close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

СЛУЖБОВІ

код для вставкиСкачать
ЧАСТИНИ МОВИ
САМОСТІЙНІ
СЛУЖБОВІ
ІМЕННИК
ПРИКМЕТНИК
ДІЄСЛОВО
ЗАЙМЕННИК
ПРИСЛІВНИК
ЧИСЛІВНИК
ПРИЙМЕННИК
СПОЛУЧНИК
ЧАСТКА
ПРИЙМЕННИК
ЗНАЧЕННЯ
ПОХОДЖЕННЯ
БУДОВА
ПРИЙМЕННИК –
службова частина мови, яка служить
для зв'язку слів у реченні і для вираження відношень
між предметами.
ПРИЙМЕННИК
ЗНАЧЕННЯ
Разом з самостійними частинами мови виражає відношення:
-
просторові;
-
часові;
-
причинні;
-
наслідкові;
-
супровідні;
-
мети.
ПРИЙМЕННИК
ПОХОДЖЕННЯ
НЕПОХІДНІ
ПОХІДНІ ( від
іменників, прислівників,
дієслів
без, між
, на, при,
про, од, від
поруч
, коло, подібно,поперед
ПРИЙМЕННИК
БУДОВА
ПРОСТІ
СКЛАДНІ
СКЛАДЕНІ
між
, над, по, в, коло,
за, з
поза, з
-
за,
заради
,
посеред
незважаючи на
на чолі, у зв'язку з
СПОЛУЧНИК
ЗНАЧЕННЯ
ОСОБЛИВОСТІ
ЗВ
’
ЯЗКУ
БУДОВА
СПОЛУЧНИК –
службова частина мови, що виражає смислові відношення між
однорідними членами простого речення і між частинами складного речення.
ЗНАЧЕННЯ
Разом з самостійними частинами мови виражає смислові відношення між однорідними з лексичного
чи логічного боку членами речення або
частинами складного речення.
СПОЛУЧНИК
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ
’
ЯЗКУ
СУРЯДНІ
виражають відношення між
членами речення
та частинами
речення
єднальні
: і, й, та;
протиставні
: а,
але, проте;
розділові
: або,
то, хоч, чи.
СПОЛУЧНИК
ОСОБЛИВОСТІ ЗВ
’
ЯЗКУ
ПІДРЯДНІ
виражають характер залежності
частин речення
причинові
: тому що, через те що; допустові
:
хоч, хай;
порівняльні: мов, наче;
часові: щойно, ледве.
мети: щоб, затим щоб;
наслідку: так що;
умовні: якщо, якби;
СПОЛУЧНИК
БУДОВА
ПРОСТІ
СКЛАДНІ
СКЛАДЕНІ
і, а, бо
, але, то,
та
щоб
(
що
б),
якби
(як би
),
якщо
(як що
)
тому що
, через те що
СПОЛУЧНИК
ЧАСТКА
ВІДТІНКИ
ЗНАЧЕННЯ
МОДАЛЬНІ
ЕМОЦІЙНІ
ЧАСТКА –
службові слова, які надають цілим реченням або окремим словам
нових відтінків.
ЧАСТКА
ВІДТІНКИ ЗНАЧЕННЯ
РОЗРЯД
ЧАСТКИ
ВКАЗІВНІ
ОСЬ.
ОСЬДЕ, ОН, ОНДЕ, ОТ, ОТО, ЦЕ,ОЦЕ.
ОЗНАЧАЛЬНІ
МАЙЖЕ, МАЛО НЕ, ЛЕДВЕ НЕ, ВЛАСНЕ, САМЕ.
ОБМЕЖУВАЛЬНІ
ТІЛЬКИ, ЛИШЕ, ЛИШ, ХОЧ, ХОЧА,
ВИКЛЮЧНО.
ПІДСИЛЮВАЛЬНІ
І, Й, ТА, ТАКИ,
АЖ, ВЖЕ, Ж, БО.
МОДАЛЬНІ
ЧАСТКИ
ХАЙ, НЕХАЙ, ГОДІ, Б, БИ, НУ, ТАК, НЕ, НІ, АНІ, АТОЖ, ЧИ, ХІБА, НЕВЖЕ, ЩО ЗА.
ЧАСТКИ
ЕМОЦІЙНІ
ОТ УЖЕ, КУДИ ТУТ, ДЕ ТАМ
Автор
galla-skandi
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
350
Размер файла
2 533 Кб
Теги
службова
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа