close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

inerakt metod v gpd

код для вставкиСкачать
Використання
?•?g?l?_?j?Z?d?l?b?\?g?b?o
методів
?g?Z?\?q?Z?g?g?y
?m
?]?j?m?i?•
продовженого
?^?g?y
Досв
і
д роботи вихователя групи
продовженого дня
Шенькарук Наталії Сергіївни
Навчально
-
виховний процес повинен будуватися відповідно до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, зростання їх самостійності та творчої активності. а це вимагає організації навчання відповідно до здібностей, здатності до навчання, таланту дитини. Завдання полягає в тому, щоб створити можливості кожному стати самим собою. Звичайно, що основи цих важливих змін закладаються безпосередньо на уроці. Але навчальний процес має своє продовження і тоді, коли дитина перебуває в групі продовженого дня, готує домашні завдання. Тут навчально
-
виховний процес набуває особистісного спрямування. Якщо ми хочемо залучити особистість до освітнього процесу, то зобов
’
язані допомогти дитині побачити в ньому свою значущість, мотиви власної діяльності. У центрі навчально
-
виховного процесу має бути учень. Від його творчої активності на уроці, вміння самостійно працювати над домашнім завданням, вміння доказово міркувати, обгрунтовувати свої думки, вміння спілкуватися з учителем, учнями залежить успіх у свідомому опануванні шкільної програми. Організувати роботу в групі продовженого дня так, щоб діти могли і гарно виконувати домашні завдання, і змістовно відпочивати –
нелегко. Зрозуміло, що в другій половині дня діти вже втомлені.Крім того, тут зібрані діти з різних класів, різних паралелей. Всі вони мають різні здібності, різні мотивації навчання, різний рівень підготовки. Тому необхідно використовувати такі форми і методи, які б були найефективнішими у цій ситуації. Саме такими, на мій погляд, є інтерактивні технології навчання, які створюють найсприятливіші, комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуватиме свою успішність, інтелектуальну спроможність. Діти дуже люблять, коли використовуємо такі інтерактивні вправи як:
«Мікрофон», «Загадкові будиночки», «Вилучи зайве», «П’ять слів
-
три слова», «Гронування»,
«Читання з передбаченням»,
«Сенкан», «Незакінчені речення».
Вони дозволяють цікаво повторити вивчене на уроці та гарно виконати домашнє завдання.
–
Після завершення будь
-
якої інтерактивної вправи обов
’
язково проводжу підбиття підсумків, так звану рефлексію. Мета її -
згадати, виявити й усвідомити основні компоненти діяльності учнів, сконцентрувати їх увагу на вивченому навчальному матеріалі.
Іноді інтерактивні технології сприймаються як гра. Але це не зовсім правильне трактування. Від цього застерігає відомий педагог Ш.Амонашвілі
: «Завдання педагога під час застосування ігор у навчанні полягає в підпорядкуванні гри конкретній дидактичній меті».
Мета рольової гри
–
визначити ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду шляхом гри. Такі ігри використовують і для вироблення конкретних навичок. Вони сприяють формуванню в учнів власного ставлення до сутуації, сприяють розвитку уяви, формуванню навичок критичного мислення.
За ігровою моделлю учасники навчального процесу перебувають у нетрадиційних умовах. Учні самі обирають собі ролі, створюють проблемні ситуації, шукають шляхи їх розв’язання. Цікавими у цьому плані є інтерактивні вправи «Виграш у лотерею»,
«Інтерв’ю»,
«Від А до Я»,
які використовую у своїй роботі
.
Суть цих вправ полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання, де рівними суб
’
єктами процесу є і вчитель і учень.
Інтерактивне навчання -
це така особлива форма організації навчальної діяльності, яка має конкретну мету –
створити найсприятливіші умови, у яких кожен учень відчуває себе успішним, інтелектуально спроможним. Суть інтерактивного навчання в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. На виховних годинах часто використовую інтерактивну вправу
«
Читання з передбаченням»
.
З цією метою добираю цікавий для дітей матеріал. А для себе ставлю такі запитання:
-
Чому я хочу, щоб учні ознайомилися саме з цим матеріалом?
-
Що вони зрозуміють, прочитавши цей текст?
-
Чого навчить їх цей текст?
-
Що для них буде несподіваним?
-
Яким досвідом збагатяться учні, ознайомившись з цим текстом?
Читаючи текст блоками, зосереджую увагу на питаннях, які дозволять учням не тільки вчитися аналізувати текст, але й передбачати сюжет, прогнозувати події, характеризувати вчинки героїв, робити власні висновки. Таким чином, учні поступово проходять стадії актуалізації, втягнення, прогнозування, розуміння змісту та рефлексії, тобто підведення підсумків.
Рефлексія є природним невід
’
ємним і найважливішим компонентом інтерактивних технологій. Адже вона дає можливість учням:
-
усвідомити, чого вони навчились;
-
згадати деталі свого досвіду, що були необхідні для виконання завдання;
-
оцінити власний рівень розуміння,
-
порівняти своє сприйняття з думками, поглядами інших.
Надзвичайно цікавою для дітей є інтерактивна вправа «Незакінчені речення»
Спочатку визначаю тему,з якої учні будуть висловлюватись в колі ідей .
Потім,використовуючи уявний мікрофон,формую незакінчені речення і пропоную учням закінчити їх.
Наприклад: Сьогоднішній урок навчив мене…
Це рішення я прийняв тому,що…
Прочитане оповідання спонукає мене до… Найцікавішим завданням на сьогоднішньому уроці було…
Під час годин дозвілля стараюсь використовувати технології колективно
-
групового навчання, які передбачають одночасну спільну роботу всіх учнів. Найефективнішими є :
«Карусель», «Мікрофон», «Незакінчені речення», «Дешифрувальник».
Вони дають можливість всім дітям говорити, висловлюватись, обмінюватись ідеями, розвивати навички спілкування.
Надзвичайно цікавою у виховному плані є гра «Світлофор ввічливості».
Я називаю репліки, а діти за допомогою сигнальних карток червоного та зеленого кольору сигналізують, де правильно чинять діти, а де ні. Якщо діти чинять неправильно, то пояснюють, як потрібно чинити. Це спонукає до розвитку зв
’
язного мовлення, навиків критичного мислення, формує вміння оцінювати вчинки людей та свої власні вчинки.
Своє завдання як вихователя групи продовженого дня вбачаю не тільки в тому, щоб навчати та виховувати, але й, в першу чергу, в тому, щоб зберегти здоров
’
я дітей, створити умови для гармонійно розвиненої особистості. Тому багато уваги приділяю фізкультхвилинкам
, прогулянкам на свіжому повітрі, рухливим іграм, змаганням, які діти дуже полюбляють. І на завершення кілька слів про проблеми. Група не має свого постійного класного приміщення, не має спортивного інвентаря, не має елементарних настільних ігор та ще багато чого, що могло б робити перебування дітей в групі продовженого дня більш змістовним, корисним та цікавим.
Автор
pochatkova8
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
880
Размер файла
35 596 Кб
Теги
inerakt_metod_v_gpd
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа