close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Портфоліо шкільного бібліотекаря

код для вставкиСкачать
Методичні рекомендації.
Підготувала керівник методичного об
’
єднання шкільних бібліотекарів м. Токмака Симоненко Галина Вікторівна
Тематичні питання:
Концепція
бібліотечного портфоліо
Мета портфоліо
Завдання підготовки портфоліо
Функції портфоліо
Практичне значення портфоліо
Моделі порфоліо
Типи портфоліо
Види портфоліо
Структура та зміст портфоліо
Загальні вимоги до оформлення портфоліо
Презентація порфоліо
Концепція
бібліотечного портфоліо
П О Р Т Ф О Л І О
–
це спосіб фіксування, накопичення, оцінки та самооцінки особистих досягнень за певний період часу.
Основний зміст портфоліо
показати все, на що здатний бібліотекар як фахівець.
Мета портфоліо:
накопичення досягнень;
дослідження творчого та професійного зросту;
представлення діяльності та професійного розвитку за певний період часу;
оцінювання роботи з теми самоосвіти. Завдання підготовки портфоліо:
проаналізувати і узагальнити свою роботу;
зв'язати воєдино окремі аспекти своєї діяльності;
відобразити динаміку професійного розвитку;
представити досвід своєї роботи найбільш повно і ефективно.
Функції портфоліо:
•
діагностична
–
фіксує зміни за певний проміжок часу;
•
змістовна
–
розкриває спектр виконуваних робіт;
•
розвиваюча –
забезпечує безперервний процес освіти і самоосвіти;
•
мотиваційна
–
відзначає результати діяльності;
•
рейтингова
–
дозволяє виявити кількісні і якісні індивідуальні досягнення.
Практичне значення портфоліо:
атестація в майбутньому;
систематизація діяльності бібліотекаря;
фактор, який стимулює професійний розвиток.
Моделі порфоліо:
•
Портфель досягнень
(для себе і для інших). Мета створення:
оцінити прогрес в дослідницькій, професійній і творчій діяльності.
•
Портфель
-
самооцінка
(для себе). Мета створення:
показати прогрес чи регрес в якихось видах чи окремих аспектах професійної діяльності.
•
Порфель
-
звіт
(для інших). Мета створення:
показати успішність і доказати прогрес дослідницької, професійної і творчої діяльності.
Типи портфоліо
Портфоліо документів.
Портфоліо робіт.
Портфоліо відгуків.
Портфоліо документів
Спрямоване на підвищення власної значимості бібліотекаря і відображає його успіхи:
•
дипломи;
•
грамоти;
•
посвідчення;
•
свідоцтва;
•
довідки.
Портфоліо робіт
Розкриває динаміку особистісного розвитку бібліотекаря, що допомагає відстежити результативність його діяльності:
•
конкурсні роботи;
•
проекти розвитку бібліотеки;
•
тексти виступів на семінарах, засіданнях методичних об
’
єднань;
•
сценарії масових заходів;
•
відеозаписи, фотоальбоми масових заходів;
•
друковані роботи;
•
авторські програми.
Портфоліо відгуків
В ньому дається письмовий аналіз ставлення бібліотекаря до своєї діяльності і її результатів:
•
характеристики бібліотекаря;
•
довідки, відгуки, резюме методиста, адміністрації школи, бібліотекарів шкіл міста, вчителів
-
предметників.
Види портфоліо
Особистий
–
професіональний портрет шкільного бібліотекаря. Акцент необхідно зробити на досвіді роботи бібліотекаря:
•
самоосвіті, •
використанні в своїй практиці сучасних інформаційних технологій, •
проектній та моніторинговій діяльності. Ідеальний варіант включає всі типи портфоліо.
Види портфоліо
Тематичний –
якщо ви постійно і цілеспрямовано займаєтесь певною темою.
Тематичний порфоліо може включати:
•
план (структуру, схему) занять чи розробки теми;
•
пояснювальну записку з інформацією про автора, про форму представлення матеріалів і тому подібне;
•
обґрунтування теми, яких результатів очікуєте;
•
розробки заходів;
•
роботи дітей;
•
самоаналіз проведеної роботи;
•
відгуки методиста, адміністрації школи, колег.
•
підведення підсумків, визначення перспектив.
Структура та зміст портфоліо
Титульний лист:
•
Назва освітнього закладу.
•
Назва папки.
•
Фотографія.
•
Прізвище, ім
’
я, по батькові, посада.
Структура та зміст портфоліо
Зміст:
1.
Візитка бібліотекаря і бібліотеки.
2.
Документи про підвищення кваліфікації.
3.
Заохочення і нагороди.
4.
Результати професійного зростання.
5.
Інформаційно
-
масова робота.
6.
Методична діяльність.
7.
Публікації в засобах масової інформації.
8.
Відгуки про роботу.
Візитка бібліотекаря
•
Прізвище, ім
’
я, по батькові.
•
Посада, школа.
•
Дата народження.
•
Освіта (що, де, коли закінчив, спеціальність).
•
Стаж роботи (загальний, у даному навчальному закладі).
•
Кваліфікаційна категорія (рік).
•
Підвищення кваліфікації (назва структури, рік, місяць, тема).
•
Тема самоосвіти.
Візитка бібліотеки
•
Нормативно
-
правові документи.
•
Паспорт бібліотеки.
•
Посадова інструкція бібліотекаря.
•
Правила користування бібліотекою.
•
План роботи бібліотеки.
•
Основні показники діяльності бібліотеки. Документи про підвищення кваліфікації
•
Посвідчення та сертифікати про закінчення курсів, тренінгів.
•
Інші документи на розсуд бібліотекаря.
Заохочення і нагороди
•
дипломи;
•
грамоти;
•
подяки;
•
посвідчення про нагороду.
Результати професійного зростання
•
Матеріали даного розділу повинні давати уяву про динаміку результатів основних показників діяльності бібліотекаря за певний проміжок часу (моніторинги, анкетування, соціологічні дослідження).
•
Результати атестації бібліотекаря, методичних перевірок бібліотеки.
Інформаційно
-
масова робота
•
конспекти бібліотечних занять;
•
розробки бібліотечної продукції (експрес
-
інформації, бюлетені,презентації,бібліографіч
ні покажчики, буклети, списки літератури, пам
’
ятки тощо);
•
програми днів інформації, тематичних тижнів;
•
сценарії масових заходів;
•
фотоальбоми, відеоматеріали з записом проведених заходів;
•
програми гуртків, читацьких клубів.
Методична діяльність
•
робота в міському методичному об
’
єднанні шкільних бібліотекарів;
•
участь в професіональних конкурсах;
•
організація і проведення на базі своєї бібліотеки семінарів, майстер
-
класів, відкритих інформаційно
-
масових заходів;
•
методичні рекомендації для колег;
•
творчий звіт, узагальнення досвіду роботи.
Публікації в засобах масової інформації
•
публікації про бібліотекаря, бібліотеку, читачів;
•
ваші статті, доповіді, сценарії, творчі доробки в засобах масової інформації, брошурах, посібниках.
Відгуки про роботу
Документи, які розкривають оцінку діяльності бібліотекаря:
•
характеристики бібліотекаря;
•
виписки з протоколів педагогічних рад, нарад при директорі і т. п.
•
довідки, відгуки, рекомендації, резюме методиста, адміністрації школи, бібліотекарів шкіл міста, вчителів
-
предметників.
•
запрошення, поздоровлення, листування, пропозиції.
Загальні вимоги до оформлення портфоліо
•
системність, регулярність самомоніторингу (постійне оновлення даних);
•
достовірність;
•
об
’
єктивність;
•
націленість автора на самовдосконалення;
•
структуризація матеріалів;
•
логічність;
•
лаконічність;
•
охайність, естетичність оформлення;
•
цілісність і тематична завершеність представлених матеріалів;
•
наочність результатів.
Презентація порфоліо
Презентація портфоліо бібліотекаря може проходити у вигляді:
•
Виставки творчих доробок;
•
Слайд
-
огляду;
•
Творчого звіту…
Література
1.
Коленко, Т. А. Портфоліо шкільного бібліотекаря
[
Текст
]
: методичні рекомендації з підготовки шкільних бібліотек до атестаційної експертизи / Т. А. Коленко // Шкільна бібліотека. –
2011. -
№ 4. –
С. 68
-
69.
2.
Макарова, Е. И. Создаѐм портфолио школьного библиотекаря [
Текст
]
/ Е. И. Макарова // Шкільна бібліотека. –
2012. -
№ 1. –
С.65
-
70.
3.
Лактіонова, Ф. І. Портфоліо шкільного бібліотекаря [
Електронний ресурс
]
/ Ф. І. Лактіонова. –
Режим доступу : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technolo
gy/27868
/
. –
Назва з екрану.
4.
Методичний порадник шкільному бібліотекарю [
Електронний ресурс
]
. –
Режим доступу : http://konserg.ucoz.ua/load/metodichnij_poradni
k_shkilnomu_bibliotekarju/24
-
1
-
0
-
2343
. -
Назва з екрану.
5.
Хамадиева, Н. А. Шаблон презентации [
Электронный ресурс
]
/ Н. А. Хамадиева. –
Режим доступа :
http://pedsovet.su/
Керівник методоб
’
єднання Галина Симоненко
Автор
simonenko12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
9 993
Размер файла
11 741 Кб
Теги
бібліотека, портфоліо, шкільного
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа