close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

povir u sebe

код для вставкиСкачать
LOGO
Організація роботи
в Центрі інклюзивної освіти «Повір у себе» Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І
-
ІІІ ступенів №8
www.themegallery.com
Company Logo
У
Хмельницькій
спеціалізованій
загальноосвітній
школі
І
-
ІІІ
ступенів
№
8
з
2003
року
плідно
працює
Центр
інклюзивної
освіти
дітей
з
особливими
потребами
„Повір
у
себе”
як
школа
життєвої
компетентності,
відповідно
до
Положення,
затвердженого
директором
школи
(наказ
№
254
від
18
.
08
.
2003
року)
.
У
методичному
кабінеті
створено
базу
нормативних
документів
з
питань
інтеграції
та
інклюзивної
освіти
дітей
з
особливими
потребами
.
www.themegallery.com
Company Logo
Важливими виховними завданнями центру є:
1
Навчити дітей будувати індивідуальну стратегію та індивідуальний стиль життя;
2
Знаходити оптимальний ритм інтелектуальних, емоційних, фізичних навантажень;
3
Моделювати виховні ситуації, необхідні для становлення і реалізації ключових компетенцій
.
www.themegallery.com
Company Logo
Реалізація
цих
завдань
забезпечується
через
створення
педагогічно
збагаченого
середовища,
продуктивного
виховного
простору
.
Саме
через
виховний
простір
проектується
вплив
факторів
виховання
(вітального,
предметного,
екологічного,
інформаційного,
освітнього,
соціокультурного)
на
процес
становлення
життєвої
компетентності,
життєтворчої
особистості
.
www.themegallery.com
Company Logo
Дітям з особливими потребами надаються такі послуги:
Реабілі
-
таційні
Соціально
-
педагогічні
Психоло
-
гічні
Освітні
www.themegallery.com
Company Logo
У початковій школі навчаються діти з особливими потребами, а саме:
Хвороба ауна.
Психоневрологічні захворювання;
іти з хронічними захворюваннями: серцеві
захворювання та алергія;
іти з легкою формою розумової відсталості;
іти з порушенням опорно
-
рухового апарату;
www.themegallery.com
Company Logo
Зараз
у
нас
навчається
90
дітей
з
особливими
потребами
(
15
з
них
–
це
діти
-
інваліди)
.
12
учнів
потребують
особливої
уваги
команди
фахівців
.
Для
таких
дітей
розроблені
індивідуалізовані
навчальні
плани
,
погоджені
батьками
.
Створено
16
класів
інклюзивної
освіти
.
www.themegallery.com
Company Logo
В результаті реалізації проекту ми досягли таких результатів:
Забезпечили фізичну доступність до школи та класів дітей, що пересуваються в інвалідних візках.
www.themegallery.com
Company Logo
Організовано підвіз учнів до школи, складено та затверджено графік перевезення дітей начальником управління освіти. www.themegallery.com
Company Logo
Адаптували класне середовище до навчання дітей з особливими потребами у початкових класах загальноосвітньої школи. www.themegallery.com
Company Logo
Створили Денний центр перебування дітей у школі. Діти з особливими потребами мають змогу тут перебувати до 15 год.
www.themegallery.com
Company Logo
Підготували 29 вчителів початкових класів до роботи за інтегрованими освітніми програмами, які передбачають індивідуальний підхід до навчання і виховання дітей, залучення сімей та членів громадськості в освітній процес, створення та розвиток команди фахівців у комплексному забезпеченні наданні послуг дітям з особливими потребами та Їхнім сім
’
ям.
www.themegallery.com
Company Logo
Підготували персонал Денного центру, який надає спеціальні та частково медичні послуги дітям. www.themegallery.com
Company Logo
Розробили модель психолого
-
педагогічного супроводу розвитку дітей з особливими потребами;
www.themegallery.com
Company Logo
Психолого
-
педагогічний супровід розвитку дітей з особливими потребами СЗОШ №8
Навчально
-
реабілітаційний центр ³Повір у себе´
Органи управління освітою
дміністрація школи
Засоби масової інформації
ромадські та культурні організації
Піклувальна рада школи
Мультидисци
-
плінарна команда
Ресурси центру
Психолог
-
реабілітолог
Лікар
-
реабілітолог
Соціальний педагог
читель
-
реабілітолог
систент вчителя
-
реабілітолога
Логопед
енний центр
Кімната відпочинку
Ресурсний центр
Кімната релаксації
Кімната гігієни
Спортивний зал
асейн
атьки
Моніторинг якості освіти
ироблення оптимальних управлінських рішень
Координація навчально
-
виховної діяльності родини
Педагогічна підтримка
ержавний стандарт початкової школи
Особистісний підхід у навчанні та вихованні
олонтерство
лагодійні акції
Форму
-
вання інформа
-
ційної культури особис
-
тості
www.themegallery.com
Company Logo
Ми надаємо нові послуги відповідно до потреб дитини: послуги реабілітолога, соціального працівника , асистента вчителя
-
реабілітолога, психолога –
реабілітолога та лікаря –
реабілітолога Кожен із спеціалістів працює за індивідуальним розкладом занять, затвердженим директором школи. www.themegallery.com
Company Logo
Створено матеріально
-
технічну базу для навчання дітей з особливими потребами (сухий басейн, багатофункціональне обладнання, дидактична черепаха, бігова доріжка, караоке, відеомагнітофон, телевізор, плавальний басейн)
www.themegallery.com
Company Logo
www.themegallery.com
Company Logo
Обладнано сучасний кабінет для індивідуальної роботи з дітьми з особливими потребами, є картотека навчальних програм для роботи з дітьми.
www.themegallery.com
Company Logo
До Міжнародного дня інвалідів спонсори подарували «шведську стінку», батут, бігову доріжку.
www.themegallery.com
Company Logo
Режим роботи Центру інклюзивної освіти «Повір у себе»:
8:30
-
12:00
навчально
-
розвивальні
заняття
заняття за інтересами,
харчування
заняття клубів
за інтересами (арт
-
терапія, «Люблю книгу», «Умілі ручки»,
«Паперові чудеса», які проводять
асистенти вчи
-
теля
-
реабілітолога)
виконання домашніх завдань
12:00
-
13:00
13:00
-
14:00
14:00
-
15:00
www.themegallery.com
Company Logo
Наш педагогічний колектив тісно співпрацює з Національним університетом Поділля, інститутом соціальних технологій вищого навчального закладу відкритого Міжнародного університету розвитку людини „Україна”. На базі початкової школи для студентів із спеціальності „Соціальна реабілітація” проходять практичні заняття. www.themegallery.com
Company Logo
Важливе місце в роботі заступника директора займає управлінська діяльність щодо активного впровадження в практику передового п
едагогічного досвіду:
Організація
роботи
творчих
груп
.
У
школі
3
роки
успішно
працює
динамічна
група
„Повір
у
себе”
(керівник
Маланчій
В
.
О
.
)
.
Учасниками
цієї
групи
є
команда
фахівців
,
які
працюють
з
дітьми
з
особливими
потребами
.
У
школі
працює
постійно
діючий
психолого
-
педагогічний
семінар
для
вчителів
початкових
класів
та
команди
фахівців
„Інклюзивна
освіта
:
пошуки,
проблеми”
.
Керівник
–
психолог
–
реабілітолог
Молода
Ж
.
А
.
Висвітлення
досвіду
на
сторінках
періодичних
друкованих
видань
.
Журнал
“Розкажіть
онуку”
№
8
,
2008
рік,місцевій
періодичній
пресі,
телебаченні
.
www.themegallery.com
Company Logo
Виступи заступника директора Горбатюк О.Ф.та команди спеціалістів на Всеукраїнських науково
-
практичних конференціях,обласних та міських семінарах.
Створення відеотеки передового педагогічного досвіду
з питання роботи з дітьми з особливими потребами.
Створення веб
-
сторінки в Інтернеті з інформацією про передовий педагогічний досвід початкової школи
,публікації заходів ,уроків на сайті»Вчитель вчителю,учням та батькам»(є сертифікати)
Залучення носіїв досвіду до участі в конкурсах фахової майстерності. (2 місце на Всеукраїнському конкурсі «Початкова школа –
ХХІ століття»). Команда спеціалістів постійно бере участь у ярмарках педагогічних ідей.
www.themegallery.com
Company Logo
Позитивні досягнення від реалізації даної проблеми ми вже маємо. А саме:
Діти мають можливість здобувати якісну освіту;
Батьки змогли реалізувати свої потреби, працевлаштува
лись , відчули турботу про своїх дітей.
Діти отримали радість спілкування;
www.themegallery.com
Company Logo
Наша початкова школа –
це школа розвитку, яка закладає фундамент загальноосвітньої підготовки учнів, забезпечує всебічний розвиток дитини, її нахилів, здібностей та виховання громадянина України. У школі І ступеня здійснюється реалізація особистісного підходу до учнів.
Новітні педагогічні технології викладання сприяють максимальній самореалізації кожної дитини, впливають на якість початкової освіти.
LOGO
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
122
Размер файла
64 500 Кб
Теги
povir_u_sebe
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа