close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ikt

код для вставкиСкачать
Педраду підготувала заступник директора з навчально
-
виховної роботи Горбатюк О.Ф.
Хмельницький
2012
Реалізаці́
прогресивних
методів
навчанн́,
що
забезпечу̀ть
високий
рівень
засвоєнн́
учн́ми
вивченого
матеріалу
–
вимога
сучасної
школи
.
•
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації “
•
Державна програма “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці” на 2006
-
2010 навчальні роки”, затверджена постановою КМ України від 7.12. 2005 р.; № 1153
•
Міська Програма “Інформатизація та комп'ютеризація міської системи освіти на 2007
-
2010 роки”
•
ДСанПіН 5.5.6
-
009
-
98(
v 0009588
-
98) Комп’ютерні технології навчання
Індивідуалізаці́ та диференціаці́ навчанн́
Проблемно
-
пошуковий підхід
Результат͗ готовність ді́ти в інформаційному суспільстві
Формуванн́ інформаційної культури͕ навичок͕ самонавчанн́ Формуванн́ інформаційної культури͕ навичок͕ самонавчанн́ •
Мета:
•
підвищення
ефективності
навчально
-
виховного
процесу
шляхом
впровадження
інформаційних
та
комунікаційних
технологій,
•
забезпечення
реалізації
прав
на
вільний
пошук,
одержання,
передачу
інформації,
•
здійснення
підготовки
необхідних
спеціалістів
і
кваліфікованих
користувачів,
•
створення
умов
для
безперервного
навчання
протягом
усього
життя
.
Основні
завдання
:
•
підвищенн́
загальної
інформаційної
грамотності
учнів
та
вчителів
СЗОШ
№
8
;
•
оснащенн́
СЗОШ
№
8
сучасним
комп’̀терним
та
телекомунікаційним
обладнанн́м
;
•
забезпеченн́
доступу
до
національних
і
світових
інформаційних
ресурсів
;
•
використанн́
мережі
електронних
бібліотек
навчальних
закладів
та
наукових
установ
;
•
розповс̀дженн́
передового
досвіду
використанн́
інформаційних
технологій
в
навчально
-
виховному
процесі
;
•
підвищенн́
кваліфікації
та
перепідготовку
педагогічних
кадрів
СЗОШ
№
8
;
•
забезпеченн́
умов
дл́
розвитку
дослідницької͕
проектної͕
навчально
-
виробничої
ді́льності
учнів
у
сфері
інформаційних
технологій
.
Алгоритм підготовки до проведення навчальних занять з використанням мультимедійних засобів
Навчальні програми
Спільна робота вчителя та інженера
-
технолога
Створення вчителем конспекту сценарію навчального заняття
Аудіовізуальні засоби
Створення мультимедійного супроводу
Підручники
Медіатека
Інтернет
-
центр
Аудіоефекти
Анімація явищ та проектів
Засоби створення презентації
Статистичний матеріал
(таблиці, фіксовані кадри,
малюнки, схеми, графіки) Творча група ͞ Використання ІКТ в системі навчальних дисциплін в початковій школі ͟
•
Б
ігус І.М.
•
Атаманюк Н.В.
•
Скрипник І.А.
•
Трофімчук М.Д.
•
Підопригора Н.П.
•
Слободянюк Т.П.
•
Маланчій В.О.
К.Ушинський стверджував
: “Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття –
око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і, навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування... За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам’ять”.
Його величність -
Урок
Калейдоскоп професійної майстерності вчителів початкових класів
1
-
4 клас
и
1
-
4 клас
и
1
-
4 клас
и
1
-
4 клас
и
ЧИ МАЄТЕ ВИ КОМП'ЮТЕР?
Для чого саме Ви використовуєте доступ до Інтернету?
Чи використовували Ви комп’ютерні технології для своєї педагогічної діяльності?
На Вашу думку, для чого необхідне використання комп’ютерних технологій?
ЧИ МАЄТЕ ВИ КОМП'ЮТЕР?
АНКЕТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ
АНКЕТУВАННЯ ВЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
та
мультимедіа
Демонстрація матеріалів:
Наочних посібників і карт
Демонстрація процесів та явищ
Перевірка та закріплення знань учнів
Самостійна робота учнів
Педагогічний
програмний
засіб
(ППЗ)
-
програмна
продукція,
яка
використовується
у
комп'ютеризованих
системах
освіти
як
засіб
навчання
чи
виховання
учнів
і
студентів
.
•
систематичності͖
•
послідовності͖ •
доступності͖
•
диференційованого підходу͖
•
науковості
Програмне забезпечення для проектування уроку
1.
Програмні
продукти
(енциклопедії͕
навчальні
програми
і
т
.
п
.
)
.
2.
Пакет
Microsoft
Office
•
Система
керуванн́
базами
даних
передбачає
велику
підготовчу
роботу
при
складанні
уроку͕
але
в
підсумку
можна
отримати
ефективну
і
універсальну
систему
навчанн́
та
перевірки
знань
.
•
Текстовий
процесор
Word
дозвол́є
підготувати
роздатковий
та
дидактичний
матеріал
.
•
Комп'̀терні
презентації
да̀ть
можливість
вчител̀
при
мінімальній
підготовці
і
незначних
витратах
часу
підготувати
наочність
до
уроку
.
Word
Power Point
Access
Комп'ютерна
презентація
є
поєднанн́м
комп'̀терної
анімації͕
графіки͕
відео͕
музики
і
звукового
р́ду͕
́кі
організовані
в
єдине
середовище
.
Як
правило͕
презентаці́
має
с̀жет͕
сценарій
і
структуру
організовану
дл́
зручного
сприйн́тт́
інформації
.
якщо
інформація
сприймається
тільки
слухом, засвоюється
20% її
обсягу
;
якщо
лише
за допомогою
зору
, запам’ятовується
30% матеріалу
з
а умови
комбінованого
поєднання
«
включення
» слухового й
зорового
каналів
інформації
учень
спроможний
засвоїти
до 60%
інформації
Microsoft Power Point
Movie Maker
•
Структуризаці́
навчального
матеріалу
;
•
Складанн́
сценарі̀
реалізації
;
•
Розробка
дизайну
презентації
;
•
Підготовка
медіафрагментів
(тексти͕
іл̀страції͕
відео͕
запис
аудіофрагментів)
;
•
Підготовка
музичного
супроводу
;
•
Тест
-
перевірка
готової
презентації
.
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
Презентація, створена у програмі Power Point
,
може містити: МОДУЛЬ 1
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ. ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТЕКСТИ
МОДУЛЬ 2
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН ЗІ
ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УРОКУ
!
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ РІДНОЇ МОВИ
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
МАЛЮНКИ:
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ЕЛЕМЕНТИ АНІМАЦІЇ:
ЩО МОЖЕ МІСТИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ?
ВІДЕО ТА СТЕРЕОЗВУКОВИЙ СУПРОВІД
Де?
Для чого
?
Що
?
Як?
На уроці контролю знань, повторення і закріплення. На етапі первинного контролю
Для автоматизації процесу і економії часу обробки даних
Контролюючі та тестуючі програми
Комп'ютерний клас, відповідне ПЗ
Де?
Для чого
?
Що
?
Як?
На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і закріплення
Для навчання
Навчальні програми
Комп'ютерний клас, відповідне ПЗ
Де?
Для чого
?
Що
?
Як?
На уроці пояснення нового матеріалу, повторення і узагальнення
Для демонстрації при поясненні нового матеріалу
Готові програмні засоби: показ дослідів, моделей, лекцій
Один комп'ютер і відеопроектор
Де?
Для чого
?
Що
?
Як?
На позакласних заходах
Для демонстрації матеріалу
Мультимедійні засоби
Один комп'ютер і відеопроектор
Де?
Для чого
?
Що
?
Як?
На позакласних заходах
Для розвитку творчих здібностей учнів
Комп'ютерні версії інтелектуальних і розвиваючих ігор
Комп'ютерний клас
Типи уроків
•
Уроки
-
Презентації •
Уроки -
дослідженн́ •
Віртуальні екскурсії •
Проектна ді́льність •
Тестуванн́
Форуми
Файлобмінники
Всесвітня
павутина
(англ
.
World
Wide
Web
,
скорочено
:
WWW)
—
найбільше
всесвітнє
багатомовне
сховище
інформації
в
електронному
вигл́ді
:
дес́тки
мільйонів
пов'́заних
між
собо̀
документів͕
що
розташовані
на
комп'̀терах͕
розміщених
на
всій
земній
кулі
.
Google
http
:
//www
.
google
.
com
.
ua/
Yandex
http
:
//www
.
yandex
.
ua/
Rambler
http
:
//www
.
rambler
.
ru/
META
http
:
//www
.
meta
.
ua/
http://uk.wikipedia.org
http://webmir.at.ua
http://www.geocam.ru
http://maps.google.com.ua/
Google Earth ;Планета Земля http://earth.google.com/intl/uk/
•
екран
ПК
слід
розташовувати
на
оптимальній
відстані
від
очей
учн͕́
але
не
ближче
0
,
4
м
залежно
від
розміру
екрана
монітора
;
•
Післ́
безперервної
роботи
на
ПК
слід
виконати
прот́гом
1
,
5
-
2
хв
.
вправи
дл́
профілактики
зорової
втоми
;
через
45
хв
роботи
з
використанн́м
комп’̀тера
-
фізичні
вправи
дл́
профілактики
загальної
втоми
•
щоб
запобігти
потрапл́нн̀
на
екран
пр́мих
сон́чних
променів
та
по́ві
відблисків͕
що
значно
ускладн̀є
читанн́
тексту
з
екрана͕
монітор
має
бути
повернутий
у
бік
від
вікна
під
кутом
не
менше
ніж
90
°
;
•
екран
монітора
має
бути
очищений
від
пилу͕
оскільки
пил
спричин̀є
по́ву
шкідливих
впливів
під
час
роботи
;
•
стіл͕
на
́кому
розміщений
комп’̀тер͕
має
бути
вільний
від
сторонніх
речей
;
•
щоб
запобігти
забрудненн̀
клавіатури͕
миші͕
системного
блока͕
монітора͕
перед
початком
роботи
за
комп’̀тером
слід
вимити
і
насухо
витерти
руки
;
відповідно до ДСанПіН
5.5.6
-
009
-
98(
v 0009588
-
98) :
•
дл́
запобіганн́
забрудненн̀
миші͕
що
може
призвести
до
її
виходу
з
ладу͕
під
неї
потрібно
покласти
спеціальний
килимок
;
•
упродовж
тижн́
із
використанн́м
ІКТ
має
бути
2
–
3
уроки
;
•
індивідуальна
безперервна
робота
за
комп’̀тером
має
складати
не
більше
10
хв
.
дл́
учнів
1
-
х
класів͕
15
хвилин
–
дл́
учнів
2
-
5
класів
.
•
прот́гом
уроку
необхідно
проводити
фізкультхвилинки
і
гімнастику
дл́
очей
;
•
перед
початком
уроку
необхідно
провітрити
приміщенн͕́
у
́кому
діти
будуть
прац̀вати
.
´Якщо заперечуєш —
пропонуй. Пропонуєш —
роби. Хто не хоче робити, шукає причини. Хто хоче робити —
шукає способиµ
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
298
Размер файла
10 239 Кб
Теги
ikt
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа