close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

педнарада ¦м¦дж вчителя

код для вставкиСкачать
Підготовано
Практичним психологом ГНВК “ЗОШ I
–
III
ступенів № 88 –
багатопрофільний ліцей “Мрія”
М.Г. Радченко
Імідж (від англ. image
-
образ) -
це сукупність уявлень суспільства про те, яким повинен бути індивід у відповідності зі своїм статусом.
2 значення:
зовнішній вигляд людини
репутація людини Імідж викладача -
«
емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя в свідомості вихованців, колег, соціального оточення, у масовій свідомості»
. Структура іміджу професіонала за Л.М. Мітіною
:
Зовнішній компонент
Процесуальний компонент
Внутрішній компонент Зовнішня складова
включає міміку, жести, тембр і силу голосу, костюм, манери, ходу. Обличчя вчителя повинне бути доброзичливо -
зацікавленим. У учня вираз обличчя вчителя повинен створювати враження, що він чекає і хоче спілкування саме з ним. Такий вираз обличчя створює установку, що те, що відбувається на уроці самому вчителю цікаво і важливо, а значить повинно бути цікаво і важливо учням.
Вчителю важливо контролювати свої рухи, особливо необхідно позбавлятися від агресивних, які на несвідомому рівні відштовхують дітей від особистості педагога.
Наявність ненормативної лексики, жаргонізмів у промові педагога -
показник профнепридатності.
Через голос звучить імідж педагога. Голос це головне знаряддя праці на уроках, позакласних заняттях, батьківських зборах. Голосом -
при правильній дикції, інтонуванні, гучності, виразності -
можна заворожити, закохати, захопити, опанувати аудиторією. А люди, голос яких завжди звучить у гучному «лайливому» режимі, відразу відштовхують
від себе інших. Тому слід говорити голосно, але
не викрикувати, виділяти головне паузами, змінювати інтонацію,
коли ви хочете щось підкреслити. У широкому сенсі –
професійно важливі якості. Для іміджу педагога дуже важливі ділові якості -
професійна і соціальна компетентність, пунктуальність, точність, діловитість. духовність
високоморальність
Ділові та лідерські якості
Вміння вирішувати конфлікти
Вміння встановлювати партнерські відносини
Комунікативні здібності
переконливість
оптимізм
адаптивність
доброзичливість
Повага до чужої праці
Педагогічна майстерність
прагнення саморозвитку
Це внутрішній світ людини, уявлення про її духовний та інтелектуальний розвиток, інтереси, цінності, її особа в цілому.
До особистості сучасного педагога висуваються наступні вимоги:
висока цивільна відповідальність і соціальна активність;
любов до дітей, потреба і здатність віддати їм своє серце;
справжня інтелігентність, духовна культура, бажання і уміння працювати разом з іншими;
високий професіоналізм, інноваційний стиль науково
-
педагогічного мислення, готовність до створення нових цінностей і прийняття творчих рішень;
потреба в постійній самоосвіті та готовність до неї;
фізичне і психічне здоров'я, професійна працездатність.
vs
жінка, вчителі, 37
жінка, учні, 83
жінка, батьки , 86
чоловік , вчителі, 6
чоловік , учні, 16
чоловік , батьки , 14
не має значення, вчителі, 56
не має значення, учні, 0.8
не має значення, батьки , 9
жінка
чоловік не має значення
vs
20
-
30 років, вчителі, 31
20
-
30 років, учні, 64
20
-
30 років, батьки, 17
30
-
40 років, вчителі, 81
30
-
40 років, учні, 38.7
30
-
40 років, батьки, 63.5
40
-
50 років, вчителі, 25
40
-
50 років, учні, 31.3
40
-
50 років, батьки, 18.6
старше 50, вчителі, 6
старше 50, учні, 0
старше 50, батьки, 1.2
не має значення, вчителі, 18
не має значення, учні, 0.8
не має значення, батьки, 2
20
-
30 років
30
-
40 років
40
-
50 років
старше 50
не має значення
вчителі, об'єктивність оцінювання, 75
вчителі, ерудиція, 62.5
вчителі, інтерес до політики, 0
вчителі, спостережливість, 50
вчителі, педагогічні іновації, 43.7
вчителі, ІКТ, 43.7
вчителі, індивідуальний підхід, 87.5
вчителі, коло інтересів, 68.7
вчителі, здатність захопити, 75
вчителі, творчість, 81.2
учні, об'єктивність оцінювання, 46.5
учні, ерудиція, 26.7
учні, інтерес до політики, 1.7
учні, спостережливість, 28.4
учні, педагогічні іновації, 17.2
учні, ІКТ, 29.3
учні, індивідуальний підхід, 57
учні, коло інтересів, 19.8
учні, здатність захопити, 75.8
учні, творчість, 28.4
батьки, об'єктивність оцінювання, 69.6
батьки, ерудиція, 33.6
батьки, інтерес до політики, 4
батьки, спостережливість, 39.2
батьки, педагогічні іновації, 22.6
батьки, ІКТ, 19.8
батьки, індивідуальний підхід, 84.2
батьки, коло інтересів, 34
батьки, здатність захопити, 80.9
батьки, творчість, 25.9
батьки
учні
вчителі
вчителі, щирість, 12
вчителі, вміння прощати, 0
вчителі, комунікативність, 6
вчителі, ввічливість, 0
вчителі, вимогливість, 37
вчителі, справедливість, 68
вчителі, здатність похвалити, 25
вчителі, юмор, 12
вчителі, піддтримка, 12
вчителі, доброта, 25
вчителі, порядність, 37
вчителі, терпіння, 31
вчителі, інтелегентність, 25
вчителі, охайність, 6
вчителі, здатність підкорювати, 0
учні, щирість, 8
учні, вміння прощати, 9
учні, комунікативність, 15
учні, ввічливість, 9
учні, вимогливість, 9
учні, справедливість, 26
учні, здатність похвалити, 10
учні, юмор, 49
учні, піддтримка, 20
учні, доброта, 62
учні, порядність, 3
учні, терпіння, 42
учні, інтелегентність, 21
учні, охайність, 15
учні, здатність підкорювати, 2
батьки , щирість, 10
батьки , вміння прощати, 5
батьки , комунікативність, 10
батьки , ввічливість, 6
батьки , вимогливість, 36
батьки , справедливість, 60
батьки , здатність похвалити, 37
батьки , юмор, 11
батьки , піддтримка, 23
батьки , доброта, 27
батьки , порядність, 33
батьки , терпіння, 58
батьки , інтелегентність, 14
батьки , охайність, 12
батьки , здатність підкорювати, 3
батьки учні
вчителі
так, вчителі, 19
так, учні, 5
так, батьки, 26
у принципових ситуаціях, вчителі, 81
у принципових ситуаціях, учні, 73
у принципових ситуаціях, батьки, 71
ні, вчителі, 0
ні, учні, 20
ні, батьки, 3
так
у принципових ситуаціях
ні
вчителі, діловий стиль, 31.2, 19%
вчителі, комунікабел
ьність, 37.5, 22%
вчителі, ввічливий, 25, 15%
вчителі, охайно вдягнений, 18.7, 11%
вчителі, доброзичли
вий, 18.7, 11%
вчителі, охайний, 18.7, 11%
вчителі, індивідуаль
ний підхід, 18.7, 11%
Chart Title
діловий стиль
комунікабельність
ввічливий
охайно вдягнений
доброзичливий
охайний
індивідуальний підхід
Учні, добрий, 36, 21%
Учні, охайний, 22, 12%
Учні, комунікабель
ний, 22, 13%
Учні, красиво, чисто одягнений, 57, 33%
Учні, в міру вимогливий, 12.9, 7%
Учні, ввічливий, 12, 7%
Учні, стриманий, 12, 7%
Chart Title
добрий
охайний
комунікабельний
красиво, чисто одягнений
в міру вимогливий
ввічливий
стриманий
батьки, діловий стиль, 29, 19%
батьки, Охайніс
ть, 63, 40%
батьки, комунік
абельні
сть, 33, 21%
батьки, ввічливі
сть, 16.1, 10%
батьки, інтелеге
нтність, 16.1, 10%
батьки
діловий стиль
Охайність
комунікабельність
ввічливість
інтелегентність
Вчите
лі, крик, грубіс
ть, …
Вчите
лі, зацикл
еність, 6, 10%
Вчите
лі, неком
петент
ніст
…
Вчите
лі, наспра
ведлив
ість, …
Вчите
лі, немає таких якос
…
Chart Title
крик, грубість
зацикленість
некомпетентність
насправедливість
немає таких якостей
Учні, крик, 25, 32%
Учні, злість, 16, 21%
Учні, неспра
ведливі
сть, 10.3, …
Учні, байдуж
ість, 13.7, 18%
Учні, надмір
на суворіс
ть, …
Chart Title
крик
злість
несправедливість
байдужість
надмірна суворість
Батьки, крик, 10, 17%
Батьки, недобрози
чливість, 16, 28%
Батьки, несправед
ливість, 17, 29%
Батьки, зарозумілі
сть, 15, 26%
Chart Title
крик
недоброзичливість
несправедливість
зарозумілість
так, вчителі, 37.5
так, учні, 61
так, батьки, 74
ні, вчителі, 43.7
ні, учні, 3
ні, батьки, 11
важко відповісти, вчителі, 18.7
важко відповісти, учні, 26
важко відповісти, батьки, 13
так
ні
важко відповісти
Я можу
змінюватися
, вдосконалюватися
, але
не маю жодного
бажання
-
11%
Хочу знати більше про себе та можу самовдосконавлюва
тися 74%
Не хочу ані
знати себе, ані
мінятися –
0%
Хочу знати про себе більше
, але
не можу
себе змінити
15%
Опитано
27 осіб
Світлана Іванівна. Вона дуже гарна. Вона дуже хороший директор. Лучший
директор!
Олександр Сергійович. Він знає інформатику
Дякую за увагу
!
Автор
gnvk88
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
55
Размер файла
7 645 Кб
Теги
вчителя, педнарада
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа