close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Газукина Н.С.

код для вставкиСкачать
 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ВІДДІЛ ОСВІТИ СЛОВЬЯНСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РАЙГОРОДОЦЬКА ЗОШ І
-
ІІІ СТУПЕНІВ Досвід роботи учителя математики Газукіної Н.С.
Розвиток в учнів компетентності продуктивної творчої праці засобами уроку математики, з урахуванням функціональної асиметрії півкуль та психофізіологічних особливостей учнів.
Газукіна Н.С.
І. Хто «Я»
Прізвище
Газукіна Ім’я
Ніна
По батькові
Степанівна Рік народження
03.03.1952
Освіта
вища, 1974 р., СДПУ Спеціаліст
учитель математики Стаж педагогічної
роботи 36 років
Місце роботи
Райгородоцька ЗОШ І
-
ІІІ ступенів,Слов’янського району,
Донецької області Кваліфікаційна
к
атегорія спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,
учитель -
методист (1987 р.)
Відзнаки, нагороди: Почесна грамота МОН України (1984 р.), знак «Відмінник освіти України (1992 р.), диплом Слов’янської райдержадміністрації (2005 р.), Подяка відділу освіти Слов’янської районної державної адміністрації «За участь в Обласній яр марці педагогічної творчості «Сузір’я талантів » » (2010р.), Почесна грамота відділу освіти Слов’янської Райдержадміністрації за участь у конкурсі «Найкращій кабінет математики року» І місце (2009 р.), участь в обласному конкурсі Альманах «Педагогічні інновації Донеччини»,2010 р.
Курсова перепідготовка листопад 2009 р., Донецький національний університет
ІІ. Я –
особистість
Знак зодіаку
Риба
Характер творчо -
неспокійний Життєві принципи
«Не будь байдужим!», «Шукай у кожному хороше», «Жодного дня без доброї справи»,
«Навчати дітей думати і любити» Зміст життя
Бути! Жити! Творити !
Творче кредо
«
Semper tiro
(
завжди учень
)
» На шляху до творчості
Газукіна Н.С
Газукіна Н.С
Методична проблема над якою працюю:
Розвиток в учнів компетентності продуктивної творчої праці засобами уроку математики, з урахуванням функціональної асиметрії півкуль та психофізіологічних особливостей учнів
1. Стратегічні цілі та завдання 2. Теоретичне обґрунтування 3. Практичний коментар (дослідження)
4. Висновки та пропозиції План роботи над реалізацією проблеми
Газукіна Н.С.
Газукіна Н.С.
Пізнай себе і світ
У наших руках найбільша з усіх цінностей світу -
людина. Ми творимо Людину, як скульптор свою статую з безформного шматка мармуру: десь у глибині цієї мертвої брили лежать прекрасні риси, які потрібно добути, очистити від усього зайвого.
В.О. Сухомлинський
Газукіна Н.С.
Актуальність досвіду продуктивного творчого навчання
Ідея :
•
організація активної самостійної навчальної діяльності учня ;
•
створення умов для діяльності підходу до навчання ;
•
формування в учнів умінь утверджувати себе через постійну продуктивну діяльність, результатом якої є -
створення власного значимого продукту на підставі своїх знань.
Газукіна Н.С.
Стратегічний напрям та мета роботи над проблемою:
•
розвиток творчого потенціалу особистості;
•
формування компетентності продуктивної творчої праці ;
•
виховання конкурентноспроможнього випускника, який уміє реалізувати життєві проекти.
Газукіна Н.С.
Вимоги до особистості вчителя
•
любов до дітей; •
професіоналізм;
•
психологічна грамотність •
креативність •
толерантність •
акторська майстерність Очікувані результати досвіду роботи:
•
успішно реалізовані проекти ;
•
творчі роботи учнів;
•
позитивні вирішення проблеми усвідомленого вибору професії.
Газукіна Н.С.
Складові компетентності продуктивної творчої праці
Уміння сформулювати проблему
Уміння знаходити нові рішення
Уміння спланувати власну діяльність Критичність мислення Уміння діяти у нестандартних ситуаціях
Оригінальність і гнучкість мислення «Предметна інтуіція»
Здатність продукувати різноманітні ідеї (швидкість мислення )
Здатність продукувати велику кількість ідей
Газукіна Н.С.
Умови продуктивного навчання Чотири генеральні фактори, які визначають продуктивність
навчально
-
виховного процесу:
-
організайно –
педагогічний вплив -
32
%
-
научуваність, піддатливість вихованню (характеристики учнів)
-
28%
-
інформація (навчальний матеріал) -
24%
-
час -
16%
Газукіна Н.С.
Умови формування компетентності продуктивної творчої праці на уроках математики
•
Оптимізація пам
’
яті, уваги, мислення;
•
Створення сприятливого психологічно
-
емоційного мікроклімату на уроці;
•
Добір адекватних форм, методів, прийомів роботи;
•
Індивідуалізація та диференціація процесу навчання
Способи оптимізації мислення
•
Використання творчих завдань;
•
Використання творчих самостійних робіт;
•
Опора на суб
’
єктний досвід учня;
•
Використання проблемно
-
пошукових методів роботи; •
Використання евристичних методів.
•
Використання цікавого дидактичного матеріалу, комп
’
ютерних презентацій тощо
Газукіна Н.С.
Створення сприятливого психоемоційного клімату на уроці
Варіативність у виборі виду та ступеня складності завдань для виконання Створення умов для вільної комунікації учнів між собою та з вчителем
Використання елементів технології «створення ситуації успіху»
Достатня мотивація навчальної діяльності на кожному з етапів уроку
Створення сприятливого психоемоційного клімату на уроці
Газукіна Н.С.
Методи виявлення рівня сформованості компетентності продуктивної творчої праці
Тестування (за П. Торренсом )
Анкетування
( стилі навчання )
Бесіда Спостереження
Аналіз способів розв’язування ситуативних задач
Аналіз способів розв’язування творчих завдань
Методи виявлення рівня сформованості компетентності продуктивної творчої праці
Газукіна Н.С.
Діаграма групової структури інтелекту учнів10 класу
ДІАГРАМА ГРУПОВОЇ СТРУКТУРИ ІНТЕЛЕКТУ
0
1
2
3
4
5
6
7
Словесно -
логічний інтелект
Математичний
інтелект
Просторовий
інтелект хлопці
дівчата
Газукіна Н.С.
Дослідження домінуючого каналу сприйняття
№ з/п
Прізвище та ім’я учня
Завдання № 1 (візуальн
ий канал)
?A?Z?\?^?Z?g?g?y?
?‹??
??Z?m?^?•?Z?e?v?g
?b?c??d?Z?g?Z?e?
?A?Z?\?^?Z?g?g?y?
?‹??
??d?•?g?_?k?l?_?l
?b?q?g?b?c?
Домінуюч
ий канал сприйнят
тя
1
Бисрицька К.
14
10
12
ВАК
2
Біліченко М.
8
4
7
ВК
3
Бульдяк Я.
15
11
14
ВАК
4
Мальований О.
9
5
5
В
5
Мишковський О.
11
6
9
ВК
6
Московко О.
12
10
7
ВА
7
Павленко Р.
8
3
7
ВК
8
Петряєв М.
15
12
14
ВАК
9
Прошуніна О.
14
13
14
ВАК
10
Сліпцова С.
14
12
10
ВАК
11
Тарасенко О.
11
4
9
ВК
12
Таштанова Е.
13
11
12
ВАК
13
Тихомиров В.
10
5
9
ВК
14
Шевченко Г.
15
9
6
В
15
Школьний І.
7
5
8
ВК
Ключ:
Висновки дослідження:
Менше 7 знаків –
низький рівень;
Від 7 до 9 знаків –
середній рівень; ВАК –
6 учнів
Більше 10 знаків –
високий рівень. ВК
-
6 учнів
ВА –
2 учні Умовні позначення: В –
1 учень
В –
візуал;
А –
аудіал;
К -
кінестетик.
Газукіна Н.С.
Прізвище, ім’я
Рівень
1
Бульдяк Ярослав Високий рівень інтелекту, високий рівень учбових досягнень
2
Петряєв Михайло Немає Високий рівень інтелекту, середній рівень учбових досягнень
немає
Високий рівень інтелекту, низький рівень учбових досягнень
1
Таштанова Ельвіра Середній рівень інтелекту, високий рівень учбових досягнень
2
Бистріцька Катерина 1
Мишковський Олександр Середній рівень інтелекту, середній рівень учбових досягнень
2
Московко Олександра 3
Павленко Руслана 4
Прошуніна Олена 5
Сліпцова Софія 6
Тихомиров Владислав 7
Шевченко Ганна 8 Біличенко Микита 9
Тарасенко Ольга 1
Школьний
Ігор
Середній рівень інтелекту,низький рівень учбових досягнень
2
Мальований Олександр
Створення динамічних груп на уроках математики
( 10 клас, біолого –
математичний профіль навчання )
Газукіна Н.С.
Аналіз результатів моніторингових досліджень якості знань
Учнів 10 класу (профіль біолого
-
математичний 2006 –
2012 р.)
Алгебра
Геометрія
Газукіна Н.С.
Індивідуальна карта творчого розвитку учня 10 класу (профільний рівень )
Мишковського Олександра
(з 2006 –
по 2012 навчальний рік)
0
2
4
6
8
10
12
4 клас
5 клас
6 клас
7 клас, алгебра
7 клас, геометрія
8 клас, алгебра
8 клас, геометрія
9 клас, алгебра
9 клас, геометрія
10 клас, алгебра
10 клас, геометрія
Клас та предмет навчання
Оцінка
Газукіна Н.С.
Активні
методи
навчання
Метод конкретної ситуації
Метод інциденту
Метод мозкового штурму
Метод проектів Дослідницький метод
Кооперативний
метод
Метод е
вристичних питань
Метод занурення Методи технології
Розум людський має три ключі, які все відкривають:
Знання, думка, уява
/ Віктор Гюго /
Газукіна Н.С.
Індивідуальна та групова робота на уроках
Додаткові заняття з математики -
самоосвіта учня
Різноманітні форми позаурочної роботи
індивідуальна
групова
Форми роботи за технологією продуктивного навчання * математичні конкурси , вечори * * інтелектуальні ігри, КВК * Робота учнів * поділ на малі групи * олімпіадні задачі з математики за індивідуальними (роботою керує капітан)
різнорівневими * випуски математичних газет
завданнями * робота групи -
захист * Робота увиперед
-
завдань підвищеної складності * написанн
я творчих робіт
жальному режимі * мультимедійні презентації під керівництвом учителя * формування команд, члени команди учнів
* Співбесіда з учнями разом готують повні відповіді на завдання *Математичні брейнр
инг
и
Газукіна Н.С.
Інтерактивні прийоми організації роботи груп
→ « діалог»
→ «синтез думок »
→ «спільний проект »
→ «пошук інформації »
→
«коло ідей»
→ «акваріум»
→ асоціативний кущ
→ «мікрофон »
→ «мозковий штурм »
→ « кожний вчить кожного »
→ « Броунівський рух»
→ « Аналіз ситуацій»
→ « Закінчи речення»
Газукіна Н.С.
2001
-
2005 н.р. обласний експериментальний « Моніторинг розвитку творчих здібностей учнів»
2006
-
2009 н.р. робота творчої експериментальної групи вчителів математики та укр.. мови «Функціональна асиметрія півкуль
»
2010
-
2012 р. робота експериментальної творчої групи вчителів математики Слов’янського району «Підвищення ефективності навчання на основі урахування психологічних особливостей учнів» Результат 2005 р. обласний семінар творчої групи вчителів математики Донецької області, в Райгородоцькій ЗОШ І
-
ІІІ ст.
Відкритий бінарний урок математики та інформатики 11 клас
«Діофантові рівняння»
Результат. Семінар –
практикум вчителів математики Слов’янського району . Відкритий урок математики у 5 класі, тема «Модуль числа »
результат
Етапи експериментальної роботи за проблемою
( керівник Газукіна Н.С. )
-
розробка уроків з урахуванням стилі в навчання
Видання методичної збірки -
рекоме
ндації -
узагальнення творчого наукового
«Методика викладання математики та дослідження (круглий стіл )
укр. мови на базі функціональної аси
метрії -
видання методичної збірки півкуль » , презентація посібника на «Динамічне з використанням ярмарці «Сузір’я Донеччини » принципів НЛП»
створення методичних посібників
для вчителів математики
Донецької області
«Розвиток творчих здібностей на уроках математики»(5
-
11 кл.)
«Педагогічний супровід формування
самоосвітньої компетентності
школярі(5
-
11 кл.)в на уроках математики »
( 5, 9, 11 кл.)
Газукіна Н.С.
Сучасні педагогічні інновації, досвід їх реалізації для вчителів математики Слов’янського району та Донецької області
З досвіду роботи вчителя Газукіна Н.С.
Стратегія розвитку компетентності продуктивної творчої праці оптимальне поєднання різних форм та методів роботи ;
урахування психофізіологічних особливостей дітей шляхом навчання ; диференціації індивідуалізації
мотивація на всіх етапах уроку;
робота над створенням позитивного психоемоційного клімату
.
Висновки
Цілеспрямована робота вчителя створює можливості для:
→ зростання об’єму якісно засвоєного матеріалу
→ зростання творчого потенціал
у учнів;
→ формування в них умінь працюв
ати творчо, продуктивно;
→ відчуття комфортності та задо
воленості;
→ вільне орієнтування у сучасно
му мінливому світі, що допоможе: самореалізуватись т
а самовиразитись.
Газукіна Н.С.
І якщо діти подивляться на світ по новому -
крізь призму математики –
цей світ заграє яскравими барвами…
І якщо творчий порив підхопить дитину й підніме її на висоту , з якої вона побачить більше , усвідомить глибше й почуття її стануть гостріше –
це і буде початок нової доби, в якій діти зможуть « .. все видеть, все понять ,
Все знать , все перенять Все краски, все цвета,
вобрать в себя глазами,
пройти по всей земл
е
горячими ступнями,
Воспринять все и
снова
Воссоздать … »
/ М. Волошин /
Газукіна Н.С.
Літературні джерела
•
В.М. Андрєєва «Такі різні діти! Що з ними робити? », Академія Пані Софії, міні
-
журнал, видавнича група «Основа », квітень 2009 р.
•
В.Л. Бондаренко «Вивчення психофізичних даних школярів », газета «Математика в школах України », № 5, лютий 2011р.
•
С.П. Вовк «Організація роботи з обдарованими учнями», газета «Математика в школах України », № 28, жовтень 2005р.
•
М.Ц. Гринцевич «Динамічна освіта », газета «Математики в школах України», №12, жовтень 2011 р.
•
І.П. Підласий « Продуктивний педагог», Харків, видавнича група основа, 2010 р.
•
О.Руденко «Розвиток особистості на уроках математики», Київ, «Шкільний світ», 2009 р.
•
А.М. Садова «Методика вивчення стилю навчання і мислення », журнал «Обдарована дитина », № 4, 2000 р.
•
О.М. Семенко «Використання технології продуктивного навчання на уроках математики», газета «Математики в школах України», №1
-
2, січень 2011р
•
О.В. Скворчевський «Секрет психології на допомогу вчителю», Харків , видавнича група «Основа», 2008р.
•
Л. Солодченко «Розвиток життєвих компетентностей на уроках математики », Харків, видавництво «Ранок», 2011р.
•
О.В. Філонова «Розвиток в учнів продуктивної творчої праці», журнал «Позакласний час плюс», №3 ,2003 р.
•
.М.М. Фіцула «Педагогіка» , навчальна книга «Богдан», Тернопіль -
1997 р.
Газукіна Н.С.
Автор
ivanenkoyu
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
538
Размер файла
12 093 Кб
Теги
газукина
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа