close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

1600 м'який знак

код для вставкиСкачать
ПРОЕКТ З ОРФОГРАФІЇ
5 клас
ДОСЛІДИТИ ВЛАСТИВОСТІ М
‟
ЯКОГО ЗНАКА
НАВЧИТИСЯ ПРАВОПИСУ СЛІВ З М
‟
ЯКИМ ЗНАКОМ
ОТРИМАТИ ЦІКАВІ ВІДОМОСТІ ПРО М
‟
ЯКИЙ ЗНАК
ФОРМУВАТИ ОРФОГРАФІЧНІ НАВИЧКИ
1.
Зібрати необхідну літературу по темі.
2.
Обговорити питання для дослідження в групі.
3.
Дослідити особливості правопису м
‟
якого знака.
4.
Знайти додаткові відомості з теми.
5.
Проаналізувати матеріали
6.
Створити мультимедійну презентацію.
•
Відростив собі животик
Знак м
’
який –
м
’
який,як котик !
Знайте: буква ця німа,
В неї голосу нема.
Загадковий,хитрий знак
-
Не читається ніяк !
І сам не вимовляється ,
Хоч часто зустрічається.
А потрапивши до слова,
Він пом
’
якшує вимову.
Може слово геть змінити !
Отже, треба з ним дружити !
•
Знання учнів про м
‟
який знак
як букву поверхові та вимагають
закріплення.
•
У письмових роботах учнів типовою помилкою є “Правопис
м
‟
якого знака”.
•
Учні не володіють прийомами запам
‟
ятовування основних правил правопису м
‟
якого знака.
•
М
‟
який знак –
це буква ,яка позначає
м
‟
якість попереднього приголосного звука
•
Наприклад :
промін
ь
,прос
ь
ба,сіл
ь
,міл
ь
йон
•
У вимові: [
пром
„
ін
`]
1.
Після л,н перед йо
( медал
ь
йон,міл
ь
йон,сен
ь
йорита )
2. У дієсловах на –
ть,
-
ться
(
говори
ть
, помиляє
ться
)
3. Перед твердими нешип
-
лячими у середині слова
(
лял
ь
ка,приз
ь
ба,борот
ь
ба )
4. У суфіксах –
еньк
-
, -
оньк
-
,
-
есеньк
-
…(
дівчин
оньк
а,лег
еньк
о
)
5. У буквосполученні ьо
(
кол
ьо
ровий,пізн
ьо
го,л
ьо
н
)
6. Після букв д,т,з,с,ц,л,н
,
що позначають м
‟
які звуки
(ґ
едз
ь
,молод
ь
,бат
ь
ко,черкас
ь
кий
)
Д
Е Т
И З
’
Ї
С
И Ц
І
Л
И
Н
И
Після б,п.в,м,ф,ж,ч,ш,щ
( кров,борешся,сипте,плач )
Після р
у кінці складу,
слова
(Харків,перевірте,гіркий
)
Після н
перед ж,ч,ш,щ
(
інжир,менший,банщик)
•
Діти,правила вивчайте
й назавжди запам
‟
ятайте.
Перше правило таке
-
Для розумників легке: Букви треба пам
‟
ят
ати,
Після них знак м
‟
який писати:
Д,т,з,с,ц,л,н,
-
то як?
Пишемо ми м
‟
який знак.
На човні він випливає,
-
Д
е т
и з
‟
ї
с
и ц
і л
и
н
и ?
-
питає.
Друге правило вчимо
-
Від дієслова йде воно,
Пишається,вмивається
-
В словах на –
ться
вживається.
•
Ще запам
‟
ятаймо:
Якщо ля
льк
а,то ля
льч
ин,
А Наталка,то Ната
лч
ин,
І сільський,і морський,
І козацький знак м
‟
який.
Після [ л
ٰ
]
його вживати необхідно,
Орфограму цю у слові пальці видно.
Та не дружить м
‟
який знак з губними
І шиплячими такими,
Після р його не став ніколи,
Бо не пустить він тебе до школи.
•
ЗАПИШІТЬ СЛОВА У ДВІ КОЛОНКИ:З М
‟
ЯКИМ ЗНАКОМ І БЕЗ НЬОГО.
Кавказ..кий,тюр..ма,астраханс..кий,різ..бяр,
арал..ський,камін..чик,ремін..чик,щіл..ний,
емул..сія,мален..кий,електропаял..ник,
астрахан..ці,щонаймен..ший,нян..чити,
економіч..ний,шахтарс..кий,емал..ований.
З перших букв прочитаєте крилатий вислів
Автор
amazonka07
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
371
Размер файла
1 300 Кб
Теги
1600_м, знак, який
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа