close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

shkilnyj tabir

код для вставкиСкачать
Відділ освіти
Городищенської районної державної адміністрації
Петропавлівський навчально –
виховний комплекс
« Загальноосвітн́ школа І –
ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» Оздоровлення учнів в пришкільному оздоровчому таборі
“ Веселка” Петропавлівського НВК
Підготувала начальник оздоровчого табору “ Веселка” Курінна Ольга Михайлівна
“ В
е
се
лк
а” –
табір просто клас,
Чудово й радісно у нас!
Дає здоров
’
я, силу, міць
При нашій школі сорок місць!
Людина –
вищий продукт земної природи,
Та для того, щоб насолоджуватися дарами природи,
Людина повинна бути здоровою, сильною і розумною.
І.М.Павлов
Найвища
цінність
суспільства
-
людина,
її
життя
та
здоров
’я
.
Україна
підтримала
концепцію
ООН
про
пріоритетний
розвиток
людської
особистості
та
її
безпеки
на
ХХІ
століття
.
У
сфері
освіти
на
кожному
етапі
навчального
процессу
повинні
формуватися
певні
знання
і
поняття
про
найбільш
поширені
типові
небезпечні
ситуації
у
житті
учні вської
молоді
та
шляхи
подолання
загрози
її
життю
чи
здоров
’ю
.
Щоб
досягти
ч о г о с ь
у
ж и т т і
та
максимально
реалізувати
свої
здібності,
треба
бути
здоровим
–
істина,
яка
повинна
бути
засвоєна
дітьми
від
своїх
батьків
та
вчителів
.
Проте
здоров
’
я
вимагає
постійного
захисту
і
зміцнення,
перш
за
все,
в
умовах
сім
’ї
та
школи
.
Здоров’я
–
найперша
необхідна
умова
успішного
розвитку
кожної
людини,
її
навчання,
праці,
добробуту,
створення
сім’ї
і
виховання
дітей
Від
ставлення
людини
до
здоров’я
багато
в
чому
залежить
його
збереження
і
зміцнення
.
Тому,
згідно
розпорядження
відділу
освіти
райдержадміністрації
на
виконання
програми
“
Діти
Городищини”
з
метою
оздоровлення
та
зайнятості
учнів
НВК
у
літній
п е р і о д
б ул о
в и д а н о
в і д п о в і д н и й
н а к а з
№
___
від
“
__”
травня
2009
року
“
Про
організацію
оздоровлення,
відпочинку
та
зайнятість
учнів
НВК
у
період
літніх
канікул
2008
–
2009
н
.
р
.
”
по
Петропавлівському
НВК
.
Велика
у в а г а
п р и д і л я л а с ь
р о з ’ я с н е н н ю
та
формуванню
здорового
способу
життя
не
тільки
впродовж
усього
навчального
року,
а
й
під
час
підготовки
до
канікул
та
літнього
оздоровлення
учнів
в
пришкільному
оздоровчому
таборі
“
Веселка”
З
великим
задоволенням
учні
беруть
участь
у
спортивних
змаганнях,
екскурсіях,
походах
.
Літо –
літечко надворі.
Прощавай ,
-
говорим школі.
Прийшла канікул вже пора –
Дуже рада дітвора.
З
01
.
06
.
2009
року
по
19
.
06
.
2009
року
працював
пришкільний
оздоровчий
табір
“
Веселка”
В
оздоровчому
таборі
оздоровлювалося
40
дітей
.
А
це
–
вихованці
1
-
5
класів,
діти
працівників
школи
та
всіх
пільгових
категорій
.
Екскурсі́ до парку
Давні греки казали : “Хочеш бути гарним -
бігай, хочеш бути здоровим -
бігай, хочеш бути розумним –
бігай ! “ Рухливі ігри та розваги на свіжому повітрі Питання
літнього
оздоровлення
учнів
школи
заслуховується
щорічно
на
засіданні
педагогічної
ради,
методичної
ради
та
методоб’єднанні
класних
керівників
.
Ми здорові. У нас нічого не болить.
Ми бадьорі і веселі. Нам добре вдома.
Нам подобаєтьс́ в школі. Нам хороше з друз́ми.
Ми –
за здоровий спосіб житт́!
Пришкільний оздоровчий табір “ Веселка” Петропавлівського НВК прац̀вав згідно перспективного плану. “Затверджено” “Погоджено” Начальник оздоровчого Директор НВК табору ___________О.В.Бур
’
́н
_______О.М.Курінна
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
ПРИШКІЛЬНОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ “Веселка”
Характеристика регіону
Дитячий
о з д о р о в ч и й
т а б і р
є
п о з а ш к і л ь н и м
в и х о в н и м
з а к л а д о м,
що
створюється
з
метою
зміцнення
здров
’
я,
організації
активного
відпочинку,
задоволення
інтересів
і
духовних
потреб
дітей
і
підлітків
.
Виховна
робота
в
дитячому
оздоровчому
таборі
включає
розумне
поєднання
відпочинку,
праці,
спорту
з
пізнавальною,
естетичною,
оздоровчою
діяльністю
.
Зміст
,
форми
та
методи
роботи
в
дитячому
оздоровчому
таборі
визначає
його
статутом,
педагогічним
колективом
і
групуються
на
принципах
ініціативи
й
самодіяльності
дітей
та
учнівської
молоді,
демократії
і
гуманізму,
розвиток
національної
і
культурно
–
історичних
традицій,
пріоритетності
загальнолюдських
духовних
досягнень
і
цінностей
.
Пришкільний оздоровчий табір “ Веселка” розташований на території Петропавлівського НВК.
Матеріальна база
В оздоровчому таборі є спортивний інвентар:
-
м
’
ячі баскетбольні;
-
скакалки;
-
спортивні круги;
-
гімнастичні лави;
-
бібліотечка художніх творів, кросвордів, ребусів;
-
настільні ігри.
Виховно̀ мето̀ є:
-
вихованн́
в
особистості
л̀бові
до
рідного
кра̀
;
-
навчити
учнів
шанобливого
ставленн́
до
своєї
родини,
вихованн́
почутт́
гордості
за
свій
рід
;
-
розвивати
таланти
та
здібності
дітей
;
-
вихованн́
бажанн́
дбайливого
ставленн́
до
свого
здоров
’
́
та
здоров
’
́
інших,
дотриманн́
правил
поведінки
в
таборі
та
за
його
межами
;
-
організаці́
суспільно
–
корисної
праці
;
-
розвиток
культури
спілкуванн́,
допитливості,
пізнавальної
активності
;
-
естетичне
вихованн́
;
-
фізичне
вихованн́
;
-
виховувати
свідоме
ставленн́
до
зміцненн́
свого
здоров
’
́
;
-
Забезпечити
виконанн́
дітьми
заходів
з
охорони
житт́
та
здоров
’
́
;
Забезпечити
виконанн́
дітьми
режиму
дн́,
правильне
чергуванн́
фізичних,
емоційних
навантажень
прот́гом
дн́
.
Всі
види
виховної
ді́льності
в
таборі
здійсн̀̀тьс́
згідно
з
певним
оздоровчим
режимом
дн́
.
Обов
’
́зковим
є
дотриманн́
санітарно
–
гігієнічних
вимог
:
Створенн́
пор́дку
і
затишку
у
ігрових
кімнатах,
місц́х
відпочинку
.
Під
час
літнього
відпочинку
повніше
р о з к р и в а є т ь с ́
о с о б и с т і с т ь
д и т и н и
.
В
т а к и х
у м о в а х
м о ж н а
ш в и д ш е
п о м і т и т и
т е,
що
у
школі
залишаєтьс́
прихованим,
тобто
краще
вивчити
і
зрозуміти
дит́чу
психологі̀
.
Молодші
школ́рі
відпочива̀чи
в
таборі
с п і л к у ̀ т ь с ́
з
р о в е с н и к а м и
та
пізна̀ть
світ
переважно
в
іграх
.
Тому,
їх
життєді́льність
в
умовах
о з д о р о в ч о г о
т а б о р у
н а с и ч е н а
і г р а м и,
к о н к у р с а м и
с в ́ т а м и
.
Ф о р м и
р о б о т и
:
-
к о н к у р с и,
о г л ́ д и,
з м а г а н н ́
з
р і з н и х
в и д і в
д і ́ л ь н о с т і,
́ к і
с п р и ́ ̀ т ь
с а м о в и з н а ч е н н ̀
з а г о н і в,
що
про́вл́̀ть
перші
колективні
емоції,
першу
спільну
радість
;
-
справи
комплексного
характеру(
День
спорту,
День
здоров
’
́,
День
здорового
харчуванн́,
День
пісні,День
етноздоров
’
́
;
-
самовр́дуванн́,
чергуванн́
в
їдальні,
по
табору
;
-
інтерактивні
методи
.
Одне
з
перших
завдань
–
де
розмістити
табір,
щоб
дітям
було
затишно
і
радісно
відпочивати
в
ньому
.
Так
в
червні
2009
року
шкільний
табір
розміщувався
на
першому
поверсі
в
трьох
класних
кімнатах
початкової
ланки
.
Дві
кімнати
були
загоновими
“
Барвінок”
і
“
Чебурашка”
,
третя
-
це
кімната
школяра
.
У
цих
кімнатах
діти
грали
в
різні
ігри
за
столами
чи
на
килимку,
читали
книжки
.
Четверта
–
кімната
відпочинку,
в
якій
були
розміщені
ліжечка,
де
діти
мали
змогу
відпочивати
.
Загальнотабірні
свята
та
дискотека
проходилися
в
с і л ь с ь к о м у
Будинку
Культури
та
Дозвілля
.
Недалеко
від
з аг онових
та
спальної
к і мнат
з находилися
туалети
та
фонтанчик
для
пиття
води
.
Спальна кімната
Сон солодкий по обіді.
Тихо. Не буди сусіда
“ Гра –
це величезне світле вікно, через ́ке в духовний світ дитини вливаєтьс́ життєдайний потік у́влень, пон́ть”.
К.Д.Ушинський Настільні ігри
Першою складовою здорового способу життя -
це дотримання режиму дня. Тому , на початку відкриття табірної зміни , дітей було ознайомлено з режимом дня роботи оздоровчого табору “ Веселка”, адже режим сприяє організованості дитини протягом доби і дуже необхідний для її здоров
’я. В режим дня дитини входить і повноцінне харчування, тому проводили з учнями такі бесіди: “ Режим дня ”, « Гігієна та культура харчування», « Національне харчування українців», « Вибір їжі та страв. Культура харчування»,» Щоб здоров’
я мати, потрібно вітаміни вживати», « Вітаміни наші друзі».
Адже, п
орушення режиму призводить до збудливості, поганого сну й апетиту. « Точний режим дит́чого дн́ –
цілком необхідна умова вихованн́…
Звичка до точного часу –
це звичка до точних вимог до себе». А. Макаренко
Бесіда “ Режим дн́ ”
Режим роботи в пришкільному оздоровчому таборі “ Веселка”
Робота
по
формуванню
здорового
способу
життя
в
шкільному
оздоровчому
таборі
“
Веселка”
Петропавлівського
НВК
проводиться
щоденно
і
включає
:
-
активну
рухову
діяльність
;
-
оптимальний
режим
життя
;
-
збалансоване
харчування
;
-
дотримання
гігієнічних
правил
і
норм
;
-
відсутність
шкідливих
звичок
.
Все це враховується при складанні плану роботи шкільного оздоровчого табору та режиму дня в ньому.
8
00
--
8
10
Приходьте, приходьте, чекаємо вас
Табір „В е с е л к а" зустріне радо вас! 8
10
-
8
20
Діти! Дружно всі вставайте
І зарядку починайте! 8
20 -
8
45
Увага! На лінійку шикуйсь! 8
45
-
9
00
Всі за стіл! Дізнатись час:
На сніданок що у нас. 9
00
-
12
15
Ми йдемо у походи, у СБК,
На екскурсії, до парку, ось який маршрут! 12
15
-
12
45
На обід усяк спішить.
Ми на їжу приналяжем.
Все з'їмо і спати ляжем. 12
45
-
14
°°
Ніжки швидко відмивайте
І до спальні поспішайте.
Сон солодкий по обіді
Тихо! Не буди сусіда. 14
00
-
14
10
Ми порядок наведемо і на лінійку всі підемо
Лінійка
14
10
Відхід дітей додому
Ось прийшов веселий час Сто розваг для тебе в нас!
"Рух –
скарбниц́ житт́"
Другою складовою здорового способу життя –
це щоденне виконання ранкової гімнастики, достатня рухова активність дітей. В план роботи оздоровчого табору включили також гру –
бесіду на тему « Ранкова гімнастика –
шлях до здоров’я», так як, ранкова зарядка допомагає розв’язати низку інших дуже важливих завдань, а саме : -
забезпечити повноцінне пробудження організму і готовності його до активної роботи -
формувати вольові якості особистості, організованості;
-
фізичне вдосконалення людини.
Гра –
бесіда « Ранкова гімнастика –
шлях до здоров
’я»,
Потреба
дитини
в
рухах
зумовлена
біологічними
законами
її
розвитку,
тому
ранкова
гімнастика
в
таборі
проводилася
щоденно
з
в и к о р и с т а н н я м
н а я в н о г о
с п о р т и в н о г о
і н в е н т а р я
( о б р у ч і,
с к а к а л к и
,
м ’ я ч і
т о щ о )
.
Д і т и, д р у ж н о п о п о р я д к у,
В с і в с т а в а й м о н а з а р я д к у!
,
Важливим
показником
раціонально
організованого
режиму
дня
є
достатнє
перебування
на
свіжому
повітрі,
тому
багато
виховних
заходів
проводилося
на
шкільному
подвір’ї,
в
парку,
біля
річки
.
Краса природи –
справжнє диво!
Все неповторне і живе.
Де не поглянь, скрізь так красиво:
По небу сонечко пливе.
Диво природи –
здоров
’
я й життя
Окремі
заходи
поєднувалися
з
руховою
активністю,
зокрема
суспільно
-
корисною
працею,
наприклад,
догляд
за
квітами
на
пришкільній
ділянці
та
в
ігрових
кімнатах
і
кімнатах
відпочинку
.
Якщо хочеш завжди у достатку жити,
То поважай роботу, труд люби.
Старайся вчитися усе робити.
І як почав, то не лінуйся, а роби.
Упорядкування пам’ятника загиблим воїнам на території села
Благоустрій території
Все
це
сприяє
зміцненню
здоров’я,
загартовуванню
і
підвищенню
працездатності
кожного
учасника
табору
.
Безумовно,
важливий
чинник
зміцнення
здоров’я
–
гарний
настрій,
позитивні
емоції
.
Тому
всі
виховні
заходи,
які
проводилися
з
дітьми,
сприяли
цьому
.
Начальник табору ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________ О.М.Курінна
Директор НВК
________________ О.В.
Бур
’
ян
01.06.
День захисту дітей
1.Конкурс малюнків «
Моє майбутнє
»
.
2.
Свято Міжнародного дня захисту дітей «
Ми діти твої Україно
»
3. Анкетування.
4.Підготовка до відкриття табірної зміни.
5. Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки
02.06.
День здоров
’
я
1.Спортивні змагання.
2. Гра «
Цікаві шахи
»
.
3. Бесіда «Режим дня».
03.06.
Наш табір найкращий
1.
Урочиста лінійка
Відкриття табірної зміни.
2.Свято «
Хай сонцю і квітам всміхаються діти
»
3. Ігри , розваги на свіжому повітрі.
4. Дискотека.
04.06. День Казки
1. Вікторина «
Сторінками улюблених казок
»
2. Літературне читання
«
Українські народні казки
»
.
3. Робота драматичного гуртка. Інсценізація улюблених казок.
05.06.
День фізкультури і спорту
1.Змагання «
Три
»
С
»
(сильний,сміливий,
спритний)
»
.
2. Конкурс малюнків на асфальті «
Табір –
територія здоров
’
я
»
.
3. Спортивні ігри на свіжому повітрі.
09.06.
День медицини
1.Бесіда медсестри.
2. Цікаві вправи для розвитку уваги.(кросворди,
ребуси).
3. Година спілкування
« твої друзі –
Чистота і Охайність»
10.06.
День здорового гумору.
1.Конкурс на краще виконання смішинок.
2. Конкурс карикатур.
3. Конкурс веселих гримерів.
11.06. День спорту
1.Змагання з футболу.
2.Ігри на спортивному майданчику.
3. Веселі старти.
12.06. День пісні
1.Караоке в таборі.
2.Інсценізація українських народних пісень.
3.Робота вокального гуртка.
4. Свято « Хай лунає пісня на добро».
15.06.
День здорового харчування.
1.Вікторина «
Ми нащадки козаків
»
.
2. Конкурс козацької каші.
3.Ігри « Козацькі забави».
16.06.
День природи
1.Гра «
Так чи ні
»
.
2. Екскурсія в природу. Збір лікарських рослин.
3.Бесіда:»Збережемо
довкілля».
17.06.
День етноздоров
’
я
1
.Круглий стіл
» Попередження травматизму
»
.
2. Бесіда про лікарські рослини.
3.Робота гуртка «Умілі руки».
18.06.
День цікавого дозвілля.
1.Конкурсно –
розважальна програма «
Міс табору
»
.
2.Конкурс «
А я знаю, що силу маю
»
.
3.Дискотека
.
19.06.
День закриття табору
1.Урочисте закриття табірної зміни.
2.Святковий концерт « Від усієї душі».
Все заплановане вдалося виконати, дякуючи старанній і відповідальній роботі вихователів: Нех Зої Петрівни, Ільченко Раїси Григорівни,музичного керівника Боброва Василя Івановича, вчителя фізичної культури Бабича Олександра Вікторовича
З метою кращого ознайомлення учнів з навколишнім світом свого регіону, культурними та історичними надбаннями Черкащини , було здійснено екскурсію до м. Умань, Дуже змістовною і цікавою була екскурсія . Діти побували у краєзнавчому музеї, прекрасному дендрологічному парку “ Софіївка”. Екскурсійна поїздка залишила у свідомості дітей, багато вражень і сподівань.
Ретельно готувалися вихованці табору до спортивного свята "Три С" (сильний, сміливий, спритний).
Всі діти брали активну участь у змаганнях з бігу, спортивних ігор ,виконували вправи на спритність і швидкість. Щоб міцне здоров
’
я мати,
Дітям треба в табір завітати,
Будемо усі здорові
І життя в нас буде
вес
ел
ко
ве.
Здорова нація –
здорові діти. Слідуючи цьому мудрому постулату, працівники табору проводили профілактичну роботу та інструктажі ТБ. Поряд з цим у таборі діяли закони життя , яким підпорядковувалися всі учасники оздоровчого табору. Закони дитячого життя в таборі
1. Не сумувати, друзів звесел́ти.
2. Гігієна, спорт і труд завжди поруч ідуть.
3. Повітр́, сонце і травиц́ в лузі –
ось найкращі наші друзі!
4. Тут немає тат і мам, прибери усе ти сам.
5. Старших себе поважай, мал̀ків не ображай.
6. Л̀би і знай свій рідний край
.
Девіз:
Гей, чебурашки, л̀бі братці,
Досить пустощів і сміху,
Руки загартує прац́,
Розум загартує книга.
Загін “ Чебурашка “ Речівка: Чебурашки, чебурашки,
Ми дружимо завжди,
Ми сильними і спритними
Будемо рости.
Девіз
:
Стелис́, барвінку,
Будемо поливати, Шануй батька й неньку,
Гор́ не будеш знати.
Загін “ Барвінок “
Речівка:
Раз, два, три, чотири,
Три, чотири, раз, два, три, Хто крокує дружно в р́д?
Загін ̀них барвінчат,
Веселі, сміливі, Розумні, кмітливі,
Тільки тих, хто л̀би Барвінчатами зовуть.
Кожен спланований день відповідав пропаганді здорового способу життя.
У таборі відбувся : 1 червня
День захисту дітей
Свято Міжнародного дня захисту дітей «
Ми діти твої Україно
»
Хай веселі будуть діти !
Хай щасливим буде л̀д!
Хай живе в усьому світі
Мир і злагода! Сал̀т!
Інструктаж з охорони праці та техніки безпеки
Конкурс малюнків на асфальті
«
Моє майбутнє
»
.
2червня
День здоров
’
я В хворобі щаст́ не буває,
Лише в здоров
’
ї щаст́ є,
Весела думка всіх єднає,
Здоров
’
́ , лиш дурний псує!
Щоб міцне здоров’я мати, треба добре -
добре знати
Дітям правила прості та за змістом золоті.
Спортивні змаганн́ Бесіда “ Режим дн́”
3червня
Наш табір найкращий
Табірне вогнище, розгорись, розгорись!
Разом з нами, вогнище, веселись, веселись
Наше свято радісне зустрічай, зустрічай!
І теплом від сонечка привітай, привітай! Відкриття табірної зміни.
4червня
День Казки Інсценізація улюблених казок
.
Хай сонячний зайчик стрибає по хаті,
Хай казку дарує і щире тепло, щоб всі ми були і здорові, й багаті
І щастя веселе у хаті жило.
5червня
День фізкультури і спорту
Гарний той, хто здоровий та дужий,
Хто зі спортом ще змалку дружить.
Мати гарну спортивну фігуру
Допоможем усім фізкультура.
Спортивні ігри на свіжому повітрі.
Конкурс малюнків на асфальті «
Табір –
територія здоров
’
я
»
.
9 червня
День медицини
Та щоб вам спокійно жити,
Треба все, ́к слід робити.
Поки ви ще невеличкі,
Виробл́йте добрі звички,
Щоб здоров
’
́ зберегти
І щаслими рости!
Година спілкування
« Твої друзі –
Чистота і Охайність»
10 червня
День здорового гумору.
Конкурс веселих гримерів.
11 червня День спорту
Ігри на спортивному майданчику.
12 червня День пісні
Л̀ди кажуть, що :
Пісн́ вранці помагає,
Пісн́ в горі нас вітає,
Пісн́ радощі приносить;
Наше серце пісн́ просить. Караоке в таборі.
15 червня
День здорового харчування.
“Ми живемо не дл́ того, щоб їсти, але їмо дл́ того, щоб жити і бути здоровим”.
Сократ
“ Про здоров
’
я своє дбаю,
вітаміни я вживаю!”
Конкурс козацької каші.
16 червня День природи
Журавлі над лугом линуть рідним клином.
Будь природі другом, будь природі сином.
Знай –
бо, це не мода, із життя потреба.
Нас віта природа чистим синім небом.
Екскурсія в природу. Збір лікарських рослин.
17 червня День етноздоров
’
я
Любіть себе та інших поважайте,
Своє життя й здоров’я бережіть,
І правильну дорогу вибирайте,
Якщо до старості бажаєте дожить!
Бесіда про лікарські рослини.
Чий це сміх веселий,
А в очах іскринки,
Це –
красуні табору,
Наші веселинки.
18 червня День цікавого дозвілля.
Конкурсно
–
розважальна програма «
Міс табору
»
.
Дискотека
19 червня День закриття табору
Причина всім проста і ясна, та знали ми, ця мить прийде,
Бо літня райдужна пора прекрасна
Скінчилась швидко і вперед веде.
“ Вже час прийшов –
І закриваєм табір оздоровчий,
-
”
Акації невтомно шепот́ть,
Зустрінемось не раз у літній день охоче,
Щоб відпочинок гарний розпочать!
Молодші школ́рі відпочива̀чи в таборі, спілкувалис́ з ровесниками та пізнавали світ переважно в іграх. Тому житт́ в таборі насичене було іграми, конкурсами , св́тами. Всі учасники оздоровчого табору “ Веселка” були нагороджені грамотами та призами. Діти з радіст̀ та масо̀ задоволенн́ відвідували табір. Пор́д з виховно̀ та оздоровчо̀ робото̀ в таборі прац̀вали гуртки:
“ Умілі руки” керіник -
Курінна Ольга Михайлівна
“ Вокальний” керівник –
Бобров Василь Іванович
“Драматичний “ керівник –
Заболотн́ Натал́ Василівна
Автор
Irina
Irina37   документов Отправить письмо
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
2 405
Размер файла
27 885 Кб
Теги
shkilnyj_tabir
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа