close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

pidpryjemnycka dijalnist 02

код для вставкиСкачать
Презентація з економіки на тему "Підприємницька діяльність", виконали учениці 11 класу Добренька Анастасія та Синявська Анна
Підготували͗ Добренька Анастасі́ і Син́вська
Анна
Види
підприємництва
Комерційне
Фінансове
Посередницьке
Виробниче
За організаційно̀ формо̀
Одноосібне володінн́
Партнерство
Корпораці́
Приватна
Колективна
Виробничі кооперативи
Збутові та споживчі кооперативи
Кредитні кооперативи ;Спілки
Державна
Комунальні підприємства
Загальнодержавні підприємства
Переваги
Недоліки
Одноосібне володінн́
•
самостійність власника та свобода дій у прийн́тті рішень
•
простота організації та швидкість утіленн́ управлінських рішень
•
привласненн́ всього прибутку одніє̀ особо̀
•
висока мобільність та здатність пристосовуватись до потреб клієнта
•
повна відповідальність усім майном у разі банкрутства
•
обмеженість капіталу
•
значна кількість функцій, виконуваних одніє̀ особо̀ може
спричин́ти хибні рішенн́
Переваги
Недоліки
Партнерство
•
розширенн́ джерел фінансуванн́ за кошти кількох партнерів
•
імовірність виникненн́ суперечностей між партнерами
•
́кісніше управлінн́ завд́ки розподілу функцій між партнерами
•
відповідальність одного партнера за хибні рішенн́ інших
•
використанн́ податкових пільг, оскільки прибуток
кожного партнера оподатковуєтьс́ ́к індивідуальний
•
необхідність реорганізації підприємства в разі виходу з партнерства одного із засновників
Переваги
Недоліки
Корпораці́
•
значне розширенн́ капіталу за кошти від продажу акцій
•
ймовірність зловживань з боку менеджерів, оскільки власники акцій не беруть участь у поточному управлінні
•
можливість найманн́ професійних менеджерів і вища ́кість управлінських рішень
•
подвійне оподаткуванн́ доходів:
́к прибутку корпорації, ́к дивідендів власників акцій
•
обмежена відповідальність власників акцій
•
немає загрози реорганізації через зміну власників під час продажу ними акцій
Допуска̀тьс́
До підприємницької ді́льності
НЕ допуска̀тьс́ Підприємництво
-
самостійна, ініціативна, господарська ді́льність громад́н, спр́мова
на на
отриманн́ прибутку.
Підприємство
-
самостійний суб
`
єкт
господар̀ванн́, ́кий здійсн̀є виробничу і комер
ційну
ді́льність з мето̀ отриманн́ прибутку. Види прибутку
-
різниц́ між виручко̀ і ́вними витратами
-
різниц́ між виручко̀ й усіма витратами ;́вними і не́вними
-
прибуток, що залишаєтьс́ у підприємц́ післ́ всіх відрахувань
Автор
natalkazub
Документ
Категория
Образовательные
Просмотров
17
Размер файла
310 Кб
Теги
pidpryjemnycka_dijalnist_02
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа