіти. І професіоналізм може бути досяг­ нутий тільки з його допомогою. Навіть висококваліфіковані фахівці час від часу обновляють свої знання на курсах підвищення кваліфікації. За допомогою освіти ми одержуємо знання про цей світ і життя. Багато видатних відкриттів були б неможливі, якби люди не були заці­ кавлені у вивченні чого­небудь. Освіта розвиває різні боки людської особистості, розкриває її здібності. Крім того, вона допомагає людині зрозуміти себе, вибрати правильну дорогу в житті. Цивілізована держава відрізняється від інших тим, що приділяє багато уваги освіті. Джон Кеннеді сказав: «Наш прогрес як нації цілком залежить від нашого прогресу в освіті». Але це стосується не тільки однієї окремої нації. Ми знаємо, що наука і мистецтво на­ лежать усьому світу. Перед ними зникають національні бар’єри. Таким чином, освіта зближує лю ­ дей, допомагає їм краще зрозуміти одне одного. Освіта в нашому житті 2 Vocabulary: important [m´p1 : t3nt] — важливий valuable [´v0lj3bl] — цінний self - education [ ´ selfedj\´ke6n] — самоосвіта qualified [kw1:l´fad] — кваліфікований personality [ ´ p- : s3´n0lt] — особа Questions: 1. Is it important to be a well-educated person? 2. What role does self-education play in our life? 3. When does a person become a highly qualified specialist? 4. What does education develop? 5. Why is good education necessary nowadays? Foreign Languages in Our Life Learning a foreign language is not an easy thing. It is a long and slow process that takes a lot of time and efforts. Nowadays it is especially important to know foreign languages. Some people learn languages because they need them for their work, others travel abroad, for the third studying languages is a hobby. Everyone, who knows foreign languages can speak to people from other countries, read foreign writers in the original, which makes your outlook wider. It is not surprising that many intellectuals and well­educated people are polyglots. I study English. Nowadays English has become the world’s most important language in politics, science, trade and cultural relations. Over 300 million people speak it as a mother tongue. іноземні мови в нашому житті Вивчення іноземних мов — нелегка справа. Це тривалий і складний процес, що вимагає багато часу і зусиль. У наші дні особливо важливо знати іноземні мови. Деякі люди вивчають мови, тому що це потрібно їм для роботи, інші по­ дорожують за кордоном, для третіх вивчення мов — хобі. Усі, хто знає іноземні мови, можуть розмовляти з людьми з інших країн, читати зарубіжних письменників в оригіналі, що розширює кругозір. Не дивно, що багато мислячих і ви­ сокоосвічених людей — поліглоти. Я вивчаю англійську мову. У наші дні англійська мова стала найважливішою мовою світу в полі ­ тиці, науці, торгівлі і культурних відносинах. Це рідна мова для більш ніж 300 млн людей. 2 education in Our Life The native speakers of English live in Great Britain, the United States of America, Australia and New Zealand. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada, the South Africa Republic. English is one of the official languages of the United Nations Organization and other political organizations. Half of the world’s scientific literature is in English. It is the language of computer tech­ nology. To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. The English language is a wonderful language. It is the language of the great literature. It is the language of William Shake­ speare, Jonathan Swift, Walter Scott, Charles Dickens. The great German poet Goethe once said, “He, who knows no foreign lan­ guage, does not know his own one”. That is why in order to understand one­ self and environment one has to study foreign languages. Vocabulary: effort [´ef3t] — зусилля outlook [´a\tl\k] — кругозір polyglot [´p5lgl5t] — поліглот trade [tred] — торгівля mother tongue [´m293 t28] — рідна мова Questions: 1. Is learning a foreign language an easy thing? 2. Why do people need foreign languages? 3. What advantages do foreign languages give to people? 4. What language do you study? 5. What do you know about English? Люди, для яких англійська — рід ­ на мова, живуть у Великобританії, США, Австралії і Новій Зеландії. Англійська мова — одна з офіційних мов в Ірландії, Канаді, ПАР. Англійська мова є офіційною мовою ООН та інших політичних організа ­ цій. Половина світової наукової літерату­ ри написана англійською мовою. Це мова комп’ютерних технологій. Знати англійську мову сьогодні необхідно абсолютно кожній освіче ­ ній людині, кожному гарному фахівцю. Англійська — чудова мова. Це мова великої літератури. Це мова Вільяма Шекспіра, Джо­ натана Свіфта, Вальтера Скотта, Чарлза Дікенса. Великий німецький поет Ґете якось сказав: «Той, хто не знає іноземної мови, не знає своєї власної». От чому, щоб краще зрозуміти себе і навколишній світ, потрібно вивчати іноземні мови. Освіта в нашому житті 2 Learning Foreign Languages During a lot of centuries people learn foreign languages. People in Europe started to learn lan­ guages in the 11th century. It is known that Yaroslav the Wise knew a lot of foreign languages. But at those times learning foreign lan­ guages was a privilege of rich people. Today millions of people all over the world learn foreign languages. They play a great part in our life. People, who know foreign languages, are necessary for the development of the techniques, economy and arts in the modern society. For example, a good engineer or a qualified worker should be able to read some technical papers for the imported equipment. Learning foreign languages is espe­ cially important in our country. People want to learn foreign languages to write to their pen­ friends, or to communicate with them personally. People also want to read the works of famous writers in the original, newspa­ pers and magazines. During the classes of foreign lan­ guages one can train his memory and thinking. A foreign language helps to know the native language better. A person who learns a foreign language, at the same time gets acquainted with the culture of the country, its literature, history and geography. Вивчення іноземних мов Протягом багатьох століть люди ви­ вчають іноземні мови. Люди в Європі почали вивчати іно­ земні мови в 11 столітті. Відомо, що Ярослав Мудрий знав багато іноземних мов. Але в ті часи вивчення іноземних мов було привілеєм багатих людей. Сьогодні мільйони людей в усьому світі вивчають іноземні мови. Вони відіграють важливу роль у на­ шому житті. Люди, що знають іноземні мови, потрібні для розвитку техніки, еко­ номіки і мистецтв у сучасному су­ спільстві. Наприклад, гарний інженер чи ква­ ліфікований робітник повинен уміти прочитати технічні інструкції до ім­ портного устаткування. Вивчення іноземних мов особливо важливе в нашій країні. Люди хочуть вивчати іноземні мови, щоб писати своїм друзям чи спілку­ ватися з ними особисто. Люди також хочуть читати твори відомих письменників в оригіналі, газети і журнали. Під час уроків іноземної мови мож ­ на тренувати свою пам’ять і мисле ­ ння. Іноземна мова допомагає краще знати свою мову. Людина, що вивчає іноземну мову, у той же час знайомиться з культу ­ рою країни, її літературою, історією і географією. 20 education in Our Life Vocabulary: privilege [´prvld4] — привілей techniques [tek´n:ks] — техніка modern society [´m1:d3n s3´sa3t] — сучасне суспільство original [5´rd4n3l] — оригінал culture [´k2lt63] — культура to get acquainted [3k´wentd] — знайомитись Questions: 1. When did people begin to learn foreign languages? 2. How many languages did Yaroslav the Wise know? 3. Do languages play a great part in your life? 4. Is it especially important in our country to learn languages? Why? 5. What advantages does a person knowing foreign languages have? Why I Learn the english Language I began to study English in the fifth form and by now I have been learning this language for 7 years. I like English; I think any foreign lan­ guage helps to understand your own language. The English language is one of the most important languages in the modern world; more than one billion people can speak or understand this language. This language is the official language in such countries as the United States of America, Canada, Australia, New Zealand, the South­African Republic, India and many African countries. English is one of the five official languages of the United Nations Organization. English is the language of the great English literature. It is the language of Shakespeare, Byron and Charles Dickens. From the early childhood we enjoy the books by English writers — who does not know Winnie­the Pooh, Sherlock Holmes or Robinson Crusoe! Чому я вивчаю англійську мову Я почав вивчати англійську мову в п’ятому класі, і до цього часу я ви ­ вчаю цю мову протягом 7 років. Я люблю англійську мову і думаю, що будь­яка іноземна мова допома ­ гає зрозуміти свою власну мову. Англійська мова — одна з найбільш важливих мов у сучасному світі; понад один більйон людей можуть говорити цією мовою чи розуміти її. Це офіційна мова таких країн, як Сполучені Штати Америки, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Півден­ но­Африканська Республіка, Індія і багатьох африканських країн. Англійська мова — одна з п’яти офі­ ційних мов Організації Об’єднаних Націй. Англійська мова — мова великої анг­ лійської літератури. Це мова Шекспіра, Байрона і Чарлза Дікенса. З раннього дитинства ми насоло­ джуємося книгами англійських пись­ менників — хто не знає Вінні­Пуха, Шерлока Холмса і Робінзона Крузо! Освіта в нашому житті 21 But the English language is also the language of science — most of scientific magazines in the world are published in English. It is impossible to be a good scientist without knowing this language. That is why I pay much attention to English and I hope that in the the future I shall know this language well. Vocabulary: official language [3´f6l ´l08gwd4] — офіційна мова United Nations Organization [ju´natd ne6nz ´ 1:g3na´ze6n] — Оранізація Об’єднаних Націй Shakespeare [´6eksp3] — Шекспір Byron [´bar3n] — Байрон Charles Dickens [t6 rlz ´dk3nz] — Чарльз Диккенс Winnie - the - Pooh [´wn 93 pu:] — Вінні-Пух Questions: 1. When did you begin to study English? 2. Do you like this language? 3. Why is it important to know English? 4. What English books have you read in original or in translation? 5. Why must every specialist know English? Але англійська мова — це також мова науки: більшість наукових журналів у світі видаються англій ­ ською. Неможливо бути гарним вченим і не знати цієї мови. Саме тому я приділяю багато уваги англійській мові і сподіваюся, що в майбутньому я буду знати цю мову добре. Music in Our Life People cannot live without music. They can listen to music everywhere even in the forest, when they walk and hear birds singing. Music can be classical and modern. Classical music is performed by sym­ phonic orchestras in the great halls. There are a lot of famous composers whose music is played nowadays. Classical music is serious and requires good understanding or it may seem to be boring and dull. Most people prefer modern music. Modern music is performed by TV and radio. Modern music has different kinds: pop, rock, disco, rap, techno and others. Young people like techno and disco. Older people are fond of jazz, rock and pop. There are a lot of singers or music bands who perform this or that kind of music. Everybody knows the founders of rock music. They are the “Beatles” and Elvis Presley. Now there are a lot of discs and records of different performers. The last achievement in music pro­ duction is a clip. Musical clips are short films accompa­ nied by the melody. X. enTerTaInMenT (рОЗВаГи) Музика в нашому житті Люди не можуть жити без музики. Вони слухають музику скрізь, навіть у лісі, коли гуляють і прислухаються до співу птахів. Музика буває класичною і сучасною. Класична музика виконується у ве­ ликих залах симфонічними оркест­ рами. Є багато знаменитих композиторів, чия музика виконується в наші дні. Класична музика серйозна і вима­ гає гарного розуміння, інакше вона може видатися нудною і нецікавою. Більшість людей віддає перевагу су­ часній музиці. Сучасна музика виконується по те­ лебаченню і радіо. Вона буває різною: поп, рок, диско, реп, техно й ін. Молодим людям подобається тех ­ но­ і диско­музика. Люди старші за віком люблять джаз, рок і поп. Є багато співаків і груп, що викону ­ ють ту чи іншу музику. Усі знають засновників рок­музики. Це «Бітлз» і Елвіс Преслі. Зараз є безліч платівок і записів різних виконавців. Останнім досягненням музичної ін­ дустрії є кліп. Музичні кліпи — це короткі фільми, супроводжувані мелодією. розваги 23 It may be a short story what the song is about or simply a great number of different pictures. People like to watch clips because it’s not only listening to music but also watching interesting things. I’m fond of music and like to listen to it for it helps me to have good relaxation . Vocabulary: classical music [´kl0sk3l ´mju:zk] — класична музика symphonic [sm´f5nk] — симфонічний dull [d2l] — нудний record [´rek1:d] — пластинка achievement [3´t6:vm3nt] — досягнення Questions: 1. Are you fond of music? 2. What kind of music do you prefer? 3. What role does music play in your life? 4. Do you play any musical instruments? 5. What kinds of modern music do you know? at the Theatre There are not many theatres in my town, but they are all very popular with the public. I am a theatre lover, too. As for me, I prefer drama to all other theatres, but I also like opera and musical comedy. I’ll never forget my first visit to the Opera and Ballet Theatre. My friend and I wanted to see the famous ballet “Swan Lake” by Tchaikovskyi. We bought the tickets in advance and came to the theatre half an hour before the show. At 7 sharp the performance began. Це може бути коротка розповідь про те, про що співають, чи просто набір різних картинок. Людям подобається дивитися клі ­ пи, тому що вони не тільки слухають музику, але й одержують цікаву інформацію. Я люблю музику і люблю слухати її, тому що вона допомагає добре відпочити. У театрі У моєму місті не так багато театрів, але усі вони дуже популярні серед театралів. Я теж люблю театр. Я віддаю перевагу драматичному театру перед всіма іншими, але лю ­ блю також оперу і музичну комедію. Ніколи не забуду моє перше відвіду­ вання Театру опери і балету. Ми з другом хотіли подивитися зна­ менитий балет Чайковського «Ле ­ бедине озеро». Ми заздалегідь купили квитки і при­ йшли в театр за півгодини до ви ­ стави. Рівно о 7 годині почався спектакль. 2 entertainment From the very first minute I was deeply impressed by everything I saw on the stage. The costumes were fine. The dancing and music were thrilling. The ballet seemed to me a fairy­tale. I had never seen anything more won­ derful. My friend also enjoyed every minute of it. When the curtain fell at the end of the performance, there came a storm of applause. It seemed that it would never end. The dancers received call after call. They were presented with large bou­ quets of flowers. We also applauded enthusiastically. The performance was a great success. Vocabulary: swan [sw1 : n] — лебідь enthusiastically [´in ´ 7ju:z´0stk3l] — із захватом success [s3´kses] — успіх to impress [m´pres] — вражати, уражати to enjoy [´nd41] — отримувати задоволення, насолоджуватися Questions: 1. What role does the theatre play in our life? 2. Are you fond of ballet? 3. Where do you prefer to sit at the theatre? 4. What is your favourite play (opera, ballet)? 5. Which theatre do you prefer? at the Cinema I like to go to the cinema. When I have free time, I always go to see a new film. З найпершої хвилини я була гли ­ боко вражена всім побаченим на сцені. Костюми були чудові. Танець і музика незвичайно схвилю­ вали мене. Балет здався мені казкою. Я ніколи не бачила нічого прекрас­ нішого. Мій друг теж насолоджувався кож ­ ною миттю цієї вистави. Наприкінці спектаклю, коли опусти­ лася завіса, пролунав грім оплесків. Здавалося, вони ніколи не закін­ чаться. Танцюристів викликали знову і знову. Їм дарували величезні букети квітів. Ми теж із захватом аплодували. Вистава мала величезний успіх. У кіно Мені подобається ходити в кіно. Як тільки в мене з’являється вільний час, я завжди йду дивитися новий фільм. розваги 2 When I want to go to the cinema I usually look in the programme what films are on. Then I phone my friend and we discuss what films to see. We prefer feature films, but also enjoy cartoons and popular science films. To see a good love story, musical or detective film is a very pleasant way of spending free time. There are many talented actors and actresses in this country. My favourite actor is Oleg Yankovskyi. My favourite actress is Natalia Gundareva. They played the leading parts in many films and I have always enjoyed their superb acting. The last film I saw was the screen version of the novel “Gone with the Wind” by Margaret Mitchell. It’s an old film but it still enjoys great popularity. There are many famous American actors in it with Vivien Leigh and Clark Gable starring. I was deeply impressed by their acting and the film itself. It hasn’t lost its visual splendour with the passage of time. Vocabulary: feature films [´f:t63 flmz] — художні фільми cartoon [k : ´tu:n] — мультфільм science films [´sa3ns flmz] — науково-популярні фільми screen version [´skr:n ´v-:6n] — екранізація Margaret Mitchell [´m%:g3rt ´mt63l] — Маргарет Мітчел Vivien Leigh [´vv3n ´li:] — Вів’єн Лі Clark Gable [´kl%:k ´gebl] — Кларк Гейбл Коли я хочу піти в кіно, я звичайно переглядаю в програмі, які зараз ідуть фільми. Потім я телефоную моєму другові, і ми обговорюємо, який фільм диви­ тися. Ми віддаємо перевагу художнім фільмам, але одержуємо задоволен­ ня і від мультфільмів та науково­по­ пулярних фільмів. Подивитися гарну мелодраму, музич­ ний фільм чи детектив — дуже при­ ємний спосіб провести вільний час. У нашій країні багато талановитих акторів і акторок. Мій улюблений актор — Олег Ян­ ковський. Моя улюблена акторка — Наталя Гундарева. Вони грали головні ролі в багатьох фільмах, і я завжди насолоджувала­ ся їх прекрасною грою. Останній фільм, що я дивилася,— ек­ ранізація роману Маргарет Мітчелл «Віднесені вітром». Це старий фільм, але він усе ще кори­ стується величезною популярністю. У ньому багато знаменитих амери­ канських акторів, а в головних ро ­ лях грають Вів’єн Лі і Кларк Гейбл. Мене глибоко зворушила їхня гра і сам фільм. Він не втратив свого зачарування і з часом. 2 entertainment Questions: 1. Do you prefer to go to the cinema or to the theatre? 2. What film have you seen lately? 3. What kinds of films do you know? 4. What is your favourite film? 5. Who is your favourite actor/actress? Cinema in Our Life The movies are truly an art of our time. It is the greatest aesthetic and educational force in the world today. The invention of the photography in 1828 played a very important role in the development of the cinema. 1895 became the year when the cinema was born. After the brothers Lumier had invented the cinematography, the cinema widely spread all over the world. The first movie theatres appeared in 1904. And in 1907 the literature works started to be widely used for the movie scripts. Now different movie versions of novels and stories of famous writers are still very popular. The movies are a powerful force in contemporary life. Cinema is also used for educational purposes. Video classes are useful when studying geography, foreign languages and many other subjects. They are also the means of getting ac­ quainted with the world. With the help of documentary and science films one can get much information about the world around. кіно в нашому житті Кіно дійсно є мистецтвом нашого часу. Сьогодні це найбільша естетична й освітня сила у світі. Відкриття фотографії в 1828 році відіграло величезну роль у розвитку кіно. 1895­й став роком, коли з’явилося кіно. Після винаходу кінематографа бра­ тами Люм’єр кіно значно пошири ­ лося в усьому світі. Перші кінотеатри з’явилися в 1904 році. А в 1907 році для написання сце­ наріїв стали використовувати літе ­ ратурні твори. Дотепер різні телевізійні версії романів і розповідей відомих пись ­ менників дуже популярні. Кіно — впливова сила в сучасному житті. Воно також використовується з ос­ вітньою метою. Відеокурси корисні при вивченні географії, іноземних мов і багатьох інших предметів. За допомогою їх можна також кра­ ще пізнати навколишній світ. За допомогою документальних і наукових фільмів можна одер ­ жати багато інформації про навко­ лишній світ. розваги 2 The news on TV helps to know what happens in the world each day. It also helps to attract the attention of people to different important problems, such as hunger, earthquakes, water pollution and so on. The cinema is also the means of enter­ tainment. After a working day one can relax watching some good movie. Nowadays people can’t just imagine their life without the art of cinema. Vocabulary: truly [´tru : l] — дійсно, справді movies [´mu : vz] — кіно aesthetic [:s´7etk] — естетичний force [f1 : s] — сила to invent [n´vent] — винаходити purpose [p-:p3s] — мета Questions: 1. What kinds of films do you know? 2. Do you like foreign films dubbed in mother tongue? 3. What is the difference between a play and a film? 4. Who invented the cinematography and when? 5. When did the first movie theatres appear? Cinema Cinema was invented by two brothers Lumier. They made the first film, which lasted only one minute. Since then cinema has become one of the most popular arts in the world. There are cinema theatres everywhere. Films may be feature or documentary, sound and silent. Feature films are, as a rule, sound and colour. Телевізійні новини допомагають довідатися про те, що відбувається у світі щодня. Вони також привертають увагу лю ­ дей до різних важливих проблем, таких як голод, землетруси, забруд ­ нення води й інше. Кіно також є засобом розваги. Після робочого дня можна розсла­ битися і відпочити, подивившись гарний фільм. У наші дні люди просто не можуть уявити своє життя без такого виду мистецтва, як кіно. кіно Кіно було винайдено двома брата ­ ми Люм’єр. Вони створили перший фільм, що тривав тільки одну хвилину. З тих пір кіно стало одним із найпо­ пулярніших мистецтв у світі. Усюди є кінотеатри. Фільми бувають художніми і доку­ ментальними, звуковими і німими. Художні фільми, як правило, звукові і кольорові. 2 entertainment Animated cartoons are also very popular not only with children but with the adults. Nowadays we can see different kinds of films. There are ones, which are dedicated to the life of the people, to the present and to the history of our country. There are also comedies, thrillers, dra­ mas and detective films. People’s opinions differ in the question what kinds of films must be produced. Some people, especially young, think that the cinema should be a place where one may amuse oneself after a working day. Others say that films must be various, serious and funny. I think that cinema is not so popular to­ day as at the beginning of the century, because now each family has a TV set or even a video recorder, and people do not want to go anywhere if they can sit in comfortable armchairs and watch what they want. Video films attract many young people now. Vocabulary: Lumyer [lu : ´mje] — Люм’єр to invent [n´vent] — винаходити animated cartoons [3n´metd k ´tu:nz] — мультфільми as a rule [ru:l] — як правило to amuse [3´mju : z] — розважати to attract [3´tr0kt] — приваблювати Questions: 1. Who invented cinema? 2. What can you say about the first film? 3. What kinds of films can you watch on TV? 4. What are animated cartoons? Do you like them? 5. What films do you like to see most of all? 6. Is cinema popular today? Why? Мультфільми також дуже популярні не тільки серед дітей, але і серед дорослих. Зараз ми можемо дивитися різні фільми. Є такі, що розповідають про життя людей, сьогодення й історію нашої країни. Також є комедії, трилери, драми і де­ тективи. Думки людей різні в питанні, які типи фільмів повинні випуска ­ тися. Деякі люди, особливо молоді, дума­ ють, що кінотеатр повинен бути міс­ цем, де кожний може розважитися після робочого дня. Інші говорять, що фільми повинні бути різні, серйозні і розва ­ жальні. Я думаю, що кіно сьогодні не так популярне, як на початку століття, тому що зараз у кожної родини є те ­ левізор чи навіть відеомагнітофон, і люди не хочуть йти куда­небудь, якщо можуть сидіти в зручному кріслі і дивитися те, що вони хочуть. Відеофільми зараз захоплюють ба­ гатьох молодих людей. розваги 2 Cinema in Ukraine The first newsreels were made and shown in 1896, by A. Fedetsky, artist and photographer from Kharkiv. Their regular production began in 1907. An animated cartoon studio was set up in Kharkiv in 1927 and later transferred to Kyiv. During World War II Ukrainian film­ makers made trips to the front. They showed war films about the coun­ try’s heroic defence. There are four state film studios in Ukraine. Bohdan Stupka, Ada Rohovtseva, Olha Sumska — these and many other names are very popular with movie and theatre­goers. They have successfully appeared in domestic and foreign productions. O. Dovzhenko is one of the founders of Ukrainian cinematography. O. Dovzhenko became an important figure in national and world cinematography. His motion pictures “Arsenal”, “Earth” were named among the best films of all times. He worked for the Odesa and Kyiv studios. Since 1946 he stayed to work at the Mosfilm Studio. Apart from a number of feature films he made documentaries. Besides he wrote script­like stories and plays. кіно в Україні Перші кіножурнали були зроблені і показані в 1896­му А. Федетським, художником і фотографом з Харкова. Їх постійне виробництво розпоча ­ лося в 1907 році. Студія мультиплікаційних фільмів з’явилася в Харкові в 1927­му і пізніше була перенесена до Києва. Під час II світової війни українські режисери здійснювали поїздки на фронт. Вони показували військові фільми про героїчний захист країни. В Україні є 4 державні кіностудії. Богдан Ступка, Ада Роговцева, Ольга Сумська — ці і багато інших імен дуже популярні серед глядачів театру і кіно. Вони успішно знімалися у фільмах вітчизняного й іноземного вироб­ ництва. О. Довженко є одним із засновників українського кінематографа. Він став важливою фігурою в націо­ нальному і світовому кінематографі. Його художні фільми «Арсенал» і «Земля» були названі серед кра ­ щих фільмів усіх часів. О. Довженко працював на Одеській і Київській студіях. З 1946 року він залишився працю ­ вати на студії Мосфільм. Крім численних художніх фільмів він знімав і документальні. Він також писав кіносценарії і п’єси. 300 entertainment The Kyiv Studio bears his name now­ adays. The Dovzhenko prize was instituted in 1983. Vocabulary: newsreel [´nju : zri:l] — кіножурнал cinematography [ ´ sn3m3´t5gr3f] — кінематограф motion pictures [´m3\6n ´pkt63z] — кінокартина defence [d´fens] — оборона domestic [d3´mestk] — вітчизняний documentary [ ´ d5kj\´mentr] — документальний фільм prize [praz] — нагорода, премія Questions: 1. Who made the first newsreels in Ukraine? When? 2. Who became an important figure in cinematography? 3. What did the filmmakers show during the World War I I ? 4. Can you name the popular Ukrainian actors? 5. Tell about O. Dovzhenko and his work. 6. What is your favourite Ukrainian film? at the Museum The town I live in is not very large and there are no big galleries and museums in it. But we have a good Natural History Museum in our town. Last week I was on an excursion there. First we listened to a lecture on the history of our region which was very interesting. Then a guide showed us the exposition of the museum. We walked through its halls looking at different stands with exhibits. There were ancient vases and coins, dishes and bowls, tools and arms. The guide told us about the origin and the age of the exhibits and answered our questions. Київська кіностудія носить зараз його ім’я. У 1983 році була встановлена пре ­ мія імені О. Довженка. У музеї Місто, у якому я живу, не дуже вели ­ ке, і в ньому немає великих галерей і музеїв. Але в нашому місті є гарний музей природи. На минулому тижні я був там на екс­ курсії. Спочатку нам прочитали лекцію з історії нашої області, і це було дуже цікаво. Потім екскурсовод показав нам екс­ позиції музею. Ми пройшли його залами, розгляда­ ючи різні стенди з експонатами. Там були стародавні вази і монети, блюда і посудини, інструменти і зброя. Гід розповів нам про їхнє походжен ­ ня і вік і відповів на наші питання. розваги 301 The girls asked questions about national costumes and dishes and the boys were interested in arms. The next hall was even more interesting. There we saw stuffed animals and birds. It was a small zoo of the region nature. There was also an aquarium full of different fish, tortoises and shells. The collection of minerals was inter­ esting, too. I have learned very much from my visit to the museum. Vocabulary: exhibit [g´zbt] — експонат coin [k1n] — монета ancient [´en63nt] — стародавній guide [gad] — гід, екскурсовод arm [ : m] — зброя aquarium [3´kw1:r3m] — акваріум Questions: 1. Do you often go to the museums? 2. Do you generally go there alone or do you take a guide? 3. What museums are there in your city/town? 4. How many museums are there in your city/town? 5. What kind of museums are you most interested in? 6. Describe your impressions of the excursion. kharkiv Museums Kharkiv is a big city and there are a lot of museums in it. To begin with, there is the History Mu­ seum in the centre of the city. The museum shows the history of the Kharkiv Region since earliest times till nowadays; it has rich collections of weapons, coins, historical documents and pictures. Not far from the Opera House there is another museum — the Museum of Fine Arts. I like to visit this museum very much. Дівчатка задавали питання про на­ ціональні костюми і блюда, хлопчи ­ ки цікавилися зброєю. Наступний зал був ще більш цікавим. Там ми бачили опудала звірів і птахів. Це був невеликий зоопарк нашої місцевої природи. Там також був акваріум з різними риб­ ками, черепахами і черепашками. Колекція мінералів теж була цікава. Під час відвідування музею я пізнав багато нового. Харківські музеї Харків — велике місто, у ньому бага­ то музеїв. Почнемо з того, що в центрі міста розташований Історичний музей. Музей розповідає про історію Харківської області, починаючи із найраніших часів дотепер; він має багату колекцію зброї, монет, істо ­ ричних документів і картин. Неподалік від оперного театру є ін ­ ший музей — художній. Я дуже люблю відвідувати цей музей. 302 entertainment The Museum building is not very large but it contains a rich collection of paintings by Russian, Ukrainian and West European painters. There are pictures by Russian painters Brulov, Kramskoy, Shishkin and Repin. By the way, Repin was born in Chuguyiv not far from Kharkiv; there is a very good museum of Repin in Chuguyiv. In the Kharkiv Picture Gallery there are several paintings by Repin. My favourite Repin’s picture is “Za­ porozhtsi”; it shows Zaporizhian Cossacks writing a letter to a Turkish sultan. I believe Repin’s picture “Zaporozhtsi” reflects the soul of the Ukrainian people, shows the best national characteristics. My favourite Ukrainian painter is Semi­ radsky. Semiradsky is also our fellow­coun­ tryman; he was born in 1843 in the village of Petchenegi. Semiradsky is a representative of the academic painting, and he was much criticised because he painted historical scenes but the real life. But I like his pictures because they are painted with a great skill. The Museum also contains sculptures by Russian and Ukrainian sculptors, pictures by Italian Renaissance painters and paintings by French, Flemish and German artists. Another museum is the Museum of the Natural History which is situated in the centre of the city, too. This Museum is famous for its zoological collection; it shows dinosaur fossils, fossil footprints and eggs, collections of butterflies and stuffed animals and birds. Будинок музею не дуже великий, але він містить багаті зібрання кар ­ тин російських, українських і захід­ ноєвропейських живописців. Там є картини російських худож­ ників Брюллова, Крамського, Шиш ­ кіна і Рєпіна. Між іншим, Рєпін народився в Чугу ­ єві неподалік від Харкова; там є дуже гарний музей Рєпіна. У Харківській картинній галереї є кілька картин Рєпіна. Моя улюблена картина Рєпіна — «Запорожці»; вона зображує за ­ порізьких козаків, що пишуть лист турецькому султанові. Я гадаю, що картина «Запорожці» відбиває душу українців, показує кращі національні риси. Мій улюблений український худож­ ник — Семирадський. Семирадський — також наш зем ­ ляк; він народився в 1843 році в селі Печеніги. Семирадський — представник ака­ демічного живопису, і його дуже критикували за те, що він малював історичні сцени, а не реальне життя. Але я люблю його картини, тому що вони написані з великою майстерні­ стю. Музей також містить скульптури російських і українських скульпто ­ рів, картини італійських живописців епохи Ренесансу і французьких, фла­ мандських та німецьких художників. Інший музей — Музей Природи — також розташований у центрі міста. Цей музей відомий своєю зооло­ гічною колекцією; у ньому пред ­ ставлені скам’янілості динозавра, окам’янілі сліди і яйця, колекції ме ­ теликів і опудал тварин і птахів. розваги 303 As for me, I prefer to see living animals; that is why I like to visit Kharkiv Zoo. Kharkiv Zoo is in a large park not far from the National University; in spring, summer and autumn there are a lot of beautiful flowers there. Many kinds of animals and birds from all parts of the world live in the Zoo. Some of the birds live in the cages and have very beautiful, bright colours. Most of all I like to visit the large monkey house; there you can see how the monkeys eat fruit and jump, run and play with each other. There is a large aquarium in the Zoo, too; not only fishes but other water animals live there. There are several other museums in Kharkiv, too. Vocabulary: coin [k1n] — монета Museum of Fine Arts [mju´z3m fan ts] — Художній музей Renaissance [r´nes%:s] — Відродження to reflect [rf´lekt] — відображувати, виражати fellow - countryman [´fel3\ ´k2ntrm0n] — земляк footprints [´fu:t ´ prnts] — відбитки stuffed animal [st2ft 0´nm3l] — опудало representative [r3pr´zent3tv] — представник skill [skl] — майстерність Museum of the Natural History [´mjuz3m ´n0t6r3l ´hst3r] — Музей природи fossils [f5sl] — окам’янілість, викопні soul [s3\l] — душа weapon [´wep3n] — зброя aquarium [3´kw1:r3m] — акваріум Questions: 1. What museums are there in Kharkiv? 2. What can you see in the History Museum? 3. What pictures are there in the Museum of Fine Arts? 4. What can you see in the Museum of the Natural History? 5. What animals are there in Kharkiv Zoo? Що ж до мене, то я волію дивитися на живих тварин; саме тому я люб­ лю відвідувати Харківський зоо­ парк. Харківський зоопарк знаходиться у великому парку недалеко від На­ ціонального університету; навесні, влітку і восени там багато красивих квітів. Багато видів тварин і птахів із усіх частин світу живуть у зоопарку. Деякі птахи живуть у клітках і мають дуже красиве, яскраве оперення. Більше всього я люблю відвідува­ ти великий мавпятник; там можна побачити, як мавпи їдять фрукти, стри­ бають, бігають і грають одна з одною. У зоопарку також є великий акварі ­ ум; не тільки риби, але й інші водяні тварини живуть там. У Харкові також є кілька інших му ­ зеїв. 30 entertainment My Last Visit to the Circus I like to go to the circus very much. There is a very good circus in Kharkiv. It is situated in the centre of the city not far from Gagarin Avenue Undeground Station. Last time my brother, my mother and I went to the circus during my winter holidays. First we went by undeground to the Metro Station “Gagarin Avenue” and then we went to the circus on foot. We left our coats in the cloak­room and then went to the hall. At the entrance we bought a programme of the show. Then we went and took our seats. Our seats were not far from the ring and we could see everything very well. The first part of the performance was very interesting — we saw many circus performers: acrobats, rope walkers, jugglers and clowns. The clowns were very funny and every­ body applauded them. During the performance the circus band was playing music all the time. The band was conducted by the band leader. Then came the interval. During the interval we went to the bar and bought ice­cream, cotton­candy and a bottle of Coca­Cola. In the second part there were wild ani­ mals. Most of all I liked tigers and lions. Мій недавній візит у цирк Я дуже люблю ходити в цирк. У Харкові є дуже гарний цирк. Він розташований у центрі міста не­ подалік від станції метро «Проспект Гагаріна». Останній раз я разом з моїм братом і моєю мамою ходив у цирк під час зимових канікул. Спочатку ми їхали на метро до станції «Проспект Гагаріна», а потім ішли пішки до цирку. Ми залишили свої пальта в гарде­ робі, а потім пішли у вестибюль. На вході ми купили програму ви ­ стави. Потім ми пішли і зайняли свої місця. Наші місця були недалеко від арени, і ми могли все дуже добре бачити. Перша частина вистави була дуже цікавою — ми дивилися ви ­ ступ багатьох циркових артистів: акробатів, канатохідців, жонглерів і клоунів. Клоуни були дуже смішні, і усі апло­ дували їм. Під час вистави цирковий оркестр увесь час грав музику. Оркестром керував диригент. Потім був антракт. Під час антракту ми пішли в буфет і купили морозиво, солодку вату і пляшку кока­коли. У другому відділенні виступали дикі звірі. Над усе мені сподобалися тигри і леви. розваги 30 They were in a large cage and per­ formed various tricks. The animal trainer was very brave and spectators applauded much. There were also bears riding bicycles and dogs playing football. After the performance we took our coats, and went home. On the way home we discussed the performance and everything that we had seen in the circus. I liked the visit to the circus very much. Vocabulary: cloak - room [´kl3\kru:m] — гардероб acrobat [´0kr3b0t] — акробат rope walker [´r3\pw1:k3] — канатоходець juggler [´d42gl3] — жонглер circus band [´s- : k3sb0nd] — цирковий оркестр bandleader [´b0nd l:d3] — диригент to conduct [k3n´d2kt] — диригувати cotton - candy [´k5tn ´k0nd] — солодка вата animal trainer [´0nml tren3] — дресирувальник Questions: 1. When did you go to the circus last time? 2. Where is the circus situated in your city? 3. Who did you see in the first part of the performance? 4. What did you do during the interval? 5. What was in the second part of the performance? 6. Did you like the visit to the circus? My Favourite Occupation I have little free time because I have to work hard in order to do well at school. But I try to find some time during the weekends for my favourite occupation: knitting and sewing. I learned to knit when I was ten. Вони були у великій клітці і виконува­ ли різні трюки. Дресирувальник був дуже хоробрий, і глядачі йому дуже аплодували. Були також ведмеді, що каталися на велосипедах, і собаки, що грали у футбол. Після вистави ми узяли свої пальта і пішли додому. По дорозі додому ми обговорювали виставу й усе, що бачили в цирку. Мені дуже сподобалося відвідуван­ ня цирку. Моє улюблене заняття У мене мало вільного часу, тому що мені доводиться багато працювати, щоб добре встигати в школі. Але у вихідні я намагаюся знаходи ­ ти час для свого улюбленого занят ­ тя: в’язання і шиття. Я навчилася в’язати, коли мені було 10 років. 30 entertainment The first thing I made was a muffler. I knitted it for my Dad. I was very proud when he wore it. Now I can make quite complicated things. This year I’ve knitted pullovers for my Mom and myself, and a hat for my friend as a birthday present. When I see beautiful knitting­wool in a shop, I find it very difficult to go by without buying it. I learned to sew at the age of 12. Now I’m very good at it. Sometimes I cut patterns out of maga­ zines, but more often I design clothes by myself. I think it’s a very useful hobby. Thanks to it I have some very nice inexpensive clothes. I don’t have to spend much money in order to look attractive. Vocabulary: to do well [du : wel] — добре навчатися to try [tra] — намагатися occupation [ ´ 5kj\´pe6n] — заняття complicated [ ´ k5mpl´ketd] — складний to cut [k2t] — різати, вирізати Questions: 1. Do you like to spend your spare time in the open air? 2. When did you learn to knit? 3. Do you usually have a lot of free time? 4. Is your hobby useful? 5. Is it very difficult to knit? Першою річчю, що я зробила, був шарф. Я зв’язала його для тата. Я дуже пишалася, коли він носив його. Тепер я можу робити досить склад ­ ні речі. Цього року я зв’язала пуловери для мами і для себе і шапочку для под­ руги до дня народження. Коли я бачу красиву пряжу в мага ­ зині, мені дуже важко пройти мимо, не купити її. Я навчилася шити у віці 12 років. Тепер у мене це дуже добре вихо­ дить. Іноді я вирізаю викрійки з журналів, але частіше моделюю одяг сама. По­моєму, це дуже корисне хобі. Завдяки йому в мене є дуже краси ­ вий недорогий одяг. Мені не потрібно витрачати багато грошей, щоб виглядати привабливо. розваги 30 Hobby Hobby is a favourite occupation of a person in his free time. I have many friends. They are very different and they have different kinds of hobbies. One of my friends, for example, likes to knit very much. In the evening she sits on the sofa and knits a beautiful pullover or a sweater. She also knits for her little sister, her mother and her friends. Another friend of mine spends all her time sewing things: skirts, blouses, dresses. She makes it nicely and she always looks good. One of my friends likes to make every­ thing with his own hands. He can repair an iron, a radio­set or a taperecorder. I think it’s a very good hobby. Many children and grown­ups are very fond of collecting. Some people collect old coins, others collect postcards. As for me, my hobby is collecting stamps. Now I have 5 albums full of stamps, it is more than one thousand stamps. I like to sit at a table in the evening and arrange new stamps in the albums, or write in the names of the countries, or just look through them. Each stamp has a story to tell about distant countries and new people. I see pictures of people, birds and animals which I have never seen before. Хобі Хобі — улюблене заняття людини у вільний час. У мене багато друзів. Вони дуже різні, і в них різні хобі. Одна з моїх подруг, наприклад, дуже любить в’язати. Увечері вона сидить на дивані і в’яже красиву кофту чи светр. Вона в’яже також для своєї малень ­ кої сестри, для мами і для своїх подруг. Інша моя подруга проводить увесь час за шиттям: шиє спідниці, блузи, сукні. Вона робить це чудово і завжди пре­ красно виглядає. Мій друг любить майструвати. Він може полагодити праску чи радіоприймач, магнітофон. Я думаю, це дуже гарне хобі. Багато дітей і дорослих захоплюють­ ся колекціонуванням. Одні збирають старі монети, інші ко­ лекціонують листівки. Моє хобі — колекціонування марок. Зараз у мене п’ять альбомів з марка­ ми, це більше тисячі марок. Я люблю сидіти ввечері за столом і розміщати в альбомі нові марки, чи вписувати назви країн, чи просто розглядати їх. Кожна марка може розповісти про далекі країни і нових людей. Я бачу зображення людей, птахів і тварин, яких раніше ніколи не бачив. 30 entertainment Kings and presidents pass before my eyes and I can follow the history of the whole nations. My hobby is not only wonderful but very useful, too. Vocabulary: for example [f1 ( r ) g´z mpl] — на- приклад to sew [s1:] — шити to look through [7ru:] — розглядати to repair [r´pe3] — лагодити, ремонтувати collection [k1´lek6n] — колекція stamp [st0mp] — марка Questions: 1. Have you got many friends? 2. Have they got different kinds of hobbies? 3. What do girls/boys like to do? 4. What is your hobby? 5. What do people usually collect? My Hobby I have a lot of hobbies because there are so many interesting things to do. Unfortunately I don’t have much spare time as I’m going to be a student that’s why I have to study a lot. I like doing different things. Such as reading detective novels, listening to the music, playing tennis with my classmates. But my favourite hobby is solving crossword puzzles. It’s not only interesting, but also useful. When you try to solve the puzzle, you find out and learn a lot of different facts. Because in puzzles there are questions about famous people, geographical places, countries, scientific achievements and so on. You also train your brain. Перед моїми очима проходять ко ­ ролі і президенти, я можу просте ­ жити історію цілих народів. Моє хобі не тільки захоплююче, але і дуже корисне. Моє хобі У мене багато захоплень, тому що існує дуже багато цікавих справ. На жаль, у мене мало вільного часу, тому що я збираюся стати студен ­ том і доводиться багато вчитися. Мені багато чого подобається ро ­ бити. Наприклад, читати детективи, слу­ хати музику, грати в теніс з моїми однокласниками. Але моє улюблене захоплення — відгадування кросвордів. Це не тільки цікаво, а також і корис­ но. Коли ви намагаєтеся розгада ­ ти кросворд, ви узнаєте і запа ­ м’ятовуєте багато різних фактів. Тому що в кросвордах багато пи ­ тань про знаменитих людей, гео­ графічні назви, країни, наукові до­ сягнення і так далі. Ви також тренуєте мозок. розваги 30 There are different types of crossword puzzles. They are Scandinavian, English, Hun­ garian, Japanese, ordinary. The crosswords are published in news­ papers and magazines and there are special newspapers that contain only crosswords. I sometimes try to make up my own puzzle and I can say that it is not less interesting. All the members of our family like to take part in solving puzzles, and this unites us very much. Vocabulary: unfortunately [ ´ 2n´f1:t63ntl] — на жаль spare [spe3] — вільний crossword [´kr5sw- : d] — кросворд puzzle [p2zl] — головоломка scientific [ ´ sa3n´tfk] — науковий Scandinavian [ ´ sk0nd´nev3n] — скандинавський detective [d´tektv] — детективний to solve [s5lv] — вирішувати Hungarian [h2n´ge3r3n] — угорський Japanese [ ´ d40p3´n:z] — японський to сontain [k3n´ten] — містити to make up [mek 2p] — складати Questions: 1. Do you have much time for hobbies? 2. Do you have any hobbies? 3. What do you like to do most of all? 4. Do you like to solve crossword puzzles? Why? Music in Ukraine Over the centuries the Ukrainian people have created a singular art of music. Folk traditions have preserved to this day original ritual songs, dances and games. The Ukrainian folk vocal heritage boasts a number of lyrical, humorous, patriotic, drinking and children’s songs and romances. Існують різні типи кросвордів. Це скандинавські, англійські, угор ­ ські, японські, звичайні кросворди. Кросворди друкують у газетах і жур­ налах, є навіть спеціальні газети, у яких надруковані тільки кросворди. Іноді я намагаюся скласти власний кросворд і, признаюся, це не менш цікаво. Усі члени нашої родини люблять брати участь у відгадуванні крос ­ вордів, і це дуже нас єднає. Музика в Україні Протягом століть український на ­ род створював пісенну творчість. Фольклорні традиції зберегли до наших днів оригінальні ритуальні пісні, танці й ігри. Українська фольклорна вокальна спадщина пишається ліричними, гумористичними, патріотичними, застільними і дитячими піснями та романсами. 310 entertainment “Kobza”, “bandura”, “sopilka” and others became national musical instruments. At present, Ukraine has six opera houses, three operettas, ten state philharmonic societies, five higher music schools. Among the Ukrainian professional performers are the winners of many international concerts. Speaking about Ukrainian composers we must mention I. Stravinsky, K. Shymanovsky, S. Prokofiev, and others, who were born in Ukraine. The most important figure of the Ukrainian musical renaissance was Mykola Lysenko, pianist, composer, conductor and folklorist. Among his operas there are the well­ known “Taras Bulba” and “Natalka Poltavka”. Ukraine’s first jazz ochestra appeared in Kharkiv (1924—1926). The first jazz clubs opened in Kyiv in 1962. The recorded pop music genre is represented by L. Bondar, T. Povalyi. Creative search in national rock music started in the 70­s. Among the groups combining the “general rock” style with the Ukrainian folk song­and­dance traditions are the Brothers Hadyukin, the “VV” and many others. Pop singers like Sophia Rotaru, Irina Bilyk, Ivan Popovych are known throughout Ukraine and far outside. Кобза, бандура, сопілка та інші стали національними музичними інструментами. Зараз в Україні є шість оперних те­ атрів, три театри оперети, 10 філар­ моній, п’ять вищих музичних шкіл. Серед українських професійних виконавців є переможці багатьох міжнародних конкурсів. Говорячи про українських компози­ торів, варто згадати Стравінсько ­ го, Шимановського, Прокоф’єва й інших, котрі народилися в Україні. Найвизначнішою фігурою українсь­ кого музичного відродження був Микола Лисенко, піаніст, компози ­ тор, диригент і фольклорист. Серед його опер такі знамениті, як «Тарас Бульба» і «Наталка Полтавка». Перший український джазовий оркестр з’явився в Харкові (1924—1926). Перші джазові клуби відкрилися в Києві в 1962 році. Жанр популярної музики представ­ ляють Л. Бондар, Т. Повалій. Творчий напрямок національної рок­музики почався в 70­ті роки. Серед груп, що поєднують «рок» з українськими фольклорними пісенно­танцювальними традиція ­ ми, такі, як «Брати Гадюкіни», «ВВ» і багато інших. Популярні співаки, такі як Софія Ротару, Ірина Білик, Іван Попович відомі по всій Україні і за її межами. розваги 311 Vocabulary: drinking song [´dr8k8 s58] — застільна пісня composer [k3m´p3\z3] — композитор conductor [k3n´d2kt3] — диригент heritage [´hertd4] — спадщина renaissance [r3´nes3ns] — Відродження to create [kr : ´et] — створювати to preserve [pr´z- : v] — зберігати folk [f3\k] — народний philharmonic [ ´ fil ´m5nk] — музичний to mention [´men6n] — згадувати jazz orchestra [´d40z ´1:kstr3] — джазовий оркестр genre [´d4 nr3] — жанр throughout [7ru : ´a\t] — повсюди Questions: 1. What kinds of Ukrainian folk songs do you know? 2. What are Ukrainian musical instruments? 3. Name famous Ukrainian composers. 4. When did the first jazz orchestra appear? 5. What music do you like? Who are your favourite singers? american Music Since the United States was settled by Europeans, it is not surprising that classical music and folk songs were brought over from that continent. Beethoven, Brahms, Debussy, Tchaikovskyi, Stravinskyi, Bach, Mozart and Verdi are but a few names of European composers which are often on orchestra or opera programmes. English, Irish, Scottish folk songs are sung very often and have been sung in America by so many generations that Americans are not even conscious that these songs are of foreign origin. But the greatest contribution to Ameri­ can music, however, has been made by the Negroes in the South. Negro songs are now part of the nation’s most precious musical heritage. Perhaps the Negro’s greatest contri­ bution to American music has been jazz and rhythm­and­blues. Музика америки Оскільки Сполучені Штати Америки населені в основному європейця­ ми, не дивно, що класична музика і народні пісні були запозичені ними з Європи. Бетховен, Брамс, Дебюссі, Чайковський, Стравінський, Бах, Моцарт і Верді — це всього лише кілька імен європейських компо ­ зиторів, чиї твори завжди присутні в концертних програмах. Англійські, ірландські, шотландські народні пісні завжди були дуже по­ пулярні, і багато поколінь навіть не усвідомлюють того, що співають пісні іноземного походження. Але найбільший внесок у формуван­ ня американської музики зробили пісні негрів Півдня. Негритянські пісні зараз складають найбільшу частину національної му­ зичної спадщини. Безумовно, найбільшим внеском негрів в американську музику був джаз і ритм­енд­блюз. 312 entertainment Most contemporary music works root deeply in those styles. After the Civil War some of the brass instruments of the Confederate military bands fell into the hands of the Negroes, and the result was all kinds of rhythmical and melodic experiments. Thus jazz, free of conventions and written arrangements, was born. Such composers as Aaron Copland and George Gershwin in America and Stravinsky in Europe have been influenced by American jazz. And one can say that rhythm­and­ blues was the beginning of modern dancing music. Vocabulary: to settle [setl] — населяти Europeans [j\3r3´pi:3nz] — європейці composer [k3m´p3\z3] — композитор Irish [´ar6] — ірландський generation [ ´ d4en3´re6n] — покоління Negro songs [´ngr3\ s58z] — негритянські пісні melodic [m´l5dk] — мелодичний Aaron Copland [´e3r3n ´k5pl3nd] — Аарон Копленд George Gershwin [´d41:d4 ´g-:r6wn] — Джордж Гершвін Questions: 1. What songs are popular in America? 2. Are Negro songs part of the nation’s most precious musical heritage? 3. What musical styles do you know in America? 4. Are they popular in Europe? 5. What American composers do you know? Music in Great Britain Henry Purcell (1659—1695), a promi­ nent British composer, lived in the 17th century. He was the founder of the British Opera. His opera “King Arthur” was very popular with spectators. Корені практично всієї сучасної му­ зики походять з цих стилів. Після Громадянської війни багато військових оркестрів Конфедерації перейшли до рук негрів, і в результаті виникли різні ритмічні і мелодійні експерименти. У такий спосіб народився джаз, вільний від обмежень і письмових правил. Джаз дуже вплинув і на таких компо­ зиторів, як Аарон Копланд і Джордж Гершвін в Америці і Стравінський у Європі. А ритм­енд­блюз можна назвати початком нинішньої танцювальної музики. Музика Великобританії Генрі Перселл (1659—1695), видат ­ ний англійський композитор, жив у 17 сторіччі. Він був засновником англійської опери. Його опера «Король Артур» була дуже популярна серед простих людей. розваги 313 The main idea of this opera was the struggle for the independence of Britain. The great influence of Henry Purcell is seen today in the works of Benjamin Britten. B. Britten is a well­known British composer (1913—1976). He has composed a large amount of music of all kinds, among them operas and choral works. His music is very expressive. One of his greatest works is the opera “Peter Grimes”. It’s an exciting story about a poor fish­ erman who was falsy accused and driven out of his native village. Britain also has good traditions of folk music. There are traditional folk clubs in most towns. Modern music is also of great popularity. The most talented and famous com­ posers of contemporary life are John Lennon and Paul McCartney — the founders of the legendary group “The Beatles”, whose music still influences new generations. Vocabulary: Henry Purcell [´henr ´p-:rsl] — Генрі Перселл King Arthur [k8´%:73] — король Артур Benjamin Britten [´bend43mn ´brt3n] — Бенджамін Бріттен spectator [spek´tet3] — глядач choral works [´k1:r3l w-:ks] — хорові твори folk music [´f3\k mju:zk] — народна музика Paul McCartney [´p1:l m3k’k%:tn] — Пол Маккартні Beatles [´bi:tlz] — Бітлз Questions: 1. Who was the founder of the British opera? 2. What is the main idea of opera “King Arthur”? 3. Who was Benjamin Britten? 4. Has Britain good traditions of folk music? 5. Is modern music of Britain popular in other countries? Головна тема опери — боротьба за незалежність Англії. Великий вплив Генрі Перселла по­ мітний у творах Бенджаміна Брит­ тена. Бриттен — відомий англійський ком­ позитор (1913—1976). Він склав велику кількість музичних творів, у тому числі опери і хорові твори. Його музика дуже експресивна. Одна з його кращих робіт — опера «Пітер Граймс». Це хвилююча історія про бідного ри­ балку, що був помилково обвинува­ чений і вигнаний з рідного села. Англія відрізняється традиційною прихильністю до народної музики. У більшості міст є клуби народної музики. Сучасна музика також користується популярністю. Найталановитішими і найвідомі ­ шими композиторами сучасності є Джон Леннон і Пол Маккартні — засновники легендарної групи «Бітлз», чия музика продовжує вра ­ жати уяву багатьох поколінь. 31 entertainment Madame Tussaud’s Every visitor to London knows who Madame Tussaud is — or was. And almost every visitor has seen her, an old lady of 81, standing at the en­ trance of her own exhibition. She is made of wax, like all the models of people in this museum. There are a lot of halls in the museum. The first room is the “Garden Party”. Beneath a star­spangled sky, under an oak­tree, figures from the worlds of sports and the media enjoy a friendly drink and chat. There are statues of A. Schwarzeneg­ ger, E. Taylor and others there. “200 Years” room covers the history of Madame Tussaud’s over the last two centuries, and shows the developing of new technology during that time. There are also other rooms, such as: “Legends and Superstars”, rooms with popular music singers, the members of royal families and military leaders. There is the “Chamber of Horrors” which amuses visitors very much. “The Spirit of London” is a magnificent journey through London’s history. The cabs travel past the figure of W. Shakespeare, Sir Christopher Wren, who directs the rebuilding of St Paul’s Cathedral. It’s not easy to tell about all interesting things one can see in the museum. This is the place that is worth visiting. Vocabulary: chat [t60t] — бесіда, розмова wax [w0ks] — восковий beneath [b´n : 7] — під to fascinate [´f0snet] —зачаровувати cathedral [k3´7 : dr3l] — собор Tussaud [t3´s3\] — Тюссо Chamber of Horrors [´t60mb3 3v´h5r3z] — кімната жаху Sir Christopher Wren [s-:´krst5f3 ´ren] — Кристофер Рен Музей Мадам Тюссо Кожен відвідувач Лондона знає, хто така Мадам Тюссо. І майже кожен гість бачив її, бабусю у віці 81 року, що стоїть біля входу на власну виставку. Вона зроблена з воску, як і всі мо ­ делі в цьому музеї. У цьому музеї багато залів. Перший зал — «Вечірка в саду». Під засіяним зірками небом, під дубом, зібрані фігури спортсменів і журналістів за дружньою бесідою. Там є статуї А. Шварцнеггера, Е. Тейлор та інших. «200 років» — цей зал охоплює істо­ рію музею Мадам Тюссо протягом 2­х останніх сторіч і представляє роз­ виток нових технологій за цей час. Є також і інші зали, такі як: «Легенди і суперзірки», зали з популярними співаками, членами королівських ро­ дин і військових лідерів. Є «Кімната жаху», яка дуже подо­ бається відвідувачам. «Дух Лондона» — це чудова подо ­ рож історією Лондона. Екіпажі проїжджають повз фігури В. Шекспіра, Кристофера Рена, що розпоряджається на реконструкції Собору Святого Павла, та інших. Нелегко розповісти про всі цікаві речі, які можна побачити в музеї. Це місце, що варто відвідати. розваги 31 Questions: 1. Where is Madam Tussaud’s? 2. What kind of museum is it? 3. What is the history of it? 4. What rooms are there in this museum? 5. Is it a famous museum in the world? My Favourite Video Film My favourite video film is “Titanic”. It tells the story of a famous ship, the “Titanic”, which sank in 1912. The “Titanic” was a colossal ship even by modern standards. Its tragic sinking will always be remem­ bered, for the ship went down on the first voyage with heavy losses. The director of the film is James Cameron. The main parts in the film are played by young actors Leonardo Di Caprio and Kate Winslet. To my mind their acting is superb. The camerawork is fantastic, too. I’ve heard that they made a full­size model of the “Titanic” for this film. It’s a very spectacular film. It is also a moving love­story. I advise all my friends to see “Titanic”. The film was awarded 11 Oscars and I’m sure it deserves every one of them. Vocabulary: Titanic [ta´t0nk] — Титанік James Cameron [´d4emz ´k0mer3n] — Джеймс Камерон colossal [k3´l5s3l] — колосальний tragic [´tr0d4k] — трагічний acting [´0kt8] — гра (акторів) full - size model [´f\l saz ´m5dl] — модель в натуральну величину Мій улюблений відеофільм Мій улюблений відеофільм — «Тита­ ник». Він розповідає історію знаменито­ го корабля «Титаник», який затонув у 1912 році. Це було колосальних розмірів судно навіть за сучасними мірками. Його трагічну загибель будуть пам’­ ятати завжди: корабель затонув під час першого плавання, забравши із собою величезну кількість люд ­ ських життів. Режисер фільму — Джеймс Камерон. Головні ролі виконують молоді актори Леонардо Ді Капріо і Кейт Уїнслет. По­моєму, вони грають чудово. Зйомки теж першокласні. Я чула, що для цього фільму була виготовлена модель «Титаника» у на­ туральну величину. Це дуже видовищний фільм. Це зворушлива історія любові. Усім своїм друзям я раджу подиви­ тися «Титаник». Фільм одержав 11 «Оскарів», і я упев­ нена, він усі їх заслуговує. 31 entertainment Questions: 1. What is your favourite video? 2. Who is the director of the film? 3. Do you have a video at home? 4. Who played the main parts in the film? 5. Is it a spectacular film? Television in Great Britain Television (colloquially known as “TV” or the “telly”) is nowadays so popular that it is hard to believe that the first pictures were transmitted about fifty years ago. The BBC was the first company in the world to provide a public television service, which began in 1936. Viewers are now able to watch television for many hours a day, if they have time and wish. Moreover, viewers now have four channels at their disposal. In 1955 the Independent Broadcasting Authority opened a television service and in 1982 a second independent service came into operation. The BBC provides two channels. Advertisers buy time for advertising on Independent Television, but advertising time is short; it is limited by the special Act that allowed commercial television. Viewers of any of the programmes can watch plays, reports about different events, sports, news, interviews with famous people, musical per­ formances and many other things. Films are often televised and many of them are made specially for television. The cinema industry is jealous of television, and keeps new films for showing in cinemas. Телебачення у Великобританії Телебачення (у розмовному варіанті вимовляється ТВ) зараз настільки популярне, що важко повірити, що перші картини стали транслювати ­ ся близько 50 років тому. БіБіСі — стала першою в світі компа­ нією, яка в 1936 році почала масову телетрансляцію. Глядачі зараз можуть дивитися те­ лебачення багато годин на день, якщо в них є час і бажання. Більш того, глядачі зараз мають у своє ­ му розпорядженні чотири канали. У 1955­му незалежна трансляційна компанія почала роботу, а в 1982­му з’явилася друга незалежна компанія. БіБіСі працює на двох каналах. Рекламодавці купують рекламний час на незалежному телебаченні, але рекламний час обмежений спеціальним Актом, що є законом про комерційне телебачення. Глядачі будь­якого каналу можуть дивитися п’єси, репортажі про різні події, спорт, новини, інтерв’ю зі зна­ менитостями, музичні шоу і багато чого іншого. Часто показують фільми, і багато з них зняті спеціально для телебачення. Кіноіндустрія суперничає з телеба­ ченням і притримує нові фільми для показу в кінотеатрах. розваги 31 But sometimes television shows new films. Television has attracted many people away from cinema and, in recent years, many cinemas have been closed. Most programmes are now transmitted in colour — but can of course also be received in black­and­white. The number of colour sets in use is very large. British television is linked with Europe through the Eurovision network. Vocabulary: nowadays [´na\3 ´ dez] — зараз, в теперішній час BBC [´bi:´bi: si:] — British Broadcasting Corporation to transmit [ ´ tr0ns´mt] — передавати to provide [pr3´vad] — забезпечувати broadcasting [´br5dk%:st8] — трансляція at their disposal [ds´p3\z3l] — в їх розпорядженні interview [´nt3vju:] — інтерв’ю to attract [3´tr0kt] — приваблювати Authority [1:´75rt] — повноваження, тут компанія Eurovision [´j\3r3\~v43n] — Євробачення Questions: 1. When did television appear? 2. What was the first broadcasting company in Britain? 3. What programmes are shown? 4. Do you like watching TV? 5. What is your favourite channel? 6. What is your favourite programme? My Favourite TV Programme My favourite TV programme is “While Everyone’s at Home”. My parents and my brother like it too, so we watch it all together. In this programme we meet interesting people. Але іноді нові фільми йдуть і по теле­ баченню. Телебачення переманило багатьох людей з кінотеатрів, тому останнім часом більшість кінотеатрів закри­ вається. Багато програм стали зараз кольо­ ровими, але їх можна дивитися і по чорно­білому телевізору. Більшість телевізорів зараз кольо­ рові. Британське телебачення об’єднане з європейським за допомогою ме ­ режі Євробачення. Моя улюблена телепередача Моя улюблена телепередача «Поки усі вдома». Моїм батькам і братові вона теж по­ добається, так що ми дивимося її всі разом. У цій програмі ми зустрічаємося з ці­ кавими людьми. 31 entertainment They tell us about themselves and their work, introduce members of their families. The atmosphere of the programme is very friendly and informal. The participants often tell amusing stories and make jokes. Sometimes I feel as if they are our guests, our close friends, sitting with us in our living­room. Another interesting feature of this pro­ gramme is the “do­it­yourself” part. My brother is especially interested in it. He often tries to make the things they describe. I also like this programme because it makes our family more united. Vocabulary: to introduce [ntr3´dju : s] — знайомити to feel [f : l] — відчувати joke [d43\k] — жарт united [ju:´natd] — об’єднаний Questions: 1. What is your favourite TV programme? 2. Do you like to watch this programme with your family? 3. Is the atmosphere of the programme friendly and informal? 4. Are there interesting features of your favourite programme? 5. How long do you watch TV every day? My Favourite Cinema actor I like to go to the cinema. There is a cinema theatre not far from my house. Usually I go to the cinema with my friends on Sundays. We do not like to attend evening film shows and usually buy tickets for morning or daytime film shows. Вони розповідають нам про себе і свою роботу, знайомлять із членами своїх родин. Атмосфера на цій передачі дружня і неофіційна. Учасники часто розповідають за ­ бавні історії і жартують. Іноді мені здається, що вони в нас у гостях, вони — наші близькі друзі і сидять з нами в нашій вітальні. Ще одна відмітна риса цієї пере­ дачі — це та частина, де розповіда ­ ють, як зробити самому різні речі. Особливо цим цікавиться мій брат. Він часто пробує зробити те, що вони описують. Крім всього іншого, я люблю цю пе­ редачу за те, що вона робить нашу родину ще дружнішою. Мій улюблений актор кіно Я люблю ходити в кіно. Недалеко від мого будинку є кіноте­ атр. Звичайно я ходжу в кіно з моїми дру­ зями по неділях. Ми не любимо відвідувати вечірні сеанси і звичайно купуємо квитки на ранкові чи денні сеанси. розваги 31 I prefer to see American, English and other foreign films, but I like our films too. My favourite cinema actor is Yuriy Nikulin. He is known in all parts of the former Soviet Union and is loved by many people. As a young man Yuriy Nikulin took part in the Great Patriotic War. After the war he entered the All­Union Institute of the Cinematography and became an actor. Yuriy Nikulin played parts in many films, but most of all he is known as a comedy actor. Some of these comedies became favourites with many spectators: who does not know such comedies as “The Caucasian Prisoner” or “The Diamond Arm”? Yuriy Nikulin was not only a film actor, but a famous circus clown too. Nikulin was a director of Moscow Circus. Vocabulary: to attend [3´tend] — відвідувати film show [´flm 63\] — кіносеанс former Soviet Union [´f1:m3 s3\v3t ´ju:nj3n] — колишній Радянський Союз All - Union Institute of the Cinematography [1:l ´ju:nj3n ´nsttju:t ´ sn3m3´t5gr3f] — Всесоюзний інститут кінематографії spectators [sp3k´tet3z] — глядачі “ The Caucasian Prisoner ” [k1:´k3z3n ´prz3n3] — «Кавказька полонянка» Questions: 1. Who is your favourite actor? 2. Is he (she) a theatre or a cinema actor? 3. What do you know about his (her) childhood and education? 4. What films (performances) did he (she) take part in? 5. Why do you like his (her) acting? 6. What films with this actor (actress) have you seen? Я волію дивитися американські, анг­ лійські та інші іноземні фільми, але я також люблю і наші фільми. Мій улюблений актор кіно — Юрій Нікулін. Він відомий у всіх частинах колиш­ нього Радянського Союзу і люби­ мий багатьма людьми. Будучи молодою людиною, Юрій Нікулін брав участь у Великій Вітчиз­ няній війні. Після війни він вступив до Всесоюз­ ного інституту кінематографії і став актором. Юрій Нікулін зіграв у багатьох філь ­ мах, але більше усього він відомий як комедійний актор. Деякі з цих комедій для багатьох глядачів стали улюбленими: хто не знає такі комедії як «Кавказька по ­ лонянка» чи «Брильянтова рука»? Юрій Нікулін був не тільки актором кіно, але і відомим цирковим клоу ­ ном. Нікулін був директором Москов ­ ського цирку. Holidays in Ukraine The most important holiday of Ukraine is the Day of Independence, which is celebrated on the 24th of August. On this day in 1991 the independence of Ukraine was proclaimed and the Ukrainian people began to build a new society. We always celebrate this date. We also celebrate the 9th of May — Victory Day — every year. The New Year Eve, Christmas, Easter are also celebrated in Ukraine. Everyone likes the New Year Eve. We usually buy a New Year tree, deco­ rate our house with garlands, send postcards to our relatives and friends, wishing them joy and happiness. Christmas is the day when Jesus Christ was born. Easter is the day when Jesus Christ resurrected. On this day we go to a church service, bake Easter cakes and paint boiled eggs. The first of May — is the day of solidarity of the workers of the world. On the 8th of March we celebrate the Women’s Day. We congratulate our mothers, sisters, friends, teachers. In this country people usually invite their friends to their homes, or visit their relatives and friends, or just stay at home with the family on holidays. On these days we lay the table, dance and sing, have a lot of fun. Свята в Україні Найважливіше свято в Україні — День незалежності, що відзнача ­ ється 24 серпня. У цей день у 1991 році була проголо­ шена незалежність України, і україн­ ський народ почав будувати нове суспільство. Ми завжди відзначаємо цю дату. Щороку ми також святкуємо 9 Трав­ ня — День Перемоги. В Україні святкують також Новий рік, Різдво і Великдень. Новий рік люблять усі. Ми звичайно купуємо ялинку, прикра­ шаємо будинок гірляндами, відправ­ ляємо листівки родичам і друзям, бажаючи їм радості і щастя. Різдво — це день, коли народився Ісус Христос. Великдень — це день, коли Христос воскрес. У цей день ми ходимо в церкву, пе­ чемо паски і фарбуємо варені яйця. Перше травня — День солідарності трудящих світу. 8 березня ми святкуємо Жіночий день. Ми поздоровляємо наших матерів, сестер, подруг і вчителів. У нашій країні у свята люди звичай­ но запрошують друзів до себе до­ дому, чи ходять у гості до родичів чи друзів, чи просто залишаються вдома з родиною. У ці дні ми накриваємо стіл, танцює­ мо, співаємо і веселимося. XI. HOLIDayS anD VaCaTIOn (СВяТа і канікУЛи) Свята і канікули 321 Vocabulary: to celebrate [´selbret] — святкувати Christmas [´krsm0s] — Різдво Easter [´ : st3] — Великдень Jesus Christ [´d4i:z3s ´krast] — Ісус Христос to congratulate [k3n´gr0tj\let] — поздоровляти solidarity [ ´ s5l´d0r3t] — солі- дарність to invite [n´vat] — запрошувати Questions: 1. When is the Holiday of Ukrainian Independence celebrated? 2. What are the most popular Ukrainian holidays? 3. What is the way of celebrating the New Year holiday? 4. When is the Christmas holiday observed in Ukraine? Is it the same day as in Great Britain and America? Ukrainian Holidays There are dates and events in the life of our country that are memorable to every Ukrainian citizen. The dates of this kind are: the Victory Day, the May Day, the Constitution Day, the Women’s Day, the Independence Day. These are national holidays, people do not work on these days. The most memorable date is the Victory Day which is kept on the 9th of May. On this Day we celebrate the anniver­ sary of the victory over fascism in World War II. The Women’s Day, which is celebrated on the 8th of March, is like Mother’s Day in Great Britain. On this day you can see many men buying or carrying flowers. Children give their mothers presents, or send them postcards if they are away from home. Recently new national holidays have appeared. They are of religious origin. Українські свята У житті нашої країни є дати і події, пам’ятні всім громадянам України. Це наступні дати: День Перемоги, 1 Травня, День Конституції, Міжна­ родний жіночий день, День неза ­ лежності. Це національні свята, і люди в цей день не працюють. Найбільш пам’ятна дата — це День Перемоги, що відзначають 9 травня. У цей день ми святкуємо річницю перемоги над фашизмом у Другій світовій війні. Міжнародний жіночий день, що відзначається 8 березня, схожий на день Матері у Великобританії. У цей день можна побачити чолові ­ ків, що купують чи несуть квіти. Діти дарують мамам подарунки чи посилають листівки, якщо вони знаходяться далеко від до ­ мівки. Недавно були введені нові націо­ нальні свята. Вони релігійного походження. 322 Holidays and Vacation They are: Christmas and Easter. In Ukraine Christmas is celebrated on the 7th of January. In Europe and in the USA it is celebrated on the 25th of December. On Christmas people celebrate the birth of Jesus Christ. Easter symbolizes the Resurrection of Jesus Christ. Children like this holiday for traditional brightly painted eggs and special Easter cakes. Easter cakes are sold at every bakery, but home­made ones are always much tastier. There is one more holiday which is loved by everybody: children and adults. This is New Year’s Eve. People decorate New Year trees with toys and lights and believe that a miracle is a must on this day. On the New Year night people go to dance, visit their friends or stay at home and watch TV. It’s my favourite holiday. And, of course, one of the main holidays of Ukraine is the Independence Day, celebrated on the 24th of August. On this day in 1991 the “Act of Independence of Ukraine” was proclaimed. Vocabulary: Resurrection [ ´ r3z3´rek6n] — воскресіння to carry [´k0r] — нести fascism [´f06zm] — фашизм present [´prez3nt] — подарунок religious origin [r´ld43s ´5rd4n] — релігійне походження adult [´0d2lt] — дорослий miracle [´mr3kl] — диво Це Різдво і Великдень. Різдво в Україні відзначають 7 січня. У Європі й Америці його святкують 25 грудня. На Різдво люди відзначають наро­ дження Ісуса Христа. Великдень символізує воскресіння Ісуса Христа. Дітям подобається це свято через традиційно яскраво розфарбовані яйця й особливо великодні паски. Паски продаються в кожній булочній, але завжди смачніші паски домашнього приготування. Є ще одне свято, яке люблять усі: діти і дорослі. Це Новий рік. Люди прикрашають новорічні ялинки іграшками і гірляндами і вірять, що в цей день повинно відбутися чудо. У новорічну ніч люди йдуть потан­ цювати, відвідати своїх друзів чи залишаються вдома і дивляться телевізор. Це моє улюблене свято. І, звичайно, одне з головних свят України — День незалежності, що відзначається 24 серпня. У цей день 1991 року була прого­ лошена Декларація незалежності України. Свята і канікули 323 Questions: 1. How do we celebrate Victory Day? 2. What is your favourite holiday? 3. When do we celebrate Easter? 4. What kind of holiday is the Women’s Day? 5. What kinds of holidays do you know? Ukrainian Traditions and religious Festivals The Ukrainians, like any other people, have their own customs and traditions: many of these are very old, some appear nowadays. Most of the customs are connected with the religious festivals or with Ukrainian dwelling. The most popular of the holidays is the New Year Day; it is celebrated on the 1st of January. On the eve of the holiday children and their parents decorate a New Year’s Tree with shining balls and other Christmas ornaments. The mothers of the families prepare holiday dinners. On that day people exchange presents with their relatives and friends: they often go to see them or invite them to their place to see in the New Year together. They lay festive tables and at 12 o’clock raise their glasses with champagne and say to each other “Happy New Year”. But the Orthodox Church in Ukraine celebrates New Year on the 14th of January to the old­style Calendar. In the evening on the 13th of January children go from house to house and sing Christmas carols: they wish all the best to the people who live in these houses. Українські традиції і релігійні свята Українці, як і інші народи, мають свої власні звичаї і традиції: багато з них дуже давні, деякі з’являються зараз. Більшість звичаїв пов’язана з релі­ гійними святами чи з українським житлом. Найбільш популярним зі свят є Но ­ вий рік, він відзначається 1 січня. Напередодні свята діти і їхні батьки прикрашають ялинку блискучими кулями й іншими різдвяними при ­ красами. Матері сімейств готують святкові обіди. У цей день люди обмінюються пода­ рунками зі своїми родичами і дру­ зями: часто вони ходять відвідати їх чи запрошують до себе зустріти Новий рік разом. Вони накривають святкові столи й о 12 годині піднімають келихи із шампанським і говорять один одно ­ му «Щасливого Нового року!». Але Православна церква в Україні святкує Новий рік 14 січня за ста ­ рим стилем. Увечері 13 січня діти йдуть від будин­ ку до будинку і співають колядки: вони бажають усього найкращого людям, що живуть у цих будинках. 32 Holidays and Vacation Of course, the carol­singers are given some reward — sweets, cakes or a little money. The Orthodox Ukrainian people cel­ ebrate Christmas on January, 6: the evening before Christmas is called the Holy Evening. On the Holy Evening all the family get together to have the Christmas Supper. According to the religious tradition, it is necessary to prepare 12 different dishes because of 12 apostles; no one at the table can eat till the first star appears in the sky. But, unlike in the English­speaking countries, in Ukraine people do not exchange presents on that day. On the Christmas Evening the religious people go to church; some of them spend the whole night there — they pray and listen to Christmas religious songs which glorify Christ’s birthday. Another religious festival in winter is Twelfth­day or the Jordanian Holiday which is celebrated on memory of Jesus Christ’s christening (on the 19th of January). on the eve of this holiday at their supper people sing songs which are called “the generous songs” — that is why this evening is called “the generous evening”, too. In the morning of the Jordanian Holiday the festival procession goes from a church to a river or to a pond where christening of water takes place. After that the priest consecrates the peoples’ homes and things. Easter is another great religious festival: usually it is celebrated on one of Sundays in spring. On that day the religious people go to church and listen to the service; Звичайно, співакам дають деяку нагороду — цукерки, пироги чи не ­ багато грошей. Православні українці святкують Різдво 6 січня; вечір перед Різдвом називається Святим вечором. На Святий вечір уся родина зби­ рається разом на різдвяну вечерю. Відповідно до релігійної традиції, необхідно приготувати 12 різних блюд по числу апостолів; ніхто за столом не може їсти, поки перша зірка не з’явиться у небі. Але, на відміну від англомовних країн, люди в Україні не обмінюють ­ ся подарунками в цей день. У різдвяний вечір віруючі йдуть у церкву; деякі з них проводять там цілу ніч — вони моляться і слухають різдвяні релігійні пісні, що прослав­ ляють день народження Христа. Інше зимове релігійне свято — Дванадцятий день чи Водохреще, що святкується в пам’ять про водо­ хрещення Ісуса Христа (19 січня). Напередодні цього свята під час ве­ чері люди співають пісні, що назива­ ються «щедрівки» — саме тому цей вечір також називають «Щедрим вечором». Ранком на Водохреще святкова процесія йде від церкви до ріки чи до водойми, де відбувається водо­ хрещення водою. Після цього священик освячує бу­ динки і речі людей. Великдень — інше велике релігійне свято: звичайно воно святкується в одну з неділь весни. У цей день віруючі йдуть у церкву і слухають службу; звичайно вони Свята і канікули 32 usually they bring with them baskets with food — Easter cakes, butter, cheese and, of course, painted eggs. The priest in the church consecrates all the food: many people believe that the Easter eggs possess magic power and can protect from evil, thunder or fire and have healing powers. In the morning after the end of the serv­ ice, the people greet each other with the words: “Christ has resurrected!” and return home for breakfast. They celebrate Easter as the beginning of spring, too. There are many other interesting cus­ toms and traditions in Ukraine, too. Vocabulary: dwelling [´dwel8] — житло, місце проживання carol [k0rl] — різдвяний гімн, колядка Holy [´h5l] — святий Orthodox [´1:73d5ks] — православний to pray [pre] — молитися Jesus Christ [´d4i:z3s ´krast] — Ісус Христос to glorify [´gl5rfa] — уславлювати Jordanian Holiday — Хрещення to consecrate [´k5ns ´ kret] — освячувати Questions: 1. What are the most important religious festivals of the Orthodox Church in Ukraine? 2. When do we observe Christmas in Ukraine? 3. How do people in Ukraine celebrate the New Year? 4. What is the Jordanian Holiday? easter in Ukraine Easter is the most important holiday of the year. Easter egg is called pysanka. Pysanka shells have been found in archaeological sites from more than 3000 years ago, and many of those designs are still being used on pysanka today. приносять із собою їжу — паски, масло, сир і, звичайно, фарбовані яйця. Священик у церкві освячує всі про­ дукти: багато людей вірять, що кра ­ шанки мають чарівну силу і можуть захищати від зла, грому чи вогню і мають лікувальні властивості. Ранком, по закінченні служби, люди вітають один одного словами «Хрис­ тос воскрес!» і повертаються додо ­ му до сніданку. Вони святкують Великдень і як поча­ ток весни. В Україні також є багато інших ціка ­ вих звичаїв і традицій. Великдень в Україні Великдень — це найважливіше свя ­ то року. Великоднє яєчко називається писанка. Шкаралупу писанок знаходили при археологічних розкопках цивіліза ­ цій, що існували більше 3000 років тому, і багато з тих візерунків вико­ ристовується для розпису писанок сьогодні. 32 Holidays and Vacation Preparation for Easter starts seven weeks ahead of time with the advent of Lent. Believers don’t eat meat and animal products. Palm Sunday, the week before Easter, is known in Ukraine as Willow Sunday. People bring home willow branches which have been blessed in church. The week is dedicated to preparing for Easter. The Thursday before Easter is called Clean Thursday. According to Ukrainian tradition one should bathe before sunrise on this day. The house must be clean too. Good Friday is the day that the women of the family bake “paska”, Ukrainian Easter bread. On Saturday children dye Easter eggs to add to the Easter basket which will be blessed in church. It also includes pysanka, salt, paska, sausage and ham. In the evening people go to church for the Easter mass, which lasts all night. Easter Sunday is a day of singing songs and eating. Young girls dance and sing about nature and spring. People exchange pysanky. Vocabulary: shell [6el] — шкаралупа archaeological [ ´ k3´l5d4kl] — археологічний design [d´zan] — узор, малюнок advent [´0dvent] — прихід to dye [da] — фарбувати Lent [lent] — Великий піст willow [´wl3\] — верба blessed [blest] — освячений according to [3´k1 : d8] — згідно sunrise [´s2nraz] — схід сонця mass [m0s] — служба (у церкві) to exchange [ks´t6end4] — змінювати Підготовка до Великодня починаєть­ ся за 7 тижнів оголошенням посту. Віруючі не їдять м’ясо і продукти тваринного походження. Неділя за тиждень до Великодня в Ук­ раїні називається Вербною неділею. Люди приносять додому гілки вер ­ би, що святяться в церкві. Цей тиждень присвячений підго­ товці до Великодня. Четвер перед Великоднем нази­ вається Чистий четвер. Відповідно до української традиції потрібно викупатися до світанку в цей день. Будинок потрібно теж прибрати. Страсна П’ятниця — це день, коли жінки печуть паски, так називається великодній хліб в Україні. У неділю діти фарбують Великодні яєчка, щоб покласти їх у Великодній кошик, що святять у церкві. Туди також кладуть писанку, сіль, паску, ковбасу і шинку. Увечері люди йдуть у церкву на месу, службу, що триває всю ніч. Великодня неділя — це день їжі і співу. Молоді дівчата танцюють і співають про природу і весну. Люди обмінюються писанками. Свята і канікули 32 Questions: 1. What is the most important holiday of the year? 2. What is Lent? 3. What is pysanka? 4. When does preparation for Easter start? 5. How do people prepare for Easter? 6. When do children dye eggs? 7. What do people put into the Easter basket? new year in Our Country New Year is a great holiday in our country. Everybody likes it very much. It is especially loved by little children. People do not go to work on that day, and children do not go to school. This holiday is considered to be a family holiday. It is usually celebrated at home among the members of the family. People decorate their houses and usually have a fir­tree which stands in the corner of the room. Those fir­trees are very beautiful. The presents are usually put under these trees. Our parents prepare to this holiday well. They buy a New Year tree, decorate it, buy a lot of tasty food and drinks. At twelve o’clock in the night people can see the president on TV which addresses them with traditional words of congratulation. At this time people are sitting at the tables to their holiday dinner and enjoy it in a good company. Young people usually organize a dance party and have a lot of fun. новий рік у нашій країні Новий рік — велике свято в нашій країні. Усі його дуже люблять. Особливо він подобається малень­ ким дітям. Люди не йдуть на роботу в цей день, а діти не йдуть до школи. Це свято вважається сімейним. Його часто відзначають вдома в колі родини. Люди прикрашають кімнату і звичай­ но ставлять у кутку кімнати ялинку. Ялинки дуже красиві. Під них звичайно кладуть подарунки. Наші батьки ретельно готуються до свята. Вони купують ялинку, прикрашають її, купують багато смачної їжі і напоїв. О 12 годині ночі люди дивляться по телебаченню звертання президента до народу з традиційним поздоров­ ленням. У цей час люди сидять за столом і пригощаються святковою вечерею в гарній компанії. Молодь звичайно організовує танцю­ вальні вечірки і добре розважається . 32 Holidays and Vacation Some of them go out into the streets and the squares. The next day friends usually come to wish a Happy New Year to all the members of the family. The New Year of our life has begun. Everyone hopes it will really be happy. Vocabulary: especially [´spe63l] — особливо to celebrate [´selbret] — святкувати among [3´m28] — серед tasty [´test] — смачний congratulation [k3n ´ gr0tj\´le6n] — поздоровлення, вітання to organize [´1 : g3naz] — організовувати Questions: 1. What is a great holiday? 2. Do children go to school on this day? 3. Is it a family holiday? 4. Where are the presents usually put? 5. How do our parents prepare to the holiday? 6. When does the president address people? 7. Do you like this holiday? Why? The First of September The first of September is the first day of school. It is a happy day for all schoolchildren and their parents. It is especially a great holiday for those boys and girls who are beginning to go to school. Let’s go out and see what people are doing in the streets this morning. There are a lot of schoolchildren in the streets. They are going to school. Boys and girls are carrying school­ bags, many of them have flowers in their hands. Багато хто виходять гуляти на вули ­ ці і площі. Наступного дня друзі приходять з побажанням щасливого Нового року всім членам родини. Починається новий рік нашого життя. Кожний сподівається, що він дійсно буде щасливим. Перше вересня Перше вересня — це перший день навчання. Це щасливий день для всіх школя ­ рів і їхніх батьків. Це особливо велике свято для тих хлопчиків і дівчаток, що йдуть до школи вперше. Давайте вийдемо на вулицю і поди­ вимося, що люди роблять на вули­ цях цим ранком. Там багато школярів. Вони прямують до школи. Хлопчики і дівчатка несуть портфе ­ лі, у багатьох із них у руках квіти. Свята і канікули 32 Big pupils are going to school by them­ selves, but small children are going with their parents at their side. There are pupils in the schoolyard. They are not playing games this morning. They are speaking about the summer holidays, about their new teachers and what is new at school. Music is playing and soon a meeting begins. The pupils, their parents and other people who are present listen to the director’s speech. Then a small girl with flowers is ringing the bell. The pupils are going to their classrooms and school year is beginning. Vocabulary: speech [sp : t6] — промова to begin [b´gn] — починати, починатися to carry [´k0r] — нести present [´preznt] — присутній Questions: 1. What is a holiday for schoolchildren? 2. What are people doing in the streets this morning? 3. Why do pupils have flowers? 4. What are pupils doing in the schoolyard? 5. Do you remember your very first day in school? Uk Holidays There are many holidays in Great Britain. The main holidays are Christmas and Bank holidays. Christmas is celebrated on the 25th of December and symbolizes the birthday of Jesus Christ. This day is marked by setting the fir­ tree and decorating it with different toys and candles. Старші школярі йдуть у школу само­ стійно, а молодші — з батьками. У шкільному дворі багато дітей. Вони не грають цього ранку. Вони розмовляють про літні каніку ­ ли, про нових учителів і про шкільні новини. Грає музика і незабаром починаєть ­ ся торжество. Учні, їх батьки й інші присутні слуха­ ють виступ директора. Потім маленька дівчинка з квітами дзвонить у дзвіночок. Учні йдуть по класах і починається навчальний рік. Свята у Великобританії У Великобританії багато свят. Найголовніші з них — Різдво і Банків­ ське свято. Різдво святкується 25 грудня і сим­ волізує день народження Христа. У цей день установлюють ялинку і прикрашають її різними іграшками і свічами. 330 Holidays and Vacation Children wait for Santa Claus who comes to every house and brings presents. Going to bed children leave their stockings and shoes to receive presents the next morning. There are a lot of parties organized by people to celebrate this wonderful holiday. Young people like to spend it together in good companies. There is a lot of fun and jokes on that day. Meeting the New Year’s Eve is held in the family circle in England. Some people in Scotland go outside and meet New Year in squares singing songs or dancing. The first man coming to you after the New Year Eve may bring you luck, especially if he comes with a piece of bread and coal. Bread symbolizes wealth and coal — warmth. Children like this holiday very much. They go from house to house, sing songs and congratulate people. People treat them to candies or give them little money. Bank holidays are celebrated four times a year. This day is a day­off for everybody because all banks and all offices are closed. Englishmen spend this holiday in the country. There are also great fairs with a lot of goods for sale, with fun, jokes and choosing the Pearl Queen and King. Діти чекають Санта Клауса, що приходить у кожен дім і приносить подарунки. Лягаючи спати, діти залишають свої панчохи і туфлі, щоб наступним ран­ ком одержати подарунки. Щоб відзначити це прекрасне свято, люди організують багато вечірок. Молодим людям подобається про­ водити його в гарних компаніях. У цей день багато забав і жартів. В Англії зустріч Нового року — сімейне свято. У Шотландії люди виходять на вули ­ ці і зустрічають Новий рік на площах піснями і танцями. Перший чоловік, що прийшов до вас після Нового року, може принести вам удачу, особливо якщо він прихо ­ дить із окрайцем хліба і вугіллям. Хліб символізує багатство, а вугіл­ ля — тепло. Це свято дуже подобається дітям. Вони ходять від будинку до будин ­ ку, співають пісні, поздоровляють людей. Люди пригощають їх солодощами чи дають дрібні гроші. Банківські свята відзначаються чо­ тири рази на рік. Цей день — вихідний для усіх, тому що усі банки і підприємства закриті. Англійці проводять це свято в селі. Також улаштовуються гучні ярмарки з безліччю товарів для продажу, з розвагами, жартами й обранням Перлової Королеви і Короля. Свята і канікули 331 The Pearl Queen and King are people at the fair who have the most unusual costume with a lot of pearl buttons on it. There are many other holidays in Great Britain. Vocabulary: Bank holiday [ ´ b0nk ´h5lde] — Бан- ківське свято to wait [wet] — чекати Santa Claus [´s0nt3´kl1:z] — Санта Клаус wealth [wel7] — багатство to symbolize [´smb3laz] — символі- зувати New Year’s Eve [i:v] — переддень Нового року pearl [p-:l] — перлина Questions: 1. What public holidays are there in Great Britain? 2. What kind of celebration the New Year holiday is observed in Great Britain? 3. When do English people celebrate Easter? 4. When do English people celebrate Bank Holidays? 5. How do English people celebrate Christmas Day? Christmas in Great Britain For many British families Christmas is the most important holiday of the year. It is a combination of the Christian cel­ ebration of the birth of Christ, and the traditional winter holidays. On the Sunday before Christmas many churches hold a carol service where special hymns are sung. Most families decorate their houses with coloured paper or holly, and they usually have a Christmas tree in the front room. It is decorated with coloured lights and beautiful toys. The most important and pleasant tradition of Christmas is the giving of presents. People wrap up their gifts and leave them at the bottom of Christmas Перлова Королева і Король — це ті люди на ярмарку, що одягнені в най­ незвичайніші костюми з безліччю перлових ґудзиків. У Великобританії багато й інших свят. різдво у Великобританії Для багатьох британських родин Різдво — найважливіше свято на рік. Це сполучення свята народження Христа і традиційних зимових свят. У неділю перед Різдвом у багатьох цер­ квах проходить різдвяне богослужін­ ня, коли співаються спеціальні гімни. Багато родин прикрашають свої будинки кольоровим папером і гост­ ролистом, і в них звичайно є ялинка у вітальні. Вона прикрашена кольоровими вог­ никами і красивими іграшками. Найважливіша і приємна тради ­ ція — це піднесення подарунків. Люди загортають свої подарунки і залишають під 332 Holidays and Vacation tree to be found on Christmas morning. Children leave long socks near their bed hoping that Father Christmas will come at night and bring them small presents, fruits and nuts. Children also write to Father Christmas letters and say what presents they want to get. In the evening the family will sit down to a big turkey dinner followed by Christmas pudding. Then they may watch the Queen on television as she delivers her traditional congratulations to the United Kingdom. Vocabulary: carol service — різдвяне богослужіння з гімнами holly [´h5l] — гостролист Christmas [´krsm3s] — Різдво combination [ ´ k5mb´ne6n] — з’єд- нання, поєднання Christ [krast] — Христос church [t6- : t6] — церква hymn [hm] — церковний гімн to wrap up [´r0p 2p] — завернути turkey [´t- : k] — індичка congratulation [k3n ´ gr0tj\´le6n] — поздоровлення, вітання Questions: 1. What does Christmas mean for most British people? 2. What takes place on Sunday before Christmas? 3. How are the houses decorated? 4. What are the traditions? 5. What do children believe? 6. How do you usually celebrate Christmas? new year’s eve in Great Britain The first of January, New Year’s Day, is a big holiday in Scotland. Scottish people celebrate New Year’s Eve in every family. Friends usually come on that day. They have a good dinner. ялинкою, щоб їх знайшли наступно ­ го ранку. Діти залишають довгі шкарпетки біля ліжок, сподіваючись, що Дід Мороз прийде вночі і принесе ма ­ ленькі подарунки, фрукти і горіхи. Діти також пишуть Діду Морозові листа і говорять, які подарунки вони хочуть одержати. Увечері родина сідає за святковий обід, на який подають великого ін ­ дика і потім різдвяний пудинг. Потім вони дивляться виступ короле­ ви, коли вона звертається по телеба­ ченню з традиційними поздоровлен­ нями до жителів Великобританії. новий рік у Великобританії 1 січня, Новорічне свято, — це ве ­ лике свято в Шотландії. Шотландці відзначають Новий рік у кожній родині. Друзі звичайно приходять у цей день . Вони пригощаються святковим обідом. Свята і канікули 333 After dinner there are apples, other fruit, and different sweets to eat. Then all the family and the friends begin to play games and dance. Before twelve o’clock at night many people in the towns go out into the streets to dance and to sing songs. In England New Year’s Day is not a big holiday, it is not so popular. Very many people go to bed before twelve o’clock on New Year’s Eve. But some families celebrate this evening at home. At midnight they also go out into the streets and squares. In London people go to the Trafalgar Square. In this square they see a great tree brightly decorated with little lamps. When the largest clock of London — Big Ben — begins to strike twelve, the people in the square join their hands and sing. They also wish a Happy New Year to each other. New Year is one of the favourite holidays for many people in Great Britain. Vocabulary: Eve [ : v] — переддень square [skwe3] — площа brightly [´bratl] — яскраво to strike [strak] — бити, ударити Trafalgar Square — Трафальгар- ська площа Questions: 1. Is the 1st of January a big holiday in Scotland? 2. Who usually comes on that day? 3. How do Scottish people celebrate it? 4. Do English people love this day? 5. Where is a great tree decorated in London? 6. What is the largest clock of London? 7. What do the people wish to each other on that day? Після обіду їдять яблука, фрукти, різні солодощі. Потім уся родина і друзі починають грати і танцювати. Близько 12 години ночі багато горо­ дян виходять на вулицю танцювати і співати пісні. В Англії Новий рік — невелике свя ­ то, воно не досить популярне. Багато хто лягають спати рано. Але в деяких родинах це свято відзначається вдома. Опівночі вони також виходять на ву­ лиці і площі. У Лондоні люди приходять на Тра­ фальгарську площу. На цій площі вони бачать величезне дерево, прикрашене яскравими ма­ ленькими лампочками. Коли найбільший годинник Лондо­ на — Біг Бен — починає бити 12, люди на площі беруться за руки і співають. Вони також бажають один одному щасливого нового року. Новий рік — одне із найулюблені ­ ших свят для багатьох британців. 33 Holidays and Vacation easter in Great Britain Easter is a very popular holiday in Great Britain. At Easter the British celebrate the idea of the new birth by giving each other chocolate Easter eggs, which are opened and eaten on Easter Sunday. On Good Friday bakers sell hot cross buns. Easter Monday is a holiday and many people travel to the seaside for the day or go and watch one of the many sporting events as football or horse racing. Egg­rolling is a traditional Easter pas­ time which is still popular in Northern England, Scotland, Wales and Isle of Man. It takes place on Easter Sunday or Monday, and consists of rolling coloured, hard­boiled eggs down a slope until they are cracked and broken after which the players eat them. In some parts of Britain the competitions take place and the winner is a player whose egg remains longest undamaged, but usually the fun is just rolling and eating. This is the older form of the custom, since egg­rolling does not appear to have been a game to be lost or won. Vocabulary: chocolate [´t65kl3t] — шоколадний cross [kr5s] — хрест pastime [´p stam] — розвага Ulster [´2lst3] — Ольстер Isle of Man [´al 3v m0n] — острів Мен to consist of [k3n´sst] — складатися slope [sl3\p] — схил undamaged [ ´ 2n´d0md4d] — неушкоджений custom [´k2st3m] — звичай, традиція to appear [3´p3] — з’являтися Великдень у Великобританії Великдень — це дуже популярне свято у Великобританії. На Великдень британці святкують відродження, даруючи один одно ­ му великодні шоколадні яйця, що відкриваються і з’їдаються у вели­ кодню неділю. У Страсну П’ятницю булочники прода­ ють гарячі булочки у формі хреста. Наступний після Великодня понеді­ лок вихідний, і багато людей їдуть на морське узбережжя на цілий день чи йдуть на яке­небудь спортивне зма­ гання — футбол чи стрибки. Катання яєць — це традиційна роз­ вага на Великдень, що дотепер по­ пулярна в Північній Англії, Шотлан ­ дії, Уельсу і на острові Мен. Гра відбувається у великодню не­ ділю чи понеділок, і полягає в тому, що розфарбовані, зварені вкруту яйця катають по похилій поверхні, поки вони не розіб’ються, після чого гравці їдять їх. У деяких областях Британії влашто­ вують навіть змагання, і перемагає гравець, чиє яйце довше всього залишається цілим, але частіше за­ доволення надає сама гра. Це просто традиція, а не гра, де по­ винні бути переможці і переможені. Свята і канікули 33 Questions: 1. What do the British celebrate at Easter? 2. What is Easter Monday and how do people spend it? 3. What is egg-rolling? 4. Who is the winner in such competitions? Boxing Day and Halloween Boxing day is a day when one visits friends, goes for long walks or just sits resting from too much food — every­ thing to eat is cold. In Great Britain there are usually Boxing Day Meets (fox­hunting). In the cities tradition on that day demands a visit to the pantomime, where once again one is entertained by the story of Cinderella, Puss in Boots or something like that. This holiday takes place on December 26th. Halloween means “holy evening” and takes place on October 31st. It is celebrated by many people in the United Kingdom. It is connected with witches and ghosts. At parties people dress up in strange costumes and pretend they are witches. They cut horrible faces in pumpkins and put a candle inside, which shines through their eyes. People play different games such as trying to eat an apple from a bucket of water without using their hands. День на святках і Хеллоуїн День на святках — це день, коли кожний відвідує друзів, довго гуляє чи просто відпочиває від великої кількості їжі — потрібно з’їсти в цей день щось холодне. У Великобританії звичайно в день на святках проводяться збори мисливців (полювання на лисиць). У містах традиція в цей день ви ­ магає відвідування пантоміми, де кожний розважається історією про Попелюшку, Кота в чоботях чи чи ­ мось на зразок цього. Це свято відзначається 26 грудня. Хеллоуїн означає «День усіх святих» і святкується 31 жовтня. Він святкується багатьма людьми в З’єднаному Королівстві. Він зв’язаний з відьмами і прима ­ рами. На вечірках люди одягаються в каз­ кові костюми і представляють, що вони відьми. Вони вирізають жахливі обличчя в гарбузах і ставлять усередину свічку, що світить крізь прорізи очей. Люди грають у різні ігри, як, наприк­ лад, у гру, в якій потрібно з’їсти без допомоги рук яблуко, що знахо ­ диться в цебрі з водою. 33 Holidays and Vacation In recent years children dressed in white sheets knock at doors at Halloween and ask if you would like a “trick” or “treat”. If you give them something nice, a “treat”, they go away. If you don’t, they play a “trick” on you, such as making a lot of noise near your house. Vocabulary: Boxing day [´b5ks8 de] — день на святках fox - hunting [´f5ksh2nt8] — полювання на лисиць witch [wt6] — відьма entertain [ ´ ent3´ten] — розважатися to pretend [pr´tend] — уявляти pumpkin [´p2mpkn] — гарбуз treat [tr : t] — частування Questions: 1. What is Boxing day? 2. How do people in the country usually celebrate it? 3. What does Halloween mean? 4. What is it connected with? 5. How do people celebrate it? 6. What do children ask when they knock at the door? national Celebrations in the USa January: the 1st of January — New Year’s Day the 15th January — Martin Luther King Day February: the third Monday — Presi­ dent’s Day the 14th of February — St Valentine’s Day May: the fourth Monday — Memorial Day July: the 4th of July — Independence Day September: the first Monday — Labour Day Останнім часом діти, одягнені в білі простирадла, на Хеллоуїн стукають у двері і запитують, «розіг­ раш» чи «частування». Якщо ви їм даєте якесь смачне час­ тування, вони ідуть. Якщо ви не пригощаєте, вони вас розігрують, улаштовують багато га ­ ласу навколо вашого будинку. національні свята в СШа Січень: 1 січня — Новий рік 15 січня — День Мартіна Лютера Кінга Лютий: третій понеділок — День президентів 14 лютого — День Св. Валентина Травень: четвертий понеділок — День Поминання Липень: 4 липня — День незалеж­ ності Вересень: перший понеділок — День праці Свята і канікули 33 October: the 12th of October — Columbus Day the 31st of October — Halloween November: the 11th of November — Veterans Day the fourth Thursday — Thanksgiving Day December: the 25th of December — Christmas Americans share three national holidays with many countries: Easter Sunday, Christmas Day, and New Year’s Day. Easter, which falls on a spring Sunday that varies from year to year, celebrates the Christian belief in the resurrection of Jesus Christ. For Christians, Easter is a day of religious services and the gathering of family. Many Americans follow old traditions of colouring hard­boiled eggs and giving children baskets of candies. On the next day, Easter Monday, the president of the United States holds an annual Easter egg hunt in White House lawn for young children. Christmas day, December 25, is another Christian holiday, it marks the birth of the Christ Child. Decorating houses and yards with lights, putting up Chrismas trees, giving gifts, and sending greeting cards have become traditions even for many non­Christian Americans. New Year’s Day, of course, is in January. The celebration of this holiday begins the night before, when Americans gather to wish each other a happy and prosperous coming year. Жовтень: 12 жовтня — День Колумба 31 жовтня — Хеллоуїн Листопад: 11 листопада — День ветеранів четвертий четвер — День Віддяки Грудень: 25 грудня — Різдво Американці поділяють три національ­ них свята з багатьма країнами: Вели­ кодня неділя, Різдво і Новий рік. Великдень, який випадає на весня ­ ну неділю, що міняється щорічно, святкують християни, що вірять у воскресіння Ісуса Христа. Для християн Великдень є днем релі­ гійної служби і збором усієї родини. Багато американців дотримуються старої традиції розфарбовувати варені яйця і дарувати дітям кошика з цукерками. Наступного дня, у Великодній поне­ ділок, президент США проводить щорічне змагання з розбивання яйця для маленьких дітей на галя ­ вині перед Білим домом. Різдвяний день, 25 грудня, є другим християнським святом, що відзна ­ чає народження дитини Христа. Прикраса будинків і дворів вогниками, установка різдвяної ялинки, вручення подарунків і відправлення вітальних листівок стало традицією навіть для американців — не християн. Новорічний день, звичайно ж, 1 січня. Святкування цього дня починається за ніч до нього, коли американці збираються побажати один одному щасливого майбутнього року і про­ цвітання. 33 Holidays and Vacation Vocabulary: Martin Luther King [´m%:tn ´lu:73 ´k8] — Мартін Лютер Кінг Memorial Day [mе ´ m5r3l] — День поминання Labour Day [´leb3] — День праці Thanksgiving [~708ks´gv8] — віддяка Christ Child [´krast´t6ald] — дитина Христа to fall on [f1 : l] — припадати на to belief [b´l : f] — вірити resurrection [ ´ rez3´rek63n] — воскресіння servis [´s- : vs] — служба annual [´0nju3l] — щорічний lawn [l1 : n] — газон to gather [´g093] — збиратися Questions: 1. What national holidays do Americans share with many countries? 2. What kind of day is Easter for Christians? 3. What does the president of the United States usually do on Easter Monday? 4. What have become traditions for many non-Christian Americans? 5. When does the celebration of New Year’s Day begin? Holidays in the USa There are a lot of holidays in the USA. Many of them are associated with the history of the nation. There are also some holidays that have come from the old colonial days. The main holidays of the USA are New Year’s Day, Easter, Memorial Day, Inde­ pendence Day, Thanksgiving Day and Christmas. The New Year’s Eve is a time for merriment. Most Americans spend this night with friends at home or in restaurants. Thousands of people gather in New Y