close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

К.Р. № 2 з тем «Гірські породи. Ґрунти » і « Сонце - джерело енергії на Землі»

код для вставкиСкачать
Контрольна робота № 2 з тем «Гірські породи. Ґрунти » і « Сонце - джерело
енергії на Землі»
(Природознавство, 3 клас)
Розділ
програми
Гірські
породи.
Ґрунти
(8 годин)
Сонце джерело
енергії на
Землі
(9 годин)
Програмові вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Опис вимог
Рівень
Номер
(конкретизовані навчальні цілі)
навчальних
відповідного
досягнень
завдання
учнів
встановлює відповідність між назвою високий
Завдання 6
гірської породи та станом, в якому вона
перебуває
демонструє вміння розпізнати за описом достатній
Завдання 9
властивостей корисної копалини її назву
за результатом досліду розпізнає одну із середній
Завдання 3
складових ґрунту
розпізнає вид ґрунту за його зображенням середній
Завдання 4
розв’язує природознавчу задачу щодо достатній
охорони ґрунту
демонструє вміння застосувати знання про достатній
перетворення енергії Сонця в інші види
енергії
розпізнає невичерпні джерела енергії за їх середній
описом
впізнає за малюнками використання
початковий
невичерпної енергії
застосовує знання щодо шляхів втрати тепла у достатній
будинку
висловлює власну думку щодо збереження високий
електроенергії у побуті
Завдання 8
Завдання 5
Завдання 2
Завдання 1
Завдання 7
Завдання 10
Структура тесту і формати завдань
контрольної роботи
з природознавства
1. Контрольна робота проводиться у письмовій формі. Кожен учень отримує індивідуальний
бланк із завданням.
2. Тестування триває 40 хв., з них 5 хв. - організація класу, інструктаж учнів; 35 хв.виконання тестових завдань.
3. Контрольна робота містить такі формати тестових завдань:
а) завдання з вибором однієї правильної відповіді ( завдання 1 - 5);
б) завдання на встановлення відповідності (завдання 6)
в) відкриті завдання з короткою відповіддю ( завдання 7 - 9);
г) відкриті завдання з розгорнутою відповіддю (завдання 10).
Як оцінити роботу
1. Правильне виконання завдань 1 і 5 оцінюється в 2 бали.
2. Правильне виконання завдань 2 - 4, 6 - 10 оцінюється в 1 бал.
ПРИРОДОЗНАВСТВО
( назва школи)
(прізвище та ім’я)
Дорогий Третьокласнику!
Пропонуємо Тобі контрольну роботу з природознавства. У роботі є різні
завдання. Одні здаватимуться тобі легкими, а інші – важкими. Намагайся відповісти
на усі запитання – як на прості, так і на складні.
У кожній роботі є завдання, до яких пропонується три варіанти відповідей,
позначених буквами. Обведи кружечком ту букву, що відповідає правильній
відповіді, як це зроблено у прикладі.
Скільки становить тривалість доби?
А
Б
В
12 годин
24 години
6 годин
Якщо вважатимеш, що Ти спочатку обрав неправильну відповідь, охайно
закресли її і познач правильну. Таке виправлення не впливатиме на Твою оцінку.
У кожній роботі також є завдання, у яких Тобі потрібно записати коротку відповідь
у спеціально відведеному для цього місці, в інших – повне розв’язання або
пояснення своєї відповіді.
Не забувай перевіряти виконані завдання.
Записи роби охайно.
Зичимо тобі успіхів !
І. Завдання 1- 5 з вибором однієї правильної відповіді
1. На яких малюнках зображено використання невичерпної енергії?
Правильні дві відповіді обведи кружечком.
2. Прочитай опис невичерпних джерел енергії. У якому рядку розказується про
Сонце?
А Французький письменник Антуан де Сент-Екзюпері писав: “У тебе немає ані
смаку, ані кольору, ані запаху, тебе неможливо описати, тобою насолоджуються, не
відаючи, що ти таке… Ти – найбільше багатство на світі ”. Про яке джерело енергії
йдеться у казці “Маленький принц ”?
Б Україні здавна використовували цю енергію - за її допомогою мололи зерно на
борошно, вона використовувалася на кораблях.
В Це основне джерело енергії на Землі. Без цієї енергії не було би життя на Землі.
3. Дослід, зображений на малюнку, свідчить про те, що..
А У ґрунті є вода
Б У ґрунті є повітря
В У ґрунті є перегній
4. Розглянь зображення ґрунтів. На якому малюнку зображено чорнозем?
А
Б
В
5. Розглянь малюнки:
У які два види енергії перетворюється енергія Сонця?
А
енергію води
Б
світлову
В
енергію вітру
Г
електричну
Ґ
теплову
ІІ. Завдання 6 - на встановлення відповідності
6. Встанови відповідність між назвою гірської породи та станом, в якому вона
перебуває.
А Нафта
Б Природний газ
В Граніт
1
2
3
твердий
рідкий
газоподібний
1
2
3
ІІІ. Завдання 7 - 9 - відкритої форми з короткою відповіддю
7. Відомо, що у будинках є різні шляхи втрати тепла.
Доповни речення:
Як правило, теплова енергія в будинку втрачається через _____, ______, ______ .
8. Прочитай природознавчу задачу: Одного осіннього дня ваша родина
вирішила зібрати в саду опале з дерев листя, а потім його позбутися.
Запропонуй родині такий спосіб вирішення проблеми, щоб не зруйнувати
ґрунт в саду, але підвищити його родючість
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. Прочитай опис властивостей корисної копалини та впізнай її назву.
Впиши цю назву у спеціально відведеному місці.
Опис властивостей корисної копалини
Назва корисної
копалини
Сипкий, часто забарвлений в різні кольори, легко
пропускає воду, використовується на
будівництві, придатний для виготовлення скла
Його видобувають у місцях висихання боліт і
використовують для опалення
Сипка речовина, розчинна у воді, має біле
забарвлення, не горить, без неї не можна
приготувати страви
ІV. Завдання 10 - відкритої форми з розгорнутою відповіддю
10. Прочитай описану ситуацію:
Іринка з мамою пішли гуляти надвір і залишили ввімкненими світло на кухні,
електрочайник, мікрохвильову пічку, комп’ютер та пральну машину.
Чи бережливо вони використовують електроенергію в своєму домі?
Вислови власну думку щодо збереження електроенергії у побуті.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Автор
fialkauman
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
226
Размер файла
386 Кб
Теги
земля, породы, сонце, ґрунт, джерел, енергії, гірські
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа