close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Педрада РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ “ШКОЛА-РОДИНА” В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА

код для вставкиСкачать
В
АС
ВІТАЄ
ШКОЛА
-
РОДИНА
–
МИКОЛАЇВСЬКА
ЗОШ № 44 “
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ “
ШКОЛА
-
РОДИНА
”
В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ
-
ПРЕДМЕТНИКА
”
ПЕДАГОГІЧНА РАДА
МЕТА: обґрунтувати особливості реалізації принципу «Школа
-
родина»;
ознайомити з вимогами до сучасного уроку з метою підвищення мотивації навчальної діяльності учнів в умовах родинно
-
сімейного виховання;
удосконалювати професійну майстерність учителів, які працюють над реалізацією принципу «Школа
-
родина»;
створити умови для обміну творчими ідеями та досвідом роботи з обраної проблеми
Час
і
батькам,
і
вчителям
глибоко
усвідомити,
що
ні
школа
без
сім’ї,
ні
сім’я
без
школи
не
можуть
справитись
з
найтон
-
шим,
найскладнішим
завданням
–
становлення
людини
.
В
.
О
.
СУХОМЛИНСЬКИЙ
С
ТОРІНКА
ПЕРША
«Інформаційна»
П
РО
ВИКОНАННЯ
РІШЕНЬ
ПОПЕРЕДНЬОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
РАДИ
НА
ТЕМУ
«Ф
ОРМУВАННЯ
ТВОРЧОЇ
ОСОБИСТОСТІ
НА
ЗАСАДАХ
РОДИННОЇ
ПЕДАГОГІКИ
ЖИТТЄТВОРЧОСТІ
».
заступник директора з виховної роботи
С
ТОРІНКА
ДРУГА
«Релаксаційна»
Д
ИТИНА
, СІМ
’
Я
, ШКОЛА
С
ТОРІНКА
ТРЕТЯ
«Теоретична»
Р
ЕАЛІЗАЦІЯ
ПРИНЦИПУ
«Ш
КОЛА
-
РОДИНА
» В
НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
ВЧИТЕЛЯ
-
ПРЕДМЕТНИКА
»
заступник директора з навчально
-
виховної роботи
дитина
батьки
вчитель
У ХОДІ
ПІДГОТОВКИ
ДО
ПЕДРАДИ
БУЛО
ПРОВЕДЕНО
: психолого
–
педагогічний семінар «
Психолого
-
педагогічні основи сучасного уроку в умовах родинно
-
сімейного виховання».
анкетування серед батьків учнів 5,7,8,10 класів «Стимулювання процесу навчання в сім’ї». анкетування серед учнів 6,9,11 класів «Комп’ютерна підтримка при підготовці до уроків».
відвіданні уроки в учителів з метою: «Реалізації виховної мети на уроці».
проведено майстер -
клас серед учителів «спеціалістів І та вищої категорії» на тему: «Реалізація виховної мети на уроці».
О
ЗНАКИ
СУЧАСНОГО
УРОКУ
: головною метою уроку є розвиток кожної особистості в процесі навчання і виховання;
на уроці реалізується особистісно –
орієнтований підхід до навчання;
на уроці реалізуються ідеї гуманізації та гуманітаризації освіти; на уроці організація класу динамічна і варіативна; на уроці використовуються сучасні педагогічні технології
ЗАВДАННЯ, ЯКІ СТОЯТЬ ПЕРЕД У
ЧИТЕЛЕМ
-
ПРЕДМЕТНИКОМ ЗАДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ «ШКОЛА
-
РОДИНА» : створення соціально
-
благополучного навчально
-
виховного середовища шляхом просвітницької та консультативної роботи серед вчителів, батьків, учнів; проведення моніторингових досліджень щодо навчання та виховання учнів. ШЛЯХИ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПУ
«Ш
КОЛА
-
РОДИНА
»:
індивідуальна робота з учнями, батьками;
проведення анкетування учнів, батьків;
виявлення позитивного досвіду родинного виховання з метою його поширення;
індивідуальна робота з батьками учнів щодо ознайомлення їх зі змістом і методикою навчально
-
виховного процесу, що організовує школа, обумовлена необхідністю вироблення однакових умов, загальних принципів визначення мети і завдань виховання, добору його змісту й організаційних форм у сімейному вихованні;
індивідуальна робота з родинами здібних учнів;
індивідуальна робота з родинами, що не забезпечують належного розвитку дітей; коректування процесу виховання в родинах окремих учнів, а саме: надання психолого
-
педагогічної допомоги в процесі сімейного виховання різних категорій учнів;
проведення батьківських, учнівських зборів, класних годин, бесід, конференцій, зустрічей, створення бібліотеки сімейного читання, походи вихідного дня;
використання практичних форм роботи: спільні походи, екскурсії, олімпіади, конкурси, колективні творчі справи;
участь батьків у підготовці загальношкільних традиційних форм: змагань, КВК, «Що? Де? Коли?», «Тато, мама і я –
спортивна сім’я»;
участь у профорієнтаційній роботі школи, зустрічі з учнями, екскурсії на підприємства;
ведення факультативів і гуртків відповідно до профілю своєї професійної діяльності;
надання матеріальної допомоги в реалізації різних шкільних і класних заходів через установлення зв’язку школи з підприємствами, фірмами.
високий
13%
достатній
55%
середній
31%
початковий
1%
Результати
успішності
учнів
2
-
4 класів
за І семестр 2012
-
2013 н.р.
високий
3%
достатній
24%
середній
62%
початковий
11%
Результати
успішності
учнів
5
-
11 класів
за І семестр 2012
-
2013 н.р.
високий
6%
достатній
35%
середній
51%
початковий
8%
Результати
успішності
учнів
за І семестр 2012
-
2013 н.р.
7.24
7.26
7.28
7.3
7.32
7.34
7.36
7.38
7.4
2011
-
2012, 7.3
2012
-
2013, 7.4
Результати
успішності
за 2011
-
2012н.р. та І семестр 2012
-
2013 н.р.
П
ЕРЕМОЖЦІ
МІСЬКИХ
ОЛІМПІАД
ІІ МІСЦЕ
: Кока Юля, 11 клас –
англійська мова
Курова Тетяна, 11 клас –
фізкультура
ІІІ МІСЦЕ
Ерьоміна Юлія, 7
-
А клас –
українська мова та література
Кукош Дар’я, 9 -
Б клас –
англійська мова
Теленко Євгеній, 11 клас –
фізкультура
ХІІІ М
ІЖНАРОДНИЙ
КОНКУРС
З
УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ
ІМЕНІ
П.
Я
ЦИКА
третє місце в міському етапі
Бойко Ксен
і
я, 5 кл. перше місце в ІІ міському етапі та третє місце в ІІІ (обласному етапі) П
ЕРЕМОЖЦІ
МІСЬКОГО
ТЕСТУВАННЯ
КАНДИДАТІВ
ДО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
МАН Олефіренко Ксенія, 9
-
А клас, –
з математики;
Доцуленко Андрій, 10 клас, –
з математики;
Касіщева Анастасія, 9
-
Б клас, –
з української мови;
Кукош Дар’я, 9
-
Б клас, –
з англійської мови;
Станкевич Рената, 9
-
Б клас, –
з біології.
П
ЕРЕМОЖЦІ
ОБЛАСНОГО
ТА
МІСЬКОГО
ТЕСТУВАННЯ
КАНДИДАТІВ
ДО
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
ВІДДІЛЕННЯ
МАН З
МАТЕМАТИКИ
Олефіренко Ксенія, 9
-
А клас
Доцуленко Андрій, 10 клас
розвиток природних здібностей
15%
міцні знання
50%
зміцнення здоров'я 35%
Що
школа дає
дитині
допомога в обладнанні кабінетів
46%
участь у шкільних проектах
30%
допомога у проведенні уроків (презентації)
24%
Яким чином
ви
можете допомогти
школі
С
ТИМУЛЮВАННЯ
УЧНІВ
БАТЬКАМИ
матеріальне заохочення
43%
подяка
38%
ніяк
19%
С
ТИМУЛЮВАННЯ
УЧНІВ
БАТЬКАМИ
заборона користуватися комп'ютером
56%
заборона спілкування з друзями
23%
словесно
18%
ніяк
3%
Н
АЯВНІСТЬ
КОМП
’
ЮТЕРА
є комп'ютер 94%
немає
6%
В
ИКОРИСТАННЯ
КОМП
'
ЮТЕРА
У
НАВЧАННІ
шукають повідомлення
72%
шукають цікаву інформацію
25%
працюють з навчальними програмами
2%
навчаються на он
-
лайн курсах
1%
В
ИКОРИСТАННЯ
КОМП
'
ЮТЕРІВ
ігри
39%
спілкування
43%
музика, фільми
13%
навчання
5%
Час
і
батькам,
і
вчителям
глибоко
усвідомити,
що
ні
школа
без
сім’ї,
ні
сім’я
без
школи
не
можуть
справитись
з
найтоншим,
найскладнішим
завданням
–
становлення
людини
.
В
.
О
.
СУХОМЛИНСЬКИЙ
С
ТОРІНКА
ЧЕТВЕРТА
«Психологічна»
П
СИХОЛОГІЧНИЙ
СУПРОВІД
РЕАЛІЗАЦІЇ
МЕТИ
УРОКУ
практичний психолог
С
ТОРІНКА
П
’
ЯТА
«Екскурсійно
-
практична»
КОЛЕКТИВНІ СПОСОБИ ДІЯЛЬНОСТІ СПІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНОГО ВПЛИВУ ВЧИТЕЛІВ, БАТЬКІВ
С
ТОРІНКА
ШОСТА
«Ігрова»
І
ГРОВІ
ФОРМИ
РОБОТИ
СПІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНО
-
ВИХОВНОГО
ВПЛИВУ
ВЧИТЕЛІВ
, БАТЬКІВ
, ГРОМАДСЬКОСТІ
НА
УРОКАХ
З
МОЛОДШИМИ
ШКОЛЯРАМИ
вчитель початкових класів
С
ТОРІНКА
СЬОМА
«Мотиваційна»
С
ПІВПРАЦЯ
УЧНІВ
, БАТЬКІВ
, УЧИТЕЛІВ
ПРИ
ПІДГОТОВЦІ
ДО
УРОКІВ
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ІКТ.
вчитель хімії
Ф
ОРМУВАННЯ
МОТИВАЦІЇ
ДО
ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ
ЖИТТЯ
ЗАСОБАМИ
ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
У
ТІСНІЙ
СПІВПРАЦІ
З
БАТЬКАМИ
.
вчитель фізичної культури
С
ТОРІНКА
ВОСЬМА
«Дослідницька»
«В
ИРОБЛЕННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЙ
ЩОДО
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОБЛЕМНОЇ
ТЕМИ
ШКОЛИ
«Ш
КОЛА
-
РОДИНА
» -
ГАРАНТ
СТАНОВЛЕННЯ
ГАРМОНІЙНО
РОЗВИНЕНОЇ
ОСОБИСТОСТІ
» В
ДІЯЛЬНОСТІ
МЕТОДИЧНИХ
ОБ
’
ЄДНАНЬ
»
Робота в групах
С
ТОРІНКА
ДЕВ
’
ЯТА
«Радимо прочитати»
О
ГЛЯД
ЛІТЕРАТУРИ
З
ТЕМИ
ПЕДАГОГІЧНОЇ
РАДИ
завбібліотекою
С
ТОРІНКА
ДЕСЯТА
«Підсумкова»
С
ТОРІНКА
ОДИНАДЦЯТА
«Творчо
-
поетична»
С
КЛАСТИ
ВІРШ
ЗА
ОПОРНИМИ
СЛОВАМИ
: жити –
любити
школа –
довкола
родина –
дитина
розуміємо –
спільно діємо
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа