close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Ключові компетентності учнів початкових класів

код для вставкиСкачать
Ключові компетентності учнів початкових класів
• вміння вчитися; • загальнокультурна;
• громадянська;
• здоров'язбережувальна;
• компететності з ІКТ;
• соціальна.
Вміння вчитися
• Учень вміє вчитися, якщо він визначає сам або приймає мету, яку ставить вчитель, відповідно до неї планує і виконує необхідні дії, контролює та оцінює свої результати.
• Навчальна діяльність визріває в надрах ігрової і лише поступово стає провідною. Вміння вчитися
• організовувати своє робоче місце;
• орієнтуватися у часі та берегти його;
• планувати свої дії;
• доводити роботу до кінця.
Загальнокультурна компетентність
 духовно - моральні основи життя людини.
 особливості національної і загальнолюдської культури в побутовій і культурно - дозвіллєвій сфері.
 культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ.
 роль науки та релігії в житті, засвоєння наукової картини світу.
Громадянська компетентність
• усвідомлення своєї належності до різних елементів природного, етносоціального й соціально-культурного середовищ.
• знання своїх прав і обов'язків.
• здатність екологічно мислити.
• бережливе ставлення до природи, до людей, до самого себе.
Здоров'язбережувальна компетентність
• уявлення і поняття про здоров'я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;
• усвідомлення здоров'я як вищої життєвої цінності;
• взаємозв'язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;
• удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров'я;
• дбайливе ставлення до свого здоров'я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.
Компететності з ІКТ
• Здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.
• Вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.
Соціальна компетентість
• Проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;
• Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;
• Конструктивне розв'язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність за наслідки вчинків.
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
1 827
Размер файла
44 Кб
Теги
учнів, ключові, компетентностей, початкових, класі
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа